Izzivi poslovanja in rasti mladega podjetja na dveh kontinentih

25 maj 2017 ob 12:00 PC, Razlagova 20

G. Aljaž Andrejaš iz podjetja Reveel, bo v sklopu predmeta Mednarodno podjetništvo (MAG) predaval na temo Izzivi poslovanja in rasti mladega podjetja na dveh kontinentih.Aljaž Andrejaš je soustanovitelj in CFO (Chief Product Officer) mladega podjetja Reveel. Podjetje razvija aplikacijo, ki uporabniku z eno potezo omogoča pridobiti dodatne informacije o predmetih in vsebini, ki jih v danem trenutku...

Merjenje svobode: od filozofije do metodologije

24 maj 2017 ob 16:00 Modra dvorana, Razlagova 20

Mag. Tanja Porčnik iz podjetja Visio institut, bo v sklopu Ekonomske premišljevalnice usmeritve Ekonomija (UN, VS, MAG, DR) predavala na temo Merjenje svobode: od filozofije do metodologije. Predavanje bo 24.5.2017 ob  16.00 uri   v Modri dvorani, Razlagova 20.Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!Katedra za ekonomsko politiko

ECB in njena vloga v evro območju

23 maj 2017 ob 16:00 Modra dvorana, Razlagova 20

Mag. Tina Žumer iz Evropske centralne banke, bo v sklopu Ekonomske premišljevalnice usmeritve Ekonomija (UN, VS, MAG, DR) predavala na temo ECB in njena vloga v evro območju. Predavanje bo 23.5.2017 ob 16.00 uri v Modri dvorani, Razlagova 20.Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!Katedra za ekonomsko politiko

Ogled dokumentarnega filma »Automatic Fitness« in »Delo za en dan«

11 maj 2017 ob 13:00 P1.5 (Razlagova 14)

Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo v sklopu predmeta Organizacija strokovnega dela in upravljanje s časom; Management človeških virov in Strateški management človeških virov (UN, VS, MAG) vodil razpravo ob ogledu dokumentarnih filmov s področja varnosti in zdravja pri delu, »Automatic Fitness« in »Delo za en dan«.Predavanje bo 11. 5. 2017 ob 13. uri v...

Ravnanje z ljudmi pri delu v podjetju Mikro+Polo

10 maj 2017 ob 10:00 P1.5 (Razlagova 14)

Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro+Polo družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., bo v sklopu predmeta Strateški management človeških virov (MAG) predaval na temo Ravnanje z ljudmi pri delu v podjetju Mikro+Polo. Predavanje bo 10. 5. 2017 ob 10. uri v P1.5.Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!Katedra za splošni management in organizacijo

Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah

09 maj 2017 ob 11:30 S9 (Razlagova 20)

Mag. Martin Kandrič iz Sektorja upravljanja tveganih terjatev kot strokovni sodelavec za prestrukturiranje v Novi KBM d.d., bo v sklopu predmeta Krizni finančni management (MAG) predaval na temo Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah.Predavanje bo 9. 5. 2017 ob 11.30 uri v S9.Mag. Martin Kandrič je zaključil izobraževanje EPF na prvi in drugi stopnji ter leta 2016...

Izkušnje s Pantheonom v računovodskem servisu Simali

10 april 2017 ob 12:00 predavalnica R1, Razlagova 14

Simona Luzar, univ. dipl. ekon.  iz podjetja Simali d.o.o., bo v sklopu predmeta Računovodski informacijski sistemi (MAG) predavala na temo Izkušnje s Pantheonom v računovodskem servisu Simali.  Predavanje bo 10. 4. 2017 ob  12:00 uri  v predavalnici R1, Razlagova 14. Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite! Katedra za računovodstvo in revizijo

Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o.

03 april 2017 ob 11:00 PB, Razlagova 20

Gospod Marko Gorjak iz podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o., bo v sklopu predmeta Dinamično podjetništvo, Korporacijsko podjetništvo (UN) predaval na temo Doseganje rasti podjetja z notranje podjetniškimi aktivnostmi na primeru podjetja Orodjarstvo Gorjak d.o.o.. Orodjarstvo Gorjak je družinsko podjetje iz Rač, ki se ukvarja z izdelavo vseh vrst orodij. V začetku 80-ih let so začeli izdelovati...

SSM Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)

21 marec 2017 ob 09:30 Predavalnica P 1.5, Razlagova 14

Mag. Eva Lorenčič iz podjetja Evropska centralna banka v Frankfurtu, bo v sklopu predmeta Bančni management I in Bančni managnent II (UN, MAG) predavala na temo SSM Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)". Predavanje bo 21.3.2017 ob 9.30 uri  v predavalnici  P1.5., Razlagova 14. Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite! Katedra za finance

Denar in finančno posredništvo

20 marec 2017 ob 10:00 predavalnica PA, Razlagova 20

Dr. France Arhar iz podjetja Združenja bank Slovenije, bo v sklopu predmeta Finančni trgi (UN) predaval na temo Denar in finančno posredništvo.  Predavanje bo 20.3.2017 ob 10.00 uri v predavalnici PA, Razlagova 20. Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite! Katedra za finance