Indeks neformalne izobrazbe (NEFIKS) & Socialno podjetništvo

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 13 november 2012 ob 13:00

Do: 13 november 2012 ob 13:45

PA (Razlagova ulica 20)

EPF

tjasa.strukelj@um.si

Družbena odgovornost je v današnjem času vse pomembnejši dejavnik razvoja, tako za posameznike, kot tudi za podjetja in družbe, na vseh področjih njihovega delovanja. V torek, 13. 11. 2012, je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor potekal dan družbene odgovornosti, saj želimo z združenimi močmi širiti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti.

Osrednji namen tokratnega dogodka je bil spoznati Indeks neformalne izobrazbe (NEFIKS) in trende v socialnem podjetništvu, o čemer smo se uvodoma lahko seznanili že od 10:00 ure dalje v avli fakultete na dveh informacijskih točkah.

Predavanje o indeksu neformalne izobrazbe se je začelo ob 13:00 uri. Nekaj besed o dogodku je na začetku predavanja povedala docentka za predmetno področje poslovne informatike doc. dr. Simona Sternad, sam dogodek pa je s pozdravnim nagovorom otvorila prodekanica za mednarodno sodelovanje EPF, prof. dr. Darja Boršič, ki je poudarila pomen družbene odgovornosti in prizadevanja EPF, ki želi dati svoj pečat k razvoju te za preživetje človeštva vedno pomembnejše dejavnosti, ki jo tudi uradno podpira EU.

Po nagovoru so nam gospa Kristy Turk z Zavoda NEFIKS in njena kolega s pomočjo kratkega video prispevka predstavili in nato natančneje pojasnili Indeks neformalne izobrazbe NEFIKS. Izvedeli smo, da lahko posamezniki s pomočjo tega indeksa sistematično in na enem mestu zberemo vse, kar smo poleg rednega sistema izobraževanja še počeli. V praksi to pomeni, da v modro knjižico ali elektronski e-NEFIKS vpisujemo vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti. Opozorili so nas, da bi se študentje morali zavedati pomena neformalnega izobraževanja, kajti delodajalci iščejo tudi posebna znanja, ki so pridobljena izven formalnega izobraževanja, saj diploma ni listina, s katero dokazujemo vsa svoja znanja. Tako si bomo študentje EPF od zdaj naprej svoja neformalna izobraževanja vpisovali v NEFIKS, ki nam bo dodatno pomagal pri iskanju zaposlitve.

Po krajšem odmoru smo ob 14:00 uri spoznali socialno podjetništvo, ki sta nam ga predstavila gospoda Tomaž Stritar in Tomaž Levak iz Zavoda za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij v Ljubljani – Socialni inkubator. Gre za kreativne in inovativne podjetnike, ki želijo z veliko mladostnega elana zainteresiranim posameznikom z dobro idejo pomagati na podjetniški poti, na kateri pa le-ti ne smejo pozabiti na družbeno odgovornost.

Na začetku sta nas gosta seznanila s pomenom socialnega podjetništva in predstavila slovensko zakonodajo s tega področja, nato pa predstavila primere dobrih praks v tujini in Sloveniji. Med tujimi so predstavili primer Jamie Oliver Foundation (Fifteen apprentice programme), Grameen Bank, Ecovolis in druge, med domačimi pa S project, Ekološko kmetijo Korenika, Trgovino iz druge roke Kraljev ulice, Turistično agencijo Premiki ter Pomivalni stroj XXL. Seznanila sta nas tudi s finančnimi, informacijskimi, človeškimi in okoljskimi viri socialnih podjetnikov.

Zaključna misel gostov je temeljila na vprašanju: »Kako danes začeti spreminjati Slovenijo in jutri spremeniti svet?«, ki je študente spodbudila k nadaljnji diskusiji in ozračje napolnila s pozitivnim vzdušjem, ki je bilo naklonjeno socialnemu podjetništvu.

Reportažo so pripravile Barbara Domunkoš, Anja Finkšt, Sara Gojčič in Danijela Indest, študentke smeri MIEP

Nazaj na dogodke