Prijava

Prijavitelj ne mora pred prijavo na razpis z institucijo pošiljateljico in institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti - "Mobility Agreement - Staff Mobility for Training"

Prijava na razpis mora vključevati naslednje dokumente:

  • Izjava (Priloga 1);
  • Original izpolnjenega program usposabljanja na mobilnosti, t.i. Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (Priloga 2), podpisan s strani prijavitelja, ter potrjen s strani gostujoče in domače institucije (dekan, Erasmus fakultetni koordinator). Vsebovati mora namen, dodane vrednosti in cilje usposabljanja ter aktivnosti tekom mobilnosti;
  • Predračun stroškov mobilnosti (posebej za stroške prevoza in stroške dnevnic skupaj z nočitvami ter podatkom o številu nočitev) (Priloga 3).

Popolno prijavo prijavitelj pošlje po pošti na naslov:

Univerza v Mariboru
Oddelek za mednarodno sodelovanje
Slomškov trg 15
2000 Maribor

s pripisom »Prijava na Razpis Erasmus+ STT (KA103)«.

Nepopolne prijave bodo pozvane v dopolnitev. Takšna prijava bo zavrnjena, če ne bo dopolnjena v roku 30 dni. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni in podpisani pred odhodom prijavitelja v tujino. 

Rok za prijavo ni določen. UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest oz. porabe sredstev. Izbor udeležencev mora biti pravičen in transparenten. 

Medinstitucionalni sporazumi