Uvodni dan za bruce - generacija 2017/18

Kategorija: Dogodki EPF

29 september 2017 ob 09:00

PB, Razlagova 20

EPF

referat.epf@um.si

Čas izvedbe: 9h (VS) in 11.00 (UN)

Program:

 1. Nagovor prodekana za izobraževalno dejavnost: doc. dr. Franjo Mlinarič - bolonjski študijski sistem

  1. EPF včeraj, danes, jutri
  2. Vizija, poslanstvo,
  3. EPF vrednote
  4. Program VS/UN in študijske usmeritve
  5. ECTS sistem
  6. Mednarodne akreditacije in AOL

 2. Nagovor prodekana študenta - študentski pozdrav

  1. Predstavitev referata: Služba za študentske in študijske zadeve: Irena Forštnarič

   1. sistem študija
   2. izpitni režim

  2. Predstavitev Portala EPF, Moodle, dostop do e-pošte: Dragana Malinović

   1. Predstavitev Službe za mednarodno dejavnost in študija v tujini: mag. Sanja Kocijan

    1. Predstavitev tutorjev: Nina Krel; Predstavitev tutorskega dela


    Voden ogled po fakulteti

    • po en tutor študent vodi skupino študentov (A1, A2 …, ki je s strani referata predhodno določena),
    • brucem se razkaže predavalnice, seminarske sobe (oba objekta) pokaže se jim, kje se nahaja knjižnica, čitalnica, informacijska pisarna, mednarodna pisarna, tutorska pisarna, referat, dekanat, študentski svet, karierni center, klub za marketing, AIESEC, razloži se jim tudi, kako poteka številčenje predavalnic in kabinetov profesorjev in asistentov,…
    • program ogleda sestavi vodja tutorjev za vsako skupino študentov posebej.


    Študijski seminar

    Študijski seminarji bodo potekali v prvem mesecu študija. Vsak seminar traja eno uro. Urnik z razporedom in prostorom bo pripravljen v mesecu septembru.
    Teme:
    Kvantitativne vsebine – Katedra za kvan. in ekon. anal.
    Strategije učenja jezikov – Katedra za tuje poslov. jezike
    Knjižnično informacijsko izobraževanje/opismenjevanje – Knjižnica (posebej: plagiatorstvo)

    ***Utrinki preteklega leta***

    Nazaj na dogodke