Ravnanje z ljudmi pri delu v podjetju Mikro+Polo

Od: 10 maj 2017 ob 10:00
Do: 10 maj 2017 ob 11:30 P1.5 (Razlagova 14)

Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro+Polo družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., bo v sklopu predmeta Strateški management človeških virov (MAG) predaval na temo Ravnanje z ljudmi pri delu v podjetju Mikro+Polo. Predavanje bo 10. 5. 2017 ob 10. uri v P1.5.Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!Katedra za splošni management in organizacijo

Predavanje Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business

Od: 10 maj 2017 ob 09:00
Do: 10 maj 2017 ob 10:15 R0.1 (Razlagova 14)

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Heli Leskinen, višja predavateljica na Tampere University of Applied Sciences, Finska, izvedla predavanje z delavnico na temo Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business (Družbena odgovornost – uspešno in trajnostno poslovanje). Predavanje z delavnico v angleškem jeziku...

The Circular Economy: Bariers and Opportunities for SMEs

Od: 10 maj 2017 ob 08:00
Do: 10 maj 2017 ob 09:30 P0.3, Razlagova 14

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Aneta Vasiljevich-Shikaleska, docentka na Integrated Business Institute, Makedonija, izvedla predavanje na temo The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs (Krožno gospodarstvo: ovire in priložnosti za MSP). Predavanje v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od...

Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah

Od: 09 maj 2017 ob 11:30
Do: 09 maj 2017 ob 13:00 S9 (Razlagova 20)

Mag. Martin Kandrič iz Sektorja upravljanja tveganih terjatev kot strokovni sodelavec za prestrukturiranje v Novi KBM d.d., bo v sklopu predmeta Krizni finančni management (MAG) predaval na temo Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah.Predavanje bo 9. 5. 2017 ob 11.30 uri v S9.Mag. Martin Kandrič je zaključil izobraževanje EPF na prvi in drugi stopnji ter leta 2016...

English for commerce and trade

Od: 09 maj 2017 ob 08:00
Do: 09 maj 2017 ob 09:30 P2.7 (Razlagova 14)

Delavnica 'English for Commerce and Trade' je namenjena vsem, ki želijo obnoviti svoje znanje angleške terminologije s področja nabave oziroma prodaje in svoje znanje osnovnih slovničnih struktur angleškega jezika. Skozi različne oblike nalog (individualno delo ter delo v dvojicah in skupinah) se bomo na delavnici osredotočili na ključno terminologijo področij kot so opis blaga in storitev, cena...

Mag. Vilma Fece: Aktivnosti okoljskega menedžmenta v podjetju Gorenje, d.d.

Od: 08 maj 2017 ob 14:00
Do: 08 maj 2017 ob 15:30 Predavalnica P 2.7, Razlagova 14

Mag. Vilma Fece je direktorica sektorja varstva okolja ter varnega in zdravega dela v podjetju Gorenje, d.d. iz Velenja, kjer je odgovorna za razvojni in operativni del varstva okolja tako s področja proizvodov kot tudi tehnologij. Je članica strateškega sveta za politiko varstva okolja in podnebne spremembe pri GZS, članica Slovenskega združenja za kakovost in zunanja presojevalka sistemov...

Mag. Vladimir Kaiser: Ko nas obišče inšpektor

Od: 08 maj 2017 ob 14:00
Do: 08 maj 2017 ob 15:30 Predavalnica S 2.1, Razlagova 14

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja vabi na predavanje z naslovom »Ko nas obišče inšpektor«. Predavanje bo v okviru predmeta Okoljski management izvedel mag. Vladimir Kaiser, ki zadnjih 15 let deluje kot inšpektor za okolje in naravo na Inšpektoratu za okolje in prostor. Trenutno opravlja funkcijo direktorja inšpekcije za okolje in naravo. Na predavanju bo predstavljen...

11. Mednarodni teden 2017

Od: 08 maj 2017 ob 08:00
Do: 12 maj 2017 ob 20:00 Razlagova 14, Razlagova 20

v okviru dogodka Mednarodni teden 2017, ki bo potekal 8. - 12. maja 2017 bomo gostili tuje profesorje in predstavnike tujih univerz, ki bodo izvedli predavanja in delavnice z zanimivimi temami z ekonomskega področja. V ponedeljek, 8.5.2017 se bo odvijala 1. mednarodna konferenca 'Metode poučevanja na področju  ekonomskih in poslovnih ved'. Predsednik evalvatorjev ECBE, prof. Bob Johnson, bo...

Izzivi obvladovanja kompleksnega multiprojektnega okolja v velikem podjetju – primer Telekom Slovenije

Od: 24 april 2017 ob 11:00
Do: 24 april 2017 ob 12:30 PB (Razlagova 20)

Management skorajda vseh srednje velikih in velikih podjetij v Sloveniji, in tudi sicer v svetu, se v aktualnem dinamičnem poslovnem okolju sooča s skupnimi izzivi: kako kar najbolj smiselno povezati vse bolj kompleksno okolje izvajanja (internih) projektov podjetja z ostalimi procesi, ki se izvajajo v okviru temeljne oziroma osnovne dejavnosti podjetja; kako kar najbolj racionalno, korektno in...

Skrivnosti genijev in najboljših vodij

Od: 19 april 2017 ob 16:00
Do: 19 april 2017 ob 18:00 P1.5, Razlagova 14

Mojster zadane tarčo, ki je ne zadane nihče drug, genij pa zadane tarčo, ki je nihče drug niti ne vidi. Dobrodošli na predavanje Skrivnosti genijev in najboljših vodij, ki bo 19. aprila ob 16:00 na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Predava Andrej Pešec, univ. dipl. pol., vodja projekta Znanje za življenje.Vsebina: skrivnosti genijev in najboljših vodijosvobodi svoj potencialzakaj je največ...