Konferenca

Uvodnemu delu so sledila predavanja tako domačih kot tudi tujih profesorjev (iz Makedonije, Španije, Romunije, Portugalske, Madžarske in Turčije), ki so se v svojih prispevkih osredotočali na različne vidike pedagoškega procesa v okviru ekonomskih in poslovnih ved. Predstavili so svoje izkušnje in primere dobrih praks pri uporabi različnih kreativnih in inovativnih metod, ki spodbujajo študente k skupinskemu delu, k aktivnemu vključevanju v študijski proces in k usvajanju strokovnih znanj in kompetenc na različnih področjih za rast na strokovnem in osebnem nivoju, kot tudi inovativne pristope k preverjanju in ocenjevanju znanja.

Na konferenci so svoje avtorske prispevke predstavili tudi profesorji z EPF, in sicer izr. prof. dr. Darja Boršič, izr. prof. dr. Vesna Čančer, mag. Nataša Gajšt, izr. prof. dr. Sonja Sibila Lebe (soavtor predavatelj Heri Špička, univ. dipl. ekon.), doc. dr. Franjo Mlinarič, doc. dr. Igor Perko, doc. dr. Tjaša Štrukelj in prof. dr. Zdenka Ženko.  

Konferenca je tako predstavljala priložnost, da se profesorji s področja ekonomskih in poslovnih ved med seboj spoznamo ter vidimo, kje so možnosti za nadaljnjo krepitev sodelovanja med visokošolskimi ustanovami na področju poučevanja ekonomskih in poslovnih ved.