Seznam novosti (april - september 2018)

 

 

 


004 Računalništvo. Poslovna informatika

1.

    TRENDI na področju e-poslovanja [Elektronski vir] : znanstvena monografija / [avtorji poglavij Štefka Balek ... et al.] ; urednice Simona Sternad Zabukovšek, Tjaša Štrukelj, Polona Tominc. - El. knjiga. - Maribor : Bio energija, 2018. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Serija znanstvenih monografij Izzivi sodobnega poslovanja, ISSN 2591-2461 ; 2018)

Nasl. z nasl. zaslona. - El. knjiga v PDF formatu obsega 143 str. - 50 izv. - Povzetek v slov. in bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-94397-3-9

659.23:004(086.034.4)

COBISS.SI-ID 295868416005 Management. Podjetništvo. Planiranje. Projekti. Komuniciranje

2.

    ACCELERATORS : successful venture creation and growth / edited by Mike Wright, Israel Drori. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2018. - IX, 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-409-8 ((e-knjiga))
ISBN 978-1-78643-408-1 (trda vezava)

005.336.1

COBISS.SI-ID 13030684

3.

BRADLEY, Chris, poslovanje
    Strategy beyond the hockey stick : people, probabilities, and moves to beat the odds / Chris Bradley, Martin Hirt, Sven Smit. - Hoboken : Wiley, cop. 2018. - IX, 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-119-48762-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-119-48763-0 (ePDF)
ISBN 978-1-119-48760-9 (ePub)

005.4

COBISS.SI-ID 13003292

4.

    BUSINESS and media at the dawn of the 21st century : Polish and Slovenian experiences / edited by Katarzyna Pokorna-Ignatowicz and Marta Majorek. - Harlow [etc.] : Pearson, cop. 2017. - 156 str. : ilustr. ; 25 cm

Abstract in bibliografija pri vsakem poglavju

ISBN 978-1-78726-371-0. - ISBN 978-1-726-371-0!

005.13

COBISS.SI-ID 13086748

5.

    DEVELOPING a sustainability mindset in management education / edited by Kerul Kassel and Isabel Rimanoczy. - New York : Routledge, 2018. - XXVIII, 367 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-78353-727-3 (broš.)
ISBN 978-1-78353-817-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-351-06334-0 (e-knjiga)

005.4

COBISS.SI-ID 13052444

6.

GAUGHAN, Patrick A.
    Mergers, acquisitions, and corporate restructurings / Patrick A. Gaughan. - 7th ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2018. - XII, 660 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-1-119-38075-7 ((pdf))
ISBN 978-1-119-38073-3 ((epub))
ISBN 978-1-119-38076-4 ((trda vezava))

005.41/.42:334.72

COBISS.SI-ID 13075228

7.

    IZBRANE usmeritve za sodobno družbo [Elektronski vir] : znanstvena monografija / [avtorji poglavij Špela Berglez ... et al.] ; urednica Tjaša Štrukelj. - El. knjiga. - Maribor : Bio energija, 2018. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Serija znanstvenih monografij Izzivi sodobnega poslovanja, ISSN 2591-2461 ; 2018)

Nasl. z nasl. zaslona. - El. knjiga v PDF formatu obsega 165 str. - 50 izv. - Ostali avtorji: Samo Bobek, Ana Jurić, Alenka Medvešek, Tjaša Štrukelj, Simona Sternad Zabukovšek, Polona Tominc, Uroš Zabukovšek. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Povzetek v slov. in bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-94397-4-6

005.1(086.034.4)

COBISS.SI-ID 296618240

8.

LITOW, Stanley S.
    The challenge for business and society : for risk to reward / Stanley S. Litow. - Hoboken : Wiley, 2018. - XIV, 192 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-119-43750-5 (epdf)
ISBN 978-1-119-43748-2 (epub)
ISBN 978-1-119-43388-0 (trda vezava)

005.4

COBISS.SI-ID 13078300

9.

    RAZNOLIKOST in dinamika sodobnega raziskovanja organizacij [Elektronski vir] : znanstvena monografija / [avtorji poglavij Tom Erznožnik ... et al.] ; urednice Simona Sternad Zabukovšek, Tjaša Štrukelj, Polona Tominc. - El. knjiga. - Maribor : Bio energija, 2018. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Serija znanstvenih monografij Izzivi sodobnega poslovanja, ISSN 2591-2461)

El. knjiga v PDF formatu obsega 161 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - 50 izv. - Povzetek v slov. in bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-94397-1-5

005.1(086.034.4)

COBISS.SI-ID 294786304

10.

    RAZPOTJA in prelomi : spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji / Andrej Kohont in Miroslav Stanojević (ur.). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 307 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 15)

200 izv. - Razpotja in prelomi : spremembe na področju menedžmenta človeških virov v Sloveniji / Andrej Kohont in Miroslav Stanojević: str. 7-11. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-235-810-5 : 23,00 EUR (broš.)

658.3(497.4):005.95/.96

COBISS.SI-ID 290221312

11.

SICA, Edgardo
    Firms, finance and sustainable transitions : the financial constraints of eco-innovation companies / Edgardo Sica. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop. 2018. - XII, 161 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-78811-181-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-78811-182-9 (e-knjiga)

005.5

COBISS.SI-ID 13074460

12.

TROTT, Paul
    Innovation management and new product development / Paul Trott. - 5th ed. - Harlow : Pearson Education, 2012. - XXVIII, 620 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-273-73656-1

005.2
001.895

COBISS.SI-ID 2258531

13.

TULUM, Öner
    Innovation and financialization in the U.S. biopharmaceutical industry : doctoral dissertation / Öner Tulum. - Ljubljana : [Ö. Tulum], 2018. - VII, 343, 17 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/tulum.pdf. - Mentor William Lazonick. - Bibliografija: str. 318-343. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Ekonomska fak.

005.3:61
001.895:61

COBISS.SI-ID 246427901 Filozofija. Psihologija. Etika

14.

BERNSTEIN, Albert J.
    Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo / Albert J. Bernstein ; [prevedla Irena Pan]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Emotional vampires. - Nasl. v kolofonu: Kako se zaščititi pred ljudmi, ki te povsem izpijejo. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 12. - Knjigi na pot / Irena Pan. str. 255-256

ISBN 978-961-93646-1-1 : 24,60 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 2779107843 Družbene vede

15.

SEVER, Ivan, 1985-
    Methodological issues in choice experiments : biasedness of willingness-to-pay estimates and attribute multidimensionality : doctoral dissertation / Ivan Sever. - Ljubljana : [I. Sever], 2018. - VIII, 130, 25 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/sever.pdf. - Mentor Miroslav Verbič. - Bibliografija: str. 122-130. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Ekonomska fak.

303:614.2(043.3)

COBISS.SI-ID 2464304631 Statistični podatki. Demografija

16.

FIELD, Andy P.
    Discovering statistics using IBM SPSS statistics / Andy Field. - 5th ed. - London [etc.] : Sage, cop. 2018. - XXIX, 1070 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 1043-1055. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-1952-1 (broš.)
ISBN 978-1-5264-1951-4

311.2:519.22

COBISS.SI-ID 35535965

17.

HUFF, Darrell
    How to lie with statistics / by Darrell Huff ; illustrated by Irving Geis. - Norton paperback reissue. - New York ; London : Norton, 1993. - 142 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 0-393-31072-8

311

COBISS.SI-ID 24982877

18.

WERTHEIMER-Baletić, Alica
    Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika : (izbor radova) / Alica Wertheimer-Baletić. - Samobor : Izdavačka kuća Meridijani, 2017. - 591 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-953-239-214-2

314(497.5)

COBISS.SI-ID 1302121233 Gospodarstvo

19.

    CHINESE tourists in Slovenia and Montenegro : preferences, characteristics and trip motivation / authors Andrej Raspor ... [et al.]. - London : Vega Press, 2016 ([Celje] : Grafika Gracer). - 100 str. : ilustr. ; 21 cm

Na dnu nasl. str. tudi: Nova Gorica, Ljubljana, Podgorica. - O avtorjih: str. 91-94. - Bibliografija: str. 79-80

ISBN 978-1-909736-09-2

338.48

COBISS.SI-ID 4535291

20.

MARULC, Elena
    Model razvoja trajnostnega integrativnega medicinskega turizma : doktorska disertacija / Elena Marulc. - Celje : [E. Marulc], 2015. - 404 str., 20 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Disertacija bolonjskega študijskega programa. - Mentorica Anita Goltnik Urnaut. - Bibliografija: str. 362-403. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za komercialne in poslovne vede Celje

338.482:61(043.3)

COBISS.SI-ID 513499452330 Ekonomija. Kapital. Ekonomska gibanja, rast in razvoj

21.

OYEVAAR, Martin
    Globalization and sustainable development : a business perspective / Martin Oyevaar, Diego Vázquez-Brust and Harrie Van Bommel. - London : Palgrave, 2016. - XXII, 357 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 297-348

ISBN 978-1-137-44535-3

330.34:502.131.1

COBISS.SI-ID 13071132

22.

ŠUŠTERŠIČ, Janez, 1966-
    Makroekonomska analiza in ekonomska politika / Janez Šušteršič, Egon Žižmond. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2016. - 394 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

Na vrhu nasl. str. tudi: Ekonomija. - 200 izv. - Bibliografija: str. 391-394

ISBN 978-961-6813-39-6 : 29 EUR

330.101.541(075.8)
338.2(075.8)

COBISS.SI-ID 283211520

23.

WHITE, Lawrence Henry
    The clash of economic ideas : the great policy debates and experiments of the last hundred years / Lawrence H. White. - New York : Cambridge University Press, 2012. - X, 428 str. ; 23 cm

Kazalo. - Vsebina: Introduction ; 1. The turn away from laissez-faire ; 2. The Bolshevik revolution and the socialist calculation debate ; 3. The Roaring Twenties and Austrian business cycle theory ; 4. The New Deal and institutionalist economics ; 5. The Great Depression and Keynes's General Theory ; 6. The Second World War and Hayek's Road to Serfdom ; 7. Postwar British Socialism and the Fabian Society ; 8. The Mont Pelerin Society and the rebirth of Smithian economics ; 9. The postwar German 'wonder economy' and ordoliberalism ; 10. Indian planning and development economics ; 11. Bretton Woods and international monetary thought ; 12. The great inflation and monetarism ; 13. The growth of government: public goods and public choice ; 14. Free trade, protectionism, and trade deficits ; 15. From pleasant deficit spending to unpleasant sovereign debt crisis

ISBN 978-1-107-01242-4 (hardback)
ISBN 978-1-107-62133-6 (paperback)

330.1

COBISS.SI-ID 21277158331 Delo. Zaposlovanje. Plače

24.

    DOSTOJNO delo : ne živim, da delam, ampak delam, da živim / [avtorji Sara Bagari ... [et al.] ; urednik Borut Brezar ; fotografije Andrej Cvetnič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 164 str. : sl. avtorjev ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Prispevki v slov., dva v angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-288-340-9 : brezplačno

331.102.12

COBISS.SI-ID 294258432

25.

    PREKARNOST in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat / Črt Poglajen, Črt Kostevc, Nataša Dernovšček Hafner (uredniki). - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2018 (Ljubljana : Copis). - 311 str. : ilustr., portreti ; 23 cm. - (Zbirka Maksima)

500 izv. - O uredniku na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

ISBN 978-961-240-333-1

331.102.12(082)

COBISS.SI-ID 294064640336 Finance. Javne finance. Davki

26.

FINŽGAR, Mateja
    Mednarodna primerjava sistemov fiskalne decentralizacije na podlagi konceptualnega indeksa fiskalne decentralizacije (kifd) in skladnosti z evropsko listino o lokalni samoupravi (mells) : doktorska disertacija / Mateja Finžgar. - [Maribor] : M. Finžgar, 2017 [i. e. 2018]. - X, 182 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66420. - Dokt. disert. bolonjskega programa Ekonomske in poslovne vede. - Mentor Žan Jan Oplotnik. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 170-182. - Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak. - Številka dokt. disert.: 23

336.1/.5:352(043.3)
330.1/.5:330.341.46(043.3)

COBISS.SI-ID 13023516

27.

HULL, John, 1946-
    Risk management and financial institutions / John C. Hull. - 5th ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2018. - XXVII, 799 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-119-44811-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-119-44816-7 (ePDF)
ISBN 978-1-119-44809-9 (ePUB)

336.74

COBISS.SI-ID 13072924

28.

JERMAN, Saša
    Seminar Poudarjena problematika DDPO za leto 2017, Ljubljana, 7. marec 2018 / Saša Jerman, Brigita Franc. - Ljubljana : Slovenski inštitut za revizijo, 2018. - 1 mapa (loč. pag.) ; 31 cm

Vsebuje: Poudarjena problematika DDPO za leto 2017 / Saša Jerman. Poudarjena problematika DDPO za leto 2017 - Davčni učinki iz naslova transfernih cen / Brigita Franc

336.22

COBISS.SI-ID 13069596

29.

MINENNA, Marcello
    The incomplete currency : the future of the Euro and solutions for the Eurozone / Marcello Minenna. - Chichester : Wiley, 2016. - XXXVII, 513 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 463-494

ISBN 978-1-119-01909-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-119-01911-4 (pdf)
ISBN 978-1-119-01912-1 (epub)

336.74

COBISS.SI-ID 13075740

30.

MOUGAYAR, William
    The business blockchain : promise, practice, and application of the next internet technology / William Mougayar. - Hoboken : John Wiley & Sons, cop. 2016. - XXV, 180 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-1-119-30031-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-119-30032-8 (ePDF)
ISBN 978-1-119-30033-5 (ePUB)

336.74

COBISS.SI-ID 13077276

31.

ŠTAGER, Vesna
    Vpliv davčne kompleksnosti na davčno skladnost in merjenje makroekonomskih učinkov stroškov davčne skladnosti = Impact of tax complexity on tax compliance and measuring the macroeconomic effects of tax compliance costs : doktorska disertacija / Vesna Štager. - [Maribor : V. Štager], 2018. - XIV, 368 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70170. - Dokt. disert. bolonjskega programa Ekonomske in poslovne vede. - Mentorica Darja Boršič, somentor Sebastjan Strašek. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 315-340. - Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak. - Številka dokt. disert.: 24

336.22:330.35(043.3)

COBISS.SI-ID 13070364336.7 Bančništvo. Denarništvo. Trg kapitala

32.

CHOUDHRY, Moorad, 1966-
    An introduction to banking : principles, strategy and risk management / Moorad Choudhry ; with contributions from Ed Bace ... [et al.]. - 2dn ed. - Chichester : Wiley, cop. 2018. - XVI, 564 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-119-11589-2 (broš.)
ISBN 978-1-119-11591-5 (PDF)
ISBN 978-1-119-11590-8 (ePub)

336.71

COBISS.SI-ID 13082908

33.

TOMEC, Matej
    Vpliv dokapitalizacije na dobičkonosnost in makroekonomski učinek sistemskih bank ZDA in EU v času globalne finančne krize : doktorska disertacija / Matej Tomec. - [Maribor] : M. Tomec, 2017. - X, 166 str., 10 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65217. - Dokt. disert. bolonjskega programa Ekonomske in poslovne vede. - Mentor Timotej Jagrič. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 136-166. - Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak. - Številka dokt. disert.: 21

336.71:338.124.4(043.3)

COBISS.SI-ID 13049116338.2 Ekonomska politika

34.

RICE, Condoleezza, 1954-
    Political risk : how business and organizations can anticipate global insecurity / Condoleezza Rice, Amy Zegart. - New York : Twelve, 2018. - 321 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 267-307

ISBN 978-1-4555-4235-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-4555-4236-9 (e-knjiga)
ISBN 978-1-4789-1479-2 (audio download)
ISBN 978-1-5491-1554-7 (audio book)

338.2

COBISS.SI-ID 13075484338.4 Kmetijstvo. Industrija. Storitve. Promet. Turizem

35.

LEBE, Sonja Sibila
    Osnove mednarodnega poslovanja in turizma : študijsko gradivo za predmet : II. del : Turizem / Sonja Sibila Lebe. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2016. - 29 f. ; 30 cm : ilustr.

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 27-29

338.48

COBISS.SI-ID 13064732339.13 Marketing. Konkurenca. Trgovina. Tržne raziskave

36.

BRUHN, Manfred, 1949-
    Services marketing : managing the service value chain / Manfred Bruhn and Dominck Georgi. - Harlow (England) [etc.] : Financial Times/Prentice Hall, 2006. - XXVI, 478 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 449-466. - Kazalo

ISBN 978-0-27368-157-1

339.138

COBISS.SI-ID 18748646

37.

DEISS, Ryan
    Digital marketing for dummies / by Ryan Deiss and Russ Henneberry. - Hoboken (New Jersey) : Wiley, cop. 2017. - XIV, 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Getting started with digital marketing. Understanding the customer journey ; Choosing the right marketing campaign ; Crafting winning offers ; Using content to generate fans, followers, and customers. Pursuing content marketing perfection ; Blogging for business ; Taking stock of 57 blog post ideas ; Generating website traffic. Building high-converting landing pages ; Capturing traffic with search marketing ; Leveraging the social web ; Tapping into paid traffic ; Following up with email marketing ; Measuring, analyzing, and optimizing campaigns. Crunching numbers: running a data-driven business ; Optimizing your campaigns for maximum ROI ; The part of tens. The ten most common digital marketing mistakes ; Ten trending digital marketing skills to add to your resume ; Ten essential tools for digital marketing success

ISBN 978-1-119-23559-0

005:339.138

COBISS.SI-ID 513696386

38.

GABRIJAN, Vladimir
    Trženje blagovnih znamk / Vladimir Gabrijan. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. - 121 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka Učbeniki FKPV)

Bibliografija: str. 112-121

339.138:658.626

COBISS.SI-ID 13053468

39.

    POSLOVNI aspekti trgovine : retrospekcija odabranih radova s međunarodnih znanstvenih konferencija perspektiva trgovine od 2011. do 2017. / urednici Dario Dunković, Ivan Kovač, Tomislav Baković. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2018. - VI, 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-346-055-0

339.13

COBISS.SI-ID 13016348

40.

SLOVENSKA marketinška konferenca (11 ; 2006 ; Portorož)
    Zbornik prispevkov / 11. slovenska marketinška konferenca ; urednika Maja Makovec Brenčič, Primož Hvala ; [avtorji Maja Makovec Brenčič ... et al.] ; izdala Društvo za marketing Slovenije [in] Finance. - 1. natis. - Ljubljana : Časnik Finance, 2006 ([Ljubljana] : Plusbiro). - 191 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov. ali angl. - Na ov.: Živeti spremembe v marketingu : inovativnost kot točka lokalnega in globalnega preboja. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-6541-08-0

339.138(063)
339.923:061.1EU

COBISS.SI-ID 226787328339.5 Mednarodna trgovina in finance. Svetovno gospodarstvo

41.

GHEMAWAT, Pankaj
    The new global road map : enduring strategies for turbolent times / by Pankaj Ghemawat. - Boston : Harvard Business Review Press, 2018. - X, 254 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 215-237

ISBN 978-1-63369-404-0
ISBN 978-1-63369-405-7 (e-knjiga)

339.5

COBISS.SI-ID 13070620

42.

REMINGTON Abramson, Neil
    Managing cultural differences : global leadership for the 21st century / Neil Remington Abramson and Robert T. Moran. - 10th ed. - London ; New York : Routledge, 2018. - XXIV, 637 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografije na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-22345-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-22368-4 (broš.)
ISBN 978-1-315-40398-4 (e-knjiga)

339.9

COBISS.SI-ID 13003036

43.

WELCH, Lawrence S., 1945-
    Foreign operation methods : theory, analysis, strategy / Lawrence S. Welch, Gabriel R. G. Benito, Bent Petersen. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : Edward Elgar Publishing, cop. 2018. - VIII, 486 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-575-9 (broš.)
ISBN 978-1-78347-573-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-78347-574-2 (e-knjiga)

339.9:005.44

COBISS.SI-ID 13050652

44.

ZVEZDANOVIĆ Lobanova, Jelena
    Institutional setting as a determinant of economic effects of cross-border mergers and acquisitions in European transitions countries = Institucionalno okolje kot dejavnik ekonomskega učinka čezmejnih združitev in prevzemov v evropskih tranzicijskih državah : PhD dissertation / Jelena Zvezdanović Lobanova. - [Maribor] : J. Zvezdanović Lobanova, 2017. - V, 154 str., 29 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64968. - Dokt. disert. bolonjskega programa Ekonomske in poslovne vede. - Mentor Davorin Kračun, somentorica Alenka Kavkler. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 130-153. - Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak. - Številka dokt. disert.: 20

339.727.22:334.75(043.3)

COBISS.SI-ID 1304886034 Pravo

45.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o pravdnem postopku : novela ZPP-E s komentarjem / [[avtor komentarja] Rudi Štravs]. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2017. - 304 str. ; 22 cm. - (Pravo)

Na ov.: Novela ZPP-E 2017 s komentarjem. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 301-302

ISBN 978-961-94024-4-3 : 130 EUR

347.9(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 92929793

46.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Zakon o pravdnem postopku [Elektronski vir] : novela ZPP-E s komentarjem / [Rudi Štravs]. - El. knjiga. - Maribor : Poslovna založba MB, 2017. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota. - Avtor naveden na ovoju tiskane knjige. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo

ISBN 978-961-94024-5-0 (pdf)

347.9(497.4)(094.5)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 9293158537 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje

47.

BALULA, Ana
    Evaluation of online higher education : learning, interaction and technology / Ana Balula, António Moreira. - Cham : Springer, cop. 2014. - XVII, 93 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 83-89

ISBN 978-3-319-05424-7

378:004.738.5

COBISS.SI-ID 13089820

48.

INTERNATIONAL Scientific Conference Teaching Methods for Economics and Business Sciences (2 ; 2018 ; Maribor)
    Book of abstracts of the 2nd international scientific conference Teaching methods for economics and business sciences, 7 May 2018, Maribor, Slovenia / editor Nataša Gajšt. - Maribor : University of Maribor Press, 2018 ([Maribor] : Dulcis). - 27 str. ; 21 cm

80 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-286-158-2

37.091.3:33(082)

COBISS.SI-ID 94402561

49.

PETERS, Kai
    Rethinking the business models of business schools : a critical review and change agenda for the future / by Kai Peters, Richard R. Smith, Howard Thomas. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XII, 188 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-78754-875-6 ((Print))
ISBN 978-1-78754-874-9 ((Online))
ISBN 978-1-78754-876-3 ((Epub))

378:005

COBISS.SI-ID 1306089263 Prehrana. Gozdarstvo. Živinoreja

50.

    RAD bi čebelaril : zbirka nasvetov za vse, ki se odločate za prvi panj / urednica Andreja Primec ; [avtorji Andreja Primec ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018 (Štore : Studio 55). - 67 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: 10.18690/978-961-286-194-0. - 300 izv. - Soavtorji Pika Cvikl, Ana Grilc, Matic Jan Gradišnik, Dominik Klinc, Jure Markovič, Aljaž Močnik, Alja Nedelko, Nelej Potočnik, Mihael Močnik. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 66-67

ISBN 978-961-286-195-7 : brezplačno (broš.)
doi: 10.18690/978-961-286-194-0

638.1(035)

COBISS.SI-ID 95156737657 Knjigovodstvo. Računovodstvo

51.

BOYD, Kenneth W.
    Accounting all-in-one for dummies / by Kenneth W. Boyd. - 2nd ed. with online practice. - Hoboken (New Jersey) : John Wiley & Sons, cop. 2018. - XXIII, 739 str. : ilustr. ; 24 cm. - (For dummies)

Kazalo

ISBN 978-1-119-45389-5 (pbk.)
ISBN 978-1-119-45394-9 (ebk.)
ISBN 978-1-119-45396-3 (ebk.)

657.1

COBISS.SI-ID 13071644658.14/.17 Poslovne finance. Finančno vodenje

52.

LEV, Baruch
    The end of accounting and the path forward for investors and managers / Baruch Lev, Feng Gu. - Hoboken : Wiley, 2016. - XXV, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazali. - Opombe z bibliografijo na koncu poglavij

ISBN 978-1-119-19109-4
ISBN 978-1-119-19099-8 (pdf)
ISBN 978-1-119-19108-7 (epub)

658.14/.17

COBISS.SI-ID 13082652

53.

MALLIN, Chris A.
    Handbook on corporate governance and financial institutions / edited by Christine A. Mallin. - Cheltenham (UK) ; Northampton (Mass.) : Edward Elgar, 2017. - VIII, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78471-178-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-78471-180-1 (broš.)
ISBN 978-1-78471-179-5 (e-knjiga)

658.14

COBISS.SI-ID 13079068

54.

    RESEARCH handbook on finance and sustainability / edited by Sabri Boubaker, Douglas Cumming, Duc Khuong Nguyen. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, cop. 2018. - XXXIV, 645 str. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-262-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-78643-263-6 (e-knjiga)

658.14

COBISS.SI-ID 13074972659.1 Oglaševanje. Komuniciranje. Odnosi z javnostjo. Svetovanje

55.

HUBBARD, Douglas W., 1962-
    How to measure anything in cybersecurity risk / Douglas W. Hubbard, Richard Seiersen. - Hoboken : Wiley, cop. 2016. - XV, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri večini poglavij

ISBN 978-1-119-08529-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-119-22460-0 (ePDF)
ISBN 978-1-119-22461-7

659.2:004

COBISS.SI-ID 1308316481 Jezikoslovje. Književnost. Slovarji

56.

WICKE, Rainer Ernst
    So gelingt's : 20 lernerzentrierte, handlungs- und produktorientierte Prinzipien des DaF/DaZ-Unterrichts / Rainer E. Wicke. - München : Hueber, 2017. - 68 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 64-67

ISBN 978-3-19-350344-2

811.112.2

COBISS.SI-ID 13026844