Mednarodni teden EPF

Služba za mednarodno sodelovanje UM EPF je od 17. 5. – 20. 5. 2016 organizirala tradicionalni dogodek - Mednarodni teden, s katerim želimo povečati prepoznavnost fakultete in spodbujati medkulturno sodelovanje, miselnost in znanje tako v domačem kot mednarodnem okolju.

V okviru Mednarodnega tedna je bil dne, 17. 5. 2016 organiziran “Simpozij predstavnikov tujih partnerskih institucij Ekonomsko-poslovne fakultete”. Letos smo gostili 24 tujih gostujočih profesorjev iz 14 različnih evropskih in izvenevropskih držav