Moravian Business College Olomouc, Czech Republic

Sodelovanje pri projektu »Spationomy« mi je omogočilo, da sem navezal stik z visokošolskimi učitelji iz Nemčije in Češke. Slednji so mi omogočili, da na Moravski visoki poslovni šoli Olomouc (Moravian Business College Olomouc) izvedem del predavanj navezujočih na ekonomsko področje. Tako sem med 10. in 15. februarjem 2019 že drugič (na omenjeni fakulteti sem v sklopu Erasmus+ mobilnosti prvič deloval že med 5. in 10. junijem 2018) izkoristil možnost mobilnosti osebja v okviru programa Erasmus+ in se odpravil v Olomouc – mesto, ki je v marsikaterem pogledu zelo podobno Mariboru.

Študentom prve stopnje sem predaval o osnovah sprejetja in analize investicijskih odločitev, ob poglobljeni diskusiji pa sem predstavil tudi več praktičnih primerov uporabe investicijskih odločitvenih kriterijev oziroma metod. Čeprav sem na tuji univerzi preživel zgolj šest dni in je delo potekalo dokaj intenzivno, lahko rečem, da je mobilnost v celoti predstavljala super izkušnjo. Sodelovanje z visokošolskimi učitelji in študenti mi je omogočilo razvoj kompetenc (komunikacijskih, strokovnih, pedagoških) za katere sem, kot mladi raziskovalec in asistent, lahko zgolj izjemno hvaležen.

Dodam naj še, da je bilo namenskih sredstev, odobrenih s strani Erasmus+ programa za namen mobilnosti, ravno dovolj ter, da bom v prihodnosti (v kolikor bo le mogoče) izkoristil ponujene priložnosti, ki jih podpira in omogoča program Erasmus+.