Predavanje: Aktivnosti okoljskega menedžmenta v podjetju Gorenje, d.d.

Od: 21 maj 2018 ob 14:00
Do: 21 maj 2018 ob 15:30 P 2.8 (Razlagova 14)

Dne 21. 5. 2018 je Ekonomsko-poslovna fakulteta, Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja, gostila gostujočo predavateljico iz prakse mag. Vilmo Fece. Mag. Vilma Fece je direktorica sektorja varstva okolja ter varnega in zdravega dela v podjetju Gorenje, d.d. iz Velenja, kjer je odgovorna za razvojni in operativni del varstva okolja tako s področja proizvodov kot tudi tehnologij. Je...

Predavanje: Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode v izbranem podjetju

Od: 19 april 2018 ob 12:00
Do: 19 april 2018 ob 13:30 Predavalnica S10, Razlagova 20

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pri izbirnem predmetu Bolonjskega magistrskega programa v prvem letniku podiplomskega študija, predmet Trajnostno računovodstvo, študente seznanjamo z vsebinami trajnostnega računovodstva, tako finančnega kakor tudi poslovodnega. Pri omenjenem predmetu je doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek v četrtek, 19. aprila 2018 povabila že drugega gostujočega strokovnjaka, Luka...

Generične poslovne strategije podjetja: Analiza z uporabo metode Šest klobukov razmišljanja

Od: 27 november 2017 ob 11:41
Do: 27 november 2017 ob 11:41

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pri skupnem predmetu Bolonjskega visokošolskega programa v tretjem letniku dodiplomskega študija, predmet Politika podjetja in strateški management, spoznanja o razvoju prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov prenašamo na več kot 130 študentov generacije. Pri omenjenem predmetu je doc. dr. Tjaša Štrukelj v ponedeljek, 27. novembra 2017 študente z metodo Šest...

Interesno usklajevanje: Dialog med udeleženci podjetja z uporabo metode Pedagoška drama

Od: 06 november 2017 ob 11:41
Do: 06 november 2017 ob 11:41

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pri skupnem predmetu Bolonjskega visokošolskega programa v tretjem letniku dodiplomskega študija, predmet Politika podjetja in strateški management, spoznanja o razvoju prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov prenašamo na več kot 130 študentov generacije. Pri omenjenem predmetu je doc. dr. Tjaša Štrukelj v ponedeljek, 6. novembra 2017 študente z metodo...

Štiri delavnice Iskanje rešitev za verodostojnost podjetja na podlagi študije primera z metodo Viharjenja možganov

Od: 30 oktober 2017 ob 11:41
Do: 08 november 2017 ob 11:41

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pri skupnem predmetu Bolonjskega visokošolskega programa v tretjem letniku dodiplomskega študija, predmet Politika podjetja in strateški management, spoznanja o razvoju prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov prenašamo na več kot 130 študentov generacije. Pri omenjenem predmetu je doc. dr. Tjaša Štrukelj v štirih terminih: 30. 10., 2. 11., 7. 11. in 8. 11. 2017...

Merjenje prečnih/prenosljivih kompetenc pred pedagoškim procesom

Od: 09 oktober 2017 ob 08:39
Do: 20 oktober 2017 ob 08:39

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti pri skupnem predmetu Bolonjskega visokošolskega programa v tretjem letniku dodiplomskega študija, predmet Politika podjetja in strateški management, spoznanja o razvoju prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov prenašamo na več kot 130 študentov generacije. Pri omenjenem predmetu je doc. dr. Tjaša Štrukelj v ponedeljek, 9. oktobra 2017 ob 8:00 uri v predavalnici...

Prenos znanja: Reševanje bivalnega problema mladih – Po kreativni poti z močjo volje

Od: 07 junij 2017 ob 08:00
Do: 07 junij 2017 ob 08:00 R0.1, Razlagova 14

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti bo v sredo, 7. junija 2017 od 8:00–11:00 ure v predavalnici R0.1  mag. Vesna Kovačič iz SrCi Inštituta za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor v okviru projekta PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA (PKP): »Reševanje bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih« med projektnimi partnerji izvedla prenos znanja v obliki izkustvene delavnice. Mag. Vesna...

Delavnica: Timsko in skupinsko delo na študiji primera

Od: 22 maj 2017 ob 08:00
Do: 22 maj 2017 ob 09:30 R0.1, Razlagova 14

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v ponedeljek, 22. maja 2017 ob 8:00 uri v predavalnici R0.1  doc. dr. Tjaša Štrukelj izvedla delavnico, na kateri so študenti z uporabo metode timskega dela in skupinskega dela na študiji primera razvijali svoje kompetence, s katerimi bodo lahko izboljšali svojo študijsko in delovno učinkovitost ter tako prispevali tudi k boljšanju svoje zaposljivost.Obe metodi...

Predavanje Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business

Od: 10 maj 2017 ob 09:00
Do: 10 maj 2017 ob 10:15 R0.1 (Razlagova 14)

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Heli Leskinen, višja predavateljica na Tampere University of Applied Sciences, Finska, izvedla predavanje z delavnico na temo Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business (Družbena odgovornost – uspešno in trajnostno poslovanje). Predavanje z delavnico v angleškem jeziku...

The Circular Economy: Bariers and Opportunities for SMEs

Od: 10 maj 2017 ob 08:00
Do: 10 maj 2017 ob 09:30 P0.3, Razlagova 14

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Aneta Vasiljevich-Shikaleska, docentka na Integrated Business Institute, Makedonija, izvedla predavanje na temo The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs (Krožno gospodarstvo: ovire in priložnosti za MSP). Predavanje v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od...