Symposium

Tuje goste je uvodoma nagovoril dekan EPF, prof. dr. Davorin Kračun, nato je prodekanja za mednarodno sodelovanje prof. Darja Boršič izpostavila najbolj ključne značilnosti delovanja naše fakultete. V nadaljevanju so potekale predstavitve tujih institucij. Posveta so se udeležili tudi predstavniki različnih kateder znotraj EPF-a, ki so z zanimanjem prisluhnili predstavitvam tujih gostov. Ob zaključku simpozija je glavna urednica prof. Vesna Čančer vse sodelujoče goste povabila k sodelovanju v Reviji Naše gospodarstvo.