Mobilnost zaposlenih za namen poučevanja v tujini - KA103

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) mogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini (Staff mobility for teaching - STA). 

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Partnerske visokošolske institucije so institucije iz katerekoli programske države, s katerimi ima UM podpisan medinstitucionalni sporazum Erasmus+  za mobilnost pedagoškega osebja z namenom poučevanja.

Na področju izobraževanja se na podlagi dejavnosti mobilnosti v programu Erasmus+ pričakujejo naslednji rezultati: 

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljiv
 • boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu.

Trajanje mobilnosti

Trajanje aktivnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti in mora zajemati vsaj 8 ur poučevanja na teden (ali za katero koli krajše obdobje bivanja). Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna.