Krajše gostovanje doc. dr. Jasmine Dlačić s področja marketinga

Od: 15 maj 2017 ob 11:00
Do: 26 maj 2017 ob 11:30 Razlagova 14 in 20

KRAJŠE GOSTOVANJE NA EPFDoc. dr. Jasmina Dlačić - Ekonomska fakulteta, Univerza v Rijeki, HrvaškaGostovanje poteka v sklopu projekta: “Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor / Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v...

Krajše gostovanje prof. dr. Huirua Zhang s področja računovodstva in financ

Od: 15 maj 2017 ob 11:00
Do: 22 maj 2017 ob 10:45 Razlagova 14 in 20

KRAJŠE GOSTOVANJE NA EPFprof. dr. Huiru Zhang - International Business College, Dalian Nationalities University, KitajskaGostovanje poteka v sklopu projekta: “Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor / Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in...

Krajše gostovanje prof. dr. Zorana Kalinića s področja e-poslovanja

Od: 15 maj 2017 ob 10:00
Do: 23 maj 2017 ob 12:30 Razlagova 14 in 20

KRAJŠE GOSTOVANJE NA EPFprof. dr. Zoran Kalinić - Univerza v Kragujevcu, SrbijaGostovanje poteka v sklopu projekta: “Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor / Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot...

Ogled dokumentarnega filma »Automatic Fitness« in »Delo za en dan«

Od: 11 maj 2017 ob 13:00
Do: 11 maj 2017 ob 14:30 P1.5 (Razlagova 14)

Predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo v sklopu predmeta Organizacija strokovnega dela in upravljanje s časom; Management človeških virov in Strateški management človeških virov (UN, VS, MAG) vodil razpravo ob ogledu dokumentarnih filmov s področja varnosti in zdravja pri delu, »Automatic Fitness« in »Delo za en dan«.Predavanje bo 11. 5. 2017 ob 13. uri v...

Ravnanje z ljudmi pri delu v podjetju Mikro+Polo

Od: 10 maj 2017 ob 10:00
Do: 10 maj 2017 ob 11:30 P1.5 (Razlagova 14)

Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro+Polo družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o., bo v sklopu predmeta Strateški management človeških virov (MAG) predaval na temo Ravnanje z ljudmi pri delu v podjetju Mikro+Polo. Predavanje bo 10. 5. 2017 ob 10. uri v P1.5.Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!Katedra za splošni management in organizacijo

Predavanje Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business

Od: 10 maj 2017 ob 09:00
Do: 10 maj 2017 ob 10:15 R0.1 (Razlagova 14)

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Heli Leskinen, višja predavateljica na Tampere University of Applied Sciences, Finska, izvedla predavanje z delavnico na temo Corporate Responsibility – Successful and Sustainable Business (Družbena odgovornost – uspešno in trajnostno poslovanje). Predavanje z delavnico v angleškem jeziku...

The Circular Economy: Bariers and Opportunities for SMEs

Od: 10 maj 2017 ob 08:00
Do: 10 maj 2017 ob 09:30 P0.3, Razlagova 14

V okviru 11. Mednarodnega tedna 2017, ki je na Ekonomsko-poslovni fakulteti potekal od 8. do 12. maja 2017, je Aneta Vasiljevich-Shikaleska, docentka na Integrated Business Institute, Makedonija, izvedla predavanje na temo The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs (Krožno gospodarstvo: ovire in priložnosti za MSP). Predavanje v angleškem jeziku je potekalo v sredo, 10. 5. 2017 od...

Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah

Od: 09 maj 2017 ob 11:30
Do: 09 maj 2017 ob 13:00 S9 (Razlagova 20)

Mag. Martin Kandrič iz Sektorja upravljanja tveganih terjatev kot strokovni sodelavec za prestrukturiranje v Novi KBM d.d., bo v sklopu predmeta Krizni finančni management (MAG) predaval na temo Aktivni pristop upravljanja slabih terjatev v finančnih institucijah.Predavanje bo 9. 5. 2017 ob 11.30 uri v S9.Mag. Martin Kandrič je zaključil izobraževanje EPF na prvi in drugi stopnji ter leta 2016...

English for commerce and trade

Od: 09 maj 2017 ob 08:00
Do: 09 maj 2017 ob 09:30 P2.7 (Razlagova 14)

Delavnica 'English for Commerce and Trade' je namenjena vsem, ki želijo obnoviti svoje znanje angleške terminologije s področja nabave oziroma prodaje in svoje znanje osnovnih slovničnih struktur angleškega jezika. Skozi različne oblike nalog (individualno delo ter delo v dvojicah in skupinah) se bomo na delavnici osredotočili na ključno terminologijo področij kot so opis blaga in storitev, cena...

Mag. Vilma Fece: Aktivnosti okoljskega menedžmenta v podjetju Gorenje, d.d.

Od: 08 maj 2017 ob 14:00
Do: 08 maj 2017 ob 15:30 Predavalnica P 2.7, Razlagova 14

Mag. Vilma Fece je direktorica sektorja varstva okolja ter varnega in zdravega dela v podjetju Gorenje, d.d. iz Velenja, kjer je odgovorna za razvojni in operativni del varstva okolja tako s področja proizvodov kot tudi tehnologij. Je članica strateškega sveta za politiko varstva okolja in podnebne spremembe pri GZS, članica Slovenskega združenja za kakovost in zunanja presojevalka sistemov...