Spremembe predmetov

Če morate ob prihodu na partnersko univerzo zaradi objektivnih razlogov spremeniti izbiro predmetov, morate upoštevati naslednje:

  1. Izpolnite obrazec Program študija v tujini - spremembe
  2. Obvezno vpišite samo predmete, ki ste jih oziroma jih boste spremenili (ne vpisujte vseh predmetov, ki so že bili potrjeni pred odhodom v tujino)!!
  3. Obvezno vpišite ime predstojnika smeri in prodekana za izobraževalno dejavnost (doc. dr. Franjo Mlinarič)
  4. Obrazec pošljete na e-naslov sanja.kocijan@um.si ali polonca.mlakar@um.si 

Ko je postopek zaključen, torej ko je obrazec Program študija v tujini – spremembe podpisan s strani pristojnih oseb -predstojnika smeri, prodekana za izobraževalno dejavnost ali prodekana za raziskovalno  dejavnost ter Službe za mednarodno dejavnost, vas bomo o  tem obvestili po mailu. To seveda pomeni, da so spremembe upoštevane in da se bodo upoštevale pri priznavanju izpitov.

Obrazec Changes of Learning lahko podpiše naša Služba, ko je urejen in potrjen predhodno opisan interni postopek!!

V kolikor nas o vseh spremembah predmetov ne boste obvestili pravočasno, torej času vašega študija v tujini,  jih kasneje ne moremo upoštevati pri priznavanju izpitov!

Spremembe predmetov  posredujete enkrat, v nujnih primerih dvakrat v Službo za mednarodno sodelovanje!

Predlagamo vam, da se na začetku semestra v tujini čimbolj pozanimate o morebitnih spremembah predmetov in nam potem javite vse spremembe po e-pošti z obrazcem Program študija v tujini - spremembe, torej takrat, ko zagotovo veste, katere predmete boste opravljali v tujini.

Priloge