Novice http://example.com en-gb TYPO3 News Mon, 24 Jun 2019 14:59:47 +0200 Mon, 24 Jun 2019 14:59:47 +0200 TYPO3 EXT:news news-2203 Mon, 24 Jun 2019 11:47:46 +0200 GORENJE razpisuje štišendije za štud. leto 2019/20 noga/povezave/rss/news/gorenje-razpisuje-stisendije-za-stud-leto-201920/ Več o razpisu najdete v priponki.

]]>
news-2202 Mon, 24 Jun 2019 08:18:19 +0200 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-18/ V sredo, 26.6.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 28.6. med 8 in 10 uro.

]]>
news-2201 Mon, 24 Jun 2019 08:17:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-35/ V sredo, 26.6.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2200 Thu, 20 Jun 2019 13:16:05 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-9/ V sredo, 26.6.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2198 Thu, 20 Jun 2019 08:30:18 +0200 Uradne ure v Službi za študentske in študijske zadeve noga/povezave/rss/news/uradne-ure-v-sluzbi-za-studentske-in-studijske-zadeve/ OBVESTILO

Obveščamo vas, da so danes, 20. 6. 2019, uradne ure Službe za študentske in študijske zadeve od 13.00 do 14.00, zaradi seje Akademskega zbora.

]]>
news-2199 Thu, 20 Jun 2019 08:30:14 +0200 Izšla je znanstvena monografija - Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018 noga/povezave/rss/news/izsla-je-znanstvena-monografija-neizkoriscen-podjetniski-potencial-gem-slovenija-2018/ Maribor, 20. junij 2019 – Svetovna raziskava Globalni podjetniški monitor ugotavlja, da kljub vse večji družbeni sprejetosti podjetništva ter samozaupanju posameznikov v podjetniške zmogljivosti, v letu 2018 v Sloveniji ne zaznavamo porasta zgodnje podjetniške aktivnosti, kar kaže na neizkoriščen podjetniški potencial. SPOROČILO ZA JAVNOST

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskovalci globalnega konzorcija so v letu 2018 obeležili že 20 let podjetniškega raziskovanja. Od leta 1999 je bilo proučenih že 2,9 milijona odraslih prebivalcev v 112 gospodarstvih sveta. Slovenija v raziskavi kontinuirano sodeluje od leta 2002.

Raziskovalni okvir GEM se osredotoča na podjetnega posameznika, ki se nameni podati v podjetništvo, na poti od zaznave podjetniške priložnosti do izvajanja podjetniške aktivnosti in njegove opustitve. Na tej poti se srečuje s številnimi dejavniki, ki so pomembni za razumevanje podjetniškega procesa, tako na družbeni kot individualni ravni.

Izgubljanje podjetniškega potenciala
Sposobnost zaznavanja obetavnih poslovnih priložnosti predstavlja ključni dejavnik vključevanja v podjetništvo. V Sloveniji 42,2 % ljudi v svojem okolju zaznava obetavne poslovne priložnosti, kar je izjemno pozitiven rezultat za Slovenijo, še posebej če upoštevamo, da se je ta delež v zadnjih štirih letih kar podvojil. Kljub temu porastu je Slovenija še vedno nekoliko pod povprečjem evropskih držav. Slovenci smo se v vseh letih raziskovanja GEM vedno uvrščali visoko na lestvicah držav po deležu ljudi, ki menijo, da imajo potrebno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo. Prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela raziskave, pojasnjuje: »V Sloveniji je v letu 2018 kar 51 % ljudi menilo, da imajo potrebno znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo. To nas uvršča na tretje mesto v Evropi, za Hrvaško (52,3 %) in Slovaško (53,3 %). Ugotavljamo tudi za podjetništvo vzpodbudno dejstvo, da smo po strahu pred neuspehom skoraj na repu evropske lestvice (37,4 %), manj ga občutijo le še Nizozemci (34,8 %) in Francozi (36,7 %).«

V podjetniškem procesu modela GEM predstavljajo prvo fazo potencialni podjetniki, torej posamezniki, ki menijo, da imajo dovolj znanja in podjetniških sposobnosti, da uresničijo potencialni podjem, ki prepoznavajo poslovne priložnosti ter sprejemajo tveganje in morebitni neuspeh svoje podjetniške aktivnosti. V letu 2018 jih je bilo v Sloveniji 16,3 %. Drugo fazo predstavljajo nastajajoči podjetniki, tisti, ki so dejansko že začeli izvajati aktivnosti za ustanovitev podjetja ali so podjetje že ustanovili pred manj kot tremi meseci. V Sloveniji je bilo v letu 2018 takšnih 2,8 %. Tretjo fazo, nove podjetnike, predstavljajo tisti podjetniki, ki imajo podjetje več kot tri mesece in izplačujejo plače, vendar ne več kot tri leta in pol. Takšnih je bilo le še 3,6 %. Ustaljenih podjetnikov, ki uspešno vodijo podjetje več kot tri leta in pol je bilo v letu 2018 v Sloveniji 6,8 %. Prenehanje poslovanja v modelu GEM ni pojmovana kot podjetniški neuspeh, ampak se nanaša tudi na vse druge razloge, zaradi katerih je podjetnik v zadnjih dvanajstih mesecih opustil poslovanje. V Sloveniji jih je lani bilo 2,4 %.

Na neizkoriščen podjetniški potencial opozarja tudi padec zgodnje podjetniške aktivnosti žensk v celotni populaciji. Ta se je v primerjavi z letom 2017 znižala s 4,3 % na 3,8 %. Med evropskimi državami je največjo zgodnjo podjetniško aktivnost žensk v celotni populaciji izkazala Slovaška (9,0 %). Prof. dr. Karin Širec izpostavlja: »V Sloveniji se je v primerjavi s preteklim letom poslabšalo razmerje med spoloma, saj smo imeli v letu 2017 na vsakih 10 podjetnikov 4,6 podjetnice, v letu 2018 pa le še 4,3.«

Kondicija nacionalnega podjetniškega okolja

Doc. dr. Katja Crnogaj pojasnjuje: »Novost raziskave GEM v letu 2018 je uvedba sestavljenega indeksa NECI, ki odraža »zdravje« oziroma »kondicijo« nacionalnega podjetniškega okolja. Na osnovi dvanajstih okvirnih pogojev za podjetništvo tehta ocene teh pogojev s pomembnostjo, ki jim jo pripišejo anketirani izvedenci. Slovenija se je z vrednostjo indeksa nacionalnega podjetniškega konteksta 5,2 uvrstila na 25. mesto med 54 državami GEM, kar je nekoliko nad polovico lestvice, ob bok Poljske in Čila.«

Uporabnost rezultatov indeksa NECI je predvsem v identifikaciji območja, kjer so vrzeli med ocenami okvirnih pogojev za podjetništvo in njihovo pomembnostjo. Indeks nas opominja, da smo pozorni na vrsto dejavnikov, še posebej ker lahko slabe razmere na nekaterih področjih omejujejo pripravljenost in sposobnost ljudi za vstop v podjetništvo kljub moči na drugih področjih.

Raziskave, ki vključujejo večje število držav, omogočajo primerjavo in ponovljivost raziskovalnih izsledkov. Ti so pomembni tako na akademski ravni, kot tudi v poslovni praksi in za nosilce ekonomske in podjetniške politike. SPIRIT Slovenija kot izvajalska agencija za področje podjetništva ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot nosilec politike razvoja podjetništva vsako leto omogočata izvedbo te raziskave. »Podjetništvo je kompleksen družbeni pojav in medsebojne odvisnosti lahko razumemo samo s poglobljenimi študijami, ki vključujejo kontinuirano pozicioniranje nacionalnega podjetniškega sistema v evropsko in globalno perspektivo. Zato so izsledki vsakoletne raziskave Globalni podjetniški monitor za nas ključno vodilo pri oblikovanju spodbudnega podjetniškega okolja in ukrepov na tem področju,« je povedala  Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja na SPIRIT Slovenija.

---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  ---  ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- 

O Globalnem podjetniškem monitorju

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na svetu. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili. 

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno soustvarja nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. 

Globalni sponzorji raziskave so Babson College (ZDA), Universidad Del Desarrollo (Čile), Universiti Tun Abdul Razak (Malezija) in Tecnológico de Monterrey (Mehika). Raziskavo so v letu 2018 podprli SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in delno Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru raziskovalnega programa P5-0023 ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Podrobni rezultati raziskave so dostopni na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij: http://ipmmp.um.si/ in na globalni spletni strani www.gemconsortium.org, kjer najdete tudi rezultate raziskav podjetništva v preteklih letih, podatkovne baze in številne druge informacije o svetovni raziskavi. 

 

Dodatne informacije: 

Prof. dr. Miroslav Rebernik 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru 

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Telefon: 02 22 90 254; e-mail: miroslav.rebernik@um.si   

Rezultati raziskave GEM Slovenija 2018 bodo predstavljeni na tiskovni konferenci, ki bo potekala v četrtek, 20. 06. 2019, v predavalnici PA na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM, Razlagova 20, Maribor.

Vljudno vabljeni!

]]>
news-2197 Wed, 19 Jun 2019 15:23:56 +0200 ANALITIK v Novi KBM noga/povezave/rss/news/analitik-v-novi-kbm/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-2196 Wed, 19 Jun 2019 07:49:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-17/ V četrtek, 20.6.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2195 Wed, 19 Jun 2019 07:48:49 +0200 Pogovorne ure pri Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-danielu-zdolsku-2/ Pogovorne ure  bodo namesto v sredo, 19. 6. 2019, v četrtek, 20. 6. 2019, od 8.30 ure dalje.

]]>
news-2194 Tue, 18 Jun 2019 12:06:58 +0200 RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-5/ RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

19. 06. 2019 ob 10.00 uri – 2. in 3. letnik  

-  Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P1.5  

]]>
news-2193 Tue, 18 Jun 2019 12:05:49 +0200 RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-6/ RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

19. 06. 2019 ob 8.00 uri – 1. letnik  

- Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P1.5  

]]>
news-2192 Tue, 18 Jun 2019 12:04:17 +0200 RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-5/ RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

19.06. 2019 ob 10.00 uri – 2.  in 3. letnik  

- Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4    

- Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PB  

- Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PA

]]>
news-2191 Tue, 18 Jun 2019 12:02:35 +0200 RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-6/ RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

19.06. 2019 ob 8.00 uri – 1. letnik  

- Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4    

- Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PB  

- Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PA  

]]>
news-2190 Tue, 18 Jun 2019 11:25:36 +0200 Poletje na ZPM Maribor noga/povezave/rss/news/poletje-na-zpm-maribor/ Pozdravljeni prijatelji mladine!

Samo še nekaj dni je do počitnic! Za dobra dva meseca bodo šolarji in šolarke pozabili na šolske obveznosti in se prepustili uživanju, sproščenemu ustvarjanju, igri, zabavnemu učenju, zanimivim in poučnim potepanjem, druženju s prijatelji ... Da bodo počitnice nepozabne in polne doživetij, bomo s počitniškimi programi pod skupnim naslovom »POČITNICE S PRIJATELJI 2019« poskrbeli tudi pri Zvezi prijateljev mladine Maribor.

 

·         DNEVNI PROGRAM V DOMU USTVARJALNOSTI MLADIH (DUM) MARIBOR  

Sprva bodo ustvarjalne delavnice potekale v okviru Festivala Lent oz. Art kampa v Mestnem parku, od 1. julija naprej pa z dnevnim počitniškim programom nadaljujemo v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor. Med ustvarjalnimi delavnicami bodo otroci in mladostniki lahko izbirali med različnimi likovnimi delavnicami, na tematskih delavnicah pa bomo izdelovali ljudska glasbila in nanje zaigrali, oblikovali glino in les, se učili plesnih korakov, izdelovali lego robote, se preizkušali v improvizacijskem gledališču, brskali po mariborskih zgodbah, šivali in kvačkali, si izdelali milo in šumeče kroglice, fotografirali, spoznali filmsko umetnost in posneli kratek film, tudi kuhali bomo, se sproščali in še marsikaj. Veliko doživetij nas čaka na kar 42-ih izletih. Ob ponedeljkih bomo klepetali z živalmi, torke bomo namenili športanju, ob sredah se bomo potepali po Sloveniji, ob četrtkih družili z ljudmi, ki opravljajo zanimive poklice, petki pa bodo namenjeni doživetjem na prostem. Počitnice bomo zaključili s tradicionalnima dogodkoma – tekmovanju “Maribor, moje mesto” in prav na zadnji dan počitnic še z “Neresno olimpijado” na Trgu svobode. Dnevni počitniški program z informacijami za starše je objavljen na naši spletni strani – Počitnice s prijatelji.

 

·         DODATNI PROGRAM – POČITNIŠKO VARSTVO V DUM-u

 Letošnja novost počitniškega programa je počitniško varstvo v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor – celodnevni program s kosilom. Prijavijo se lahko osnovnošolci do končanega 5. razreda, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, če bodo prosta mesta še na voljo, pa tudi otroci iz drugih občin. Ker je število mest omejeno, bo otroka v počitniško varstvo možno vključiti za največ dva tedna, le v primeru prostih mest tudi več. Pogoj za vključitev je tudi ta, da so starši zaposleni in varstvo res potrebujejo. Cena paketa (od ponedeljka do petka) za otroke iz Mestne občine Maribor je 25,00 eur. Vse podrobnosti o pogojih vključitve, načinu prijave in poteku počitniškega varstva so objavljene na naši spletni strani – Počitniško varstvo.

 

·         POLETNI TEMATSKI TABORI – NOVINARSKI, ANGLEŠČINA, NEMŠČINA

V času poletnih počitnic pripravljamo tabore za nadarjene učence in dijake, ki jih bomo izvajali v Poreču in v Marburgu. Tabori so odlična priložnost, da mladi preživijo počitnice na drugačen način. Poleg vsebine tabora, bo poskrbljeno tudi za obilo počitniške zabave (kopanje, ogledi, sprehodi, zabavna druženja in še veliko več). Taborov se lahko udeležijo tudi učenci, ki niso prepoznani kot nadarjeni učeni, a ne morejo uveljavljati subvencije. Letos so na voljo tabori na teme angleščina, nemščina in novinarstvo, na voljo pa so še prosta mesta za novinarski tabor in za poglabljanje znanj iz nemščine. Več informacij o taborih in prijavnice tukaj.

 

·         LETOVANJA 2019

Prijave za letovanja še vedno zbiramo. Trenutno so prosta mesta še v 4. in 6. izmeni VIRC Poreč ter 2. izmeno DMZ.  Prijave za posamezno izmeno so možne samo do zapolnitve prostih mest. Več informacij najdete tukaj. Prosta mesta so še tudi za letovanje v MARBURG. Več pa tukaj

 


Spomnimo:

 

·         FAMILYLABOV STARŠEVSKI VEČER

Še pred pričetkom počitnic pa vabimo na starševski večer na temo »KAKO PA MED POČITNICAMI?«, ki bo v torek, 18. 6. 2019, ob 17. uri, v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor.

Za nekatere starše predstavlja organizacija počitnic precejšen stres in tudi velik strošek. Kako lahko v načrtovanje počitnic vključimo tudi otroke in kaj lahko naredimo, da otrok počitnic ne bo preživel le pred računalnikom, televizijo ali drugimi vitrtualnimi blažilci dolgčasa?

Starševski večer bo vodila Nina Babič, univ. dipl. psih., certificirana voditeljica Familylabovih seminarjev za starše, mladostnike in strokovne delavce, predsednica ZPM Maribor in dolgoletna pedagoška vodja, edukatorka prostovoljcev, izvajalka izobraževanj in supervizij za svetovalce TOM telefona, dolgoletna prostovoljka pri društvu Hospic. Dogodek pripravljamo v okviru dejavnosti Večgeneracijskega centra Štajerska, več podrobnosti pa na naši spletni strani – Familylabov starševski večer.

 

Pridružite se nam, zabavno bo!

Zveza prijateljev mladine Maribor

]]>
news-2189 Tue, 18 Jun 2019 11:05:49 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-13/ Pogovornih ure bodo v sredo, 19.6.2019 ob 12:30 uri.

]]>
news-2188 Tue, 18 Jun 2019 10:07:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Iztoku Kolarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-iztoku-kolarju-8/ V sredo, 19.6.2019 bodo pogovorne ure od 7.30 - 9.00 ure.

]]>
news-2187 Tue, 18 Jun 2019 09:40:44 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-33/ V četrtek, 20.6.2019 bodo pogovorne ure od 9.30 - 11.00 ure.

]]>
news-2186 Mon, 17 Jun 2019 14:25:43 +0200 Pogovorne ure pri doc. dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-doc-dr-tjasi-strukelj/ Pogovorne ure pri doc. dr. Tjaši Štrukelj bodo namesto v ponedeljek, 24. 6. 2019, nadomeščene v sredo, 26. 6. 2019, od 8.00 do 9.30 ure.

]]>
news-2185 Mon, 17 Jun 2019 11:42:12 +0200 Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Simoni Šarotar Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-izr-prof-dr-simoni-sarotar-zizek/ Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Simoni Šarotar Žižek se zaradi službene poti prestavijo s četrtka, 20. 6. 2019, na torek, 18. 6. 2019, med 11.00 in 12.30 uro.

]]>
news-2184 Mon, 17 Jun 2019 09:56:26 +0200 Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Matjažu Dencu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-izr-prof-dr-matjazu-dencu-2/ Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Matjažu Dencu od 18. 6. 2019 do 30. 6. 2019 odpadejo zaradi letnega dopusta.

]]>
news-2183 Mon, 17 Jun 2019 09:46:12 +0200 Pogovorne ure pri pred. mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-pred-mag-dejanu-romihu/ Pogovorne ure pri pred. mag. Dejanu Romihu bodo v torek, 18. 6. 2019, od 9.00 do 10.30 ure.

]]>
news-2182 Thu, 13 Jun 2019 12:09:17 +0200 Pogovorne ure pri doc. dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-doc-dr-matjazu-irsicu-5/ Pogovorne ure pri doc. dr. Matjažu Iršiču bodo v torek, 18. 6. 2019, od 9:30 do 11:30, namesto v četrtek, 20. 6. 2019.

]]>
news-2181 Tue, 11 Jun 2019 12:23:05 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-vesni-cancer-5/ Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer bodo v sredo, 12. 6. 2019, od 9.30 do 11.00 (namesto od 10.00 do 11.30).

]]>
news-2180 Mon, 10 Jun 2019 14:25:38 +0200 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-8/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos v ponedeljek, 17. 6. 2019, odpadejo.

Nadomeščene bodo v torek, 18. 6. 2019, od 8:00 do 9:30 ure.

]]>
news-2179 Mon, 10 Jun 2019 09:23:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-27/ Pogovorne ure v sredo, 12.6.2019 bodo od 9h do 10.30.

V sredo, 19.6.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2178 Mon, 10 Jun 2019 08:02:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-28/ Pogovorne ure se prestavijo iz četrtka 13.6.2019 na sredo 12.6.2019 med 12.30 in 13. uro.

]]>
news-2177 Fri, 07 Jun 2019 15:46:25 +0200 KPMG - Vas zanima delo v reviziji? noga/povezave/rss/news/kpmg-vas-zanima-delo-v-reviziji/ Oglas najdete v priponki.

]]>
news-2176 Fri, 07 Jun 2019 13:25:28 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-13/ Pogovorne ure bodo ob sredah od 8.00 - 9.30 ure.

]]>
news-2175 Thu, 06 Jun 2019 07:44:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-27/ Pogovornih ur v sredo 19.6. in sredo 26.6. odpadejo.

V juliju se prestavijo  pogovorne ure v drugem tednu in sicer iz srede, 10.7. na petek, 12.7., od 10-11.30. od 15.7. do 25.8. ne bo pogovrnih ur.

]]>
news-2174 Wed, 05 Jun 2019 07:44:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-27/ Pogovorne ure bodo v četrtek, 6.6.2019 samo med 10. in 10.45 uro in v petek med 7. in 8. uro.

]]>
news-2173 Wed, 05 Jun 2019 07:43:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-23/ V sredo, 12.6.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2172 Wed, 05 Jun 2019 07:34:23 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-22/ V sredo 19.6. pa se bodo pogovorne ure  pričele uro kasneje, torej bodo od 10.30 do 12.00.

]]>
news-2171 Tue, 04 Jun 2019 14:24:48 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-12/ V sredo, 5.6.2019 bodo pogovorne ure ob 9.30 uri.

]]>
news-2170 Mon, 03 Jun 2019 12:27:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-25/ Pogovornih ur se prestavijo  iz torka 4.6. na sredo 5.6. od 9-11h.

]]>
news-2169 Mon, 03 Jun 2019 11:03:41 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-26/ V tem tednu bodo pogovorne ure v četrtek, 6.6.2019 od 10h do 12h (namesto v sredo).

]]>
news-2168 Mon, 03 Jun 2019 09:23:47 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-37/ V torek, 11.6. in 18.6.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2167 Mon, 03 Jun 2019 07:45:44 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-43/ Zaradi predavanja na UM, so pogovorne ure pri prof. Tominc, v sredo 5.6.2019, prestavljene na 8:00 uro.

]]>
news-2166 Mon, 03 Jun 2019 07:44:04 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibili Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibili-lebe-3/ V torek, 4.6.2019 bodo pogovorne ure od 16h do 17.30.

]]>
news-2165 Wed, 29 May 2019 14:05:12 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-9/ Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču v torek, 4. 6. 2019, odpadejo zaradi službene odsotnosti.

Nadomeščene bodo v torek, 11. 6. 2019, med 12:00 in 14:00 uro.

]]>
news-2164 Wed, 29 May 2019 13:22:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Romani K. Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-k-vide-2/ V torek, 4. 6. bodo pogovorne ure ob 11h.

]]>
news-2163 Wed, 29 May 2019 08:27:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-12/ V sredo, 29.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2162 Wed, 29 May 2019 08:16:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mejri Festić noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mejri-festic-4/ Pogovorne ure z dne 2. 7. 2019, se prestavijo na 3.7.2019  med 12. in 14. uro.

]]>
news-2161 Tue, 28 May 2019 08:36:22 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-28/ V četrtek, 30.5. pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 31.5.2019 od 8.30 - 10.00 ure.


]]>
news-2160 Mon, 27 May 2019 13:35:17 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-32/ Pogovorne ure se prestavijo  iz četrtka, 30.5. na sredo, 29.5.2019 od 10.30 do 12.00 ure.

]]>
news-2159 Mon, 27 May 2019 09:35:17 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-18/ V torek, 28.5.2019 bodo od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-2158 Mon, 27 May 2019 07:56:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Miroslavu Reberniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-miroslavu-reberniku-10/ V torek, 28.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2156 Mon, 27 May 2019 07:52:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Romani K. Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-k-vide-1/ Pogovorne ure so iz torka, 28. 5., prestavljene na ponedeljek, 27. 5., med 11. in 13. uro.

]]>
news-2155 Mon, 27 May 2019 07:49:12 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-8/ V sredo, 29.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2154 Wed, 22 May 2019 13:28:32 +0200 Razpis prostih mest na programu CEEPUS v akademskem letu 2019/2020 noga/povezave/rss/news/razpis-prostih-mest-na-programu-ceepus-v-akademskem-letu-20192020/ Spoštovani študenti,

Objavljen je razpis prostih mest za program Ceepus za akademsko leto 2019/2020. Vse informacije so vam na voljo v Službi za mednarodno sodelovanje EPF.

Razpis se nahaja v prilogi.

Lep pozdrav,

Služba za mednarodno sodelovanje

]]>
news-2153 Tue, 21 May 2019 12:40:37 +0200 Pogovorne ure v Službi za študentske in študijske zadeve noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-v-sluzbi-za-studentske-in-studijske-zadeve/ Obveščamo vas, da so v četrtek, 23. 5. 2019, uradne ure Službe za študentske in študijske zadeve od 8.30 do 10.00.

Služba za študentske in študijske zadeve

]]>
news-2152 Tue, 21 May 2019 11:15:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Žan Jan Oplotniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zan-jan-oplotniku/ V torek, 21.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2151 Tue, 21 May 2019 08:39:13 +0200 Arcont d.d. išče svetovalca za kadre noga/povezave/rss/news/arcont-dd-isce-svetovalca-za-kadre/ Razpis je objavljen na ZRSZ in portalu Moje delo. Konkretna vsebina dela bo dogovorjena z izbranim kandidatom/ko upoštevaje znanja in izkušnje ter možnost razdelitve nalog v oddelku.

 www.mojedelo.com/svetovalecka-za-kadre-mz/d-458722

Svetovalec/ka za kadre (m/ž) - ARCONT d.d. in ARCONT IP d.o.o.

www.mojedelo.com

Želiš službo kot Svetovalec/ka za kadre () - ARCONT d.d. in ARCONT IP d.o.o. - Gornja Radgona. Prijavi se na MojeDelo.com

]]>
news-2150 Mon, 20 May 2019 13:16:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-26/  V četrtek, 23.5.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v  ponedeljek, 27.5.2019 med 12. in 13.30 uro.

]]>
news-2149 Mon, 20 May 2019 12:08:47 +0200 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-12/ V torek, 21. 5. 2019  odpadejo pogovorne ure.  Nadomeščene bodo v četrtek, 23.5.2019 od 8.00 - 9.00 ure.

]]>
news-2148 Mon, 20 May 2019 12:06:56 +0200 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-5/ V torek, 21. 5. 2019  odpadejo pogovorne ure.  

]]>
news-2147 Mon, 20 May 2019 10:01:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Katji Crnogaj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-katji-crnogaj-9/ V torek, 21.5. pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 22.5. med 11.30-13.00.

]]>
news-2146 Mon, 20 May 2019 08:31:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-27/ V četrtek, 23.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2145 Fri, 17 May 2019 10:18:39 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-17/ Pogovorne ure se  iz torka, 21.5. prestavijo na ponedeljek, 20.5. od 9.00 do 10.30.

]]>
news-2144 Thu, 16 May 2019 08:24:33 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-36/ V torek, 21.5.52019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2143 Wed, 15 May 2019 11:23:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-17/ Do 20.7.2019 pogovorne ure odpadejo. V nujnih zadevah pišite na e-mail. borut.milfelner@um.si

 

 

]]>
news-2142 Tue, 14 May 2019 08:03:01 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-31/ V četrtek, 16.5.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 17.5.2019  od 11.00 do 12.30 ure.

]]>
news-2141 Mon, 13 May 2019 12:53:09 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-17/ V torek, 14.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2140 Mon, 13 May 2019 12:27:36 +0200 Pogovorne ure pri lekt. Tatjani Koropec, prof. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-tatjani-koropec-prof-1/ V torek, 14. maja 2019, odpadejo pogovorne ure pri lekt. Tatjani Koropec, prof.

Namesto tega bodo pogovorne ure v sredo, 15. maja 2019, od 9.30 do 11.00.

]]>
news-2139 Mon, 13 May 2019 09:24:12 +0200 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu-1/ Pogovorne ure v sredo, 15. 5. 2019 bodo od 13.30-15.00.

]]>
news-2138 Mon, 13 May 2019 08:48:45 +0200 Vabilo na vseštudentsko tekmovanje Innovative All-nighter noga/povezave/rss/news/vabilo-na-vsestudentsko-tekmovanje-innovative-all-nighter/

!!Odprtje prijav za študentsko tekmovanje Innovative all-nighter!!


Ustvarjalno razmišljanje. Inovativne rešitve. Timsko delo.

V 24 urah bomo ustvarili inovativno okolje namenjeno vsem študentom, ki si željo ustvarjati in s svojo kreativnostjo presegati ustaljene meje. Pridruži se nam 17. - 18. maja 2019 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Prijavi se in poišči najboljši odgovor na vprašanje: »KAKO NAJ PODJETJE SVOJO BLAGOVNI ZNAMKO, PROIZVOD ALI STORITEV PRIBLIŽA MLADIM?« 

Prijava je mogoča na: https://www.eventbrite.com/e/innovative-all-nighter-registration-44216791614 .

Več informacij najdeš v priponki ali na spletni straniwww.innovativeallnighter.com/

]]>
news-2137 Mon, 13 May 2019 08:32:53 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-35/ V torek, 14.5.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 16.5.2019 ob 8.00 uri.

]]>
news-2136 Mon, 13 May 2019 07:59:49 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-15/ V ponedeljek, 13.5.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 14.5.2019 ob 8.00 uri.

]]>
news-2135 Mon, 13 May 2019 07:57:22 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-42/ Pogovorne ure  so prestavljene in sicer:

  - v sredo 15.5. in v sredo 22.5. pogovornih ur ne bo.

  - pogovorne ure v četrtek 16.5. ob 11. uri.

]]>
news-2134 Mon, 13 May 2019 07:56:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-16/ V četrtek, 16.5.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2133 Mon, 13 May 2019 07:53:18 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-26/ Spoštovani!

Zaradi aktivnosti v okviru mednarodnega tedna (predavanja v angleškem jeziku dr. Wojciecha Kaczmarczyka z Ekonomske univerze iz Katowic na Poljskem z naslovom: Consumer risk in case of credits ob 9.00 v P01) bodo pogovorne ure 13.5.2019 odpadle. Prosim, da me v nujnem primeru poiščete po urniku pred predavalnicami. Hvala za razumevanje. STB

]]>
news-2132 Fri, 10 May 2019 11:27:00 +0200 Odprtje prijav za študentsko tekmovanje Innovative all-nighter noga/povezave/rss/news/odprtje-prijav-za-studentsko-tekmovanje-innovative-all-nighter/

Ustvarjalno razmišljanje. Inovativne rešitve. Timsko delo.

V 24 urah bomo ustvarili inovativno okolje namenjeno vsem študentom, ki si željo ustvarjati in s svojo kreativnostjo presegati ustaljene meje. Pridruži se nam 17. - 18. maja 2019 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Prijavi se in poišči najboljši odgovor na vprašanje: »KAKO NAJ PODJETJE SVOJO BLAGOVNI ZNAMKO, PROIZVOD ALI STORITEV PRIBLIŽA MLADIM?« 

Več informacij najdeš v dokumentih ali na spletni strani: www.innovativeallnighter.com/ 

]]>
news-2131 Wed, 08 May 2019 09:49:51 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-34/ V sredo, 8.5.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2130 Wed, 08 May 2019 07:41:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-11/ V sredo, 8.5.2019 se pogovorne ure prestavijo iz 11. ure na 12.30 uro.  

]]>
news-2129 Wed, 08 May 2019 07:40:04 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-11/ V sredo, 8.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2127 Tue, 07 May 2019 08:08:28 +0200 Sodelovanje v znanstveni mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII noga/povezave/rss/news/sodelovanje-v-znanstveni-mednarodni-raziskavi-evrostudent-vii/ Spoštovane študentke in študenti Univerze v Mariboru!


Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je pristopilo k izvajanju znanstvene mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi, ki so jo med študenti in študentkami začeli izvajati v mesecu aprilu. Tudi Univerza v Mariboru je, na pobudo in predlog ministrstva, pristopila k sodelovanju pri izvajanju znanstvene mednarodne raziskave EVROŠTUDENT VII.

Namen raziskave je zagotoviti vpogled v socialno in ekonomsko ozadje ter značilnosti študentske populacije v Sloveniji in identificirati težave in ovire, s katerimi se le-te srečujejo med študijem.

Cilj raziskave je zbrati podatke, ki bodo omogočili primerjavo socialnih in ekonomskih pogojev življenja študentov v Sloveniji z drugimi evropskimi državami, ter bodo podlaga odločanju pri nacionalnih strategijah in politikah za izboljšanje višješolskega in visokošolskega študija v Sloveniji.

V okviru raziskave je pripravljen vprašalnik za študente, ki študirajo v Sloveniji. Vprašalnik je odprt v obdobju od 25. aprila 2019 do 15. junija 2019 in dostopen na povezavi:
https://www.1ka.si/a/216885. Raziskavo bo za ministrstvo izvajal Pedagoški inštitut v Ljubljani. Študente/ke sprašujejo o njihovem študiju in življenjskih pogojih, kot na primer vstopu v visoko šolstvo, značilnostih in časovni razporeditvi študija, delu ob študiju, sredstvih, stroških in stanovanjskih razmerah, mobilnosti ter počutju. Mednarodna raziskava EVROŠTUDENT VII se bo zaključila leta 2021.

Spoštovane študentke in študenti Univerze v Mariboru, ki ste v študijskem letu 2018/19 vpisani v študijske programe 1. in 2. stopnje, vljudno vas prosim, da pristopite k izpolnjevanju vprašalnika v zvezi z znanstveno mednarodno raziskavo EVROŠTUDENT VII in s tem pomagate pri pridobivanju podatkov, na podlagi katerih bodo spisani strateški dokumenti v evropskem visokošolskem prostoru.


S spoštovanjem.
                                                                                                                                 

Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Zdravko Kačič

 

 

 

]]>
news-2126 Mon, 06 May 2019 14:14:54 +0200 Eurosender išče finančnega analitika/kontrolorja noga/povezave/rss/news/eurosender-isce-financnega-analitikakontrolorja/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-2125 Mon, 06 May 2019 13:22:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-26/ V četrtek, 9.5.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo,  8.5. ob 13.00 do 14.30.

]]>
news-2124 Mon, 06 May 2019 11:43:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-22/ Pogovorne ure  bodo v sredo, 8. 5. 2019, od 9.30 do 10.30 in od 15.30 do 16.00 (namesto od 10.00 do 11.30).

]]>
news-2123 Mon, 06 May 2019 08:16:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-16/ V torek, 7.5.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 6.5.2019 od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-2122 Mon, 06 May 2019 08:09:45 +0200 Pogovorne ure pri Nuši Basle, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-nusi-basle-mag-1/ V ponedeljek, 6.5.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v  četrtek, 9.5.2019 od 8.30h-10h.

]]>
news-2121 Mon, 06 May 2019 08:02:54 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-12/ V ponedeljek, 6.5.2019 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 7.5.2019 ob 13.00 uri.

]]>
news-2120 Thu, 25 Apr 2019 09:39:40 +0200 Podjetje NXP iz Gratkorna ponuja prakso noga/povezave/rss/news/podjetje-nxp-iz-gratkorna-ponuja-prakso/ Podjetje NXO ponuja izredno priložnost za delo v kadrovskem oddelku.

 https://nxp.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/careers/job/Gratkorn/Talent-Acquisition-INTERNSHIP_R-10014993-1

Znanje nemščine in angleščine je obvezno. Primerno za študente EPFa, smeri kadrovanje/človeški viri.

]]>
news-2119 Wed, 24 Apr 2019 13:31:09 +0200 Seznam popolnih kandidatur za člane Senata EPF UM noga/povezave/rss/news/seznam-popolnih-kandidatur-za-clane-senata-epf-um/ Seznam popolnih kandidatur za člane Senata EPF UM

]]>
news-2118 Wed, 24 Apr 2019 09:53:53 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-34/ V torek, 7.5.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2117 Tue, 23 Apr 2019 08:21:32 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-25/ V četrtek, 25.4.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo  v sredo, 24.4.2019 od 13.30 do 15.00.

]]>
news-2116 Tue, 23 Apr 2019 08:14:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-24/ V torek, 23.4.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v  sredo, 24.4.2019  med 10-12h.

]]>
news-2090 Fri, 19 Apr 2019 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-predstavnikov-studentov-v-senat-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-3/ Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

]]>
news-2091 Fri, 19 Apr 2019 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu volitev za člane Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-za-clane-senata-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-1/ Sklep o razpisu volitev za člane Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

]]>
news-2115 Fri, 19 Apr 2019 09:57:31 +0200 Podjetje Skaza išče mlade sodelavce v oddelku za računovodstvo noga/povezave/rss/news/podjetje-skaza-isce-mlade-sodelavce-v-oddelku-za-racunovodstvo/ Več o oglasu v priponki.

]]>
news-2114 Thu, 18 Apr 2019 11:57:31 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-30/ V četrtek, 18.4.2019 pogovorne ure odpadejo. Študenti lahko pošljete e-sporočilo, na katerega bo odgovorjeno jutri.

]]>
news-2113 Tue, 16 Apr 2019 11:05:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-41/ Pogovorne ure se pričnejo v sredo 17.4., ob 10:45 uri.

]]>
news-2112 Tue, 16 Apr 2019 09:41:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-10/ V sredo, 17.4.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2111 Tue, 16 Apr 2019 08:26:20 +0200 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu/ V sredo, 17.4.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtrek, 18. 4. 2019 med  13.00-14.30.

]]>
news-2110 Tue, 16 Apr 2019 07:46:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-24/ V četrtek, 18.4.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bod v petek, 19.4.2019 ob 8.00 uri.

]]>
news-2067 Mon, 15 Apr 2019 12:00:00 +0200 Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva noga/povezave/rss/news/poziv-h-kandidiranju-za-nagrade-univerze-v-mariboru-studentom-za-sportne-in-kulturne-dosezke-ter-razvoj-na-podrocju-obstudijske-dejavnosti-in-prostovoljstva-1/ Študenti lahko kandidirajo za naslednje nagrade:

•    Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
•    Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
•    Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
•    Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Rok za oddajo kandidatur je 15. april 2019 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Vloga za nagrado UM – ne odpiraj!«.

]]>
news-2109 Mon, 15 Apr 2019 09:23:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-25/ V mesecu aprilu bodo  pogovorne ure ob torkih namesto ob sredah; torej pogovorne ure so jutri v torek 16.4. in v torek 23.4.od 10h do 12h.

]]>
news-2108 Mon, 15 Apr 2019 09:10:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-20/ V torek, 16. 4., odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2107 Mon, 15 Apr 2019 07:52:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-33/ V sredo, 17.4.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2106 Mon, 15 Apr 2019 07:49:07 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-40/ Pogovorne ure  so s srede 24/4/2019, prestavljene na torek 23/4 ob 11:00 uri.  

]]>
news-2105 Thu, 11 Apr 2019 07:40:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Brunu Završniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-brunu-zavrsniku-6/ Pogovorne ure so iz torka 16.4. prestavljene na sredo 17.4. od 11.00 do 12:30.

]]>
news-2104 Thu, 11 Apr 2019 07:35:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-23/ V četrtek, 11.4.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 15.4.2019 ob 13.00 do 14.30

]]>
news-2103 Wed, 10 Apr 2019 13:17:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-13/ V sredo, 11.4.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2102 Tue, 09 Apr 2019 11:32:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-21/ Pogovorne ure  bodo v sredo, 10. 4. 2019, od 10.30 do 12.00 (namesto od 10.00 do 11.30).

]]>
news-2101 Tue, 09 Apr 2019 11:31:22 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-32/ V sredo, 10.4.2019 pogovrne ure odpadejo. Nadomeščene bodov četrtek 11.4.2019 ob 10.30-11.30.

]]>
news-2100 Tue, 09 Apr 2019 08:36:10 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-23/ V torek, 9.4.2019 bodo pogovorne ure med 9.30-10.30 in med 12-13h.

]]>
news-2099 Tue, 09 Apr 2019 07:22:12 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-19/ Pogovorne ure bodo danes (9. 4.) zaradi velikega števila najavljenih študentov v predavalnici S3 (v kleti) namesto v kabinetu 605.

]]>
news-2098 Tue, 09 Apr 2019 07:08:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-39/ V sredo 10/4/2019 bodo zaradi delavnice Razvoj prenosljivih kompetenc študentov, pogovorne ure pri prof. Poloni Tominc pričele ob 11:00 uri.

]]>
news-2097 Tue, 09 Apr 2019 07:06:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-24/ Ta teden bodo pogovore ure  v torek 9.4. od 10h do 12h in NE v sredo 10.4.

]]>
news-2070 Mon, 08 Apr 2019 12:00:00 +0200 Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019 noga/povezave/rss/news/razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-univerze-v-mariboru-v-studijskem-letu-20182019/ S tem razpisom želijo Elektro Maribor d.d., Energija plus d.o.o., Oven Elektro Maribor d.o.o. in Univerza v Mariboru nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se vsi zavedajo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru (UM) se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2018/19 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študija redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preteklih letih ter so vpisani v: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali v študijski program II. stopnje (pogoje je predhodno končana I. st. študijskega programa Univerze v Mariboru).

Prijavitelj mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge pošlje najkasneje do 8. 4. 2019, do 12. ure  na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Več o obveznih prilogah in merilih za ocenjevanje vlog je razvidno iz razpisa, ki ga najdete v prilogi in na tej povezavi: ssum.um.si/2019/03/razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-univerze-v-mariboru-v-studijskem-letu-2018-2019/ ali www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/Novice.aspx;  

Najboljši študenti Univerze v Mariboru bodo prejeli naslednje nagrade: študent, ki bo zasedel 1. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 600 EUR, študent, ki bo zasedel 2. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 400 EUR in študent, ki bo zasedel 3. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 200 EUR.

]]>
news-2096 Fri, 05 Apr 2019 10:00:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-21/ V sredo 10. 4. se pogovorne ure prestavijo na 10.30 -12.00 uro.

]]>
news-2095 Wed, 03 Apr 2019 10:44:12 +0200 Delavnica- Izzivi in priložnosti v tujini noga/povezave/rss/news/delavnica-izzivi-in-priloznosti-v-tujini/

Tujina - Tako blizu pa vendar tako daleč. Program Erasmus+ študentom ponuja edinstveno priložnost, da obogatijo svoja študentska leta: z novimi poznanstvi, novimi kulturami, drugačnimi pogledi in pristopi, nepozabnimi doživetji in spomini, ki ostanejo za večno. Vsa ta doživetja pa prinašajo tudi posebne izzive, ki lahko povzročajo tudi večje ali manjše skrbi: tuj jezik, drugi običaji, neznana pravila... 

Na delavnici se boste lahko spopadli s takšnimi skrbmi. Raziskali bomo pot od trenutka, ko se odločimo za takšno spremembo pa do dejanskega odhoda, poiskali lastne vire s pomočjo katerih se lahko soočimo s skrbmi in izzivi, ki jih takšna pot prinaša in razkrili glavne prednosti, ki jih prinašajo Erasmus doživetja. 

Skozi delavnico, ki bo dne, 18.4. 2019 ob 9. uri v Študentskem kotičku,  vas bo vodil Domen Malc, mag. psih., asistent na Katedri za marketing EPF! 

Za prigrizke bo tudi poskrbljeno! 

Vljudno vabljeni! 

Služba za mednarodno sodelovanje

]]>
news-2094 Tue, 02 Apr 2019 11:52:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-31/ V sredo, 3.4.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2093 Tue, 02 Apr 2019 07:54:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-22/ Pogovorne ure se prestavijo iz četrtka, 4.4. na petek, 5.4.2019 ob 8.00 do 9.30.

 

]]>
news-2092 Tue, 02 Apr 2019 07:45:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-18/ V torek, 2. 4., odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2089 Mon, 01 Apr 2019 13:10:42 +0200 Zdravniški pregledi 2018/19 noga/povezave/rss/news/zdravniski-pregledi-201819/ RAZPORED ZA PREVENTIVNI SISTEMATIČNI ZDRAVSTVENI PREGLED

Za študente vpisane v 1. letnik 1. stopnje in 2. letnik 2. stopnje.

 

Zdravniški pregled se vrši v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5 v Mariboru (kletni prostori).  

S seboj imejte zdravstveno kartico in pisalo. V primeru slabovidnosti prinesite s seboj očala oziroma leče.  Za pregled ni treba biti tešč.

KDOR PONAVLJA LETNIK ALI IMA PODALJŠAN STATUS IN JE PREGLED ŽE OPRAVIL, GA NE RABI PONOVNO OPRAVLJATI.

NA SEZNAMU NI ŠTUDENTOV, KI SO DOPOLNILI 26. LET NA DAN PRIPRAVE SEZNAMA, KER BI MORALI ZA PREGLED PLAČATI.

ČE SE PREGLEDA NE MORETE UDELEŽITI NA RAZPOREJEN DAN POKLIČETE NA TEL. 02 23 56 643, 02 23 56 645 ali pišite na e-mail tatjana.ceric@zd-mb.si.

 

V  breme  evropske  kartice  zdravstvenega  zavarovanja (ali ustrezne druge listine)  lahko  uveljavljajo sistematske preglede, ki so pravica obveznega zdravstvenega   zavarovanja   v   Sloveniji  (po Pravilniku  za  izvajanje preventivnega  zdravstvenega  varstva  na  primarni  ravni) tudi  v tujini zavarovani  študenti,  ki se šolajo v Sloveniji in daljši čas bivajo v naši državi  (v  tem  delu  pravic  so  obravnavani  enako kot študentje, ki so zavarovani v slovenskem sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Po opravljenem sistematičnem zdravstvenem pregledu lahko pridobite potrdilo o opravljenem pregledu, ki ga potrebujete za delo preko študentske napotnice – dogovorite se v ambulanti.

 

 

]]>
news-2088 Mon, 01 Apr 2019 11:24:52 +0200 Pogovorne ure pri dr. Katji Crnogaj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-katji-crnogaj-8/ V torek, 2.4.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 3.4.2019 od 11.30 - 13.00 ure.

]]>
news-2087 Mon, 01 Apr 2019 09:48:27 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-11/ V ponedeljek, 1.4. pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 2.4.2019 ob 13.00 uri.

]]>
news-2086 Mon, 01 Apr 2019 08:41:27 +0200 Tekmovanje v znanju računovodstva noga/povezave/rss/news/tekmovanje-v-znanju-racunovodstva/ Vabilo za vse, ki razmišljate o tekmovanju v znanju računovodstva na EF UL, več tukaj: https://www.dsrr.si/mladi-racunovodja/predstavitev  Vljudno vabljeni na mentorski sestanek v torek 2. aprila ob 15:00 v učilnici PC s kratko pripravo na tekmovanje. 

Lepo pozdravljeni, dr. Iztok Kolar in mag. Daniel Zdolšek

]]>
news-2085 Mon, 01 Apr 2019 08:05:05 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-29/ Pogovorne ure se v tem tednu prestavijo iz četrtka, 4.4. na sredo, 3.4.2019 od 8.30 do 10.00 ure.

]]>
news-1964 Sun, 31 Mar 2019 14:31:00 +0200 Razpis za študij v tujini za leto 2019/20 - Erasmus+ noga/povezave/rss/news/studij-v-tujini-za-leto-201920-erasmus/ Spoštovani študentke, študenti,

Obveščamo vas, da je objavljen  Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini v programu ERASMUS+ v programskih državah za študijsko leto 2019/2020.

Razpis je dostopen na naslednji povezavi: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2019.aspx.

Pomembno!!

Prvo prijavo (obrazec 1) za študij v tujini v zimskem in/ali v letnem semestru štud. leta 2019/20 oddate v Službo za mednarodno sodelovanje do 15.3. 2019! Predlagamo vam, da vpišete vse tri prioritete oz. partnerske univerze, kjer bi želeli opravljati semestrski ali celoletni študij.

Obvestilo o tem, kjer ste bili izbrani,  boste prejeli po elektronski pošti do 19.3. 2019!

Na spletno stran UM https://aips.um.si/StudentsExchange.asp se je potrebno prijaviti do 30.3. 2019, ko boste prejeli obvestilo s strani Službe za mednarodno sodelovanje o izbrani destinaciji (do 19.3. 2019) po izpeljanem selekcijskem postopku na ravni fakultete.

V mesecu marcu bo organiziran drugi informativni sestanek (prostor in ura bosta naknadno določena), kjer vas bomo seznanili z vsemi podrobnosti, ki zadevajo urejanje vseh formalnih postopkov na ravni fakultete in tujih partnerskih institucij!

Lepo pozdravljeni,
Služba za mednarodno sodelovanje

]]>
news-2065 Sun, 31 Mar 2019 12:00:00 +0200 Razpis za prostovoljce ZPM Maribor za leto 2019 noga/povezave/rss/news/razpis-za-prostovoljce-zpm-maribor-za-leto-2019/ ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR (ZPM Maribor) VABI PROSTOVOLJCE

ZPM Maribor že vrsto let organizira neprofitne počitniške programe, ki vključujejo razne športno–rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in druge programe. Vsebine so namenjene osnovnošolcem in srednješolcem, programi pa so pripravljeni in izvedeni s pomočjo prostovoljcev.

Za leto 2019 objavljamo dva razpisa:

1. Razpis za prostovoljce - spremljevalce na letovanjih, s katerim vabimo k sodelovanju vzgojitelje in športno-rekreativne vzgojitelje, ki bi želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki na letovanju v VIRC Poreč, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju ali v Marburgu.
Več na povezavi https://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-prostovoljce-vzgojitelje-na-letovanjih-2019/.

 

2. Razpis za prostovoljce za delo z otroki in mladostniki v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM), s katerim vabimo prostovoljce za programe, ki jih izvajamo v Mariboru med šolskim letom in počitnicami. Pridružite se nam lahko pri naslednjih vsebinah za spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov: ustvarjalnih delavnicah, počitniških dejavnostih, prireditvah, kot animatorji na rojstnodnevnih zabavah in dejavnostih v programih varstva okolja in ohranjanja narave ter informiranje v INFO-DUM-u.
Več na povezavi https://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-nove-prostovoljce-v-dum-u-2019/.  

 
K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na njihovo strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo navedene pogoje v razpisu in da so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškemu prostemu času otrok.


Informacije, razpisi in prijavnice so objavljene na spletni strani www.zpm-mb.si.


Organizacija: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor
Kontaktne osebe: Marina Škrubej (letovanja), Tadeja Dobaj (DUM)
Elektronski naslov: referatzpm@zpm-mb.si, tadeja@zpm-mb.si, info.dum@zpm-mb.si

]]>
news-2084 Fri, 29 Mar 2019 11:03:26 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari H. Bradač noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-h-bradac-4/ V torek, 2.4. pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 1.4.2019 od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-2083 Fri, 29 Mar 2019 07:49:56 +0100 Vabilo na prireditev Evropska unija in Evropski parlament: Od volitev do zaposlitve noga/povezave/rss/news/vabilo-na-prireditev-evropska-unija-in-evropski-parlament-od-volitev-do-zaposlitve/ Spoštovani,

vljudno vas vabim na prireditev z naslovom 
Evropska unija in Evropski parlament: Od volitev do zaposlitve, ki ga na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru organiziramo v sredo, 10. aprila 2019, ob 10 uri. Dogodek je namenjen študentom vsem fakultet UM.

Pripravi dogodka botrujeta dva razloga. Prvi je, da želimo mlade vzpodbuditi, da se udeležijo prihajajočih evropskih volitev. Večkrat smo namreč pri svojem delu zaznali, da imajo mladi študenti vtis, da je EU nekaj zelo oddaljenega in da sami na odločitve, ki se tam sprejemajo, nimajo prav nobenega vpliva. Drug razlog pa je, da jim želimo podati informacije, kako poiskati zaposlitev na evropskih institucijah in tudi sicer poiskati zaposlitev v EU. Po naših izkušnjah so mladi namreč pogosto mnenja, da je mobilnost delovne sile v EU samo mit in da so zanje delovna mesta v institucijah EU ali pa tudi v siceršnjih podjetjih in ustanovah s sedežem v Evropi preprosto nedosegljiva.

Dogodek je razdeljen na dva dela. V prvem bodo panelisti povedali nekaj o pomenu EU in predvsem Evropskega parlamenta za študente in mlade iskalce zaposlitve ter o tem, kako pomembno je, da sodelujejo na volitvah. Panelisti bodo študentom predstavili seveda tudi 
možnosti zaposlovanja v Evropski uniji ter Evropskem parlamentu. Panelisti v tem delu so: Alojz Peterle in dr. Igor Šoltes, oba evropska poslanca ter v.d. vodje Evropskega parlamenta v Sloveniji, mag. Manja Toplak. V tem panelu bosta sodelovali tudi dve karierni svetovalki s Kariernega centra Univerze v Mariboru, ki vam bosta natančno povedali, kako se lotiti iskanja zaposlitve v tujini, kako npr. sestaviti motivacijsko pismo in kako sestaviti CV v angleškem in nemškem jeziku

Posebnost prireditve pa je tudi drugi del dogodka: na prireditev 
vabimo namreč nekdanje študente mariborskih fakultet. Tako se nam bodo takrat pridružili nekdanji študenti Pravne fakultete in Medicinske fakultete, ki so se po študiju zaposlili v tujini in bodo tako lahko iz prve roke povedali več o svojih izkušnjah in poklicni poti. Študenti (udeleženci) bodo v tem delu imeli možnost tudi zastaviti vsem panelistom konkretna vprašanja v zvezi s pomenom Evropskega parlamenta zanje, in predvsem v zvezi z iskanjem zaposlitve v tujini itd. 

Po dogodku pa lahko študenti obiščejo še
brezplačno delavnico za pisanje CVja v angleškem in/ali nemškem jeziku, kjer bodo že delno pripravili svoj CV v tujem jeziku.

V priponki je predstavljen koncept dogodka. Na zadnji strani so navedene tudi informacije o delavnici za sestavo CVja, na katero se je treba prijaviti na navedeni spletni povezavi.

 

]]>
news-2082 Thu, 28 Mar 2019 14:56:25 +0100 Opravljanje študijske prakse na generalnem konzulatu v Muenchnu noga/povezave/rss/news/opravljanje-studijske-prakse-na-generalnem-konzulatu-v-muenchnu/ Generalni konzulat RS Muenchen razpisuje 1 prosto mesto za opravljanje prostovoljne študijske prakse.

Več v priponki.

]]>
news-2081 Wed, 27 Mar 2019 09:22:55 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-38/ Pogovorne ure  so danes, 27.3.2019, zaradi seje komisije za notranjo izbirnost na UM, prestavljene na 14:30.

]]>
news-2080 Wed, 27 Mar 2019 07:22:23 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-20/ Pogovorne ure  bodo v sredo, 27. 3. 2019, od 9.30 do 11. ure.    

]]>
news-2079 Tue, 26 Mar 2019 12:07:43 +0100 SOF - Slovenski oglaševalski festival noga/povezave/rss/news/slovenski-oglasevalski-festival/ Študenti,

Leto je okoli in znova je pred vrati Slovenski oglaševalski festival. V skladu s tradicijo se tja tudi letos odpravljamo v okviru Strokovne ekskurzije Katedre za marketing. Ta bo letos na sporedu od 11. do 13. aprila 2019. Ponovno pa smo se potrudili in vam priskrbeli ugoden aranžma, ki vključuje festivalsko kotizacijo, avtobusni prevoz in dve nočitvi z zajtrkom.  

28. Slovenski oglaševalski festival bo tudi tokrat potekal v slovitem portoroškem hotelu Kempinski Palace in združil največja in najuspešnejša imena slovenskega oglaševanja in komunikacij. Kot vedno pa se bo tudi tokrat vse vrtelo okrog treh glavnih vrhuncev: festivalskega, kongresnega in družabnega dogajanja. Festival znova predstavlja številna prepoznavna imena iz medijskega in oglaševalskega sveta: Felix Baumgartner – pilot in rekorder v ekstremnem padalstvu, Denis Avdić – voditelj jutranjega programa na Radiu 1, Drago Mlakar – kreativni direktor (Pristop), Aleš Muhič – direktor trženja (PRO PLUS), Borut Omerzel – urednik (Playboy), Sašo Palčič – direktor in menedžer zadovoljstva (Madwise), Aleš Petejan – vodja marketinga (Mastercard Slovenija), idr.  

Ostale govorce in podroben program lahko odkrijete na: govorci link & program link.   Ekskurzija je namenjena študentom marketinških usmeritev (VS, BU in BM), vabljeni pa ste tudi vsi ostali študenti EPF. Cena ekskurzije je 90 € in vključuje obisk vseh predavanj (razen delavnic in podelitve nagrad SOF), prevoz na relaciji Maribor – Portorož – Maribor ter dve nočitvi z zajtrkom v hostlu Europa v neposredni bližini festivalskega dogajanja.

 Prijavite se tako, da na naslov: domen.malc@um.si, sporočite naslednje podatke:

 • Priimek in ime
 • Vpisno številko
 • Naslov (za pošiljanje računa)
 • Davčno številko
 • EMŠO
 • Letnik študija
 • Smer študija  

Nato vam na naslov, ki ga boste posredovali ob prijavi poslali račun za plačilo, ki mora biti poravnan najkasneje do 4. aprila 2019.  

Prijave sprejemamo do vključno 31. marca 2019 – število mest je omejeno!

Lep pozdrav in prijazno vabljeni, da se nam pridružite!

Domen Malc

]]>
news-2078 Tue, 26 Mar 2019 11:09:47 +0100 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-12/ V četrtek, 28.3.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2077 Tue, 26 Mar 2019 07:43:50 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst-6/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt bodo prestavljene iz srede, 27. 3. 2019, na četrtek, 28. 3. 2019, med 8.30 in 10.30.

]]>
news-2076 Tue, 26 Mar 2019 07:31:15 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-17/ Ta teden bodo pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler izjemoma namesto v torek, 26. 3., v sredo, 27. 3. od 9.15. do 10.45.

]]>
news-2075 Mon, 25 Mar 2019 11:51:45 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damjanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damjanu-mumlu-8/ V ponedeljek, 1.4.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2074 Mon, 25 Mar 2019 09:54:47 +0100 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-11/ V torek, 26.3.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 27.3.2019 od 10.00 - 11.30 ure.

]]>
news-2073 Mon, 25 Mar 2019 09:52:18 +0100 Štipendije za udeležbo na Evropskemu Forumu Alpbach noga/povezave/rss/news/stipendije-za-udelezbo-na-evropskemu-forumu-alpbach/ "Živiš ali študiraš v Sloveniji, severni Italiji ali na Avstrijskem Koroškem? Ali te zanima, kaj se dogaja po svetu? Ali si želiš spoznati nove ljudi, ki kot ti se zanimajo za prihodnost in želijo spremeniti svet na bolje? 

V tirolski vasici Alpbach se že več kot 70 let v drugi polovici avgusta zberejo vidni predstavniki znanosti, gospodarstva, politike, kulture in civilnih družb in razpravljajo o nekaterih najpomembnejših temah današnjega časa. Evropski forum Alpbach slovi po interdisciplinarnih diskusijah, ki se odvijajo v okviru več kot 200 plenarnih razprav ter delavnic na temo zdravstva, tehnologije, politike, prava in gospodarstva. Vsako leto forum privabi več kot 5000 udeležencev iz več kot 100 držav in predstavlja odlično priložnost za širjenje obzorij in mreženje.  Več o forumu lahko razbereš tukaj: https://www.alpbach.org/en/

Klub Alpbach Senza Confini tudi letos podeljuje štipendije mladim do 30. leta, ki živijo v Sloveniji, severni Italiji in na Koroškem v Avstriji, ali so v tej regiji pridobili večino svoje izobrazbe s katero se lahko mladi udeležite foruma Alpbach in imate krite stroške bivanja in kotizacijo. Prijave z življenjepisom in kratkim esejem na letošnjo temo Foruma Alpbach “Liberty and Security” pošlji do 31. marca 2019 na scholarship@senza-confini.com. Več informacij o štipendijskemu programu in prijavi najdeš na www.senza-confini.com. Ne zamudi odlične priložnosti preživeti poletje v unikatnem interdisciplinarnen in intelektualnem okolju! “ 

]]>
news-2072 Mon, 25 Mar 2019 07:58:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-33/ V torek, 26.3.2019 bodo  pogovorne ure ( ne odpadejo). Odpadejo pa v torek, 2.4.2019.

]]>
news-2071 Fri, 22 Mar 2019 07:26:26 +0100 2. informativni sestanek - naknadne prijave za zimski in/ali letni semester noga/povezave/rss/news/2-informativni-sestanek/ Vas zanima študij v tujini ? Bi želeli preživeti eno obdobje svojega življenja v popolnoma novem okolju in z novimi ljudmi?

Obveščamo vas, v kolikor bi se še želeli prijaviti za študijsko izmenjavo  v tujini v okviru programa Erasmus+ v letu 2019/20 (na mesta, ki so ostala nezasedena),  je organiziran  2. Informativni sestanek dne, 26.3. 2019 ob 11. 30 uri v P2.7, kjer boste seznanjeni s formalnimi postopki na ravni fakultet, Univerze v Mariboru, ki zadevajo prijavne obrazce, roke, štipendije…itd.

Informativni sestanek je namenjen vsem, ki ste že oddali obr.1 – Interno prijavo in vsem zamudnikom, ki ste bili prepozni in bi se še želeli naknadno prijaviti za zimski in/ali letni semester…. !

Vljudno vabljeni!

Pozdrav iz Službe za mednarodno sodelovanje!

]]>
news-2069 Thu, 21 Mar 2019 07:45:48 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-28/ V četrtek, 21.3.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 25.3.2019 od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-2068 Thu, 21 Mar 2019 07:38:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-26/ V sredo, 27.3.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2066 Wed, 20 Mar 2019 07:38:07 +0100 Obveznosti pri Heriju Špički noga/povezave/rss/news/obveznosti-pri-heriju-spicki/ Obveščamo vas, da do nadaljnjega odpadejo vse obveznosti (vaje, pogovorne ure).

]]>
news-2063 Tue, 19 Mar 2019 09:00:29 +0100 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-32/ V torek, 26.3.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2062 Tue, 19 Mar 2019 07:20:47 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-21/ Ta teden pogovorne ure odpadejo. Naslednji teden pa bodo  v ponedeljek, 25.3.2019 ob 13.00 do 14.30.

]]>
news-2061 Mon, 18 Mar 2019 10:04:29 +0100 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-8/ Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču jutri, 19. 3. 2019, odpadejo.

Nadomeščene bodo v četrtek, 21. 3. 2019, med 12.00 in 14.00 uro.

]]>
news-2060 Fri, 15 Mar 2019 11:19:49 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-35/ V ponedeljek, 18.3.2019  bodo pogovorne ure  potekale ob spremenjeni uri, in sicer med 8.30-10.00.

]]>
news-2059 Wed, 13 Mar 2019 13:22:28 +0100 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-22/ Pogovorne ure se prestavijo iz 19.3. od 11-13h, na 18.3. ob enaki uri.

]]>
news-2058 Tue, 12 Mar 2019 11:23:29 +0100 Internship in Marketing; Lokacija: Gratkorn-Graz/Avstrija noga/povezave/rss/news/internship-in-marketing-lokacija-gratkorn-grazavstrija/ Podjetje NXP Semiconductors iz Avstrije nudi ponovno izjemno priložnost za študente marketinga.

Z klikom na link lahko vidite opis pozicije.

Internship in Marketing. Lokacija: Gratkorn-Graz/Avstrija

https://nxp.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/careers/job/Gratkorn/Internship-in-Marketing--m-f-d-_R-10014698

 

Študentje se lahko prijavite preko linka ali pošljete življenjepis v Angleščini ali Nemščini direktno na: spela.kremzer@nxp.com

 

NXP Semiconductors

Mikron Weg 1

A-8101 Gratkorn

Austria

Mobile phone: +43664963 4771

Phone: +433124299 8325

spela.kremzer@nxp.com

Sitz: Gratkorn, Österreich; Firmenbuchgericht: Landesgericht für ZRS Graz; UID Nr: ATU 6635 6800

 

]]>
news-2057 Tue, 12 Mar 2019 11:04:00 +0100 Obveznosti pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/obveznosti-pri-dr-sonji-treven/ Obveščamo vas, da v tem tednu odpadejo vse obveznosti (predavanja, vaje in pogovorne ure).

]]>
news-2056 Tue, 12 Mar 2019 07:40:53 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-27/ Pogovorne ure tega tedna se premaknejo iz četrtka na sredo med 8.30 in 10.00 uro.

 

]]>
news-2050 Mon, 11 Mar 2019 16:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Celovito obvladovanje tveganj v podjetju noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-celovito-obvladovanje-tveganj-v-podjetju/ Na Katedri za finance bomo gostili predsednico Združenja SI.RISK, mag. Majo Šušteršič. Vabimo Vas na predavanje z naslovom: Celovito obvladovanje tveganj v podjetju, ki bo potekalo v okviru Smernega projekta študijske usmeritve Finance in bančništvo v ponedeljek, 11. 3. 2019, ob 16.00, v Modri dvorani.

 

Kontakt : timotej.jagric@um.si, Katedra za finance

 

Vljudno vabljeni!

]]>
news-2055 Mon, 11 Mar 2019 07:58:57 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-37/ V sredo 13.3. pogovorne ure odpadejo in bodo nadomeščene v četrtek 14.3. ob 11:00 uri.

]]>
news-2054 Fri, 08 Mar 2019 12:30:03 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-34/ Pogovorne ure v ponedeljek 11.3. odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 13.3., ob 8.30-10.00.

]]>
news-2053 Thu, 07 Mar 2019 08:04:19 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-26/ V četrtek, 7.3.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2052 Wed, 06 Mar 2019 12:02:39 +0100 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-21/ Pogovorne ure se prestavijo  iz 12.3. od 11-13h, na 11.3. ob enaki uri.

]]>
news-2051 Wed, 06 Mar 2019 07:17:55 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-19/ Pogovorne ure  bodo v sredo, 6. 3. 2019, od 9.30 do 10.45 in od 15.30 do 15.45.

]]>
news-2049 Tue, 05 Mar 2019 07:49:16 +0100 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-7/ Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču danes, 5. 3. 2019, odpadejo zaradi bolezni.

]]>
news-2048 Mon, 04 Mar 2019 10:00:59 +0100 Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Sonji Sibili Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-izr-prof-dr-sonji-sibili-lebe/ Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Sonji Sibili Lebe so prestavljene na danes, ponedeljek, 4. 3. 2019, od 15.30 do 17.00 ure.

]]>
news-2047 Mon, 04 Mar 2019 08:26:38 +0100 Pogovorne ure pri viš. pred. mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-vis-pred-mag-mateju-rusu/ Pogovorne ure pri viš. pred. mag. Mateju Rusu jutri, v torek, 5. 3. 2019, odpadejo.

]]>
news-2045 Mon, 04 Mar 2019 08:00:00 +0100 Izšla je znanstvena monografija Danube Region Observatory: Entrepreneurship ecosystem, Women and Youth Entreprenurship noga/povezave/rss/news/izsla-je-znanstvena-monografija-danube-region-observatory-entrepreneurship-ecosystem-women-and-youth-entreprenurship/ Maribor, 04. 03. 2019.

V knjižni zbirki “Slovenski podjetniški observatorij” je izšla znanstvena monografija z naslovom Danube Region Entrepreneurship Observatory: Entrepreneurship Ecosystem, Women and Youth Entrepreneurship, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

V njej avtorji, prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Miroslav Rebernik, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in prof. dr. Karin Širec, proučujejo značilnosti podjetniške aktivnosti Podonavske regije.

Več informacij v sporočilu za javnost in v monografiji ali na spletni strani: http://ipmmp.um.si/podonavski-podjetniski-observatorij/ppo-monografije/

]]>
news-2046 Fri, 01 Mar 2019 12:15:50 +0100 Pogovorne ure pri prof. dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-borutu-bratini-9/ Pogovorne ure pri prof. dr. Borutu Bratini bodo v naslednjem tednu v četrtek, 7. 3. 2019, od 10.30 do 12.30, namesto v sredo, 6. 3. 2019, od 10.00 do 12.00.

]]>
news-2008 Thu, 28 Feb 2019 12:00:00 +0100 Regijski BioCamp 2019 noga/povezave/rss/news/regijski-biocamp-2019/ Regijski BioCamp 2019
19. - 21. maj 2019, Ljubljana, Slovenija

35 izbranih študentov se bo v maju 2019 v Ljubljani srečalo z vrhunskimi strokovnjaki in vodilnimi managerji ter pridobilo vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije. Bi želeli biti med njimi tudi vi?

Regijski BioCamp je tridnevni forum, na katerem se najboljši izbrani študenti srečajo s priznanimi strokovnjaki in vodilnimi menedžerji. Dogodek je izvrstna priložnost za mlade talente, da dobijo neposreden vpogled v svet raziskovanja in mednarodno poslovno okolje farmacevtske industrije.

Regijski BioCamp 2019 ponuja udeležencem izvrstno priložnost, da:

 • pridobijo vpogled v strokovno in poslovno okolje svetovne farmacevtske industrije,
 • vidijo, kako se povezujeta znanost in praksa, stroka in posel za dobrobit bolnika,
 • spoznajo vrhunske strokovnjake in vodilne menedžerje iz Leka, Sandoza in Novartisa,
 • dobijo neposredne izkušnje o tem, kako osnovati in voditi podjetje,
 • spoznajo možnosti za kariero iz različnih strok v farmacevtski industriji,
 • se povežejo z nadarjenimi študenti iz drugih držav.


Program

Osrednje predstavitve priznanih strokovnjakov iz akademske sfere, Leka, Sandoza in Novartisa:

 • Novosti v farmacevtski industriji
 • Svetovne izkušnje na področju razvoja podobnih bioloških zdravil
 • Zagon in vodenje lastnega podjetja
 • Nevroznanost – danes in jutri
 • Bolnikov pogled na možnosti zdravljenja
 • Možnosti za razvoj kariere v farmacevtski industriji

Študentska delavnica:

 • Kako razviti in lansirati biofarmacevtski izdelek

 

Obisk Sandozovih razvojnih centrov v Sloveniji.

Za dodatne informacije in prijave obiščite: www.lek.si/biocamp ali nam pišite na: biocamp.lek@sandoz.com.

]]>
news-2044 Wed, 27 Feb 2019 07:39:14 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-18/ Pogovorne ure bodo v sredo, 27. 2. 2019, od 9.30 do 11. ure.

]]>
news-2034 Mon, 25 Feb 2019 12:00:00 +0100 Sklep o razpisu volitev za namestnika predsednika AZ EPF UM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-za-namestnika-predsednika-az-epf-um-1/ Sklep o razpisu volitev za namestnika predsednika AZ EPF UM

]]>
news-2043 Mon, 25 Feb 2019 11:08:09 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-23/ Ta teden izjemoma bodo pogovorne ure v torek, 26.2.2019 od 10h do 12h (in NE v sredo ).

]]>
news-2042 Thu, 21 Feb 2019 12:00:00 +0100 ŠIPK projekt: Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja noga/povezave/rss/news/sipk-projekt-promocija-interdisciplinarnega-vkljucevanja-okoljskih-tematik-v-proces-visokosolskega-izobrazevanja/ Vabilo študentom

V okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« vabimo študente/študentke za sodelovanje na projektu, ki se bodo izvajali pod mentorstvom  doc. dr. Matevža Obrechta.

Naziv projekta: Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces visokošolskega izobraževanja.

K sodelovanju vabijo tudi študente Ekonomsko-poslovne fakultete. Na projektu se za sodelovanje potrebuje enega študenta univerzitetnega (UN) študijskega programa in enega študenta magistrskega (MAG).

Vsi zainteresirani se javite na elektronski naslov  urska.arbeiter@um.si.

]]>
news-2041 Wed, 20 Feb 2019 14:15:55 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damjanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damjanu-mumlu-7/ Pogovorne ure v ponedeljek, 25.2.2019 odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 28.2.2019 ob 12.00 uri.

]]>
news-2040 Wed, 20 Feb 2019 07:33:15 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-36/ Zaradi sodelovanja pri izvedbi samoevalvacije Univerze v Mariboru, bodo pogovorne ure pri prof. Tominc v četrtek 21/2 od 7:30 do 8:30 ure.

]]>
news-2039 Mon, 18 Feb 2019 08:37:50 +0100 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-11/ V četrtek, 21.2.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 22.2.2019 med 9.30 - 11.30 uro.

]]>
news-2038 Mon, 18 Feb 2019 08:36:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damjanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damjanu-mumlu-6/ Spremembe v februarju 2019:

18.2.2019  -  namesto 8.00-9.30 bodo 10.00-11.30

namesto 25.2.2019 8.00-9.30 bodo 27.2.2019 - 9.00-10.30

]]>
news-2037 Mon, 18 Feb 2019 08:35:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-7/ V sredo, 20.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2036 Fri, 15 Feb 2019 12:03:36 +0100 Pogovorne ure pri dr. Romani K. Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-k-vide/ V ponedeljek, 18.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2035 Fri, 15 Feb 2019 07:52:15 +0100 Pogovorne ure pri Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-danielu-zdolsku-1/ Pogovorne ure  bodo namesto v sredo, 20. 2. 2019, v ponedeljek, 18. 2. 2019, od 9.00 ure dalje.

]]>
news-2033 Thu, 14 Feb 2019 13:23:10 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-16/ V torek, 19.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1995 Thu, 14 Feb 2019 12:00:00 +0100 Coca Cola zaposluje - Management Trainee, reši poslovni primer noga/povezave/rss/news/coca-cola-zaposluje-management-trainee-resi-poslovni-primer/ Coca Cola nudi delovno mesto Management Trainee. Prednost imajo študenti zaključnih letnikov EPF UM.

Prijave bodo zbirali do 14. 2. 2019.

Več o oglasu najdete na spletni strani

https://kc.um.si/dogodki/hitri-zaposlitveni-razgovori-coca-cola-hbc-slovenija-d.o.o

]]>
news-2032 Thu, 14 Feb 2019 11:35:17 +0100 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-14/ V torek, 19.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2031 Thu, 14 Feb 2019 11:27:19 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mejri Festić noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mejri-festic-3/ V četrtek, 21.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2030 Wed, 13 Feb 2019 14:00:09 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-15/ V torek, 19.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2029 Wed, 13 Feb 2019 10:20:35 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-33/ V ponedeljek, 18.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2028 Wed, 13 Feb 2019 08:49:06 +0100 Pogovorne ure pri dr. Jerneju Belaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-jerneju-belaku-10/ V ponedeljek, 18.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2027 Wed, 13 Feb 2019 07:47:31 +0100 Pogovorne ure pri dr. Sonji S. Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-s-lebe/ V četrtek, 14.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2026 Wed, 13 Feb 2019 07:45:17 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-25/ Pogovorne ure se prestavijo s ponedeljka, 25.2.2018 na četrtek, 14.2.2019 med 12.30 in 14.uro.

]]>
news-2025 Wed, 13 Feb 2019 07:43:42 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mejri Festić noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mejri-festic-2/ V četrtek, 14.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2024 Tue, 12 Feb 2019 11:06:52 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-9/ V četrtek, 14.2.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 13.2.2019 od 12.00 - 14.00 ure.

]]>
news-2023 Tue, 12 Feb 2019 07:39:11 +0100 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-10/ V ponedeljek, 18.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2022 Tue, 12 Feb 2019 07:38:05 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-35/ V četrtek, 14.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2021 Mon, 11 Feb 2019 13:30:15 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-32/ V ponedeljek, 18.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2020 Mon, 11 Feb 2019 13:28:49 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-28/ V tem tednu bodo pogovorne ure izjemoma v sredo, 13.2.2019 med 8.30 in 10.00

]]>
news-2019 Mon, 11 Feb 2019 09:49:07 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-22/ V sredo, 13.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2018 Thu, 07 Feb 2019 13:40:26 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-20/ V torek, 12.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2017 Thu, 07 Feb 2019 12:18:59 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-8/ V četrtek, 7.2.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-2016 Thu, 07 Feb 2019 12:07:33 +0100 Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Matjažu Dencu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-izr-prof-dr-matjazu-dencu-1/ Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Matjažu Dencu danes, 7. 2. 2019, odpadejo.

]]>
news-2015 Thu, 07 Feb 2019 08:13:39 +0100 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-31/ V tednu od 11. -15.2.2019, zaradi službene poti pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2014 Thu, 07 Feb 2019 07:09:04 +0100 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-6/ Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču v torek, 12. 2. 2019, odpadejo.

]]>
news-2013 Wed, 06 Feb 2019 09:49:29 +0100 Pogovorne ure pri Sari Cokan noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-sari-cokan/ Iz srede 13.2.2019, se  pogovorne ure prestavijo na torek, 12.2.2019 od 12:00-13:30 ure.

]]>
news-2012 Wed, 06 Feb 2019 08:27:03 +0100 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-4/ V torek, 12.2.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 7.2.2019 od 10.00 - 11.30 ure.

]]>
news-2011 Tue, 05 Feb 2019 17:26:51 +0100 Morpheus Cup 2019 - možnost sodelovanja študentov noga/povezave/rss/news/morpheus-cup-2019-moznost-sodelovanja-studentov/ Želimo vas obvestiti o možnosti sodelovanja študentov na Morpheus Cup 2019, ki je usmerjen v odkrivanje talentiranih študentov v Evropi in zajema dve aktivnosti:

-       The Morpheus Prize – natečaj za najboljši evropski študentski projekt. Študenti samostojno ali v skupini do štiri osebe do 7. 4. 2019 prijavijo inovativne projekte, kjer gre za nove produkte, storitve ali rešitve, mobilne aplikacije ali poslovne modele. Nagrade bodo podeljene najboljšim projektom v osmih kategorijah (Artificial Intelligence, Internet of Things, Customer Experience, E-Commerce, HealthTech, HRTech, FinTech, Virtual & Augmented Reality), poleg tega bo podeljena glavna nagrada za najboljši projekt.

-       The Morpheus Day – sodelovanje na enodnevnem dogodku, ki bo 22. 5. 2019 v Luksembourgu. Študentske skupine do štiri osebe se prijavijo na dogodek do 22. 4. 2019. Sodelujejo v petih kategorijah (Business, Technology & ICT, DeepTech & Engineering, Marketing, Creative Industries) z namenom pridobivanja izkušenj in mreženja ter se potegujejo za nagrade.

]]>
news-1978 Tue, 05 Feb 2019 16:30:00 +0100 Uvod v rudarjenje podatkov noga/povezave/rss/news/uvod-v-rudarjenje-podatkov/ Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani bo potekalo izobraževanje na temo poslovne analitike. Delali bodo v odprtokodnem programu Orange, ki so ga ustvarili na fakulteti, uporabljajo pa ga povsod po svetu. Izobraževanje Uvod v rudarjenje podatkov bo v torek, 5. februarja 2019, od 16.30 do 20.30 ure. Študentom pa je omogočen tudi 25% popust.

]]>
news-2010 Tue, 05 Feb 2019 13:49:34 +0100 Pogovorne ure pri Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-danielu-zdolsku/ Pogovorne ure  bodo namesto v sredo, 6. 2. 2019, v četrtek, 7. 2. 2019, od 8.30 ure dalje.

]]>
news-2009 Tue, 05 Feb 2019 08:45:09 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-21/ V sredo, 6.2.2019 bodo pogovorne ure izjemoma od 11.30-13.00 ure.

]]>
news-2007 Mon, 04 Feb 2019 12:43:48 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst-5/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt bodo prestavljene iz torka, 5. 2. 2019, na sredo, 6. 2. 2019, med 10.00 in 12.00 uro.

]]>
news-2006 Mon, 04 Feb 2019 11:06:48 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-27/ Pogovorne ure bodo  do konca semestra  po naslednjem urniku:

-          torek, 5. 2., med 8.30 in 10.00,

-     četrtek, 14. 2., med 8.30 in 10.00 ter

-       torek, 19. 2., med 8.30 in 10.00.

]]>
news-2005 Mon, 04 Feb 2019 10:15:40 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-34/ Pogovorne ure pri  so prestavljene iz četrtka 7.2.2019 na torek, 5.2.2019 ob 12:30.

]]>
news-2004 Mon, 04 Feb 2019 08:57:47 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-20/ Pogovorne ure bodo ob sredah od 9.30 do 11.00.

]]>
news-2003 Mon, 04 Feb 2019 08:32:36 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-24/ V ponedeljek, 11.2.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomešečene bodo v torek, 12.2.2019 med 7. in 9. uro.

]]>
news-2002 Mon, 04 Feb 2019 08:21:48 +0100 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-9/ V torek, 5.2. in v četrtek, 7.2.2019 pogovorn ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 4.2.2019 od 10.00 - 12.00.

]]>
news-2001 Fri, 01 Feb 2019 12:03:19 +0100 Pogovorne ure pri dr. Tanji M. Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-m-hribernik-12/ V sredo, 6.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-2000 Fri, 01 Feb 2019 12:02:01 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-14/ V torek, 5.2.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1999 Fri, 01 Feb 2019 07:32:26 +0100 Pogovorne ure pri dr. Jerneju Belaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-jerneju-belaku-9/ V  ponedeljek, 4/2/2019, bodo pogovorne ure izjemoma ob 13.00.

]]>
news-1998 Fri, 01 Feb 2019 07:31:21 +0100 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-25/ V torek 5. 2.2019 pogovorne ure odpadejo, nadomeščene bodo v ponedeljek, 4.2.2019 ob 9.30. V torek 12. 2. 2019 bodo pogovorne ure zaradi izpitov in podelitev diplom ob 8.00.  

]]>
news-1997 Thu, 31 Jan 2019 12:31:12 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-16/ Pogovorne ure  bodo namesto v ponedeljek, 4. 2., v petek, 1. 2. od 10.30 do 12h.

]]>
news-1996 Thu, 31 Jan 2019 12:04:08 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damjanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damjanu-mumlu-5/ V ponedeljek, 4.2.2019 bodo pogovorne ure ob 11.00 uri.

]]>
news-1991 Thu, 31 Jan 2019 09:00:00 +0100 Projekt: ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST (ZŽS) noga/povezave/rss/news/projekt-zdrav-zivljenjski-slog-otrok-kot-gospodarska-dejavnostzzs/ V okviru javnega razpisa »PROJEKTNO DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU - PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2017 - 2020« smo pridobili projekt ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (http://www.eu-skladi.si/)

Naziv projekta: ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST(ZŽS)

Vodja projekta: doc. dr. ČRTOMIR MATEJEK, izr. prof. dr. JERNEJ BELAK

Sodelujoči partnerji: Otroška gibalnica HopHop, športno izobraževanje, Rok Stegne s.p.

Trajanje projekta: 5 mesecev (zaključek projekta 30. 6. 2019)

Predvideni cilji projekta:

Predstavljeni interdisciplinarni projekt temelji na raziskovanju okolja delovanja podjetja, se pravi raziskovanju in proučevanju področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju športa in rekreacije, njenih potreb in sodobnih zahtev, na proučevanju predvsem prodajnih kot tudi oskrbnih trgov sodelujočega podjetja. S tako zasnovano interdisciplinarno raziskavo in izvedbo študije bomo z analizo okolja delovanja podjetja na področju izobraževanje, izpopolnjevanja in usposabljanje na področju športa in rekreacije, prišli do rezultata, ki bo jasno opredeljeval usmeritev podjetja do novega izdelka, storitve ali inovacije. Ob proučitvi notranjega okolja podjetja, bo izveden projekt dal odgovore tudi s področja učinkovitosti proučevanega podjetja pri izvajanju dogodkov s področja izobraževanje, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju športa in rekreacije osnovnošolskih šolskih in predšolskih otrok, kar bo podjetju služilo za možno uvajanje novih ali izboljšanje že obstoječih delovnih in/ali proizvodnih procesov in programov, kot tudi novih pristopov za lastno delovanje. Izveden projekt bo rezultiral v zmožnosti podjetja za prilagajanje trgu in tržnim potrebam ter ostalim aktualnim potrebam, izhajajočih iz dejavnosti izobraževanje, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju športa in rekreacije, s tem pa bo izpolnjen tudi pogoj za dinamičnost podjetja, ki je imperativ dolgoročnemu obstoju podjetja ter njegovi nadaljnji uspešni rasti in razvoju. Na podlagi ugotovitev proučevanja notranjega okolja podjetja, bodo izdelani in implementirani ukrepi za bolj učinkovito delovanje podjetja, s tem pa tudi izvedenih več projektov, ki bodo omogočili višjo raven zdravja otrok, ki bodo v dejavnosti sodelujoče gospodarske družbe vključeni. K sodelovanju vabimo študente/študentke naslednjih študijskih programov:

Študijski program I. stopnje (UNI): RAZREDNI POUK (3 študente-ke)

Študijski program II. Stopnje (MAG): EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE (2 študenta-ki)

Študijski program I. stopnje (VS): POSLOVNA EKONOMIJA (1 študent-ka)

Pomembno:  v projekt vključeni študent mora biti v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. Če študent v obdobju trajanja projekta izgubi status študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga ne more sodelovati v projektnih aktivnostih, ni več upravičen do sofinanciranja v okviru projekta.

Izbor kandidatov in kandidatk bomo opravili glede na njihovo povprečno oceno študija, kompetence in osebni razgovor z njimi.

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt »ZŽS« pošljite na naslov: crtomir.matejek@um.si do vključno 31. 1. 2019 do 9:00 ure zjutraj. Prijava naj vključuje kontaktne podatke (ime in priimek, telefonska številka), program in stopnjo študija.

Osebni razgovori v kolikor se bo na projekt prijavilo več študentov, bo ob 12:00 uri v kabinetu 1.69.

]]>
news-1994 Wed, 30 Jan 2019 08:41:20 +0100 RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-4/ 31. 01. 2019 ob 10.00 uri – vsi letniki + GING  

Ø Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.8    

]]>
news-1993 Wed, 30 Jan 2019 08:38:48 +0100 RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-4/ 31.01. 2019 ob 10.00 uri – vsi letniki + GING  

Ø Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P2.7

Ø Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici P1.4  

Ø  Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici P1.4

]]>
news-1992 Wed, 30 Jan 2019 07:18:22 +0100 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-10/ V sredo, 30.1.2019 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1990 Tue, 29 Jan 2019 14:15:58 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-26/ V četrtek, 31.1.2019 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 30.1.2019 od 12.00 - 13.30 ure.

]]>
news-1989 Tue, 29 Jan 2019 11:56:14 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-6/ V sredo, 30.1.2019 bodo pogovorne ure od 8.30 - 10.00 ure.

]]>
news-1988 Tue, 29 Jan 2019 11:05:08 +0100 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-30/ V sredo, 30.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 31.1.2019 ob 8.00 uri.

]]>
news-1987 Tue, 29 Jan 2019 09:09:15 +0100 Pogovorne ure pri lekt. Tatjani Koropec, prof. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-tatjani-koropec-prof/ Pogovorne ure pri lekt. Tatjani Koropec, prof., bodo v ponedeljek, 4. 2. 2019 in v ponedeljek, 11. 2. 2019, odpadle. 

Nadomeščene bodo v torek, 5. 2. 2019, od 9.30 do 11.00 in v sredo, 13. 2. 2019, od 9.00 do 11.00.

]]>
news-1986 Tue, 29 Jan 2019 09:06:10 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-7/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos v sredo, 30. 1. 2019, odpadejo zaradi službene poti.

]]>
news-1985 Tue, 29 Jan 2019 08:39:04 +0100 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-17/ Pogovorne ure do 30.4.2019 odpadejo. Dr. Zlatko Nedelko je dosegljiv na e-mail: zlatko.nedelko@um.si

 

 

]]>
news-1984 Mon, 28 Jan 2019 13:25:45 +0100 Pogovorne ure pri Nuši Basle, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-nusi-basle-mag/ V četrtek, 31.1.2019 pogovorne ure odpadejo. nadomeščene bodo v torek, 29.1.2019 od 9.30 - 11.00 ure.

]]>
news-1983 Mon, 28 Jan 2019 09:42:33 +0100 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-10/ V četrtek, 31.1.2019 pogovoren ure odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 1.2.2019 od 9.00 - 11.00 ure.

]]>
news-1982 Mon, 28 Jan 2019 09:41:20 +0100 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-24/ Pogovorne ure v torek, 29. 01. 2019 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 30. 01. 2019, ob 8.30.

]]>
news-1981 Mon, 28 Jan 2019 09:06:21 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-19/ V sredo, 30.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 29. 1. ob 13.00 do 14. 30.

]]>
news-1980 Mon, 28 Jan 2019 08:58:08 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst-4/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt v torek, 29. 1. 2019, odpadejo.

Nadomeščene bodo v sredo, 30. 1. 2019, med 9.00 in 11.00 uro.

]]>
news-1979 Mon, 28 Jan 2019 07:53:43 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-25/ V času izpitov bodo pogovorne ure spremenjene in sicer bodo:

- v ponedeljek, 28. 1. od 10.00 do 11.30

- v tednu od 4.-8.2. jih ne bo

- v ponedeljek, 11.2. od 10.00 do 11.30

- v sredo, 20.2. od 10.00 do 11.30.

]]>
news-1950 Fri, 25 Jan 2019 10:00:00 +0100 Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-za-druge-delavce-ki-sodelujejo-pri-delu-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-iz-vrst-studentov/ Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

]]>
news-1954 Thu, 24 Jan 2019 12:00:00 +0100 Sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-predstavnika-studentov-v-upravni-odbor-univerze-v-mariboru/ Sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru

]]>
news-1977 Tue, 22 Jan 2019 14:20:17 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-24/ V sredo, 22.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomestne bodo v četrtek, 24.1., od 9.30-11.00.

]]>
news-1966 Tue, 22 Jan 2019 13:00:00 +0100 Marketinška dirka noga/povezave/rss/news/marketinska-dirka/ Študenti,

 

Z največjim veseljem vas vabimo, da se nam pridružite v novi sezoni tekmovanja MARKETINŠKA DIRKA in se potegujete za glavno nagrado: 2.000 €. Tekmovanje bomo otvorili v torek, 22. januarja ob 13:00 v predavalnici P0.1 s predstavitvijo izziva podjetja ENERGIJA PLUS.

 

Marketinška dirka je tekmovanje za vse študente, ki bi se radi preizkusili v reševanju poslovnih izzivov, se spoznali z delom marketinških agencij in seveda vsem, ki bi se želeli potegovati za glavno nagrado podjetja ENERGIJA PLUS: 2.000 €. Tekmovanje je namenjeno študentom vseh smeri in fakultet, nanj pa se lahko prijavijo študentske ekipe z največ 5 člani oz. članicami, ponuja pa vam unikatno priložnost, da se preizkusite v reševanju aktualnega marketinškega izziva izbranega slovenskega podjetja.

 

Podjetje ENERGIJA PLUS, tokratni partner Marketinške dirke je četrti največji dobavitelj električne energije v Sloveniji, ki skladno s svojimi vrednotami, odlično, kreativno, srčno in trajnostno skrbi za več kot 150.000 gospodinjstev in podjetij na področju cele Slovenije. Ali ste pripravljeni na njihov izziv?

 

Za vse, ki vas tekmovanje zanima priporočamo »klik« in »like« na www.facebook.com/studentskadirka, za vse dodatne informacije pa se lahko obrnete na e-naslov: domen.malc@um.si.

 

Se vidimo v torek!

 

]]>
news-1973 Tue, 22 Jan 2019 12:00:00 +0100 Seznam kanidatov za člane Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov noga/povezave/rss/news/seznam-kanidatov-za-clane-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-iz-vrst-studentov/ Seznam kanidatov za člane Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov:

1.       Luka Ščančar

2.       Anže Kokol

3.       David Bohar

4.       Aleksandra Amon

5.       Benjamin Bine Bregant

6.       Cecilija Matul

7.       Maša Selinšek

8.       Mojca Bezjak

9.       Špela Klara Mauhler

10.   Nomi Hrast

11.   Nuša Sluga

12.   Dino Prepelič

13.   Ajda Grabnar

14.   Mia Jecelj

15.   Katarina Žerdin

16.   Anže Osterveršnik Črešnar

17.   Nejc Fir

18.   Helena Cenc

 

Predsednik volilne komisije
Izr. prof. dr. Peter Podgorelec

]]>
news-1976 Tue, 22 Jan 2019 10:05:34 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-19/ V torek, 22.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 23.1.2019 ob 13.00 uri.

]]>
news-1975 Tue, 22 Jan 2019 09:23:35 +0100 Pogovorne ure pri dr. Janu Žanu Oplotniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janu-zanu-oplotniku-1/ V torek, 22.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 24.1.2019 ob 16:30h.

]]>
news-1961 Tue, 22 Jan 2019 08:30:00 +0100 Vabljeno predavanje: Podjetniškega Roadshowa Maribor noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-podjetniskega-roadshowa-maribor/ Podjetniški roadshow »Podjetni imajo prednost«

 

Če vas zanimajo priložnosti v svetu podjetništva,

ne smete zamuditi Podjetniškega Roadshowa Maribor, ki bo v

torek, 22.1.2019 ob 8.30

na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM v predavalnici PB

]]>
news-1974 Mon, 21 Jan 2019 14:33:17 +0100 Pogovorne ure pri dr. Katji Crnogaj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-katji-crnogaj-7/ V torek, 22.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 23.1.2019 ob 11.00 uri.

]]>
news-1972 Mon, 21 Jan 2019 12:32:25 +0100 Izšel je Globalni podjetniški monitor 2018/2019 noga/povezave/rss/news/izsel-je-globalni-podjetniski-monitor-20182019/ Santiago, Čile, 21. Januar 2019: Skoraj 20 % podjetnikov v svetu sodeluje z družinskimi člani, ugotavlja Globalni podjetniški monitor 2018/19 (GEM), največja svetovna raziskava o podjetništvu. Ob tem v zadnjem letu zaznavamo veliko podjetniško vrzel med spoloma.

 

Globalno poročilo GEM, ki letos slavi 20 let raziskovanja, izpostavlja, da je v svetovnih gospodarstvih moč najti podjetnike vseh vrst v različnih fazah podjetniškega procesa. Raziskava GEM med drugim proučuje družbeni odnos do podjetništva, ki nakazuje raven podjetniškega potenciala in podporo tovrstni aktivnosti.

Več v sporočilu za javnost in globalnem reportu.

]]>
news-1971 Mon, 21 Jan 2019 11:20:13 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-32/ V ponedeljek, 21.1.2019 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 23.1.2018 ob 11.30 uri.

]]>
news-1970 Mon, 21 Jan 2019 11:02:10 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-17/ Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer bodo v torek, 22. 1. 2019, od 10.30 do 12.00 (namesto od 10.00 do 11.30).

]]>
news-1969 Mon, 21 Jan 2019 08:31:15 +0100 Pogovorne ure pri dr. Janiju Bekö noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janiju-bekoe/ V četrtek, 24.1.2019 pogovorne ure za izredne študente odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 22.1.2019 ob 17.30. uri.

]]>
news-1968 Mon, 21 Jan 2019 07:36:01 +0100 Pogovorne ure pri dr. Jerneju Belaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-jerneju-belaku-8/ V ponedeljek, 21/1/2019, bodo  pogovorne ure izjemoma ob 13.00, namesto ob 9.30.

]]>
news-1967 Fri, 18 Jan 2019 08:33:49 +0100 Prosto delovno mesto - Vodja trženja VII/2 noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-vodja-trzenja-vii2/ V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (Pod turnom 3, 1000 Ljubljana) razpisujejo prosto delovno mesto Vodja trženja VII/2 - m/ž in bi nam bilo zelo v pomoč, če bi naš oglas delili med svoje diplomante oziroma na spletni strani/facebook-u.

Zahtevana stopnja izobrazbe je VII/2 - Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri.

Podrobno besedilo razpisa vam posredujem v priponki in je tudi objavljeno na naši spletni strani https://www.mglc-lj.si/

Kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o delovnih izkušnjah in doseženi stopnji izobrazbe na elektronski naslov info@mglc-lj.si.

 

Z lepimi pozdravi,

 

Tjaša Pernek

-----------------------------------------------------------------------------------

Poslovna sekretarka / Business Secretary

+386 (0)1 241 38 00, info@mglc-lj.si

]]>
news-1965 Thu, 17 Jan 2019 09:58:01 +0100 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-30/ V ponedeljek 21. 1. 2019 se  pogovorne ure prestavijo na 13 uro.

]]>
news-1962 Wed, 16 Jan 2019 13:53:59 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-31/ V ponedeljek, 21.1.2019 opdadejo pogovorne ure. Nadomeščene bod v torek, 22.1.2019 od 9.30 - 11.00 ure.

]]>
news-1960 Wed, 16 Jan 2019 08:57:19 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-6/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos danes, 16. 1. 2019, med 10.30 in 11.30, odpadejo zaradi izobraževanja.

]]>
news-1949 Mon, 14 Jan 2019 10:00:00 +0100 Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-za-clane-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-iz-vrst-studentov/ Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov

]]>
news-1959 Mon, 14 Jan 2019 09:34:14 +0100 pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-13/ V torek, 15.1.2019 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 16.1.2019 od 9.30 - 11.00 ure.

]]>
news-1958 Mon, 14 Jan 2019 08:07:28 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-30/ V ponedeljek, 14.1.2019 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 18.1.2019 od 9.00 - 11.00 ure.

]]>
news-1957 Fri, 11 Jan 2019 09:10:52 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-16/ Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer bodo v torek, 15. 1. 2019, od 13.00 do 14.30 (namesto od 10.00 do 11.30).  

]]>
news-1956 Fri, 11 Jan 2019 07:53:58 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damjanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damjanu-mumlu-4/ V ponedeljek, 21.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo 22.1.2019 ob 8.15.

]]>
news-1955 Thu, 10 Jan 2019 11:31:53 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-7/ V četrtek, 10.1.2019 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1942 Thu, 10 Jan 2019 09:30:00 +0100 Vabljeno predavanje: : Izgrajevanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti s projekti interne inovativnosti noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-izgrajevanje-in-ohranjanje-konkurencnih-prednosti-s-projekti-interne-inovativnosti/ Vodja ključnih kupcev Dejan Kelemina, mag., iz družbe Panvita MIR d.d. bo v sklopu predmetov Upravljalna ekonomika (BU), Korporacijsko podjetništvo (BU) in Obvladovanje rasti podjetja (BV) predaval na temo izgrajevanja in ohranjanja konkurenčnih prednosti s projekti interne inovativnosti. Predavanje bo v četrtek, 10. 01. 2019 ob 9.30 uri v predavalnici PC, Razlagova 20.

Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!

 

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja.

]]>
news-1944 Wed, 09 Jan 2019 16:00:00 +0100 Predstavitev strateške nabave in poklica nabavnika noga/povezave/rss/news/predstavitev-strateske-nabave-in-poklica-nabavnika/

Karierni center Univerze v Mariboru in Ekonomsko-poslovna fakulteta UM vabita na delavnice

Predstavitev strateške nabave in poklica nabavnika,

ki bo v sredo, 9. 1. 2019, ob 16.00 uri na Razlagovi 14 v predavalnici P.03.

Izvajalci:

Tilen Klobučar (Danfoss Trata d.o.o.)

Nejc Zafran (3 PROJEKT, management d.o.o.)

Vlado Prosenik (SIJ d.d.)

Jure Bukovec (Geoplin d.o.o. Ljubljana)

Informacije: jana.kavcic1@um.si

]]>
news-1945 Wed, 09 Jan 2019 11:30:00 +0100 Vabljeno predavanje: Slovenski oglaševalski kodeks in delo oglaševalskega razsodišča noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-slovenski-oglasevalski-kodeks-in-delo-oglasevalskega-razsodisca/ Vabimo vas na predavanje na temo »Slovenski oglaševalski kodeks in delo oglaševalskega razsodišča«, ki bo v sredo, 9. januarja 2019 ob 11:30 v predavalnici S8.

O etiki oglaševanja in primerih s katerimi se ukvarja oglaševalsko razsodišče bosta predavala Ana Predovič, vodja projektov pri Slovenski oglaševalski zbornici in dr. Roman Berčon, direktor oglaševalske agencije Votan komunikacije in član Oglaševalskega razsodišča.

]]>
news-1952 Wed, 09 Jan 2019 07:34:54 +0100 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-15/ V sredo, 9.1.2019, zaradi bolezni odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1900 Tue, 08 Jan 2019 11:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-trgovanje-z-izvedenimi-financnimi-instrumenti/ Spoštovani!

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje vas vabi na predavanje z naslovom: Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki bo potekalo na vajah pri predmetu Mednarodne poslovne finance v torek, 15. 1. 2019, od 14.30 do 16.00, v prostoru PC.

Predaval bo Marko Černigoj, specialist za finančne instrumente, zaposlen pri NLB, d. d., Ljubljana.  

Vljudno vabljeni!

 

zan.oplotnik@um.si, dejan.romih@um.si  

]]>
news-1928 Tue, 08 Jan 2019 11:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Produkti trgovinskega bančništva noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-produkti-trgovinskega-bancnistva/ Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje vas vabi na predavanje z naslovom Produkti trgovinskega bančništva, ki bo potekalo na vajah pri predmetu Mednarodne poslovne finance v torek, 8.1. 2019, od 14.30 do 16.00, v PC.

Predavala bo Petra Šoštarič, vodja Oddelka za akreditivno in inkasno poslovanje v Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana.  

Vljudno vabljeni!  

zan.oplotnik@um.si, dejan.romih@um.si

]]>
news-1951 Tue, 08 Jan 2019 09:21:43 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-5/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos bodo to sredo, 9. 1. 2019, med 14.30 in 15.30, namesto med 10.30 in 11.30.

]]>
news-1940 Tue, 08 Jan 2019 09:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Izračun ekonomike investicije kot podlaga za odločitev za zagon projekta in pridobivanja investitorjev noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-izracun-ekonomike-investicije-kot-podlaga-za-odlocitev-za-zagon-projekta-in-pridobivanja-investitorjev/ Gostujoči predavatelj: mag. Tadej Krošlin

 Tema: Izračun ekonomike investicije kot podlaga za odločitev za zagon projekta in pridobivanja investitorjev

Predavanje bo v torek, 08. 01. 2019 ob 9.00 uri v predavalnici PB, Razlagova 20.

Predstavljen bo celoten proces zbiranja podatkov in variant izračuna ekonomike investicij ter njenih sprememb in prilagoditev tekom 1 leta - od osnovne ideje za zagon projekta, postopka zbiranja sredstev (najprej od bank, potem od investitorjev), pogajanj z dobavitelji, pa do zagona pralnice in spremljanja uspešnosti njenega poslovanja in uresničevanja izračunane ekonomike. Vzporedno pa bo prikazan tudi proces izgradnje samopostrežne avtopralnice Spritzer Slovenska Bistrica.

Mag. Tadej Krošlin, podjetnik, solastnik večih podjetij, ki se ukvarjajo z digitalizacijo poslovanja, zlasti na področju zavarovalništva (#insurtech) in z njimi povezanimi storitvami. Ukvarja se s področjem ekonomike investicij, vodenjem razvoja in inovacij ter implementacijo informacijskih rešitev z uporabo agilnih metod projektnega vodenja ter design thinkinga. Pred tem je 10 let vodil razvoj in informatiko v podjetju Gorenje Surovina d.o.o.. Je gostujoči predavatelj na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je magistriral s področja Inovacijskega managementa.

Vljudno vabljeni!

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja.

]]>
news-1943 Mon, 07 Jan 2019 12:30:00 +0100 Katedra za gospodarsko pravo na EPF vabi na predstavitev knjige noga/povezave/rss/news/katedra-za-gospodarsko-pravo-na-epf-vabi-na-predstavitev-knjige/

Spoštovani, 


Katedra za gospodarsko pravo na EPF vabi na predstavitev knjige

Osnove gospodarskega pogodbenega in statusnega prava

ki bo v ponedeljek, 7. 1. 2019, ob 12,30 uri v predavalnici PB na Razlagovi ulici 20.


Tretjo prenovljeno in dopolnjeno izdajo so ustvarili člani Katedre za gospodarsko pravo.

]]>
news-1948 Mon, 07 Jan 2019 11:20:30 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-18/ V sredo, 9.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 8.1.2018  od 11.00 do 12.30.

]]>
news-1947 Mon, 07 Jan 2019 11:05:33 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-33/ Zaradi službene poti odpadejo pogovorne ure 17.1. in 24.1. 2019.

]]>
news-1946 Mon, 07 Jan 2019 08:00:43 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-15/ Pogovorne ure  bodo ta teden izjemoma namesto v ponedeljek, 7. 1., v sredo, 9. 1. od 11.00 do 12.30.

]]>
news-1941 Thu, 03 Jan 2019 11:18:29 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-25/ V četrtek, 3.1.2019, zaradi bolezni odpadejo pogovorne ure. Za nujne zadeve pišite na darja.borsic@um.si.

 

 

]]>
news-1939 Thu, 03 Jan 2019 09:12:28 +0100 Vabljeno predavanje: Financiranje obratnih sredstev in zagotavljanje likvidnosti v podjetju s pomočjo odkupa terjatev/faktoringa noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-financiranje-obratnih-sredstev-in-zagotavljanje-likvidnosti-v-podjetju-s-pomocjo-odkupa-terjatevfaktoringa/ Spoštovani!

Vabimo Vas na predavanje gosta iz prakse g. Dejana Barbutovskega, direktorja A.B.S. Faktoring d.o.o. iz Ljubljane, sicer alumnija naše fakultete, na temo »Financiranje obratnih sredstev in zagotavljanje likvidnosti v podjetju s pomočjo odkupa terjatev/faktoringa«.

Predavanje bo potekalo v torek, 8.1.2019 s pričetkom ob 11h v predavalnici PC in je obvezno za vse slušatelje predmeta na BM programu »Finančno upravljanje in vodenje podjetij II«.

Vabljeni seveda vsi, ki vam je tematika zanimiva!

]]>
news-1937 Tue, 18 Dec 2018 13:56:42 +0100 Podjetje Eurosender išče kader - Logistic Specialist noga/povezave/rss/news/podjetje-eurosender-isce-kader-logistic-specialist/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1936 Tue, 18 Dec 2018 12:54:03 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-29/ V ponedeljek, 7. 1. 2019: 8.30-10.30 pogovorne ure odpadejo in se nadomestijo v sredo, 9. 1. 2019 od 11.00-13.00 ure.

]]>
news-1935 Tue, 18 Dec 2018 09:10:55 +0100 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu-mag-4/ Prestavljen termin pogovornih ur za 20.12.2018: četrtek, od 11.30 do 13.00.

]]>
news-1934 Tue, 18 Dec 2018 08:25:36 +0100 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-10/ V sredo, 19.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1933 Tue, 18 Dec 2018 07:18:58 +0100 Obveznosti pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/obveznosti-pri-dr-darji-borsic/ V tem tednu, zaradi bolezni odpadejo vsa predavanja, vaje in pogovorne ure. O nadomeščanju se boste dogovorili naslednjič.

]]>
news-1924 Mon, 17 Dec 2018 11:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Digitalizacija v marketingu s primeri na blagovnih znamkah Atlantic Grupe / Droge Kolinske noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-digitalizacija-v-marketingu-s-primeri-na-blagovnih-znamkah-atlantic-grupe-droge-kolinske/ Vabimo vas na predavanje Simone Koren na temo Digitalizacija v marketingu s primeri na blagovnih znamkah Atlantic Grupe / Droge Kolinske. Predavanje bo v ponedeljek, 17. 12. 2018 ob 11.00, v predavalnici S7. 

]]>
news-1932 Mon, 17 Dec 2018 08:49:24 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-14/ V ponedeljek, 17.12.2018 zaradi bolezni odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1931 Mon, 17 Dec 2018 08:10:40 +0100 Pogovorne ure pri dr. Romani Korez-Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-korez-vide-11/ V ponedeljek, 17.12.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 18.12.2018 od 9.00 - 11.00 ure.

]]>
news-1930 Mon, 17 Dec 2018 07:54:18 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-17/ V sredo, 19.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1929 Fri, 14 Dec 2018 13:52:06 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst-3/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt v torek, 18. 12. 2018, odpadejo.

Nadomeščene bodo v ponedeljek, 17. 12. 2018, med 9:00 in 11:00 uro.

]]>
news-1917 Fri, 14 Dec 2018 10:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Nepremičninski trg v Sloveniji - aktualne razmere noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-nepremicninski-trg-v-sloveniji-aktualne-razmere/ Vabljeni na predavanje mag. Vasje Crnjakoviča, vodje agencije RE/MAX Maribor z naslovom Nepremičninski trg v Sloveniji - aktualne razmere, ki bo v petek 14.12. 2018 ob 10.00 uri v Modri dvorani.

Predavanje organizira Katedra za ekonomsko politiko v okviru predmeta Urbana ekonomika in politika. silvo.dajcman@um.si

]]>
news-1927 Thu, 13 Dec 2018 11:41:37 +0100 pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-25/ V četrtek, 13.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1919 Thu, 13 Dec 2018 11:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Turistična kmetija Urška - kmetija z največ nagradami noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-turisticna-kmetija-urska-kmetija-z-najvec-nagradami/ Spoštovani!  

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje vas vabi na predavanje z naslovom Turistična kmetija Urška - kmetija z največ nagradami, ki bo potekalo na vajah pri predmetih Gostinski management, Ekonomika turizma, Mednarodni turizem v četrtek, 13. 12. 2018, ob 11.00, v prostoru S7.

Predavala bo ga. Urška Topolšek Planinšek.

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1926 Wed, 12 Dec 2018 13:35:26 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-24/ V četrtek, 13.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1925 Wed, 12 Dec 2018 07:24:18 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-16/ V četrtek, 13.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1923 Tue, 11 Dec 2018 08:01:14 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-5/ V sredo, 12.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1922 Tue, 11 Dec 2018 07:49:13 +0100 Delavnica za naslovom: »Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del« noga/povezave/rss/news/delavnica-za-naslovom-slovnicna-in-pravopisna-pravila-pisanja-zakljucnih-del/ Spoštovani,

 

na Univerzi v Mariboru pripravljajo dne 30.1.2019, ob 14.uri delavnico namenjeno študentom študijskih programov 1. stopnje z naslovom »Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del«, ki jo bosta izvedli izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes.

Vsebina delavnice:

Opozorili bomo na najpogostejše napake, pri tem pa izhajali iz konkretnih primerov iz diplomskih del, objavljenih v DKUM:

- pravopisna pravila (velika/mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen),

- oblikoslovne težave (sklanjanje težjih primerov),

- skladenjske težave (besedni red, zapletene povedi),

- besedje (stilno zaznamovano, prevzeto ...),

- stilistične težave.

Prijava in dodatne informacije so na voljo tukaj.

 

]]>
news-1898 Mon, 10 Dec 2018 14:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Upravljanje tveganj v dobavi na primeru podjetja Gorenje, d. d., Velenje noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-upravljanje-tveganj-v-dobavi-na-primeru-podjetja-gorenje-d-d-velenje/ Spoštovani!  

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje vas vabi na predavanje z naslovom Upravljanje tveganj v dobavi na primeru podjetja Gorenje, d. d., Velenje, ki bo potekalo na vajah pri predmetu Ekonomika logističnih sistemov v ponedeljek, 10. 12. 2018, od 14.00 do 15.30, v prostoru S9.

Predaval bo mag. Uroš Jager, strateški nabavni direktor za jeklene in plastične surovine v podjetju Gorenje, d. d.  

Vljudno vabljeni!

klavdij.logozar@um.si, dejan.romih@um.si

]]>
news-1903 Mon, 10 Dec 2018 14:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: mag. Uroš Jager, Gorenje, d. d., Velenje noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-upravljanje-tveganj-v-dobavi-na-primeru-podjetja-gorenje-d-d/ Spoštovani!

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje vas vabi na predavanje z naslovom Upravljanje tveganj v dobavi na primeru podjetja Gorenje, d. d., Velenje, ki bo potekalo na vajah pri predmetu Ekonomika logističnih sistemov v ponedeljek, 10. 12. 2018, od 14.00 do 15.30, v prostoru S9. Predaval bo mag. Uroš Jager, strateški nabavni direktor za jeklene in plastične surovine v podjetju Gorenje, d. d.

Vljudno vabljeni!

 klavdij.logozar@um.si, dejan.romih@um.si

 

Lep pozdrav

]]>
news-1921 Mon, 10 Dec 2018 11:53:09 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-18/ V torek, 11.12.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 12.12.2018 ob 13.00 uri.

]]>
news-1920 Mon, 10 Dec 2018 08:35:28 +0100 Pogovorne ure pri Domnu Malcu, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-domnu-malcu-mag-1/ V ponedeljek, 10.12.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 13. decembra od 8:00 do 10:00.

]]>
news-1907 Mon, 10 Dec 2018 08:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Ali smo lahko najboljši? noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-ali-smo-lahko-najboljsi/ Spoštovani!

 

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje vas vabi na predavanje z naslovom: Ali smo lahko najboljši?, ki bo potekalo na vajah pri predmetu Mednarodno trženje v ponedeljek, 10. 12. 2018, od 8.00 do 9.30, v prostoru S9.

Predaval bo mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Vljudno vabljeni!

 

romana.korez@um.si, dejan.romih@um.si

 

 

]]>
news-1918 Fri, 07 Dec 2018 09:25:44 +0100 Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Matjažu Dencu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-izr-prof-dr-matjazu-dencu/ Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Matjažu Dencu v četrtek, 13. 12. 2018, odpadejo.

Nadomeščene bodo v torek, 11. 12. 2018, od 9:00 do 11:00 ure.

]]>
news-1916 Thu, 06 Dec 2018 14:03:01 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-23/ V sredo, 12.12. pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 14.12. od 13.00-14.30.

]]>
news-1915 Thu, 06 Dec 2018 10:04:29 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-24/ Danes, 6.12.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo jutri, 7.12. 2018 od 10.00 do 11.30.

]]>
news-1914 Thu, 06 Dec 2018 07:47:13 +0100 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-16/ V četrtek, 6.12. in 13.12.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 11.12.2018

od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1897 Wed, 05 Dec 2018 14:30:00 +0100 Vabljeno predavanje z naslovom: Storitve v okviru GATS noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-z-naslovom-storitve-v-okviru-gats/ Vljudno vas vabimo na predavanje mag. Janeza Roglja, iz Ministrstva za gospodarske dejavnosti in tehnologijo, ki bo v sredo, 5.12.2018 ob 14:30, v predavalnici S8,  na temo "Storitve v okviru GATS”.

Predavanje organizira Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje, v okviru predmetov: Ekonomika turizma, Osnove mednarodnega poslovanja in turizma, Mednarodni turizem, Gostinski management.

]]>
news-1913 Wed, 05 Dec 2018 13:21:56 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-15/ V torek, 11.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1912 Wed, 05 Dec 2018 12:42:20 +0100 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-14/ V sredo, 12.12.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1911 Wed, 05 Dec 2018 09:31:46 +0100 Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete noga/povezave/rss/news/studentski-svet-ekonomsko-poslovne-fakultete/ Drage kolegice in kolegi,

 

Študentski svet je edini in najvišji organ študentov na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Zastopamo vse študente naše fakultete in se borimo, da se pravice študentov ne kršijo in  skrbimo za aktivno reševanje študentske problematike ter ponujamo pestro izbiro obštudijskih dejavnosti.

V torek, 4. decembra 2018 se je konstituiral Študentski svet Ekonomsko-poslovne fakultete v naslednji sestavi:

1. letnik, dodiplomski študij

 

1. letnik, podiplomski

Nomi Hrast, predsednica

 

Benjamin Bine Bregant

Ajda Grabnar

 

Lucija Trojner

Špela Klara Mauhler

 

Irina Surladžioska

Tomaž Arih

 

Anže Oververšnik Črešnar

Max Kralj Kos

 

 

 

 

2. letnik, podiplomski študij

2. letnik, dodiplomski študij

 

Nuša Mahorič

Cecilija Matul

 

Luka Milič

Gregor Rihtarič

 

Marija Smilevska

Grega Ropič

 

 

 

 

Absolventi

3. letnik, dodiplomski študij

 

Ajda Habjanič

Helena Cenc

 

David Bohar

Aleksandra Amon

 

Nina Krel

Nejc Fir

 

Tomaž Konajzler

Gregor Miklavčič

 

Martin Jovanović

 

 

 

Monika Strauss, prodekanica za študentska vprašanja

Naše kontaktne podatke lahko najdete na naslednji povezavi: www.epf.um.si/index.php

Kontaktirajte nas, sporočite nam težave in probleme, pridružite se nam na naših projektih! ŠTUDENTI ZA ŠTUDENTE!

 

Študentski pozdrav,

 

ŠS EPF

]]>
news-1910 Tue, 04 Dec 2018 13:55:58 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-16/ Obveščamo vas, da pogovorne ure do nadaljnjega odpadejo.

]]>
news-1909 Tue, 04 Dec 2018 10:38:37 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-4/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos v sredo, 5. 12. 2018, odpadejo.

]]>
news-1908 Mon, 03 Dec 2018 14:35:41 +0100 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-mag/ V torek, 4.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1906 Mon, 03 Dec 2018 12:42:59 +0100 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-12/ V torek, 4.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1905 Mon, 03 Dec 2018 12:15:19 +0100 Pogovorne ure pri dr. Klavdiju Logožarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-klavdiju-logozarju/ V  torek, 4.12.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1904 Mon, 03 Dec 2018 11:19:16 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-31/ V ponedeljek, 3.12.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 6.12.2018 ob 9.30 uri.

]]>
news-1902 Fri, 30 Nov 2018 13:50:32 +0100 Sprememba uradnih ur v Službi za študentske in študijske zadeve noga/povezave/rss/news/sprememba-uradnih-ur-v-sluzbi-za-studentske-in-studijske-zadeve/ V sredo, 5. 12. 2018, so v Službi za študentske in študijske zadeve spremenjene uradne ure,

in sicer: od 9.00 - 10.00

]]>
news-1901 Fri, 30 Nov 2018 12:18:43 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-4/ V sredo, 5.12.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1899 Fri, 30 Nov 2018 10:03:09 +0100 Razstava noga/povezave/rss/news/razstava/ Spoštovani,

 

obveščam vas, da smo v zimskem semestru 2018/2019 v sodelovanju s člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja in Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij pripravili razstavo.

Izbrana dela avtorjev članov katedre in inštituta si lahko ogledate v vitrinah pred čitalnico v 1. nadstropju Razlagove 20.

 

Vabljeni k ogledu!

 

Ines Luetić Gusel,univ.dipl.ekon.

vodja knjižnice

]]>
news-1896 Thu, 29 Nov 2018 09:30:00 +0100 Izdelovanje okraskov in krašenje novoletne jelke noga/povezave/rss/news/izdelovanje-okraskov-in-krasenje-novoletne-jelke/ Spoštovane sodelavke, sodelavci,

 vabimo vas na dogodek-delavnico izdelovanja okraskov in krašenja novoletne jelke,

 v četrtek, 29. 11. 2018 med 9.30 in 11.30, v avli objekta Razlagova 14.

 Vsak zaposleni bo sam ali s pomočjo strokovnjaka ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR (ZPM)-DOMA USTVARJALNOSTI MLADIH (DUM), naredil okrasek in ga nato obesil na naravno novoletno jelko.

 

Lep pozdrav,

izr. prof. dr. Lidija Hauptman,

dekanica

]]>
news-1892 Wed, 28 Nov 2018 17:00:00 +0100 RAZMIGAJ MOŽGANE NA TRIVIA VEČERU EPF noga/povezave/rss/news/razmigaj-mozgane-na-trivia-veceru-epf/ Študenti in študentke POZOR!

Zagotovo si niste predstavljali, da bi na fakulteti lahko preživeli sproščeno zabavno popoldne. PA LAHKO!

 Vabimo vas na mega zabavni TRIVIA VEČER, ki bo v sredo, 28. novembra ob 17.00 uri v 10.ki (Študentski kotiček na Razlagovi 20). Možgančke si bomo razmigali ob zanimivih vprašanjih iz splošnega znanja, najboljšim pa se obetajo mega nagrade.

Tekmujete lahko v skupinah po 4 in svojo ekipo lahko prijaviš tukaj: https://forms.office.com/<wbr />Pages/ResponsePage.aspx?id=<wbr />TkbxjrYonUSVvuZp7j0IrEe4gRLchM<wbr />pGvXpiRsi3wFlUMU5EVTExSllHREpQ<wbr />S0pLQjNGR0o5MVgwVS4u  

 

Se vidimo v sredo, 

Študentski svet EPF

]]>
news-1895 Tue, 27 Nov 2018 15:08:55 +0100 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-5/ Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču v torek, 4. 12. 2018, odpadejo.

]]>
news-1890 Tue, 27 Nov 2018 08:30:00 +0100 Vabljeno predavanje: Vloga poslovnih klubov pri vstopu na tuji trg noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-vloga-poslovnih-klubov-pri-vstopu-na-tuji-trg/ Vabljeno predavanje: Vloga poslovnih klubov pri vstopu na tuji trg

 

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja vabi na predavanje z naslovom Vloga poslovnih klubov pri vstopu na tuji trg, ki bo potekalo v okviru predmeta Mednarodno podjetništvo BM in za druge udeležence v torek, 27.11.2018, od 8.30 do 10.00, v predavalnici S3. Predaval bo Matej Hojnik, mag., predsednik poslovnega kluba Triglav-Rysy, ki ima večletne izkušnje z vodenjem omenjenega kluba in internacionalizacijo podjetij, kjer se je specializiral za poljski trg.

Rok prijave 25.11.2018

Prijava na dogodek na elektronski naslov: alumni.epf@um.si

 

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1894 Tue, 27 Nov 2018 07:11:52 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-23/ Pogovorne ure so prestavljene iz četrtka na petek, 30.11.2018 od 8.30 do 10.00 ure.

]]>
news-1887 Mon, 26 Nov 2018 11:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: "Marketing excellent company 2018”. noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-marketing-excellent-company-2018/ Vljudno vas vabimo na predavanje mag. Aleksandre Kregar Brus, direktorice korporativne strategije v podjetju Atlantic Grupa, ki bo v ponedeljek, 26.11.2018 ob 11.00, v predavalnici S10, predavala na temo "Marketing excellent company 2018”.

Atlantic Grupa je leta 2018 na Slovenski marketinški konferenci prejela prestižno nagrado za osvojeno 1.mesto na področju marketinške odličnosti v kategoriji velikih podjetij.

]]>
news-1844 Mon, 26 Nov 2018 09:30:00 +0100 Vabljeno predavanje: Mednarodno trženje vina na primeru podjetja Vinakoper, d.o.o, Koper noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-mednarodno-trzenje-vina-na-primeru-podjetja-vinakoper-doo-koper/ Spoštovani!

 

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje vas vabi na predavanje z naslovom Mednarodno trženje vina na primeru podjetja Vinakoper, d.o.o, Koper, ki bo potekalo na vajah pri predmetu Mednarodno trženje v ponedeljek, 26. 11. 2018, od 9.30 do 11.00, v prostoru S9. Predaval bo Blaž Edšidt, izvozni manager v podjetju Vinakoper, d.o.o., in gostujoči strokovnjak iz prakse pri predmetu Mednarodno trženje na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Vljudno vabljeni!

 

Lep pozdrav

 

romana.korez@um.si; dejan.romih@um.si

]]>
news-1893 Mon, 26 Nov 2018 09:06:51 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-15/ V torek, 27.11.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 28.11.2018 od 8.00 - 10.00 ure.

]]>
news-1891 Mon, 26 Nov 2018 08:43:20 +0100 Odpade vabljeno predavanje z naslovom: Mednarodno trženje vina na primeru podjetja Vinakoper, d.o.o, Koper noga/povezave/rss/news/odpade-vabljenbo-predavanje-z-naslovom-mednarodno-trzenje-vina-na-primeru-podjetja-vinakoper-doo-koper/ Obveščamo vas , da vabljeno predavanje z naslovom Mednarodno trženje vina na primeru podjetja Vinakoper, d.o.o,  26. 11. 2018, odpade. O nadomestnem terminu boste obveščeni.

]]>
news-1889 Thu, 22 Nov 2018 07:10:50 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-32/ Pogovorne ure pri prof. Tominc so s četrtka, 22.11., prestavljene na petek 23.11. ob 15:30.  

]]>
news-1888 Wed, 21 Nov 2018 12:31:14 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damjanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damjanu-mumlu-3/ Dne, 3.12.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo 4.12.2018 od 8.00 - 9.30 ure.

Dne, 10.12.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo 11.12.2018 od 8.00 - 9.30 ure.

Dne,7.1.2019 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo 8.1.2018 od 8.00 - 9.30 ure.

]]>
news-1883 Wed, 21 Nov 2018 10:00:00 +0100 Sadni dan EPF noga/povezave/rss/news/sadni-dan-epf/ »V sredo, 21. 11. 2018, bo skladno s Programom promocije zdravja EPF, za zaposlene organiziran »Sadni dan EPF«. Vabimo vse zaposlene in tudi mimoidoče študente, da med 10. in 11. uro na promocijski stojnici, ki bo postavljena  v avli EPF na Razlagovi 20, prevzamete brezplačno jabolko in pokusite še nekatere druge izdelke.

]]>
news-1886 Mon, 19 Nov 2018 12:34:10 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-13/ Pogovorne ure v torek, 20.11.2018 bodo od 10.30 - 11.30 ure.

]]>
news-1885 Mon, 19 Nov 2018 12:32:08 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-23/ Ta teden bodo pogovorne ure izjemoma v torek, 20.11.2018 med 10.00 in 11.30.

]]>
news-1884 Mon, 19 Nov 2018 09:09:18 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-13/ V ponedeljek, 19.11.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1882 Fri, 16 Nov 2018 15:46:38 +0100 ISS Facility Services d.o.o. išče pripravnika noga/povezave/rss/news/iss-facility-services-doo-isce-pripravnika/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1881 Fri, 16 Nov 2018 12:05:44 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst-2/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt v torek, 20. 11. 2018, odpadejo.

Nadomeščene bodo v četrtek, 22. 11. 2018, od 12.00 do 14.00 ure.

]]>
news-1880 Wed, 14 Nov 2018 13:08:17 +0100 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu-mag-3/ Pogovorne ure v tem tednu bodo v četrtek od 12.00-13.30 ure.

 

]]>
news-1879 Wed, 14 Nov 2018 10:00:39 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-28/ V ponedeljek, 19.11.2018 bodo pogovorne ure od 9.30 - 11.00 ure.

]]>
news-1878 Wed, 14 Nov 2018 08:52:20 +0100 Povabilo študentom k sodelovanju pri projektu »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)« noga/povezave/rss/news/povabilo-studentom-k-sodelovanju-pri-projektu-studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk/ Spoštovani študenti in študentke,

Vabimo vas k sodelovanju pri projektu "Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)" pod mentorstvom prof. dr. Sonje Sibile Lebe.

Vse podrobnosti se nahajajo v prilogi.

Lep pozdrav, 

Služba za raziskovalno dejavnost in sodelovanje z gospodarstvom

]]>
news-1864 Tue, 13 Nov 2018 16:00:00 +0100 Trgovanje z vrednostnimi papirji in investicije noga/povezave/rss/news/trgovanje-z-vrednostnimi-papirji-in-investicije/ Draga študentka, dragi študent!

Se zavedaš, kako pomembna je v poslovnem svetu in v osebnem življenju FINANČNA PISMENOST, pa ne veš, kje jo hitro in učinkovito pridobiti? Veš, kako uspešno trgovati z vrednostnimi papirji? Kdaj jih prodati in kdaj kupiti?

V mesecu novembru Študentski svet in tutorji EPF zate pripravljamo poučne delavnice na temo TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IN INVESTICIJE!

 

Delavnice bodo potekale v treh delih:

 • torek, 13. novembra 2018 ob 16. uri,
 • četrtek, 15. novembra 2018 ob 16. uri, in
 • ponedeljek, 19. novembra 2018 ob 16. uri.

Vse delavnice se bodo odvijale v predavalnici PA!

 

Delavnice se letos tudi medsebojno navezujejo druga na drugo, zato si dobrodošel/dobrodošla na vseh treh.

 

Prijaviš se lahko tukaj:

Zagotovi si svoje mesto na vseh treh delavnicah in se prijavi!

Se vidimo!

 

Študentski pozdrav, ŠS EPF

]]>
news-1877 Tue, 13 Nov 2018 14:20:29 +0100 Izpitni roki v študijskem letu 2018/19 noga/povezave/rss/news/izpitni-roki-v-studijskem-letu-201819/

Spoštovani,

obveščamo vas, da so na spletni povezavi www.epf.um.si/izobrazevalna-dejavnost/informacije-o-studiju/izpitni-roki/ objavljeni izpitni roki v študijskem letu 2018/19. Elektronska prijava na izpite v sistemu AIPS bo vsaj za zimsko izpitno obdobje urejena do konca tega leta.

Lep pozdrav Služba za študentske in študijske zadeve.

]]>
news-1876 Tue, 13 Nov 2018 08:07:07 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-15/ V sredo, 14.11.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1875 Tue, 13 Nov 2018 07:24:40 +0100 Predstavitev aplikacije EBONITETE.SI noga/povezave/rss/news/predstavitev-aplikacije-ebonitetesi/ Spoštovani,

podjetje PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o. je vsem zaposlenim in študentom EPF omogočilo testiranje oz. uporabo bonitetne aplikacije EBONITETE.SI, ki ponuja množico informacij o poslovanju podjetij, ki so potrebne za učinkovito sprejemanje odločitev in obvladovanje tveganj, predvsem na področju financ, računovodstva in kontrolinga.
Testiranje je omejeno na IP območje fakultete.

 

Predstavniki podjetja bodo izvedli tudi predstavitev bonitetne aplikacije EBONITETE.SI s poudarkom na njeni praktični uporabi pri analizi podjetij in njihovega poslovanja. Predstavitev bo izvedena danes, 13. novembra 2018, ob 11:00 v predavalnici PC (Razlagova 20) v okviru predmeta Finančno upravljanje in vodenje podjetij II. Vljudno vabljeni tudi vsi ostali slušatelji, ki jih te vsebine zanimajo.

 

Testno obdobje traja do 31. decembra 2018.

Vstopna povezava na iskanje:
http://www.ebonitete.si/default.aspx

 

Vaša mnenja in odzive glede testiranja pošljete na ines.gusel@um.si.

 

Želim vam uspešno iskanje!

Ines Luetić Gusel

]]>
news-1873 Mon, 12 Nov 2018 13:29:26 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-17/ Ta teden bodo pogovorne ure v torek, 13.11. od 12.30 do 13.30 in potem v sredo, 13.11.2018 od 10.00 do 11.00.

]]>
news-1872 Mon, 12 Nov 2018 11:02:54 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-15/ Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer so v torek, 13. 11. 2018, od 13.00 do 14.30 (namesto od 10.00 do 11.30).

]]>
news-1871 Mon, 12 Nov 2018 08:24:40 +0100 KARIERNI SEJEM IN ŠE NEKAJ ČISTO NOVEGA - ŠTUDIJA PRIMERA noga/povezave/rss/news/karierni-sejem-in-se-nekaj-cisto-novega-studija-primera/ Študentski svet in tutorji EPF letos zate pripravljamo zdaj že tradicionalni

KARIERNI SEJEM IN ŠE NEKAJ ČISTO NOVEGA - ŠTUDIJO PRIMERA.

Na sejmu se ti bodo predstavili tvoji potencialni delodajalci, zato ga ne zamudi.

Ker pa delodajalci cenijo izkušnje iz prakse, smo ti pripravili “case study”, kjer lahko preizkusiš svoje znanje in ugotoviš, ali si iz pravega testa, da se nekoč zaposliš v podjetju. 

Naloga se bo reševala v skupinah po 3 študente. Prijave so že odprte! 

docs.google.com/forms/<wbr />d/e/1FAIpQLScDzYGD-9wD8WRu_<wbr />otmJd6tAVm7Cxsq9cHFsYL8Eq_<wbr />9oqwhxw/viewform

 

]]>
news-1870 Mon, 12 Nov 2018 07:43:52 +0100 Pogovorne ure pri lekt. mag. Tosji Kobler Jovanovič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-tosji-kobler-jovanovic/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Tosji Kobler Jovanovič v torek, 13. 11. 2018, odpadejo zaradi nadomestnega predavanja. 

Nadomeščene bodo v petek, 16. 11. 2018, med 7.00 in 8.30 uro.

]]>
news-1869 Fri, 09 Nov 2018 11:14:04 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-3/ V sredo, 14.11. in 21.11.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1868 Thu, 08 Nov 2018 07:12:31 +0100 Odsotnost Herija Špičke noga/povezave/rss/news/odsotnost-herija-spicke-1/ Do nadaljnjega vaje Herija Špičke odpadejo in bodo izvedene, ko bo prilagojen urnik in bo prilagojen urnik posredovan študentom. Prav tako odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1867 Wed, 07 Nov 2018 13:12:50 +0100 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu-mag-2/ Pogovorne ure v tem tednu bodo v četrtek, 15.00-16.30.

]]>
news-1866 Wed, 07 Nov 2018 10:02:44 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-6/ V četrtek, 8.11.2018 zaradi bolezni odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1861 Tue, 06 Nov 2018 16:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Primerjava plač med javnim in zasebnim sektorjem v Sloveniji noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-primerjava-plac-med-javnim-in-zasebnim-sektorjem-v-sloveniji/ Vabimo vas na prvo gostujoče predavanje v okviru Ekonomske premišljevalnice v novem študijskem letu, ki bo v torek, 6. 11. 2018, ob 16.00. uri v Modri dvorani. V Sloveniji velja problematika plačnih razlik med javnim in zasebnim sektorjem za izjemno vročo politično in ekonomsko temo, o kateri se redno poroča v glavnih slovenskih občilih. Kljub temu pa vsi relevantni partnerji na trgu dela (sindikati, predstavniki delodajalcev, vlada) plačne razlike med javnim in zasebnim sektorjem pogosto interpretirajo na različne načine.

Raziskovalec na Uradu za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in diplomant smeri Ekonomija, gospod Mitja Perko, mag., bo v sklopu gostujočega predavanja predstavil analizo plačnih politik v javnem in zasebnem sektorju ter primerjavo plač na podlagi izračuna plačne premije za posamezni sektor. Po predavanju bo sledila kratka razprava. "              

]]>
news-1857 Tue, 06 Nov 2018 11:00:00 +0100 Vabljeno predavanje:Kriptovalute in tehnologija veriženja blokov: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanjekriptovalute-in-tehnologija-verizenja-blokov-prednosti-slabosti-priloznosti-in-nevarnosti/ Vabljeno predavanje: Kriptovalute in tehnologija veriženja blokov: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

 

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja vabi na predavanje z naslovom Kriptovalute in tehnologija veriženja blokov: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki bo potekalo v okviru predmetov Podjetništvo BV in BU in za druge udeležence v torek, 06.11.2018, od 11.00 do 12.30, v predavalnici P1.5.

 

Yaya J. Fanusie, ki je direktor analiz v »Center on Sanctions and Illicit Finance (CSIF), The Foundation for Defense of Democracies«, bo v svojem predavanju govoril o novih priložnostih, ki jih ponujajo kriptovalute, pa tudi o finančnih nezakonitostih in tveganjih, ki jih omenjene tehnologije prinašajo. Predstavil bo tudi izkušnje na primeru razvoja veriženja podatkovnih blokov v okviru univerzitetnega študija.

 

 

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1865 Tue, 06 Nov 2018 09:39:56 +0100 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-15/ V četrtek, 8.11.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1822 Mon, 05 Nov 2018 17:00:00 +0100 Pripravljalni tečaj za mednarodna izpita iz poslovne angleščine: BEC Vantage in BEC Higher noga/povezave/rss/news/pripravljalni-tecaj-za-mednarodna-izpita-iz-poslovne-anglescine-bec-vantage-in-bec-higher-2/ Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike - IJTPJ

Katedra za tuje poslovne jezike

 

 Vabimo Vas na pripravljalni tečaj za mednarodna izpita iz poslovne angleščine:

 

BEC Vantage in BEC Higher  

 

Za vse, ki razmišljate o študiju, zaposlitvi ali poslovnih stikih s tujino, je mednarodno veljavno potrdilo o znanju tujega jezika nujno. Uspešno opravljen mednarodni izpit iz poslovne angleščine vam lahko odpre marsikatera vrata. Izpita sta po vsem svetu priznana in cenjena kot kakovostno dokazilo o znanju poslovne angleščine. Tudi vse več  slovenskih podjetij ju priznava kot dokazilo o znanju angleškega jezika.

 

 

Začetek tečaja: ponedeljek, 5.11. 2018, ob 17. uri

na Ekonomsko poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru,

Razlagova 14, v predavalnici 3.2.

 

Več informacij o posameznih izpitih, stopnjah zahtevnosti, rokih in cenah ter vzorčne primere lahko poiščete na spletnih straneh:

www.britishcouncil.si in www.cambridgeesol.org/exams/

 

20-urni pripravljalni seminar za BEC izpite je namenjen vsem, ki že dobro obvladajo angleški jezik, odpravili pa bi radi le določene pomanjkljivosti ter dopolnili svoje znanje s področja poslovnega jezika in korespondence.

Cena pripravljalnega seminarja znaša € 140 z DDV.

 

Informacije in obvezne prijave:         

Katedra za tuje poslovne jezike, UM-EPF Maribor

Tatjana Koropec, prof., tel. 22 90 222 (tatjana.koropec@mb.si)

]]>
news-1863 Mon, 05 Nov 2018 10:07:56 +0100 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-4/ Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču v torek, 6. 11. 2018, odpadejo.

Nadomeščene bodo v četrtek, 8. 11. 2018, med 10.30 in 12.00 uro.

]]>
news-1856 Mon, 05 Nov 2018 10:00:00 +0100 Cepljenje proti sezonski gripi za študente EPF noga/povezave/rss/news/cepljenje-proti-sezonski-gripi-za-studente-epf/

Spoštovani,
 
na fakulteti organiziramo predvidoma 8. 11. 2018 ob 13.00, cepljenje proti sezonski gripi. Cena je 14,00 EUR/osebo.

Vse zainteresirane prosimo, da do 5. 11. 2018, do 10.00 ure sporočite, ali ste zainteresirani za cepljenje.

Cepljenje bo izvedeno v prostorih EPF in samo ob zadostnem številu prijavljenih.

 

Prijavite se lahko na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/186888

 


Prilagamo Informacijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), o cepljenju proti sezonski gripi 2018.

INFORMACIJA O CEPLJENJU PROTI  SEZONSKI GRIPI
 
Cepljenje proti sezonski gripi je najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica okužbe z virusom gripe. Cepljenje proti sezonski gripi pri zdravih mlajših osebah zmanjša možnosti za pojav gripe za 60-80 %. Večje tveganje za težji potek gripe, pojav zapletov, bolnišnično zdravljenje in smrtni potek imajo starejše osebe, dojenčki, bolniki s kroničnimi boleznimi in motnjami imunosti ter nosečnice.  Cepljenje se priporoča tudi vsem družinskim članom, ki skrbijo za osebe z večjim tveganjem in virus gripe lahko prenesejo v domače okolje. 
 
V skladu z moderno medicinsko doktrino se cepljenje proti sezonski gripi vse bolj uveljavlja tudi med delovno aktivno populacijo. Razlogi za izvedbo cepljenja pri zaposlenih osebah so poleg zdravstvene tudi organizacijske in finančne narave ter povezani s problemom organizacije delovnega procesa ob pojavu epidemije gripe. Ob izbruhu epidemije gripe v kratkem času zboli večje število delavcev, posledica tega pa je izpad proizvodnje, onemogočeno normalno delovanje podjetja ali ustanove in posledično izpad prihodka. Cepljenje proti gripi zaposlenih je dokazano stroškovno učinkovit ukrep.
 
Cepivo proti sezonski gripi vsebuje 4 različne tipe inaktiviranega virusa. Sestavo cepiva določi Svetovna zdravstvena organizacija, glede na pričakovane seve, ki bodo krožili med ljudmi v prihajajoči sezoni gripe. Zaradi postopnega upada imunosti po cepljenju in spremembe sestave cepiva se je za zaščito potrebno cepiti vsako leto znova. Cepivo je dokazano varno in učinkovito. Proti gripi se vsako leto cepi več 100 milijonov ljudi, resnih zdravstvenih težav, ki bi lahko bile povezane s cepljenjem, ne zaznavamo. Cepivo tudi ne more povzročiti obolenja. Cepljenje se izvede le z eno dozo cepiva.                                             

]]>
news-1862 Mon, 05 Nov 2018 08:28:29 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-22/ V mesecu novembru bodo pogovorne ure ob četrtkih od 9.30 - 11.00 ure.

]]>
news-1860 Tue, 30 Oct 2018 13:38:38 +0100 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-20/ V torek, 6.11.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek 5.11. med 13-15h.

]]>
news-1859 Tue, 30 Oct 2018 13:32:53 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-16/ V torek, 6.11.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1854 Mon, 29 Oct 2018 08:00:00 +0100 Vabljeno predavanje: Prehod na MSRP 17 in solventnost zavarovalnic noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-prehod-na-msrp-17-in-solventnost-zavarovalnic/ Spoštovani!

 

Katedra za računovodstvo in revizijo vas vabi na predavanje z naslovom Prehod na MSRP 17 in solventnost zavarovalnic, ki bo potekalo v okviru predmeta Računovodstvo posebnih vrst organizacij, 29.10.2018, od 8.00 do 10.30, v prostoru S3.3. Predavala bo mag. Darja Krajnc, izvršna direktorica Sektorja računovodstva v Zavarovalnici Sava d.d.


Predavateljica bo predstavila uporabo MSRP 4, prehodnega standarda pred uveljavitvijo MSRP 17, probleme in nerešena vprašanja, povezana z MSRP 17. Predstavila bo tudi zagotavljanje solventnosti zavarovalnic in nadzor nad tem. 

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1858 Fri, 26 Oct 2018 17:40:05 +0200 Univerzitetna ŠPORTNA LIGA - sodeluj! noga/povezave/rss/news/univerzitetna-sportna-liga-sodeluj/ Študenti in študentke - POZOR! 

za vse športne navdušence  Študentski svet Univerze v Mariboru organizira UNIVERZITETNO ŠPORTNO LIGO ZA PRVAKA UM.

Prijaviš se lahko v ekipe ODBOJKE, NOGOMETA in KOŠARKE ter pomagaš svoji fakulteti do zmage. 

Za več informacij se obrni na koordinatorja za šport -> URBAN BRATINA (urban.bratina@student.um.si). Lahko pa obiščeš spletno stran ssum.um.si ter si prebereš še kaj več.

Link do prijave: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TkbxjrYonUSVvuZp7j0IrEN-sqVncFFMroduBmNU99RUNFpVSEdJNUs2SFdTOUU0VE1XTVc5OFJUOS4u&fbclid=IwAR3OjOZNRqaDv5qyjUf5PVFzKk-Ay4J6IqrKZgXjh-17ApjtL6qfssqkVfQ

]]>
news-1855 Fri, 26 Oct 2018 08:02:23 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-11/ V torek, 30.10.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1853 Thu, 25 Oct 2018 15:12:07 +0200 Nova KBM išče nove sodelavce za: RAZVOJNIK MODELOV II v Sektorju strateškega upravljanja tveganj noga/povezave/rss/news/nova-kbm-isce-nove-sodelavce-za-razvojnik-modelov-ii-v-sektorju-strateskega-upravljanja-tveganj/ v Novi KBM iščejo nove sodelavce z matematično/fizikalno/ekonomsko/računalniško izobrazbo za delo na delovnem mestu RAZVOJNIK MODELOV II v Sektorju strateškega upravljanja tveganj.


Vsebino razpisa najdete na naslednji povezavi: www.nkbm.si/delovna-mesta

]]>
news-1852 Thu, 25 Oct 2018 12:12:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-12/ V torek, 30.10.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1851 Thu, 25 Oct 2018 11:55:47 +0200 Obveznosti pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/obveznosti-pri-dr-vidi-sruk-1/ V četrtek, 25.10.2048 odpadejo vse obveznosti (predavanja, vaje in pogovorne ure).

]]>
news-1850 Wed, 24 Oct 2018 14:13:13 +0200 Vabilo študentom za sodelovanje v nacionalni analizi o vključevanju študentov s posebnim statusom v visokošolski študij noga/povezave/rss/news/sodelovanje-v-nacionalni-studiji/ Spoštovani študentka, študent

to sporočilo vam pošiljamo v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ker ste v študijskem letu 2018/19 študent/ka slovenskega visokega šolstva.

Prosimo vas za sodelovanje v nacionalni študiji, s katero želimo spoznati stališča študentov o vključevanju študentov s posebnim statusom, ki imajo pri študiju kakršnekoli težave, izjemne okoliščine ali posebne potrebe in za doseganje študijske uspešnosti potrebujejo prilagoditve v izvajanju študija. Obenem želimo spoznati tudi kakšne so te težave, izjemne okoliščine ali potrebe, iz katerih bi lahko izhajala prilagoditev študija oziroma podaljšanje statusa študenta.

Vabimo vas, da si do 24. oktobra 2018 vzamete približno 15 min časa in izpolnite vprašalnik za študente na povezavi: https://www.1ka.si/a/184087.

Vaše mnenje je izredno dragoceno, saj bodo ugotovitve študije vplivale na razvoj nacionalnih strategij in politik za izboljšanje visokošolskega študija v Sloveniji.

Raziskovalna skupina

Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem in Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

]]>
news-1849 Wed, 24 Oct 2018 13:28:39 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-30/ V ponedeljek, 29.10.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1848 Wed, 24 Oct 2018 09:55:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-31/ V četrtek, 25.10.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1847 Wed, 24 Oct 2018 07:24:19 +0200 Obvestilo noga/povezave/rss/news/obvestilo/ Obveščamo vas, da sta 2. 11. in 24. 12. 2018 pedagoškega procesa prosta dneva.

]]>
news-1843 Tue, 23 Oct 2018 17:00:00 +0200 Sekcija Mladih projektnih managerjev (MPM) te vabi med svoje vrste noga/povezave/rss/news/sekcija-mladih-projektnih-managerjev-mpm-te-vabi-med-svoje-vrste-1/ Pozdravljen/pozdravljena!!!

Letos znova vabimo nove in stare člane, tiste, ki si želijo pridobiti nove izkušnje, znanja, spoznati nove ljudi, se naučiti novih praktičnih sposobnosti in izkusiti delo v organizaciji dogodkov ter v sodelovanju na projektih.

V torek, 23. oktobra 2018, ob 17:00 uri, pripravljamo uvodni sestanek na Ekonomsko-poslovni fakulteti (Razlagova ulica 20, Maribor) v predavalnici PA. Na sestanku bomo podrobneje predstavili projekte in podelili certifikate za sodelovanje na projektih študentom, ki so v lanskem študijskem letu sodelovali na projektih.

Skupaj se bomo družili, sodelovali, razvijali ideje, se učili novih spretnosti in delali s podjetji na projektih. Tako boste postajali z novimi znanji in izkušnjami konkurenčnejši na trgu delavne sile in zato bolj privlačen delavni kader.

V sodelovanju z znanimi slovenskimi podjetji smo pripravili nabor tehnično-razvojnih, raziskovalnih in organizacijskih projektov. Vsi projekti se bodo izvajali v okviru sekcije Mladi projektni managerji (MPM) in njene krovne organizacije Slovensko združenje za projektni management (ZPM).

SODELOVALI BOMO S PODJETJI:
✔️ Gorenje,
✔️ Snaga,
✔️ Telekom,
✔️ Talum (potekajo dovršilni dogovori).

NAŠI ORGANIZACIJSKI PROJEKTI SO:
✔️ Uspešni kickstarterji,
✔️ Uspešne ženske,
✔️ Student Formula.

ZAKAJ POSTATI ČLAN MPM-a❓
✔️ Pridobitev novih izkušenj pri pripravi projektov.
✔️ Neposreden stik s poslovnim svetom.
✔️ Boljše možnosti za zaposlitev.
✔️ Certifikat za sodelovanje na projektih.
✔️ Mreženja, spoznavanja in odkrivanja novih področij.

Vabimo te, da se udeležiš sestanka, se seznaniš z našo ponudbo projektov in postaneš naš član.

Veselimo se sodelovanja s tabo!

P.S.: Naš mail je mb@mpm.si, na katerega nam lahko pišeš, če si zainteresiran za sodelovanje in se ne boš uspel udeležiti uvodnega sestanka. Prav tako so dobrodošla kakršnakoli vprašanja v zvezi z uvodnim sestankom in pa projekti ter o sodelovanju v drugih oblikah.

Se vidimo!

Ekipa LO MPM Maribor
MPM - Mladi projektni managerji | Most med predavanji in kariero

www.mpm.si

]]>
news-1846 Tue, 23 Oct 2018 09:35:49 +0200 pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-22/ Pogovorne ure v četrtek, 25.10.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 24.10.2018 med 11.30 in 13.00.

]]>
news-1845 Tue, 23 Oct 2018 09:14:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-2/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 24.10.2018 NE odpadejo.

]]>
news-1813 Mon, 22 Oct 2018 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu volitev v Študentske svete članic univerze noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-v-studentske-svete-clanic-univerze/ Sklep o razpisu volitev v Študentske svete članic univerze.

]]>
news-1826 Mon, 22 Oct 2018 12:00:00 +0200 Študentske volitve noga/povezave/rss/news/studentke-volitve/ Študentke in študenti EPF,

ste ugotovili, da literatura pri predmetih ne sledi trendom po svetu in v Sloveniji? Vas profesorji obravnavajo in ocenjujejo subjektivno? Ste ugotovili, da fakulteta potrebuje nove projekte, ki bi privabila večje število študentov na dogodke? Ste preprosto ugotovili, da bi radi spoznali nove ljudi in nove izzive?

 Potem se nam pridružite! V mesecu novembru bodo potekale študentke volitve za predstavnike letnikov. 

 Se sprašuješ, kaj moraš sedaj storiti? Nič hudega in nič težkega. 

              

       1. Izpolniš obrazec, ki ga dobiš v tutorskem prostoru pri študentskih predstavnikih

                2. Priložiš potrdilo o vpisu

                3. V ovojnici oddaš v tajništvu fakultete oziroma v pisarno za sprejem pošte, s pripisom "Volitve v študentski svet - NE ODPIRAJ".

                4. Oddati je potrebno najkasneje do 22. 10. 2018 do 12. ure.

 

Sedaj ko imaš vse podatke, se prijavi in kandidiraj, ostalo pa bodo naredili tvoji kolegi in kolegice iz letnika. 

 

Ne odlašaj in ne zamudi priložnosti! #NEBODIKROMPIR #BODIAKTIVEN

]]>
news-1842 Mon, 22 Oct 2018 10:06:08 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-10/ Pogovorne ure v torek, 23.10.2018 odpadejo.

]]>
news-1841 Mon, 22 Oct 2018 09:48:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-21/ V sredo 24.10.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v  torek, 23.10.2018 od 10.00-11.30.

]]>
news-1840 Mon, 22 Oct 2018 09:43:37 +0200 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-3/ V torek, 23.10.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek  (25. oktober), od 9.00 do 10.30.

]]>
news-1839 Mon, 22 Oct 2018 09:41:35 +0200 Obveznosti pri mag. Andreju S. Cestarju noga/povezave/rss/news/obveznosti-pri-mag-andreju-s-cestarju/ V tem tednu, do vključno 24.10.2018 odpadejo vse obveznosti (vaje +predavanja).

]]>
news-1831 Mon, 22 Oct 2018 08:00:00 +0200 Vabljeno predavanje: "Kako smo iz štirih blagovnih znamk naredili eno" noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-kako-smo-iz-stirih-blagovnih-znamk-naredili-eno/ V okviru predmeta Management blagovnih znamk vas vabimo na predavanje z naslovom "Kako smo iz štirih blagovnih znamk naredili eno". Predavatelj Gregor Lednik je direktor marketinga in odnosov z javnostmi v Zavarovalnici Sava in bo predstavil strategijo oblikovanja nove blagovne znamke na slovenskem trgu. Zavarovalnica Sava je nastala iz 4 blagovnih znamk. S pravilno komunikacijo in trudom vseh zaposlenih so dokazali, da matematika vedno ne velja. Pri njih namreč 1+1+1+1 ni enako 4 temveč 1. Vabljeni, da se nam pridružite 22.10.2018, ob 8.00, v S7.

 

 

]]>
news-1838 Fri, 19 Oct 2018 13:18:18 +0200 Vabilo - ogled knjižnice in čitalnice noga/povezave/rss/news/vabilo-ogled-knjiznice-in-citalnice-1/ Vabljeni na ogled

knjižnice in čitalnice Ekonomsko-poslovne fakultete

Kdaj: vsak prvi torek v mesecu ob 12. uri

Zbirna točka: pri izposojevalnem pultu v knjižnici, Razlagova 20, klet

Seznanili vas bomo s prostorsko ureditvijo, s ponudbo gradiva in storitev in vam predstavili svoje delo.

]]>
news-1836 Fri, 19 Oct 2018 07:17:44 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-3/ Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču v torek, 23. 10. 2018, odpadejo.

Nadomeščene bodo v četrtek, 25. 10. 2018, med 13. in 15. uro.

]]>
news-1835 Thu, 18 Oct 2018 10:25:10 +0200 Sklep o določitvi števila članov v AZ noga/povezave/rss/news/sklep-o-dolocitvi-stevila-clanov-v-akademskem-zboru-in-stevila-drugih-delavcev-ki-sodelujejo-pri-delu-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-um/ Sklep o določitvi števila članov v Akademskem zboru in števila drugih delavcev, ki sodelujejo pri delu Akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete UM.

]]>
news-1824 Thu, 18 Oct 2018 09:30:00 +0200 Uporaba aplikacije Gvin.com za študente Podjetništva noga/povezave/rss/news/uporaba-aplikacije-gvincom-za-studente-podjetnistva/  

VABILO NA DELAVNICO
Uporaba aplikacije Gvin.com
za študente Podjetništva

V četrtek, 18. oktobra 2018, ob 9.30h v R02 vas vabimo na delavnico »Uporaba aplikacije Gvin.com« z Mojco Krašovec.
Gospa Krašovec iz podjetja Bisnode bo poskušala odgovoriti na vsa vaša vprašanja, težave in izzive glede uporabe aplikacije GVIN, njeno prisotnost pa lahko izkoristite tudi kot konkretno pomoč pri iskanju poslovnih informacij za izdelavo seminarskih in/ali diplomskih nalog.

 

PRIJAZNO VABLJENI!
Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

]]>
news-1834 Thu, 18 Oct 2018 08:28:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek-1/ V sredo, 24.10.2018 pogovorne ure, zaradi bolniške odsotnosti odpadejo.

]]>
news-1833 Thu, 18 Oct 2018 07:29:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-29/ V sredo, 24.10.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 25.10.2018 ob 8.00 uri.

]]>
news-1832 Wed, 17 Oct 2018 12:20:21 +0200 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-14/ Obveščamo vas, da v četrtek, 18.10.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 23.10.2018 od 8.00 - 10.00 ure.

 

]]>
news-1814 Tue, 16 Oct 2018 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-nadomestnih-volitev-predstavnika-studentov-v-upravni-odbor-um/ Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor UM.

]]>
news-1815 Tue, 16 Oct 2018 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-nadomestnih-volitev-predstavnikov-studentov-v-senat-univerze-v-mariboru/ Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

]]>
news-1830 Tue, 16 Oct 2018 08:26:49 +0200 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu-mag-1/ V četrtek, 18.10.2018 bodo pogovorne ure od  11.30-13.00 ure.

]]>
news-1829 Tue, 16 Oct 2018 07:54:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-14/ V torek, 23.10.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1828 Mon, 15 Oct 2018 12:31:49 +0200 Odsotnost Irene Šišovske, mag. noga/povezave/rss/news/odsotnost-irene-sisovske-mag/ Obveščamo vas, da do nadaljnjega odpadejo vsa predavanja, vaje in pogovorne ure.

]]>
news-1827 Mon, 15 Oct 2018 11:58:01 +0200 Odsotnost Herija Špičke noga/povezave/rss/news/odsotnost-herija-spicke/ Obveščamo vas, da do nadaljnjega, zaradi bolezni, odpadejo vsa predavanja, vaje in pogovorne ure.

]]>
news-1825 Fri, 12 Oct 2018 10:06:05 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-20/ Pogovorne ure v sredo, 17.10.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 16.10.2018 od 10.00 - 11.30 ure.

]]>
news-1809 Thu, 11 Oct 2018 09:30:00 +0200 Vabilo na preizkusno predavanje na temo »Analiza poslovnih partnerjev preko spletnega portala AJPES« noga/povezave/rss/news/vabilo-na-preizkusno-predavanje-na-temo-analiza-poslovnih-partnerjev-preko-spletnega-portala-ajpes/

V A B I L O

Vabimo vas na preizkusno predavanje mag. Mojce Kunšek, ki je v postopku izvolitve v naziv predavateljica za predmetno področje “Podjetništvo”.                                                         

Preizkusno predavanje na temo »Analiza poslovnih partnerjev preko spletnega portala AJPES« bo: 

v četrtek, 11. 10. 2018, ob 9.30 uri, v predavalnici P1.5 Ekonomsko-poslovne fakultete na Razlagovi 14.

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1823 Wed, 10 Oct 2018 07:55:16 +0200 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-3/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos danes, 10. 10. 2018, odpadejo.

Nadomeščene bodo v petek, 12. 10. 2018, med 10.00 in 11.00 uro.

]]>
news-1821 Tue, 09 Oct 2018 11:23:39 +0200 Obvestilo za magistrske študente Finance in bančništvo (1. in 2. letnik). noga/povezave/rss/news/obvestilo-za-magistrske-studente-finance-in-bancnistvo-1-in-2-letnik/ Spoštovani, 

v prilogi je povabilo na 2-tedensko delavnico, ki bo marca 2019 potekala na dunajski University of Applied Sciences BFI Vienna (Austrija) na temo "Advanced Topics in Asset Management".

Delavnica je za vas brezplačna, pokriti morale le stroške bivanja, prevoza, prehrane ipd.

Prijavite se lahko izključno študentje magistrske študijske usmeritve Finance in bančništvo. Prijavite se pri meni. Za vse dodatne informacije sem vam na voljo.

Udeležbo vam na podlagi dobrih izkušenj iz prejšnjih let zelo priporočam! 

Vita Jagrič

]]>
news-1820 Tue, 09 Oct 2018 07:19:33 +0200 Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst-1/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt danes odpadejo zaradi nujne zadržanosti lektorice.

]]>
news-1819 Mon, 08 Oct 2018 09:12:12 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-29/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 8.10.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodi v torek, 9.10.2018 ob 8.00 uri.

]]>
news-1818 Mon, 08 Oct 2018 08:33:37 +0200 Telem d.o.o. išče prodajnega inženirja noga/povezave/rss/news/telem-doo-isce-prodajnega-inzenirja/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1817 Mon, 08 Oct 2018 08:11:00 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-19/ Ta teden pogovorne ure  v sredo odpadejo in bodo nadomeščene v četrtek, od 11.10., 8.30-10.00.

]]>
news-1816 Mon, 08 Oct 2018 07:45:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-12/ Ta teden bodo pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler izjemoma namesto danes, v ponedeljek, 8. 10., v torek, 9. 10. od 11.30 do 13h.

]]>
news-1812 Tue, 02 Oct 2018 13:29:12 +0200 Pošta Slovenije d.o.o. razpisuje kadrovske štipendije noga/povezave/rss/news/posta-slovenije-doo-razpisuje-kadrovske-stipendije/ Pošta Slovenije d.o.o., razpisuje kadrovske štipendije za:

študente in študentke, ki se izobražujejo na magistrskih študijskih programih (VII) – 2. bolonjska stopnja:

 • Ekonomsko-poslovna fakulteta oz. Ekonomska fakulteta – 3 štipendije (2 štipendiji za 3. letnik smer poslovna informatika oz. mednarodno poslovanje, 1 štipendija ekonomske in poslovne vede, smer management, organizacija in človeški viri, za 2.letnik).

Več o razpisu v priponki.

]]>
news-1811 Tue, 02 Oct 2018 08:36:25 +0200 Vaje pri asistentki Ireni Šišovski Klančnik, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/vaje-pri-asistentki-ireni-sisovski-klancnik-mag-ekon-in-posl-ved/ Vaje pri asistentki Ireni Šišovski Klančnik, mag. ekon. in posl. ved do nadaljnjega odpadejo. O nadomeščanju boste sproti obveščeni.

]]>
news-1810 Mon, 01 Oct 2018 07:56:48 +0200 Vaje pri predavatelju Heriju Špički, univ. dipl. ekon. noga/povezave/rss/news/vaje-pri-predavatelju-heriju-spicki-univ-dipl-ekon/ Vaje pri predavatelju Heriju Špički, univ. dipl. ekon. do nadaljnjega odpadejo. Vaje bodo nadomeščene. O tem boste obveščeni.

]]>
news-1806 Sun, 30 Sep 2018 23:59:00 +0200 MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH MEST V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 noga/povezave/rss/news/moznost-zapolnitve-se-prostih-mest-v-studijskem-letu-20182019/ MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH MEST V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Obveščamo vas, da v skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019 za javne in koncesionirane študijske programe poteka zapolnitev še prostih vpisnih mest na univerzitetnem programu 1. stopnje Ekonomske in poslovne vede (redni in izredni študij) in na visokošolskem strokovnem programu 1. stopnje Poslovna ekonomija (redni in izredni študij), od 26. do 27. septembra 2018, do 12. ure.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kot pravočasna prijava se upošteva:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 27. septembra 2018 do 12. ure. Visokošolskemu zavodu mora po pošti poslati ali osebno dostaviti tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). Vse priloge mora visokošolski zavod prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure.
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, ga nato natisniti, podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII. točko razpisa, osebno dostaviti ali poslati po pošti pristojnemu visokošolskemu zavodu, ki jih mora prejeti najkasneje 27. septembra 2018 do 18. ure.

 Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na način dostave, prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Vsi sprejeti kandidati bodo o VPISU obveščeni po elektronski pošti, 27. 9. 2018, po 20.00 uri.

Vpis za sprejete kandidate bo 28.9.2018, o uri vpisa boste obveščeni po mailu.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo: - kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku, - kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, - kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal

Maribor, 26. 9. 2018, Služba za študentske in študijske zadeve.

 

 

]]>
news-1808 Sun, 30 Sep 2018 12:00:00 +0200 Zadovoljstvo študentov s storitvami EPF noga/povezave/rss/news/zadovoljstvo-studentov-s-storitvami-epf-2/ Spoštovane študentke in študenti!

Prosimo vas za vaše mnenje o zadovoljstvu z nekaterimi vidiki študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Vaše mnenje je za nas izredno pomembno, saj nam bo pomagalo pri izboljšanju pogojev in izvedbe študija ter pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti in slabosti.

Anketa je kratka in vam bo vzela le malo vašega časa. Prosimo vas, če na anketo odgovorite do 30. oktobra 2018.

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

Anketa se nahaja na povezavi: https://www.1ka.si/a/183902 


Lepo vas pozdravljam, 

doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek 

prodekanica za izobraževalno dejavnost EPF 

]]>
news-1665 Sun, 30 Sep 2018 11:32:00 +0200 Razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2018/2019 noga/povezave/rss/news/razpis-kadrovskih-stipendij-za-studijsko-leto-20182019/

BSH Hišni aparati d.o.o razpisujejo kadrovske štipendije za študente vseh letnikov in stopenj naslednjih študijskih smeri:

 • strojšništvo, 
 • elektrotehnika, 
 • gospodarsko inženirstvo (smer strojništvo), 
 • mehatronika, 
 • digitalni marketing. 

Prijave za pridobitev kadrovskih štipendij pošljite najkasneje do 30. 9. 2018, priložite pa:

* življenjepis z vašimi kontaktimi podatki

* potrdilo o opravljenih izpitih oziroma zadnje študijsko spričevalo

* potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/2019 (lahko ga pošljete naknadno).

Vsem prejemnikom kadrovskih štipendij nudijo tudi možnost zaposliteve po končanem študiju.

Kontakt in prijava:

BSH Hišni aparati d.o.o.

Kadrovska skužba, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje

si-student@bshg.com | 03 83 98 149 | www.bsh-group.com/si/

]]>
news-1792 Thu, 27 Sep 2018 10:00:00 +0200 Inavguralno predavanje noga/povezave/rss/news/inavguralno-predavanje/ ob izvolitvi

                              dr. Mejre FESTIĆ

v naziv

redna profesorica,

organizira

INAVGURALNO PREDAVANJE

z naslovom

 

»Korporativno upravljanje bank v luči izkušenj«

 

Inavguralno predavanje bo

v četrtek, 27. 9. 2018 ob 10.00 uri

v dvorani Frana Miklošiča Univerze v Mariboru,

Slomškov trg 15, Maribor.

]]>
news-1807 Wed, 26 Sep 2018 11:47:06 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-2/ Pogovorne ure v torek, 2. 10. 2018, pri prof. dr. Gregorju Radonjiču, zaradi službene odsotnosti odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 4. 10. 2018, med 10.30 in 12.30.

]]>
news-1805 Tue, 25 Sep 2018 10:53:34 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-poloni-tominc-8/ Pogovorne ure pri prof. dr. Poloni Tominc v četrtek, 27. 9. 2018, odpadejo zaradi odsotnosti.

]]>
news-1804 Mon, 24 Sep 2018 13:54:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-11/ V torek, 25.9.2018 bodo pogovorne ure od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-1803 Mon, 24 Sep 2018 13:40:49 +0200 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-9/ Od 1.10. - 22.11.2018, zaradi službene poti v tujini pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1793 Mon, 24 Sep 2018 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu volitev za nadomestnega člana Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-za-nadomestnega-clana-senata-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru/ Sklep o razpisu volitev za nadomestnega člana Senata Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

]]>
news-1802 Mon, 24 Sep 2018 08:15:21 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-23/ Pogovorne ure v četrtek, 27.9.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 28.9.2018 med 8. in 10.uro.

]]>
news-1801 Mon, 24 Sep 2018 07:29:01 +0200 Vpis 2018/2019 noga/povezave/rss/news/vpis-20182019/ Vpis 2018/2019

 

Vpisni list natisnite najkasneje do 27.9. in ga oddajte (osebno) najkasneje 28.9.2018. Vpisna dokumentacija, oddana po 28.9. ne bo pravočasna, zato vpis za študijsko leto 2018/2019 ne bo urejen.

 

Skladno s 53. in 60. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu ter skladno z razpisom za študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019, se mora vpis na podlagi izpolnjenega vpisnega lista opraviti najpozneje do 30. septembra.

 

Čeprav letos 30. september pade na nedeljo, se  ne morete vpisati v ponedeljek 1. oktobra (do 30. septembra morajo biti študentje vpisani). V primeru, da boste oddali vpisni list na pošto 30. 9. in ga na fakulteti prejmemo šele npr. 1. 10., to ni pravočasno. Študent je namreč vpisan takrat, ko je vnesen v sistem AIPS.

]]>
news-1800 Fri, 21 Sep 2018 12:25:22 +0200 Sprememba pogovornih ur pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-dr-alenki-kavkler/ V ponedeljek, 24. 9. 2018, bodo pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler izjemoma od 9.00 do 10.30.

]]>
news-1799 Wed, 19 Sep 2018 13:10:53 +0200 Pogovorne ure pri doc. dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-doc-dr-viti-jagric/ Pogovorne ure pri doc. dr. Viti Jagrič jutri, v četrtek, 20. 9. 2018, odpadejo.

]]>
news-1798 Tue, 18 Sep 2018 13:49:52 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-vesni-cancer-4/ Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer v sredo, 26. 9. 2018, odpadejo.

Nadomestne pogovorne ure bodo že v torek, 25. 9. 2018, od 10.00 do 11.30 ure.

]]>
news-1797 Tue, 18 Sep 2018 11:55:17 +0200 Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-izr-prof-dr-borutu-milfelnerju/ Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Borutu Milfelnerju v sredo, 26. 9. 2018, odpadejo zaradi odsotnosti. news-1796 Mon, 17 Sep 2018 10:21:38 +0200 DODATNI RAZPIS - Erasmus+ študijska izmenjava noga/povezave/rss/news/dodatni-razpis-erasmus-studijska-izmenjava-1/ Spoštovani študenti, študentke,  

na spodnji povezavi je objavljen razpis za  študij v tujini v okviru programa Erasmus+ za letni semester 2018-19 !
https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2018-2.aspx 

Pomembno!!

Prvo prijavo (obrazec 1) za študij v tujini v letnem semestru študijskega leta 2018/19 oddate v Službo za mednarodno sodelovanje. Rok za oddajo ni določen. Seznam prostih mest in vse potrebne informacije so vam na voljo v Službi za mednarodno sodelovanje. 

Lepo pozdravljeni, 
Služba za mednarodno sodelovanje

]]>
news-1795 Mon, 17 Sep 2018 10:01:47 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-10/ V torek, 18.9.2018 bodo pogovorne ure od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-1794 Mon, 17 Sep 2018 09:39:11 +0200 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-2/ V torek, 18.9.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1791 Fri, 14 Sep 2018 09:19:25 +0200 Pogovorne ure pri asist. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-asist-neci-stropnik/ V torek, 18. 9., pogovorne ure pri asist. Neci Stropnik odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 17. 9., od 13.30 do 15.00.

]]>
news-1790 Fri, 14 Sep 2018 08:26:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-29/ Pogovorne ure  20.9. in 27.9. zaradi službene odsotnosti odpadejo.

]]>
news-1789 Thu, 13 Sep 2018 14:52:50 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-1/ Pogovorne ure v torek, 18. 9. 2018, pri prof. dr. Gregorju Radonjiču odpadejo.

Nadomeščene bodo v četrte, 20. 9. 2018, med 13.00 in 15.00 uro.

]]>
news-1788 Thu, 13 Sep 2018 12:38:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-14/ Zaradi odsotnosti med 19.9 in 26.9, bodo pogovorne ure prihodnji teden v torek, 18.9.2018 med 8.00 in 10.00.

]]>
news-1787 Thu, 13 Sep 2018 11:04:40 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-18/ Pogovorne ure se v septembru prestavijo iz torka na ponedeljek in sicer: - ponedeljek, 17.9. od 9.30-11.00 in ponedeljek, 24.9., od 9.30-11.00.

]]>
news-1786 Thu, 13 Sep 2018 10:02:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-13/ V mesecu septembru bodo pogovorne ure ob sredah od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1785 Thu, 13 Sep 2018 08:38:44 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-9/ V četrtek, 13.9.2018 so pogovorne ure ob 10.30. uri.

]]>
news-1784 Thu, 13 Sep 2018 07:38:40 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-22/ Pogovorne ure v četrtek, 20.9.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 17.9.2018 med 9. in 11.uro.

]]>
news-1783 Thu, 13 Sep 2018 07:27:51 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-14/ Pogovorne ure pri prof. dr. Vesni Čančer v sredo, 19. 9. 2018, odpadejo. Nadomestne pogovorne ure bodo že v torek, 18. 9. 2018, od 10.00 do 11.30.

]]>
news-1782 Wed, 12 Sep 2018 09:08:22 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-28/ V četrtek, 13.9.2018 pogovorne ure odpadejo in bodo nadomeščene v petek, 4.9.2018 ob 8.45-10.15. 

]]>
news-1781 Tue, 11 Sep 2018 08:39:31 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji L. Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-l-skerbinjek/ V sredo, 12.9.2018 in 19.9.2018 bodo pogovorne ure od 15.00 - 16.30 ure. V sredo, 26.9. pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 25.9.2018 od 11.00 - 13.00 ure.

]]>
news-1780 Tue, 11 Sep 2018 07:49:18 +0200 Galerija Gosposka d.o.o. išče pisca vsebin in urednika družbenih omrežij noga/povezave/rss/news/galerija-gosposka-doo-isce-pisca-vsebin-in-urednika-druzbenih-omrezij/  

 Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1779 Tue, 11 Sep 2018 07:12:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-20/ V torek, 11.9.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 13.9.2018 od 11:30 do 13:30.

]]>
news-1778 Mon, 10 Sep 2018 11:14:30 +0200 pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-28/ V četrtek 13.9.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo  v sredo 12.9.2018 od 8.00-8.45.

]]>
news-1777 Mon, 10 Sep 2018 09:39:39 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-9/ V torek, 11.9.2018 bodo pogovorne ure od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-1776 Mon, 10 Sep 2018 08:31:31 +0200 Pogovorne ure pro dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pro-dr-mojci-duh/ V torek, 11.9.2018 bodo pogovorne ure od 9.30 - 11.30 ure.

]]>
news-1775 Mon, 10 Sep 2018 08:11:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-17/ V torek, 7.30-9.30 pogovorne ure odpadejo in bodo nadomeščene v sredo, 12.9., od 10.30-11.45.

]]>
news-1774 Mon, 10 Sep 2018 07:59:01 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-21/ V četrtek, 13.9.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 12.9.2018 med 7.30 in 9.30.

]]>
news-1750 Mon, 10 Sep 2018 07:00:00 +0200 Mesec e-izobraževanja na Univerzi v Mariboru noga/povezave/rss/news/mesec-e-izobrazevanja-na-univerzi-v-mariboru/ V času od 10. 9. do 10. 10. 2018 bo na Univerzi v Mariboru ponovno potekal Mesec e-izobraževanja.

V sklopu enomesečnega dogodka bodo za visokošolske učitelje in sodelavce UM izvedeni različni tečaji, delavnice in predstavitve.

Več informacij in prijave:  it.um.si/e-izobrazevanje2018/

]]>
news-1773 Fri, 07 Sep 2018 10:26:47 +0200 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-2/ Obveščamo vas, da pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos v torek, 11. 9. 2018, odpadejo.

Nadomeščene bodo v sredo, 12. 9. 2018, od 8.00 do 9.30.

]]>
news-1772 Fri, 07 Sep 2018 09:31:37 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-mag-12/ V ponedeljek 10.09.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1771 Thu, 06 Sep 2018 13:40:47 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu/ Zaradi izpita dne 11. 9. 2018 odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.

Nadomeščene bodo v ponedeljek, 10. 9. 2018, med 8.30 in 10.30.

]]>
news-1770 Thu, 06 Sep 2018 11:30:24 +0200 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-1/ Pogovorne ure 11. 9.2018  odpadejo.

]]>
news-1769 Thu, 06 Sep 2018 11:25:31 +0200 Razporeditev študentov pri računovodskih predmetih, dne 7.9.2018 noga/povezave/rss/news/razporeditev-studentov-pri-racunovodskih-predmetih-dne-792018/ Razporeditev študentov pri računovodskih predmetih, dne 7.9.2018 ob 8.00 uri:

- PB - Osnove računovodstva UNI s priimki od vključno K do do vključno Ž,

       - Osnove računovodstva GING

 - PA - Osnove računovodstva UNI s priimki od A do vključno J

        - Accounting - english exam

        - Poslovodno računovodstvo 2

        - Finančno računovodstvo

]]>
news-1768 Thu, 06 Sep 2018 09:13:17 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-8/ Pogovorne ure v četrtek, 6.9.2018 bodo ob 10.00 uri.

]]>
news-1767 Tue, 04 Sep 2018 13:49:17 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-23/ V ponedeljek, 10.9.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek 11.9.2018 ob 9.30.

]]>
news-1766 Tue, 04 Sep 2018 13:20:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-27/ V četrtek, 6.9., pogovorne ure odpadejo in bodo nadomeščene v petek, 7.9., ob 7-8.30.

]]>
news-1765 Tue, 04 Sep 2018 08:05:24 +0200 Razpored izpita - Nemški jezik noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-3/   RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

05. 09. 2018 ob 8.00 uri – vsi letniki  

- Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.8      

]]>
news-1764 Tue, 04 Sep 2018 08:03:56 +0200 Razpored izpita - Angleški jezik noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-3/ RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

05.09. 2018 ob 8.00 uri – vsi letniki  

- Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici PA    

- Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PB    

- Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB  

]]>
news-1763 Mon, 03 Sep 2018 11:58:42 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-9/ V ponedeljek, 3.9.2018 pogovorne ure ob 14.30 odpadejo in bodo nadomeščene v petek, 7.9.2018 ob 8.00.

]]>
news-1762 Mon, 03 Sep 2018 08:19:56 +0200 Pogovorn eure pri dr. Janiju Bekojü noga/povezave/rss/news/pogovorn-eure-pri-dr-janiju-bekojue/ Pogovorne ure v četrtek, 6.9.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 3.9.2018 od 17.30 - 19.30 ure.

]]>
news-1761 Mon, 03 Sep 2018 07:53:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-20/ Pogovorne ure se prestavijo s četrtka, 6.9.2018 na torek, 4.9.2018 med 7. in 9.uro.

]]>
news-1683 Sun, 02 Sep 2018 12:00:00 +0200 Razpis za tutorje študente Ekonomsko-poslovne fakultete noga/povezave/rss/news/razpis-za-tutorje-studente-ekonomsko-poslovne-fakultete/ Študenti in študentke POZOR!

Študentski svet EPF objavlja razpis za tutorje študente za naslednjo študijsko leto.

Si komunikativna, odprta in pozitivna oseba? Imaš rad/a izzive in nove izkušnje? Si rad/a v družbi in pomagaš drugim?

Izkoristi priložnost in se prijavi za tutorja oziroma tutorko Ekonomsko-poslovne fakultete.

Kaj pričakujemo?

 • Vsaj 2. Letnik dodiplomskega študija;
 • Redno opravljanje študijskih obveznosti:
 • Resno in odgovorno delovanje;
 • Željo po novih izzivih;
 • Komunikativnost in odprtost;

Kaj ponujamo?

 • Plačilo v obliki honorarja;
 • Pridobitev novih izkušenj in znanj,
 • Možnost aktivnega vključevanja na dogajanje na fakulteti,
 • MEGA EKIPO IN NOVE PRIJATELJE!

Prijavnico je potrebno oddati do 2. septembra 2018, le to pa lahko najdete na naslednji povezavi: goo.gl/forms/85LTfT0rliNOfVB82. Po oddani prijavi sledi še razgovor, za katerega se bomo dogovorili preko elektronske pošte.

Več informacij lahko najdete v razpisu, ki je v priponki.

]]>
news-1760 Fri, 31 Aug 2018 11:12:11 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-mag-11/ Pogovorne ure v ponedeljek  03.09 bodo od 09.30 do 11.00 (namesto od 13.00 do 14.30).

]]>
news-1759 Fri, 31 Aug 2018 10:45:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-30/ V četrtek, 6. 9. 2018, bodo pogovorne ure ob 11.00 uri.

]]>
news-1758 Thu, 30 Aug 2018 07:32:15 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-28/ Pogovorne ure 5.9., 12.9., 19.9. in 26.9. odpadejo. Nadomeščene bodo: 10.9. in 24.9. ob 8.00 uri.

]]>
news-1757 Wed, 29 Aug 2018 14:10:04 +0200 Razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini noga/povezave/rss/news/razpis-za-financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini/ Obveščamo vas, da je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada objavljen razpis za FINANCIRANJE ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI (256. JR).

 Namen javnega razpisa je:

 • Spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z ustanovami in raziskovalnimi inštituti v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

Cilj javnega razpisa je:

 • Pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, za stroške nastanitve, prehrane in drugih neposrednih stroškov v času obiska do višine 250€ na teden.

 • Kritje potnih stroškov od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk do višine 1000€ na obisk.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

Več o razpisu preberite na spletni strani sklada.

Rok za oddajo prijav je do vključno 30. 9. 2018 oz. do porabe sredstev.

S spoštovanjem.

 

]]>
news-1756 Wed, 29 Aug 2018 13:02:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-12/ Obveščamo vas, da v četrtek, 30.9. in 6.10.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 5.10.2018 od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1755 Tue, 28 Aug 2018 12:21:05 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-9/ Pogovorne ure v sredo, 29.8.2018 odpadejo. Nadomeščene bodov četrtek, 30.8.2018 med 8:00 in 9:30 uro.

]]>
news-1743 Tue, 28 Aug 2018 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana, zadolženega za študentska vprašanja Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-postopka-kandidiranja-in-imenovanja-prodekana-zadolzenega-za-studentska-vprasanja-um-epf/ Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana, zadolženega za študentska vprašanja Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

]]>
news-1744 Tue, 28 Aug 2018 12:00:00 +0200 Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana, zadolženega za mednarodno sodelovanje Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-postopka-kandidiranja-in-imenovanja-prodekana-zadolzenega-za-mednarodno-sodelovanje-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru/ Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana, zadolženega za mednarodno sodelovanje Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

]]>
news-1754 Tue, 28 Aug 2018 11:46:55 +0200 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-8/ Pogovorne ure, jutri, 29.8.2018 se spremenijo, in sicer bodo od 11.00 - 12.00 ure in v četrtek, 30.8.2018 od 11.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1753 Tue, 28 Aug 2018 10:14:47 +0200 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju/ Obveščamo vas, da v torek, 28.8.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 29.8.2018 od 11.00 - 12.30 ure.

]]>
news-1752 Tue, 28 Aug 2018 08:02:15 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-26/ Pogovorne ure ta teden bodo v sredo, 29.8.2018 ob 10.30-12.00.

]]>
news-1751 Tue, 28 Aug 2018 07:59:54 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-19/ Obveščamo vas, da so pogovorne ure s četrtka, 30.8.2018 prestavljenena sredo, 29.8.2018 med 7.30 in 9.30. uro.

]]>
news-1749 Fri, 24 Aug 2018 13:01:13 +0200 Pogovorne ure pri Tatjani Koropec, prof. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-tatjani-koropec-prof/ Obveščamo vas, da bodo naslednje pogovorne ure v ponedeljek, 3.9.2018 od 9.00 - 11.00 ure. Potem pa redno vsak torek po urniku.

]]>
news-1748 Fri, 24 Aug 2018 10:05:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damijanu-mumlu-13/ V ponedeljek, 27. 8. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1747 Fri, 24 Aug 2018 09:59:50 +0200 Pogovorne ure pri mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-alenki-plos-4/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 27.8.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1746 Thu, 23 Aug 2018 09:56:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Denacu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-denacu/ Pogovorne ure so iz torka, 28. 8. 2018, prestavljene na ponedeljek, 27. 8. 2018, ob 13.00 uri.

Enak termin pogovornih ur velja tudi za mesec september.

]]>
news-1745 Thu, 23 Aug 2018 07:47:36 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-7/ Danes, 23. 8. 2018, so pogovorne ure ob 9.00 uri.

]]>
news-1742 Wed, 22 Aug 2018 07:43:54 +0200 Pogovorne ure pri dr. Gregorju Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-gregorju-radonjicu/ V torek,  28.avgusta 2018 odpadejo pogovorne ure pri prof. Gregorju Radonjiču zaradi izpitov. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 27.avgusta 2018 med 8:30 – 10:30 uro.

]]>
news-1741 Wed, 22 Aug 2018 07:37:16 +0200 Pogovorne ure pri mag. Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-danielu-zdolsku-7/ Pogovorne ure bodo namesto v sredo, 22. 8. 2018, v četrtek, 23. 8. 2018, od 8.10 ure dalje ( v predavalnici P1.4).

]]>
news-1740 Tue, 21 Aug 2018 12:20:52 +0200 Razpored pri izpitu Nemški jezik - 22.8.2018 noga/povezave/rss/news/razpored-pri-izpitu-nemski-jezik-2282018/     RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK 22. 08. 2018 ob 8.00 uri – vsi letniki  

- Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.8    

]]>
news-1739 Tue, 21 Aug 2018 12:17:53 +0200 Razpored pri izpitu Angleški jezik - 22.8.2018 noga/povezave/rss/news/razpored-pri-izpitu-angleski-jezik-2282018/ RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK 22.08. 2018 ob 8.00 uri – vsi letniki + GING

 - Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici PA    

-  Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PB    

-  Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB

]]>
news-1738 Tue, 21 Aug 2018 08:44:39 +0200 Pasja pekarna HOV-HOV išče študente za trženje izdelkov noga/povezave/rss/news/pasja-pekarna-hov-hov-isce-studente-za-trzenje-izdelkov/ Pasja pekarna HOV-HOV išče študente za:

Opis dela: trženje izdelkov blagovne znamke pasje pekarne HOV-HOV in blagovne znamke Woody Natural na mednarodni ravni (B2B).

-Zaključni letniki (absolvent), možnost zaposlitve

-Znanje angleškega jezika, zaželjeno tudi znanje nemškega jezika ali ostalih, pravtako so dobrodošle izkušnje s delom v prodaji

Vse prošnje sprejemamo na elektronski naslov niko@hovhovdogbakery.com ali na 070 633 228

HOV HOV DOG BAKERY
mobile: +386-70-633-228
e-mail: info@hovhovdogbakery.com
 
www.hovhovdogbakery.com

www.pasjapekarna.com


]]>
news-1737 Mon, 20 Aug 2018 09:45:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-8/ V ponedeljek, 27.8.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 29.8.2018 od 9.30 - 11.30 ure.

]]>
news-1736 Mon, 20 Aug 2018 07:37:54 +0200 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-17/ Pogovorne ure v bodo v  torek 21.08.18 od 08:00-09:30 v prodekanski sobi. V sredo 22.08. odpadejo.

Za morebitna vprašanja študentov je dr. Mlinarič vedno dosegljiv na  e-pošti.

]]>
news-1734 Tue, 14 Aug 2018 12:15:28 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-6/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v četrtek, 16.8.2018 ob 8. uri.

]]>
news-1733 Thu, 09 Aug 2018 07:57:24 +0200 Skoraj 10 milijonov razvojnega denarja za Vzhodno kohezijsko regijo - 100% financiranje aktivnosti noga/povezave/rss/news/skoraj-10-milijonov-razvojnega-denarja-za-vzhodno-kohezijsko-regijo-100-financiranje-aktivnosti/ Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavil Javni razpis za  spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Razpis omogoča zaposlitev novih raziskovalcev na Univerzi v Mariboru z možnostjo 100% financiranja za do 56 (3-letnih) podoktorskih raziskovalnih projektov.

 

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO JE 9.614.304,00 EUR!

 

Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije. Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

 

Besedilo javnega razpisa in ostalo razpisno dokumentacijo najdete na povezavah:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1630

https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2440

Rok prijave na razpis je 5. 10. 2018 do 12. ure.

]]>
news-1732 Wed, 08 Aug 2018 08:39:17 +0200 Obvestilo o štipendijah Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) za študijsko leto 2019/2020 noga/povezave/rss/news/obvestilo-o-stipendijah-nemske-akademske-sluzbe-za-izmenjavo-daad-za-studijsko-leto-20192020/ Vas zanimata študij ali raziskovanje v Nemčiji?

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji. Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

]]>
news-1731 Mon, 30 Jul 2018 12:26:13 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-19/ V torek, 31. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 1. 8. 2018, med 11.00 in 13.00 uro.

]]>
news-1730 Mon, 30 Jul 2018 11:52:17 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mejri Festić noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mejri-festic-1/ V mesecu avgustu in septembru bodo pogovorne ure ob ponedeljkih, med 12.00 in 14.00 uro.

]]>
news-1729 Thu, 26 Jul 2018 11:05:53 +0200 Pasja pekarna HOV-HOV išče študenta za delo v marketingu noga/povezave/rss/news/pasja-pekarna-hov-hov-isce-studenta-za-delo-v-marketingu/ Podjetje pasje pekarne HOV-HOV išče študenta ali študentko za delo v marketingu, prodaji, trženju.

 Predvsem smo zainteresirani za: 

-Zaključni letniki (absolvent)

-Opis dela: trženje izdelkov blagovne znamke pasje pekarne HOV-HOV in blagovne znamke Woody Natural na mednarodni ravni (B2B).

-Znanje angleškega jezika, zaželjeno tudi znanje nemškega jezika ali ostalih.

-Znanje CRM sistema, okolje Windows ali IOS

-Dobrodošle so tudi izkušnje s delom v trženju in prodaji

Vse prošnje sprejemamo na elektronski naslov niko@hovhovdogbakery.com ali na 070 633 228

HOV HOV DOG BAKERY
mobile: +386-70-633-228
e-mail: info@hovhovdogbakery.com
 
www.hovhovdogbakery.com

www.pasjapekarna.com

]]>
news-1728 Wed, 25 Jul 2018 12:41:29 +0200 Generali zavarovalnica d.d. vabi k sodelovanju zavarovalne zastopnike noga/povezave/rss/news/generali-zavarovalnica-dd-vabi-k-sodelovanju-zavarovalne-zastopnike/ Oglas najdete v priponki.

]]>
news-1727 Wed, 18 Jul 2018 10:01:45 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-5/ V četrtek, 19. 7. 2018, bodo pogovorne ure ob 9.00 uri.

]]>
news-1726 Mon, 16 Jul 2018 13:08:11 +0200 Pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst/ Pozdravljeni!

Obveščamo vas, da pri lekt. mag. Nataši Gajšt zaradi letnega dopusta ne bo pogovornih ur, in sicer med 16. 7. 2018 in 14. 8. 2018.

Prve pogovorne ure v avgustu bodo v petek, 17. 8. 2018, med 9.00 in 11.00 uro.

Lep pozdrav!

]]>
news-1725 Mon, 16 Jul 2018 11:29:12 +0200 Poletni poslovalni čas knjižnice. noga/povezave/rss/news/poletni-poslovalni-cas-knjiznice/ Spoštovani obiskovalci knjižnice. Od 16.7. do 17.8.2018 poslujemo po poletnem delovnem času / knjižnica: torek, četrtek 8.30 - 16.00; čitalnica: torek, sreda, četrtek 8.30 - 12.00. Ko smo zaprti, lahko izposojeno gradivo pred iztekom roka izposoje podaljšate preko Moje knjižnice, do naših e-virov pa dostopate z oddaljenega dostopa.

]]>
news-1724 Thu, 12 Jul 2018 11:38:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-19/ Poleg rednih pogovornih ur, ki bodo v torek, 17. 7. 2018, razpisana še dva izredna termina, in sicer:

1. Petek, 13. 7. 2018, 10.00 - 12.00

2. Četrtek, 19. 7. 2018, 8.00 - 10.00

]]>
news-1723 Wed, 11 Jul 2018 08:05:48 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tomin noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tomin/ V četrtek, 12. 7. 2018, bodo pogovorne ure ob 12.00 uri.

]]>
news-1722 Tue, 10 Jul 2018 14:20:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-12/ V sredo, 11. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 12. 7. 2018, med 9.00 - 10.30 uro (tako redni kot izredni študenti).

]]>
news-1721 Tue, 10 Jul 2018 07:22:18 +0200 Pogovorne ure pri Maji Rožman, mag. ekon. in posl. ved. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-maji-rozman-mag-ekon-in-posl-ved-1/ V sredo, 11. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure.

Nadomeščene bodo v četrtek, 12. 7. 2018, od 8.00 - 10.00.

]]>
news-1720 Tue, 10 Jul 2018 07:20:59 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-4/ V četrtek, 12. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure.

Nadomeščene bodo v torek, 10. 7. 2018, od 9.30 - 11.00

]]>
news-1719 Mon, 09 Jul 2018 08:31:12 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari Bradač Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-bradac-hojnik-6/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek, 10.7.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 9.7.2018 od 9h do 10.30.

]]>
news-1718 Mon, 09 Jul 2018 07:35:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-13/ Pogovorne ure bodo v juliju še 11. 7. 2018 od 10.00 - 11.30 in dodatno 12. 7. 2018 od 11.00 - 11.30.

Prve pogovorne ure v avgustu bodo 22. 8. 2018.

]]>
news-1698 Sun, 08 Jul 2018 12:00:00 +0200 Vabilo na 20. Študentsko delovno brigado noga/povezave/rss/news/vabilo-na-20-studentsko-delovno-brigado/ Pozdravljeni,

 

Študentska delovna brigada je največji študentski humanitarni projekt v Sloveniji, kjer 50 študentov vsako leto pomaga prizadetim občinam. Začetek sega v leto 1998, po katastrofalnem potresu v Bovcu, ko je bilo veliko idej o pomoči in vztrajanje pri pomoči človek človeku. Tako se je rodila Študentska delovna brigada, kjer vsako leto nudimo pomoč prebivalcem krajev, ki so jih prizadele naravne nesreče ali pa so demografsko ogroženi.

 

Letos bomo že jubilejno 20. leto zapored pomagali pomoči potrebnim, tokrat v občini Črna na Koroškem. Častni sponzor projekta bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, želeli bi pa, da si tudi ti del te zgodbe. V 19. letih smo odstranjevali posledice potresa, plazu, obnavljali smo turistične in tovorne poti, čistili in urejali jaške, krajevne vodnjake, vhode in notranjosti rudnikov, obnavljali smo krajevne znamenitosti, razgledne stolpe, pleskali ograje, mostove in mnogo drugega., tako, da bo tudi letos veliko zanimivega dela.

 

Prijaviš se lahko do 8. 7. na spletni strani: https://www.studentska-brigada.si/prijava. Tam pa tudi najdeš vse ostale informacije o samem poteku dogodka, ogledaš pa si lahko tudi dokumentarec RTV Slovenija o brigadi.

 

Lep pozdrav

Ekipa Študentske delovne brigade

]]>
news-1717 Fri, 06 Jul 2018 12:21:08 +0200 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-mag-ekon-in-posl-ved-3/ V torek, 10. 7. 2018, bodo pogovorne ure med 9.00 in 10.30 uro.

]]>
news-1716 Fri, 06 Jul 2018 07:53:14 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-25/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure namesto v četrtek,  v torek, 10.7.2018, od 10-11.30.

]]>
news-1715 Fri, 06 Jul 2018 07:51:38 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-mag-10/ Pogovorne ure bodo v ponedeljek 09.07 od 09.00 do 10.30 (namesto od 13.00 do 14.30).

]]>
news-1714 Thu, 05 Jul 2018 09:15:54 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-9/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v ponedeljek, 9.7.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 10.7.2018 ob 8.00 uri.

]]>
news-1712 Wed, 04 Jul 2018 13:11:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-24/  V četrtek, 5.7.2018, bodo pogovorne ure ob spremenjeni uri, in sicer ob 13.30 - 15.00

]]>
news-1711 Wed, 04 Jul 2018 12:40:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-27/ V četrtek, 5. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 6. 7. 2018, od 8.30 - 9.30.

]]>
news-1710 Wed, 04 Jul 2018 09:42:33 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-27/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 10.7.2018, od 8.30 - 10.00 ure.

]]>
news-1709 Tue, 03 Jul 2018 09:39:39 +0200 Razpored izpita - NEMŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-2/ RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

04. 07. 2018 ob 8.00 uri – vsi letniki

 

Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.8

]]>
news-1708 Tue, 03 Jul 2018 09:37:28 +0200 Razpored izpita - ANGLEŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-2/ RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

04.07. 2018 ob 8.00 uri – vsi letniki

 

1.     Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4

2.     Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič

- v predavalnici PA

3.     Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB

]]>
news-1707 Tue, 03 Jul 2018 08:39:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-27/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 4.7.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 5.7.2018 ob 8.00 uri.

]]>
news-1706 Tue, 03 Jul 2018 07:36:37 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-18/ Danes, 3. 7.  ter v torek, 10. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure. Naslednje pogovorne ure bodo v torek, 17. 7. 2018.

]]>
news-1705 Mon, 02 Jul 2018 14:37:29 +0200 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-7/ V sredo, 4. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 3. 7. in četrtek, 5. 7., od 12.00 - 13.00 ure.

]]>
news-1704 Mon, 02 Jul 2018 13:58:51 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tanji M. Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-m-hribernik-11/ Obveščamo vas, da bo dodaten termin pogovornih ur v tem tednu, in sicer v torek, 3.7.2018 od 15.00 - 16.00 ure.

]]>
news-1703 Mon, 02 Jul 2018 10:13:46 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-22/ Pogovorne ure pri Sabini T. Beloglavec bodo v ponedeljek 9.7.2018 namesto ob 8.30 ob 17.00 popoldne za izredne in redne študente, za redne pabodo nadomeščene še v torek 10. 7. 2018 ob 9.30.

]]>
news-1702 Mon, 02 Jul 2018 08:57:44 +0200 Pogovorne ure pri dr. Iztoku Kolarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-iztoku-kolarju-7/ Danes, 2. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 4. 7. 2018, od 10.00 - 11.30 ure.

]]>
news-1701 Mon, 02 Jul 2018 08:21:33 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Š. Klančnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-s-klancnik/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure danes, 02.07 od 12.00 do 13.30 (namesto od 13.00 do 14.30).

]]>
news-1700 Mon, 02 Jul 2018 08:19:28 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-8/ Obveščamo vas, da bodo govorilne ure v četrtek, 5.7.2018 ob 08.00.

]]>
news-1699 Mon, 02 Jul 2018 08:16:12 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-18/ Pogovorne ure v četrtek, 5.7.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v  ponedeljek, 2.7.2018 med 11. in 13.uro. V tem tednu bodo pogovorne ure tudi v petek, 6.7.2018 med 7. in 9. uro.

]]>
news-1697 Fri, 29 Jun 2018 11:09:51 +0200 Pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-11/ V torek, 3.7.2018  bodo  pogovorne ure med 9.30 in 11.00 uro in ne med 11.00 in 12.30.

]]>
news-1696 Fri, 29 Jun 2018 10:22:41 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-20/ V sredo, 4. 7. 2018, odpadejo pogovorne ure.

Zadnje pogovorne ure pred počitnicami bodo v sredo, 11. 7. 2018.

]]>
news-1695 Fri, 29 Jun 2018 08:32:14 +0200 Pogovorne ure pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damijanu-mumlu-12/ V ponedeljek, 2. 7. 2018, bodo pogovorne ure ob 10.00 uri.

]]>
news-1694 Thu, 28 Jun 2018 13:42:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-13/ Obveščamo vas, da v sredo, 4.7.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1693 Thu, 28 Jun 2018 12:02:33 +0200 Možnost sodelovanja pri projektu ŠIPK - UM Fakulteta za logistiko noga/povezave/rss/news/moznost-sodelovanja-pri-projektu-sipk-um-fakulteta-za-logistiko/ PRIJAVA ZA SODELOVANJE V PROJEKTU

»Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2017 – 2018«

 

Naziv projekta

 

Ime in priimek študenta

 

Domači naslov

 

EMŠO

 

Davčna številka

 

Vpisna številka

 

Elektronska pošta

 

Telefon

 

Študijski program

 

Letnik

 

 

Naziv projekta: "Logistične in okoljske zasnove trajnostne lokalne pridelave hrane

 

Mentor na FL UM: izr. prof. dr. Rebeka Kovačič Lukman

Iz EPF potrebujemo: enega študenta univerzitetnega programa Ekonomsko-poslovne vede

 

Kratka vsebina: Slovenija je z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –jasno opredelila nacionalni strateški cilj - zagotavljanje lokalno pridelane hrane s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih virov. Spodbujanje lokalno pridelane hrane ima vrsto pozitivnih učinkov: • varovanje okolja in zmanjšanje vplivov, zaradi skrajšanja dobavnih verig in logističnih poti • spodbujanje nastanka novih delovnih mest na podeželju • Izboljšanje zdravja prebivalstva kot posledica uživanja kakovostnejše hrane. Po drugi strani, pa je moč zaznati, da je tako pridelana hrana razvrednotena, kar je posledica poceni uvožene hrane. Prehrambene multinacionalke imajo tudi velike oglaševalske proračune in zelo dobro uspejo skriti ogromno vrzel, ki obstaja v kakovosti med njihovo hrano in nepredelano ali manj predelano lokalno hrano. Potrošniki imajo zaradi pomanjkanja informacij o načinu pridelave hrane in poreklu pogosto zmotne vtise o vrednosti hrane, ki jo dobijo za nizko ceno in se ne zavedajo, da v resnici zanjo plačujejo visoko ceno zaradi slabše hranilnosti in pešanja lastnega zdravja. Projekt se bo tako osredotočal na logistično-okoljsko pozitivne učinke trajnostne lokalne proizvodnje hrane, kjer bomo ovrednotili 1 lokalno pridelan proizvod iz vidika dobavnih verig in okoljskih vplivov, pri čemer bi radi upoštevali tudi pravne in ekonomske vidike, kar bo zagotavljalo celovit pristop. Osredotočali se bomo na proizvode, pridelane v Občini Starše, kjer ima sedež nevladna organizacija Antares Maribor. Nadalje bomo pri potencialnih potrošnikih preverili njihovo stopnjo znanja o lokalno pridelani hrani ter na osnovi pridobljenih podatkov pripravili izobraževalne vsebine za odrasle, da bodo pridobili nova znanja o logistiki, okoljskih, družbenih in ekonomskih vplivih lokalno pridelanih proizvodov, kar bo vplivalo tudi na spremembo vedenja in potrošniških navad.

]]>
news-1692 Thu, 28 Jun 2018 10:13:52 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-11/ Obveščamo vas, da v četrtek, 5.7.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1691 Thu, 28 Jun 2018 10:12:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-13/ Obveščamo vas, da v sredo, 4.7.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1690 Thu, 28 Jun 2018 09:48:02 +0200 Vabilo na predavanje gostujočih profesorjev noga/povezave/rss/news/vabilo-na-predavanje-gostujocih-profesorjev/ V okviru programa Erasmus+ gostimo dva tuja gostujoča predavatelja in sicer prof. Buleca Jan in prof. Siničakovo Marianno, ki prihajata iz Technical University of Košice,  Faculty of Economics in bosta dne, 4.7. 2018 izvedla naslednji predavanji:  

 • International Finance in the context of the EU, ki bo ob izvedeno  12.00 uri v P.01
 • Housegold Finance in teh Visegrad Four Countries , ki bo izvedeno ob 13.30 uri v P.01

Vljudno vabljeni, da se udeležite predavanj in pridobite nova oz. dodatna znanja s področja mednarodnih financ!  

Z lepimi pozdravi,

Služba za mednarodno sodelovanje

]]>
news-1689 Wed, 27 Jun 2018 11:36:43 +0200 Pogovorne ure pri mag. Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-danielu-zdolsku-6/ Pogovorne ure  bodo namesto v sredo, 4. 7. 2018, v četrtek, 5. 7. 2018, od 8.10 ure dalje (v predavalnici P1.4).

]]>
news-1688 Wed, 27 Jun 2018 10:23:04 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tanji M. Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-m-hribernik-10/ Obveščamo vas, da v četrtek, 28.6.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1687 Wed, 27 Jun 2018 07:33:36 +0200 Lek išče 2 študenta za pomoč v oddelku planiranje in v oddelku poslovno planiranje in analize - finance noga/povezave/rss/news/lek-isce-2-studenta-za-pomoc-v-oddelku-planiranje-in-v-oddelku-poslovno-planiranje-in-analize-finance/ Oglasa sta objavljena v priponki.

]]>
news-1686 Wed, 27 Jun 2018 07:21:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-26/ V četrtek, 28. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1685 Wed, 27 Jun 2018 07:18:53 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-29/ Zaradi rednega letnega dopusta odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Poloni Tominc, dne 28. 6. 2018.

Pogovorne ure pri prof. dr. Poloni Tominc, dne 5. 7. 2018 odpadejo in bodo nadomeščene dne 10. 7. 2018 ob 12.30.

]]>
news-1682 Tue, 26 Jun 2018 12:00:38 +0200 Odsotnost dr. Darje Boršič noga/povezave/rss/news/odsotnost-dr-darje-borsic/ Obveščamo vas, da bo dr. Darja Boršič odsotna od 2. - 11.7.2018.  V tem času ne bo pogovornih ur.

]]>
news-1681 Tue, 26 Jun 2018 07:50:36 +0200 Pogovorne ure pri mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-alenki-plos-3/ Pogovorne ure v mesecu juliju in avgustu:
3.7.2018 od 8.30 do 10.00
9.7.2018 od 8.30 do 10.00
13.8.2018 od 8.30 do 10.00
20.8.2018 od 8.30 do 10.00

]]>
news-1680 Tue, 26 Jun 2018 07:47:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-8/ V torek, 26.6.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1679 Fri, 22 Jun 2018 12:27:32 +0200 Najava ŠIPK projekta za študente - UM Pravna fakulteta noga/povezave/rss/news/najava-sipk-projekta-za-studente-um-pravna-fakulteta/ Možnost sodelovanja v projektu Analiza pasti v zavarovalniškem pravu

Tako študente I. stopnje (VS) smeri poslovna ekonomija in študente II. stopnje (MAG) smeri ekonomske in poslovne vede obveščamo, da imajo v poletnih mesecih možnost sodelovati pri projektu Analiza pasti v zavarovalniškem pravu.

Projekt bo izveden v okviru javnega razpisa "Študentski inovativni projekti za družbeno korist", katerega cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju za namen izvajanja inovativnih prožnih oblik učenja.

Gre torej za to, da študentom omogoča razvoj kompetenc in pridobivanje praktičnih izkušenj študentov že med študijem, kar poveča možnosti za lažji prehod s študija na področje dela.

Študenti bodo pod mentorstvom izr. prof. dr. Suzane KRALJIĆ in prof. dr. Šime Ivanjka analizirali sodobno zavarovalniško pravo in pasti, ki se pojavljajo v distribuciji zavarovalnih produktov. Študenti bodo z aktivnostmi pričeli v juniju, projekt pa bo trajal 3 mesece. Za uspešno opravljeno raziskovalno delo (predvidenih je 40 ur raziskovalnega dela na mesec) lahko študenti pričakujejo plačilo.

Študenti, ki se zanimajo za sodelovanje pri projektu, lahko s pomočjo spletne pošte do torka (26. 6. 2018 do 10.00 ure) pošljejo življenjepis v obliki Europass ter kratko motivacijsko pismo (do 300 besed) na email journal.mls@um.si .

Prosimo, da navedete tudi svoje kontaktne podatke. Izbor dveh študentov bo opravila komisija (izr. prof. dr. Suzana Kraljić, prof. dr. Šime Ivanjko, Jasmina Klojčnik)."

]]>
news-1678 Fri, 22 Jun 2018 08:09:49 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-23/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 28.6.2018 odpadejo.

]]>
news-1677 Fri, 22 Jun 2018 08:05:37 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-17/ Pogovorne ure, ki bi bile v četrtek, 28.6.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 27.6.2018 med 11. in 13.uro.

]]>
news-1676 Thu, 21 Jun 2018 10:48:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-18/ V torek, 26. 6. 2018, bodo pogovorne ure med 13.00 in 15.00 uro, zaradi kolegija rektorja.

]]>
news-1675 Thu, 21 Jun 2018 10:47:05 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-11/ V sredo, 27. 6. 21018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1674 Thu, 21 Jun 2018 08:43:37 +0200 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-10/ Obveščamo vas, da pogovorne ure 26.6 in 3.7.2018 odpadejo.

]]>
news-1673 Thu, 21 Jun 2018 07:13:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-26/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 27.6.2018  od 8.30 do 9.45 (in ne od 10.00 – 12.00).

]]>
news-1672 Thu, 21 Jun 2018 07:11:48 +0200 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-10/ Obveščamo vas , da bodo prihodnji teden pogovorne ure v torek, 26.6. ob 8.00, namesto v sredo.

 

]]>
news-1671 Wed, 20 Jun 2018 13:42:01 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-16/ V četrtek, 21. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1670 Wed, 20 Jun 2018 12:32:18 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-3/ V četrtek, 21. 6. 2018, so pogovorne ure med 9.30 in 11.00 uro.

]]>
news-1669 Tue, 19 Jun 2018 14:26:39 +0200 Pogovorne ure pri mag. Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-danielu-zdolsku-5/ Pogovorne ure bodo namesto v sredo, 20. 6. 2018, v četrtek, 21. 6. 2018, od 8.30 ure dalje.

]]>
news-1668 Tue, 19 Jun 2018 13:27:40 +0200 Razpored izpita - NEMŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-1/ RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

20. 06. 2018 ob 8.00 uri – prvi letniki + GING

 

1.     Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.7

 

RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

20. 06. 2018 ob 10.00 uri  2. in 3. letniki

 

1.     Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.7

 

]]>
news-1667 Tue, 19 Jun 2018 13:23:47 +0200 Razpored izpita - ANGLEŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-1/ RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

20.06. 2018 ob 8.00 uri – prvi letniki  

 

1.     Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4

 

2.     Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PB

 

3.     Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PA

 

RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

20.06 2018 ob 10.00 uri – 2. in 3. letniki

 

1.     Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4

 

2.     Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PA

 

3.     Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB

]]>
news-1666 Mon, 18 Jun 2018 12:18:31 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-13/ Pogovorne ure bodo namesto v sredo, 20. 6. 2018, v torek, 19. 6. 2018, med 10.30 in 12.30 uro.

V sredo, 27. 6. 2018, pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1664 Mon, 18 Jun 2018 08:02:52 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-mag-9/ Pogovorne ure bodo v ponedeljek 18.06.2018 od 12.30 do 14.00, namesto od 13.00 do 14.30.

]]>
news-1663 Fri, 15 Jun 2018 11:40:19 +0200 Pogovorne ure pri dr. Romani Korez Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-korez-vide-10/ V ponedeljek, 18. 6. 2018, zaradi službene poti odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1662 Fri, 15 Jun 2018 10:18:40 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-17/ V času med 18. 6. 2018, ter 22. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1661 Fri, 15 Jun 2018 10:16:00 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-19/ V sredo, 20. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1660 Thu, 14 Jun 2018 10:16:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-16/ Pogovorne ure v četrtek, 21.6.2018 odpadejo. Nedomeščene bodo v torek, 19.6.2018 med 7.30 in 9.30.

]]>
news-1659 Thu, 14 Jun 2018 07:57:54 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-22/ V četrtek, 14.6.2018, pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 18.6.2018, ob 9.00. V  nujnih primerih lahko dr. Vito Jagrič v četrtek, 14.6.2018, med 10.30-12.00 poiščete v računalniški učilnici R-01.

]]>
news-1658 Thu, 14 Jun 2018 07:48:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-28/ Pogovorne ure pri prof. Tominc Poloni so danes, 14. 6. ob 12:30 uri.

Office hours are today, June 14th, at 12:30:

]]>
news-1657 Wed, 13 Jun 2018 09:39:15 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-25/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 19.6.2018 od 8.30 - 9.30 ure.

]]>
news-1656 Tue, 12 Jun 2018 13:16:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-16/ Pogovorne ure od srede, 13. 6. 2018 do petka, 13. 7. 2018, odpadejo. Dr. Franjo Mlinarič je za nujne zadeve dosegljiv na e-poštni naslov.

]]>
news-1655 Tue, 12 Jun 2018 13:07:24 +0200 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos-1/ Pogovorne ure lekt. mag. Alenke Plos se v ponedeljek, 18. 6. 2018, prestavijo z 10. na 9. uro in trajajo do 11. ure.

]]>
news-1654 Tue, 12 Jun 2018 07:30:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-15/ Pogovorne ure so s ponedeljka, 18. 6., prestavljene na petek, 15. 6. od 10.30 do 12.00.

]]>
news-1653 Tue, 12 Jun 2018 07:26:17 +0200 Javni razpis za financiranje študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini noga/povezave/rss/news/javni-razpis-za-financiranje-studijskega-oz-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini/ Pozdravljeni,

 

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen razpis v podporo internacionalizaciji visokega šolstva:


Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)

-       Predmet: štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini (in so navedeni na seznamu, ki je dostopen na spletni strani razpisa in se bo redno osveževal v skladu s 3. točko javnega razpisa).  

-       Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini s pričetkom od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018. 

-       Sofinanciranje: neposredni stroški obiska (nastanitev, prehrana in drugi neposredni stroški v času obiska ter potni stroški od prebivališča v Sloveniji do kraja obiska – oboje se določi glede na državo obiska).

-       Vlagatelj je študent! Pridobi lahko sredstva za največ en obisk.

-       Rok za oddajo vlog: odprti rok, traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2018.

 

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom se obrnite na zdenka.pasic@um.si.

]]>
news-1652 Mon, 11 Jun 2018 07:07:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janiju Bekőju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janiju-bekoju-1/ Pogovorne ure v četrtek, 14. 06. 2018, bodo nadomeščene  s terminom pogovornih ur v ponedeljek, 11. 06. 2018, med 17.00 in 19.00. uro. 

]]>
news-1651 Fri, 08 Jun 2018 07:09:48 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Šarotar Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-sarotar-zizek-3/ Pogovorne ure so iz četrtka, 14. 6. 2018, prestavljene na sredo, 13. 6. 2018, med 7.30 in 9.30 uro.

]]>
news-1650 Thu, 07 Jun 2018 08:38:30 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-22/ Obveščamo vas, da v petek, 8.6.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1649 Thu, 07 Jun 2018 08:06:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-17/ v torek, 12. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 13. 6. 2018, med 7.00 in 8.00 ter 10.30 in 11.30 uro.

]]>
news-1648 Wed, 06 Jun 2018 11:54:03 +0200 Odpoved predavanja:Računovodske informacije za poslovodenje in poročanje Save d.d. s poudarkom na trajnostnih informacijah" noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanjaracunovodske-informacije-za-poslovodenje-in-porocanje-save-dd-s-poudarkom-na-trajnostnih-informacijah/ Obveščamo vas, da zaradi nepričakovane zadržanosti gostujočega predavatelja g. Gregorja Rovanška, v četrtek, 7. 6. 2018, odpadejo predavanja na temo "Računovodske informacije za poslovodenje in poročanje Save d.d. s poudarkom na trajnostnih informacijah".

]]>
news-1647 Wed, 06 Jun 2018 11:33:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-11/ Zaradi službene odsotnosti bodo pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler namesto v ponedeljek, 11. 6., v torek, 12. 6. od 12. 30 do 14h.

]]>
news-1646 Tue, 05 Jun 2018 12:26:49 +0200 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-7/ V ponedeljek, 11. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 14. 6. 2018, med 9.30 - 11.30 uro.

]]>
news-1645 Tue, 05 Jun 2018 09:42:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-27/ V četrtek, 7. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1644 Tue, 05 Jun 2018 07:04:33 +0200 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik-7/ Danes, 5. 6. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1643 Mon, 04 Jun 2018 09:41:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-12/ Pogovorne ure do srede, 13. 6. 2018, odpadejo.

]]>
news-1642 Mon, 04 Jun 2018 09:04:33 +0200 Odsotnost dr. Simone S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/odsotnost-dr-simone-s-zabukovsek/ Obveščamo vas, da bo dr. Simona S. Zabukovšek odsotna do 11.10.2018.

]]>
news-1641 Mon, 04 Jun 2018 07:23:02 +0200 Pogovorne ure in vaje pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-in-vaje-pri-dr-viti-jagric/ Obveščamo vas, da v tednu od 4.6. - 9.6.2018 odpadejo vse vaje/predavanja in pogovorne ure.

]]>
news-1640 Fri, 01 Jun 2018 12:10:37 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-7/ V tednu med 4. 6. in 8. 6. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1639 Thu, 31 May 2018 11:56:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-16/ Pogovorne ure med 18. 6. 2018 in 22. 6. 2018 odpadejo.

]]>
news-1638 Thu, 31 May 2018 07:52:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-26/ Obveščamo vas, da v sredo, 6.6.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1637 Thu, 31 May 2018 07:49:33 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-15/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 4.6.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1636 Wed, 30 May 2018 08:27:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tanji M. Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-m-hribernik-9/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v četrtek, 31.5.2018 od 10.15 - 10.45 in od 15.30 - 16.30 ure.

]]>
news-1635 Tue, 29 May 2018 09:35:20 +0200 pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-24/ Obveščamo vas, da v torek, 5.6.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1634 Tue, 29 May 2018 07:27:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-8/ Obveščamo vas, da v torek, 29.5.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1633 Mon, 28 May 2018 12:27:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-16/ Pogovorne ure v tem tednu bodo v torek, 29. 5. 2018, med 7.00 - 8.00 uro, ter v sredo, 30. 5. 2018, med 7.00 - 8.00 uro.

]]>
news-1632 Mon, 28 May 2018 09:21:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mejri Festić noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mejri-festic/ Preklicujemo prejšnje sporočilo. Pogovorne ure bodo normalno v ponedeljek, 28.5.2018.

]]>
news-1631 Mon, 28 May 2018 09:20:00 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-15/ Obveščamo vas, da v četrtek, 31.5.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 1.6.2018 od 7.30 - 9.30 ure.

]]>
news-1630 Thu, 24 May 2018 09:36:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-15/ V torek, 29. 5. 2018, zaradi službene poti odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 30. 5. 2018, od 8.00 - 10.00 ure.

V torek, 5. 6. 2018, pa bodo pogovorne ure med 13.30 - 15.30 uro.

]]>
news-1629 Thu, 24 May 2018 07:30:05 +0200 Vabljeno predavanje: Fiskalno pravilo v Sloveniji noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-fiskalno-pravilo-v-sloveniji/ Vabimo vas, da se v torek, 29. 5. 2018, ob 16.00 uri, v Modri dvorani udeležite predavanja na temo:

"Fiskalno pravilo v Sloveniji"

Predavanje bo izvedel red. prof. dr. Davorin Kračun (Fiskalni svet RS) in bo trajalo 90 minut.

Predavanje organizira Katedra za politično ekonomijo, in je obvezno za slušatelje predmeta Makroekonomija I, vabljeni pa vsi študenti dodiplomskega in podiplomskega študija.

 

Hvala za udeležbo!

]]>
news-1628 Tue, 22 May 2018 09:14:37 +0200 Vabilo: Projekt ENERJUST noga/povezave/rss/news/projekt-enerjust/  VABILO

 

V okviru projekta ENERJUST študenti in pedagoški mentorji iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru sodelujemo z gospodarsko družbo Energija Plus.

Vodja pravne službe družbe Energija Plus, dr. Luka Martin Tomažič, bo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predstavil vpliv izbranih spornih prekrškovnopravnih določb Energetskega zakona (EZ-1) na poslovanje dobaviteljev električne energije.

Izvedeli bomo kakšna je vloga dobaviteljev električne energije na trgu, kako lahko nedoločne zakonske določbe vplivajo na poslovanje gospodarskih družb in kakšno vlogo imata pri tem prekrškovni in nadzorstveni postopek.

 

Predavanje bo potekalo 24. 5., s pričetkom ob 9:45 uri, v predavalnici mansarda C na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

 

Vljudno vabljeni!

 

doc. dr. Miha Šepec

                                                                                 

 

Maribor, 16. maj 2018

]]>
news-1627 Mon, 21 May 2018 14:02:19 +0200 Strokovna ekskurzija za študente EPF in goste z drugih fakultet UM noga/povezave/rss/news/strokovna-ekskurzija-za-studente-epf-in-goste-z-drugih-fakultet-um/ Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje prireja

za študente EPF in zainteresirane študente drugih fakultet UM

 

v četrtek, 24. maja 2018, strokovno ekskurzijo

v tri za turizem ključna okolja v Mariboru in okolici

]]>
news-1625 Mon, 21 May 2018 07:10:30 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-10/ Ta teden bodo pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler izjemoma namesto v ponedeljek, 21. 5., v četrtek, 24. 5. od 13.45 do 15.15.

]]>
news-1621 Sun, 20 May 2018 12:00:00 +0200 Povabilo študentom k sodelovanju pri projektu »Študentski Inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 (ŠIPK)« noga/povezave/rss/news/povabilo-studentom-k-sodelovanju-pri-projektu-studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-2016-2018-sipk/ Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru in Turistično društvo Hoče sta v okviru zgoraj navedenega projektnega razpisa ŠIPK prijavila projektni predlog »Oblikovanje turističnih produktov za Botanični vrt Univerze v Mariboru«

 

Trajanje projekta: trije meseci (največ 40 ur na mesec in največ osem ur dnevno za udeležene študente)

 

Kratka vsebina:

Botanični vrtovi so del naše kulturne dediščine, sočasno pa tudi imenitno učno okolje, saj poteka spoznavanje rastlinskih vrst na prostem (pa tudi več živalskih vrst, saj najdejo v botaničnih vrtovih številne svoj življenjski prostor), kar predstavlja veliko dodano vrednost učenja. Kljub temu so botanični vrtovi, še posebej Botanični vrt Univerze v Mariboru (BV UM), glede na pestrost in imenitnost svoje ponudbe (pre)slabo obiskani. Da bi obiskanost povečali, v BV UM organizirajo številne strokovne dogodke, kot so delavnice s področja sadjarjenja, nege okrasnih rastlin ipd. To pa še ni vse: v tem lepem okolju, ku ponuja v vseh letnih časih čudovite poglede na cvetje ali na mirujočo, zasneženo naravo, ponujajo tudi dobropočutne dogodke, kot so meditacije, tečaji s področja gastronomije ali pa osebno praznovanje (npr. otroški rojstni dan).

 

Da bi privabili v BV UM tudi turiste, bodo študenti UM izdelali več turističnih produktov za BV UM tako, da bodo analizirali vse sedanje turistično relevantne produkte BV UM ter za vsakega izmed njih izdelali načrt promocije za tri poglavitne ciljne skupine. Projekt bo zato obsegal tudi analizo dosedanjega trženja in analizo primernosti ter izkoriščenosti rabe različnih medijev. Posebno poglavje v projektu bo predstavljala tudi mednarodna kritična primerjava in presoja programov primerljivih ustanov v tujini.

 

K sodelovanju vabimo:

·         5 študentk/študentov ekonomije in poslovnih ved (I. in II. in III. stopnja študija);

·         1 študentko/študenta pedagogike in andragogike) (I. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta pedagogike (II. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta biologije (I. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta agronomije (II. stopnja študija)

·         1 študentko/študenta medijskih komunikacij (II. stopnja študija)

 

Sodelujoči študentke in študenti morajo biti v času izvajanja projekta vpisani v študijski program ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki (s. p.).

 

Če bo prijavljenih več študentk/študentov od razpisanega števila mest, bomo opravili izbor kandidatk in kandidatov glede na osebni razgovor z njimi.

 

Prijave z oznako »Projekt ŠIPK maj 2018, turizem« ter z navedbo naslednjih podatkov:

1.      kontaktni podatk (ime in priimek, telefonska številka, e-pošta),

2.      študijska usmeritev in program ter stopnja študija, kakor tudi

3.      kratka razlaga, zakaj želite v projektu sodelovati, pošljite do vključno 20. 5. 2018 do 12h na naslov sonjasibila.lebe@um.si.

 

Podrobnejša predstavitev predlaganega projekta bo potekala v ponedeljek, 21. 5. 2017, ob 18.30 v sejni sobi v V. nadstropju na EPF (Razlagova 20).

 

]]>
news-1624 Fri, 18 May 2018 07:36:08 +0200 pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-14/ Obveščamo vas, da v četrtek, 24.5.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 21.5.2018 od 11.00 - 13.00 ure.

]]>
news-1623 Fri, 18 May 2018 07:10:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-16/ V torek, 22. 5. 2018, bodo pogovorne ure od 8.00 - 10.00 ure.

]]>
news-1604 Wed, 16 May 2018 16:00:00 +0200 Izpili mehke veščine in STOPI IZ POVPRČEJA! noga/povezave/rss/news/izpili-mehke-vescine-in-stopi-iz-povprceja/ Vas v času študija nenehno opozarjajo na »stopite iz povprečja«, »izstopajte«, »dodatno se izobražujte«? Vam polagajo na srce, da so zelo pomembne mehke veščine?

Ker se ŠS EPF zaveda, da se mehkih veščin lahko priučimo, vam v mesecu maju pripravljamo niz delavnic, ki vam bodo pomagali pri izoblikovanju samega sebe. Dogodke organiziramo v sodelovanju s kariernim centrom EPF.

Zato si rezervirajte datume ter se udeležite ene izmed naslednjih delavnic:

- Neverbalna komunikacija in govorica telesa (16. maj)

- Osvoji finančno pismenost (23. maj)

- Socialna omrežja kot komunikacijsko in prodajno orožje (30. maj)

 

Vse dodatne informacije pa najdeš na spodnji povezavi:

·          https://kc.um.si/dogodki/osvoji-financno-pismenost-in-uredi-svoje-finance 

·          https://kc.um.si/dogodki/neverbalno-komuniciranje-in-govorica-telesa

·          https://kc.um.si/dogodki/socialna-omrezja-kot-komunikacijsko-in-prodajno-orozje

]]>
news-1622 Wed, 16 May 2018 10:23:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-26/ V četrtek, 24. 5. 2018, odpadejo pogovorne ure, zaradi službene poti.

]]>
news-1620 Tue, 15 May 2018 07:14:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-14/ V torek, 15. 5. 2018, bodo pogovorne ure od 8.45 - 10.00 ure.

]]>
news-1619 Tue, 15 May 2018 07:12:41 +0200 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik-6/ Danes, 15. 5. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 16. 5. 2018, od 11.30 - 13.00 ure.

]]>
news-1618 Mon, 14 May 2018 08:37:02 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sebastjanu Strašku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sebastjanu-strasku-2/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 14.5.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bod v sredo, 16.5.2018 od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1617 Fri, 11 May 2018 07:40:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Miroslavu Reberniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-miroslavu-reberniku-9/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek 15. 5. 2015 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek 14. 5. od 10.00 do 11.30.

]]>
news-1616 Thu, 10 May 2018 10:09:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-23/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek. 14.5.2018 od 10.00-12.00 in ne v torek, 15.5.

]]>
news-1615 Thu, 10 May 2018 09:45:25 +0200 Opomnik: Izobraževanje Uporaba in raznolike prednosti poslovnega spleta gvin.com in portfolio intelligence noga/povezave/rss/news/opomnik-izobrazevanje-uporaba-in-raznolike-prednosti-poslovnega-spleta-gvincom-in-portfolio-intelligence/ Ekonomsko-poslovna fakulteta in

Bisnode

 

vabita

na izobraževanje

 

UPORABA in RAZNOLIKE PREDNOSTI POSLOVNEGA SPLETA GVIN.com in PORTFOLIO INTELLIGENCE

 

KDAJ: v ponedeljek, 14. maja 2018, ob 12. uri,

KJE: v predavalnici PA EPF na Razlagovi 20

 

Namen praktičnega izobraževanja o uporabi in prednostih Bisnode poslovnega spleta GVIN.com je seznanitev s praktičnimi primeri o tem, kako poiščemo, primerjamo in analiziramo finančne podatke različnih podjetij, dejavnosti in regij (pregled najpomembnejših kazalnikov poslovanja, pregled ocen tveganj podjetja, ..), obenem pa tudi kako izdelamo tržno, konkurenčno ali agregatno analizo podjetij, dejavnosti in regij – poudarek bo torej na konkretnih primerih oz. izzivih, s katerimi se soočate pri delovanju z raznolikimi poslovnimi okolji.

 

Med drugim boste izvedeli tudi, kako z nekaj kliki priti do podatka, koliko podjetij je bilo ustanovljenih in koliko izbrisanih v določeni panogi v različnih časovnih obdobjih, ugotavljali lastniške povezanosti podjetij in oseb, s pomočjo naprednega iskalnika bomo sestavili lasten nabor podjetij, poiskali pa bomo tudi opozorilne članke s področja gospodarstva, kjer lahko preberete novice iz več kot 160 dnevno novih gospodarskih člankov za subjekte, ki predstavljajo več kot 75 % gospodarstva ali najdete vsebine iz več kot 1,6 milijonskega arhiva ter spremljate novice vseh subjektov z lastniškimi povezavami.

 

Izobraževanje bo vodila gospa Mojca Krašovec iz podjetja Bisnode d.o.o.

 

Vljudno vabljeni.

Reportaža dogodka.

]]>
news-1614 Thu, 10 May 2018 08:05:11 +0200 Pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-10/ Obveščamo vas, da v torek, 15.5.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1613 Thu, 10 May 2018 07:10:33 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-25/ Zaradi seje skupine za samoevalvacijo univerze, bodo pri prof. Tominc Poloni pogovorne ure danes, 10.5. ob 12.00 uri.

]]>
news-1612 Wed, 09 May 2018 11:36:44 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-25/ V četrtek, 10. 5. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1611 Tue, 08 May 2018 13:03:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-12/ V sredo, 9. 5. 2018 so pogovorne ure med 14.00 - 15.30 uro.

]]>
news-1610 Tue, 08 May 2018 12:55:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tanji Markovič Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-markovic-hribernik-4/ V četrtek, 10. 5. 2018, bodo pogovorne ure med 9.45 - 10.45 ter 15.30 in 16.00 uro.

]]>
news-1609 Tue, 08 May 2018 07:12:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-5/ V četrtek, 17. 5. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1608 Tue, 08 May 2018 07:08:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-21/ Zaradi službene poti bodo pogovorne ure ta teden v sredo, 9. 5. 2018, med 9.00 in 10.30.

]]>
news-1607 Mon, 07 May 2018 14:44:14 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-11/ Zaradi seje KZRZ jutri, 8. 5. 2018, pogovorne ure odpadejo in bodo nadomeščene v sredo 9. 5. med 10.00 in 12.00 uro.

]]>
news-1606 Mon, 07 May 2018 10:24:36 +0200 Predstavitev kandidatov za rektorja UM noga/povezave/rss/news/predstavitev-kandidatov-za-rektorja-um/

VABILO

Vabimo vas na predstavitev kandidatov za rektorja

Univerze v Mariboru

]]>
news-1605 Mon, 07 May 2018 09:53:11 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-8/ Pogovorne ure so od danes naprej ob ponedeljkih, od 14.30 ure dalje.

]]>
news-1603 Mon, 07 May 2018 08:41:53 +0200 Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-lekt-mag-alenki-plos/ Pogovorne ure pri lekt. mag. Alenki Plos danes, 7. 5. 2018, odpadejo zaradi konference.

Nadomeščene bodo jutri, 8. 5. 2018, med 9.30 in 11.00 uro.

]]>
news-1602 Mon, 07 May 2018 07:28:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-15/ V torek, 8. 5. 2018, bodo pogovorne ure med 15.00 - 16.00, ter 18.00 - 19.00 uro.

]]>
news-1601 Mon, 07 May 2018 07:27:41 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari Bradač Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-bradac-hojnik-5/ V torek, 8. 5. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 9. 5. 2018 od 9.30 do 11.00.

]]>
news-1600 Fri, 04 May 2018 10:25:01 +0200 Predavanje strokovnjakov iz NKBM noga/povezave/rss/news/predavanje-strokovnjakov-iz-nkbm/ Mag. Aleš Borko in Bojan Strahija sta zaposlena v Sektorju investicijskega bančništva in skrbniških storitev pri NKBM, ukvarjata se z upravljanjem  premoženja. V tretjem predavanju iz cikla predavanj zunanjih finančnih strokovnjakov bosta predstavila osnovne koncepte tehnične analize, vzorce nadaljevanja trenda in ostale indikatorje trenda.

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1597 Fri, 04 May 2018 07:25:01 +0200 EPF ima prestižno AACSB akreditacijo noga/povezave/rss/news/epf-ima-prestizno-aacsb-akreditacijo/ Ekonomsko-poslovna fakulteta je prejela prestižno akreditacijo AACSB za visoko kakovost in inovativnost v poslovnem izobraževanju in stopila v globalni klub elitnih poslovnih šol, kjer jih ima zgolj 5% potrjene poslovne programe s pridobljeno akreditacijo.

http://www.epf.um.si/o-fakulteti/predstavitev-fakultete/akreditacije/aacsb/

http://www.epf.um.si/en/about-faculty/introduction/aacsb/

]]>
news-1594 Thu, 03 May 2018 10:35:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-14/ V ponedeljek, 7. 5. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 9. 5. 2018 od 12.30 do 14.00.

]]>
news-1593 Thu, 03 May 2018 10:33:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-15/ Pogovorne ure so naslednji teden prestavljene iz 8. 5. 2018, na 7. 5. 2018 med 9.00 in 11.00 uro.

]]>
news-1592 Thu, 03 May 2018 10:16:20 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini Taškar beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-taskar-beloglavec-2/ Zaradi seje Komisije za študijske zadeve in mednarodne konference na EPF pogovorne ure v ponedeljek, 7. 5. 2018, odpadejo. Prosimo, da zadeve posredujete po elektronski pošti ali ob 10.00 počakate pred P03.

]]>
news-1591 Thu, 26 Apr 2018 14:40:53 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Tanji Markovič Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-tanji-markovic-hribernik-2/ Pogovorne ure v četrtek, 3. 5. 2018, odpadejo.

]]>
news-1590 Wed, 25 Apr 2018 11:33:38 +0200 RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA ŠTUDENTA UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 noga/povezave/rss/news/razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-univerze-v-mariboru-v-studijskem-letu-20172018/ Univerza v Mariboru,

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

v sodelovanju z družbama

 

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

 

ter

 

Energija Plus d. o. o.,

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

 

objavlja

RAZPIS

​ZA IZBOR NAJBOLJŠEGA ŠTUDENTA UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Univerza v Mariboru v sodelovanju z družbama  Elektro Maribor d. d. in Energija Plus d.o.o. tudi letos, že šesto leto zapored, objavlja razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Denarna nagrada za najboljšega študenta je 600 EUR, za drugi mesto 400 EUR in za tretje mesto 200 EUR!

Z razpisom želijo sodelujoči partnerji nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se vsi zavedajo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru (UM) se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2017/18 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študija redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preteklih letih ter so vpisani v: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali v študijski program II. stopnje (pogoje je predhodno končana I. st. študijskega programa Univerze v Mariboru).

Prijavitelj mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge pošlje najkasneje do 7. 5. 2018, do 12. ure  na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.
Najboljši študenti Univerze v Mariboru bodo prejeli naslednje nagrade: študent, ki bo zasedel 1. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 600 EUR, študent, ki bo zasedel 2. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 400 EUR in študent, ki bo zasedel 3. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 200 EUR.

 

Razpis in prijavni obrazec v priponki.

]]>
news-1589 Wed, 25 Apr 2018 09:11:20 +0200 Izobraževanje: Uporaba in raznolike prednosti poslovnega spleta gvin.com in portfolio intelligence noga/povezave/rss/news/izobrazevanje-uporaba-in-raznolike-prednosti-poslovnega-spleta-gvincom-in-portfolio-intelligence/ Ekonomsko-poslovna fakulteta in

Bisnode

 

vabita

na izobraževanje

 

UPORABA in RAZNOLIKE PREDNOSTI POSLOVNEGA SPLETA GVIN.com in PORTFOLIO INTELLIGENCE

 

KDAJ: v ponedeljek, 14. maja 2018, ob 12. uri,

KJE: v predavalnici PA EPF na Razlagovi 20

 

Namen praktičnega izobraževanja o uporabi in prednostih Bisnode poslovnega spleta GVIN.com je seznanitev s praktičnimi primeri o tem, kako poiščemo, primerjamo in analiziramo finančne podatke različnih podjetij, dejavnosti in regij (pregled najpomembnejših kazalnikov poslovanja, pregled ocen tveganj podjetja, ..), obenem pa tudi kako izdelamo tržno, konkurenčno ali agregatno analizo podjetij, dejavnosti in regij – poudarek bo torej na konkretnih primerih oz. izzivih, s katerimi se soočate pri delovanju z raznolikimi poslovnimi okolji.

 

Med drugim boste izvedeli tudi, kako z nekaj kliki priti do podatka, koliko podjetij je bilo ustanovljenih in koliko izbrisanih v določeni panogi v različnih časovnih obdobjih, ugotavljali lastniške povezanosti podjetij in oseb, s pomočjo naprednega iskalnika bomo sestavili lasten nabor podjetij, poiskali pa bomo tudi opozorilne članke s področja gospodarstva, kjer lahko preberete novice iz več kot 160 dnevno novih gospodarskih člankov za subjekte, ki predstavljajo več kot 75 % gospodarstva ali najdete vsebine iz več kot 1,6 milijonskega arhiva ter spremljate novice vseh subjektov z lastniškimi povezavami.

 

Izobraževanje bo vodila gospa Mojca Krašovec iz podjetja Bisnode d.o.o.

 

Vljudno vabljeni.

Reportaža dogodka.

]]>
news-1588 Wed, 25 Apr 2018 07:21:33 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-21/ V četrtek, 25. 4. 2018 bodo pogovorne ure od 10.00 - 11.00 ter od 13.30 - 14.00.

]]>
news-1587 Tue, 24 Apr 2018 13:45:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-8/ Pogovorne ure se v tem tednu prestavijo iz srede na četrtek, 26. 4. 2018 ob 9.00 uri.

]]>
news-1586 Tue, 24 Apr 2018 10:38:43 +0200 Pogovorne ure pri Blažu Frešeru, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freseru-mag-ekon-in-posl-ved/ Pogovorne ure danes odpadejo.

]]>
news-1585 Tue, 24 Apr 2018 07:41:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-14/ Sprememba pogovornih ur je preklicana. Pogovorne ure potekajo kot običajno.

]]>
news-1583 Mon, 23 Apr 2018 11:01:04 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-7/ Pogovorne ure danes odpadejo. Nadomeščene bodo jutri, 24. 4. 2018 ob 13.00 uri.

]]>
news-1582 Fri, 20 Apr 2018 13:25:50 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski Klančnik, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-klancnik-mag-ekon-in-posl-ved/ Pogovorne ure so do nadaljnjega odpovedane.

]]>
news-1581 Fri, 20 Apr 2018 08:24:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-9/ Zaradi predavanja gostov z NKBM bodo v ponedeljek, 23. 4. 2018, ter v ponedeljek, 7. 5. 2018, pogovorne ure izjemoma od 8.15 do 9.45.

]]>
news-1580 Fri, 20 Apr 2018 08:20:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Petru Podgorelcu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-petru-podgorelcu-6/ Danes, 20. 4. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1579 Fri, 20 Apr 2018 08:11:49 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-13/ V ponedeljek, 23. 4. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 24. 4. 2018 ob istem času.

]]>
news-1584 Thu, 19 Apr 2018 20:00:00 +0200 Člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja gostje v TV oddaji Štajerski gospodarski forum noga/povezave/rss/news/clani-katedre-za-podjetnistvo-in-ekonomiko-poslovanja-gostje-v-tv-oddaji-stajerski-gospodarski-forum/ Člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja gostje v TV oddaji Štajerski gospodarski forum: Izgradnja podjetniške družbe-med teorijo in prakso

4. Štajerski gospodarski forum je bil posvečen podjetniškemu znanju v praksi. Študij podjetništva na mariborski univerzi, in prvi takšen v Sloveniji, imamo že 25 let. In, kot pravi pionir tega študija prof. dr. Miroslav Rebernik, ne gre le za to, kako ustanoviti podjetje, ampak za odkrivanje in ustvarjanje novih izdelkov in storitev, ki podjetje obdržijo na trgu. Oddaja Omizje je tokrat gostila člane Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja iz EPF UM prof. dr. Miroslava Rebernika, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbaro Bradač Hojnik, podjetnika Marka Gorjaka in predsednika uprave Elektro Maribor mag. Borisa Soviča. Voditelj oddaje je dr. Zoran Medved. Vabljeni k ogledu!

Štajerski gospodarski forum: 4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174533892

]]>
news-1578 Thu, 19 Apr 2018 13:29:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-13/ Pogovorne ure bodo v torek, 24. 4. 2018, namesto med 9.00 -11.00, med 10.00 - 12.00 uro.

]]>
news-1577 Thu, 19 Apr 2018 12:29:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tanji Markovič Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-markovic-hribernik-3/ Pogovorne ure bodo danes, 19. 4. 2018, izjemoma od 13.30 do 14.40.

]]>
news-1576 Wed, 18 Apr 2018 10:54:31 +0200 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-6/ Pogovorne ure se danes pričnejo ob 11.30.

]]>
news-1488 Wed, 18 Apr 2018 10:00:00 +0200 5. karierna tržnica v živo noga/povezave/rss/news/5-karierna-trznica-v-zivo/ 5. karierna tržnica v živo

Rektorat Univerze v Mariboru

sreda, 18. april 2018

 

Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Maribor in OS Ptuj, že peto leto zapored prireja dogodek na temo kariernih priložnosti za mlade. Dogodek 5. karierna tržnica v živo študentom in diplomantom UM ter iskalcem zaposlitve omogoča priložnost, da vzpostavijo osebni stik s potencialnimi delodajalci.

Na kariernem sejmu se bodo udeleženci osebno srečali z delodajalci in se jim tudi predstavili, na hitrih zaposlitvenih razgovorih pa z njimi izvedli 5 minutne zaposlitvene razgovore. Ob mnogih delodajalcih se bodo na sejmu predstavili tudi drugi akterji, ki si prizadevajo za ustvarjanje dodatnih možnostih kariernega razvoja ter izvajajo aktivnosti, povezane z zagotavljanjem lažjega prehoda na trg dela. Letos se bo sejma in hitrih zaposlitvenih razgovorov udeležilo več kot 15 delodajalcev, Hitrih zaposlitvenih razgovorov, na katere se bodo morali udeleženci predhodno prijaviti in smo zanje izvedli tudi predhodno skupinsko svetovanje, se bo lahko udeležilo več kot 100 kandidatov.

Program 5. karierne tržnice v živo:

Aktivnost

Termin izvedbe

Prostor

Uradna otvoritev dogodka

10.00

Dvorana Borisa Podrecce, dvorana Antona Trstenjaka  in Univerzitetna galerija UM;

Karierni sejem

10.00 – 12.00

Dvorana Borisa Podrecce, dvorana Antona Trstenjaka in Univerzitetna galerija UM;

Spremljevalni program:

        -      CV Klinika

10.15 – 10.45

Spominska soba Leona Štuklja UM

-      Brezplačno profesionalno fotografiranje za življenjepis;

10.15 – 12.00

Dvorana Frana Miklošiča UM

       -      Kratka predstavitev ukrepov za mlade

11.00 – 11.15

Dvorana Borisa Podrecce UM

Hitri zaposlitveni razgovori

12.00 – 13.00

Velika dvorana UM

 

Za sodelovanje na hitrih zaposlitvenih razgovorih je potrebna prijava k posameznemu delodajalcu najkasneje do 12. marca 2018. Povezave so v nadaljevanju:

 

 

Za udeležbo na kariernem sejmu pa je potrebna prijava preko spletne strani Kariernega centra Univerze v Mariboru, kar najdete tukaj.

 

Delodajalci na dogodku: Zavod center nova – Fima;  Talum d.d.; M&R Automation GmbH; Lek d.d., član skupine Sandoz; Kadring – kadrovsko in poslovno svetovanje, d.o.o.; Agencija M servis, Kadrovske storitve, d.o.o.; E-študentski servis; BOXMARK Leather d.o.o.; LASERTEHNIK MARFIN, d.o.o.; Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o.; Palfinger d.o.o.; Študentski servis, d.o.o.; Henkel Maribor d.o.o.; SSI Schaefer d.o.o.; LES-MMS d.o.o. (lesnina XXXL); GKN Driveline Slovenija, d.o.o.; BOOM SOFTWARE AG; Jungheinrich Systemlösungen GmbH; PIA Automation Austria GmbH; Deloitte d.o.o.; Pikapoka d.o.o. …

 

Drugi udeleženci na dogodku: Zavod za zaposlovanje RS, OS Maribor in OS Ptuj, Univerza v Mariboru – pisarna za projekte; Karierni center UM, Študentski svet Univerze v Mariboru, Tovarna podjemov…

 

Organizatorji:

Karierni center Univerze v Mariboru, Zavod RS za zaposlovanje – OS Maribor in OS Ptuj

 

 

V upanju, da se vidimo na sejmu in hitrih zaposlitvenih razgovorih, vas lepo pozdravljamo.

 

Karierni center Univerze v Mariboru

Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor in OS Ptuj

]]>
news-1575 Tue, 17 Apr 2018 08:49:10 +0200 Pogovorne ure pri mag. Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-danielu-zdolsku-4/ Pogovorne ure bodo namesto v sredo, 18. 4. 2018, v četrtek, 19. 4. 2018, od 8.00 ure dalje.

]]>
news-1574 Tue, 17 Apr 2018 07:31:03 +0200 Pogovorne ure pri Maji Rožman, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-maji-rozman-mag-ekon-in-posl-ved/ V sredo, 18. 4. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 20. 4. 2018 od 8.00 - 10.00 ure.

]]>
news-1566 Mon, 16 Apr 2018 16:00:00 +0200 Scavenger hunt noga/povezave/rss/news/scavenger-hunt/ Študentje pozor!

Zate in tvoje prijatelje Študentski svet in tutorji Ekonomso-poslovne fakultete ponovno pripravljamo Scavenger hunt, kjer lahko preizkusiš svoje znanje o mestu Mariboru, logiki ter splošni razgledanosti na področju ekonomije.

Dobimo se v ponedeljek, 16.4.2018  ob 16.00 uri, na Razlagovi 20.

Pripravili smo zanimive uganke, naloge in vprašanja. Pravilni odgovori te bodo popeljali do naslednje lokacije, kjer te čaka naslednji izziv in namig. 

Sit hunter je tudi vesel hunter, zato te po lovu čaka tudi pizza piknik, kjer se lahko okrepčaš in proslaviš svoj uspešen lov!

Prve tri ekipe na cilju čaka tudi zabavna in privlačna nagrada, tako da se splača pohiteti!

 

Prav tako se splača pohiteti s prijavami, saj so omejene. Zbiramo prijave ekip po 3 člane, svoj dream team pa lahko prijaviš najkasneje do 13.4.2018!


Prijave: https://goo.gl/forms/sYqXjooc8T6kGC6w2

FB: https://www.facebook.com/events/1820381764650798/?active_tab=about

]]>
news-1573 Mon, 16 Apr 2018 15:17:53 +0200 Delavnica- Izzivi in priložnosti študija v tujini noga/povezave/rss/news/delavnica-izzivi-in-priloznosti-studija-v-tujini/ Tujina - Tako blizu pa vendar tako daleč. Program Erasmus+ študentom ponuja edinstveno priložnost, da obogatijo svoja študentska leta: z novimi poznanstvi, novimi kulturami, drugačnimi pogledi in pristopi, nepozabnimi doživetji in spomini, ki ostanejo za večno. Vsa ta doživetja pa prinašajo tudi posebne izzive, ki lahko povzročajo tudi večje ali manjše skrbi: tuj jezik, drugi običaji, neznana pravila...

Na delavnici se boste lahko spopadli s takšnimi skrbmi. Raziskali bomo pot od trenutka, ko se odločimo za takšno spremembo pa do dejanskega odhoda, poiskali lastne vire s pomočjo katerih se lahko soočimo s skrbmi in izzivi, ki jih takšna pot prinaša in razkrili glavne prednosti, ki jih prinašajo Erasmus doživetja.

Skozi delavnico, ki bo dne, 18.4. 2018 ob 13. uri v Študentskem kotičku,  vas bo vodil Domen Malc, mag. psih., asistent na Katedri za marketing EPF!

Za prigrizke bo tudi poskrbljeno!

Vljudno vabljeni!

Služba za mednarodno sodelovanje

]]>
news-1572 Mon, 16 Apr 2018 13:37:43 +0200 Pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-9/ V torek, 17. 4. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1571 Fri, 13 Apr 2018 10:02:34 +0200 Vabljeno predavanje: Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-predracunavanje-stroskov-ciscenja-odpadne-vode/ Vabimo vas, da se v četrtek, 19. 4. 2018, ob 12h, v predavalnici S10 udeležite predavanja na temo:

"Predračunavanje stroškov čiščenja odpadne vode"

Predavanje bo izvedel mag. Luka Žirovca, naš bivši študent in diplomant na mag. študiju in bo trajalo 90 minut. 

Predavanje organizira Katedra za računovodstvo in revizijo, in so obvezna za slušatelje predmeta Trajnostno računovodstvo, vabljeni pa vsi študenti dodiplomskega in podiplomskega študija.

 

Hvala za udeležbo!

]]>
news-1570 Thu, 12 Apr 2018 12:57:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-25/ Obveščamo vas, da v sredo, 18.4.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1569 Thu, 12 Apr 2018 12:43:21 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-10/ Obveščamo vas, da v četrtek,19.4.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1568 Thu, 12 Apr 2018 09:57:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-12/ Obveščamo vas, da v sredo, 18.4.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1567 Thu, 12 Apr 2018 08:09:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-24/ Danes, 12. 4. 2018 so pogovorne ure ob 13.00 uri.

]]>
news-1565 Wed, 11 Apr 2018 15:05:56 +0200 Podjetje MDS IT d.d. nudi možnost opravljanja strokovne prakse noga/povezave/rss/news/podjetje-mds-it-dd-nudi-moznost-opravljanja-strokovne-prakse/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1564 Wed, 11 Apr 2018 14:03:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-4/ Obveščamo vas, da v četrtek, 12.4.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1563 Wed, 11 Apr 2018 11:41:00 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-24/ Zaradi bolezni odpadejo pogovorne ure v četrtek, 12. 4. 2018.

]]>
news-1562 Wed, 11 Apr 2018 11:13:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-20/ Obveščamo vas, da v četrtek, 12.4.2018 pogovorne ure odpadejo in bodo nadomeščene v ponedeljek, 16.4.2018, od 10.30-12.00.  

]]>
news-1546 Wed, 11 Apr 2018 10:00:00 +0200 Vabljeno predavanje: Razvoj kadrov v skupini Impol noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-razvoj-kadrov-v-skupini-impol/ Vabimo vas, da se v sredo, 11.4.2018 ob 10h v predavalnici PB, udeležite predavanja  na temo:

"Razvoj kadrov v skupini Impol (usposabljanja, kompetence, letni razgovori, vodenje s cilji, profiliranje, razvoj vodij)".

Predavanje bo izvedla gostja iz prakse, Nina Potočnik, direktorica podjetja Kadring d.o.o.

Predavanje organizira Katedra za splošni managenet in organizacijo in je obvezno za študente, ki obiskujejo predmet Strateški managenet človeških virov in Managenet človeških virov.

Hvala za udeležbo!

]]>
news-1561 Wed, 11 Apr 2018 10:00:00 +0200 SPOROČILO ZA JAVNOST: 25 let podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sporocilo-za-javnost-25-let-podjetnistva-na-ekonomsko-poslovni-fakulteti-univerze-v-mariboru/ (Maribor, 11. 4. 2018) Ob jubileju, ki ga v letošnjem letu praznujemo aktualni in nekdanji člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja ter člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na EPF UM, je izšla znanstvena monografija Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM.

 

25 let – četrt stoletja – je obdobje, ko se je vredno zazreti v preteklost in strniti spomine ob dosežkih in mejnikih, ki so ga zaznamovali. Znanstvena monografija Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM je nastala ob letošnjem jubileju izobraževanja in raziskovanja podjetništva. Monografija predstavlja tudi zahvalo in poklon pobudniku in ustanovitelju prve študijske usmeritve na Univerzi v Mariboru, namenjene podjetniškemu izobraževanju, ter predstojniku Katedre in Inštituta, prof. dr. Miroslavu Reberniku. Nabor zbranih znanstvenih prispevkov je zato sestavljen na način, da je prav on soavtor vsakega izmed njih s posameznimi člani Katedre. Tako je v soavtorstvu prof. dr. Barbare Bradač Hojnik, doc. dr. Katje Crnogaj, prof. dr. Jožice Knez-Riedl, mag. Tadeja Krošlina, prof. dr. Dijane Močnik, prof. em. ddr. Matjaža Muleja, pokojne doc. dr. Ksenje Pušnik, mag. Mateja Rusa, prof. dr. Karin Širec in prof. dr. Polone Tominc, nastala zbirka, ki v kronološkem zaporedju predstavlja nekatere najodmevnejše prispevke 25-letnega obdobja.

 

V uvodnem poglavju monografije urednica, prof. dr. Karin Širec, podaja pregled izobraževanja in raziskovanja podjetništva v petindvajsetih letih. Predstavlja začetke podjetniškega izobraževanja in prvi študijski program podjetništva na EPF, tedaj še imenovan Management malih podjetij, ki se je nato razvil v študij podjetništva. Sledi predstavitev razvoja izobraževalnih usmeritev podjetništva na visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski ravni s prikazom števila diplomantov po posameznih programih, ter pedagoške produktivnosti sodelavcev Katedre skozi kvantitativni prikaz najkakovostnejših pedagoških objav in mentorstev. Ker se akademska odličnost odraža zlasti skozi objave in citiranost publiciranih del, je prikazan tudi petindvajsetletni pregled raziskovalnega dela vseh članov Katedre. Iz podatkov je moč razbrati izreden napredek v opazovanem obdobju, tako z vidika števila in kakovosti kakor tudi z vidika odmevnosti znanstvene aktivnosti članov.

 

Posebej velja izpostaviti longitudinalna projekta, ki najvidneje zaznamujeta podjetniško raziskovanje članov Katedre in Inštituta. To sta Slovenski podjetniški observatorij (SPO) in Globalni podjetniški Monitor (GEM). Prvi je nastal po zgledu Observatory of European SMEs leta 1998. V njem je vsako leto predstavljen pregled stanja slovenske podjetniške demografije, ki so mu dodane posamezne aktualne teme s področja podjetništva. Rezultati študije so podlaga za predloge ukrepov oblikovalcem vladnih politik na različnih področjih. Drugi projekt, slovenski del svetovne raziskave GEM, se izvaja od leta 2002. Gre za kontinuirani raziskovalni program raziskovanja podjetništva na individualni ravni, ki sta ga leta 1997 začela London Business School in Babson College (Boston, ZDA). Od začetnih 10 držav leta 1999 je raziskovalni konzorcij narasel že na skoraj 100 sodelujočih držav in predstavlja edinstveni svetovni projekt v podjetniškem raziskovanju.

 

Predstavljeni dosežki kažejo, da so se sodelavci Katedre in Inštituta v letih razvoja podjetniškega izobraževanja na EPF, ob nenehnem izpopolnjevanju pedagoškega procesa in vlaganju v vrhunske raziskovalne kompetence, angažirali tudi pri soustvarjanju in razvoju podjetniškega ekosistema in izboljševanju podjetniške prakse. Aktivno so bili vpeti v nastanek prvega univerzitetnega inkubatorja v Sloveniji - Tovarne podjemov, ki skrbi za implementacijo podjetniških idej v praksi. Zavedajo se namreč, da mora idealno okolje za podjetništvo zagotoviti kritično maso podjetniških talentov, odličnih podpornih storitev ter dostop do znanja, tehnologije in kapitala. Na trdnem temelju četrt stoletja je tako povsem realno pričakovati, da si bodo sodelavci Katedre in Inštituta tudi v prihodnje prizadevali uresničevati ambiciozno zastavljene načrte pri soustvarjanju in razvijanju slovenske podjetniške družbe.

 

Predstavitev znanstvene monografije bo

19. aprila 2018 ob 17.00 uri v Glaserjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Z vodilnim avtorjem, prof. dr. Miroslavom Rebernikom in urednico prof. dr. Karin Širec, se bo ob sodelovanju ostalih avtorjev monografije pogovarjal novinar Večera gospod Srečko Klapš.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

Podrobnejše informacije lahko prejmete pri urednici:

Prof. dr. Karin Širec

Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Tel: 02/ 22 90 114

e-mail: karin.sirec@um.si

]]>
news-1560 Wed, 11 Apr 2018 08:16:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-20/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 12.4.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v  petek, 13. 4. 2018, med 12.00 in 13.30.

]]>
news-1559 Tue, 10 Apr 2018 12:29:55 +0200 Uradne ure knjižnice in čitalnice noga/povezave/rss/news/uradne-ure-knjiznice-in-citalnice/ Spoštovani obiskovalci knjižnice in čitalnice. Obveščamo vas, da v četrtek, 12.4.2018 med 11.00 in 14.00 ne bo uradnih ur. Hvala za razumevanje.

]]>
news-1558 Mon, 09 Apr 2018 12:35:14 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Perku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-perku/ Obveščamo vas, da v sredo, 11.4.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1557 Mon, 09 Apr 2018 12:30:30 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-13/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 12.4.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 10.4.2018 od 8.00 - 10.00 ure.

]]>
news-1511 Mon, 09 Apr 2018 12:00:00 +0200 Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva noga/povezave/rss/news/poziv-h-kandidiranju-za-nagrade-univerze-v-mariboru-studentom-za-sportne-in-kulturne-dosezke-ter-razvoj-na-podrocju-obstudijske-dejavnosti-in-prostovoljstva/ Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru študentom za športne in kulturne dosežke

ter razvoj na področju obštudijske dejavnosti in prostovoljstva

Namen poziva je med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva.

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:

– Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
– Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
– Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
– Listino za naj prostovoljca študenta UM.

Več o posameznih nagradah in kriterijih si lahko preberete v pozivu.

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev. Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu  s pripisom »Ne odpiraj! Vloga za nagrado UM«.

BODI PONOSEN NA SVOJE DOSEŽKE in se prijavi!

Priloge:

·         Poziv

·         Obrazec za Listino za naj prostovoljca študenta

·         Obrazec za Listino za posebne kulturne dosežke

·         Obrazec za Plaketo Leona Štuklja

·         Obrazec za Znak Leona Štuklja

·         Obrazec za Listino za razvoj obštudijskih dejavnosti

]]>
news-1556 Mon, 09 Apr 2018 10:30:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Romani Korez Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-korez-vide-9/ Danes, 9. 4. 2018, se pogovorne ure pričnejo ob 12.00 uri.

]]>
news-1555 Mon, 09 Apr 2018 09:58:04 +0200 RIS Fellowships project noga/povezave/rss/news/ris-fellowships-project/

Spoštovani!

obveščamo vas o možnosti sodelovanja v projektu. Vse informacije so navedene v priponki, ki vam jo prilagamo v priponki tega elektronskega sporočila.

Lep pozdrav.

]]>
news-1554 Mon, 09 Apr 2018 08:31:21 +0200 Vabljeno predavanje: Transportna zavarovanja - primer Zavarovalnice Triglav d.d. noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-transportna-zavarovanja-primer-zavarovalnice-triglav-dd/ Spoštovani,

vabimo vas, na predavanje z naslovom Transportna zavarovanja - primer zavarovalnice Triglav d.d., ki ga bo izvedla ga. Margita Selan Voglar, direktorica transportnih zavarovanj, z Zavarovalnice Triglav d.d. 

Predavanje bo 12. 4. 2018 od 13.00 do 14.30 v S2.

Vljudno vabljeni!

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje

 

 

]]>
news-1553 Mon, 09 Apr 2018 07:40:13 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-9/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v  ponedeljek 9. 4. 2018  1 uro prej, ob 10:00–11:30.

]]>
news-1552 Thu, 05 Apr 2018 08:45:52 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-3/ Obveščamo vas, da v četrtek, 5.4.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1551 Thu, 05 Apr 2018 08:13:40 +0200 Vabljeno predavanje: Praktični primer revidiranja noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-prakticni-primer-revidiranja/ Vabimo vas, da se v ponedeljek, 7. 5. 2018, ob 12h v predavalnici S5, udeležite predavanja na temo:

"Praktični primer revidiranja!

Pooblaščena revizorka in direktorica revizijske družbe Audit d. o. o., gospa Elizabeta Ilić, univ. dipl. ekon., nam bo predstavila praktični primer revidiranja in zanimivosti, s katerimi se soočajo revizorji pri opravljanju revizije.

Predavanje organizira Katedra za računovodstvo, v okviru predmeta Revidiranje. 

Udeležba je obvezna za slušatelje predmeta.

 

Hvala za udeležbo.

]]>
news-1550 Thu, 05 Apr 2018 07:49:52 +0200 Vabljeno predavanje: Trajnostno računovodstvo v podjetju Gorenje surovina noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-trajnostno-racunovodstvo-v-podjetju-gorenje-surovina/ Vabimo vas, da se v četrtek,  12. 4. 2018, ob 12h v predavalnici S4, udeležite predavanja na temo:

"Trajnostno računovodstvo v podjetju Gorenje Surovina."

Predavanje bo izvedel mag. Tadej Krošlin. Predstavil bo dejavnost podjetja Gorenje Surovina, trajnostno poročanje in izdelavo kalkulacij v predstavljenem podjetju.

Predavanje organizira Katedra za računovodstvo, v okviru predmeta Trajnostno računovodstvo na magistrskem programu. Udeležba je obvezna za slušatelje predmeta.

 

Hvala za udeležbo.

]]>
news-1548 Wed, 04 Apr 2018 10:02:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-11/ V torek, 10. 4. 2018, bodo pogovorne ure med 12.00 in 14.00 uro.

]]>
news-1547 Tue, 03 Apr 2018 09:09:34 +0200 Čitalnica - uradne ure v četrtek, 5.4.2018. noga/povezave/rss/news/citalnica-uradne-ure-v-cetrtek-542018/ Spoštovani uporabniki čitalnice.

 

Obveščamo vas, da bo čitalnica v četrtek, 5.4.2018, med 10.30 in predvidoma 13. uro zaprta.
Hvala za razumevanje.

]]>
news-1545 Tue, 03 Apr 2018 07:15:57 +0200 Vabljeno predavanje: Analiza finančnega položaja podjetja in obvladovanje finančnih tveganj noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-analiza-financnega-polozaja-podjetja-in-obvladovanje-financnih-tveganj/ Vabimo vas, da se v sredo, 4.4.2018 ob 11h v predavalnici P.03, udeležite predavanja  na temo:

»Analiza finančnega položaja podjetja in obvladovanje finančnih tveganj – primer skupine Pivovarna Laško« v okviru predmeta Krizni finančni management.

Predavanje bo izvedla gostja iz prakse, mag. Brigita Oplotnik-Rajh, vodja financ, Skupine Pivovarna Laško.

Hvala za udeležbo!

]]>
news-1495 Sat, 31 Mar 2018 08:13:00 +0200 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR (ZPM Maribor) VABI PROSTOVOLJCE noga/povezave/rss/news/zveza-prijateljev-mladine-maribor-zpm-maribor-vabi-prostovoljce-1/ ZPM Maribor že vrsto let organizira neprofitne počitniške programe, ki vključujejo razne športno–rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in druge programe. Vsebine so namenjene osnovnošolcem in srednješolcem, programi pa so pripravljeni in izvedeni s pomočjo prostovoljcev.

Za leto 2018 so objavljeni trije razpisi:

1. Razpis za prostovoljce - spremljevalce na letovanjih, s katerim vabimo k sodelovanju vzgojitelje in športno-rekreativne vzgojitelje, ki bi želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki na letovanju v VIRC Poreč, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju ali v Marburgu

Več na povezavi http://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-prostovoljce-na-letovanjih/.

2. Razpis za prostovoljce za delo z otroki in mladostniki v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM), s katerim vabimo prostovoljce za programe, ki jih izvajamo v Mariboru med šolskim letom in počitnicami. Pridružite se nam lahko pri naslednjih vsebinah za spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov: ustvarjalnih delavnicah, počitniških dejavnostih, prireditvah, kot animatorji na rojstnodnevnih zabavah in dejavnostih v programih varstva okolja in ohranjanja narave ter informiranje v INFO-DUM-u

Več na povezavi http://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-nove-prostovoljce-v-dum-u-2018/.

3. Razpis za prostovoljce – svetovalce na TOM telefonu.

Več na povezavi http://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-nove-prostovoljce-na-tom-telefonu-2018/.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na njihovo strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo navedene pogoje v razpisu in da so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškemu prostemu času otrok.

Prijave zbiramo do 31. marca, vse informacije, razpis in prijavnice pa so na spletni povezavi

http://zpm-mb.si/programi/prostovoljstvo/.

 

Organizacija: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor

Kontaktne osebe: Marina Škrubej (letovanja), Tadeja Dobaj (DUM), Kornelija Kaurin (TOM tel.)
Telefonske številke:

02 229-69-14, 040 433-766 (letovanja) in 02 229-94-52, 041 532-119 (DUM), 02 229-69-13 (TOM tel.)
Elektronski naslov: referatzpm@zpm-mb.si, tadeja@zpm-mb.si, kornelija@zpm-mb.si

]]>
news-1544 Wed, 28 Mar 2018 13:38:36 +0200 Predavanja in pogovorne ure pri dr. Simoni Š.Žižek noga/povezave/rss/news/predavanja-in-pogovorne-ure-pri-dr-simoni-szizek/ Obveščamo vas, da v četrtek, 29.3.2018 zaradi bolezni  odpadejo predavanja/vaje in pogovorne ure.

]]>
news-1543 Wed, 28 Mar 2018 07:14:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-10/ V torek, 3. 4. 2018, ter v torek, 10. 4. 2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 4. 4. 2018, ob 11.00 uri, ter v sredo, 11. 4. 2018, ob 11.00 uri.

]]>
news-1522 Tue, 27 Mar 2018 16:00:00 +0200 Vabljeno predavanje: Denarna politika ECB, odziv na krizo in trenutni izivi noga/povezave/rss/news/vabljeno-predavanje-denarna-politika-ecb-odziv-na-krizo-in-trenutni-izivi/ Katedra za ekonomsko politiko, 27.3.2018 ob 16.00 uri v Modri dvorani  organizira  predavanje z naslovom: Denarna politika ECB, odziv na krizo in trenutni izzivi.

Predavnje se izvaja v okviru predmeta: Ekonomska premišljevalnica za študente smeri Ekonomija. Predavala bo mag. Tina Žumer iz Evropske centralne banke.

Vabljeni!

 

 

 

]]>
news-1542 Tue, 27 Mar 2018 09:49:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-14/ Pogovorne ure so do nadaljnjega odpovedane.

]]>
news-1541 Tue, 27 Mar 2018 07:17:19 +0200 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-9/ Obveščamo vas, da v torek, 27.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1539 Tue, 27 Mar 2018 07:10:53 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-12/ Danes, 27. 3. 2018, bodo pogovorne ure od 9.00 - 10.00 ure, ter v četrtek, 29. 3. 2018, od 9.00 - 10.00 ure.

]]>
news-1537 Mon, 26 Mar 2018 15:36:29 +0200 Predavanja pri Poslovni angleščini BUN 3, BVS 2 in BUN 2, 27. 3. 2018 noga/povezave/rss/news/predavanja-pri-poslovni-anglescini-bun-3-bvs-2-in-bun-2-27-3-2018-2/ Obvestilo o preklicu predavanj lekt. mag. Nataše Gajšt za torek, 27. 3.2018, se ne upošteva. 

Prosimo, če se udeležite skupnih predavanj po urniku iz obvestila v petek, 23. 3. 2018.

]]>
news-1535 Mon, 26 Mar 2018 15:36:29 +0200 Predavanja pri Poslovni angleščini BUN 3, BVS 2 in BUN 2, 27. 3. 2018 noga/povezave/rss/news/predavanja-pri-poslovni-anglescini-bun-3-bvs-2-in-bun-2-27-3-2018/ Obvestilo o preklicu predavanj lekt. mag. Nataše Gajšt za torek, 27. 3.2018, se ne upošteva. 

Prosimo, če se udeležite skupnih predavanj po urniku iz obvestila v petek, 23. 3. 2018.

]]>
news-1533 Mon, 26 Mar 2018 14:53:47 +0200 Odpoved predavanj pri prof. dr. Gregorju Radonjiču 28. 3. 2018 pri TOI noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanj-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-28-3-2018-pri-toi/ V sredo, 28. 3. 2018, odpadejo predavanja pri predmetu Tehnološke in okoljske inovacije pri prof. dr. Gregorju Radonjiču. Nadomeščena bodo v mesecu maju 2018 po predhodnem obvestilu.

]]>
news-1531 Mon, 26 Mar 2018 07:59:11 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-14/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 26.3.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 28.3.2018 od 8.00 - 9.30 ure.

]]>
news-1530 Fri, 23 Mar 2018 13:22:04 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-11/ Obveščamo vas, da bodo v sredo, 4.4.2018 pogovorne ure od 12.00 - 14.00 ure.

]]>
news-1529 Fri, 23 Mar 2018 13:16:09 +0100 Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat EPF UM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-predstavnikov-studentov-v-senat-epf-um/ Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat EPF UM.

]]>
news-1528 Fri, 23 Mar 2018 13:13:15 +0100 Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za 2 člana PO EPF UM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-postopka-kandidiranja-in-volitev-za-2-clana-po-epf-um/ Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za 2 člana PO EPF UM.

]]>
news-1527 Fri, 23 Mar 2018 13:10:20 +0100 Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za predsednika AZ EPF UM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-postopka-kandidiranja-in-volitev-za-predsednika-az-epf-um/ Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev za predsednika AZ EPF UM.

]]>
news-1526 Fri, 23 Mar 2018 13:04:31 +0100 Sklep o razpisu nadomestnih volitev 1 predstavnika študentov v Senat EPF UM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-nadomestnih-volitev-1-predstavnika-studentov-v-senat-um/ Sklep o razpisu nadomestnih volitev 1 predstavnika študentov v Senat EPF UM.

]]>
news-1525 Thu, 22 Mar 2018 12:40:17 +0100 Podaljšan rok prijave na SOF noga/povezave/rss/news/podaljsan-rok-prijave-na-sof/ Študenti,

Podaljšali smo rok za prijavo na ekskurzijo Katedre za marketing. Za odločitev o obisku Slovenskega oglaševalskega festivala, najpomembnejšega stičišča najboljših oglaševalcev in slovenskih podjetij, imate čas še do vključno ponedeljka 26. marca 2018.

Ekskurzija bo potekala med 12. in 14. aprilom 2018. Za festivalsko kotizacijo, prevoz in dve nočitvi z zajtrkom pa cena znaša 90,00 €.

Več informacij o festivalu je na voljo na spletu: https://sof.si/.

Prijavite se lahko z mailom na e-naslov domen.malc@um.si v katerem sporočite svoje osebne podatke (Ime in priimek, indeks, naslov, EMŠO, smer in letnik študija).

 

Lep pozdrav.

]]>
news-1517 Wed, 21 Mar 2018 12:00:00 +0100 Po kreativni poti do znanja – vabilo za sodelovanje noga/povezave/rss/news/po-kreativni-poti-do-znanja-vabilo-za-sodelovanje/ Po kreativni poti do znanja – vabilo za sodelovanje

Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Razlagova ul. 14, 2000 Maribor

Maribor, 19. 3. 2018

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, študenti Ekonomsko-poslovne fakultete!

 

Katedra za Strateški management in politiko podjetja je na financiranje projektov Po kreativni poti do znanja, ki ga je razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, prijavila dva projekta. Obveščamo vas, da sta oba projekta prestala prvo in drugo fazo presoje in bila odobrena za financiranje. Oba projekta bosta trajala 5 mesecev, izvedbeno v časovnem obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 7. 2018.

 

To sta projekta z naslovom:

1) Uvedba novega strateškega poslovnega področja Digitalni spomenik (nagrobnik in javni spomenik), pedagoška mentorica doc. dr. Tjaša Štrukelj (tjasa.strukelj@um.si) (opis projekta v prilogi) in

2) Učinkovitost delovanja podjetja z dejavnostjo gostinstvo in turizem, pedagoški mentor izr. prof. dr. Jernej Belak (jernej.belak@um.si).

 

V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje v katerem izmed projektov, mentorici oz. mentorju do srede, 21. 3. 2018 do 12:00 ure na elektronski naslov pošljite prijavni obrazec, ki je priloga tega vabila. Del prijavnega obrazca je tudi motivacijsko pismo, v katerem pojasnite zakaj želite sodelovati pri projektu. Kriteriji za izbiro študentov bodo znanja in kompetence (vsaj eden izmed študentov mora imeti zadostna znanja in kompetence s področja študijske usmeritve Strateški in projektni management) ter motivacija, izkazana v motivacijskem pismu.

 

Javni razpis »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020« in vse v zvezi z razpisom lahko pogledate na spletni povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020/.

 

Vabljeni k sodelovanju! Priloge k vabilu ste prejeli po elektronski pošti.

 

Lep pozdrav,

doc. dr. Tjaša Štrukelj, l.r.  

izr. prof. dr. Jernej Belak, l.r.

]]>
news-1524 Wed, 21 Mar 2018 09:29:29 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-22/ Obveščamo vas, da v torek 27.3.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek 29.3.2018 od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1523 Tue, 20 Mar 2018 14:05:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-21/ Obveščamo vas, da v četrtek 22.3. in v petek 23.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1521 Tue, 20 Mar 2018 08:11:56 +0100 Pogovorne ure pri Heriju Špički noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-heriju-spicki-3/ Obveščamo vas, da v petek, 23.3. in 30.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1520 Tue, 20 Mar 2018 07:13:37 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-23/ V četrtek, 22. 3. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 27. 3. 2018 ob 8.00 uri.

]]>
news-1519 Tue, 20 Mar 2018 07:10:52 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-13/ V torek, 20. 3. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1493 Mon, 19 Mar 2018 16:00:00 +0100 Predstavitev mednarodnega izpita iz poslovne nemščine: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) noga/povezave/rss/news/predstavitev-mednarodnega-izpita-iz-poslovne-nemscine-pruefung-wirtschaftsdeutsch-international-pwd/

Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike   

Vabimo Vas na predstavitev mednarodnega izpita iz poslovne nemščine:

        Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)

Za vse, ki razmišljate o študiju, zaposlitvi ali poslovnih stikih s tujino, je mednarodno veljavno potrdilo o znanju tujega jezika nujno. In uspešno opravljen mednarodni izpit iz poslovne nemščine  na stopnji C 1 vam lahko odpre marsikatera vrata.

Predstavitev izpita bo v ponedeljek, 19.3. 2018, ob 16.00 uri v S 3.3  na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, Razlagova 14. Predstavitev bo trajala približno dve uri.

Prijave na izpit: do 12. aprila 2018 (prijavnica v priponki)

Pisni del izpita: 12. maj 2018

Ustni del izpita: 25. maj 2018 (predvidoma)

Cena izpita: 150 EUR  (z DDV, možno je plačilo v dveh obrokih)  

  

Več informacij: Inštitut za jezike in tuje poslovne jezike

Alenka Plos, tel. 02/ 22 90 227 (alenka.plos@um.si)

]]>
news-1518 Mon, 19 Mar 2018 13:46:55 +0100 Tekmovanje: Mladi računovodja 2018 noga/povezave/rss/news/tekmovanje-mladi-racunovodja-2018/ Sodelovanje na tekmovanju MLADI RAČUNOVODJA 2018!

]]>
news-1516 Mon, 19 Mar 2018 12:15:01 +0100 Študij v tujini- 2. Informativni sestanek noga/povezave/rss/news/studij-v-tujini-2-informativni-sestanek/ Vas zanima študij v tujini ? Bi želeli preživeti eno obdobje svojega življenja v popolnoma novem okolju in z novimi ljudmi?

Obveščamo vas, v kolikor bi se še želeli prijaviti za študijsko izmenjavo  v tujini v okviru programa Erasmus+ v letu 2018/19 (na mesta, ki so ostala nezasedena),  je organiziran  2. Informativni sestanek dne, 21.3. 2018 ob 12. 30 uri v P1.5 predavalnici, kjer boste seznanjeni s formalnimi postopki na ravni fakultet, Univerze v Mariboru, ki zadevajo prijavne obrazce, roke, štipendije…itd.

 Informativni sestanek je namenjen vsem, ki ste že oddali obr.1 – Interno prijavo in vsem zamudnikom, ki ste bili prepozni in bi se še želeli naknadno prijaviti…. !

 Vljudno vabljeni!

 Pozdrav iz Službe za mednarodno sodelovanje!

]]>
news-1515 Mon, 19 Mar 2018 11:42:47 +0100 Viralne vsebine v oglaševanju noga/povezave/rss/news/viralne-vsebine-v-oglasevanju/ Klub za marketing EPF vabi na predavanje z naslovom Viralne vsebine v oglaševanju.

Predavala nam bosta Maja Burja in Domen Rozman, ki skrbita za oglaševanje in marketing akrobatske skupine Dunking Devils. Maja je diplomantka FDV, kjer je diplomirala na temo Vsebinskih dejavnikov uspešnosti virusnega oglaševanja, Domen Rozman pa idejni vodja Dunking Devils z večletnimi izkušnjami na področju produkcije in lansiranja viralnih video vsebin. Skupaj nam bosta predstavila tako teoretično, kot tudi praktično ozadje najbolj uspešni primerov.

Predavanje bo potekalo v sredo 21. marca 2018 ob 10:00 na Ekonomsko-poslovni fakulteti v predavalnici P0.1. Predavanje je namenjeno vsem študentom marketinga pa tudi vsem ostalim, ki vas zanima:

-  Kako ustvariti video vsebine, ki si jih je do danes ogledalo več kot 75 milijonov ljudi?

-  Kateri so vsebinski dejavniki uspešnosti viralnega oglaševanja?

 

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1514 Mon, 19 Mar 2018 11:32:33 +0100 Ne zamudite s prijavo na ekskurzijo in obisk SOF noga/povezave/rss/news/ne-zamudite-s-prijavo-na-ekskurzijo-in-obisk-sof/ Študenti, 

Na ekskurzijo Katedre za marketing in obisk Slovenskega oglaševalskega festivala se lahko prijavite samo še do srede 21. marca 2018.

Prijave sprejemamo na e-naslovu: domen.malc@um.si. V prijavo pa vključite naslednje podatke:

·         Priimek,ime in vpisna številka (8xxxxxxx)

·         Naslov

·         Davčna številka

·         EMŠO

·         Letnik in smer študija

Cena ekskurzije znaša 90 €, vključuje pa kotizacijo za udeležbo na festivalu, avtobusni prevoz ter 2 nočitvi z zajtrkom v neposredni bližini festivala.

Slovenski oglaševalski festival predstavlja presečišče najboljših komunikacijskih in marketinških praks v Sloveniji in Evropi in je odlična priložnost za spoznavanje vaših potencialnih delodajalcev, druženje in zabavo s somišljeniki ter nabiranje znanja izven univerzitetnih učilnic. Zato s prijavo ne zamujajte!

]]>
news-1513 Mon, 19 Mar 2018 08:54:35 +0100 Predavanja in pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/predavanja-in-pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst-1/ Obveščamo vas, da v torek, 20. 3. 2018 in v sredo, 21. 3. 2018, pri lekt. mag. Nataši Gajšt odpadejo predavanja in v sredo, 21. 3. 2018, odpadejo pogovorne ure.

Lep pozdrav

]]>
news-1512 Mon, 19 Mar 2018 07:44:12 +0100 Predavanje gosta iz prakse noga/povezave/rss/news/predavanje-gosta-iz-prakse/ Vabimo vas, da se v sredo, 21. 3. 2018, ob 11.00h v predavalnici P03, udeležite predavanja gosta iz prakse na temo: "Prestrukturiranje insolventne družbe - primer iz prakse iz vidika banke upnice." Predavanje bo izvedel, g. Mitja Farič, mag. ekon. in posl. ved, iz oddelka za restrukturiranje v ABANKI d.d.. Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta "Krizni finančni management" in je za slušatelje predmeta obvezno.

]]>
news-1496 Sat, 17 Mar 2018 08:58:00 +0100 Case Study Competition noga/povezave/rss/news/case-study-competition/

Študentsko naravnano tekmovanje v Zagrebu, Case Study Competition, poziva študente k sodelovanju pri izdelavi rešitev resničnostnih poslovnih primerov. Prijave k sodelovanju se zbirajo med 5. marcem in 17. marcem 2018. 

Podjetja, ki sodelujejo v letošnjih poslovnih primerih:

 • Coca-Cola in 50. rojstni dan »Dame v rdečem« (50. obletnica delovanja Coca-Cole na Hrvaškem),
 • GlaxoSmithKline d.o.o.- Multi-Channel Marketing kampanja za Duac
 • Grawe Hrvatska d.d.- Zaženi spremembo, saj sprememba se začne s teboj
 • Hrvatski telekom- TV4YOU: Delovanje in vsebina TV v prihodnosti?
 • INA-industrija nafte-  INA – prodajno mesto prihodnosti
 • Privredna banka Zagreb- #S.M.A.R.T. PBZ (Simple.Multidimensional.Artificial.Retail.Technology.)
 • Samsung Electronics Austria GmbH- "Wind of change"
 • Vipnet d.o.o.- Vip Now
 • Zagrebačka banka- Mobility Concept – Imaš recept?

Case Study Competition tekmovanje, kjer podjetja posredujejo dejanske poslovne primere, študenti pa nanje odgovorijo s kreativnimi, inovativnimi in efikasnimi rešitvami, je odprt za vse študente, pri čemer se tvorijo ekipe z dvema do štirimi člani, vsakemu pa je dan na razpolaganje mentor iz podjetja, čigar problem ekipa študentov rešuje.

Podrobnejše informacije so podane na spletni strani in Facebooku.

]]>
news-1510 Thu, 15 Mar 2018 07:54:25 +0100 Predavanja in pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/predavanja-in-pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-1/ Obveščamo vas, da v četrtek, 15.3.2018 opdadejo vsa predavanja in pogovorne ure.

]]>
news-1509 Tue, 13 Mar 2018 14:16:52 +0100 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-11/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v sredo, 14.3.2018 med 11.00 - 13.00 uro.

]]>
news-1508 Tue, 13 Mar 2018 13:43:37 +0100 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-5/ V sredo, 14. 3. 2018, bodo pogovorne ure med 11.30 in 13.30 uro.

]]>
news-1507 Tue, 13 Mar 2018 13:25:51 +0100 Pogovorne ure pri Heriju Špički noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-heriju-spicki-2/ Obveščamo vas, da v petek, 16.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1506 Tue, 13 Mar 2018 09:53:58 +0100 Strokovna ekskurzija KMEP 2018 noga/povezave/rss/news/strokovna-ekskurzija-kmep-2018/ ŠTUDENTOM PRVIH LETNIKOV – STROKOVNA EKSKURZIJA 12. APRIL 2018

 

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje (KMEP) EPF organizira 12. APRILA 2018 STROKOVNO EKSKURZIJO V MEDNARODNA PODJETJA NA DOLENJSKEM (letak v priponki). Ključni cilj strokovne ekskurzije je pridobitev vpogleda v izkušnje podjetij s poslovanjem v današnjem globalnem poslovnem okolju in pridobitev informacij o kadrih s področja ekonomije in poslovnih ved, po katerih podjetja povprašujejo. Drugi ključni cilj je seznanitev s kulturno dediščino Dolenjske in mreženje med študenti. Študent si krije stroške kosila in degustacije vina (skupaj cca 20 EUR), ostale stroške krije KMEP.

Zadnji rok za prijavo na strokovno ekskurzijo je petek, 16. marec 2018. Študenti se prijavijo pri tajnici ge. Anji Varnica (pritličje Razlagove 20).

V primeru, da se prijavljen/a študent/ka strokovne ekskurzije ne bi mogel/la udeležiti, tajnici sporoči podatke o študentu/ki EPF, ki se bo ekskurzije udeležil/a namesto njega.

 

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje EPF

]]>
news-1505 Tue, 13 Mar 2018 07:22:35 +0100 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-7/ Obveščamo vas, da v torek, 13.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1504 Mon, 12 Mar 2018 14:18:14 +0100 Ekskurzija na Slovenskem oglaševalskem festivalu noga/povezave/rss/news/ekskurzija-na-slovenskem-oglasevalskem-festivalu/ Študenti,

Katedra za marketing tudi v letošnjem študijskem letu vabi študente marketinga in drugih usmeritev Ekonomsko-poslovne fakultete, da se udeležite strokovne ekskurzije in obiščete Slovenski oglaševalski festival.

Oglaševalci in kreativci iz vse Slovenije se bodo ponovno zbrali na največjem slovenskem oglaševalskem festivalu, ki bo potekal 12. in 13. aprila v Portorožu v osupljivem hotelu Kempinski Palace Portorož. Katedra za marketing EPF vam že četrto leto omogoča, da prisluhnete predavanjem številnih izjemnih strokovnjakov iz področja oglaševanja, komuniciranja in marketinga, da spoznate kdo je kdo v slovenski marketinški sferi in se prepričate o tem, kdo je v letu 2017 na področju oglaševanja naredil največ. Do programa festivala lahko dostopate na: https://sof.si/programski-urnik/.

Na ekskurzijo se odpravljamo v četrtek, 12. aprila v zgodnjih jutranjih urah, iz Portoroža pa se vračamo v soboto 14. aprila v poznih dopoldanskih urah.

Cena ekskurzije znaša 90,00 € in vključuje polno kotizacijo za udeležbo na vseh kongresnih in festivalskih aktivnostih, avtobusni prevoz ter dve nočitvi z zajtrkom v neposredni bližini festivala.

Prijave pošljite asistentu Domnu Malcu na e-naslovu: domen.malc@um.si, ob prijavi pa sporočite:

-  Ime in priimek z vpisno številko

-  Naslov

-  Davčno številko

-  EMŠO

-  Letnik in smer študija

Dodatne informacije in nalog za plačilo ekskurzije boste prejeli ob prijavi.

Lep pozdrav,

]]>
news-1503 Mon, 12 Mar 2018 12:37:58 +0100 predavanja in pogovorne ure pri lekt. mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/predavanja-in-pogovorne-ure-pri-lekt-mag-natasi-gajst/ Pozdravljeni

Obveščamo vas, da v torek, 13. 3. 2018 in v sredo, 14. 3. 2018, pri lekt. mag. Nataši Gajšt odpadejo predavanja, ter v sredo, 14. 3. 2018, odpadejo pogovorne ure.

Lep pozdrav

]]>
news-1502 Mon, 12 Mar 2018 12:34:58 +0100 Podjetje ROKO iz Hoč išče študenta z možnostjo zaposlitve noga/povezave/rss/news/podjetje-roko-iz-hoc-isce-studenta-z-moznostjo-zaposlitve/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1501 Mon, 12 Mar 2018 10:06:58 +0100 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-6/ Pogovorne ure danes, 12. 3. 2018 odpadejo.

]]>
news-1500 Mon, 12 Mar 2018 08:02:28 +0100 Izid posebnega poročila o vplivu Globalnega podjetniškega monitorja na oblikovanje podjetniške politike noga/povezave/rss/news/izid-posebnega-porocila-o-vplivu-globalnega-podjetniskega-monitorja-na-oblikovanje-podjetniske-politike/  

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

Izšlo je posebno poročilo o vplivu

Globalnega podjetniškega monitorja na oblikovanje podjetniške politike

 

 

 

 

 

Globalni podjetniški monitor (GEM), v svetovnem merilu najstarejša in najbolj zanesljiva dolgoročne raziskava podjetništva, je pripravil posebno poročilo, ki za 21 držav  prikazuje, kako se je v 19-ih letih svojega raziskovanja GEM uveljavil kot pomemben dejavnik oblikovanja podjetniške politike.

Pomen podjetništva ter malih in srednje velikih podjetij za uspešno in razvojno učinkovito gospodarstvo je dobro poznan; po podatkih svetovne banke so leta 2016 mala in srednje velika podjetja zagotovila polovico vseh delovnih mest. Precej manj pa je poznana vloga raziskovanja pri oblikovanju pametne podjetniške politike, ki lahko podpira in razvija podjetništvo. To vrzel odpravlja najnovejše posebno poročilo GEM o podjetniški politiki.

Izsledki raziskave GEM se že dalj časa uporabljajo v okviru akademskih raziskav, doslej pa nismo imeli pregleda nad tem, v kolikšni meri se zbrani podatki tudi dejansko uporabljajo pri oblikovanju podjetniške politike. V 19-ih letih je GEM zbral enkratno zbirko podatkov, ki omogoča organizacijam in oblikovalcem podjetniške politike temeljit vpogled v podjetniško tkivo in vzorce v svoji državi kot tudi v svetovnem merilu. Vodja Globalnega podjetniškega monitorja za Slovenijo prof. dr. Miroslav Rebernik poudarja, da je »GEM pomembna podlaga za razumevanje podjetniških procesov, saj zbira podatke po trdni metodologiji, ki omogoča poglobljene primerjave med posameznimi državami in oblikuje uporabne sklepe, ki lahko pripomorejo k učinkoviti pripravi takšnih političnih ukrepov, da lahko izboljšajo podjetniški ekosistem in spodbudijo več kakovostnega podjetništva.«

Novo posebno poročilo GEM o podjetniški politiki analizira 21 držav in razkriva, kdo vse uporablja GEM podatke in ali so ti našli svoje mesto v strateških in razvojnih dokumentih, na spletnih straneh državnih ustanov in v medijih. »Vprašanje, kako lahko raziskave vplivajo na postopek oblikovanja politik, ni novo in je pripeljalo do rastočega obsega literature o 'uporabi znanja'«, pravi Mike Herrington, izvršni direktor Globalnega podjetniškega monitorja. »Skoraj nemogoče je trditi, da ima kakšna raziskava, velja tudi za GEM, neposreden vpliv na politiko v državi, saj je preveč akterjev, deležnikov in spremenljivk na področju oblikovanja političnih ukrepov.  Vendar smo iskali znake, ali bi lahko ugotovitve GEM imele posreden vpliv na politiko in verjamemo, da smo našli takšne dokaze,« je še dejal.

V poročilu tako najdemo številne primere, ki to potrjujejo. V Braziliji, na primer, SEBRAE glavna državna ustanova za podporo podjetništva, uporablja GEM v več svojih enotah, posebej intenzivno na Oddelku za strateški management (UGE), kjer uporabljajo GEM podatke pri razvoju različnih storitev in političnih ukrepov. Kitajska vlada sprejema GEM kot pomemben vir podatkov za mednarodno primerjavo podjetništva. Na podlagi konceptualnega okvirja GEM in nacionalnih podatkov je Ministrstvo za človeške vire in socialne zadeve oblikovalo sistem vrednotenja regionalnega podjetniškega okolja. Poleg tega je Organizacijski oddelek Centralnega komiteja Kitajske komunistične partije vključil TEA indeks v temeljni indeks nacionalnega razvoja talentov. V Nemčiji se Združenje nemških gospodarskih zbornic, ki povezuje 79 gospodarskih zbornic, v svojem letnem poročilu o novih podjetjih običajno sklicuje na GEM podatke in aktualno nacionalno GEM poročilo.

Takšnih in podobnih primerov je v poročilu obilo, tudi precej slovenskih, saj so bili podatki GEM v preteklih letih uporabljeni v številnih strateških in razvojnih dokumentih slovenske vlade, ministrstev in vladnih ter nevladnih ustanov.

Posebno poročilo v vplivu GEM na oblikovanje podjetniške politike »The Influence of GEM on Policy 2017/2018« se nahaja na http://www.gemconsortium.org/report, kjer so tudi redna letna poročila Globalnega podjetniškega monitorja, ter na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij EPF UM (http://ipmmp.um.si/globalni-podjetniski-monitor/gem-slovenija-monografije/), kjer tudi najdete rezultate primerjalnih raziskav podjetništva iz vseh preteklih let.

O Globalnem podjetniškem monitorju

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največji in najbolj razvit raziskovalni program za podjetništvo na svetu. Leta 1999 sta ga skupaj začela Babson College in London Business School, Slovenija pa se je raziskavi priključila leta 2002. GEM je enkraten predvsem zato, ker v nasprotju z drugimi podatkovnimi bazami, ki merijo značilnosti manjših in novih podjetij, proučuje obnašanje posameznikov v procesu nastajanja in vodenja podjetja. Proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij in išče odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospešili.

Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci nacionalnih timov drugih držav tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave. Slovenski raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.

Globalni sponzorji raziskave so Babson College (ZDA), Universidad Del Desarrollo (Čile), Universiti Tun Abdul Razak (Malezija) in Korean Entrepreneurship Foundation (Južna Koreja). Slovenski del raziskave financira SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Dodatne informacije:

Prof. dr. Miroslav Rebernik

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij

Telefon: 02 22 90 254; e-mail: miroslav.rebernik@um.si   

 

]]>
news-1499 Mon, 12 Mar 2018 07:49:11 +0100 Pogovorne ure pri mag. Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-danielu-zdolsku-2/ Pogovorne ure bodo namesto v sredo, 14. 3. 2018, v torek, 13. 3. 2018, od 13.00 dalje.

]]>
news-1498 Fri, 09 Mar 2018 12:55:44 +0100 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski-Klančnik, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-klancnik-mag/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek (12.03) namesto ob 13.00 od 09.30 do 11.00.

 

]]>
news-1497 Fri, 09 Mar 2018 08:04:18 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-20/ Obveščamo vas, da v petek, 9.3.2018 zaradi bolezni odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1472 Thu, 08 Mar 2018 07:45:00 +0100 Konferenca Neprekinjeno poslovanje noga/povezave/rss/news/konferenca-neprekinjeno-poslovanje/

Palsit d.o.o. vabi 8. marca na 13. konferenco pod imenom NEPREKINJENO POSLOVANJE, ki bo v City hotelu v Ljubljani, kjer vam bodo strokovnjaki predstavili izkušnje in praktične primere ter vam podali konkretne rešitve, ki bodo pripomogle k boljšemu obvladovanju neprekinjenega poslovanja.

Veliko podjetij in organizacij meni, da so pripravljene na prekinitve in incidente v poslovanju. Kaj pa vi - ste pripravljeni? Ste se pripravljeni spoprijeti z nepredvidljivimi dogodki? Kaj, če vam poplave uničijo prostore? Kaj, če ste se prisiljeni preseliti na drugo lokacijo? Kaj se zgodi, če so ključne osebe poslovanja odsotne, zbolijo, odidejo? Če ostanete brez elektrike cel delovni dan ali več? Kako ukrepati v primeru groženj s terorističnimi napadi? Kako torej delovati neprekinjeno?

Dobra pripravljenost za neprekinjeno poslovanje je za podjetja neizogibnega pomena, saj se s tem lahko izognejo različnim oblikam tveganja in škodi, ki nastane zaradi incidentov.

Celoten program dogodka: PROGRAM 

Za prijave do vključno 25.2.2018 velja 12% popust, tako cena s popustom znaša 326 € + DDV, pri čemer se študentje konference lahko udeležijo BREZPLAČNO, s predhodno prijavo na prijavnico in pod opombe napišejo ime fakultete.

]]>
news-1494 Wed, 07 Mar 2018 14:34:52 +0100 Predstavitev Shanghai Summer School noga/povezave/rss/news/predstavitev-shanghai-summer-school/ Vabljeni na predstavitev Shanghai Summer School v torek 14. marca ob 17:30 na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Več o dogodku najdete tukaj https://goo.gl/mNdirz;

Napoleon je nekoč dejal: "Kitajska je speči tiger. Naj spi." Tiger se je prebudil in Kitajska je v preteklih letih zrasla v velesilo na področju gospodarstva, visoke tehnologije, kulture, kulinarike in celo ekologije. Šanghaj kot mesto prihodnosti, finančna prestolnica ter kraj kjer vzhod srečuje zahod se ponuja kot odlično mesto za spozanavanje nove velesile.

Skozi eno-mesečni program boste osvojili osnove Kitajščine, spoznali posebnosti te starodavne kulture, obiskali sedež velikana svetovne trgovina - Alibabe, spoznali zgodbe uspešnih posameznikov ter kot turisti obiskali največje znamenitosti mesta (npr. Shanghai Tower - 2. najvišja stolpnica sveta). Še bolj podrobno je Shanghai Summer School predstavljen na www.Shanghai.si.

Kot študenti z aktivnim študentskim statusom lahko pridobite tudi štipendijo v višini 780 eurov (http://www.shanghai.si/stipendija/)

Prijave so odprte do nedelje 18. marca na www.Shanghai.si

Vljudno vabljeni!

]]>
news-1492 Wed, 07 Mar 2018 11:17:52 +0100 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-8/ Obveščamo vas, da  v ponedeljek, 12. 3. 2018 zaradi službene odsotnosti pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1491 Wed, 07 Mar 2018 09:37:59 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-21/ Obveščamo vas, da v torek, 13.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1490 Wed, 07 Mar 2018 07:37:56 +0100 Pogovorne ure pri Heriju Špički noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-heriju-spicki-1/ Obveščamo vas, da v petek, 9.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1489 Tue, 06 Mar 2018 13:50:54 +0100 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-7/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure jutri, 7.3.2018 ob 10.30 uri.

]]>
news-1482 Tue, 06 Mar 2018 09:00:00 +0100 Sejem rabljenega gradiva noga/povezave/rss/news/sejem-rabljenega-gradiva/

Vabljeni na Sejem rabljenega gradiva, kjer lahko po ugodnih cenah pridobite knjige, zapiske ter skripte ali pa se teh znebite. Sejem bo 6. marca ob 9. uri na Razlagovi 20 v študentskem kotičku (bivša 10ka).

Prodaja literature je možna na dva načina, in sicer v času sejma, kjer ste prisotni in svoje gradivo prodajate sami ali pa gradivo prinesete dan pred sejmom in gradivo v vašem imenu prodajajo člani Študentskega sveta in tutorji EPF.

V kolikor se odločite za drugo obliko, je potrebno najkasneje v ponedeljek, 5. marca v tutorski prostor (avli na Razlagovi 20) prinesti vaše knjige, skripte, zapiske. Gradivo oddate skupaj z izpolnjenim obrazcem, na katerem so vaši podatki in podatki o gradivu, ki ste ga prinesli. Vaše gradivo bo označimo z dodeljeno zaporedno številko in ceno, ki ste jo določili. Cene naj bodo primerne in zaokrožene na celo število. Po končanem sejmu imate 7 dni časa da prevzamete vaš denar ali neprodano gradivo.

Natisnjen obrazec lahko najdete na polici pred tutorskim prostorom ali v priponki: OBRAZEC

Podrobnejše informacije: Facebook dogodek

]]>
news-1487 Tue, 06 Mar 2018 08:10:10 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-22/ Pogovorne ure bodo v petek, 9. 3. 2018, ob 12.30 uri, namesto v četrtek, 8. 3. 2018.

]]>
news-1486 Mon, 05 Mar 2018 13:57:29 +0100 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik-4/ V torek, 6. 3. 2018, bodo pogovorne ure med 11.00 in 12.30 uro.

]]>
news-1485 Mon, 05 Mar 2018 08:17:21 +0100 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-10/ Obveščamo vas, da v sredo, 7.3.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 6.3.2018 od 11.00 - 13.00 ure.

]]>
news-1484 Fri, 02 Mar 2018 08:05:21 +0100 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-5/ V ponedeljek, 5. 3. 2018 bodo pogovorne ure ob 17.00.

]]>
news-1483 Thu, 01 Mar 2018 09:43:37 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-20/ Obveščamo vas, bodo pogovorne ure v torek, 6.3.2018 od 11.30 - 13.30 ure.

]]>
news-1481 Wed, 28 Feb 2018 08:00:00 +0100 Izid Slovenskega podjetniškega observatorija 2017 noga/povezave/rss/news/izid-slovenskega-podjetniskega-observatorija-2017/ SPOROČILO ZA JAVNOST

Slovenska podjetja in krožno gospodarstvo

 

Slovenski podjetniški observatorij 2017

 

(Maribor, 28. 2. 2018) Ob ukrepih za spodbujanje ustanavljanja kakovostnih novih podjetij, se mora Slovenija s svojimi ukrepi bolj učinkovito lotiti izboljšanja ekonomskega in konkurenčnega položaja obstoječih podjetij. Slovenija, ki se je med prvimi državami v Evropi aktivno pridružila naporom za uvedbo krožnega gospodarstva, je stopila na dolgoročno pot, ki je ključnega pomena za blaginjo gospodarstva in podjetij.

 

V letu 2016 je bilo v Sloveniji 124.058 podjetij, od tega petina gospodarskih družb z 0 zaposlenimi, skoraj tri četrtine mikro podjetij, 4,5 % malih podjetij, manj kot odstotek srednje velikih podjetij in le petina odstotka velikih podjetij. Slovenska podjetja so skupaj s samozaposlenimi nudila delo 543.371 ljudem, ustvarila 3,5 milijarde evrov neto poslovnega izida in 22 milijard evrov dodane vrednosti. Več kot tretjino dodane vrednosti so ustvarila velika podjetja, medtem ko preostali slabi dve tretjini mikro, mala in srednja podjetja. Več kot tretjina dodane vrednosti v letu 2016 je bila ustvarjena v predelovalnih dejavnostih. Prihodek od prodaje na tujem trgu, kjer je bila ustvarjena skoraj tretjina vsega prihodka slovenskega gospodarstva (32,5 milijarde evrov), se je glede na leto 2015 povečal za skoraj petino. Več kot polovico izvoznega prihodka so ustvarile predelovalne dejavnosti, ki so svoj izvoz povečale za skoraj desetino glede na preteklo leto. V nefinančnem sektorju gospodarstva EU-28 leta 2015 je bilo več kot 23 milijonov podjetij, ki so zaposlovala skoraj 138 milijonov ljudi in ustvarila 7.030 milijard evrov dodane vrednosti. Največji delež podjetij, zaposlenosti in dodane vrednosti je pripadal storitvenemu sektorju.

Prof. dr. Dijana Močnik je ob tem poudarila: »Precej manjša povprečna produktivnost slovenskega delavca je zagotovo povezana z ustanavljanjem številnih podjetij, ki ne ustvarjajo nove vrednosti in ne rastejo. Ustanavljanje novih podjetij brez potenciala rasti, zagotavljanja delovnih mest in ustvarjanja dodane vrednosti ne prinaša blagostanja družbi, pač pa nekaterim morda le kratkoročno in parcialno rešuje specifično situacijo. Najbolj očitno je to zaznati v izjemnem porastu števila podjetij v dejavnosti strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih v Sloveniji, ki jih je bilo največ v nefinančnem sektorju gospodarstva Slovenije. In prav v tej dejavnosti je bila produktivnost najnižja.«

Drugi del Slovenskega podjetniškega observatorija 2017 se podrobneje posveča krožnemu gospodarstvu, ki je v zadnjih letih pridobilo pozornost svetovne javnosti zaradi priznanja, da sta varnost oskrbe z viri in učinkovita raba virov ključnega pomena za blaginjo gospodarstev in podjetij. Osredotočamo se na proučevanje krožnega gospodarstva z vidika MSP kot ene izmed skupin deležnikov, ki pomembno vpliva na implementacijo krožnega gospodarstva v poslovno prakso. S tem namenom je poglavje sestavljeno iz teoretičnega okvirja krožnega gospodarstva, katerega namen je dvigniti ozaveščenost in informiranost med podjetji in posamezniki, ter iz praktičnih vidikov implementacije krožnega gospodarstva na ravni podjetij vključno s študijo primera, ki prikazuje stanje in možnosti uporabe ekodizajna v slovenskih MSP na področju gradbeništva in z njim povezanih dejavnosti.

Prof. dr. Karin Širec izpostavlja: »Slovenija se je aktivno pridružila naporom za uvedbo krožnega gospodarstva. Proces, v katerega je stopila, zahteva večfazni pristop, začenši z dvigovanjem ozaveščenosti in poznavanja koncepta krožnega gospodarstva, tako med posamezniki – odjemalci, kot med podjetji in podpornimi institucijami.«

Z vidika MSP je ključnega pomena sistemski pristop k implementaciji krožnega gospodarstva. Ugotavljamo, da je za podjetja na voljo vse več kazalnikov, metod in orodij, s katerimi lahko merijo krožnost svojih procesov. Ker je koncept krožnega gospodarstva v začetnih fazah razvoja, je rezultatov in učinkov njegove implementacije zelo malo. Ob tem razpoložljive študije učinkov krožnega gospodarstva uporabljajo različne pristope, zato je primerjava rezultatov zelo otežena.

Prof. dr. Barbara Bradač Hojnik ugotavlja: »Za podjetja je na voljo vse več informacij o uvajanju načel krožnega gospodarstva v poslovno prakso, vključno s primeri dobrih praks, orodji in priročniki, katerih uporaba in zgledi lahko pripomorejo k hitrejšemu in uspešnejšemu implementiranju koncepta.«

Analiza področja ekodizajna kot dela krožnega gospodarstva v zadnjem delu monografije je pokazala, da se je v zadnjem desetletju največ ukrepov ekodizajna nanašalo na ravnanje z odpadki. Velik neizkoriščen potencial za izboljšave ostaja v fazi načrtovanja za pridobivanja materialov ter načrtovanja za uporabo. Podjetnike zelo pritegnejo ukrepi za višjo energetsko učinkovitost v vseh fazah okoljskega življenjskega cikla. Kljub nenehnemu razvoju orodij in opreme za podporo poslovanju, podatki iz literature in prikazane študije primera jasno kažejo na to, da večina MSP sploh ne uporablja nikakršnih orodij za trajnostno upravljanje podjetij. Videti je, kot da MSP še vedno niso prepoznala koristi trajnostnega poslovanja.

»Večina managerjev je prepričanih, da je vključevanje ekodizajna v razvoj predrago, kar kaže na nerazumevanje samega koncepta ekodizajna. Ob tem ugotavljamo, da podjetja niso dovolj seznanjena in se ne zavedajo okoljskih vplivov, ki jih posredno povzročajo že v zgodnjih fazah življenjskega cikla proizvodov,« dodaja prof. dr. Matjaž Denac.

 

Raziskavo Slovenski podjetniški observatorij, ki že vse od leta 2000 kontinuirano spremlja stanje slovenskih podjetij in podaja sliko slovenskega podjetništva, je v letu 2017 financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Publikacija je brezplačno dostopna na: http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/

 

Podrobnejše informacije lahko prejmete pri:

Prof. dr. Karin Širec

Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Inštitut za podjetništvo in management

malih podjetij

Tel: 02/ 22 90 114

e-mail: karin.sirec@um.si

 

Prof. dr. Dijana Močnik

(analiza podjetij)

e-mail: dijana.mocnik@um.si

Prof. dr. Barbara Bradač Hojnik

(krožno gospodarstvo)

e-mail: barbara.bradac@um.si

Prof. dr. Matjaž Denac

(krožno gospodarstvo – primer ekodizajna)

e-mail: matjaz.denac@um.si

 

 

]]>
news-1480 Tue, 27 Feb 2018 10:18:34 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-2/ Obveščamo vas, da zaradi bolezni, v četrtek, 1.3.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1479 Tue, 27 Feb 2018 08:32:48 +0100 Projekt Uspešne ženske 2018 noga/povezave/rss/news/projekt-uspesne-zenske-2018/ Spoštovani,

Projekt Uspešne ženske 2018 organiziramo peto leto zapovrstjo člani sekcije "Mladi projektni managerji", kateri spadamo pod Slovensko združenje za projektni management. Naš soorganizator je Inštitut za projektni management Ekonomsko - poslovne fakultete v Mariboru.

Dogodek je odobren s strani vodstva in je odprt za široko javnost, s primarnim fokusom na študente Univerze v Mariboru, še posebej študente Ekonomsko-poslovne fakultete.

Priloženo vabilo vam pošiljamo v priponki tega elektronskega sporočila.

Z lepimi pozdravi,

 

 

 

 

]]>
news-1478 Tue, 27 Feb 2018 08:10:37 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-12/ Obveščamo vas, da v četrtek, 1.3.2018 pgovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 5.3.2018 od 14.00 - 15.30 ure.

]]>
news-1477 Tue, 27 Feb 2018 07:53:17 +0100 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-6/ Obveščamo vas, da v torek, 27.2.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 1.3.2018 ob 9.30 uri.

]]>
news-1476 Mon, 26 Feb 2018 08:56:57 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-8/ Zaradi bolniškega dopusta dr. Alenke Kavkler v ponedeljek, 26. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1475 Mon, 26 Feb 2018 08:44:59 +0100 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-9/ Obveščamo vas, da v naslednjih dveh tednih (od 26.2. - 12.3.2018) odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1474 Fri, 23 Feb 2018 15:46:00 +0100 Lidl razpisuje prosto delovno mesto Referent za upravljanje nabave noga/povezave/rss/news/lidl-razpisuje-prosto-delovno-mesto-referent-za-upravljanje-nabave/ Spodaj je link do delovnega mesta, ki Lidl ponuja v Mariboru.


http://kariera.lidl.si/sl/prosta_mesta-347/Referent-za-upravljanje-nabave-m-ž-SSC-Maribor-236

Za vsa vprašanja sem vam na voljo.

Lep pozdrav

]]>
news-1473 Fri, 23 Feb 2018 12:31:31 +0100 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-6/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 26.2.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1471 Fri, 23 Feb 2018 09:47:48 +0100 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-6/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 26.2.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1470 Tue, 20 Feb 2018 13:27:59 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-19/ Obveščamo vas, da v tednu od 26.2.-2.3. ne bo pogovornih ur.

]]>
news-1469 Tue, 20 Feb 2018 09:28:50 +0100 Pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-8/ Obveščamo vas, da danes, 20.2.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1468 Tue, 20 Feb 2018 09:27:38 +0100 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-15/ Obveščamo vas, da v tem in naslednjem tednu (do 2.3.2018) odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1467 Mon, 19 Feb 2018 13:12:02 +0100 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-mag-ekon-in-posl-ved-2/ V torek, 20. 2. 2018 bodo pogovorne ure od 9.00 do 10.30 ure.

]]>
news-1466 Mon, 19 Feb 2018 11:25:08 +0100 pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-7/ Obveščamo vas, da v četrtek, 22.2.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 20.2.2018 od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-1465 Mon, 19 Feb 2018 10:34:42 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-13/ V sredo, 21. 2. 2018, ter v sredo, 28. 2. 2018, odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1464 Mon, 19 Feb 2018 09:15:05 +0100 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-8/ Obveščamo vas, da danes, 19.2.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1463 Mon, 19 Feb 2018 08:46:57 +0100 Pogovorne ure pri dr. Miroslavu Reberniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-miroslavu-reberniku-8/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure danes, 19.2.2018 od 15.00 -16.30 ure.

]]>
news-1462 Mon, 19 Feb 2018 08:43:46 +0100 Pogovorne ure pri dr. Jerneju Belaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-jerneju-belaku-7/ Obveščamo vas, da v času od 26.2. in 2.3.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1461 Mon, 19 Feb 2018 08:42:24 +0100 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-7/ Obveščamo vas, da v času od 26.2. in 2.3.2018 pogovorne ure odpadejo.

]]>
news-1460 Mon, 19 Feb 2018 08:36:04 +0100 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-9/ Obveščamo vas, da 22.2.2018 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo 26.2.2018 med 11.00 - 13.00.

]]>
news-1459 Mon, 19 Feb 2018 08:20:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-13/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek, 20.2.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 21.2.2018 od 13.00 - 14.30 ure.

]]>
news-1458 Fri, 16 Feb 2018 15:20:18 +0100 Potek informativnih dnevov na EPF noga/povezave/rss/news/potek-informativnih-dnevov-na-epf/ V petek in soboto, 9. 2. ter 10. 2. 2018, so potekali informativni dnevi na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, ki ima že 59-letno tradicijo. Študijske programe in vsebine je zainteresiranim dijakom predstavila prodekanica za izobraževalno dejavnost doc. dr. Andreja Lutar Skerbinjek. Kako na EPF pridobljeno znanje uporabiti v praksi, jim je v nagovoru predstavil mag. Božo Emeršič, magister znanosti s področja »Poslovodenje in organiziranje – MBA«, ki je hkrati tudi član Strateškega Sveta EPF. Sledila je še predstavitev utripa študentskega življenja in predstavitev dejavnosti v sklopu fakultete , ki so jo pripravili študenti za okroglo mizo, katero je modelirala prodekanica študentka Monika Strauss. Na koncu pa so študenti tutorji popeljali dijake po fakulteti ter jim pokazali še prostore fakultete .

Reportaža o dogodku.

]]>
news-1457 Fri, 16 Feb 2018 09:33:55 +0100 Obvestilo za študente -izbirni predmeti noga/povezave/rss/news/obvestilo-za-studente-izbirni-predmeti/ Spoštovani študent/ka!

 

Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 19. februarja 2018, na spletni strani Urnik po predmetih, objavljeni urniki za letni semester študijskega leta 2017/2018 in Navodila za izbiro izbirnih predmetov pred letnim semestrom.

 

Letni semester se začne v ponedeljek, 26. 2. 2018 in traja do petka, 15. 6. 2018.

 

Pedagoškega procesa prosti dnevi v letnem semestru po študijskem koledarju za študijsko leto 2017/2018 so:

-          2. 4. 2018 Velikonočni ponedeljek

-          27. 4. – 2. 5.2018 Prvomajske počitnice

-          15. 5. 2018 Dan študentov

 

Izbira izbirnih predmetov bo potekala od torka, 20. 2. 2018, od 8. ure do petka, 23. 2. 2018, do 15. ure. Predmete izbirate glede na Urnik po predmetih in glede na proste termine ob vaših obveznih smernih predmetih.

Izbirate naslednje izbirne predmete:

 • 3. letnik VS – Izbirni predmet 2
 • 3. letnik UN – Izbirni predmet 6
 • 1. letnik MAG – Izbirni predmet 1

 

Izbira izbirnega predmeta je obvezna, možna po bo na hitrih povezavah desno, v  "Seznam izbirnih predmetov VS", "Seznam izbirnih predmetov UN" oz. "Seznam izbirnih predmetov MAG".

 

Druge izbirne predmete ste izbrali ob vpisu v letnik.

 

Sprememba izbranega izbirnega predmeta je možna do 16. 3. 2018.

 

Obrazce za spremembo najdete na spletni strani http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/Referat/Vloga_za_spremembo_izbirnih_predmetov.doc.

 

Lep pozdrav,

 

Služba za študentske in študijske zadeve

]]>
news-1456 Wed, 14 Feb 2018 19:17:21 +0100 MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2017 noga/povezave/rss/news/mss-nagrada-za-najboljso-diplomsko-oz-magistrsko-nalogo-s-podrocja-mladih-v-letu-2017/ Razpis: MSS nagrada za najboljšo diplomsko oz. magistrsko nalogo s področja mladih v letu 2017

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2017.

]]>
news-1455 Wed, 14 Feb 2018 11:51:11 +0100 Program pripravništva Delegacije EU pri ZN v Ženevi noga/povezave/rss/news/program-pripravnistva-delegacije-eu-pri-zn-v-zenevi/ V priponki je dopis Delegacije EU pri ZN v Ženevi, s katerim obveščajo o možnostih pripravništva na različnih strokovnih področjih. Predviden začetek pripravništva je 15.3.2018. program traja 3 do 4 mesece.

Rok za prijavo je 23.2.2018.

]]>
news-1454 Tue, 13 Feb 2018 14:18:00 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-21/ Pogovorne ure bodo v petek, 16. 2. 2018 ob 15.00 uri (namesto v četrtek, 22. 2. 2018).

]]>
news-1453 Tue, 13 Feb 2018 14:03:08 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-10/ V sredo, 14. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 15. 2. 2018, med 11.00 in 12.30 uro.

]]>
news-1452 Mon, 12 Feb 2018 13:58:43 +0100 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-6/ V sredo, 14. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1451 Mon, 12 Feb 2018 13:56:34 +0100 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-14/ Pogovorne ure so iz srede, 14. 2. 2018, prestavljene na torek, 13. 2. 2018 med 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1450 Mon, 12 Feb 2018 13:55:54 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-10/ V torek, 13. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1449 Mon, 12 Feb 2018 13:54:23 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari Bradač Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-bradac-hojnik-4/ Pogovorne ure so iz četrtka, 15. 2. 2018, prestavljene na torek, 13. 2. 2018, med 10.00 - 11.30 ure.

]]>
news-1446 Mon, 12 Feb 2018 12:12:57 +0100 Povabilo študentom k študentskem projektu noga/povezave/rss/news/povabilo-studentom-k-studentskem-projektu/ Pozdravljeni,

v prilogi vam posredujemo povabilo, ki je namenjeno študentom študijskega programa 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede (MAG). V povabilu vabimo študente k sodelovanju na študentskem projektu v okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«.

Za morebitne dodatne informacije sem vam na razpolago.

Hvala in lep pozdrav,

Bojan Stergar

]]>
news-1445 Mon, 12 Feb 2018 07:08:45 +0100 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-19/ Pogovorne ure bodo v torek, 13. 2. 2018, ob 8.00 uri, namesto v četrtek, 15. 2. 2018.

]]>
news-1444 Fri, 09 Feb 2018 14:38:13 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-19/ V ponedeljek, 12. 2. 2018, bodo pogovorne ure med 12.00 in 13.30 uro.

]]>
news-1443 Fri, 09 Feb 2018 14:17:55 +0100 Pogovorne ure pri dr. Gregu Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-gregu-radonjicu-1/ Obveščamo vas, da v četrtek, 15. 2. 2018, odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregu Radonjiču.

]]>
news-1442 Fri, 09 Feb 2018 14:14:12 +0100 Pogovorne ure pri mag. Nataši Gajšt noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-natasi-gajst/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure pri mag. Nataši Gajš prestavljene iz torka, 13. 2. 2018,

na sredo, 14. 2. 2018, med 8.30 in 10.30 uro.

]]>
news-1441 Fri, 09 Feb 2018 12:38:21 +0100 Pogovorne ure pri dr. Tanji Markovič Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-markovic-hribernik-2/ V torek, 13. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 15. 2. 2018, med 14.00 in 15.30 uro.

]]>
news-1440 Fri, 09 Feb 2018 12:37:09 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-19/ V ponedeljek, 12. 2. 2018, bodo pogovorne ure od 9.30 - 10.45 ure.

]]>
news-1439 Wed, 07 Feb 2018 08:23:03 +0100 Strokovna ekskurzija KMEP noga/povezave/rss/news/strokovna-ekskurzija-kmep/ Drage študentke in študenti katedre KMEP,

da bi popestrili vaš študij, smo se odločili ne le organizirati, ampak za vas tudi financirati strokovno ekskurzijo na Dolenjsko. Doc. dr. Korez - Videtova je pripravila zanimiv program, ki vas bo popeljal k nekaj najuspešnejšim delodajalcem v južni Sloveniji - prepričani smo, da bodo strokovni izziv zagotovo tudi za del udeležencev ekskurzije.

Edini izdatek, ki ga boste imeli udeleženci, je kosilo, obogateno s pokušino vina - z Dolenjske se namreč ne sme brez kozarčka cvička!

Pričakujemo, da se boste ekskurzije, ki jo organiziramo daleč od izpitnih rokov, udeležili vsi. Prijave zbira tajnica katedre, ga. Anja Varnica v pritličju na Razlagovi 20.

Lep pozdrav,

Prof. dr. Sonja Sibila Lebe

predstojnica katedre

]]>
news-1438 Tue, 06 Feb 2018 14:09:58 +0100 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-5/ V sredo, 7. 2. 2018 bodo pogovorne ure ob 9.30 uri.

]]>
news-1437 Tue, 06 Feb 2018 07:17:04 +0100 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-12/ V sredo, 7. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 9. 2. 2018, med 11.00 in 12.30 uro.

]]>
news-1436 Mon, 05 Feb 2018 12:32:50 +0100 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-mag-ekon-in-posl-ved-1/ V torek, 6. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 7. 2. 2018 od 10.00 do 12.00 ure.

]]>
news-1435 Mon, 05 Feb 2018 12:30:55 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-7/ V torek, 6. 2. 2018 in 20. 2. 2018, bodo pogovorne ure zaradi izpitov izjemoma od 10.00 - 10.45 ter od 13.00 do 13.45 ure.

]]>
news-1434 Mon, 05 Feb 2018 08:13:27 +0100 Pogovorne ure pri dr. rer. pol. Jerneju Belaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-rer-pol-jerneju-belaku/ V ponedeljek, 5. 2. 2018 bodo pogovorne ure ob 12.00 uri.

]]>
news-1433 Mon, 05 Feb 2018 07:08:32 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni Sternad Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-sternad-zabukovsek-5/ V torek, 6. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1432 Fri, 02 Feb 2018 15:23:24 +0100 Volilni rezultat volitev za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov noga/povezave/rss/news/volilni-rezultat-volitev-za-clane-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-iz-vrst-studentov/ Volilni rezultat volitev za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov.

]]>
news-1431 Fri, 02 Feb 2018 14:23:57 +0100 Študij v tujini za leto 2018-19 - Erasmus + noga/povezave/rss/news/studij-v-tujini-za-leto-2017-18-erasmus/ Spoštovani študenti, študentke,

na spodnji povezavi vam posredujemo informacije, ki zadevajo študij v tujini v okviru programa Erasmus+ za leto 2018-19!

http://www.epf.um.si/mednarodna-dejavnost/studij-v-tujini/erasmus/

Pomembno!!

Prvo prijavo (obrazec 1) za študij v tujini v zimskem in/ali v letnem semestru štud. leta 2018/19 oddate v Službo za mednarodno sodelovanje do 15.3. 2018! Predlagamo vam, da vpišete vse tri prioritete oz. partnerske univerze, kjer bi želeli opravljati semestrski ali celoletni študij.

Obvestilo o tem, kjer ste bili izbrali boste prejeli po elektronski pošti do 19.3. 2018!

Na spletno stran UM https://aips.um.si/StudentsExchange.asp se je potrebno prijaviti do 30.3. 2018, ko boste prejeli obvestilo s strani Službe za mednarodno sodelovanje o izbrani destinaciji (do 19.3. 2018) po izpeljanem selekcijskem postopku na ravni fakultete.

Predvidoma 21.3. 2018 bo organiziran drugi informativni sestanek (prostor in ura bosta naknadno določena), kjer vas bomo seznanili z vsemi podrobnosti, ki zadevajo izpolnjevanje vseh formalnosti oz. obrazcev kot tudi z nadaljnjimi roki za ostale prijavne postopke s strani tujih institucij!

Lepo pozdravljeni,
Služba za mednarodno sodelovanje

]]>
news-1430 Fri, 02 Feb 2018 13:41:17 +0100 Volilni rezultat volitev za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst drugih delavcev noga/povezave/rss/news/volilni-rezultat-volitev-za-clane-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-iz-vrst-drugih-delavcev/ Volilni rezultat volitev za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst drugih delavcev.

]]>
news-1429 Fri, 02 Feb 2018 07:12:03 +0100 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski Klančni, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-klancni-mag-ekon-in-posl-ved/ V ponedeljek, 5. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1428 Thu, 01 Feb 2018 14:43:32 +0100 Informativni dnevi na UM noga/povezave/rss/news/informativni-dnevi-na-um/ Univerza v Mariboru pripravlja v petek, 9. februarja, med 11.30 in 14. uro na rektoratu Univerze v Mariboru (Trstenjakova in Podreccina dvorana) že tradicionalni dogodek z naslovom »Ustvari si prihodnost – kaj je dobro vedeti pred izbiro študija?«.

 

 

Kot vsako leto je dogodek načrtovan za čas, ko ste bodoči študenti zaključili z obiski fakultet, tj. po 11. uri. Namen dogodka je bodoče študente seznaniti s čim več informacijami, povezanimi z izbiro študija na naši univerzi. Aktivnosti dogodka so povezane z vsebino informativnih dni, tako kot vsako leto do sedaj bo v Podreccini dvorani potekal »sejemski del«, na katerem se bodo predstavile nekatere dislocirane fakultete UM, Visokošolsko prijavno-informacijska služba UM, Študentski domovi Maribor, Služba za mednarodno sodelovanje UM, Univerzitetna knjižnica Maribor, Društvo študentov invalidov Slovenije, Študentski svet UM in Karierni center UM. Istočasno pa bodo v Trstenjakovi dvorani potekala kratka predavanja, katerih namen je bodočim študentom podati kratke, a ključne onformacije o vsebinah, ki jih v teh dneh najbolj zanimajo. Podrobnejša vsebina in program dogodka sta razvidna iz letaka v prilogi, prav tako so informacije objavljene tudi na spletni strani www.um.si.

 

]]>
news-1427 Wed, 31 Jan 2018 17:10:40 +0100 Seznam kandidatov za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst drugih delavcev noga/povezave/rss/news/seznam-kandidatov-za-clane-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-iz-vrst-drugih-delavcev/ Seznam kandidatov za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst drugih delavcev.

]]>
news-1426 Wed, 31 Jan 2018 17:07:28 +0100 Seznam kandidatov za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov noga/povezave/rss/news/seznam-kandidatov-za-clane-akademskega-zbora-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-iz-vrst-studentov/ Seznam kandidatov za člane akademskega zbora Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov.

]]>
news-1425 Wed, 31 Jan 2018 14:07:50 +0100 Pogovorne ure pri dr. Tanji Markovič Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-markovic-hribernik-1/ Dodaten termin pogovornih ur v tem tednu bo v četrtek, 1. 2. 2018 od 14.00 do 15.00 ure.

]]>
news-1424 Wed, 31 Jan 2018 09:46:53 +0100 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu-mag-ekon-in-posl-ved/ V četrtek, 1. 2. 2018 bodo pogovorne ure ob 14.00.

]]>
news-1423 Wed, 31 Jan 2018 09:36:15 +0100 Pogovorne ure pri dr. Gregu Radonjiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-gregu-radonjicu/ V četrtek, 1. 2. 2018 bodo pogovorne ure med 8.30 in 10.00 uro.

]]>
news-1422 Tue, 30 Jan 2018 14:36:50 +0100 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik-5/ V sredo, 31. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 1. 2. 2018 med 12.00 in 13.30 uro.

]]>
news-1420 Tue, 30 Jan 2018 12:32:43 +0100 Razpored izpita - angleški in nemški jezik noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-in-nemski-jezik/ ANGLEŠKI JEZIK (1. 2. 2018 ob 10.00) - vsi letniki + GING

1. Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P2.7

2. Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. - v predavalnici P1.5

 

NEMŠKI JEZIK (1. 2. 2018 ob 10.00) - vsi letniki + GING

1. Prijavljeni pri mag. Alenki Plos - v predavalnici P2.8

]]>
news-1419 Tue, 30 Jan 2018 12:18:38 +0100 Pogovorne ure pri dr. Iztoku Kolarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-iztoku-kolarju-6/ V četrtek, 1. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 31. 1. 2018 od 8.30 do 10.00 ure.

]]>
news-1418 Tue, 30 Jan 2018 07:57:47 +0100 Pogovorne ure pri mag. Sabini Taškar Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-taskar-beloglavec-1/ V torek, 6. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 5. 2. 2018 ob 9.30.

]]>
news-1417 Mon, 29 Jan 2018 15:18:17 +0100 V svetu več podjetniških priložnosti noga/povezave/rss/news/v-svetu-vec-podjetniskih-priloznosti/ Globalni podjetniški monitor 2017/2018 ugotavlja, da se je v svetu 74 % podjetnikov vključilio v podjetništvo, da bi izkoristilo poslovno priložnost in ne zaradi nuje.

]]>
news-1416 Mon, 29 Jan 2018 14:56:39 +0100 Pogovorne ure pri mag. Sabini Taškar Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-taskar-beloglavec/ V torek, 30. 1. 2018 bodo pogovorne ure med 9.00 in 9.30 ter med 10.30 in 11.30 uro.

]]>
news-1415 Mon, 29 Jan 2018 14:37:48 +0100 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-4/ V torek, 30. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 31. 1. 2018 od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1414 Mon, 29 Jan 2018 10:37:35 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari Bradač Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-bradac-hojnik-3/ Pogovorne ure so iz četrtka, 1. 2. 2018 prestavljene na torek, 30. 1. 2018 med 10.00 in 11.30 uro.

]]>
news-1413 Mon, 29 Jan 2018 10:35:42 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-12/ V ponedeljek, 5. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 7. 2. 2018 od 8.00 - 10.00 ure.

V ponedeljek, 19. 2. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 20. 2. 2018 od 13.30 - 15.30 ure.

]]>
news-1412 Mon, 29 Jan 2018 07:12:17 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-18/ V ponedeljek, 29. 1. 2018 bodo pogovorne ure od 14.30 do 16.00 ure.

]]>
news-1411 Mon, 29 Jan 2018 07:07:04 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-9/ V sredo, 31. 1. 2018 bodo pogovorne ure med 14.00 in 15.00 uro.

]]>
news-1410 Fri, 26 Jan 2018 12:54:59 +0100 Pogovorne ure pri Heriju Špički, uni. dipl. ekon. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-heriju-spicki-uni-dipl-ekon/ V sredo, 31. 1. 2018 bodo pogovorne ure ob spremenjeni uri, in sicer od 9.00 do 11.00.

]]>
news-1409 Fri, 26 Jan 2018 07:49:00 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-18/ Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek (29.1.2018) pogovorne ure ob spremenjeni uri, in sicer med 7.30 - 9.00.

]]>
news-1408 Thu, 25 Jan 2018 15:23:59 +0100 Pogovorne ure pri mag. Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-danielu-zdolsku-3/ Pogovorne ure bodo namesto v četrtek, 1. 2. 2018 v ponedeljek, 29. 1. 2018 od 11.00 ure dalje.

]]>
news-1406 Thu, 25 Jan 2018 12:02:56 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damijanu-mumlu-11/ V ponedeljek, 29. 1. 2018 bodo pogovorne ure med 8.00 in 9.00 ter med 11.00 in 12.00 uro.

]]>
news-1405 Thu, 25 Jan 2018 11:10:59 +0100 NXP iz Avstrije nudi možnost opravljanja pripravništva noga/povezave/rss/news/nxp-iz-avstrije-nudi-moznost-opravljanja-pripravnistva/ We are looking for a Marketing Internship (full-time) and a Project Management Internship (part-time) for a minimum duration of one year.

 

Sabine Laemmerer

HR Trainee

NXP Semiconductors Austria GmbH

Mikron-Weg 1

8101 Gratkorn

Austria

E-Mail: sabine.laemmerer@nxp.com

Mobil: +43 3124 299 8426

Gesellschaftssitz: Gratkorn, Österreich | Landesgericht für ZRS Graz | FN 360550

]]>
news-1404 Thu, 25 Jan 2018 09:16:47 +0100 Uradne ure Službe za študentske in študijske zadeve noga/povezave/rss/news/uradne-ure-sluzbe-za-studentske-in-studijske-zadeve/ Spoštovani,

obveščamo vas, da so se prilagodile uradne ure za študente tako, da se poleg uradnih ur na linicah v prostorih fakultete, uvedejo tudi uradne ure kontaktov s študenti preko telefona. Spremembe so objavljene na spletnem portalu fakultete, kjer so objavljene uradne ure Službe za študentske in študijske zadeve.

Lep pozdrav.

]]>
news-1403 Thu, 25 Jan 2018 08:14:28 +0100 Pogovorne ure pri dr. Miroslavu Reberniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-miroslavu-reberniku-7/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 29.1.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1402 Wed, 24 Jan 2018 07:16:00 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-8/ Danes, 24. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure.

Nadomeščene bodo v četrtek, 25. 1. 2018 med 10.00 in 11.00 uro.

]]>
news-1401 Tue, 23 Jan 2018 12:23:35 +0100 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-18/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek, 29.1.2017 od 8.00 - 9.00 ure.

]]>
news-1400 Tue, 23 Jan 2018 09:13:51 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-9/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek, 23.1.2018 odpadejo.

]]>
news-1399 Tue, 23 Jan 2018 07:57:18 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-18/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v četrtek, 25.1.2018 od 11.30 do 12.00 ure in nato od 13.30 do 14.30 ure

]]>
news-1398 Mon, 22 Jan 2018 09:22:53 +0100 Pogovorne ure pri mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-alenki-plos-2/ V sredo, 24. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1397 Mon, 22 Jan 2018 08:42:10 +0100 Možnost opravljanja 1 - letne prakse v European Central Bank noga/povezave/rss/news/moznost-opravljanja-1-letne-prakse-v-european-central-bank/ https://www.globalcareersfair.com/job/european-banking-supervision-ssm-traineeship-ecb/

Application closing date: 29th January 2018

Salary: The trainee grant is €1,050 per month plus an accommodation allowance

Your team

This 12-month traineeship programme will give you the chance to spend a year at the heart of European banking supervision, working in as many as three different European countries. You will be assigned to one of the Joint Supervisory Teams (JSTs) in Directorates General Microprudential Supervision I and II (DG/MS I and II), which are responsible for the supervision of significant institutions within the scope of the Single Supervisory Mechanism (SSM). The SSM is Europe’s banking supervision system and comprises the European Central Bank (ECB) and the national competent authorities (NCAs) of the participating countries. You will also participate in assignments at up to two NCAs, each lasting four months, giving you the opportunity to learn about banking supervision on the job under the guidance of a JST coordinator.

]]>
news-1396 Mon, 22 Jan 2018 07:58:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Petru Podgorelcu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-petru-podgorelcu-5/ Danes, 22. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1395 Mon, 22 Jan 2018 07:07:17 +0100 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-11/ Danes, 22. 1. 2018 so pogovorne ure prestavljene na 12.00 uro (12.00 - 14.00).

]]>
news-1394 Fri, 19 Jan 2018 12:48:47 +0100 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-5/ V tednu med 29. 1. in 2. 2. 2018 pogovorne ure odpadejo.

V času med 5. 2. 2018 in 23. 2. 2018 bodo pogovorne ure ob sredah med 9.30 in 11.30 uro.

]]>
news-1393 Thu, 18 Jan 2018 14:03:54 +0100 Obvestilo o prestavljeni podelitvi diplom noga/povezave/rss/news/obvestilo-o-prestavljeni-podelitvi-diplom/ Spoštovani diplomanti!

Načrtovana podelitev diplom za mesec januar 2018 se prestavi. O novem roku boste pravočasno obveščeni.

Dekanica EPF

Prof. dr. Lidija Hauptman

]]>
news-1392 Thu, 18 Jan 2018 13:48:46 +0100 Razpis štipendije Univerze v Hangzhou noga/povezave/rss/news/razpis-stipendije-univerze-v-hangzhou/ news-1391 Thu, 18 Jan 2018 12:02:48 +0100 Obvestilo vaj predmeta Osnove poslovne informatike-BV noga/povezave/rss/news/obvestilo-vaj-predmeta-osnove-poslovne-informatike-bv-2/ Spoštovani,

 Naslednji rok za opravljanje Izpita iz vaj(Word + Excel), za študente generacije vpisa 2016/17 in starejše generacije, je petek, 26. januar 2018, ob 14:00, računalniška učilnica R 0.5.

 Na rok za opravljanje Izpita iz vaj se prijavite na moj e-mail: heri.spicka@um.si, do srede, 24. januarja 2018, do 12:00, z naslednjimi podatki: Zadeva – Izpit iz vaj OPI‑BV s študijskim letom prvega vpisa na EPF (npr. Izpit iz vaj OPI‑BV 2016/17); Vsebina sporočila - št. vpisa, ime priimek. Sprejemam samo popolne prijave, z e-mail naslovov ime.priimek@student.um.si.

Seznam študentov z natančnejšimi podatki za Izpit bo objavljen na vaš elektronski naslov v četrtek, 25. januarja 2018.

 

Gradivo vaj predmeta je v e-učilnici predmeta: https://estudij.um.si/

 V pomoč so vam lahko tudi gradiva študentov EPF, usmeritve E-poslovanje na spletni strani: http://www.epf.um.si/izpitni-center-epf/microsoft-student-partner-msp/ (v dokumentih na dnu strani). Lep pozdrav & lep dan

 

Heri Špička, univ. dipl. ekon., predavatelj

]]>
news-1390 Wed, 17 Jan 2018 16:05:33 +0100 Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ EPF UM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-za-druge-delavce-ki-sodelujejo-pri-delu-az-epf-um/ Sklep o razpisu volitev za druge delavce, ki sodelujejo pri delu AZ EPF UM.

]]>
news-1389 Wed, 17 Jan 2018 15:58:12 +0100 Sklep o razpisu za člane AZ EPF UM iz vrst študentov noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-za-clane-az-epf-um-iz-vrst-studentov/ Sklep o razpisu za člane AZ EPF UM iz vrst študentov.

]]>
news-1388 Wed, 17 Jan 2018 09:11:08 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-6/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 18.1.2018 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 17.1.2018 od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-1387 Tue, 16 Jan 2018 09:30:04 +0100 Sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru št. 020/2018/S 3/514-MM noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-rektorja-univerze-v-mariboru-st-0202018s-3514-mm/ Senat Univerze v Mariboru je na 8. izredni seji dne 15. 01. 2018 sprejel Sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru št. 020/2018/S 3/514-MM.

]]>
news-1386 Mon, 15 Jan 2018 12:34:49 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damijanu-mumlu-10/ V ponedeljek, 5. 2. 2018 bodo pogovorne ure ob 9.00 uri, 19. 2. 2018 pa ob 11.00 uri.

]]>
news-1385 Mon, 15 Jan 2018 12:34:02 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-17/ Pogovorne ure do nadaljnjega odpadejo.

]]>
news-1384 Mon, 15 Jan 2018 12:22:57 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-12/ Obveščamo vas, da v torek, 16.1.2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v  sredo, 17.1.2018 od 9.30 do 11.00

]]>
news-1383 Mon, 15 Jan 2018 09:44:00 +0100 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-4/ V tem tednu bodo pogovorne ure v v sredo, 17.1.2018 med 11:00-12.30.

]]>
news-1382 Mon, 15 Jan 2018 09:27:58 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-6/ V torek 16. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo. 17. 1. 2018 od 10.30 do 12.00.

]]>
news-1381 Fri, 12 Jan 2018 14:24:00 +0100 23. E-obvestila EPF noga/povezave/rss/news/23-e-obvestila-epf/ Pred vami so nova E-obvestila EPF, v katerih lahko preberete;

 • Intervju: Naš študent, Klemen Kosi
 • Tuja fakulteta se predstavi
 • Osebno - Catarina Cardoso – praktikantka v mednarodni pisarni EPF
 • Dogajalo (se) je ...
 • Katedre in inštituti EPF
 • Upokojeni profesorji
 • Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse
 • Izpostavljamo
 • Koristne informacije za študente

Preberi več 


Pretekla obvestila najdete na povezavi.

]]>
news-1380 Thu, 11 Jan 2018 13:03:12 +0100 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-3/ Obveščamo vas, da so pogovorne ure 17.1. in 24.1.  iz 11:00 ure prestavljene na 14:30 uro.

]]>
news-1379 Wed, 10 Jan 2018 12:01:31 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-1/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 11.1.2018 odpadejo.

]]>
news-1378 Tue, 09 Jan 2018 08:11:05 +0100 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-3/ Pogovorne ure danes odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 11. 1. 2018 od 13.00 do 15.00.

]]>
news-1377 Tue, 09 Jan 2018 08:09:01 +0100 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-5/ Danes, 9. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 10. 1. 2018 od 10.30 do 12.00.

]]>
news-1376 Tue, 09 Jan 2018 07:59:41 +0100 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-5/ Obveščamo vas, da v torek, 9.1.2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1375 Mon, 08 Jan 2018 11:48:17 +0100 Odpoved uradnih ur v strokovnih službah noga/povezave/rss/news/odpoved-uradnih-ur-v-strokovnih-sluzbah/ Sporočamo vam, da jutri, 9.1.2018 ni uradnih ur v strokovnih službah.

]]>
news-1374 Mon, 08 Jan 2018 10:23:05 +0100 Lek Lendava išče pomoč v oskrbi prizvodnje - študentsko delo noga/povezave/rss/news/lek-lendava-isce-pomoc-v-oskrbi-prizvodnje-studentsko-delo/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1373 Fri, 05 Jan 2018 13:15:17 +0100 Obvestilo - delovni čas knjižnice. noga/povezave/rss/news/obvestilo-delovni-cas-knjiznice/ Spoštovani uporabniki. Obveščamo vas, da bosta knjižnica in čitalnica v torek, 9.1.2018, zaprti od 11. do 14. ure. Hvala za razumevanje.

]]>
news-1372 Wed, 03 Jan 2018 08:12:45 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-12/ Danes, 3. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 4. 1. 2018 ob 13.00 uri.

]]>
news-1371 Wed, 03 Jan 2018 08:00:24 +0100 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-4/ Danes, 3. 1. 2018 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1370 Wed, 20 Dec 2017 13:16:45 +0100 Obvestilo vaj predmeta Osnove poslovne informatike-BV noga/povezave/rss/news/obvescamo-vas-da-v-sredo-20122017-odpadejo-pogovorne-ure/ Spoštovani,   Naslednji rok za opravljanje Izpita iz vaj(Word + Excel), za študente generacije vpisa 2016/17 in starejše, je petek, 12. januar 2018, ob 14:00, računalniška učilnica R 0.5.   Na rok za opravljanje Izpita iz vaj se prijavite na moj e-mail: heri.spicka@um.si, do torka, 9. januarja 2018, do 15:00, z naslednjimi podatki:

Zadeva – Izpit iz vaj OPI‑BV s študijskim letom prvega vpisa na EPF (npr. Izpit iz vaj OPI‑BV 2016/17); Vsebina sporočila - št. vpisa, ime priimek. Sprejemam samo popolne prijave, z e-mail naslovov ime.priimek@student.um.si.  

Seznam študentov z natančnejšimi podatki za Izpit bo objavljen na vaš elektronski naslov v sredo, 10. januarja 2018, zvečer.  

 Gradivo vaj predmeta je v e-učilnici predmeta: estudij.um.si   V pomoč so vam lahko tudi gradiva študentov EPF, usmeritve E-poslovanje na spletni strani: www.epf.um.si/izpitni-center-epf/microsoft-student-partner-msp/ (v dokumentih na dnu strani).

    Lep pozdrav & lep dan   Heri Špička, univ. dipl. ekon., predavatelj

]]>
news-1369 Wed, 20 Dec 2017 11:26:44 +0100 Študij v tujini - Informativni sestanek noga/povezave/rss/news/studij-v-tujini-informativni-sestanek-2/ Vas zanima študij v tujini ? Bi želeli preživeti eno obdobje svojega življenja v popolnoma novem okolju in z novimi ljudmi?

Predstavitev možnosti študija v tujini  v okviru programa Erasmus+, bo potekala 15.01.2018 ob 12.30 uri v predavalnici P2.7.

Prav tako boste na sestanku seznanjeni z Razpisom prostih mest za študijsko leto 2018/19 in pa z vsemi ostalimi  formalnosti, ki zadevajo prijavne postopke, roke,...

Ne bo manjkalo tudi praktičnih napotkov in drugih zanimivosti s strani študentov, ki so že izkusili tovrstno izmenjavo! 

Vljudno vabljeni!

Pozdrav iz Službe za mednarodno sodelovanje!

 

p.s.
Več o izkušnjah študentov o študiju v tujini si lahko preberete tukaj.

]]>
news-1368 Wed, 20 Dec 2017 09:26:33 +0100 Sprememba uradnih ur Službe za študentske in študijske zadeve noga/povezave/rss/news/sprememba-uradnih-ur-sluzbe-za-studentske-in-studijske-zadeve-2/ Obveščamo vas, da so danes, 20. 12. 2017, uradne ure Službe za študentske in študijske zadeve od 11.30 do 13.00, zaradi letnega delovnega srečanja zaposlenih. 

]]>
news-1365 Wed, 20 Dec 2017 07:38:22 +0100 Pogovone ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovone-ure-pri-dr-franju-mlinaricu/ Obveščamo vas, da v sredo, 20.12.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1364 Mon, 18 Dec 2017 08:06:30 +0100 Pogovorne ure pri dr. Petru Podgorelcu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-petru-podgorelcu-4/ Danes, 18. 12. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1363 Mon, 18 Dec 2017 07:35:38 +0100 Pogovorne ure pri dr. Jerneju Belaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-jerneju-belaku-6/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 18.12.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo  v torek, 19.12.2017 ob 11.00.

]]>
news-1362 Fri, 15 Dec 2017 07:32:01 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-11/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 18.12.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 19.12.2017 od 7.30 -9.30 ure.

]]>
news-1361 Thu, 14 Dec 2017 13:15:23 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-7/ V sredo, 20. 12. 2017 bodo pogovorne ure od 9.00 do 10.30 ure.

V januarju (od 3. 1. 2018 do konca semestra) bodo pogovorne ure od 12.30 do 14.00 ure.

]]>
news-1360 Thu, 14 Dec 2017 10:43:51 +0100 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-19/ Danes, 14. 12. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1358 Wed, 13 Dec 2017 09:23:10 +0100 KPMG ponuja prosto delovno mesto REVIZOR začetnik, kraj dela Maribor noga/povezave/rss/news/kpmg-ponuja-prosto-delovno-mesto-revizor-zacetnik-kraj-dela-maribor/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1357 Wed, 13 Dec 2017 08:36:54 +0100 Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 14.12.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-14122017/ Obveščamo vas, da v četrtek, 14.12.2017 zaradi zdravstvenih razlogov odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.

Tajništvo katedre

]]>
news-1356 Tue, 12 Dec 2017 08:06:28 +0100 Pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-7/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 12.12.2017 od 14.00 - 14.30 ure in od 17.30 do 17.00 ure.

]]>
news-1355 Tue, 12 Dec 2017 07:39:44 +0100 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-14/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 13.12.17 (zaradi službene poti) odpadejo. Za vsa vprašanja je dr. Mlinarič  na voljo na e-pošti.

]]>
news-1354 Mon, 11 Dec 2017 15:22:53 +0100 Odpoved predavanj pri mag. Tosji Kobler Jovanovič 12.12.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanj-pri-mag-tosji-kobler-jovanovic-12122017/ Obveščamo vas, da zaradi bolezni odpadejo predavanja še 12.12.2017 pri mag. Tosji Kobler Jovanovič.

Hvala za razumevanje.

]]>
news-1353 Mon, 11 Dec 2017 13:27:49 +0100 Pogovorne ure pri Blažu Frešerju, mag. ekon. in posl. ved noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-blazu-freserju-mag-ekon-in-posl-ved/ V torek, 12. 12. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 13. 12. 2017, od 10.00 do 11.30 ure.

]]>
news-1352 Mon, 11 Dec 2017 11:28:24 +0100 Pogovorne ure in predavanja pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-in-predavanja-pri-dr-dusku-ursicu/ Obveščamo vas, da v sredo, 13.12.2017 odpadejo pogovorne ure in predavanja pri predmetu Managementski koncepti.

]]>
news-1351 Mon, 11 Dec 2017 08:14:28 +0100 Rezultati raziskave The Missing Entrepreneurs 2017 Policies for inclusive entrepreneurship noga/povezave/rss/news/rezultati-raziskave-the-missing-entrepreneurs-2017-policies-for-inclusive-entrepreneurship/ (Pariz, 09.12.2017) – V zbirki »The Missing Entrepreneur« je izšlo četrto skupno poročilo OECD in Evropske komisije, ki preučujejo politike »vključujočega podjetništva« v državah članicah EU. Gre za programe in projekte, ki prispevajo k socialni vključenosti z zagotavljanjem možnosti za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij za ranljivejše skupine prebivalstva (ženske, mladino, upokojence, brezposelne in priseljence). Podatke za Slovenijo je pripravila prof. dr. Karin Širec, sodelavka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij. Maribor, 11.12.2017

SPOROČILO ZA JAVNOST                                                                                                                        

Rezultati raziskave The Missing Entrepreneurs 2017

Policies for inclusive entrepreneurship

 

(Pariz, 09.12.2017) – V zbirki »The Missing Entrepreneur« je izšlo četrto skupno poročilo OECD in Evropske komisije, ki preučujejo politike »vključujočega podjetništva« v državah članicah EU. Gre za programe in projekte, ki prispevajo k socialni vključenosti z zagotavljanjem možnosti za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij za ranljivejše skupine prebivalstva (ženske, mladino, upokojence, brezposelne in priseljence). Podatke za Slovenijo je pripravila prof. dr. Karin Širec, sodelavka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij.


Novo poročilo ugotavlja, da:

·         so ženske so v zadnjem desetletju manj dejavne pri samozaposlitvi kot moški. Leta 2016 je bilo v Evropski uniji 9,6 milijona samozaposlenih žensk, kar predstavlja 9,9 % zaposlenih žensk. Ta delež je znatno pod povprečjem samozaposlenih moških (17,5 %).

·         Mladi kažejo visoko stopnjo zanimanja za samozaposlovanje, a je njihov delež  v Evropski uniji v letu 2016 znašal samo 4,1 % delovne mladine (stare od 15-24 let).

·         3,2 % tistih, ki so bili brezposelni (634 800 ljudi) leta 2015, se je samozaposlilo v letu 2016. To je pod deležem brezposelnih oseb, ki so se samozaposlile ob nastopu gospodarske krize v letu 2007 (3,9 %).

·         Te skupine se soočajo s ključnimi ovirami na področjih dostopa do financ, pridobivanja podjetniških spretnosti, strahu pred neuspehom in izgradnje podjetniških mrež.


Poleg poročanja o trendih in ovirah poročilo vsebuje tematska poglavja o politikah, ki preučujejo (i) kakovost samozaposlovanja, vključno s samozaposlitvijo, ki je organizirana prek spletnih platform, mobilnih aplikacij in "gig" gospodarstva, in (ii) potencial politike podjetništva in samozaposlovanja kot prilagoditvenega mehanizma pri večjih prestrukturiranjih podjetij. Študija »The Missing Entrepreneur 2017« poudarjajo tudi veliko novih politik in programov vključujočega podjetništva, ki so bili nedavno uvedeni v državah članicah EU.

Publikacija je dostopna na: http://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2017_9789264283602-en

Dodatne informacije:

Prof. dr. Karin Širec,

Članica Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Telefon: 02 22 90 114

Elektronski naslov: karin.sirec@um.si        

]]>
news-1350 Mon, 11 Dec 2017 07:59:56 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-12/ V torek, 12. 12. 2017 bodo pogovorne ure od 11.00 do 12.30 ure.

]]>
news-1349 Fri, 08 Dec 2017 07:53:08 +0100 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-7/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 11.12.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v  sredo, 13.12.2017 od 9.30 11. ure.

]]>
news-1348 Wed, 06 Dec 2017 14:28:54 +0100 Odpoved predavanj pri mag. Tosji Kobler Jovanovič 7.12.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanj-pri-mag-tosji-kobler-jovanovic-7122017/ Obveščamo vas, da zaradi bolezni odpadejo predavanja 7.12.2017 pri mag. Tosji Kobler Jovanovič.

Hvala za razumevanje.

]]>
news-1347 Wed, 06 Dec 2017 13:53:18 +0100 Pogovorne ure pri dr. Iztoku Kolarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-iztoku-kolarju-5/ Pogovorne ure bodo v četrtek, 7. 12. 2017 med 8.00 in 9.30 uro.

]]>
news-1345 Tue, 05 Dec 2017 12:52:29 +0100 Obvestilo o delovnem času knjižnice in čitalnice. noga/povezave/rss/news/obvestilo-o-delovnem-casu-knjiznice-in-citalnice-1/ Spoštovani uporabniki. Zaradi delovnega srečanja zaposlenih bosta knjižnica in čitalnica v sredo, 6.12.2017 med 10. in 11. uro zaprti. Hvala za razumevanje.

]]>
news-1344 Tue, 05 Dec 2017 11:01:36 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-11/ Obveščamo vas, da v torek, 5.12.201017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 6.12.2017 od 13.00 do 14.30 ure.

]]>
news-1343 Tue, 05 Dec 2017 07:46:00 +0100 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-21/ Pogovorne ure , v torek 5.12.2017, odpadejo in bodo nadomescene v sredo, 6.12.2017, od 8.00 do 9.00 in 12.15 do 12.45.

]]>
news-1342 Tue, 05 Dec 2017 07:43:13 +0100 Odpoved predavanj in pogovornih ur pri mag. Tosji Kobler Jovanovič 5.12.2017 in 6.12.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanj-in-pogovornih-ur-pri-mag-tosji-kobler-jovanovic-5122017-in-6122017/ Obveščamo vas, da zaradi bolezni odpadejo predavanja 5.12.2017 in pogovorne ure 6.12.2017 pri mag. Tosji Kobler Jovanovič.

Hvala za razumevanje.

]]>
news-1341 Fri, 01 Dec 2017 09:49:47 +0100 Sprememba pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 7.12.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-7122017/ Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 7.12. 2017 pogovorne ure v času med 10.30 in 12.30 uro.  

Prosimo za razumevanje.

 

Tajništvo katedre

]]>
news-1340 Fri, 01 Dec 2017 09:04:47 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-8/ Obveščamo vas, da v torek, 5.12.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1339 Fri, 01 Dec 2017 08:01:15 +0100 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-mag-8/ Obveščamo vas, da v ponedeljek 04.12.2017 odpadejo  pogovorne ure.

]]>
news-1338 Thu, 30 Nov 2017 12:39:03 +0100 Pogovorne ure pri Marku Senekoviču, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-marku-senekovicu-mag/ Obveščamo vas, da v četrtek, 30.11.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 1.12.2017 od 11.00 - 12.30 ure.

]]>
news-1336 Thu, 30 Nov 2017 09:09:22 +0100 ESA Evropska vesoljska agencija nudi pripravništva noga/povezave/rss/news/esa-evropska-vesoljska-agencija-nudi-pripravnistva/ Spoštovani,

Sporočamo vam, da je ESA objavila razpise za mlade pripravnike: https://career2.successfactors.eu/career?company=esa&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=OR6HgOjMX5HZkNtc6Y%2fvOEosAZI%3d
Rok za prijavo je 17. december 2017.

Young Graduate Trainee program nudi odlično priložnost za mlade, da po končani drugi stopnji študija opravljajo pripravništvo v mednarodnem okolju z izjemnimi delovnimi pogoji, ki jih nudi Evropska vesoljska agencija. Več o programu in kako se prijaviti, najdete na spletni strani: http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Graduates_Young_Graduate_Trainees. Področja, ki jih pokrivajo razpisi so raznovrstna in zato primerna za mlade z različnimi področji specializacije.

 

Mirjam Zdovc
Podsekretarka / Undersecretary
 
 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA / REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO/ MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY
 
Služba za sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) /Office for European Space Agency (ESA)
 
Kotnikova 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 400 35 14, F: 0386 (0)1 400 36 11
mirjam.zdovc@gov.si
http://www.mgrt.gov.si/
 ]]>
news-1335 Wed, 29 Nov 2017 11:11:24 +0100 Vikend inoviranja za svež veter v zavarovalništvu na Tovarni podjemov v Mariboru noga/povezave/rss/news/vikend-inoviranja-za-svez-veter-v-zavarovalnistvu-na-tovarni-podjemov-v-mariboru/  

Vikend inoviranja za svež veter v zavarovalništvu na Tovarni podjemov v Mariboru

Cel vikend, od petka, 17. do nedelje, 19. novembra 2017, je na Tovarni podjemov v Mariboru potekal Insurtech inovacijski vikend Zavarovalnice Sava. Izmed več kot 90 prijavljenih udeležencev je 64 izbrancev cel vikend oblikovalo svojo inovacijo in pripravljalo zmagovalni pitch. Pri piljenju ideje in predstavitve, ki bi prepričala pet člansko strokovno komisijo, da bo prav njihova rešitev pretresla zavarovalniško industrijo, jim je pomagalo 24 izkušenih mentorjev. Lovoriko najboljšega in čisto svoj BITCOIN, je osvojila rešitev “Simple Luxuries”, ki turistom omogoča enostavno sklepanje zavarovanj med potovanjem v tujini.

Reportažo o dogodku si lahko preberete na: http://www.startupmaribor.si/sl-si/novica/94/vikend-inoviranja-za-svez-veter-v-zavarovalnistvu-

Kratkemu intervjuju z udeleženci pa prisluhnete na: http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174503363

 

 

Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja

]]>
news-1334 Wed, 29 Nov 2017 07:08:22 +0100 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-11/ V sredo, 29. 11. 2017 so pogovorne ure izjemoma od 17.30 do 19.00 ure

]]>
news-1333 Tue, 28 Nov 2017 09:51:00 +0100 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-2/ Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću bodo danes, 28.11.2017 zaradi pedagoških obveznosti namesto od 10h do 12h od 13:30 do 15:30."

]]>
news-1332 Tue, 28 Nov 2017 07:59:52 +0100 Odpoved pogovornih ur pri mag. Alenki Plos_29.11.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-mag-alenki-plos-29112017/ Obveščamo vas, da pogovorne ure pri mag. Alenki Plos v sredo 29. 11. 2017 odpadejo.

Hvala za razumevanje!

 

]]>
news-1331 Mon, 27 Nov 2017 12:03:35 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-17/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v mesecu decembru samo v petek, 1.12. in 8.12.2017 od 8.30 - 10.00 ure.

]]>
news-1330 Mon, 27 Nov 2017 10:22:18 +0100 Prosto mesto za pripravništvo v Franciji noga/povezave/rss/news/prosto-mesto-za-pripravnistvo-v-franciji/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1329 Mon, 27 Nov 2017 07:43:54 +0100 Predavanja in pogovorne ure pri dr. Miroslavu Reberniku noga/povezave/rss/news/predavanja-in-pogovorne-ure-pri-dr-miroslavu-reberniku/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 27.11.2017 odpadejo vsa predavanja/vaje in pogovorne ure.

]]>
news-1328 Fri, 24 Nov 2017 14:19:22 +0100 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-10/ Obveščamo vas, da zaradi službene odstotnosti, v torek, 28.11.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1327 Fri, 24 Nov 2017 14:18:00 +0100 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-24/ Obveščamo vas, da zaradi službene odstotnosti, v sredo, 29.11.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1326 Fri, 24 Nov 2017 12:40:04 +0100 Pogovorne ure pri dr. Janiju Bekő noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janiju-beko-2/ Obveščamo vas, da v četrtek 30.11.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 28.11.2017 od 17.30 -19.30.

]]>
news-1325 Fri, 24 Nov 2017 10:08:13 +0100 Odpoved predavanj pri mag. Alenki Plos_27.11.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanj-pri-mag-alenki-plos-27112017/ Obveščamo vas, da v ponedeljek 27.11.2017 odpadejo predavanja pri predmetu Poslovna nemščina  pri mag. Alenki Plos.

Predavanja bodo nadomeščena kot je bilo dogovorjeno.

Hvala za razumevanje.

]]>
news-1323 Thu, 23 Nov 2017 08:26:56 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-6/ V sredo, 29. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1322 Thu, 23 Nov 2017 08:13:36 +0100 Pogovorne ure in predavanja pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-in-predavanja-pri-dr-vidi-sruk/ Obveščamo vas, da v četrtek 23.11.2017 odpadejo predavanja, vaje in pogovorne ure.

]]>
news-1321 Wed, 22 Nov 2017 10:08:56 +0100 Pogovorne ure pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damijanu-mumlu-9/ V ponedeljek, 27. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 29. 11. 2017 ob 13.00 uri.

]]>
news-1320 Wed, 22 Nov 2017 08:16:23 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-16/ Obveščamo vas, da zaradi bolezni v sredo, 22.11.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1319 Wed, 22 Nov 2017 07:19:03 +0100 Vaje pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/vaje-pri-dr-zlatku-nedelku/ Obveščamo vas, da v sredo, 22.11.2017 odpadejo vse obveznosti (vaje in predavanja).

]]>
news-1318 Tue, 21 Nov 2017 15:30:20 +0100 Trgovska zbornica Slovenije išče sodelavce kot akviziterje na terenu noga/povezave/rss/news/trgovska-zbornica-slovenije-isce-sodelavce-kot-akviziterje-na-terenu/ Oglas najdete v priponki.

]]>
news-1317 Tue, 21 Nov 2017 08:19:45 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk/ Obveščamo vas, da v torek, 21.11.2017 in v sredo 22.11.2017 odpadejo vsa predavanja, vaje in pogovorne ure.

]]>
news-1316 Tue, 21 Nov 2017 07:44:22 +0100 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-20/ Obveščamo vas, da v torek, 21.11.2017 odpadejo pogovorne ure. Študenti predavateljico za nujne zadeve poiščite v sredo, 22. 11. 2017 ob 9.00.

]]>
news-1315 Mon, 20 Nov 2017 12:21:48 +0100 Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 23. 11. 2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-23-11-2017/ Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 23. 11. 2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 23. 11. 2017 zaradi službene odsotnosti  odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.  Nadomeščene bodo v sredo, 22.11.2017 ob 12.30 uri..

Prosimo za razumevanje.

 

                                                                                                                                       

]]>
news-1314 Mon, 20 Nov 2017 07:06:15 +0100 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptan noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptan/ Pogovorne ure so iz ponedeljka, 20. 11. 2017, prestavljene na torek, 21. 11. 2017 od 8.30 do 9.30 ure.

]]>
news-1313 Wed, 15 Nov 2017 10:12:06 +0100 Razvoj blagovne znamke Moi noga/povezave/rss/news/razvoj-blagovne-znamke-moi/ Predavanje: Mi smo Moi – predstavitev lokalne blagovne znamke in njenih začetkov

 

Konkurenca na trgu je danes vedno večja, trgi so zasičeni z izdelki, med konkurenčnimi izdelki pa skorajda ni več bistvenih razlik. Zato je pomembno, da za razvoj novega izdelka najdemo tisto konkurenčno prednost, ki se bo bistveno razlikovala od drugih, saj bomo le tako dosegli, da bo izdelek izstopal. 

 

Iz ljubezni do narave in lesa sta se inženir in ekonomistka odločila, da bosta združila moči in naredila izdelke iz lesa, ki se bistveno razlikujejo od konkurenčnih. Za ustvarjanje izdelkov sta uporabila les, ki ga pridelajo sami, na njihovi kmetiji. Tako sta ustvarila blagovno znamko Moi, ki danes ponuja široko ponudbo izdelkov, od lesenih metuljčkov, kravat, uhanov do lesenih ženskih torbic.

 

Kako sta začela že kot študenta z razvojem blagovne znamke, zakaj sta se odločila ravno za lesene izdelke in kako jih danes prodajata, bomo izvedeli na predavanju z naslovom Razvoj blagovne znamke in njenih začetkov, ki ga bo predavala Tina Krajnc.

Predavanje je namenjeno študentom, ki obiskujejo predmet Management blagovnih znamk, ostalim študentom marketinga in vsem, ki jih tovrstno področje zanima.

 

Predavanje se bo odvilo 20. novembra 2017 ob 10. uri, v predavalnici S10 na Ekonomsko-poslovni fakulteti.

 

Vabljeni! 

]]>
news-1312 Wed, 15 Nov 2017 09:19:08 +0100 Odpoved predavanj pri mag. Alenki Plos_15.11.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanj-pri-mag-alenki-plos-15112017/ Obveščamo vas, da v sredo 15.11.2017 odpadejo predavanja  pri mag. Alenki Plos.

Predavanja bodo nadomeščena v dogovoru s študenti.

Hvala za razumevanje.

]]>
news-1311 Wed, 15 Nov 2017 07:40:18 +0100 Pogovorne ure pri dr. Žanu Janu Oplotniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zanu-janu-oplotniku-1/ Danes, 15. 11. 2017 bodo pogovorne ure v rektoratu (Slomškov trg 15, 2 nadstropje).

]]>
news-1310 Wed, 15 Nov 2017 07:39:23 +0100 Odpoved pogovornih ur pri mag. Tosji Kobler Jovanovič dne 15.11.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-mag-tosji-kobler-jovanovic-dne-15112017/ Sporočamo, da pogovorne ure pri mag. Tosji Kobler Jovanovič, v sredo, 15.11.2017 odpadejo.

Pogovorne ure bodo nadomeščene v petek, 17.11.2017 od 11.00 do 12.30 ure.

 

Hvala za razumevanje.

]]>
news-1309 Tue, 14 Nov 2017 10:45:11 +0100 Poziv študentom za promocijo Ekonomsko-poslovne fakultete noga/povezave/rss/news/poziv-studentom-za-promocijo-ekonomsko-poslovne-fakultete/ Poziv študentom Ekonomsko-poslovne fakultete za prijavo na oblikovanje delovne skupine za pripravo celostne podobe in promocije Ekonomsko-poslovne fakultete (brošura EPF idr.)

Delovna skupina bo pri ustvarjanju sodelovala s strokovnjaki iz marketinga, PR in ostalimi.

Prijave pošljite prodekanu za gospodarjenje in strateške projekte, prof. dr. Dušanu Jovanoviču na e-poštni naslov dusan.jovanovic@um.si.

]]>
news-1308 Tue, 14 Nov 2017 07:12:21 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-15/ V sredo, 15. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1307 Mon, 13 Nov 2017 13:07:24 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-16/ V sredo, 15. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

Nadomeščene bodo v četrtek, 16. 11. 2017 med 10.00 in 12.00 uro.

]]>
news-1306 Mon, 13 Nov 2017 11:57:36 +0100 Prosta delovna mesta v Novi KBM noga/povezave/rss/news/prosta-delovna-mesta-v-novi-kbm/ V NKBM so objavili prosta delovna mesta, k sodelovanju želijo povabiti tudi študente EPF.

Več informacij: https://www.nkbm.si/kariera 

]]>
news-1305 Mon, 13 Nov 2017 11:32:44 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-11/ V torek, 14. 11. 017 bodo pogovorne ure med 11.00 in 12.30 uro.

]]>
news-1304 Mon, 13 Nov 2017 09:26:16 +0100 Pogovorne ure pri dr. Barbari Bradač Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-bradac-hojnik-2/ Pogovorne ure bodo namesto v četrtek, 16. 11. 2017, danes, 13. 11. 2017 med 11.00 in 12.30 uro.

]]>
news-1303 Mon, 13 Nov 2017 09:24:45 +0100 Pogovorne ure pri dr. Petru Podgorelcu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-petru-podgorelcu-3/ Danes, 13. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1302 Mon, 13 Nov 2017 07:26:32 +0100 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-13/ V sredo, 15. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1301 Mon, 13 Nov 2017 07:25:07 +0100 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-17/ Danes, 13. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1299 Wed, 08 Nov 2017 11:36:19 +0100 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-11/ Danes, 8. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1298 Wed, 08 Nov 2017 08:22:26 +0100 Pogovorne ure pri dr. Romani Korez Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-korez-vide-8/ Zaradi službene odsotnosti danes, 8. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1297 Wed, 08 Nov 2017 07:47:01 +0100 Študentske izkaznice noga/povezave/rss/news/studentske-izkaznice-1/ Spoštovani,

obveščamo vas, da lahko študentske izkaznice prevzamete od četrtka, 9. 11. 2017, naprej, v času uradnih ur Službe za študentske in študijske zadeve:

Ponedeljek: 11.30 - 13.30

Torek: 9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30

Sreda: 11.30 - 13.30

Četrtek: 11.30 - 13.30

Petek: 11.30 - 13.30            

]]>
news-1296 Wed, 08 Nov 2017 07:11:37 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-14/ Danes, 8. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1295 Tue, 07 Nov 2017 10:03:03 +0100 Razpis delovnega mesta - tajnik članice noga/povezave/rss/news/razpis-delovnega-mesta-tajnik-clanice-1/ Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta razpisuje prosto delovno mesto J017908 TAJNIK ČLANICE VII/2 (tajnik EPF, m/ž, šifra delovnega mesta: 2005080) za mandatno dobo štirih let, s polnim delovnim časom.

Za delovno mesto J017908 tajnik članice VII/2 (tajnik EPF), m/ž, šifra delovnega mesta: 2005080, mora kandidat/kandidatka, poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • Stopnja izobrazbe: VII/2
  KLASIUS_SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba
 • Smer izobrazbe: družboslovna, tehniška, pravna, ekonomska, organizacijska, naravoslovna, humanistična; KLASIUS_P: 1 - izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 - umetnost in humanistika, 3 - družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 - naravoslovje, matematika in računalništvo, 5 - tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, 6 - kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo, 7 - zdravstvo in sociala, 8 – storitve
 • Zahtevana znanja: osnovna računalniška pismenost
 • Zahtevani posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • Zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika
 • Zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev s področja vodenja sistemov.

Kandidati/ke poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k vlogi priložijo tudi Motivacijsko pismo za to delovno mesto.

Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjega dela in Motivacijsko pismo za to delovno mesto, kandidati/kandidatke posredujejo v sedmih dneh po objavi na naslov "Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti s pripisom " NE ODPIRAJ! ZA RAZPIS TAJNIKA EPF".

Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena za določen čas mandatnega obdobja štirih let, s polnim delovnim časom.

Neizbrani kandidati/kandidatke bodo o odločitvi obveščeni najpozneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Rok prijave: od 7.11.2017 do 14.11.2017.

Dekanica UM EPF:
Izr. prof. dr. Lidija Hauptman

Objavljeno:

 • na spletnih straneh Univerze v Mariboru, dne 7.11.2017
 • na oglasni deski in spletnih straneh UM EPF, dne 7.11.2017
 • na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, dne 7.11.2017
]]>
news-1294 Mon, 06 Nov 2017 08:31:35 +0100 Pogovorne ure in predavanja pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-in-predavanja-pri-dr-karin-sirec/ V torek, 7. 11. 2017 odpadejo predavanja Osnove ekonomike podjetja in pogovorne ure.

]]>
news-1293 Mon, 30 Oct 2017 12:14:43 +0100 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-13/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v novembru 2017  ob sredah ob 9.00.

]]>
news-1292 Fri, 27 Oct 2017 08:00:30 +0200 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-6/ V ponedeljek, 30.10.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 2.11. od 9.30 11.00.

]]>
news-1291 Fri, 27 Oct 2017 07:59:07 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-mag-7/ V ponedeljek 30.10. odpadejo  pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek 02.11 od 12.30 do 14.00.

]]>
news-1290 Fri, 27 Oct 2017 07:57:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-16/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v ponedeljek, 30.10.2017 odpadejo.

]]>
news-1289 Thu, 26 Oct 2017 10:34:53 +0200 Vabilo za sodelovanje študentov v programu prostovoljstva noga/povezave/rss/news/vabilo-za-sodelovanje-studentov-v-programu-prostovoljstva/ Novo šolsko leto, nove priložnosti za izzive in različna sodelovanja prostovoljcev v Mladinskem kulturnem centru Maribor

»Nasmehi, klepeti, objemi. Zato sem prostovoljec pri MKC Maribor. Ker smo si blizu.«

V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva v letu 2017 je Mladinski kulturni center Maribor sodelujoče prostovoljce prosil, da na kratko opišejo njihovo izkušnjo s prostovoljskim delom v okviru Mladinskega kulturnega centra Maribor. In to je izjava Gašperja, prostovoljca, ki z Mladinskim kulturnim centrom Maribor sodeluje tudi v šolskem letu 2017/2018.

Mladinski kulturni center Maribor tudi to jesen vabi k sodelovanju nove prostovoljce, ki si želijo in iščejo prostor za druženja, sodelovanj pri različnih mladinskih projektih, mednarodnih izkušenj, novih znanj ter "tu in tam" poskoka izven varnega in poznanega.

Prostovoljce vabimo, da soustvarjajo mladinski program ter se priključijo enemu izmed naslednjih programov (programi so podrobneje opisani v nadaljevanju):

 • Živa knjižnica Maribor;
 • Lokalni sklad za mlade z idejami - Banka idej;
 • Maribor skozi rožnata očala;
 • Predlagaj sam.

Prostovoljcem nudimo:

 • usposabljanje, na katerem udeležence seznanimo s pravicami in dolžnostmi prostovoljca;
 • mentorja, ki je uho prostovoljca, mu pomaga ter nudi pomoč pri aktivnostih;
 • prostovoljski dogovor, v katerem se opredelijo pravice in dolžnosti prostovoljca;
 • potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu (možnost vpisa v Nefiks);
 • širjenje mreže poznanstev, saj prostovoljci spoznajo prostovoljce s katerimi MKC Maribor že sodeluje ter mnoge druge ljudi;
 • neformalna druženja za prostovoljce (npr. skupno gledanje filmov, karaoke …);
 • možnost udeležbe na različnih usposabljanjih in seminarjih (v Sloveniji in tujini);
 • možnost sodelovanja pri izvajanju mednarodnih projektov MKC Maribor. 

Prostovoljce, ki bi se nam pridružili vabimo, da med 8:00 – 16:00 do petka, 27. oktobra 2017 pišejo, pokličejo ali pa obiščejo Mladinski kulturni center Maribor (marja.gucek@mkc.si)

02/300 29 97
Ob železnici 16
2000 Maribor<https://maps.google.com/?q=Ob+%C5%BEeleznici+16,+2000+Maribor&entry=gmail&source=g>

Povezava do objave poziva na uradni spletni strani http://mkc.si/koledar/2017/10/6/mladinski-prostovoljski-program-vabi 

Povezava do objave poziva na Facebooku.

____________________________________________

Podrobnejši opis programov:

ŽIVA KNJIŽNICA MARIBOR
Živa knjižnica Maribor je podobna knjižnici v kateri si izposodiš knjige, s to razliko, da so pri nas knjige žive – knjige so posamezniki z zanimivimi življenjskimi zgodbami, ki so jih pripravljeni deliti z obiskovalci Žive knjižnice Maribor ter tako aktivno doprinašati k zmanjševanju predsodkov in stereotipov, ki jih ima družba do določenih poklicev, spolnih usmeritev, ras, bolezni … V Živi knjižnici Maribor lahko kot prostvoljec pomagaš pri organizaciji celotnega dogodka (v enem koledarskem letu izvedemo cca. 5 – 7 Živih knjižnic), lahko pomagaš pri promociji dogodka (preko socialnih omrežij, fotografiranja, kontakta z mediji …). Odlična priložnost za vse, ki so jim blizu teme povezane s človekovimi pravicami, predsodki, stereotipi, osnovami projektnega delo.

LOKALNI SKLAD ZA MLADE Z IDEJAMI - BANKA IDEJ
Banka idej je mednarodni prostovoljski program, ki ga je MKC Maribor, v sodelovanju z mladimi, prilagodil za lokalno okolje.

Namen Banke idej je sofinanciranje idej mladih ter izvajanje usposabljanj za mlade, ki imajo ideje s katerimi doprinašajo k razvoju lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2017/2018 se bo oblikoval novi Skrbniški odbor mladih, to je skupina mladih, ki se v prvi fazi usposobi, nato pa pripravi poziv za mlade v Mariboru, da prijavijo svoje ideje za sofinanciranje v okviru Banke idej. Skrbniški odbor nato izbere ter predlaga v sofinanciranje ideje mladih, ki so se prijavili na poziv.

V letu 2017 se bo oblikoval nov Skrbniški odbor Banke idej – izvedeno bo usposabljanje ter povezava z mednarodno mrežo Youth Bank International katere Banka idej je že članica. V letu 2018 se bo nato izvedel razpis za sofinanciranje idej mladih ter izbor idej.

Odlična priložnost za vse, ki bi radi poglobili svoje znanje o projektnem delu, mentorstvo sovrstnikom, spoznali proces izbora sofinanciranih idej.

MARIBOR SKOZI ROŽNATA OČALA
Maribor skozi rožnata očala je edini program v regiji, ki kontinuirano organizira aktivnosti za LGBT+ mlado populacijo. Vse aktivnosti, ki se organizirajo so izvedene na podlagi pobud udeležencev skupine (npr. filmski večeri, akcije ob obeležitvi pomembnejših dni – npr. 1.12. …). Odlična priložnost za vse, ki jih zanimajo teme povezane z LGBT+ vsebinami ali se preizprašujejo o svoji spolni usmerjenosti in/ali spolni identiteti.

PREDLAGAJ SAM
V okviru sklopa Predlagaj sam lahko prostovoljci predlagajo manjše aktivnosti, ki bi jih izvedli sami, MKC Maribor pa jim pri tem nudi materialno, finančno, mentorsko podporo. Odlična priložnost za vse, ki se že dlje časa poigravajo s kakšno lastno aktivnostjo.

]]>
news-1288 Wed, 25 Oct 2017 11:31:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-10/ V ponedeljek, 30. 10. 2017 pogovorne ure odpadejo.

Nadomeščene bodo v torek, 7. 11. 2017, od 10.45 - 11.45.

]]>
news-1287 Tue, 24 Oct 2017 12:06:49 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-20/ V četrtek, 2. 11. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1284 Mon, 23 Oct 2017 10:15:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-10/ V torek, 24. 10. 2017 bodo pogovorne ure od 11.00 do 12.30 ure.

]]>
news-1283 Wed, 18 Oct 2017 15:04:41 +0200 Uvodni sestanek za nove člane - BEST Maribor noga/povezave/rss/news/uvodni-sestanek-za-nove-clane-best-maribor/ Si študent, željan novega znanja in izkušenj? 
Rad potuješ poceni in spoznavaš nove kulture?
Želiš študentska leta kar se da dobro in aktivno izkoristiti?
Želiš nekaj več?

Če ja, potem je BEST pravi naslov zate!

Board of European Students of Technology
BEST je mednarodna neprofitna študentska organizacija, ki povezuje in nudi možnost izmenjave študentov po vsej Evropi. Sestavlja jo preko 90 lokalnih BEST skupin, ki se nahajajo  v 33 evropskih državah in ena izmed teh skupin je tudi BEST Maribor. Namen organizacije je združiti rastočo, organizirano in močno, inovativno študentsko mrežo na področju tehnologije in naravoslovja, s kombinacijo izobraževanja in zabave.

Prostovoljno delo, ki se obrestuje
Ker vse temelji na prostovoljstvu, ob delu vlada sproščeno vzdušje in pri projektih vsak pomaga, kolikor je sposoben. Vso delo pa spremlja veliko zabave in socialnih aktivnosti. Po letih članstva v BEST-u si posameznik tudi razširi svojo mrežo poznanstev, ki jo poleg trenutnih in bivših članov sestavljajo tudi podjetja, s katerimi so sodelovali pri raznih projektih. Če ob tem omenimo še mednarodne delovne izkušnje, ki jih lahko pridobijo, ugotovimo, da je članstvo v BEST-u ogromna  izkušnja za karierno prihodnost. Poleg tega se pa BEST-ovec razvije na osebnem področju, si razširi obzorja, razvija svoje retorične spretnosti, se uri v javnem nastopanju, timskem delu in v vodenju, organizaciji projektov

V vlogi udeleženca in organizatorja
Že omenjene mednarodne delovne izkušnje lahko pridobiš kot udeleženec ali soorganizator dogodkov, ki jih pripravljajo ostale lokalne BEST skupine po vsej Evropi, poleg delovnih izkušenj pa spoznaš še mnogo prijateljev s podobnimi interesi, kot jih imajo sami, spoznavaš nove jezike, kulture, kulinariko ter načine življenja.

Paleta dogodkov
BEST skupine po vsej Evropi organizirajo potovanja, kulturne izmenjave, srečanja, tekmovanja, simpozije in tečaje. Nekateri dogodki so namenjeni le članom BEST, na druge, kot so tečaji in Evropsko inženirsko tekmovanje EBEC, pa se lahko prijavijo tudi ostali študenti. Tekmovanje EBEC in Jesenski tečaj sta tudi največja projekta, ki ju BEST Maribor organizira. Naslednji EBEC se bo odvijal v marcu, tako lahko svojo vnemo in ideje prispevaš že na tem večjem projektu, da bomo zopet priredili kvaliteten dogodek.

Za koga je BEST?
Kljub temu, da je BEST namenjen predvsem študentom tehnologije in naravoslovja, je vanj vključenih tudi ogromno študentov ostalih smeri. Če nisi naravoslovec, pa si se po prebranih vrsticah navdušil nad BEST-om, se opogumi, pridi in prispevaj svoj delež ter  izpopolni našo ekipo s svojimi znanji in idejami!

Uvodni sestanek za nove člane bo v torek,  24. oktobra 2017, b 19.00. Zbiramo se pred ŠTUK-om, nato pa se skupaj odpravimo do Filozofske fakultete/FNM, kjer bo sledila predstavitev BEST-a.

]]>
news-1282 Wed, 18 Oct 2017 11:01:54 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-15/ Obveščamo vas, da v sredo, 25.10.2017 odpadejo pogovorne ure. nadomeščene bodo v četrtek, 26.10.   od 13-16h.

]]>
news-1281 Tue, 17 Oct 2017 11:30:18 +0200 Prosto delovno mesto- Prva finančna agencija d.o.o. išče tržnika storitev podjetja noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-prva-financna-agencija-doo-isce-trznika-storitev-podjetja/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1280 Tue, 17 Oct 2017 09:07:12 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-19/  Zaradi pedagoskega procesa danes, 17.10.2017  pogovorne ure izjemoma odpadejo. Za nujne zadeve jo poiscite ob 12.30 pred S9. Hvala za razumevanje.

]]>
news-1279 Mon, 16 Oct 2017 11:44:37 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-5/ Obveščamo vas, da v torek, 17.10.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 18.10.2017 ob 9.30 uri.

]]>
news-1278 Mon, 16 Oct 2017 08:40:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-23/ Danes, 16. 10. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1277 Thu, 12 Oct 2017 07:15:48 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-18/ Danes, 12. 10. 2017, zaradi bolniškega dopusta odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1276 Wed, 11 Oct 2017 13:37:12 +0200 SEMPL 2017 noga/povezave/rss/news/sempl2017/ Študenti!

Prihaja največja konferenca medijskih trendov v jugovzhodni Evropi!

Že veš katera? SEMPL seveda!

Konferenca bo potekala 23. in 24. novembra v Portorožu in bo združila vse, ki jih zanimajo marketing, komunikacije, nove tehnologije, vodenje, kreativnost, upravljanje blagovnih znamk, digitalno, družbena omrežja…

Če si se našel v zgornjem opisu in bi želel obiskati konferenco, pa te čaka še posebna ponudba za študente Ekonomsko-poslovne fakultete in člane Kluba za marketing: konference se lahko udeležite za samo 40 €. Seveda pri prijavi ne pozabite vpisati promo kode:  EPFSEMPL2017.

SEMPL prinaša:

 • 700 minut odličnih predstavitev.
 • 20 mednarodno priznanih predavateljev.
 • 8 ur interaktivnih delavnic.
 • Neskončno število idej, prijateljstev in nepozabnih trenutkov.

Več informacij v priloženem letaku in na www.SEMPL.si.

Do prijavnega obrazca pa pridete tukaj: SEMPL.prijava

]]>
news-1273 Wed, 11 Oct 2017 13:14:48 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-17/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek 16.10.2017 od 9.30 - 10.45 ure.

]]>
news-1272 Wed, 11 Oct 2017 11:52:00 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-9/ V torek, 17. 10. 2017 odpadejo pogovorne ure.

Nadomeščene bodo v petek, 20. 10. 2017, od 9.30 do 11.00 ure.

]]>
news-1271 Tue, 10 Oct 2017 12:30:23 +0200 Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 19. 10. 2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-19-10-2017/ Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 19. 10. 2017

Obveščamo vas, da v četrtek, 19. 10. 2017 zaradi službene odsotnosti  odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.  Nadomeščene bodo v torek, 10.10.2017 med 13.00 – 15.00 uro.

Prosimo za razumevanje.

]]>
news-1270 Mon, 09 Oct 2017 09:10:10 +0200 Določila MSRP 17 - zavarovalne pogodbe noga/povezave/rss/news/dolocila-msrp-17-zavarovalne-pogodbe/ Mag. Darja Krajnc iz podjetja Zavarovalnica Sava, bo v sklopu predmeta Računovodstvo posebnih vrst organizacij (MAG) predavala na temo Določila MSRP 17 - zavarovalne pogodbe. Letos je bil objavljen nov mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 17 o zavarovalnih pogodbah, ki bo zamenjal prehodni standard MSRP 4 leta 2021. V predavanju bodo predstavljeni bistveni deli vsebine MSRP 17 o zavarovalnih pogodbah.

Predavanje bo 17. 10. 2017 8:00 uri v predavalnici  S2.1., Razlagova 14.


Vljudno vabljeni, da se predavanja udeležite!

Katedra za računovodstvo in revizijo

]]>
news-1269 Thu, 05 Oct 2017 13:41:48 +0200 Prosto delovno mesto: komercialist na terenu noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-komercialist-na-terenu/ V podjetju Alsa-Line d.o.o., iščemo študente zaključnih letnikov za delo komercialista na terenu ter za delo organizatorja prodaje v telemarketingu. Obe deli nudita možnost kasnejše redne zaposlitve.

Delo komercialista zajema svetovanje kupcem o prodajnem produktu, možnostih plačila, vodenju dokumentacije in pripravo pogodb. Pogoj je lastno vozilo. Dela se po Štajerski regiji.

Delo organizatorja prodaje zajema načrtovanje, organizacijo, kontaktiranje strank in uporabo osnovnih Microsoft Office orodij. Dela se na sedežu podjetja na Ptuju.

Za več informacij nas kontaktirajte med 9. in 16. uro na telefonsko številko 041/621-277 (Urška).

]]>
news-1268 Thu, 05 Oct 2017 13:24:32 +0200 Humanitarna akcija »Študenti za študente«: Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/humanitarna-akcija-studenti-za-studente-razpis-za-dodelitev-denarne-pomoci-studentom-univerze-v-mariboru/ Študentski svet Univerze v Mariboru v začetku oktobra tradicionalno organizira dogodek Gremo na prvi rok in vzporedno z njim humanitarno akcijo. Simbolna vstopnina, ki letos znaša 3 €, bo v celoti namenjena za humanitarno akcijo pod sloganom »Študenti za študente«. Udeleži se prvega roka in z nakupom vstopnice pomagaj ostalim študentom!

Enkratna denarna pomoč bo namenjena socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2017/2018,
 • njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju,
 • niso starejši od 26 let.

Kandidati morajo prijavi priložiti:

 • izpolnjen obrazec: »Prijava na razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM«,
 • fotokopijo osebnega dokumenta,
 • potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2017/2018,
 • odločbo o odmeri dohodnine za leto 2016 za oba starša oziroma listine, ki izkazujejo druge vrste dohodkov po posameznem staršu (odločba o odmeri preživnine z razvidno višino preživnine, ki jo je preživninski zavezanec dolžan plačati, odločba o odmeri pokojnine z razvidno višino pokojnine, ki jo prejemate, ...). V kolikor starši niso prejeli odločbe za odmero dohodnine, prijavi priložite druge dokumente, ki izkazujejo družinske prihodke (potrdilo FURS, da v preteklem letu ni bilo dohodkov oz. da v evidenci ni izdanih izračunov za odmero dohodnine, potrdilo FURS o dohodkih družinskih članov prijavljenih v skupnem gospodinjstvu, odločba o dodelitvi denarne socialne pomoči, ipd.),
 • potrdilo iz gospodinjske evidence (v kolikor je iz potrdila razvidno, da v skupnem gospodinjstvu bivajo tudi babice, dedki; bratje, sestre, ki so zaposleni ipd., je potrebno predložiti odločbo FURS tudi za te člane skupnega gospodinjstva),
 • potrdilo ZRSZ o brezposelnosti očeta ali matere,
 • izpis opravljenih študijskih obveznosti in povprečne ocene študija kandidata vključno s študijskim letom 2016/2017, razen za študente, ki so prvič vpisani v prvi letnik študija, slednji priložijo maturitetno spričevalo z razvidno splošno oceno mature.

Kandidati se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 25. oktobra 2017.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo obravnavala posebna komisija, ki jo bo imenoval Študentski svet Univerze v Mariboru. Izbira kandidatov, ki prejmejo denarno pomoč, določeno s tem razpisom, bo temeljila na višini dohodka na posameznega družinskega člana kandidata in na izkazu njegove študijske uspešnosti.

Rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni. Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni pisno.

Več informacij o načinu prijave ter ostale podrobnosti so navedene v Razpisu za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru.

]]>
news-1267 Thu, 05 Oct 2017 07:34:07 +0200 Vaje in predavanja pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/vaje-in-predavanja-pri-mag-robertu-horvatu/ Zaradi bolniškega dopusta so od četrtka, 5. 10. 2017 do predvidoma torka, 10. 10. 2017 odpovedana vsa predavanja in vaje (mag. Robert Horvat).

]]>
news-1265 Tue, 03 Oct 2017 09:38:31 +0200 Prosto delovno mesto - Kreativno vodenje projektov noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-kreativno-vodenje-projektov/ Kreativno vodenje projektov

Kreativne ideje, pisanje člankov, upravljanje Facebook in Instagram strani, dnevna komunikacija s strankami, pogovori po telefonu, obiski podjetij, delitev in nadzor projektov oblikovalcev, programerjev, tiskarjev. Poznavanje oblikovalskega programa Photoshop ali več njih. Organizacija dogodkov. Dobra pismenost, obvladanje slovničnih pravil. Tekoča angleščina. In nemščina? Obiski podjetij v sosednji severni in južni sosedi. Udeležba na družabnih dogodkih. Želja po kreativnih presežkih in dosežkih.

Povprečen teden kreativnega vodje projektov. Z veliko energije in strasti do marketinga. Ki se rad-a izobražuje na področju marketinga, prodaje. Se želi veliko naučiti od izkušene ekipe. Z izkušnjami iz podjetja ali agencije. Z lastno vizijo kaj želi iz sebe narediti v treh letih na področju marketinga in prodaje. Samo za tiste, ki si želijo delati veliko, narediti veliko, zaslužiti veliko in iščejo ekipo za dolgotrajno sodelovanje.

Oseba, ki ima v sebi vse to, lahko postane kreativni vodja projektov v naši agenciji. 

  

Martin Korošec

direktor

Rdeča Oranža, izkustveni marketing, d.o.o.
Titova cesta 2A
2000 Maribor

GSM: +386 (0)51 691 862 Tel/Fax: +386 (0)59 12 44 70 www.oranza.si

]]>
news-1264 Mon, 02 Oct 2017 14:44:01 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-4/ V torek, 3. 10. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1263 Thu, 28 Sep 2017 10:51:02 +0200 Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 5. 10. 2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-5-10-2017/ Obveščamo vas, da v četrtek, 5. 10. 2017 zaradi službene odsotnosti  odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.  Nadomeščene bodo v torek, 10.10.2017 med 13.00 – 15.00 uro.

Prosimo za razumevanje.

]]>
news-1262 Thu, 28 Sep 2017 07:42:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-22/ Danes, 28. 9. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1261 Thu, 28 Sep 2017 07:34:52 +0200 Pogovorne ure in predavanja pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-in-predavanja-pri-dr-franju-mlinaricu/ Obveščamo vas, da odpade pedagoški proces in pogovorne ure v času od 2.10.-6.10.17 zaradi službene odsotnosti.

]]>
news-1260 Wed, 27 Sep 2017 12:27:54 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-15/ Pogovorne ure v četrtek, 28.9.2017, odpadejo in bodo nadomeščene v petek, 29.9.2017, ob 9.00-10.30.

]]>
news-1259 Wed, 27 Sep 2017 10:20:19 +0200 Praktično usposabljanje na Generalnem konzulatu RS v Muenchnu noga/povezave/rss/news/prakticno-usposabljanje-na-generalnem-konzulatu-rs-v-muenchnu/ Generalni konzulat RS v Muenchnu razpisuje 1 mesto za opravljanje praktičnega usposabljanja. Začetek opravljanja v novembru 2017.

Več v priponki.

]]>
news-1258 Wed, 27 Sep 2017 09:41:47 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-5/ V ponedeljek, 2. 10. 2017, ter v ponedeljek, 9. 10. 2017 pogovorne ure odpadejo.

Nadomeščene bodo v torek, 3. 10. 2017 ob 11.00 uri, ter v torek, 10. 10. 2017 ob 11.00 uri.

]]>
news-1257 Wed, 27 Sep 2017 09:40:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Iztoku Kolarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-iztoku-kolarju-4/ Pogovorne ure bodo v četrtek, 28. 9. 2017 od 8.00 - 9.30 ure.

]]>
news-1256 Tue, 26 Sep 2017 14:02:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-8/ Pogovorne ure bodo v sredo, 27. 9. 2017 med 8.30 in 10.00 uro.

]]>
news-1255 Tue, 26 Sep 2017 11:13:33 +0200 Nova KBM razpisuje prosto delovno mesto RAZVOJNIK MODELOV II noga/povezave/rss/news/nova-kbm-razpisuje-prosto-delovno-mesto-razvojnik-modelov-ii/ V Novi KBM smo na spletni strani (www.nkbm.si/kariera) objavili razpis prostega delovnega mesta RAZVOJNIK MODELOV II (m/ž) v Oddelku za razvoj metod in modelov, Sektor strateškega upravljanja tveganj.

]]>
news-1254 Tue, 26 Sep 2017 07:40:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-8/ Obveščamo vas, da v sredo, 27.9.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 29.9.2017 med 8:30 in 10:30.

]]>
news-1253 Mon, 25 Sep 2017 11:05:51 +0200 Pogovorne ure pri mag. Ireni Šišovski noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-ireni-sisovski-1/ Obveščamo vas, da v ponedeljek 02.10. odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1252 Mon, 25 Sep 2017 10:08:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-10/ V sredo, 27. 9. 2017 odpadejo pogovorne ure.

Na maile bo dr. Lebe odgovarjala ob večerih.

]]>
news-1251 Mon, 25 Sep 2017 09:59:39 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-17/ V četrtek, 5. 10. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1250 Mon, 25 Sep 2017 07:46:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-10/ Obveščamo vas, da v sredo, 27.9.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bod v  ponedeljek, 25.9.2017 med 10.20 in 12.30.

]]>
news-1249 Fri, 22 Sep 2017 12:30:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-7/ Obveščamo vas, da v torek, 26.9.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1248 Fri, 22 Sep 2017 07:40:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-17/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v ponedeljek, 25.9.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 27.9.2017, od 10.30 do 12.00 ure.

]]>
news-1247 Thu, 21 Sep 2017 07:53:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-9/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek, 25.9.2017 med 9.30 in 11.00.

]]>
news-1246 Wed, 20 Sep 2017 09:29:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Iztoku Kolarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-iztoku-kolarju-3/ Pogovorne ure bodo v četrtek, 21. 9. 2017 od 8.00 - 9.30 ure.

]]>
news-1245 Tue, 19 Sep 2017 11:28:17 +0200 SKLEP o razpisu postopka izvolitve predstavnika Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v volilno telo za volitve članov državnega sveta noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-postopka-izvolitve-predstavnika-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-v-volilno-telo-za-volitve-clanov-drzavnega-sveta/ ZAPOSLENIM VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM, ZNANSTVENIM DELAVCEM IN

VISOKOŠOLSKIM SODELAVCEM EKONOMSKO-POSLOVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

 

Skladno s 330. členom Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, v nadaljevanju: Statut UM), Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 48/2017) in Zakonom o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F) dekanica izr. prof. dr. Lidija Hauptman izdaja

SKLEP o razpisu postopka izvolitve predstavnika Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru v volilno telo za volitve članov državnega sveta

 

Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

]]>
news-1244 Tue, 19 Sep 2017 09:43:51 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-14/ V četrtek, 21.9., pogovorne ure odpadejo in bodo nadomeščene v petek, 22.9., od 10.00 do 11.30.  

]]>
news-1243 Tue, 19 Sep 2017 08:01:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-14/ Obveščamo vas, da v četrtek, 21.9.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 25.9. med 12-13 uro.

]]>
news-1242 Mon, 18 Sep 2017 12:18:53 +0200 SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-postopka-kandidiranja-in-imenovanja-prodekana-zadolzenega-za-izobrazevalno-dejavnost-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-prodekana-zadolzenega-za-raziskovalno-dejavnost-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-p/ Na podlagi 1. odstavka 335. člena Statuta Univerze v Mariboru UPB12 (Ur. l. RS, št. 29/2017) izdaja dekanica Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Lidija Hauptman, dne 18. 9. 2017, naslednji


SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana, zadolženega za izobraževalno dejavnost Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, prodekana, zadolženega za raziskovalno dejavnost Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, prodekana, zadolženega za mednarodno sodelovanje Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in prodekana, zadolženega za poslovne zadeve in strateške projekte Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

]]>
news-1241 Mon, 18 Sep 2017 09:18:53 +0200 RS Urad za makroekonomske analize in razvoj išče pripravnike noga/povezave/rss/news/rs-urad-za-makroekonomske-analize-in-razvoj-isce-pripravnike/ RS Urad za makroekonomske analize in razvoj išče tri pripravnike (diplomante/magistre), in sicer za naslednja področja:

 • ekonometrija (ekonomsko modeliranje) 
 • mednarodno okolje 
 • splošno makroekonomsko znanje. 

Razpise najdete na (prvi in tretji): http://www.umar.gov.si/o-umar/javna-narocila-in-natecaji/

Iščejo se nadarjeni (nekdanji) študenti, ki so se med študijem izkazali. Razpis je sicer za določen čas, vendar je možnost za redno zaposlitev realna, če bo zadovoljstvo za zaposlitvijo obojestransko.


]]>
news-1240 Mon, 18 Sep 2017 08:30:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sebastjanu Strašku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sebastjanu-strasku-1/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 18.9.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 19.9.2017 ob 10.00 uri.

]]>
news-1239 Mon, 18 Sep 2017 08:15:42 +0200 Pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-6/ Obveščamo vas, da v torek, 19.9.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1238 Mon, 18 Sep 2017 07:47:56 +0200 Pogovorne ure pri mag. Ireni Šišovski noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-ireni-sisovski/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 18.09 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo 20.09 od 09.00 do 11.00.

]]>
news-1237 Fri, 15 Sep 2017 09:21:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-8/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v ponedeljek, 18.9.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 19.9.2017 od 13.00 - 15.00 ure.

]]>
news-1236 Wed, 13 Sep 2017 12:44:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-13/ V četrtek, 14. 9. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 18. 9. 2017, med 12.00 in 13.00 uro.

]]>
news-1235 Wed, 13 Sep 2017 10:21:57 +0200 Prosto delovno mesto Talum, pripravniška dela I. - področje nabave noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-talum-pripravniska-dela-i-podrocje-nabave/ Več o oglasu najdete v priponki.

]]>
news-1234 Wed, 13 Sep 2017 10:12:00 +0200 Zadovoljstvo študentov s storitvami EPF noga/povezave/rss/news/zadovoljstvo-studentov-s-storitvami-epf-1/

Spoštovane študentke in študenti!

Prosimo vas za vaše mnenje o zadovoljstvu z nekaterimi vidiki študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti. Vaše mnenje je za nas izredno pomembno, saj nam bo pomagalo pri izboljšanju pogojev in izvedbe študija ter pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti in slabosti.

Anketa je kratka in vam bo vzela le malo vašega časa. Prosimo vas, če na anketo odgovorite do 20. oktobra 2017.

Za vašo pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo. 

Anketa se nahaja na povezavi: www.1ka.si/a/138776

Lepo vas pozdravljam, 

doc. dr. Franjo Mlinarič 

prodekan za izobraževanje EPF 

]]>
news-1233 Tue, 12 Sep 2017 14:22:09 +0200 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-5/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 13.9.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v  petek, 15.9. ob 9.00 uri.

]]>
news-1232 Tue, 12 Sep 2017 13:26:04 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-13/ Pogovorne ure bodo v sredo, 13. 9. 2017 med 11.00 in 12.00 uro, ter 14.00 in 15.00 uro.

]]>
news-1231 Tue, 12 Sep 2017 13:01:39 +0200 Odsotnost dr. Tanje Markovič Hribernik noga/povezave/rss/news/odsotnost-dr-tanje-markovic-hribernik/ Obveščamo vas, da bo dr. Tanja M. Hribernik odsotna od 13.9. - 27.9.2017.

]]>
news-1230 Tue, 12 Sep 2017 11:24:45 +0200 Odprte prijave za mlade iskalce zaposlitve iz Goriške in Obalno-kraške regije noga/povezave/rss/news/odprte-prijave-za-mlade-iskalce-zaposlitve-iz-goriske-in-obalno-kraske-regije/ Na Inštitutu za mladinsko politiko, Ajdovščina se izvaja projekt "Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela" v okviru katerega se bodo izvedla trofazna usposabljanja za mlade z možnostjo zaposlitve. 

Več o oglasu v priponki.

]]>
news-1229 Tue, 12 Sep 2017 07:42:19 +0200 Pogovorne ure pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damijanu-mumlu-8/ V ponedeljek, 18. 9. 2017, bodo pogovorne ure od 8.30 - 10.30 ure.

]]>
news-1228 Mon, 11 Sep 2017 14:22:21 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-18/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 13. 9. 2017, zaradi sluzbene poti odpadejo. Nadomescene bodo v torek, 12. 9. 2017 ob 9.00. 

]]>
news-1227 Mon, 11 Sep 2017 13:56:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-23/ Obveščamo vas, da  v sredo, 20.9. in 27.9.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 15.9.2017 ob 14.00 uri.

]]>
news-1226 Mon, 11 Sep 2017 12:03:30 +0200 Globalni trend rasti ženskega podjetništva se nadaljuje noga/povezave/rss/news/globalni-trend-rasti-zenskega-podjetnistva-se-nadaljuje/ Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report (Maribor, 11. september 2017) Podjetniška aktivnost žensk je v svetovnem merilu višja za 10 %, od leta 2014 pa se je za 5 % zmanjšala razlika med spoloma. V Evropi je vse več žensk optimističnih glede možnosti ustanavljanja novih podjetij. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.   

Maribor, 11.09.2017

SPOROČILO ZA JAVNOST                                                                                            

Globalni trend rasti ženskega podjetništva se nadaljuje

 

Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM):  

Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report

 

(Maribor, 11. september 2017) Podjetniška aktivnost žensk je v svetovnem merilu višja za 10 %, od leta 2014 pa se je za 5 % zmanjšala razlika med spoloma. V Evropi je vse več žensk optimističnih glede možnosti ustanavljanja novih podjetij. Tako je pokazala nedavna raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci v okviru Globalnega podjetniškega monitorja in v katero je vključena tudi Slovenija.

 

Žensko podjetništvo v svetu narašča. V preteklem letu je v 74 gospodarstvih po vsem svetu začelo s poslovanjem 163 milijonov žensk, medtem ko je 111 milijonov podjetnic vodilo ustaljena podjetja. Primerjava 63 gospodarstev, ki so bila vključena v aktualno raziskavo in poročilo o ženskem podjetništvu izpred dveh let kaže, da se je celotna zgodnja podjetniška aktivnost, merjena s TEA indeksom (angl. TEA - Total Early-stage Entrepreneurial Activity), med ženskami povečala za 10 %, razlika med spoloma (razmerje med ženskami in moškimi, ki se podjetniško udejstvujejo) pa se je zmanjšala za 5 %. V teh gospodarstvih je zabeležen tudi 8 % porast ustaljenih podjetnic.

 

Podjetniška aktivnost žensk v Evropi je še vedno nizka, vendar narašča zaznavanje poslovnih priložnosti

 

Deleži ženskega podjetništva se med različnimi gospodarstvi zelo razlikujejo. GEM združuje gospodarstva v pet proučevanih skupin glede na raven gospodarskega razvoja (z uporabo meril, ki jih je določil Svetovni gospodarski forum) in šest geografskih regij: vzhodna in južna Azija ter Pacifik, Evropa in osrednja Azija, Latinska Amerika in Karibi, Bližnji Vzhod in Severna Afrika, Severna Amerika in podsaharska Afrika.

 

Najnižji TEA indeks žensk so s 3 % zabeležili v Nemčiji, Jordaniji, Italiji in Franciji, najvišjega v Senegalu s 37 %. V Sloveniji je znašal 5,1 %. V petih gospodarstvih v dveh regijah (Indonezija, Filipini in Vietnam v Aziji ter Mehika in Brazilija v Latinski Ameriki) so ženske v podjetništvu sodelovale enako ali pogosteje kot moški.

 

Kljub nizkim stopnjam TEA indeksa žensk pa je v Evropi v povprečju 22 % podjetnic višje izobraženih kot podjetnikov. Čeprav ženske v Evropi, v primerjavi z nižje razvitimi gospodarstvi, v manjši meri ustanavljajo podjetja, se je tudi za skoraj 10 % povečal delež žensk, ki zaznavajo poslovne priložnosti za začetek poslovanja.

 

Deset odstotkov anketiranih podjetnic samostojno opravlja svoje dejavnosti in ne namerava dodatno zaposlovati v naslednjih petih letih. Evropa ima najvišjo frekvenco ženskih podjetij z enim samim zaposlenim, ki  nimajo namena zaposlovati nikogar drugega.

 

Podatki za Slovenijo so manj spodbudni. Prof. dr. Karin Širec izpostavlja: »V letu 2016 smo v Sloveniji sicer zabeležili ponoven porast deleža zgodnje podjetniške aktivnosti žensk, vendar kljub temu z le dobro tretjino novih in nastajajočih podjetnic zaostajamo za povprečjem participacije žensk v primerjavi z vsemi proučevanimi skupinami držav GEM, zato ne moremo govoriti o kakšnem znatnem izboljšanju vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško aktivnost.« Prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega raziskovalnega tima dodaja: »Tudi po kazalniku ustaljene podjetniške aktivnosti žensk Slovenija zaostaja, s tem pa ostajajo ženske kot ena izmed ranljivejših skupin prebivalstva še naprej pomemben neizkoriščeni potencial v vseh fazah podjetniške aktivnosti.«

 

Dodaten vpogled v kakovost zgodnje podjetniške aktivnosti žensk nakazuje prevladujoč motiv za vključevanje v podjetništvo. Delež podjetništva iz nuje se je med slovenskimi podjetnicami poslabšal. Njegova vrednost je leta 2016 narasla na 29,4 %, kar je 4,5 % več od evropskega povprečja. Sklenemo torej lahko, da se je hkrati s povečanjem zgodnje podjetniške aktivnosti žensk povečal tudi delež podjetniške aktivnosti iz nuje, sočasno pa se je zmanjšal delež zgodnje podjetniške aktivnosti žensk, povezan z zaznavanjem priložnosti. Slovenijo tako najdemo na 17. mestu na lestvici proučevanih držav, med katerimi imajo najmanj novih in nastajajočih podjetnic zaradi nuje Švedska (2,26 %), Italija (5,92 %), Finska (6,89 %) in Luksemburg (11,66 %).

 

-----:::-----

Metodologija:

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je obsežna svetovna raziskava, v okviru katere se že vse od leta 1999 proučuje zgodnje faze podjetniške aktivnosti, ustaljena podjetja in dejavnike, ki vplivajo na rojevanje novih podjetij. Slovenija se je raziskavi pridružila leta 2002, z njo pa smo dobili odgovore na vprašanja, kako podjetna je Slovenija, kam se na področju podjetništva umeščamo v svetovnem merilu ter kako bi podjetništvo lahko pospeševali. Posebno poročilo Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report temelji na podatkih 74-ih držav; 65-ih iz leta 2016 in 9-ih držav iz leta 2015 (ki niso sodelovale v raziskavi v letu 2016).

 

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij:

Nosilec slovenskega dela raziskave GEM je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci iz ostalih nacionalnih timov tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije raziskave, raziskovalni tim pa sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus. Raziskavo so v letu 2016 podprli SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in delno tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru raziskovalnega programa P5-0023 ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

 

Informacija o izvedbi in dostopnosti raziskave:

Raziskavo o ženskem podjetništvu so opravili raziskovalci Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) Donna Kelley, Benjamin S. Baumer, Candida Brush, Patricia Greene, Mahnaz Madavi, Madhi Majbouri, Marcia Cole, Monica Dean and René Heavlow. Izdajo raziskave so finančno podprli Babson College, Smith College, Universidad Del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), Korea Entrepreneurship Foundation and Tecnológico de Monterrey. Celotno poročilo pod naslovom Women’s Entrepreneurship 2016/2017 Report je dostopno na www.gemconsortium.org/report/49860. Vsebuje razporeditve podatkov po državah, vključno s Slovenijo. Navedeni rezultati pa so vključeni tudi v raziskavi GEM Slovenija 2016, ki jo podpira agencija SPIRIT in je dostopna tudi na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (http://ipmmp.mb.si) ter na spletni strani globalnega konzorcija (www.gemconsortium.org), kjer najdete tudi rezultate raziskav za ostale države.

 

Dodatne informacije:

Prof. dr. Karin Širec,

Članica tima Global Enterpreneurship Monitor Slovenija

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Telefon: 02 22 90 114

Elektronski naslov: karin.sirec@um.si                

]]>
news-1225 Fri, 08 Sep 2017 12:33:40 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-6/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek, 25.9.2017 od 9.30 - 11.00 ure.

]]>
news-1224 Fri, 08 Sep 2017 12:23:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Darji Boršič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-darji-borsic-12/ Obveščamo vas, da v sredo 13.9.2017  odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1223 Fri, 08 Sep 2017 11:47:22 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-16/ Pogovorne ure bodo v torek, 26. 9. 2017 ob 8.00 uri, namesto v  četrtek, 28. 9. 2017.

]]>
news-1222 Fri, 08 Sep 2017 10:09:00 +0200 Selmar d.o.o. išče pomoč pri prodaji električnih vozil BMW i noga/povezave/rss/news/selmar-doo-isce-pomoc-pri-prodaji-elektricnih-vozil-bmw-i/ Podjetje Selmar d.o.o. Maribor išče pomoč pri prodaji električnih vozil. 

https://www.mojedelo.com/predogled/342887

]]>
news-1221 Fri, 08 Sep 2017 10:02:52 +0200 Podjetje Eforma d.o.o. - MojMojster - DaiBau išče okrepitve noga/povezave/rss/news/podjetje-eforma-doo-mojmojster-daibau-isce-okrepitve/ Hitro rastoče mednarodno start-up podjetje Eforma d.o.o. - MojMojster - DaiBau išče okrepitve. Zaposlimo mojstra prodaje za delo s podjetji.

Zaposlitev za polni delovni čas, možnost zaposlitve za nedoločen čas.

Stimulativno plačilo in okolje, polno novih izzivov v kreativnem mladem mednarodnem timu. Delo se opravlja v Mariboru.

Prošnje s CV pošljite na: martin.pelcl@mojmojster.net

]]>
news-1220 Fri, 08 Sep 2017 08:15:07 +0200 Pogovoren ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovoren-ure-pri-dr-karin-sirec/ Obveščamo vas, da v torek, 12.9.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v  sredo, 13.9. od 9.00 do 10.30.

]]>
news-1219 Fri, 08 Sep 2017 07:23:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-4/ Pogovorne ure so iz srede, 13. 9. 2017 prestavljene na torek, 12. 9. 2017 ob 10.00 uri.

]]>
news-1218 Thu, 07 Sep 2017 07:33:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-9/ Obveščamo vas, da bodo v naslednjem tednu pogovorne ure v ponedeljek, 11.9.2017 od 9.00 - 11.00 ure. V sredo, 13.9.2017 odpadejo.

]]>
news-1217 Wed, 06 Sep 2017 13:45:00 +0200 Odpoved pogovornih ur pri mag. Alenki Plos_12. 9. 2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-mag-alenki-plos-12-9-2017/ Obveščamo vas, da pogovorne ure pri mag. Alenki Plos v torek 12. 9. 2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo 13.9.2017 od 11.00 do 12.30 ure.

Hvala za razumevanje!

]]>
news-1216 Wed, 06 Sep 2017 13:12:11 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-12/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v četrtek, 7.9.2017 od 12.00 - 13.00 ure.

]]>
news-1215 Wed, 06 Sep 2017 11:51:19 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-9/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure (v septembru) do 1.10.2017 ob sredah od 10.00 - 11.30 ure.

]]>
news-1214 Wed, 06 Sep 2017 10:22:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-13/ Pogovorne ure bodo ta teden namesto v četrtek potekale v petek, 8.9.2017, ob 9.30-11.00.

]]>
news-1212 Tue, 05 Sep 2017 08:23:31 +0200 Tretji Borzenov nagradni natečaj za študente 017 noga/povezave/rss/news/tretji-borzenov-nagradni-natecaj-za-studente-017/ Dragi študent, draga študentka.

Verjamemo v vaš ustvarjalni potencial:
najboljši način za napovedovanje vaše trajnostne prihodnosti je, da jo soustvarjate!

Zato vas z veseljem obveščamo, da za vas Borzen, operater trga z električno energijo, d. o. o.*, že tretjič razpisuje:

NAGRADNI NATEČAJ ZA ŠTUDENTE 017
za najboljšo raziskovalno nalogo s področja energetske prenove stavb.

Raziskovalno nalogo bo potrebno pripraviti na študijskem primeru Srednje šole Jesenice, ki je potrebna celovite energetske sanacije in smo jo na Borzenu izbrali v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Raziskovalna naloga je lahko pripravljena s tehničnega ali družboslovnega vidika, podrobnosti so na voljo v Pravilih natečaja.

Če ste dodiplomski študent ali študentka sprejmite izziv: vaše prijave pričakujemo vsaj do 12. oktobra, vaše raziskovalne naloge pa vsaj do 13. novembra 2017.

5 razlogov za vašo udeležbo:

 • avtorji štirih najbolj perspektivnih raziskovalnih nalog prejmejo denarno nagrado,
 • potegujete se za javno priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo,
 • preizkusite se pri reševanju sodobnih izzivov trajnostnih energetskih virov,
 • pridobite ugledno strokovno referenco in izkušnjo,
 • odmevno stopite iz povprečja in opozorite nase potencialne delodajalce.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo študentje posamezniki s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo status študenta visokošolskega strokovnega programa ali univerzitetnega programa (raven 6/1 ali 6/2 oziroma 1. bolonjska stopnja) ali magistrskega programa (raven 7 oziroma 2. bolonjska stopnja).

Potek natečaja

Vaša prijava preko spletnega obrazca je enostavna, oddajte jo najkasneje do 12. oktobra 2017 do 12.00 ure.

Oglejte si Pravila nagradnega natečaja za študente 017 (najdete jih tudi v priponki) in se prijavite pravočasno! S prijavo in raziskovalno nalogo si zagotovite vaše mesto v nagradnem natečaju in možnost potegovanja za nagrado.

Javna predstavitev nagrajencev in podelitev nagrade 8. decembra 2017

Na svečanem dogodku 8. decembra 2017 na Energetski zbornici Slovenije bodo izbrani zmagovalci javno predstavili svoje nagrajene raziskovalne naloge in javno bomo podelili priznanja za najboljše raziskovalne naloge in prve tri nagrade v vsakem posameznem sklopu (tehnične raziskovalne naloge in družboslovne raziskovalne naloge) v bruto znesku 700 EUR, 300 EUR in materialno nagrado, kot tudi poskrbeli za vašo medijsko prepoznavnost. Vsi udeleženci natečaja boste kot gostje povabljeni na dogodek.

Vaše sodelovanje in raziskovalna naloga

Prijavnico in več informacij o natečaju najdete na spletni strani. Na voljo smo vam tudi na natecaj@trajnostnaenergija.si in telefonski številki.

Pomembni datumi

Vašo prijavo pričakujemo vsaj do 12. oktobra 2017, da lahko nato v nadaljevanju vsaj do 13. novembra pošljete vašo raziskovalno nalogo.

Roki

Aktivnost

Od 1. septembra 12. oktobra do 12. ure

Oddaja vaše prijave na spletnem obrazcu za sodelovanje v nagradnem natečaju

do 13. novembra do 12. ure

Oddaja vaše raziskovalne naloge (na predpisani predlogi) na natecaj@trajnostnaenegija.si

8. decembra

Razglasitev in predstavitev zmagovalcev ter svečana javna podelitev nagrad (v prostorih GZS, EZS, dvorana A)

Pogumno sprejmite priložnost: sodelujte na nagradnem natečaju in se potegujte za vaše javno priznanje in nagrade.

Dobrodošli!

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

]]>
news-1211 Tue, 05 Sep 2017 07:58:35 +0200 Alsa-Line d.o.o.išče študente zaključnih letnikov za delo komercialista na terenu ter za delo organizatorja prodaje v telemarketingu noga/povezave/rss/news/alsa-line-dooisce-studente-zakljucnih-letnikov-za-delo-komercialista-na-terenu-ter-za-delo-organizatorja-prodaje-v-telemarketingu/ V podjetju Alsa-Line d.o.o., iščemo študente zaključnih letnikov za delo komercialista na terenu ter za delo organizatorja prodaje v telemarketingu. Obe deli nudita možnost kasnejše redne zaposlitve.

Delo komercialista zajema svetovanje kupcem o prodajnem produktu, možnostih plačila, vodenju dokumentacije in pripravo pogodb. Pogoj je lastno vozilo. Dela se po Štajerski regiji.

Delo organizatorja prodaje zajema načrtovanje, organizacijo, kontaktiranje strank in uporabo osnovnih Microsoft Office orodij. Dela se na sedežu podjetja na Ptuju.

Za več informacij nas kontaktirajte med 9. in 16. uro na telefonsko številko 041/621-277 (Urška).

Kadrovska služba Alsa-Line d.o.o.

]]>
news-1210 Tue, 05 Sep 2017 07:34:17 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-22/ Pogovorne ure v naslednjem tednu bodo v  ponedeljek 11.9.2017 med 8 in 10 uro (torej ne torek 12.9).

]]>
news-1209 Mon, 04 Sep 2017 10:20:18 +0200 pogovorne ure pri mag. Marku Senekoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-marku-senekovicu-1/ Obveščamo vas, da v torek, 5.9.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 7.9.2017 ob 15.00 uri.

]]>
news-1208 Mon, 04 Sep 2017 09:39:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-16/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v mesecu septembru 2017 ob torkih od 12.00 - 14.00 ure.

]]>
news-1207 Mon, 04 Sep 2017 09:34:19 +0200 Navidezno trgovanje z delnicami in izvedenimi finančnimi instrumenti ter predavanja gostov – finančnih strokovnjakov noga/povezave/rss/news/navidezno-trgovanje-z-delnicami-in-izvedenimi-financnimi-instrumenti-ter-predavanja-gostov-financnih-strokovnjakov/ Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

Na EPF bomo v letu 2017/18 za študente organizirali tekmovanje iz navideznega trgovanja z delnicami ter izvedenimi finančnimi instrumenti (npr. opcije, terminske pogodbe), dodatna predavanja, ki jih bodo izvedli gosti iz družb za upravljanje in borzno posredniških hiš ter tekmovanje iz pridobljenega znanja. NKBM smo prosili za sponzorska sredstva za nagrade najuspešnejšim študentom.

Na ta način se boste študenti lahko seznanili z aktualnimi temami ali poglobili znanje, pridobljeno pri nekaterih predmetih EPF, npr. pri predmetu Metode finančnega inženiringa(izbirni predmet 2. letnika magistrskega programa v zimskem semestru, 2P+1SV, predava prof. Kavkler) ter Finančni trgi (3. letnik univerzitetnega programa v letnem semestru, 3P+2SV, predava prof. Jagrič). Navedene aktivnosti načrtujemo kot dodatne aktivnosti (seveda na prostovoljni osnovi) pri predmetih Metode finančnega inženiringa ter Finančni trgi, v skladu z razpoložljivimi mesti pa boste vabljeni tudi ostali študenti.

Zaradi lažjega načrtovanja dogodkov vas prosimo, da na spodnji povezavi podate informativno prijavo za posamezne dogodke (kar vam bo vzelo le minuto časa): www.1ka.si/a/138025

]]>
news-1206 Mon, 04 Sep 2017 08:42:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-16/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 4.9.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 5.9.2017 od 8.00 - 9.30 ure.

]]>
news-1205 Fri, 01 Sep 2017 11:12:34 +0200 Odpoved pogovornih ur pri Tatjani Koropec, prof., v ponedeljek 4.9.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-tatjani-koropec-prof-v-ponedeljek-492017/ Obveščamo vas, da odpadejo pogovorne ure pri Tatjani Koropec, prof., v ponedeljek, 4.9.2017. Pogovorne ure bodo nadomeščene v četrtek 7.9..2017 od 9.00 do 11.00 ure.

Hvala za razumevanje.

]]>
news-1204 Fri, 01 Sep 2017 09:36:54 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-15/ V sredo, 6. 9. 2017 pogovorne ure odpadejo. Prve pogovorne ure bodo v torek, 12. 9. 2017, od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1203 Wed, 30 Aug 2017 15:27:48 +0200 Prosto delovno mesto: Poslovno - sistemski analitik za knjigovodstvo in plače noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-poslovno-sistemski-analitik-za-knjigovodstvo-in-place/ Študente in absolvente Ekonomsko poslovne fakultete, Fakultete za naravoslovje in informatiko ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko bi lahko zanimalo prosto delovno mesto: Poslovno sistemski analitik

Oglas je dostopen https://www.mojedelo.com/poslovno-sistemski-analitik-za-knjigovodstvo-in-place/d-341495 in pripet v priponki.

-Na to delovno mesto bomo zaposlili več oseb (predvidoma 3).

-Pripravljeni bi bili sprejeti tudi mlade diplomante ali absolvente z ustreznim znanjem in brez izkušenj, za katere bi bila to prva redna zaposlitev.

-Zaposlitev 6 mesecev za določen čas in nato podaljšanje za nedoločen čas.

]]>
news-1202 Wed, 30 Aug 2017 15:25:24 +0200 Prosto delovno mesto - Knjigovodja / računovodja noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-knjigovodja-racunovodja/ Diplomante EPF bi lahko zanimalo prosto delovno mesto:

Knjigovodja-računovodja (svetovalec)

 Oglas je dostopen

https://www.mojedelo.com/knjigovodja-racunovodja/d-341858

-Na tem delovnem mestu si želimo kandidate z realnimi znanji in izkušnjami iz računovodstva.

-Delo poteka v Šempetru pri Gorici.

-Zaposlitev 6 mesecev za določen čas in nato podaljšanje za nedoločen čas.

]]>
news-1201 Wed, 30 Aug 2017 15:20:06 +0200 Prosto delovno mesto - Vodja projektne pisarne noga/povezave/rss/news/prosto-delovno-mesto-vodja-projektne-pisarne/ Diplomante EPF bi lahko zanimalo prosto delovno mesto: Vodja projektne pisarne

Oglas je dostopen https://www.mojedelo.com/vodja-projektne-pisarne/d-341501 in pripet v priponki.

-Na tem delovnem mestu si želimo kandidate z večletnimi izkušnjami iz vodenja projektov, še bolje, če bi ti kandidati bili certificirani projektni menedžerji ali imeli izkušnjo pri vodenju tima v projektni pisarni.

-Delo predvidoma poteka 4 dni v Šempetru pri Gorici in 1 dan po dogovoru fleksibilno.

-Zaposlitev 6 mesecev za določen čas in nato podaljšanje za nedoločen čas.

]]>
news-1200 Wed, 30 Aug 2017 14:38:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-21/ V četrtek, 31. 8. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1199 Wed, 30 Aug 2017 12:11:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-8/ Obveščamo vas, da v četrtek, 31.8.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1198 Wed, 30 Aug 2017 09:12:19 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-11/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v četrtek, 31.8.2017 ure od 12.30 do 13.30.

]]>
news-1197 Tue, 29 Aug 2017 11:22:41 +0200 Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 5. 9. 2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-5-9-2017/ Obveščamo vas, da v torek, 5. 9. 2017 zaradi izpitov odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.  Pogovorne ure bodo nadomeščene v ponedeljek  4. 9. 2017 med 13.00 in 15.00 uro.

]]>
news-1196 Tue, 29 Aug 2017 10:18:10 +0200 Razpored izpita - nemški jezik 30.8.2017 noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-3082017/ RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

30. 08. 2017 ob 8.00 uri – vsi letniki

 

Ø Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici PB

]]>
news-1195 Tue, 29 Aug 2017 10:14:53 +0200 Razpored izpita - angleški jezik 30.8.2017 noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-3082017/  

RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

30.08. 2017 ob 8.00 uri – vsi letniki  + GING

 

Ø Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici PA

Ø Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PB

Ø Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB

]]>
news-1194 Tue, 29 Aug 2017 09:49:50 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-15/ Pogovorne ure bodo v torek, 5. 9. 2017 ob 9.00 uri, namesto v četrtek, 31. 8. 2017.

]]>
news-1193 Tue, 29 Aug 2017 09:45:10 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-10/ V sredo, 6. 9. 2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 5. 9. 2017.

]]>
news-1192 Tue, 29 Aug 2017 09:35:26 +0200 Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017 noga/povezave/rss/news/javni-razpis-za-sofinanciranje-doktorskega-studija-studentov-univerze-v-mariboru-generacija-2017/ Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na spletni strani UM https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-DR-studij-2017.aspx objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017. 

]]>
news-1191 Tue, 29 Aug 2017 08:26:52 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-8/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure do 1.10.2017 ob sredah od 7.30-9.00 ure.

]]>
news-1190 Mon, 28 Aug 2017 12:32:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-14/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek 5.9. ob 9:00 uri, namesto v četrtek 31.8.

]]>
news-1189 Mon, 28 Aug 2017 12:29:12 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janiju Bekő noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janiju-beko-1/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 31.8.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 30.8.2017 od 17.30 - 19.30 ure.

]]>
news-1187 Mon, 28 Aug 2017 09:26:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-2/ Obveščamo vas, da so pogovorne ure prestavljene iz 28.8. na 31.8. na cas med 9.00 in10.30.

]]>
news-1186 Fri, 25 Aug 2017 13:01:54 +0200 Dodatni rok Izpita iz vaj OPI-BV v študijskem letu 2016/17 je 7. september 2017, ob 13:00 noga/povezave/rss/news/dodatni-rok-izpita-iz-vaj-opi-bv-v-studijskem-letu-201617-je-7-september-2017-ob-1300/  

 

Spoštovani/a študent/ka,

 

Dodatni rok izpita iz vaj OPI-BV v študijskem letu 2016/17 je namenjen le študentom, ki imajo opravljeno teorijo, predavanja predmeta Osnove poslovne informatike-BV.

Če ne veste ocene predavanj, vprašajte v tajništvo EPF, ga. Simono Krajnc oz. po e-mail prof. dr. Sama Bobka.

 

Prijavo izvedite do 6. septembra 2017, do 15:00, na moj e-mail naslov z naslednjimi podatki:

·         Zadeva: Prijava na izpit iz vaj OPI-BV

·         Vsebina sporočila: številka vpisa, ime in priimek

 

6. septembra 2017, boste na e-mail prejeli Zaključno razporeditev pisanja.

 

 

Lep pozdrav & lep dan

Heri Špička, univ. dipl. ekon., predavatelj

 

 

 

]]>
news-1185 Fri, 25 Aug 2017 12:34:27 +0200 24. festival Zlati boben | 18.-20. oktober 2017 | Ljubljana noga/povezave/rss/news/24-festival-zlati-boben-18-20-oktober-2017-ljubljana/

24. Zlati boben

PUSTI SVOJ PEČAT

 

18.-20. oktober 2017

Grand Hotel Union, Ljubljana

Študenti,

 

Med 18. in 20. oktobrom bo v ljubljanskem Grand Hotelu Union znova potekal mednarodni festival kreativnosti Zlati boben, ki bo znova gostil svetovno komunikacijsko oglaševalsko stroko. Tokrat pod sloganom: Pusti svoj pečat.

 

Sreda je dan za študente!

Svoj pečat lahko na festivalu pustite tudi vi saj so organizatorji za študente rezervirali prvi dan dogajanja – sredo, 18. oktobra. Tekom tega dne se bodo na govorniškem odru zvrstila vrhunska mednarodna imena oglaševanja, med njimi tudi John Mescall, globalni izvršni direktor in predsednik kreativnega vodstvenega sveta McCann ter predsednik žirije Najboljša praksa  (ZDA), Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits, kreativna direktorica in soustanoviteljica, Moth Studio (Velika Britanija), Carla Cammila Hjort, ustanoviteljica in generalna direktorica agencije Space10 (Danska) ter mnogi drugi. Za sredino prijavnino boste odšteli samo 10 EUR + DDV.

 

Tekmovanje za mlade bobnarje!

Za prave bobnarje pa bo tudi letos na sporedu tradicionalno tekmovanje. Pripravite najboljši in najbolj ustvarjalen plakat na temo krepitev blagovne znamke z naslovom: Ljubljana – mesto za doživetja kulture in umetnosti. Zmagovalca tekmovanja bo Mestna občina Ljubljana nagradila s 3.000 evri, Zlati boben pa s polno prijavnino za osebno udeležbo na Zlatem bobnu 2018. Prijave so odprte do 4. septembra.

 

Young Friday Afternoon!

Mladim organizatorji namenjajo tudi petkovo popoldne. Takrat bodo oder zavzeli mladi profesionalci: Darja Ovechkina ter Anton Rozhin iz agencije Voskhod (Rusija), Alice Burton iz CHI & Partners (Velika Britanija) ter Filip Muki Dobranić (Slovenija).

 

Portfolio Speed Dating!

Za konec pa še vabilo na portfolio Speed Dating sestanke na katerih se lahko osebno srečate z najboljšimi v oglaševalskem svetu in predstavite svoj portfolio fotografij, postrov, aplikacij, poezije, idej ali česa drugega.

 

Več o festivalu na www.goldendrum.com.

Prijava na www.goldendrum.com/delegates/personal-registration/

]]>
news-1184 Fri, 25 Aug 2017 11:13:21 +0200 Pogovorne ure pri dr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-timoteju-jagricu-2/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 28.8.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 29.8.2017 ob 8.00 uri.

]]>
news-1183 Fri, 25 Aug 2017 11:10:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-15/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 28.8.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 29.8.2017 ob 8.00 uri.

]]>
news-1182 Fri, 25 Aug 2017 09:14:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-4/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek, 29.8.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 30.8.2017 od 9.00 - 10.30 ure.

]]>
news-1181 Fri, 25 Aug 2017 09:13:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-21/ Obveščamo vas, da v sredo, 30.8.2017 in 6.9.2017odpadejo pogovorne ure. Naslednje pogovorne ure bodo v torek, 12.9.2017 ob 8.00 uri.

]]>
news-1180 Thu, 24 Aug 2017 13:38:30 +0200 Pogovorne ure pri mag. Neci Storpnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-storpnik/ Pogovorne ure v torek odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 30. 8. 2017 ob 11.00 uri.

]]>
news-1179 Wed, 23 Aug 2017 08:01:12 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-7/ Obveščamo vas, da v sredo, 23.8.2017 in v četrtek, 24.8.2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1178 Tue, 22 Aug 2017 13:20:26 +0200 Pogovororne ure pri dr. Janiju Bekő noga/povezave/rss/news/pogovororne-ure-pri-dr-janiju-beko/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 24.8.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 23.8.2017 od 17.30 - 19.30 ure.

]]>
news-1177 Mon, 21 Aug 2017 11:59:35 +0200 Pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-5/ Obveščamo vas, da v torek, 22.8.2017 odpadejo pogovorne ure. Naslednji torek, 29.8.2017 bodo pogovorne ure od 9.30 - 12.30 ure.

]]>
news-1176 Mon, 21 Aug 2017 11:51:01 +0200 Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 22. 8. 2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-22-8-2017/ Obveščamo vas, da v torek, 22. 8. 2017 zaradi izpitov odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.

Prosimo za razumevanje.

]]>
news-1175 Mon, 21 Aug 2017 11:41:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-12/ Pogovorne ure so iz srede, 23. 8. 2017, prestavljene na torek, 22. 8. 2017 od 11.00 do 13.00 ure.

]]>
news-1174 Fri, 18 Aug 2017 13:21:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu-1/ V ponedeljek, 21. 8. 2017 odpadejo pogovorne ure.

]]>
news-1173 Fri, 18 Aug 2017 10:27:52 +0200 Pogovorne ure pri mag. Alenki Plos noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-alenki-plos-1/ Obveščamo vas, da v torek 22.08.2017 odpadejo pogovorne ure pri mag. Alenki Plos. Nadomeščene bodo v sredo 23.08.2017 od 11.00  do 12.30.

]]>
news-1172 Fri, 18 Aug 2017 09:57:41 +0200 Pogovorne ure pri dr. Matjažu Iršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-matjazu-irsicu-4/ Pogovorne ure bodo v ponedeljek, 21. 8. 2017 od 10.00 - 11.00 ure, ter v sredo, 23. 8. 2017 od 11.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1171 Fri, 18 Aug 2017 07:15:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Brunu Završniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-brunu-zavrsniku-5/ Pogovorne ure so od ponedeljka (21. 8. 2017) naprej od 10.00 - 12.00 ure.

]]>
news-1170 Fri, 18 Aug 2017 07:10:13 +0200 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-12/ Pogovorne ure bodo ob sredah od 10.30 - 12.00 ure.

]]>
news-1169 Thu, 17 Aug 2017 08:13:39 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-13/ Pogovorne ure so iz četrtka, 24. 8. 2017, prestavljene na torek, 22. 8. 2017 ob 9.00 uri.

]]>
news-1168 Wed, 16 Aug 2017 12:07:52 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-10/ V ponedeljek, 21. 8. 2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 22. 8. 2017 med 11.00 in 13.00 uro.

]]>
news-1167 Wed, 16 Aug 2017 08:05:09 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-9/ Pogovorne ure danes odpadejo. Nadomeščene bodo jutri, 17. 8. 2017, od 10.30 - 12.00 ure.

]]>
news-1166 Mon, 14 Aug 2017 10:54:58 +0200 Razpored izpita - Nemški jezik 16.08.2017 ob 10.00 uri - vsi letniki noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-16082017-ob-1000-uri-vsi-letniki/
 • Prijavljeni pri mag. Alenki Plos - v predavalnici PB
 • ]]>
  news-1165 Mon, 14 Aug 2017 10:49:59 +0200 Razpored izpita - Angleški jezik 16.08.2017 ob 10.00 uri - vsi letniki noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-16082017-ob-1000-uri-vsi-letniki/
 • Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici PA

 • Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič - v predavalnici PB

 • Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. - v predavalnici PB
 • ]]>
  news-1164 Fri, 11 Aug 2017 11:50:57 +0200 SKLEP o razpisu nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-nadomestnih-volitev-za-clana-senata-univerze-v-mariboru-iz-vrst-visokosolskih-uciteljev-univerze-v-mariboru-na-ekonomsko-poslovni-fakulteti-univerze-v-mariboru-1/ V skladu z določbo 14. točke drugega odstavka 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017-UPB12) izdaja rektor Univerze v Mariboru dne 11.08.2017 naslednji

  Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru

  Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

  ]]>
  news-1163 Wed, 09 Aug 2017 15:21:50 +0200 Podjetje Iskratel išče vodjo centralne projektne pisarne noga/povezave/rss/news/podjetje-iskratel-isce-vodjo-centralne-projektne-pisarne/ Več o oglasu najdete v priponki.

  ]]>
  news-1162 Wed, 09 Aug 2017 10:28:52 +0200 Sprememba pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 15.08.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-15082017/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure iz  torka, 15.08.2017 prestavljene na sredo 16.08.2017 od 13.00 do 15.00 ure.

  ]]>
  news-1161 Mon, 07 Aug 2017 10:01:50 +0200 Sava zavarovalnica išče pomoč v službi aktuarstva osebnih zavarovanj noga/povezave/rss/news/sava-zavarovalnica-isce-pomoc-v-sluzbi-aktuarstva-osebnih-zavarovanj/ POMOČ V SLUŽBI AKTUARSTVA OSEBNIH ZAVAROVANJ

  V Zavarovalnici Sava, v  službi Aktuarstva osebnih zavarovanj iščemo 1-ega študenta, za pomoč in sodelovanje:

  • pri rednih in ponavljajočih se izračunih v skladu s Solventnostjo II,
  • pri pripravi podatkov za analizo ustreznosti tehničnih rezervacij,
  • pri pripravi podatkov za škodne in premijske rezervacije,
  • pri izdelavi rednih mesečnih/kvartalnih aktuarskih analiz,
  • pri pripravi podatkov za poročilo o tveganjih,
  • pri polnjenju QRT obrazcev,
  • pri pripravi podatkov zaradi uvajanja novega računovodskega standarda MSRP 17.

   Delo poteka v dinamičnem, mednarodnem kolektivu (primarno SLO in HR) ter

  nudi redno in dobro plačilo (po dogovoru).

  Delo bo potekalo v Mariboru  in je mišljeno za daljše časovno obdobje, zato so zaželeni absolventje.

  Vse, ki se znajdete pri delu v timu, znate angleški, obvladate delo z osebnim računalnikom, ste natančni, dosledni, samoiniciativni in fleksibilni vabimo, da nam pošljete prijave na:

  razpisi@zav-sava.si najkasneje do torka, 15.08.2017.

  ]]>
  news-1160 Mon, 07 Aug 2017 07:58:17 +0200 Podjetje Prva finančna agencija išče absolvente EPF za trženje storitev podjetja noga/povezave/rss/news/podjetje-prva-financna-agencija-isce-absolvente-epf-za-trzenje-storitev-podjetja/

  Smo eno vodilnih podjetij v slovenskem gospodarskem prostoru na področju upravljanja s terjatvami. Poleg odkupov terjatev in verižnih kompenzacij, smo še posebej specializirani za storitev domačega in mednarodnega faktoringa, ki je vse bolj pomemben vir kratkoročnega financiranja. Tako majhnim, srednje velikim in tudi večjim podjetjem s pomočjo faktoringa pomagamo uravnavati denarni tok in likvidnost.

  V naši podružnici Limbuš, Limbuška c. 2, iščemo mlade, komunikativne in ambiciozne ljudi na delovno mesto: TRŽENJE storitev podjetja

  Opis delovnega mesta:

  - trženje storitev in produktov podjetja preko telefona
  - pridobivanje novih strank (zbiranje kontaktov oz. zbuditi interes pri stranki za sodelovanje)

  V našo delovno okolje vabimo absolvente Ekonomske fakultete, smer finance in bančništvo, podjetništvo ali računovodstvo. Od vas pričakujemo komunikativnost, pogajalske sposobnosti, napredno znanje Excela, občutek za delo z ljudmi, zmožnost opravljanja dela vse dni v tednu (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 15.00 ure.

  Vse, ki bi vas to delo veselilo in ustrezate našim pričakovanjem, vabimo, da nam pošljete prijavo s kratkim življenjepisom na naslov: zaposlitev@prvafina.si. Prijave sprejemamo do 31.08.2017.

   

  Limbuš, 03.08.2017

  ]]>
  news-1159 Fri, 28 Jul 2017 09:00:01 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-7/ Obveščamo vas, da bodo naslednje pogovorne ure v ponedeljek, 21.8.2017.

  ]]>
  news-1158 Thu, 20 Jul 2017 14:48:45 +0200 Podjetje Tridens d.o.o. išče asistenta za delo v marketingu in prodaji noga/povezave/rss/news/podjetje-tridens-doo-isce-asistenta-za-delo-v-marketingu-in-prodaji/ Tridens d.o.o. išče asistenta za delo v marketingu in prodaji

  Iščemo študenta ali študentko, ki končuje študij na EPF za delo v marketingu in prodaji. Delal boš s pomočjo najsodobnejših marketinških orodij kot so LinkedIn, Facebook, Twitter, Google AddWords, itd. Za uspešno delo je potrebno aktivno znanje angleškega in nemškega jezika, od kandidata pričakujemo visoko stopnjo samoiniciativnosti, fleksibilnosti ter analitičnega razmišljanja.

  Če ste pripravljeni sodelovati z visoko tehnoloških podjetjem, ste motivirani in odgovorni, vas  vabimo, da nam svoj življenjepis v angleškem jeziku pošljete na jobs@tridens.si

  ]]>
  news-1157 Thu, 20 Jul 2017 11:08:57 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-3/ Obveščamo vas, da so pogovorne ure iz 31.7.2017 prestavljene na 4.8.2017 ob 14.00 uri.

  ]]>
  news-1156 Thu, 13 Jul 2017 10:15:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-5/ Obveščamo vas, da bodo v ponedeljek, 17. 7. 2017  pogovorne ure od 9:00 do 10:30 in ne od 11:00 do 12:30.

  ]]>
  news-1155 Wed, 12 Jul 2017 13:56:34 +0200 Univerza v Mariboru objavlja interni oblikovalski natečaj noga/povezave/rss/news/univerza-v-mariboru-objavlja-interni-oblikovalski-natecaj/ Si želiš, da bi prav tvoja oblikovalska ideja krasila majico vseh bruck in brucev Univerze v Mariboru generacije 2017/2018? Prijavi se na natečaj in z grafično predlogo izrazi svoja razmišljanja in opažanja, povezana z Univerzo v Mariboru.

   Nagrada, ki jo prejme zmagovalec: tablični računalnik Apple.


  Razpis in pravila natečaja se nahajajo na:

  https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2115
   
  Vabljeni k sodelovanju!

  ]]>
  news-1154 Tue, 11 Jul 2017 11:43:31 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-20/ Obveščamo vas, da bodo naslednje pogovorne ure 24.8.2017.

  ]]>
  news-1153 Mon, 10 Jul 2017 13:41:24 +0200 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-4/ Pogovorne ure v sredo, 12.7.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo  v torek, 11.7.2017 od 14.00 15.30.

  ]]>
  news-1152 Mon, 10 Jul 2017 11:41:58 +0200 Pogovorne ure pri mag. Robertu Horvatu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-robertu-horvatu-2/ V času med 17. 7. 2017 in 30. 7. 2017 ni pogovornih ur.

  ]]>
  news-1151 Mon, 10 Jul 2017 09:42:00 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-15/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 11.7.2017 od 13.00 - 14.00 ure.

  ]]>
  news-1150 Mon, 10 Jul 2017 07:55:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-14/ Obveščamo vas, da danes, 10.7.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1149 Thu, 06 Jul 2017 12:15:26 +0200 Pogovorne ure pri predavatelju Heriju Špički, univ. dipl. ekon. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-predavatelju-heriju-spicki-univ-dipl-ekon/ Obveščamo vas, da bodo zadnje pogovorne ure v mesecu juliju  v sredo, 12. 7. 2017. Prve pogovorne ure v mesecu avgustu bodo v sredo, 16. 8. 2017.  

  ]]>
  news-1148 Thu, 06 Jul 2017 11:16:35 +0200 Računovodski servis Bosima d.o.o. išče študenta za delo v računovodskem servisu noga/povezave/rss/news/racunovodski-servis-bosima-doo-isce-studenta-za-delo-v-racunovodskem-servisu/ Iščemo študenta ali študentko, ki končuje študij na EPF za delo v računovodskem servisu za daljše časovno obdobje. Obvezno aktivno znanje nemškega in angleškega jezika. Možna kasnejša zaposlitev.

  Prijave sprejemamo do 18. 07. 2017 na e-naslovu simona.bojanovic@bosima.si

  Računovodski servis BOSIMA d. o. o., Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor

  ]]>
  news-1147 Thu, 06 Jul 2017 10:45:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-7/ Zadnje pogovorne ure v juliju so v sredo, 12. 7. 2017. Prve pogovorne ure v avgustu so v sredo, 16. 8. 2017.

  ]]>
  news-1146 Wed, 05 Jul 2017 13:17:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-12/ V četrtek odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 7. 7. 2017 ob 7.30 uri.

  ]]>
  news-1145 Tue, 04 Jul 2017 14:34:05 +0200 Pogovorne ure pri dr. Brunu Završniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-brunu-zavrsniku-4/ V ponedeljek, 10. 7. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 11. 7. 2017 od 10.00 do 12.00 ure.

  ]]>
  news-1144 Mon, 03 Jul 2017 07:37:37 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-13/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 3.7.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 5.7.2017. od 8.00 do 8.45 in od 14.00 do 14.45.

  ]]>
  news-1143 Mon, 03 Jul 2017 07:36:49 +0200 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu-1/ Danes pogovorne ure odpadejo.

  ]]>
  news-1142 Thu, 29 Jun 2017 10:59:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-5/ Obveščamo vas, da zaradi službene odsotnosti pogovorne ure odpadejo v času od 30.6.2017 do 30.9.2017. Študentje lahko profesorico kontaktirate preko emaila barbara.bradac@um.si

  ]]>
  news-1141 Thu, 29 Jun 2017 10:08:44 +0200 Pogovorne ure pri prof. dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-prof-dr-lidiji-hauptman-8/ V mesecu juliju pogovornih ur pri prof. dr. Lidiji Hauptman ne bo.

  ]]>
  news-1140 Thu, 29 Jun 2017 08:18:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-3/ Pogovorne ure do srede, 16. 8. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1139 Wed, 28 Jun 2017 11:06:37 +0200 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-7/ Obveščamo vas, da 5.7. in 12.7.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo 4.7.2017 od 10.00 - 12.00 ure.

  ]]>
  news-1138 Wed, 28 Jun 2017 09:30:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Silvu Dajčmanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-silvu-dajcmanu/ Obveščamo vas, da v ponedeljek 3. julija,  pogovorne ure odpadejo.

  ]]>
  news-1137 Tue, 27 Jun 2017 14:48:08 +0200 Vabilo na javno predavanje prof. dr. Žana Jana Oplotnika noga/povezave/rss/news/vabilo-na-javno-predavanje-prof-dr-zana-jana-oplotnika/ V A B I L O

   

  Vabimo vas na javno predavanje prof. dr. Žana Jana Oplotnika, ki je v postopku izvolitve v naziv rednega profesorja za predmetno področje Mednarodna ekonomija in poslovanje.

  Javno predavanje - izbrana tema iz Mednarodne ekonomije bo:

  v petek, 30. 06. 2017 ob 9.00 uri v Modri predavalnici, Razlagova 20.

  Vljudno vabljeni!

   

                                                                                                 Dekanica:

                                                                                                 izr. prof. dr. Lidija Hauptman

  ]]>
  news-1136 Tue, 27 Jun 2017 14:45:51 +0200 RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK 28. 06. 2017 ob 8.00 uri – vsi letniki noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik-28-06-2017-ob-800-uri-vsi-letniki/ Ø Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.7

  ]]>
  news-1135 Tue, 27 Jun 2017 14:44:05 +0200 RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK 28.06. 2017 ob 8.00 uri – vsi letniki noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik-2806-2017-ob-800-uri-vsi-letniki/ Ø Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4

  Ø Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PA

  Ø Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB

  ]]>
  news-1134 Tue, 27 Jun 2017 12:56:29 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-17/ Obveščamo vas, da pogovornih ur ta teden (sreda 28.6.) zaradi dopusta ne bo. Prihodnji teden pa bodo namesto v sredo, v torek 4.7. 2017 ob 9.30.

  ]]>
  news-1133 Tue, 27 Jun 2017 07:39:47 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-6/ Pogovorne ure bodo v sredo, 28. 6. 2017, od 8.30 do 10.00 ure, zaradi službene odsotnosti.

  ]]>
  news-1132 Tue, 27 Jun 2017 07:36:08 +0200 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik-3/ Pogovorne ure bodo danes, 27. 6. 2017 med 9.30 in 11.00 uro.

  ]]>
  news-1131 Tue, 27 Jun 2017 07:28:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-14/ V sredo, 28. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure. Naslednje in zadnje pogovorne ure dopusti bodo

  v sredo, 5. 7. 2017 od 9.00 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-1130 Mon, 26 Jun 2017 11:03:10 +0200 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-11/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 26.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1129 Mon, 26 Jun 2017 11:01:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-6/ Obveščamo vas, da v tem tednu (26.6. - 30.6.2017) odpadejo vse pogovorne ure.

  ]]>
  news-1128 Mon, 26 Jun 2017 10:05:25 +0200 Pogovorne ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu/ Pogovorne ure danes odpadejo. Nadomeščene bodo jutri, 27. 6. 2017 od 10.00 - 12.00 ure.

  ]]>
  news-1127 Mon, 26 Jun 2017 08:48:34 +0200 pogovorne ure pri dr. Simoni Šarotar Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-sarotar-zizek-2/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 29.6.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 28.6.2017 od 7.30 - 9.30 ure.

  ]]>
  news-1126 Mon, 26 Jun 2017 07:20:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Romani Korez Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-korez-vide-7/ Danes, 26. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1125 Fri, 23 Jun 2017 14:08:35 +0200 Sprememba pogovornih ur pri mag. Alenki Plos_27.6.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-mag-alenki-plos-2762017/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure pri mag. Alenki Plos v torek 27.6.2017 potekale od 8.30 ure do 10.00 ure.

  Hvala za razumevanje!

  ]]>
  news-1124 Fri, 23 Jun 2017 07:55:48 +0200 Pogovorne ure pri ddr. Timoteju Jagriču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ddr-timoteju-jagricu-4/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 26.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1123 Thu, 22 Jun 2017 14:10:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-9/ V ponedeljek, 26. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 5. 7. 2017 od 10.00 do 11.00 ure.

  V ponedeljek, 3. 7. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 7. 7. 2017 od 9.00 - 10.00 ure.

  Po 7. 7. 2017 ne bo pogovornih ur, kot tudi ne v avgustu. Pogovorne ure se pričnejo ponovno v obdobju avgustovskih izpitnih rokov.

  ]]>
  news-1122 Thu, 22 Jun 2017 08:25:10 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-20/ Pogovorne ure so danes, 22. 6. 2017 ob 12.30 uri.

  ]]>
  news-1121 Wed, 21 Jun 2017 09:58:47 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-19/ Obveščamo vas, pogovorne ure v sredo, 28.6.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 26.6.2017 od 8.00 uri. Naslednje pogovorne ure bodo v ponedeljek, 10.7.2017. Med počitnicami pogovornih ure ne bo.

  ]]>
  news-1120 Tue, 20 Jun 2017 17:56:18 +0200 Odpoved pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 27.6.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-2762017/ Obveščamo vas, da v torek, 27.6.2017 zaradi službene poti  odpadejo pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču.  Pogovorne ure bodo nadomeščene v petek 30.6.2017 od 11.30 do 13.30 ure.

  ]]>
  news-1119 Tue, 20 Jun 2017 17:47:43 +0200 Sprememba pogovornih ur pri mag. Nataši Gajšt_21.6.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-mag-natasi-gajst-2162017/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure pri mag. Nataši Gajšt v sredo 21.6. 2017 potekale med 11.30 in 13.30 uro.

  Hvala za razumevanje!

  ]]>
  news-1118 Tue, 20 Jun 2017 17:43:40 +0200 Odpoved pogovornih ur pri Tatjani Koropec, prof., v ponedeljek 26.6.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-tatjani-koropec-prof-v-ponedeljek-2662017/ Obveščamo vas, da odpadejo pogovorne ure pri Tatjani Koropec, prof., v ponedeljek 26.6.2017. Pogovorne ure bodo nadomeščene v torek 27.6.2017 od 8.00 do 10.00 ure.

  ]]>
  news-1117 Tue, 20 Jun 2017 14:39:17 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-2/ Pogovorne ure bodo v četrtek, 22. 6. 2017 med 10.30 in 12.00 uro.

  ]]>
  news-1116 Tue, 20 Jun 2017 14:33:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-7/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 22.6.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 21.6.2017 od 7.30 - 9.00 ure.

  ]]>
  news-1115 Mon, 19 Jun 2017 13:53:10 +0200 Pogovorne ure pri dr. Katji Crnogaj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-katji-crnogaj-6/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 19.6.2017 od 9.00 - 10.30 ure.

  ]]>
  news-1114 Mon, 19 Jun 2017 11:01:52 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-9/ Obveščamo vas, da danes, 19.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1113 Mon, 19 Jun 2017 10:21:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Karin Širec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-karin-sirec-3/ Obveščamo vas, da v torek, 20.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1112 Mon, 19 Jun 2017 09:59:49 +0200 pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-14/ Obveščamo vas, da v torek, 27.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1111 Mon, 19 Jun 2017 09:48:45 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-4/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 20.6.2017 od 9.00 - 10.30 ure.

  ]]>
  news-1110 Mon, 19 Jun 2017 09:12:07 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-12/ Obveščamo vas, da danes, 19.6.2017 pogovorne rue odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 22.6.2017 od 9.30 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-1109 Mon, 19 Jun 2017 08:23:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-3/ Pogovorne ure se danes, 19. 6. 2017 izjemoma pričnejo ob 9.45 uri.

  ]]>
  news-1108 Mon, 19 Jun 2017 06:57:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-5/ Pogovorne ure v sredo, 21. 6. 2017 bodo od 9.15 do 10.45 ure, zaradi pedagoških obveznosti.

  ]]>
  news-1107 Mon, 19 Jun 2017 06:56:31 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-13/ Pogovorne ure v sredo, 21. 6. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1106 Fri, 16 Jun 2017 12:21:41 +0200 Pogovorne ure pri Domnu Malcu, mag. psih. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-domnu-malcu-mag-psih/ V ponedeljek, 19. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v torek, 20. 6. 2017 med 8.00 in 10.00 uro.

  ]]>
  news-1105 Fri, 16 Jun 2017 12:19:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Romani Korez Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-korez-vide-6/ V ponedeljek, 19. 6. 2017 bodo pogovorne ure med 8.30 in 10.30 uro.

  ]]>
  news-1104 Fri, 16 Jun 2017 12:06:11 +0200 Pogovorne ure pri Ireni Šišovski, mag. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-ireni-sisovski-mag-6/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 19.6.2017 opdadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 22.6.2017 od 11.00 - 13.00 ure.

  ]]>
  news-1103 Fri, 16 Jun 2017 10:50:06 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-11/ Zaradi udeležbe na konferenci, v sredo, 21. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1102 Thu, 15 Jun 2017 12:59:23 +0200 Sprememba pogovornih ur pri mag. Alenki Plos_20.6.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-mag-alenki-plos-2062017/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure pri mag. Alenki Plos v torek 20.6.2017 potekale od 8.30 ure do 10.00 ure.

  Hvala za razumevanje!

  ]]>
  news-1101 Thu, 15 Jun 2017 08:20:17 +0200 Sprememba pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 20.06.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-20062017/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek 20.6.2017 potekale od 9.00 do 11.00 ure zaradi službene obveznosti profesorja. 

                                
  Tajništvo katedre

  ]]>
  news-1099 Wed, 14 Jun 2017 11:40:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Petru Podgorelcu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-petru-podgorelcu-2/ Pogovorne ure danes, 14. 6. 2017, ter v petek, 16. 6. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1098 Wed, 14 Jun 2017 08:32:09 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu-1/ Pogovorne ure so od četrtka, 15. 6. 2017 dalje, od 8.00 do 9.30 ure.

  ]]>
  news-1097 Wed, 14 Jun 2017 07:07:40 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-9/ Pogovorne ure so do nadaljnjega odpovedane.

  ]]>
  news-1096 Wed, 14 Jun 2017 07:06:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-19/ V četrtek, 15. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1095 Tue, 13 Jun 2017 14:24:00 +0200 22. E-obvestila EPF noga/povezave/rss/news/22-e-obvestila-epf/ Pred vami so nova E-obvestila EPF, v katerih lahko preberete;

  • Predstavitev študijskih usmeritev Ekonomsko-poslovne fakultete
  • Mednarodni teden EPF
  • Dogajalo (se) je ...
  • Katedre in inštituti EPF
  • Promovirani doktorji znanosti na EPF
  • Vabljena predavanja strokovnjakov iz prakse
  • Izpostavljamo
  • Koristne informacije za študente

  Preberi več 


  Pretekla obvestila najdete na povezavi.

  ]]>
  news-1094 Tue, 13 Jun 2017 09:52:43 +0200 Sprememba pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 13.06.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-13062017/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure iz  torka, 13.06.2017 prestavljene na sredo 14.06.2017 od 13.00 do 15.00 ure.

  ]]>
  news-1093 Tue, 13 Jun 2017 09:34:22 +0200 Razpored izpita NEMŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-nemski-jezik/ RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

  14. 06. 2017 ob 8.00 uri – prvi letniki

  o   Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.7

  RAZPORED IZPITA – NEMŠKI JEZIK

  14. 06. 2017 ob 10.00 uri –  2. in 3. letniki

  o   Prijavljeni pri mag. Alenki Plos -  v predavalnici P2.7

  ]]>
  news-1092 Tue, 13 Jun 2017 09:30:31 +0200 Razpored izpita ANGLEŠKI JEZIK noga/povezave/rss/news/razpored-izpita-angleski-jezik/ RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

  14.06.2017 ob 8.00 uri – prvi letniki  + GING

  o   Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4

  o   Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PA

  o   Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB

   

  RAZPORED IZPITA – ANGLEŠKI JEZIK

  14.06.2017 ob 10.00 uri – 2. in 3. letniki

  o   Prijavljeni pri mag. Nataši Gajšt - v predavalnici P1.4

  o   Prijavljeni pri mag. Tosji Kobler Jovanovič  - v predavalnici PA

  o   Prijavljeni pri Tatjani Koropec, prof. – v predavalnici PB

  ]]>
  news-1091 Tue, 13 Jun 2017 08:31:18 +0200 Pogovorne ure pri Heriju Špički noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-heriju-spicki/ Spoštovan/a študent/ka,  

  Pogovorne ure od 12. junija 2017 dalje so: ob sredah od 11:00 do 13:00.  

    Lep pozdrav & lep dan   Heri Špička, univ. dipl. ekon., predavatelj  

  ]]>
  news-1090 Tue, 13 Jun 2017 07:08:35 +0200 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik-2/ Danes, 13. 6. 2017 so pogovorne ure od 9.30 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-1089 Tue, 13 Jun 2017 07:06:56 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-8/ V sredo, 21. 6. 2017 bodo pogovorne ure od 9.00 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-1088 Mon, 12 Jun 2017 14:22:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-6/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 15.6.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 13.6.2017 med 12.30 in 14.00 uro.

  ]]>
  news-1087 Mon, 12 Jun 2017 13:35:43 +0200 Sprememba pogovornih ur pri mag. Tosji Kobler Jovanovič dne 13.6.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-mag-tosji-kobler-jovanovic-dne-1362017/ Sporočamo, da bodo pogovorne ure pri mag. Tosji Kobler Jovanovič, v torek, 13.6.2017, od 12.00 do 13.30 ure.

  Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

  ]]>
  news-1188 Sun, 11 Jun 2017 09:43:00 +0200 Anketa o zadovoljstvu študentov z vpisanim študijskim programom noga/povezave/rss/news/opomnik-anketa-o-zadovoljstvu-studentov-z-vpisanim-studijskim-programom/ Spoštovani,

  pred vami je vprašalnik, s katerim boste sodelovali v raziskavi zadovoljstva študentov EPF z vpisanim študijskim programom. Vprašalnik je povsem anonimen. Vaši odgovori nam bodo pomagali pri izboljšanju pogojev in izvedbe študija ter pri odpravi pomanjkljivosti in slabosti. Zato vas vljudno prosimo za vaše sodelovanje.
   
  Povezava do vprašalnika: ankete.epf.uni-mb.si/index.php

  Prof. dr. Lidija Hauptman, dekanica

  ]]>
  news-1085 Fri, 09 Jun 2017 13:02:50 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-13/ Obveščamo vas, da 13. 6. in 20.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1084 Fri, 09 Jun 2017 11:25:43 +0200 pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-11/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek, 12.6.2017 od 8.30 - 10.00 ure.

  ]]>
  news-1083 Fri, 09 Jun 2017 10:11:07 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni S. Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zabukovsek-6/ Obveščamo vas, da so pogovorne ure prestavljene iz ponedeljka, 12.6.2017 na sredo, 14.6.2017 od 11.00 do. 13.00.

  ]]>
  news-1082 Fri, 09 Jun 2017 08:59:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-9/ Obveščamo vas, da v sredo, 14.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1081 Fri, 09 Jun 2017 07:48:41 +0200 Pogovorne ure pri dr. Damjanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damjanu-mumlu-2/ Obveščamo vas, da v ponedeljek,12.6.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 14.6.2017 ob 11.00 uri.

  ]]>
  news-1080 Thu, 08 Jun 2017 10:33:41 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-8/ Pogovorne ure so iz ponedeljka, 12. 6. 2017, prestavljene na torek, 13. 6. 2017, med 9.00 in 11.00 uro.

  ]]>
  news-1079 Thu, 08 Jun 2017 10:28:27 +0200 Javno predavanje izr. prof. dr. Vesne Čančer ob postopku izvolitve v naziv redne profesorice noga/povezave/rss/news/javno-predavanje-izr-prof-dr-vesne-cancer-ob-prvi-izvolitvi-v-naziv-redne-profesorice/ Vabimo vas na javno predavanje izr. prof. dr. Vesne Čančer, ki je v postopku izvolitve v naziv redne profesorice.

  Naslov javnega predavanja: Multimetodologija v okvirnem postopku za večkriterijsko odločanje

  Javno predavanje bo v četrtek, 15. 06. 2017 ob 13.00 uri v Modri predavalnici, Razlagova 20.

  Vljudno vabljeni!

  v. d. dekana
  izr. prof. dr. Lidija Hauptman 

   

   

   

  ]]>
  news-1078 Thu, 08 Jun 2017 10:01:42 +0200 Pogovorne ure pri mag. Danielu Zdolšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-danielu-zdolsku-1/ V četrtek, 15. 6. 2017 bodo pogovorne ure od 12.00 ure dalje.

  V četrtek, 29. 6. 2017 pa od 10.00 ure dalje.

  ]]>
  news-1077 Thu, 08 Jun 2017 09:34:32 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-18/ Danes, 8. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1076 Thu, 08 Jun 2017 09:17:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-11/ V četrtek, 22. 6. 2017 bodo pogovorne ure ob 12.00.

  ]]>
  news-1075 Thu, 08 Jun 2017 09:14:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-2/ Pogovorne ure v sredo, 21. 6. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1074 Thu, 08 Jun 2017 08:38:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu-10/ Pogovorne ure danes, 8. 6. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1073 Thu, 08 Jun 2017 07:43:42 +0200 Pogovorne ure pri mag. Dejanu Romihu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-dejanu-romihu/ Pogovorne ure danes, 8. 6. 2017 zaradi udeležbe na AZ odpadejo.

  ]]>
  news-1072 Thu, 08 Jun 2017 07:42:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-8/ Pogovorne ure v ponedeljek, 12. 6. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1071 Wed, 07 Jun 2017 11:51:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek-1/ Pogovorne ure bodo v sredo, 14. 6. 2017 med 9.00 in 10.30 uro.

  ]]>
  news-1070 Wed, 07 Jun 2017 07:53:09 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-16/ Pogovorne ure pri Sabini T. Beloglavec danes, 7.6. 2016, zaradi odsotnosti na SEŠ v Mariboru, odpadejo. Drug teden bodo pogovorne ure namesto v sredo 14.6. 2017 v torek 13.6. 2017 ob 12.30. Prosim, da nujne zadeve posredujete po elektronski pošti ali pustite v tajništvu v pritličju nove zgradbe EPF. Hvala za razumevanje.

  ]]>
  news-1069 Tue, 06 Jun 2017 12:14:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Lutar Skerbinjek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-lutar-skerbinjek/ Pogovorne ure so v sredo, 7. 6. 2017 od 9.00 do 10.30 ure.

  ]]>
  news-1068 Tue, 06 Jun 2017 12:05:10 +0200 pogovorne ure pri mag. Mateju Rusu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-mateju-rusu-4/ Obveščamo vas, da v torek, 13.6.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 15.6.2017 od 8.30 - 10.00 ure.

  ]]>
  news-1067 Tue, 06 Jun 2017 10:33:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-10/ Pogovorne ure so v sredo, 7. 6. 2017 od 11.00 do 12.00 ure, ter od 14.00 do 15.00 ure.

  Naslednji teden bodo pogovorne ure izjemoma v torek, 13. 6. 2017 od 9.00 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-1066 Tue, 06 Jun 2017 08:25:15 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B.Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-bhojnik/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 6.6.2017 od 9.00 - 10.30 ure.

  ]]>
  news-1065 Mon, 05 Jun 2017 12:47:08 +0200 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik-1/ Pogovorne ure bodo jutri, 6. 6. 2017 od 9.30 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-1064 Mon, 05 Jun 2017 07:31:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-12/ Obveščamo vas, da v torek, 6.6.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1063 Mon, 05 Jun 2017 07:27:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-2/ Danes, 5. 6. 2017 so pogovorne ure med 8.30 in 9.00 uro, ter v sredo, 7. 6. 2017 med 11.00 in 12.00 uro.

  ]]>
  news-1062 Fri, 02 Jun 2017 07:25:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-10/ V četrtek, 8. 6. 2017 so pogovorne ure ob 15.00 uri.

  ]]>
  news-1061 Thu, 01 Jun 2017 13:48:22 +0200 Drugi kolokvij v predavalnici predmeta Osnove poslovne informatike-BV noga/povezave/rss/news/drugi-kolokvij-v-predavalnici-predmeta-osnove-poslovne-informatike-bv-1/ Spoštovani,  

  Razpored študentov po abecedi priimkov za 2. kolokvij v predavalnici predmeta Osnove poslovne informatike-BV (30 minut), 6.  junija 2017, v PB, je naslednji:    

  1. skupina: od P do Ž ob 11:00  

  2. skupina: od J do P ob 11:40  

  3. skupina: od A do J in študenti preteklih generacij, ob 12:20.  

    Študentje, obvezno pridite pisat v svojo skupino.

  Pred predavalnico PB pridite vsaj deset minut prej.  Študentje preteklih generacij, ki še nimate opravljenega izpita iz teorije in želite opraviti obveznost s kolokviji, pridite pisat k zadnji skupini.  

    Lep pozdrav & lep dan   prof. dr. Samo Bobek

  ]]>
  news-1060 Thu, 01 Jun 2017 11:35:09 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-8/ V sredo, 7. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v četrtek, 8. 6. 2017 med 9.00 in 11.00 uro.

  ]]>
  news-1059 Thu, 01 Jun 2017 09:10:03 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-4/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v ponedeljek, 5.6.2017 od 12.30 - 14.00 ure.

  ]]>
  news-1058 Wed, 31 May 2017 12:51:41 +0200 Odpoved pogovornih ur pri Tatjani Koropec, prof., v ponedeljek 5.6.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-pogovornih-ur-pri-tatjani-koropec-prof-v-ponedeljek-562017/ Obveščamo vas, da odpadejo pogovorne ure pri Tatjani Koropec, prof., v ponedeljek 5.6.2017. Pogovorne ure bodo nadomeščene v petek 9.6.2017 od 10.00 do 12.00 ure.

  ]]>
  news-1057 Wed, 31 May 2017 09:32:12 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-15/ Obveščamo vas, da danes, 31.5.2017 pogovorne ure odpadejo. Za nujne zadeve  pišite na mail.

  ]]>
  news-1056 Tue, 30 May 2017 13:50:04 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-9/ Jutri, 31. 5. 2017 bodo pogovorne ure od 11.00 do 12.00 ure, ter od 14.30 do 15.30 ure.

  ]]>
  news-1055 Tue, 30 May 2017 11:41:39 +0200 Pogovorne ure pri profesorju Heriju Špička, univ. dipl. ekon. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-profesorju-heriju-spicka-univ-dipl-ekon/ Ta teden (29. 5. 2017 - 2. 6. 2017) so pogovorne ure izjemoma v sredo, 31. 5. 2017 od 9.00 - 11.00 ure.

  ]]>
  news-1054 Tue, 30 May 2017 08:03:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Katji Crnogaj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-katji-crnogaj-5/ Danes, 30. 5. 2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo jutri, 31. 5. 2017 med 12.00 - 13.30 uro.

  ]]>
  news-1053 Mon, 29 May 2017 13:29:01 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-7/ V sredo, 7. 6. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 5. 6. 2017 ob 11.00 uri.

  ]]>
  news-1052 Mon, 29 May 2017 07:10:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Sternad Zabukovšek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-sternad-zabukovsek-4/ Danes, 29. 5. 2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 31. 5. 2017, med 9.00 in 11.00 uro. 

  ]]>
  news-1051 Mon, 29 May 2017 07:09:31 +0200 Pogovorne ue pri dr. Romani Korez vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ue-pri-dr-romani-korez-vide/ Danes, 29. 5. 2017 so pogovorne ure med 9.00 in 11.00 uro.

  ]]>
  news-1050 Fri, 26 May 2017 13:49:23 +0200 Prof. dr. Miroslav Rebernik ter prof. dr. Karin Širec gosta oddaje »Studio 5 Plus« na NET TV noga/povezave/rss/news/prof-dr-miroslav-rebernik-ter-prof-dr-karin-sirec-gosta-oddaje-studio-5-plus-na-net-tv/ Ob izidu znanstvene monografije Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016, ki jo je aprila 2017 pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, sta avtorja in člana raziskovalnega tima, prof. dr. Miroslav Rebernik in prof. dr. Karin Širec, kot gosta oddaje »Studio 5 Plus« na televiziji NET TV, spregovorila o rezultatih raziskave v intervjuju z novinarjem Alešem Preglom. Oddajo si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=O9FL7_bCDkg

  ]]>
  news-1049 Wed, 24 May 2017 08:42:54 +0200 IT Systems d.o.o. iz Maribora nudi prakso oz. delo noga/povezave/rss/news/it-systems-doo-iz-maribora-nudi-prakso-oz-delo/ V okviru podjetja smo pripravljeni sprejeti študente ekonomije na prakso oz. delo.

  Podatki podjetja:
  IT System d.o.o.
  Tržaška c. 85
  Maribor

  Za uspešno premagovanje izzivov je potrebna odlična ekipa, kjer vsak s svojim doprinosom doda svoj korak do doseženih ciljev iz katerih nastanejo uspešne zgodbe. V mlado, pozitivno naravnano podjetje vabimo komunikativno, organizacijsko naravnano študentko višjega letnika, ki obvlada ppt prezentacije, uporabo Office aplikacij in socialnih omrežij. Prijave skupaj s fotografijo in CV pošljite na e-naslov info@it-system.si

  ]]>
  news-1047 Tue, 23 May 2017 13:43:14 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-10/ Obveščamo vas, da se pogovorne ure v ponedeljek, 29.5.2017 premaknejo iz 11.30 – 13.00 ure na 9.30 – 11.00 uro.

  ]]>
  news-1046 Tue, 23 May 2017 08:52:48 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tjaši Štrukelj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tjasi-strukelj-3/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 29. 5. 2017 odpadejo pogovorne ure. Prestavljene so  na sredo, 31. 5. 2017 od 10:30–12:00.

  ]]>
  news-1045 Tue, 23 May 2017 07:54:48 +0200 Pogovorne ure pri mag. Neci Stropnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-neci-stropnik/ Danes, 23. 5. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1044 Tue, 23 May 2017 07:45:14 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-9/ V četrtek, 25. 5. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1043 Tue, 23 May 2017 07:32:46 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Šarotar Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-sarotar-zizek-1/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v četrtek, 25.5.2017  med 10.30 in12.30.

  ]]>
  news-1042 Mon, 22 May 2017 08:51:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-9/ Obveščamo vas, da danes, 22.5.2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo jutri, 23.5.2017 od 10.00 - 11.30 ure.

  ]]>
  news-1041 Fri, 19 May 2017 11:22:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-6/ Obveščamo vas, da v torek, 23.5.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1040 Thu, 18 May 2017 13:30:34 +0200 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-10/ Obveščamo vas, da zaradi akreditacijskih postopkov AACSB (obisk ocenjevalca), pogovorne ure v ponedeljek, 22.05.2017 odpadejo. Morebitna vprašanja sporočite po e-pošti.

  ]]>
  news-985 Wed, 17 May 2017 14:45:00 +0200 Sprememba Sklepa o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju EPF UM) noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-postopka-kandidiranja-volitev-in-imenovanja-za-funkcijo-dekana-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-v-nadaljevanju-epf-um/  

  Na podlagi 17. točke 2. odstavka 330. člena Statuta Univerze v Mariboru-UPB11 (Ur. I. RS št. 44/2015 s sprem. in dopol. 92/2015), izdaja v.d. dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru prof. dr. Lidija Hauptman dne 17. 05. 2017 naslednjo 


  SPREMEMBA SKLEPA o razpisu postopka kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru z dne 19.4.2017 (v nadaljevanju EPF UM)

                

  Spremembo sklepa o razpisu  se nahajajo v spodnjem dokumentu.

   

   

  ]]>
  news-1039 Wed, 17 May 2017 13:34:20 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-11/ Obveščamo vas, da v torek 23.5. in 30.5.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1038 Wed, 17 May 2017 12:36:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-17/ Pogovorne ure so iz četrtka, 18. 5. 2017 prestavljene na petek, 19. 5. 2017 ob 11.30 uri.

  ]]>
  news-1037 Wed, 17 May 2017 10:43:39 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-7/ V ponedeljek, 22. 5. 2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 23. 5. 2017 med 9.00 in 11.00 uro v dekanatu.

  ]]>
  news-1036 Wed, 17 May 2017 09:56:45 +0200 Pogovorne ure in predavanja pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-in-predavanja-pri-dr-damijanu-mumlu/ V ponedeljek, 22. 5. 2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 24. 5. 2017 med 11.00 in 13.00 uro.

  Zaradi akreditatorjev AACSB, 22. 5. 2017 ne bo predavanj in vaj pri predmetu Vedenje odjemalcev.

  ]]>
  news-1035 Wed, 17 May 2017 09:29:55 +0200 KBC Group Brno (Češka) nudi številne zaposlitvene priložnosti noga/povezave/rss/news/kbc-group-brno-ceska-nudi-stevilne-zaposlitvene-priloznosti/ V KBC Shared service centru v Brnu na Češkem bo zaradi nearshoringa na voljo veliko delovnih mest. Pogoj so ekonomska izobrazba, dobro znanje angleščine (češčina ni potrebna) in uspešno opravljena testiranja na sedežu podjetja. Delovne izkušnje niso pogoj, tako da je to dobra priložnost za diplomante.

   Več o oglasu najdete v priponki.

  ]]>
  news-1034 Wed, 17 May 2017 08:49:23 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-8/ Pogovorne ure danes, 17. 5. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1032 Tue, 16 May 2017 07:31:18 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vesni Čančer noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vesni-cancer-4/ V sredo, 17. 5. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1031 Mon, 15 May 2017 08:36:58 +0200 Sprememba pogovornih ur pri mag. Nataši Gajšt_iz 17.5.2017 na 16.5.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-mag-natasi-gajst-iz-1752017-na-1652017/ Sprememba  pogovornih ur pri mag. Nataši Gajšt_iz 17.5.2017 na 16.5.2017

  Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure pri mag. Nataši Gajšt prestavljene iz srede 17.5.2017 na torek, 16.5.2017 med 8.00 in 10.00.

  Hvala za razumevanje!

  ]]>
  news-1030 Fri, 12 May 2017 15:31:03 +0200 V podjetju Kronoterm iščejo asistenta v marketingu / skrbnika blagovne znamke noga/povezave/rss/news/v-podjetju-kronoterm-iscejo-asistenta-v-marketingu-skrbnika-blagovne-znamke/ Več o oglasu najdete v priponki.

  ]]>
  news-1029 Fri, 12 May 2017 15:17:28 +0200 V podjetju Doorson d.o.o. iščejo študenta EPF za pomoč v knjigovodstvu noga/povezave/rss/news/v-podjetju-doorson-doo-iscejo-studenta-epf-za-pomoc-v-knjigovodstvu/ news-1028 Fri, 12 May 2017 14:35:33 +0200 Opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetju MDS IT d.d. noga/povezave/rss/news/opravljanje-prakticnega-usposabljanja-v-podjetju-mds-it-dd/ Več o oglasu najdete v priponki.

  ]]>
  news-1026 Fri, 12 May 2017 13:26:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-10/ Obveščamo vas, da v torek, 16.5.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1025 Thu, 11 May 2017 10:43:32 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-7/ Pogovorne ure v ponedeljek, 15. 5. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1024 Thu, 11 May 2017 08:51:42 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-18/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 17.5.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 18.5.2017 ob 8.00 uri.

  ]]>
  news-1023 Thu, 11 May 2017 07:15:52 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-16/ Pogovorne ure danes, 11. 5. 2017 odpadejo. Prestavljene so na jutri, 12. 5. 2017 ob 11.00 uri.

  ]]>
  news-1022 Wed, 10 May 2017 13:14:05 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-6/ Pogovorne ure so v ponedeljek, 15. 5. 2017 prestavljene na čas med 8.30 in 10.30 uro.

  ]]>
  news-1048 Wed, 10 May 2017 12:06:00 +0200 Prijava teme diplomskega projekta noga/povezave/rss/news/prijava-teme-diplomskega-projekta/ Obvestilo o diplomskem projektu!

  Študente pozivamo, da v skladu z 7. členom Navodil o postopku priprave in zagovora dela diplomskega seminarja/dela diplomskega projekta na študijskih programih 1. stopnje EPF najkasneje do konca maja oddajo mentorju in predstojniku usmeritve prijavni obrazec (OBRAZEC 1).

  Navodila o postopku priprave in zagovora dela diplomskega seminarja/dela diplomskega projekta na študijskih programih 1. stopnje EPF in obrazec za prijavo teme najdete na povezavi:

  Študentom, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 osebe brez statusa in ne bodo imeli prijavljene teme diplomskega projekta, se jim bo zaračunal prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa v skladu s Cenikom UM.

  Lep pozdrav,
  Služba za študentske in študijske zadeve

  ]]>
  news-1021 Wed, 10 May 2017 11:55:56 +0200 Sprememba uradnih ur referata noga/povezave/rss/news/sprememba-uradnih-ur-referata/ Spoštovani,

  obveščamo vas, da s 15. majem 2017 pričnejo veljati novi termini uradnih ur Službe za študentske in študijske zadeve, in sicer:

  Pon, Sre, Čet, Pet   11.30 - 13.30
  Tor                               9.00 - 10.00 in 13.30 - 14.30


  Lep pozdrav,
  Irena Forštnarič,
  vodja Službe za študentske in študijske zadeve

  ]]>
  news-1020 Wed, 10 May 2017 09:45:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Brunu Završniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-brunu-zavrsniku-3/ V ponedeljek, 15. 5. 2017 pogovorne ure odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 17. 5. 2017 med 11.00 in 13.00 uro.

  ]]>
  news-1019 Tue, 09 May 2017 11:58:30 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibila Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibila-lebe-6/ Pogovorne ure so jutri, 10. 5. 2017 med 11.00 in 12.00 uro.

  ]]>
  news-1018 Tue, 09 May 2017 08:11:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Viti Jagrič noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-viti-jagric-12/ Obveščamo vas, da v četrtek, 11.5.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1017 Mon, 08 May 2017 11:36:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Zlatku Nedelku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zlatku-nedelku-6/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 10.5.2017 odpadejo. Študenti lahko kontaktirate dr.Z. Nedelka preko e-maila.

  ]]>
  news-1016 Mon, 08 May 2017 11:03:25 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Sibili Lebe noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-sibili-lebe-2/ Obveščamo vas, da so pogovorne ure s srede, 17. 5. premaknjene na torek, 16. 5. od 14h do 15.30.

  ]]>
  news-1015 Mon, 08 May 2017 10:56:25 +0200 Trgovine Jager iščejo študente za delo v poletnih počitnicah noga/povezave/rss/news/trgovine-jager-iscejo-studente-za-delo-v-poletnih-pocitnicah/ Družinsko trgovsko podjetje Trgovine Jager, ki imajo že 37 trgovin, iščejo mlade, željne dela v trgovini, v času poletnih počitnic, šolske prakse, z možnostjo kasnejše zaposlitve.

  Če bi vas delo v njihovem podjetju zanimalo, pošljite vloge za delo skupaj s sliko na naslov podjetja: JAGROS d.o.o., Laše 1b, Podplat ali na mail: tajnistvo@trgovinejager.com, s pripisom Počitniško - študentsko delo.

   

   

   

  ]]>
  news-1014 Mon, 08 May 2017 09:37:00 +0200 Razpis ob 40-letnici društva novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike noga/povezave/rss/news/razpis-ob-40-letnici-drustva-novi-statisticni-pristopi-in-izvirne-uporabe-statistike/ Ob 40-letnici delovanja društva razpisujemo natečaj za najboljše raziskovalne dosežke mladih statistikov z naslovom »Novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike.«

  Razpis zajema: znanstvene dosežke in dosežke v uporabi statistike.

  Razpis je namenjen: magistrskim in doktorskim študentom statistike Univerze v Ljubljani, študentom vseh slovenskih univerz in mladim do 28 let.

  Trajanje: razpis je odprt do 11.9.2017

  Jezik: (praviloma) slovenski

  Mere posterjev: (priporočljive) 90×120 cm

  Kontaktna oseba: Boro Nikić, SURS, e-naslov: boro.nikic@gov.si

  Kratek povzetek svoje predstavitve (do 300 besed) in pdf posterja pošljite na e-naslov boro.nikic@gov.si do 11.9. ob 12h.

  Vsebina je bila lahko že predstavljen na konferenci, drugem znanstvenem srečanju ali delavnici.

  Predstavitev vseh prispelih posterjev in podelitev plaket najboljšim trem bo na slovesnosti ob 40-letnici delovanja društva v torek, 17.10. 2017 ob 17h na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

  Predsednik društva
  dr. Matevž Bren

   

  Ljubljana, 25.4.2017

  ]]>
  news-1013 Mon, 08 May 2017 09:29:02 +0200 Pogovorne ure pri mag. Sabini T. Beloglavec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-sabini-t-beloglavec-14/ "Spostovani! Jutri, v sredo 10.5. 2017, zaradi izvedbe vaj pri predmetu Bancni management II, odpadejo pogovorne ure. Prosim, da me kontaktirate po elektronski posti ali ob 8.00 poiscete pred P01. Hvala za razumevanje in lep dan. Sabina T. Beloglavec"

  ]]>
  news-1012 Mon, 08 May 2017 08:54:22 +0200 Pogovorn ure pri mag. Igorju Đukanoviću noga/povezave/rss/news/pogovorn-ure-pri-mag-igorju-dukanovicu/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v ponedeljek, 8.5.2017 odpadejo. Nadomeščene bod v sredo, 10.5.2017 od 10.00 - 12.00 ure.

  ]]>
  news-1011 Mon, 08 May 2017 08:50:37 +0200 Pogovorne ure pri dr. Romani Korez Vide noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-romani-korez-vide-5/ Obveščamo vas, da pogovorne ure danes, 8.5.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 9. 5. od 11. do 13. ure.

  ]]>
  news-1010 Mon, 08 May 2017 07:57:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-9/ Obveščamo vas, da v torek, 9.5.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1009 Mon, 08 May 2017 07:55:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-8/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 8.5.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-1008 Mon, 08 May 2017 07:52:53 +0200 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-9/ Obveščamo vas, da v ponedeljek, 8.5.2017 odpadejo pogovorne ure. študentje kontaktirajte profesorja preko e-maila.

  ]]>
  news-1007 Fri, 05 May 2017 11:37:58 +0200 Pogovorne ure pri dr. Jerneju Belaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-jerneju-belaku-5/ Obveščamo vas, da zaradi  službene odsotnosti, pogovorne ure odpadejo v času od 1/5/2017 do 1/8/2017. Študentje lahko  kontaktirate profesorja  preko e-maila jernej.belak@um.si.

  ]]>
  news-1006 Thu, 04 May 2017 14:23:29 +0200 Pogovorne ure pri dr. Petru Podgorelcu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-petru-podgorelcu-1/ Pogovorne ure jutri, 5. 5. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-1005 Thu, 04 May 2017 14:04:57 +0200 Maribor: Okrogla miza "Skozi oči prekariata" noga/povezave/rss/news/maribor-okrogla-miza-skozi-oci-prekariata/ Maribor: Okrogla miza "Skozi oči prekariata"

  Druga okrogla miza bo v petek, 19. maja 2017 ob 18:00 uri v KIBLI, na Valvasorjevi ulici 40, v Mariboru.

  Več v spodnji priponki.

  ]]>
  news-1003 Wed, 03 May 2017 08:37:14 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-7/ Pogovorne ure odpadejo do 15. 5. 2017.

  ]]>
  news-1002 Wed, 03 May 2017 08:28:54 +0200 Sprememba pogovornih ur pri mag. Tosji Kobler Jovanovič dne 9.5.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-mag-tosji-kobler-jovanovic-dne-952017/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure pri mag. Tosji Kobler Jovanovič v torek 9.5.2017 prestavljene na sredo 10.5.2017 med 9.30 in 10.00 uro, zaradi izvedbe predavanja/delavnice na rektoratu UM, v sklopu Erasmus Staff Training Week-a.

  Hvala za razumevanje.

  ]]>
  news-1001 Wed, 03 May 2017 07:50:27 +0200 Pogovorne ure pri dr. Poloni Tominc noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-poloni-tominc-8/ V četrtek, 4. 5. 2017 ob 10.00 uri odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v sredo, 3. 5. 2017 ob 14.00 uri.

  ]]>
  news-1000 Wed, 03 May 2017 07:43:47 +0200 Pogovorne ure pri dr. Alenki Kavkler noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-alenki-kavkler-1/ V ponedeljek, 8. 5. 2017 bodo pogovorne ure izjemoma od 8.30 do 9.00 ter od 10.00 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-999 Wed, 26 Apr 2017 14:49:39 +0200 Kronoterm d.o.o. išče asistenta v marketingu / skrbnika blagovne znamke noga/povezave/rss/news/kronoterm-doo-isce-asistenta-v-marketingu-skrbnika-blagovne-znamke/ Več o oglasu najdete v priponki.

  ]]>
  news-998 Wed, 26 Apr 2017 14:05:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-17/ Obveščamo vas, da v sredo, 3.5.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v petek, 5.5.2017 ob 8.00 uri.

  ]]>
  news-997 Wed, 26 Apr 2017 11:50:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Janku Marovtu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-janku-marovtu-8/ Pogovorne ure bodo v sredo, 3. 5. 2017 med 11.00 in 12.00 uro, ter med 15.30 in 16.30 uro.

  ]]>
  news-996 Wed, 26 Apr 2017 09:57:59 +0200 SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-predstavnikov-studentov-v-senat-univerze-v-mariboru/ V skladu z določbo 14. točke 2. odst. 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB11, Uradni list RS, št. 44/2015 in 92/2015) ter zaradi poteka mandata članom Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov izdaja rektor Univerze v Mariboru dne 25. 04. 2017 naslednji 

   

  SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

  Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

  ]]>
  news-995 Mon, 24 Apr 2017 13:24:08 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-5/ Obveščamo vas, da v sredo, 26.4.2017 pogovorne ure odpadejo.

  ]]>
  news-994 Mon, 24 Apr 2017 09:30:11 +0200 Pogovorne ure pri dr. Dušanu Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanu-jovanovicu-5/ Pogovorne ure danes odpadejo. Nadomeščene bodo jutri, 25. 4. 2017 med 8.00 in 10.00 uro.

  ]]>
  news-993 Mon, 24 Apr 2017 08:27:35 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-5/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek, 25.4.2017 odpadejo.

  ]]>
  news-992 Fri, 21 Apr 2017 09:30:01 +0200 SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-predstavnikov-studentov-v-senat-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-2/ Na podlagi določil 17. tč. 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB10, Uradni list RS, št. 44/2015, uradno prečiščeno besedilo) izdaja v. d. dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Lidija Hauptman dne 19. 04. 2017 naslednji

   

  SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

  Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

  ]]>
  news-991 Fri, 21 Apr 2017 09:18:07 +0200 SKLEP o razpisu volitev za predstavnike študentov v Akademskem zboru Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-volitev-za-predstavnike-studentov-v-akademskem-zboru-ekonomsko-poslovne-fakultete-univerze-v-mariboru-2/ Na podlagi določil 17. tč. 2. odst. 330. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB10, Uradni list RS, št. 44/2015, uradno prečiščeno besedilo) in 2. odst. 2. člena Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru z dne 24.6.2004 (s spremembami in dopolnitvami) izdaja v. d. dekana Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru izr. prof. dr. Lidija Hauptman dne 19.04.2017 naslednji

   

  SKLEP o razpisu volitev za predstavnike študentov v Akademskem zboru Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru

  Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

   

   

  S

  ]]>
  news-990 Thu, 20 Apr 2017 12:04:54 +0200 Predavanja in pogovorne ure pri dr. Vidi Sruk noga/povezave/rss/news/predavanja-in-pogovorne-ure-pri-dr-vidi-sruk-1/ Predavanja pri predmetu Sodobni družbeni pojmi in procesi (izbirni) danes odpadejo, prav tako odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-989 Thu, 20 Apr 2017 09:16:45 +0200 Predavanja in pogovorne ure pri dr. Dušku Uršiču noga/povezave/rss/news/predavanja-in-pogovorne-ure-pri-dr-dusku-ursicu/ Predavanja in pogovorne ure danes odpadejo.

  ]]>
  news-988 Thu, 20 Apr 2017 09:15:07 +0200 Pogovorne ure pri dr. Andreji Primec noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-andreji-primec-7/ Pogovorne ure v sredo, 26. 4. 2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 25. 4. 2017 od 9.30 do 11.30 ure.

  ]]>
  news-987 Wed, 19 Apr 2017 15:34:43 +0200 Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017 noga/povezave/rss/news/razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-univerze-v-mariboru-v-studijskem-letu-20162017/ Pozdravljeni,

  objavljen je Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017.

  S tem razpisom želijo Elektro Maribor d.d., Energija Plus d.o.o. in Univerza v Mariboru nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se vsi zavedajo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

  Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru (UM) se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2016/17 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študija redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preteklih letih ter so vpisani v: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali v študijski program II. stopnje.

  Prijavitelj mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge pošlje najkasneje do 25. 4. 2017, do 12. ure  na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

  Več o obveznih prilogah in merilih za ocenjevanje vlog je razvidno iz razpisa, ki ga najdete v prilogi in na tej povezavi: http://ssum.um.si/2017/03/razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-univerze-v-mariboru-v-studijskem-letu-20162017/ ali https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2020.

  Najboljši študenti Univerze v Mariboru bodo prejeli naslednje nagrade: študent, ki bo zasedel 1. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 600 EUR, študent, ki bo zasedel 2. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 400 EUR in študent, ki bo zasedel 3. mesto, bo prejel nagrado v vrednosti 200 EUR.

  ]]>
  news-986 Wed, 19 Apr 2017 15:29:33 +0200 Izšla je znanstvena monografija Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016 noga/povezave/rss/news/izsla-je-znanstvena-monografija-dinamika-podjetniskega-potenciala-gem-slovenija-2016/ Maribor, 20. 04. 2017 – V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.  

   

  SPOROČILO ZA JAVNOST

   

  Izšla je znanstvena monografija

  Dinamika podjetniškega potenciala:

  GEM Slovenija 2016

      

  Maribor, 20. 04. 2017 – V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

   

  Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je največja svetovna raziskava na področju podjetništva, ki že 18 let omogoča temeljit vpogled v svet podjetništva. Rezultati kažejo, da v Sloveniji več kot dve tretjini odraslega prebivalstva verjameta, da so uspešni podjetniki v družbi sprejeti in uživajo velik ugled, kar uvršča Slovenijo na 12. mesto v evropskem merilu, kjer je na prvem mestu Irska s skoraj 85 %. Med globalnimi regijami ima Evropa najmanjši delež ljudi, ki verjamejo, da je podjetništvo dobra izbira kariere (59 %), Slovenija pa se s 57 % uvršča približno na sredino lestvice v svetovnem in evropskem merilu. Čeravno torej Slovenci spoštujejo uspešne podjetnike, v precej manjšem deležu verjamejo, da je to dobra poklicna izbira. Slabo tudi zaznavajo poslovne priložnosti, saj samo četrtina odraslih prebivalcev meni, da so ali pa se bodo v naslednjih šestih mesecih v njihovem okolju pojavile dobre poslovne priložnosti. V svetovnem merilu to pomeni rep lestvice – 59. mesto med 65 sodelujočimi državami. Na vrhu lestvice v Evropi je Švedska z 79 %, na dnu pa Grčija z manj kot 13 %.

  Indeks TEA, s katerim merimo celotno zgodnjo podjetniško aktivnost, to je delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima novo podjetje, je v Sloveniji lani končno narasel na zelo optimističnih 8 %, a tudi s tem porastom se je Slovenija uvrstila šele na 48. mesto med 65 državami, ki so bile leta 2016 vključene v raziskavo GEM, oziroma na 16. mesto med 27 sodelujočimi evropskimi državami. Povečala se je predvsem zaradi nastajajočega podjetništva, ki zajema posameznike, ki so storili nekatere prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje podjetje, ali pa so podjetje že formalno ustanovili, vendar ne pred več kot tremi meseci. Ker gre za zelo občutljivo obdobje v katerem usahnejo številni podjetniški poskusi, je pomembno najti načine, da bi nastajajoče podjetnike opolnomočili, da na tej poti ostanejo in razvijejo podjetje, ki bo imelo objektivne možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in kakovosten razvoj.

  GEM spremlja podjetniško aktivnost v vseh fazah podjetniškega procesa – od odločanja za podjetništvo in nastajanja podjema pa vse do prenehanja poslovanja. Spremljanje posameznih faz podjetniškega procesa kaže na precejšno izgubo podjetniškega potenciala. Raziskava ugotavlja, da  ima v Sloveniji dve tretjini prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva, poslovne priložnosti jih zaznava četrtina, podjetniške namere v prihodnosti jih izkazuje le še 14 %, med ustaljenimi podjetniki pa je potem v Sloveniji še samo 7 % posameznikov. Da bi izgubo potenciala zmanjšali, potrebujemo posamezne specifično oblikovane podporne ukrepe v vsaki posamezni fazi podjetniškega procesa, saj splošna, neusmerjena podpora podjetnikom ne daje dovolj dobrih rezultatov. Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela svetovne raziskave GEM ob tem tudi ugotavlja: »Žal se je v letu 2016 delež ustaljenih podjetnikov (to je tistih, ki imajo podjetje dlje kot tri leta in pol) v starostni skupini od 25 do 34 let precej zmanjšal in bistveno zaostaja za preostalimi proučevanimi skupinami držav. Tudi to nakazuje na močno potrebo po učinkoviti podpori vladnih politik in programov, v tem primeru še zlasti za scale-up fazo podjetniške aktivnosti

  Raziskava, ki spremlja devet področij podjetniškega ekosistema je tudi pokazala, da je bila v letu 2016 večina teh področij še vedno ocenjena pod povprečjem držav članic EU, z izjemo dinamike notranjega trga, dostopa do fizične infrastrukture in v manjšem delu tudi podpore vladne politike. Najnižjo oceno je prejela kakovost izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo na osnovni ravni izobraževanja (s povprečno oceno 2,7 na lestvici od 1 do 9). Zato ostaja podjetniško izobraževanje še naprej eno ključnih področij, ki zahteva takojšnje ukrepanje, tudi zaradi razvoja spodbudne podjetniške kulture, kjer Slovenija še vedno najbolj zaostaja za povprečjem držav članic EU. Tudi zaradi tega bi morali pričeti sistematično uvajati primerne podjetniške vsebine na vseh ravneh izobraževalnega procesa ter vzgajati vrednote ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

  Miroslav Rebernik zaključuje: “Če dejansko želimo vzpostaviti dobro delujoč podjetniški ekosistem, je treba v oblikovanje podjetniških politik in ukrepov vključiti dejanske podjetnike in uveljaviti praktično usmerjene razvojne politike, ki bodo spodbujale podjetniško aktivnost ter sprotno spremljati uspešnost njihovega uresničevanja s pomočjo ustreznega sistema indikatorjev. Manj je treba tudi preferirati obstoječa, dominantna podjetja, saj tovrstne politike predstavljajo vstopne pregrade za nova podjetja in zmanjšujejo gospodarsko dinamiko.«

   

  Vsakoletna svetovna raziskava podjetništva Global Entrepreneurship Monitor (GEM), omogoča boljše razumevanje družbenih vrednot o podjetništvu in individualnih podjetniških značilnosti posameznika. Podjetniško aktivnost spremlja v celotnem življenjskem ciklu, po tipih aktivnosti in po sektorjih aktivnosti. Precej pozornosti posveča tudi podjetniškim aspiracijam in kakovosti podjetniškega ekosistema, saj ta pomembno pospešuje (ali zavira) podjetniške procese v družbi. Od leta 1998 do danes je svetovni raziskovalni konzorcij več kot 500 strokovnjakov za podjetniške raziskave, vsako leto opravil več kot 200.000 intervjujev v več kot 100 državah. Slovenija se je raziskavi, ki jo usklajuje koordinacijski tim na London Business School (Velika Britanija) in Babson College (ZDA), pridružila leta 2002. Nosilec slovenskega dela raziskave je Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ki skupaj z raziskovalci iz ostalih nacionalnih timov tudi aktivno sokreira nadaljnji razvoj vsebine in metodologije svetovne raziskave. Raziskovalni tim sestavljajo prof. dr. Miroslav Rebernik (vodja), prof. dr. Polona Tominc, doc. dr. Katja Crnogaj, prof. dr. Karin Širec, prof. dr. Barbara Bradač Hojnik in mag. Matej Rus.

   

  Raziskavo so v letu 2016 podprli SPIRIT, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in delno tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v okviru raziskovalnega programa P5-0023 ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

   

  Podrobni rezultati raziskave so dostopni na spletnih straneh Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij: http://ipmmp.um.si in http://www.gemslovenia.org ter na globalni strani www.gemconsortium.org, kjer najdete tudi rezultate raziskav podjetništva v preteklih letih, podatkovne baze in številne druge informacije o svetovni raziskavi. Temeljna informacija o rezultatih, prirejena za pametne telefone, je dostopna na m.gemconsortium.org

  Dodatne informacije:

  ·         Prof. dr. Miroslav Rebernik, telefon: 02 22 90 254, elektronski naslov: miroslav.rebernik@um.si

  ·         Prof. dr. Polona Tominc, telefon: 02 22 90 302, elektronski naslov: polona.tominc@um.si

   

  Rezultati raziskave GEM Slovenija 2016 bodo predstavljeni na tiskovni konferenci, ki bo 20. 04. 2017, ob 10.00 uri na SPIRIT-u, Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, Ljubljana.

  ]]>
  news-984 Wed, 19 Apr 2017 13:11:12 +0200 Odpoved predavanj in pogovornih ur pri mag. Alenki Plos_24. in 25.4.2017 noga/povezave/rss/news/odpoved-predavanj-in-pogovornih-ur-pri-mag-alenki-plos-24-in-2542017/ Obveščamo vas, da v ponedeljek 24.4.2017 in torek 25.4.2017 zaradi službene odsotnosti odpadejo predavanja in pogovorne ure pri mag. Alenki Plos.

  Termini nadomeščanja so objavljeni v Moodlu.

  Hvala za razumevanje.

  ]]>
  news-983 Wed, 19 Apr 2017 11:00:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Mojci Duh noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-mojci-duh-8/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek, 25.4.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 24.4.2017 do 13.00 - 15.00 ure.

  ]]>
  news-982 Wed, 19 Apr 2017 10:21:55 +0200 Pogovorne ure pri dr. Iztoku Kolarju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-iztoku-kolarju-2/ Pogovorne ure jutri, 20. 4. 2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 24. 4. 2017 med 9.00 in 10.30 uro.

  ]]>
  news-981 Wed, 19 Apr 2017 10:09:35 +0200 Pogovoren ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovoren-ure-pri-dr-borutu-bratini/ Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini potekajo normalno (brez sprememb).

  ]]>
  news-980 Wed, 19 Apr 2017 10:07:01 +0200 Pogovoren ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovoren-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju/ Pogovoren ure do konca meseca aprila odpadejo.

  ]]>
  news-979 Wed, 19 Apr 2017 08:23:23 +0200 Pogovorne ure pri dr. Simoni Š. Žižek noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-simoni-s-zizek-5/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v četrtek, 20.4.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 21.4.2017 od 7.00 - 8.00 ure in 9.00 - 10.00 ure.

  ]]>
  news-978 Wed, 19 Apr 2017 08:08:54 +0200 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-3/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 19.4.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 20.4.2017 od 8.30 - 10.00 ure.

  ]]>
  news-976 Tue, 18 Apr 2017 09:48:19 +0200 Pogovorne ure pri dr. Katji Crnogaj noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-katji-crnogaj-4/ Pogovorne ure danes, 18. 4. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-975 Fri, 14 Apr 2017 10:21:43 +0200 Pogovorne ure pri dr. Miklavžu Mastinšku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-miklavzu-mastinsku/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v torek, 18.4.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 19.4.2017 od 10.00 - 12.00 ure.

  ]]>
  news-974 Thu, 13 Apr 2017 08:04:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-15/ Pogovorne ure danes, 13. 4. 2017 odpadejo. Prestavljene so na jutri, 14. 4. 2017 ob 11.00 uri.

  ]]>
  news-973 Wed, 12 Apr 2017 07:32:06 +0200 Pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-2/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 12.4.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v četrtek, 13.4.2017 od 8.30 10.00.

  ]]>
  news-972 Tue, 11 Apr 2017 09:15:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-6/ Pogovorne ure v sredo, 12. 4. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-971 Mon, 10 Apr 2017 11:33:53 +0200 Pogovorne ure pri profesorju Domnu Malcu, mag. psih. noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-profesorju-domnu-malcu-mag-psih/ Pogovorne ure jutri, 11. 4. 2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v petek, 14. 4. od 8.00 do 10.00 ure.

  Pogovorne ure bodo pri profesorju Domnu Malcu, mag. psih. po novem potekale ob ponedeljkih od 8.00 do 10.00 ure.

  ]]>
  news-970 Mon, 10 Apr 2017 10:01:21 +0200 Prvi kolokvij v predavalnici predmeta Osnove poslovne informatike-BV noga/povezave/rss/news/prvi-kolokvij-v-predavalnici-predmeta-osnove-poslovne-informatike-bv-1/ Spoštovani,  

  Razpored študentov po abecedi za 1. kolokvij v predavalnici predmeta Osnove poslovne informatike-BV (30 minut), 18.  aprila 2017, v PB, je naslednji:    

  1. skupina: od A do J ob 11:00

  2. skupina: od J do P ob 11:40  

  3. skupina: od P do Ž in študenti preteklih generacij, ob 12:20.  

  Študentje, obvezno pridite pisat v svojo skupino.   Pred predavalnico PB pridite vsaj deset minut prej.     Študentje preteklih generacij, ki še nimate opravljenega izpita iz teorije in želite opraviti obveznost s kolokviji, pridite pisat k zadnji skupini.  

    Lep pozdrav & lep dan   prof. dr. Samo Bobek  

  ]]>
  news-969 Mon, 10 Apr 2017 08:26:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-6/ Pogovorne ure, 24. 4. 2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v torek, 9. 5. od 9.30 do 11.00 ure.

  ]]>
  news-968 Mon, 10 Apr 2017 07:52:59 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-16/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v sredo, 12.4. in 19.4.2017 odpadejo.

  ]]>
  news-967 Mon, 10 Apr 2017 07:51:07 +0200 Pogovorne ure pri dr. Franju Mlinariču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-franju-mlinaricu-8/ Obveščamo vas, da pogovorne ure v ponedeljek, 10.4.2017 odpadejo. Nadomeščene bodo v sredo, 12.4.2017 od 13.00 - 14.30 ure.

  ]]>
  news-966 Fri, 07 Apr 2017 09:00:07 +0200 Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru noga/povezave/rss/news/sklep-o-razpisu-nadomestnih-volitev-za-clana-senata-univerze-v-mariboru-iz-vrst-visokosolskih-uciteljev-univerze-v-mariboru-na-ekonomsko-poslovni-fakulteti-univerze-v-mariboru/ V skladu z določbo 14. točke drugega odstavka 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 44/2015-UPB11,92/2015) izdaja rektor Univerze v Mariboru dne 6.4.2017 naslednji

  Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru

  Sklep o razpisu in priloge se nahajajo v spodnjem dokumentu.

  ]]>
  news-965 Fri, 07 Apr 2017 08:29:28 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-12/ Pogovorne ure bodo naslednji teden v torek, 11. 4. 2017 med 9.00 in 11.00 uro in ne v sredo.

  ]]>
  news-964 Thu, 06 Apr 2017 09:05:07 +0200 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-4/ Obveščamo vas, da bodo pogovorne ure v torek, 11.4.2017 od 8.30 - 10.00 ure.

  ]]>
  news-963 Wed, 05 Apr 2017 14:43:18 +0200 Regionalno tekmovanje “CFA - Research Challenge Slovenia 2017” noga/povezave/rss/news/regionalno-tekmovanje-cfa-research-challenge-slovenia-2017/

  Na regionalnem tekmovanju “CFA - Research Challenge Slovenia 2017”, ki je potekalo 29.03.2017 v Ljubljani, je ekipa iz Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor zasedla izvrstno 2. mesto. Tričlanska ekipa v sestavi Tadej Kelc, Grega Gavranič in Marko Djorojević so pripravili profesionalno oceno vrednosti skupine Petrol, d.d ter svoja dognanja suvereno zagovarjali pred zahtevno mednarodno skupino strokovnjakov iz Švice, Hrvaške, Srbije in Slovenije.

  Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo tudi našemu gostujočemu strokovnjaku iz prakse mag. Krajnc Simonu ter doc. dr. Mlinarič Franju, ki sta skrbela za mentorsko podporo.

  ]]>
  news-962 Wed, 05 Apr 2017 13:05:44 +0200 Pogovorne ure in predavanja pri dr. Janiju Bekő noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-in-predavanja-pri-dr-janiju-beko/ Obveščamo vas, da jutri, 6.4.2017 odpadejo predavanja in pogovorne ure. Prav tako odpadejo predavanja/vaje v petek, 7.4.207.

  ]]>
  news-961 Wed, 05 Apr 2017 08:49:44 +0200 Pogovorne ure pri dr. Lidiji Hauptman noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-lidiji-hauptman-14/ Pogovorne ure so iz četrtka, 6. 4. 2017 prestavljene na petek, 7. 4. 2017 ob 10.30 uri.

  ]]>
  news-960 Mon, 03 Apr 2017 14:15:13 +0200 Pogovorne ure pri dr. Žanu Janu Oplotniku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-zanu-janu-oplotniku/ Pogovorne ure so v sredo, 5. 4. 2017 prestavljene iz 15.30 na 17.00 uro.

  ]]>
  news-959 Mon, 03 Apr 2017 11:50:24 +0200 Pogovorne ure pri dr. Samu Bobku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-samu-bobku-15/ Obveščamo vas, da v sredo, 5.4.2017 odpadejo pogovorne ure. Nadomeščene bodo v ponedeljek, 10.4.2017 ob 8.00 uri.

  ]]>
  news-958 Mon, 03 Apr 2017 09:34:36 +0200 Pogovorne ure pri dr. Borutu Milfelnerju noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-milfelnerju-5/ V sredo, 5. 4. 2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-957 Mon, 03 Apr 2017 07:57:09 +0200 Pogovorne ure pri dr. Igorju Vrečku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-igorju-vrecku-7/ Obveščamo vas, da se  v ponedeljek, 3. 4. 2017, pogovorne ure premaknejo iz 11.30 ure na 12.30 (in se končajo ob 14.00 uri).

  ]]>
  news-953 Fri, 31 Mar 2017 11:47:00 +0200 Innovative Solution for Enhancing Social Responsibility Education and Civic Skills in Creating Sustainable Businesses noga/povezave/rss/news/innovative-solution-for-enhancing-social-responsibility-education-and-civic-skills-in-creating-sustainable-businesses/ Dragi študenti!

  Univerza v Mariboru sodeluje v projektu »Innovative Solution for Enhancing Social Responsibility Education and Civic Skills in Creating Sustainable Businesses«, s katerim želimo spodbuditi razvoj družbeno odgovornih vsebin programov ekonomskih in poslovnih smeri.

  Lepo vas prosimo za izpolnitev kratke ankete (5-10 minut) na naslednji povezavi: https://goo.gl/forms/lRYSNXpCWtCkqw063 , s katero boste pomembno pripevali k izvedbi tega projekta.

  Prosimo vas, da ste pri odgovarjanju na vprašanja iskreni.

  Študenti, ki boste pristopili k izpolnjevanju ankete boste imeli prednost pri udeležbi na poletnih šolah, ki se bodo izvajale v okviru tega projekta.

  Lep pozdrav, Uroš Kline

  ]]>
  news-956 Fri, 31 Mar 2017 08:15:48 +0200 Pogovorne ure pri dr. Aleksandri Pisnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-aleksandri-pisnik-5/ Pogovorne ure v ponedeljek, 3. 4. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-955 Thu, 30 Mar 2017 11:40:42 +0200 Prostovoljstvo noga/povezave/rss/news/prostovoljstvo/

  Spoštovani!

  Smo samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Z letom 2017 smo dobili podružnico tudi v Mariboru, saj se je izkazalo, da so v tej regiji potrebe velike.

  Prostore imamo na Preradovičevi 17a, 2000 Maribor, kjer smo s februarjem pričeli z izvajanjem različnih aktivnosti v skupnostnem prostoru za stanovalce blokov Preradovičeve in Murkove. Aktivnosti so namenjene podpori razvoju skupnosti ter vzpostavljanju dobrih odnosov med stanovalci ter informiranju o ponudbah programa. Izkušnje iz podobnih programov kažejo, da je povezovanje skupnosti močan preventivni antideložacijski dejavnik.

  Ugotovili smo, da so potrebe res velike, zaradi česar se tudi obračamo na Vas. Pri izvajanju skupnostnih aktivnostih bi nujno potrebovali prostovoljce. Tako imenovane skupnostne aktivnosti se izvajajo dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih, imamo pa različne ustvarjalne, športne, kuharske aktivnosti, otrokom pa nudimo tudi učno pomoč. Nekaj prostovoljcev že imamo, zelo bi pa bili veseli še dodatnih, saj bi tako lahko nudili kvalitetnejše aktivnosti in bolj individualizirane storitve.

  Več informacij o delovanju in aktivnostih našega društva najdete na: http://www.kraljiulice.org/

  Za morebitna vprašanja sem Vam na voljo.
  Mojca Bizjak
  mojca.bizjak@kraljiulice.org

  ]]>
  news-954 Thu, 30 Mar 2017 07:52:10 +0200 Pogovorne ure pri dr. Tanji M. Hribernik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-tanji-m-hribernik-8/  V četrtek 30.3.2017 odpadejo pogovorne ure zaradi službene odsotnosti in  bodo nadomeščene v petek, to je 31.3.2017 (od 11. do 12. ure).

  ]]>
  news-951 Wed, 29 Mar 2017 07:31:21 +0200 pogovorne ure pri mag. Zdenku Deželaku noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-zdenku-dezelaku-1/ Obveščamo vas, da v sredo, 29.3.2017 pogovorne ure odpadejo. nadomeščene bodo  v četrtek, od 8.30 – 10.00.

   

  ]]>
  news-950 Tue, 28 Mar 2017 13:03:27 +0200 Srbija - štipendije 2017/18 za štud. in ZR izpopolnjevanje noga/povezave/rss/news/srbija-stipendije-201718-za-stud-in-zr-izpopolnjevanje/ Spoštovani,

  MIZŠ nas prosi za posredovanje vabila k prijavi za štipendije Republike Srbije, v študijskem letu 2017/18 in sicer za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Srbiji, v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 26 let.

  Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, ki se nahaja med dokumenti, z vsemi zahtevanimi prilogami, in sicer 1 original in 1 fotokopijo celotne prijave.

  Rok do katerega morajo popolne vloge prispeti na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zaprti ovojnici s pripisom "Štipendije Srbije 2017/18" je najkasneje do 16. maja 2017.

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  "Štipendije Srbije 2017/18"
  Masarykova 16
  1000 Ljubljana

  Dokončen izbor kandidatov je v pristojnosti Srbije.

  ]]>
  news-949 Tue, 28 Mar 2017 08:29:26 +0200 Pogovorne ure pri dr. Barbari B. Hojnik noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-barbari-b-hojnik-3/ Obveščamo vas, da v torek, 28.3.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-948 Tue, 28 Mar 2017 07:33:06 +0200 Pogovorne ure pri mag. Marku Senekoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-mag-marku-senekovicu/ Obveščamo vas, da se  pogovorne ure jutri (v torek, 28.3.) prestavijo iz 16.00 ure na 18.00 uro.

  ]]>
  news-947 Mon, 27 Mar 2017 09:34:26 +0200 Sprememba pogovornih ur pri prof. dr. Gregorju Radonjiču dne 28.3.2017 noga/povezave/rss/news/sprememba-pogovornih-ur-pri-prof-dr-gregorju-radonjicu-dne-2832017/ Obveščamo vas, da bodo v torek, 28.3. 2017 pogovorne ure pri prof. dr. Gregorju Radonjiču izjemoma od 10.00 do 12.00 ure.  

  Hvala za razumevanje.

  ]]>
  news-946 Mon, 27 Mar 2017 08:02:38 +0200 Pogovorne ure pri dr. Damijanu Mumlu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-damijanu-mumlu-7/ Pogovorne ure danes, 27. 3. 2017 odpadejo.

  ]]>
  news-945 Mon, 27 Mar 2017 07:51:16 +0200 Pogovorne ure pri dr. Sonji Treven noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-sonji-treven-4/ Obveščamo vas, da v sredo, 29.3. in v četrtek, 30.3.2017 odpadejo pogovorne ure.

  ]]>
  news-944 Fri, 24 Mar 2017 13:15:01 +0100 Pogovorne ure pri dr. Vojku Potočanu noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-vojku-potocanu-3/ Obveščamo vas, da je dr. Potočan od 27.3. - 31.3.2017 odsoten. V tem času odpadejo vsa predavanja in pogovorne ure.

  ]]>
  news-943 Fri, 24 Mar 2017 13:13:31 +0100 Pogovorne ure pri dr. Dušanju Jovanoviču noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-dusanju-jovanovicu/ Pogovorne ure so iz ponedeljka, 27. 3. 2017 od 11.00 - 13.00 ure prestavljene na torek, 28. 3. 2017 med 11.00 - 13.00 uro.

  ]]>
  news-942 Thu, 23 Mar 2017 08:42:01 +0100 4. karierna tržnica v živo noga/povezave/rss/news/4-karierna-trznica-v-zivo/ Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Maribor in OS Ptuj, že četrto leto zapored prireja dogodek na temo kariernih priložnosti za mlade. Dogodek 4. karierna tržnica v živo študentom in diplomantom UM ter iskalcem zaposlitve omogoča priložnost, da vzpostavijo osebni stik s potencialnimi delodajalci.

  Na kariernem sejmu se bodo udeleženci osebno srečali z delodajalci in se jim tudi predstavili, na hitrih zaposlitvenih razgovorih pa z njimi izvedli 5 minutne zaposlitvene razgovore. Ob mnogih delodajalcih se bodo na sejmu predstavili tudi drugi akterji, ki si prizadevajo za ustvarjanje dodatnih možnostih kariernega razvoja ter izvajajo aktivnosti, povezane z zagotavljanjem lažjega prehoda na trg dela. Letos se bo sejma in hitrih zaposlitvenih razgovorov udeležilo več kot 15 delodajalcev, Hitrih zaposlitvenih razgovorov, na katere se bodo morali udeleženci predhodno prijaviti in smo zanje izvedli tudi predhodno skupinsko svetovanje, se bo lahko udeležilo več kot 100 kandidatov.

  Več o dogodku in obvezni prijavi najdete na povezavi: https://kc.um.si/dogodki/4.-karierna-trznica-v-zivo 

  ]]>
  news-941 Wed, 22 Mar 2017 07:48:13 +0100 Pogovorne ure pri dr. Borutu Bratini noga/povezave/rss/news/pogovorne-ure-pri-dr-borutu-bratini-11/ Danes, 22. 3. 2017 pogovorne ure odpadejo.

  Naslednji teden bodo v četrtek (in izjemoma ne v sredo), 30. 3. 2017 med 9 in 11 uro.

  ]]>
  news-940 Tue, 21 Mar 2017 09:48:19 +0100 Slavnostna podelitev nagrade Mentor leta 2016 noga/povezave/rss/news/slavnostna-podelitev-nagrade-mentor-leta-2016/ Društvo Mlada akademija, nekdanje Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, že osmič zapored organizira prireditev Mentor leta. Na klic za vloge se je odzvalo kar 155 prijaviteljev, ki je skupaj nominiralo 101 mentorja oziroma mentorico.

  Podelitev nagrad petim najboljšim mentorjem oziroma mentoricam bo v sredo, 22. marca 2017, ob 19. uri v prostorih Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
  V okviru podelitve nagrad bo potekala tudi okrogla miza z naslovom “Kaj pomeni biti dober mentor doktorskemu študentu?”, na kateri se bo Maja Ratej, novinarka Vala202 in moderatorka prireditve, pogovorila z zmagovalko ali zmagovalcem ter štirimi drugimi gosti:

  • dr. József Györkös, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
  • dr. Nedjeljka Žagar, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, prva dobitnica ERC Starting Grant,
  • dr. Duška Knežević Hočevar, Družbenomedicinski inštitut ZRC-SAZU,
  • dr. Barbara Simončič, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, mentorica leta 2015 in
  • mentor oziroma mentorica leta 2016.

  Med letošnjimi nominiranci so tudi štirje z Ekonomsko-poslovne fakultete, in sicer doc. dr. Aleksandra Pisnik, prof. dr. Borut Milfelner, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej in prof. dr. Sonja Sibila Lebe.

  Prireditev bo spremljal tudi glasbeni program, od 20.30 ure dalje bo sledila pogostitev v avli fakultete.
  Prijave na dogodek sprejema Društvo Mlada akademija preko spletnega obrazca na povezavi.

  Več o dogodku: www.mladaakademija.si/2017/03/06/slavnostna-podelitev-nagrade-mentor-leta-2016/

  Vljudno vabljeni.

  ]]>