Mobilnost osebja z namenom usposabljanja v tujini - KA103

Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) mogoča vsem zaposlenim (pedagoškemu in nepedagoškemu osebju) na UM možnost usposabljanja na visokošolskih institucijah ali drugih ustreznih organizacijah iz programskih držav. 

Programske države, ki sodelujejo v programu Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija in Makedonija.

Zaposleni se lahko udeležijo mobilnosti na:

 • Visokošolski instituciji s katero ima Univerza v Mariboru sklenjen Erasmus+medinstitucionalni sporazum
 • drugi ustrezni organizaciji (katerakoli javne ali zasebne organizacije iz programskih držav, ki so aktivne na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine).

Cilji mobilnosti v programu Erasmus+

 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljiv - boljše kompetence, povezane s strokovnimi profili;
 • novosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in dejavnosti v korist študentov
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v vsakodnevnem delu. 

Trajanje mobilnosti

Trajanje aktivnosti mora biti od 2 dni do 2 mesecev, v kar ni zajet čas poti.