Praksa v tujini

Sem Patricija Hameršak, študentka managementa na EPF-U. V času zimskega izpitnega roka sem opravljala študijsko prakso v Nemčiji, pri podjetju Grunbau Allgau. Študij v tujini je odlična priložnost za spoznavanje novih delovnih navad in postopkov dela. Moja praksa se je na koncu izkazala za zelo poučno in koristno. Jezika nisem obvladala in je spremstvo slovarja bila obvezna zadeva. Zanimivo je kako drugačne navade ljudi in okolica vplivajo tudi na tvoje, in kako se teh navad poslužujem še tudi doma. Delo v podjetju je proti delom v naših podjetjih, dosti bolj raznoliko, zanimivo in predvsem ni monotono. Prakso v tujini bi priporočala vsem študentom, ki jim nekaj mesecev ali dni od doma ne predstavlja težave, predvsem tistim, ki želijo novih in zanimivih izkušenj, ki nam bodo vsekakor pomagale pri iskanju službe po študiju. Opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini te obogati z novimi znanji in izkušnjami. Vsekakor pripomorejo k doseganju tvojih ciljev in na splošno tega , da spoznaš samega sebe in svoje meje. Ne obžalujem odločitve, da sem praksom opravljala v tujini, k večjemu bi jo toplo priporočala vsem študentom, ki to priložnost dobijo.

Moje delo v izbranem podjetju je potekalo v celoti v nemščini, kar je zame predstavljalo velik iziv, ker nemščine ne obvladam najbolje. Delo je potekalo, tako na terenu, kot v pisarni. Pisarniško delo sploh ni bilo monotono, kot sem si predstavljala, ampak zanimivo. Razlikuje se od dela v naših podjetjih, za vsako stvar, ki se opravi je potrebno imeti list papirja, ki dogodek dokazuje, podpisanega s strani direktorja in vodje delavcev. Vse sem mora shranjevati in arhivirati po datumu, času in vrsti dela. Terensko delo pa je bilo sestavljeno predvsem iz vožnje od enega do drugega gradbišča, kjer so potekali takratni projekti. Ravno zaradi razpršenosti dela, sem prepotovala ogromno okrog okolice Munchna in spoznala, da se vsak dan voziti po več sto kilometrov ni ravno prijetno, ampak je predvsem naporno. Na terenu sem skupaj s vodjem delavcev sodelovala pri nadziranju in preverjanju že opravljenega dela, ter pri delegiranju dodatnih nalog.

Zaključim lahko le še s tem, da bom, da je praksa v tujini bila ena boljših odločitev v moje življenju.