Prenos znanja: Reševanje bivalnega problema mladih – Po kreativni poti z močjo volje

07 junij 2017 ob 08:00 R0.1, Razlagova 14

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti bo v sredo, 7. junija 2017 od 8:00–11:00 ure v predavalnici R0.1  mag. Vesna Kovačič iz SrCi Inštituta za sistemsko razmišljanje in celostno inoviranje Maribor v okviru projekta PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA (PKP): »Reševanje bivalnega problema za hitrejše osamosvajanje mladih« med projektnimi partnerji izvedla prenos znanja v obliki izkustvene delavnice. Mag. Vesna...

Delavnica: Timsko in skupinsko delo na študiji primera

22 maj 2017 ob 08:00 R0.1, Razlagova 14

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v ponedeljek, 22. maja 2017 ob 8:00 uri v predavalnici R0.1  doc. dr. Tjaša Štrukelj izvedla delavnico, na kateri so študenti z uporabo metode timskega dela in skupinskega dela na študiji primera razvijali svoje kompetence, s katerimi bodo lahko izboljšali svojo študijsko in delovno učinkovitost ter tako prispevali tudi k boljšanju svoje zaposljivost.Obe metodi...

Predavanje Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business

10 maj 2017 ob 09:00 R0.1 (Razlagova 14)

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Heli Leskinen, višja predavateljica na Tampere University of Applied Sciences, Finska, izvedla predavanje z delavnico na temo Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business (Družbena odgovornost – uspešno in trajnostno poslovanje). Predavanje z delavnico v angleškem jeziku...

The Circular Economy: Bariers and Opportunities for SMEs

10 maj 2017 ob 08:00 P0.3, Razlagova 14

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Aneta Vasiljevich-Shikaleska, docentka na Integrated Business Institute, Makedonija, izvedla predavanje na temo The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs (Krožno gospodarstvo: ovire in priložnosti za MSP). Predavanje v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od...

Delavnica Viharjenje možganov – angl. Brainstorming

06 marec 2017 ob 08:00 R0.1 (Razlagova 14)

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti sta doc. dr. Tjaša Štrukelj in mag. Vesna Kovačič v ponedeljek, 6. marca 2017 ob 8:00 uri v predavalnici R0.1 izvedli delavnico, na kateri so študenti z uporabo metode Viharjenja možganov razvijali kompetenci ustvarjanja uporabnih in izvirnih idej, s katerima bodo lahko izboljšali svojo študijsko in delovno učinkovitost ter tako prispevali tudi k boljšanju svoje...

DOMEL – Trajnostne inovativne rešitve

09 januar 2017 ob 08:00 P1.4, Razlagova 14

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel Holding v ponedeljek, 9. januarja 2017 ob 8:00 uri v predavalnici P1.4 izvedla predavanje »DOMEL – Trajnostne inovativne rešitve«. Predstavila je njihovo zgodovino in lastniško strukturo, poslovanje, temeljna načela, ki jim sledijo, in družbeno odgovornost, posebno pozornost pa je namenila tudi strategiji...

Predavanje z delavnico - Družbena odgovornost podjetja

18 maj 2016 ob 13:00 S8

V okviru Mednarodnega tedna 2016 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti ga. Grazyna O`Sullivan, Freelance Lecturer, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poljska, v sredo, 18. maja 2016 ob 13:00 uri v predavalnici S8 in ponovno v četrtek, 19. maja 2016 ob 11:00 uri v predavalnici S10 izvedla predavanje z delavnico »Corporate social responsibility«. Predavanje z delavnico je bilo...

Upravljanje podjetja v sodobnih časih

16 maj 2016 ob 11:00 R01

V okviru Mednarodnega tedna 2016 je na Ekonomsko-poslovni fakulteti dr. Grazyna O`Sullivan, Freelance Lecturer, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poljska, v ponedeljek, 16. maja 2016 ob 11:00 uri v predavalnici R–01 izvedla predavanje »Corporate governance in contemporary times«. Predavanje je bilo izvedeno v angleškem jeziku.Dr. O'Sullivan je predavanja pričela z debato o...

Delavnici: Angleški jezik za akademske namene

08 januar 2016 ob 11:00 P2.7 (Razlagova 14)

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) smo v petek, 8. januarja 2016 in v ponedeljek, 11. januarja 2016 organizirali delavnici na temo Angleški jezik za akademske namene. Petkova delavnica se je odvijala pod naslovom Academic writing in English, v ponedeljek pa smo izvedli delavnico Giving lectures in English. Delavnici je za učitelje EPF izvedla gospa Sandra Fisher s Charles Sturt University, New...

Delavnice in interaktivna predavanja - Avstralska kultura, jezik in medkulturna komunikacija v poslovnem okolju

04 januar 2016 ob 08:00 EPF

Ekonomsko-poslovno fakulteto (EPF) je med 4. in 15. januarjem 2016 obiskala gospa Sandra Fisher s Charles Sturt University, Bathurst, New South Wales, Avstralija.,Gospa Fisher je za študente EPF v okviru predavanj Katedre za tuje poslovne jezike in Katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje izvedla serijo osmih delavnic in interaktivnih predavanj.Teme delavnic in predavanj so bile Australian...