Univerza v Cantabrii, Santander, Španija

Veseli me, da sem se kot mladi raziskovalec na EPF lahko že drugič udeležil mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini Erasmus+. Tudi tokrat sem se odpravil v špansko Cantabrio in na tamkajšnji Univerzi v Santanderju preživel teden dni.

Prvi dan mobilnosti sem potrkal na vrata gostitelja (profesorja s področja aplikativne matematike in računalniških ved), s katerim sem se nato družil ves teden. Ker je bila moja mobilnost namenjena usposabljanju, mi je ta priskrbel ključe od kabineta in laboratorija, do koder sem nato lahko dostopal nemoteno vsak dan. Z njim sva se dobila vsak dopoldan, kar mi je omogočilo, da sem ga nekoliko bolj spoznal, tako osebno, kot akademsko. Veliko sva se pogovarjala o raznoraznih postopkih optimizacije in modeliranja, s čimer se primarno ukvarja, kar je obogatilo moje znanje. Spoznal sem se tudi s preostalimi zaposlenimi ter njihovim delom. Veseli me, da sem lahko spoznal tudi njihove pedagoške dejavnosti, kot npr. priprave na predavanja, pogovorne ure, učno gradivo ter učne načrte, leto poprej pa sem lahko celo kot slušatelj prisostvoval na predavanjih. Sproščen pogovor v bližnji kavarni ob koncu mobilnosti je odprl dodatne možnosti za sodelovanje v prihodnje in sooblikoval marsikatero idejo, popoldanski ogled mesta pa razširil moje poznavanje Španije. Vse to mi je bilo kot mlademu raziskovalcu še posebej v korist.

Prepričan sem, da mi je mobilnost omogočila izvrstno osebno izkušnjo, pridobljena znanja pa mi bodo zagotovo ostala v trajnem spominu. Posebno me veseli, da sem se mobilnosti lahko udeležil ravno na začetku moje raziskovalne poti. Tukaj ne sme izostati zahvala programu Erasmus+, ki mi je omogočil mobilnost, ter zahvali za preživet čas in predane izkušnje gostiteljev na Univerzi v Cantabrii in Kabinetu za mednarodno dejavnost EPF za vso pomoč pri organizaciji.