Mobilnost osebja

Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v tujini (STA)

 

Mobilnost osebja z namenom usposabljanja v tujini (KA103)