Mednarodni teden EPF

Služba za mednarodno sodelovanje UM EPF je med 8. 5. in 12. 5. 2017 izvedla že 11. tradicionalni dogodek ‘Mednarodni teden’, s katerim želimo vsako leto povečati prepoznavnost fakultete in spodbujati medkulturno sodelovanje, miselnost in znanje tako v domačem kot mednarodnem okolju. 

V enem tednu so se na fakulteti zvrstila številna predavanja tujih predavateljev s partnerskih fakultet. Letos smo gostili kar 36 tujih gostujočih profesorjev iz 15 različnih evropskih in izvenevropskih držav.

V okviru Mednarodnega tedna smo 8. 5. 2017 izvedli tudi 1. mednarodno znanstveno konferenco 'Metode poučevanja za ekonomske in poslovne vede”. Ker se na EPF zavedamo, da je poučevanje eno izmed ključnih aktivnosti visokošolskih učiteljev, je konferenca potekala kot odgovor na vprašanje 'kako ustvariti dobro učno okolje, da bodo naši študenti pridobili strokovne in druge prenosljive kompetence, ki jim bodo omogočale, da bodo uspešni v današnjem globalnem poslovnem okolju'.

Po otvoritvenih nagovorih v.d. dekanje EPF, prof. dr. Lidije Hauptman, in prodekanje EPF za mednarodno sodelovanje, prof. dr. Darje Boršič, so udeleženci konference prisluhnili vabljenemu plenarnemu predavanju, ki ga je izvedel prof. dr. Bob Johnson, komisar ECBE. V njem je osvetlil različne vidike in izzive izobraževalnega procesa na terciarni stopnji s poudarkom na zahtevah izvedbe bolonjskega sistema študija in ocenjevanja.