Seznam novosti (oktober - december 2018)

 

 


001 Znanost. Znanstveno raziskovanje

1.

CRNOGAJ, Katja, 1983-
    Pisanje raziskovalnega eseja : študijsko gradivo pri predmetu Teorija firme / Katja Crnogaj, Miroslav Rebernik. - 3. sprem. in dop. izdaja. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2018. - I, 21 str. ; 30 cm

001.891:005.1

COBISS.SI-ID 13096476

2.

    FORGETTING machines : knowledge management evolution in early modern Europe / edited by Alberto Cevolini. - Leiden : Brill, cop. 2016. - XI, 389 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Library of the written world, ISSN 1874-4834 ; 53) (The handpress world ; 40)

Kazalo. - Bibliografija: str. 345-380

ISBN 978-90-04-27846-2

001:159.95

COBISS.SI-ID 13091868

3.

SKLAR, Lawrence
    Theory and truth : philosophical critique within foundational science / Lawrence Sklar. - Reprinted. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - X, 153 str. ; 21 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 143-147

ISBN 978-0-19-925157-5

001

COBISS.SI-ID 13228572

4.

TRUNK Širca, Nada
    Pisna dela v visokem šolstvu in osnove raziskovanja / Nada Trunk Širca, Valentina Jošt Lešer, Vesna Skrbinjek. - 3. izd. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2015. - 50 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332)

Potiskana prednja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6813-36-5 (16 EUR)

001.891(075.8)

COBISS.SI-ID 281256704

5.

    ŽENSKE v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki sprememb / urednice Mirjana Ule, Renata Šribar, Andreja Umek Venturini. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, 2013. - 206 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Potiskane notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija na koncu večine prispevkov in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-654-5 : 19 EUR
ISBN 978-961-235-655-2 (e-knjiga)

001-055.2(497.4)(082)
305-055.2:001(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 269872640

 


001.895 Inovacije

6.

BESSANT, John R., 1952-
    Riding the innovation wave : learning to create value from ideas / by John Bessant. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - VIII, 282 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 271-276

ISBN 978-1-78714-570-2

001.895

COBISS.SI-ID 13204764

7.

HJALMARSSON, Andres
    Open digital innovation : a contest driven approach / Andres Hjalmarsson, Gustaf Juell-Skielse, Paul Johannesson. - Cham : Springer, cop. 2017. - XI, 140 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Progress in IS (Print), ISSN 2196-8705)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-319-56338-1

001.895

COBISS.SI-ID 13227292

8.

    NEW frontiers in open innovation / edited by Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, and Joel West. - Oxford : University Press, 2017. - XXI, 344 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 295-336. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968246-1 (hbk.)
ISBN 978-0-19-880399-7 (pbk)

001.895

COBISS.SI-ID 513619330

9.

TIDD, Joseph, 1960-
    Managing innovation : integrating technological, market and organizational change / Joe Tidd and John Bessant. - 5th ed. - Chichester : J. Wiley, cop. 2013. - XIX, 660 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.wileyopenpage.com/openpage/FlexReader/FlexReader.aspx?user=wileydemouser&bookid=13. - Kazalo

ISBN 978-1-118-36063-7 (pbk.)

658.5

COBISS.SI-ID 21752294

 


004 Računalništvo. Poslovna informatika

10.

    The SAGE encyclopedia of the internet. / Barney Warf, editor. - London : Sage Publications Ltd., 2018. - 3 zv. ([LIX], 1590 str.) : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-1473-9-2661-5
ISBN 1473-9-2661-0

004.7:004.9

COBISS.SI-ID 31459623

11.

VAUGHAN, Tay
    Multimedia : making it work / Tay Vaughan. - 9th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2014. - XVII, 486 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-0-07-183288-5
ISBN 0-07-183288-2

004.032.6

COBISS.SI-ID 10601812

 


005 Management. Podjetništvo. Planiranje. Projekti. Komuniciranje

12.

ACHOR, Shawn
    The happiness advantage : the seven principles that fuel success and performance at work / Shawn Achor. - New York : Virgin Books, 2011, cop. 2010. - IX, 236 str. ; 20 cm

Bibliografija z opombami: str. 211-227. - Kazalo

ISBN 978-0-7535-3947-7
ISBN 0-7535-3947-0

005.32:331.101.32

COBISS.SI-ID 11700820

13.

    The ART of leadership : perspectives from distinguished thought leaders / editors Ho Kwon Ping, Arnoud De Meyer. - Hackensack ; London : World Scientific Publishing, 2017. - XIII, 241 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-981-3233-48-5

005.2

COBISS.SI-ID 13229084

14.

BARNER, Robert W., Dr.
    Working deeply : transforming lives through transformational coaching / By Robert Barner, Ken Ideus. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XVIII, 217 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 201-212

ISBN 978-1-78714-424-8

005.963.2

COBISS.SI-ID 13208860

15.

BERNARD, Nataša
    Poslovni svet in umetniško ustvarjanje : spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih s pomočjo umetniških intervencij : [znanstvena monografija] / Nataša Bernard. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. - 159 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 114)

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. - 120 izv. - Bibliografija: str. 152-159. - Povzetek v slov. pri večini poglavij

ISBN 978-961-7030-20-4 : 29,00 EUR

005.342:7
331.103:159.954:7

COBISS.SI-ID 93647361

16.

BETZ, Frederick, 1937-
    Strategic thinking : a comprehensive guide / by Frederick Betz. - 1st ed. - Bingley : Emerald, 2016. - XI, 355 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 333-336

ISBN 978-1-78560-467-6

005.2

COBISS.SI-ID 13208348

17.

BOHINC, Rado, 1949-
    Družbena odgovornost / Rado Bohinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 448 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Recenzija knjige / Borut Bratina: str. 447. - Recenzija knjige / Marijan Kocbek: str. 448. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - Bibliografija: str. 431-446. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-235-814-3 : 30,00 EUR

005.35

COBISS.SI-ID 289539072

18.

CARROLL, Stephen J., 1930-, Jr.
    Effective teaching for managers : lessons from films / by Stephen Carroll, Alisa Kinney, Harry Sapienza. - 1st ed. - Bingley : Emerald, 2015. - XII, 212 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 205-207

ISBN 978-1-78560-701-1

005.336.1

COBISS.SI-ID 13207068

19.

    The CATALYST effect : 12 skills and behaviors to boost your impact and elevate team performance / by Jerry Toomer ... [et al.]. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XXIII, 205 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 185-196

ISBN 978-1-78743-552-0

005.4

COBISS.SI-ID 13205020

20.

    COACHING for women entrepreneurs / editor Shana Ansel. - Valley Cottage : Socialy Press, cop. 2018. - VIII,334 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-68117-731-1

005.1

COBISS.SI-ID 13223964

21.

    The COMPREHENSIVE guide to economic damages / Nancy Fannon and Jonathan M. Dunitz, editors. - 5th ed. - Portland : Business Valuation Resources, cop. 2018. - 2 zv. : tabele ; 29 cm

Vsebina: Vol. 1: XXXII, 1014 str. ; Vol. 2: Case law derived from business valuation resources. - XI, 836 str.

ISBN 978-1-62150-151-0

005.2

COBISS.SI-ID 13185820

22.

CORNELISSEN, Joep
    Corporate communication : a guide to theory & practice / Joep Cornelissen. - 5th ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2017. - XXVI, 306 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-5369-7
ISBN 978-1-4739-5370-3 (pbk)

005.57

COBISS.SI-ID 2048269848

23.

    CORPORATE social responsibility / Rado Bohinc ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2016. - 220 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija in izvleček v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-235-801-3 : 19 EUR

005.35(082)

COBISS.SI-ID 287584256

24.

DEALTRY, T. Richard
    The future of corporate universities : how your company can benefit from value and performance-driven organisational development / Richard Dealtry. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XXIV, 298 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-78743-346-5

005.7

COBISS.SI-ID 13207580

25.

DRUCKER, Peter Ferdinand, 1909-2005
    Innovation and entrepreneurship : practice and principles / Peter F. Drucker ; with a foreword by Joseph Maciariello. - London ; New York : Routledge, 2015. - XXI, 346 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 328-329. - Kazalo

ISBN 978-1-138-01919-5

005.1

COBISS.SI-ID 13187868

26.

DUBROVSKI, Drago
    Management in organizacija / Drago Dubrovski. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2018. - 157 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

200 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 153-157

ISBN 978-961-6813-44-0 : 16 EUR

005.2

COBISS.SI-ID 293211136

27.

FINNEGAN, David Jesse
    Implementing CRM : from technology to knowledge / David Jesse Finnegan, Leslie P. Willcocks. - Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2007. - XIII, 327 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley series in information systems)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip076/2006100398.html. - Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0741/2006100398-b.html. - Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0741/2006100398-d.html. - Bibliografija: str. [313]-321. - Kazalo

ISBN 978-0-470-06526-6 (broš. : alk. paper)
ISBN 0-470-06526-5 (broš. : alk. paper)

658

COBISS.SI-ID 2375127

28.

    FOLLOWERSHIP in action : cases and commentaries / lead editor Rob Koonce ... [et al.]. - 1st ed. - Bingley : Emerald, 2016. - XVII, 237 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78560-948-0

005.4

COBISS.SI-ID 13189148

29.

    GLOBAL and culturally diverse leaders and leadership : New dimensions and challenges for business, education and society / edited by Jean Lau Chin, Joseph E. Trimble, Joseph E. Garcia. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XXIII, 348 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Building leadership bridges)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-78743-496-7

005.44

COBISS.SI-ID 13207836

30.

GLOOR, Peter Andreas, 1961-
    Swarm leadership and the collective mind : using collaborative innovation networks to build a better business / Peter A. Gloor. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - VIII, 271 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 257-265

ISBN 978-1-78714-201-5

005.7

COBISS.SI-ID 13199644

31.

GUO, Xin, management
    Multinational companies in China : navigating the eight common management pitfalls / Xin Guo, Frank T. Gallo. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XIV, 195 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 189-191

ISBN 978-1-78714-548-1

005.4

COBISS.SI-ID 13196060

32.

IRŠIČ, Marko
    Communication wellness : new standards for quality communication in organizations / Marko Iršič. - 1st ed. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 134. - Bibliografija: str. 130-133

ISBN 978-961-92827-9-3 : 24,90 EUR

005.57(035)

COBISS.SI-ID 290768896

33.

JAGODIČ, Gregor, 1974-
    Biti podjeten, biti inovativen - biti podjetnik : študijska gradiva / Gregor Jagodič, Valerij Dermol. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije = International School for Social and Business Studies, 2012 ([s. l. : s. n.]). - IV, 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Študijska gradiva MFDPŠ, ISSN 2232-3899)

100 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6813-06-8

005.2

COBISS.SI-ID 260957184

34.

KARSAKLIAN, Eliane
    Sustainable negotiation : what physics can teach us about international negotiation / Eliane Karsaklian. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XX, 166 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 153-157

ISBN 978-1-78714-576-4

005.8:005.574

COBISS.SI-ID 13195804

35.

KOREN, Andrej
    Teorije organizacij in vodenja : [študijsko gradivo] / Andrej Koren. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2014. - 100 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 60 izv. - Bibliografija: str. 95-100

ISBN 978-961-6813-25-9 : 14 Eur

005(075.8)

COBISS.SI-ID 273558272

36.

KRAJNC, Milan, 1974-
    Dinamični model vodenja / Milan Krajnc ; [fotografije Nataša Müller, Dobrin Tavčar, Miroslav Petrović]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2017 ([Brežice] : Primus). - 115 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 20 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6861-56-4 : 14,90 EUR

005
005.931.11

COBISS.SI-ID 289009408

37.

LINZ, Carsten
    Radical business model transformation : gaining the competitive edge in a disruptive world / Carsten Linz, Günter Müller-Stewens, Alexander Zimmermann. - London ; New York ; New Delhi : Kogan Page, 2017. - XVI, 260 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo na koncu poglavij

ISBN 978-0-7494-8045-5

005.411

COBISS.SI-ID 13211932

38.

MERCHANT, Kenneth A.
    Management control systems : performance measurement, evaluation and incentives / Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede. - 4th ed. - Harlow : Pearson, 2017. - XVIII, 773 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-292-11055-4

005.5

COBISS.SI-ID 13222684

39.

    MERGERS & acquisitions : Handbuch für Strategen, Analysten, Berater und Juristen / Günter Müller-Stewens, Sven Kunisch, Andreas Bunder (Hrsg.). - 2., überarbeitete Aufl. - Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2016. - XXVIII, 828 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-7910-3453-9

005.41/.42:334.72

COBISS.SI-ID 13209628

40.

MÜLLER-Stewens, Günter
    Strategisches Management : wie strategische Initiativen zum Wandel führen : der Strategic Management Navigator / Günter Müller-Stewens, Christoph Lechner. - 5., überarbeitete Aufl. - Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2016. - XV, 684 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 631-653. - Kazala

ISBN 978-3-7910-3439-3

005.9

COBISS.SI-ID 13223708

41.

NECK, Heidi M.
    Entrepreneurship : the practice and mindset / Heidi M. Neck, Christopher P. Neck, Emma L. Murray. - Los Angeles : Sage, cop. 2018. - XXX, 530 str. : 28 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-4833-8352-1

005.1

COBISS.SI-ID 13115420

42.

PELTONEN, Tuomo
    Organization theory : critical and philosophical engagements / by Tuomo Peltonen. - Bingley : Emerald, 2016. - XIV, 262 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 231-247

ISBN 978-1-78560-946-6

005.1

COBISS.SI-ID 13200156

43.

PEVCIN, Primož
    Menedžerska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah / Primož Pevcin. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - X, 129 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 123-129

ISBN 978-961-262-109-4 : 19 EUR

005:35(075.8)
35:33(075.8)

COBISS.SI-ID 295949568

44.

    PROGRESSIVE business models : creating sustainable and pro-social enterprise / Eleanor O'Higgins, Lásló Zsolnai, editors. - Cham : Palgrave MacMillan, cop. 2018. - XIX, 310 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave studies in sustainable business in assocation with future Earth)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-319-58803-2

005.411

COBISS.SI-ID 13209372

45.

RAJ, Razaq
    Events management : principles & practice / Razaq Raj, Paul Walters, Tahir Rashid. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2017. - 436 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 416-428. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-4827-3
ISBN 978-1-4739-4828-0 (broš.)

005.8=111

COBISS.SI-ID 13222172

46.

REICH, Brian
    The imagination gap : [stop thinking the way you should and start making extraordinary things happen] / by Brian Reich. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XXIV, 246 str. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-78714-207-7

005.336.1

COBISS.SI-ID 13202204

47.

ROSS, Stanley C.
    The road to self-leadership development : busting out of your comfort zone / Stanley C. Ross. - 1st ed. - Bingley : Emerald, 2015. - IX, 146 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 139-143

ISBN 978-1-78560-703-5

005.4

COBISS.SI-ID 13180956

48.

    SINERGIJA vrednot, poslanstev in vizij v podjetjih / Valerij Dermol ... [et al.]. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2014. - 166 str. : tabele ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

100 izv. - Bibliografija: str. 151-166

ISBN 978-961-6813-32-7 : 21 EUR

005.212/.213

COBISS.SI-ID 277050880

49.

    SODELOVANJE in kakovost : zbornik referatov / 24. letna konferenca, Murska Sobota, 29. november 2018 ; [uredila Daniela Zavec]. - Murska Sobota : Pomursko društvo za kakovost, 2018 (Murska Sobota : Aip Praprotnik). - 50 st. : ilustr. ; 30 cm

150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93934-3-7

005.336.3(497.411)(082)

COBISS.SI-ID 95654145

50.

STANGIS, Dave
    21st century corporate citizenship : a practical guide to delivering value to society and your business / by Dave Stangis, Katherine Valvoda Smith. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XXXVII, 241 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 227-231

ISBN 978-1-78635-610-9

005.5

COBISS.SI-ID 13202716

51.

STANGIS, Dave
    The executive's guide to 21st century corporate citizenship : how your company can win the battle for reputation and impact / by Dave Stangis, Katherine Valvoda Smith. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XLII, 171 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 163-166

ISBN 978-1-78635-678-9

005.5

COBISS.SI-ID 13198364

52.

STEIN, Guido
    And now what? : a guide to leadership and taking charge in your new role / Guido Stein. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XIII, 370 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 355-366

ISBN 978-1-78743-526-1

005.4

COBISS.SI-ID 13185564

53.

    SUSTAINABLE territorial management / special issue editors David Rodríguez-Rodríguez, Javier Martínez-Vega. - Basel : MDPI, cop. 2018. - VII, 214 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-03897-212-9

005.3

COBISS.SI-ID 13216284

54.

TAVČAR, Mitja I.
    Strateški management znanjskih organizacij / Mitja I. Tavčar. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 297 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Strokovne monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2655)

100 izv. - Bibliografija: str. 283-297. - Kazalo

ISBN 978-961-6813-02-0 : 33 EUR

005.21:001.101

COBISS.SI-ID 254039040

55.

USUNIER, Jean-Claude
    International & cross-cultural business research / Jean-Claude Usunier, Hester van Herk and Julie Anne Lee. - London [etc.] : Sage, 2017. - XVI, 178 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-47397-589-7 (broš.)
ISBN 978-1-47397-588-0

005.9

COBISS.SI-ID 13219868

56.

    VISIONARY leadership in a turbolent : thriving in the new VUCA context / edited by Rob Elkington ... [et al.]. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XV, 261 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78714-243-5

005.4

COBISS.SI-ID 13206812

57.

    WOMEN in business families : from past to present / edited by Jarna Heinonen and Kirsi Vainio-Korhonen. - New York ; Abongdon : Routledge, 2018. - XII, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge advances in management and business studies)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-138-63596-8

005.1

COBISS.SI-ID 13210908

 


008 Kultura

58.

SRAKAR, Andrej, 1975-
    Ekonomsko vrednotenje umetniških dogodkov : umetnost med trgom in državo / Andrej Srakar. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2010 ([Ljubljana] : NTD). - 219 str. : ilustr. ; 22 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 189-206

ISBN 978-961-235-419-0 : 16 EUR

008:33
7.075

COBISS.SI-ID 254080768

 


02 Knjižničarstvo

59.

    BAD to good : achieving high quality and impact in your research / edited by Arch G. Woodside. - 1st ed. - Bingley : Emerald, cop. 2016. - XI, 306 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-78635-334-4
ISBN 1-78635-334-2

001.891:658.8

COBISS.SI-ID 38824197

 


1 Filozofija. Psihologija. Etika

60.

BHASKAR, Roy, 1944-2014
    The possibility of naturalism : a philosophical critique of the contemporary human sciences / Roy Bhaskar. - 4th ed. - Abingdon ; New York : Routledge, 2015. - XLII, 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Classical texts in critical realism)

Bibliografija: str. 182-188. - Kazali

ISBN 978-1-138-79889-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-79888-5 (broš.)

130.2:30

COBISS.SI-ID 13114652

61.

BIRD, Graham, 1930-
    Kant's theory of knowledge : an outline of one central argument in the critique of pure reason / by Graham Bird. - Abingdon ; New York : Routledge, 2016. - X, 210 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 205-206

ISBN 978-1-138-65203-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-62441-9 (e-knjiga)

165

COBISS.SI-ID 13095708

62.

BSTAN-'dzin-rgya-mtsho, Dalai Lama XIV
    The art of happiness at work / The Dalai Lama and Howard C. Cutler. - London : Hodder Mobius, 2005. - 212 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-340-83120-5 (acid-free paper)

159.9

COBISS.SI-ID 13117980

63.

ELLMERS, Sven, 1979-
    Svoboda in ekonomija : teorija civilne družbe po Heglu / Sven Ellmers ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda Sašo Furlan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Freiheit und Wirtschaft. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Hegel in kritična teorija družbe / Sašo Furlan: str. 243-267. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 227-241 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-16-1 : 18 EUR

1:33
1Hegel G.W.F.

COBISS.SI-ID 293513728

64.

GOLEMAN, Daniel
    Čustvena inteligenca : zakaj je lahko pomembnejša od IQ / Daniel Goleman ; [prevedla Mojca Čakš]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 471 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Emotional intelligence. - 1.000 izv. - Bibliografija pri dodatkih D, E in F

ISBN 978-86-11-17437-2 : 14,99 EUR

159.942

COBISS.SI-ID 290969088

65.

GRANT, Adam M.
    Izvirnost : kako nekonformisti spreminjajo svet / Adam Grant ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 324 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Originals. - Tisk po naročilu. - Predgovor / Sheryl Sandberg: str. 9-12. - Bibliografija: str. 286-324

ISBN 978-961-00-3123-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-00-3124-6 (broš.) : 10, 90 EUR

159.928(035)
005.336(035)

COBISS.SI-ID 286369024

66.

GRÜNBAUM, Adolf
    The foundations of psychoanalysis : a philosophical critique / Adolf Grünbaum. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1985. - XIV, 310 str. ; 23 cm. - (Pittsburgh series in philosophy and history of science)

Kazali. - Bibliografija: str. 287-296

ISBN 0-520-05017-7

159.964

COBISS.SI-ID 13095964

67.

JAY, Martin
    Force fields : between intellectual history and cultural critique / Martin Jay. - New York ; London : Routledge, 1993. - X, 236 str. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 0-415-90603-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-90603-6 (trda vezava)
ISBN 0-415-90604-0 (broš.)
ISBN 978-0-415-90604-3 (broš.)

1"19"

COBISS.SI-ID 512408192

68.

KANT, Immanuel, 1724-1804
    Critique of judgement / Immanuel Kant ; translated by James Creed Meredith ; revised, edited, and introduced by Nicholas Walker. - Reissued. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XL, 405 str. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. XXVIII-XXXI

ISBN 978-0-19-955246-7

1

COBISS.SI-ID 13213468

69.

LEVY, Joel, 1971-
    Okrepite si možgane : [več kot 300 vaj in namigov za boljši spomin] / Joel Levy ; [ilustriral Keith Hagan ; prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 (natisnjeno na Slovaškem). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Boost your brain. - Dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 192. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4658-2 : 22,95 EUR

159.95(035)
612.82(035)

COBISS.SI-ID 290528000

70.

MURRAY, Bradley
    The possibility of culture : pleasure and moral development in Kant's aesthetics / Bradley Murray. - Chichester : Wiley, 2015. - X, 145 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 138-142

ISBN 978-1-118-95065-4

111.852

COBISS.SI-ID 13114396

71.

OMOREGBE, Joseph
    Fundamental issues in the philosophy of science : a philosophical critique of science and the social sciences / Joseph Omoregbe. - Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2011. - 101 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 9

ISBN 978-3-639-32422-8

1

COBISS.SI-ID 13230876

72.

ROSSI, Philip J., sj.
    The social authority of reason : Kant's critique, radical evil, and the destiny of humankind / Philip J. Rossi, sj. - Albany : State University of New York Press, 2005. - XIII, 204 str. ; 23 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 173-189

ISBN 0-7914-6429-6 (trda vezava)
ISBN 0-7914-6430-X (broš.)

1

COBISS.SI-ID 13230108

73.

TREVIÑO, Linda Klebe
    Managing business ethics : straight talk about how to do it right / Linda Klebe Treviño, Katherine A. Nelson. - 6th ed. - Hoboken (NJ) : Wiley, cop. 2014. - XX, 460 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavji. - Kazalo

ISBN 978-1-118-58267-1

174(035):65.012.4

COBISS.SI-ID 4214779

74.

YOVEL, Yirmiyahu
    Kant's philosophical revolution : a short guide to the Critique of pure reason / Yirmiyahu Yovel. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2018. - X, 112 str. : tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 105-106. - Kazalo

ISBN 0-691-18052-0
ISBN 978-0-691-18052-6

165.0:1Yovel Y.

COBISS.SI-ID 43123757

75.

ZABOROWSKI, Holger
    Robert Spaemann's philosophy of the human person : nature, freedom, and the critique of modernity / Holger Zaborowski. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - X, 293 str. ; 24 cm. - (Oxford theological monographs)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1007/2010290832-b.html. - Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1007/2010290832-d.html. - Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1007/2010290832-t.html. - Bibliografija: str. 259-285. - Kazalo

ISBN 978-0-19-957677-7 (hbk. : alk. paper)
ISBN 0-19-957677-7 (hbk. : alk. paper)

1Spaemann R.:141.319.8

COBISS.SI-ID 5120090

 


2 Verstvo

76.

HEYD, Michael
    Be sober and reasonable : the critique of enthusiasm in the seventeenth and early eighteenth centuries / by Michael Heyd. - Leiden ; New York ; Köln : E. J. Brill, 1995. - X, 312 str. ; 24 cm. - (Brill's studies in intellectual history (Print), ISSN 0920-8607)

Kazalo. - Bibliografija: str. 281-300

ISBN 978-90-04-10118-0

27-9

COBISS.SI-ID 13213980

 


3 Družbene vede

77.

GLOOR, Peter Andreas, 1961-
    Sociometrics and human relationships : analyzing social networks to manage brands, predict trends, and improve organizational preformance / by Peter A. Gloor. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XIII, 493 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 469-482

ISBN 978-1-78714-113-1

303

COBISS.SI-ID 13209116

78.

    MANAGEMENT & business research / Mark Easterby-Smith ... [et al.]. - 6th ed. - London [etc.] : SAGE, 2018. - XXI, 440 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 408-433. - Kazalo

ISBN 978-1-5264-2479-2
ISBN 978-1-5264-2480-8 (broš.)

303

COBISS.SI-ID 13224988

79.

    The SAGE handbook of qualitative business and management research methods / edited by Catherine Cassell, Ann L. Cunliffe and Gina Grandy. - London [etc.] : SAGE, 2018. - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali

Zv. 1: Methods and challenges . - XX, 521 str.
Zv. 2: History and traditions. - XXII, 597 str.

ISBN 978-1-5264-2927-8 (zv. 1)
ISBN 978-1-5264-2926-1 (zv. 2)

303

COBISS.SI-ID 13226268

80.

WILLIAMS, Joanna
    Women vs feminism : why we all need liberating from the gender wars / by Joanna Williams. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XVIII, 318 str. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 279-305

ISBN 978-1-787144-76-7

305

COBISS.SI-ID 13194012

 


31 Statistični podatki. Demografija

81.

ILLOWSKY, Barbara
    Collaborative statistics / by Barbara Illowsky, Susan Dean. - Houston, Texas : Rice University, 2011. - VIII, 699 str.

Dostopno tudi na: https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=11 (Brezplačen dostop). - Kazala

ISBN 978-0-7442-1212-9
ISBN 0-7442-1212-X

311

COBISS.SI-ID 13191708

82.

    INSIGHTS in the economics of aging / edited by David A. Wise. - Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2017. - IX, 388 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali

ISBN 978-0-226-42667-9 (hbk)
ISBN 978-0-226-42670-9 (ebk)
doi: 10.7208/chicago/9780226426709.001.0001

314

COBISS.SI-ID 24446694

83.

    LABOUR mobility in the EU / edited by Kristina Toplak and Mojca Vah Jevšnik ; [translation of the chapter Being Posted, Havong Problems? Amidas]. - 1st ed., 1st print run. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 159 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Migracije, ISSN 1580-7401 ; 28)

300 izv. - O avtorjih: str. 157-159. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-05-0052-0 : 18 EUR

314.15(4)
331.556(4)

COBISS.SI-ID 293343232

 


316 Sociologija

84.

ADORNO, Theodor W.
    Uvod v sociologijo / Theodor W. Adorno ; prevedel Alfred Leskovec ; [spremna beseda Primož Krašovec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIX, 294 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Einleitung in die Soziologie. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. - Novi Adorno / Primož Krašovec: str. 273-289. - O avtorju: str. II. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-02-4 : 23,00 EUR

316.257

COBISS.SI-ID 287156480

85.

BRUNI, Luigino, 1966-
    Rana sočloveka : ekonomija in medsebojni odnosi / Luigino Bruni ; [prevod Igor Vojinovič]. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: La ferita dell'altro. - 400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 129-134 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-04-0479-8 : 29,90 EUR

316.6:159.9

COBISS.SI-ID 293644800

86.

CLEMENS, Elisabeth Stephanie, 1958-
    What is political sociology? / Elisabeth S. Clemens. - Malden, MA : Polity Press, [2016]. - 166 str. ; 22 cm

Bibliografija na str.: [142]-155. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-9160-2 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 0-7456-9160-9 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-7456-9161-9 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-7456-9161-7 (broš. : brezkislinski papir)

316.334.3

COBISS.SI-ID 89799425

87.

DOBRATZ, Betty A.
    Power, politics, and society : an introduction to political sociology / Betty A. Dobratz, Lisa K. Waldner, Timothy Buzzell. - 1st ed. - Boston [etc.] : Allyn & Bacon, cop. 2012. - XII, 388 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-205-48629-8
ISBN 0-205-48629-0

316.334.3

COBISS.SI-ID 30717277

88.

FAULKS, Keith
    Political sociology : a critical introduction / Keith Faulks. - Transferred to digital print 2007. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007, cop. 1999. - 248 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 223-236. - Kazalo

ISBN 0-7486-1356-0 (pbk)

316.334.3

COBISS.SI-ID 1024104674

89.

GLASBERG, Davita Silfen
    Political sociology : oppression, resistance, and the state / Davita Silfen Glasberg, Deric Shannon. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2011. - XIV, 231 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-4129-8040-1

316.334

COBISS.SI-ID 13113884

90.

GRISWOLD, Wendy
    Cultures and societies in a changing world / Wendy Griswold ; with Christopher Carroll ... [et al.]. - 4th ed. - Thousand Oaks : SAGE, 2013. - XVII, 208 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sociology for a new century series)

Bibliografija: str. 181-192. - Kazalo. - Vsebina: About the author ; Foreword ; Preface ; Culture and the cultural diamond ; Cultural meaning ; Culture as a social creation ; The production, distribution, and reception of culture ; Identities, problems, and movements ; Organizations in a multicultural world ; Culture and connection ; Culture and power

ISBN 978-1-4129-9054-7

316.4:308

COBISS.SI-ID 35111005

91.

    The HANDBOOK of political sociology : states, civil societies, and globalization / edited by Thomas Janoski ... [et al.]. - Reprinted. - New York : Cambridge University Press, 2011. - XXI, 815 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam051/2004052604.html - Kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 671-784. - Kazali. - Vsebina: Political sociology in the new millenium / Alexander M. Hicks, Thomas Janoski, and Mildred A. Schwartz ; pt. I. Theories of political sociology. Rule making, rulebreaking. and power / Frances Fox Piven and Richard A. Cloward ; Neopluralism and neofunctionalism in political sociology / Alexander M. Hicks and Frank J. Lecher ; Conflict theories in political sociology / Axel van den Berg and Thomas Janoski ; Institutionalist and state-centric theories of political sociology / Edwin Amenta ; Culture, knowledge, and politics / James Jasper ; Feminist theorizing and feminism in political sociology / Barbara Hobson ; The linguistic turn : Foucault, Laclau, Mouffe, and Žižek / Jacob Torfing ; Rational-choice theories in political sociology / Edgar Kiser and Shawn Bauldry ; Theories of race and the state / David R. James and Kent Redding ; pt. II. Civil society : the roots and processes of political action. Money, participation, and votes : social cleavages and electoral politics / Jeffrey Manza, Clem Brooks, and Michael Sauder ; Public opinion, political attitudes, and ideology / David L. Weakliem ; Nationalism in comparative perspective / Liah Greenfield and Jonathan R. Eastwood ; Political parties : social bases, organization, and environment / Mildred A. Schwartz and Kay Lawson ; Organized interest groups and policy networks / Francisco J. Granados and David Knoke ; Corporate control, interfirm relations, and corporate power / Mark S. Mizruchi and Deborah M. Bey ; Social movements and social change / J. Craig Jenkins and William Form ; Toward a political sociology of the news media / Michael Schudson and Silvio Waisbord ; pt. III. The state and its manifestations. State formation and state building in Europe / Thomas Ertman ; Transitions to democracy / John Markoff ; Revolutions and revolutionary movements / Jeffrey Goodman ; Regimes and contention / Charles Tilly ; Theories and practices of neocorporatism / Wolfgang Streeck and Lane Kenworthy ; Undemocratic politics in the twentieth century and beyond / Viviane Brachet-Márquez ; State bureaucracy : politics and policies / Oscar Oszlak ; pt.IV. State policy and innovations. Comparative and historical studies of public policy and the welfare state / Alexander M. Hicks and Gøsta Esping-Andersen ; Women, gender, and state politics / Joya Mista and Leslie King ; The politics of racial policy / Kent Redding, David R. James, and Joshua Klugman ; War, militarism, and the states : the insights and blind spots of political sociology / Gregory Hooks and James Rice ; pt. V. Globalizatiton and political sociology. Globalization / Philip McMichael ; State economic and social policy in global capitalism / Evelyn Huber and John D. Stephens ; The politics of immigration and national integration / Thomas Janoski and Fengjuan Wang ; Counterhegemonic globalization : transnational social movements in the contemporary global political economy / Peter Evans

ISBN 0-521-81990-3
ISBN 0-521-52620-5 (broš.)
ISBN 978-0-521-81990-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-52620-3 (broš.)

316.334.3

COBISS.SI-ID 13170972

92.

HONNETH, Axel, 1949-
    The critique of power : reflective stages in a critical social theory / Axel Honneth ; translated by Kenneth Baynes. - Cambridge ; London : The MIT Press, 1991. - XXXII, 340 str. ; 23 cm. - (Studies in contemporary German social thought)

Prevod dela: Kritik der Macht: Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 305-334

ISBN 978-0-262-08202-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-262-58128-8 (broš.)
ISBN 0-262-08202-0 (trda vezava)
ISBN 0-262-58128-0 (broš.)

316.2

COBISS.SI-ID 13214492

93.

HONORÉ, Carl
    Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti / Carl Honoré ; [prevedla Emanuela Malačič]. - Ljubljana : Chiara, 2018 ([Ljubljana] : Itagraf). - 237 str. ; 23 cm

Prevod dela: In praise of slow. - 700 izv. - Predgovor / Urška Battelino: str. 11-12. - Predgovor / Leonida in Albert Mrgole: str. 13-14. - Kdo pravi, da moram vse storiti danes? / Andreja Verovšek, Anja Vogrič: str. 15-16. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe: str. 227-233 in bibliografija: str. 235-237

ISBN 978-961-94342-6-0 : 22,00 EUR

316.728
159.9

COBISS.SI-ID 294281472

94.

    KAKŠNA sociologija? Za kakšno družbo? / zasnoval in uredil Zdravko Mlinar ; [prevajalec povzetka in kazala Murray Bales]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 631 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem ; 1)

Prispevki v slov. in eden v angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-235-799-3 (Fakulteta za družbene vede) : 19 EUR

316(082)
303(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 287060480

95.

MBEMBÉ, J.-A., 1957-
    Critique of Black reason / Achille Mbembe ; translated by Laurent Dubois. - Durham ; London : Duke University Press, 2017. - XV, 215 str. ; 23 cm

Prevod dela: Critique de la raison nègre. - Opombe z bibliografijo: str. 185-208. - Kazalo

ISBN 978-0-8223-6343-9 (broš.)

316.356.4(=414/=45)(091)
326.1(6)(091)
325(100)(091)

COBISS.SI-ID 41550125

96.

MOTOH, Helena
    Nacija s kitajskimi značilnostmi : razmislek o medsebojnem konstruiranju kitajske nacije in kulture v 20. stoletju in naprej / Helena Motoh. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 103 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na zavihku spr. ov. - Bibliografija: str. 93-99. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-33-3 : 12 EUR

316.7(510)"19/20"
1(510):1(4)

COBISS.SI-ID 283744768

97.

    The OXFORD handbook of historical institutionalism / edited by Orfeo Fioretos, Tulia G. Falleti, Adam Sheingate. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - XVIII, 676 str. ; 26 cm. - (Oxford handbooks)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-880310-2 (broš.)
ISBN 978-0-19-966281-4 (trda vezava)

316.334

COBISS.SI-ID 13167644

98.

SHETH, Jagdish N.
    Genes, climate, and consumption culture : connecting the dots / by Jagdish N. Sheth with John Yow. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XII, 254 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 233-243

ISBN 978-1-78743-412-7

316.4

COBISS.SI-ID 13188892

99.

SITAR, Polona
    "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji / Polona Sitar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 419 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 6)

Fotogr. na spojnih listih. - 300 izv. - Bibliografija: str. 376-410. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0005-6 : 25,00 EUR

316.7-055.2

COBISS.SI-ID 290333696

100.

THOMPSON, Edward Palmer, 1924-
    The making of the English working class / E. P. Thompson ; with an introduction by Michael Kenny. - London : Penguin Books, 2013. - X, 958 str. ; 20 cm. - (Modern classics)

Bibliografija: str. 941-944. - Kazalo. - Izvirna izdaja: V. Gollancz, 1963

ISBN 978-0-141-97695-2

942-058.243"17/18"
316.343.63(410)"18"

COBISS.SI-ID 13115932

101.

    VREDNOTE v prehodu X. : slovensko javno mnenje 2010-2016 / Niko Toš, ured. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK ; Wien : Echoraum, 2016 (Ljubljana : Present). - 585 str. : tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Dokumenti SJM ; 24)

Na dnu nasl. str.: Ob 50-letnici Centra za raziskovanje javnega mnenja (1966-2016). - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih, povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-802-0 (Fakulteta za družbene vede) : 25,00 EUR

316.653(497.4)"2010/2016"(082)
316.752(497.4)"2010/2016"

COBISS.SI-ID 287356672

102.

    The WILEY Blackwell companion to political sociology / edited by Edwin Amenta, Kate Nash, and Alan Scott. - Malden ; Chichester : Wiley Blackwell, 2012. - XXIII, 611 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley Blackwell companions to sociology)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-119-25065-4 (broš.)
ISBN 978-1-4443-3093-9 (trda vezava)

316.334

COBISS.SI-ID 13166108

103.

    ZA družbeno odgovornost : zbornik razprav / avtorji Rado Bohinc ... [et al.] ; Rado Bohinc, urednik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Gibanje za družbeno odgovornost, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 318 str. : ilustr. ; 24 cm

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop za FDV z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Večina prispevkov v slov., dva v angl. - Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 299-317. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-855-6 : 39 EUR (broš.)

316.62(082)
005.35(082)

COBISS.SI-ID 295768576

104.

ŽAKELJ, Viktor, 1943-
    Družbenoodgovorno gospodarjenje / Viktor Žakelj ; [spremna beseda Aleksandar Kešeljević ; pogled karikaturistov na današnji čas Stane Jagodic, Franco Juri]. - Ljubljana : VBG, 2018 (Begunje : Cicero). - 401 str. : ilustr. ; 22 cm

Spremna beseda / Aleksandar Kešeljević: str. 365-369. - O avtorju: str. [402]. - 400 izv. - Bibliografija: str. 370-401. - Povzetek; Summary

ISBN 978-961-288-287-7 (trda vezava) : 25 EUR

502.131.1:316.323.72
316.42:502/504

COBISS.SI-ID 293897216

 


32 Politika

105.

ALY, Götz, 1947-
    Hitler's beneficiaries : plunder, racial war, and the Nazi welfare state / Götz Aly ; translated by Jefferson Chase. - London : Verso, 2016. - 431 str. ; 20 cm

Prevod dela: Hitlers Volksstaat. - Bibliografija: str. [399]-416. - Kazalo

ISBN 978-1-78478-634-2
ISBN 1-78478-634-9

329.18(430)"1933/1945"

COBISS.SI-ID 3716468

106.

BERMAN, Sheri, 1965-
    The primacy of politics : social democracy and the making of Europe's twentieth century / Sheri Berman. - Reprinted. - New York : Cambridge University Press, 2010. - IX, 228 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip067/2006002125.html - kazalo vsebine. - Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0632/2006002125-d.html - opis založnika. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 0-521-81799-4
ISBN 978-0-521-81799-8 (trda vezava)
ISBN 0-521-52110-6
ISBN 978-0-521-52110-9 (broš.)

329.14(4)"19"

COBISS.SI-ID 33997149

107.

BOSWORTH, R. J. B.
    Mussolini's Italy : life under the dictatorship, 1915-1945 / R.J.B. Bosworth. - London : Penguin Books, 2006. - XXVI, 692 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin History)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0721/2005052127-b.html. - Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0721/2005052127-d.html. - Opombe z bibliografijo: str. 573-661. - Kazalo

ISBN 978-0-141-01291-9

321.64(450)"1915/1945"

COBISS.SI-ID 512054819

108.

DADDOW, Oliver J., 1974-
    International relations theory / Oliver Daddow. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2017. - VI, 325 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. VII. - Bibliografija: str. 297-316. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-6658-1 (broš.)
ISBN 978-1-4739-6657-4 (trda vezava)

327:321.01

COBISS.SI-ID 35314013

109.

    DEMOCRACY and the welfare state : the two Wests in the age of austerity / edited by Alice Kessler-Harris and Maurizio Vaudagna. - New York : Columbia University Press, cop. 2018. - XII, 403 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 361-371

ISBN 978-0-231-18035-1 (broš.)
ISBN 978-0-231-18034-4 (trda vezava)

321.7:316.323.65

COBISS.SI-ID 13096220

110.

DEMŠAR, Franci
    Javna hiša Slovenija : politično kadrovanje / Franci Demšar, Renata Zatler. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 154 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki / Cankarjeva založba)

O avtorjih na zadnji str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 149-151. - Povzetek

ISBN 978-961-282-295-8 : 24,99 EUR

323(497.4)

COBISS.SI-ID 294063104

111.

    HISTORICAL institutionalism and international relations : explaining institutional development in world politics / edited by Thomas Rixen, Lora Anne Viola, and Michael Zürn. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016. - 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-877962-9

327:061.1(082)

COBISS.SI-ID 512381555

112.

HOBBES, Thomas, 1588-1679
    De cive (the citizen) : philosophical rudiments concerning government and society / Thomas Hobbes. - [S. l.] : Dodo Press, cop. 2009. - [19], 198 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-4099-8918-9

32

COBISS.SI-ID 13230620

113.

JOHNSTON, Seth A.
    How NATO adapts : strategy and organization in the Atlantic Alliance since 1950 / Seth A. Johnston. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2017. - XII, 252 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 221-243

ISBN 978-1-4214-2198-8
ISBN 1-4214-2198-4

327.5

COBISS.SI-ID 13106460

114.

KIVISTO, Peter, 1948-
    The Trump phenomenon : how the politics of populism won in 2016 / Peter Kivisto. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - X, 140 str. ; 20 cm. - (Society now)

Kazalo. - Bibliografija: str. 113-134

ISBN 978-1-78714-368-5

324

COBISS.SI-ID 13180444

115.

KLEIN, Naomi
    Ne ni dovolj : kljubovanje Trumpovi politiki šoka in oblikovanje sveta, kakršnega potrebujemo / Naomi Klein ; prevod Polona Mertelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: No is not enough. - 1.500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-5051-0 : 29,99 EUR

323(73)
929Trump D.

COBISS.SI-ID 293726976

116.

LILLA, Mark
    The reckless mind : intellectuals in politics : with a new afterword / Mark Lilla. - New York : New York Review, 2016. - XIII, 229 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-68137-116-0

321.01

COBISS.SI-ID 13150492

117.

MÜLLER, Jan-Werner
    Kaj je populizem / Jan-Werner Müller ; prevod Tea Mejak ; [spremna beseda Ali Žerdin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 126 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: What is populism?. - 1.000 izv. - Kemični svinčnik je orožje, vzemi ga v roke / Ali Žerdin: str. 115-126. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-4975-0 : 22,98 EUR

321.01

COBISS.SI-ID 291524608

118.

NACEVSKA, Elena
    Women in politics in Western Balkan countries / Elena Nacevska. - Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2018. - XIX, 327 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Book series Politika ; 13)

200 izv. - Bibliografija: str. 245-314 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-846-4 (trda vezava) : 20 EUR

32-055.2(497):305
305(497)

COBISS.SI-ID 294634240

119.

POMEROY, Anne Fairchild
    Marx and Whitehead : process, dialectics, and the critique of capitalism / Anne Fairchild Pomeroy. - Albany : State University of New York Press, 2004. - XII, 227 str. ; 24 cm. - (SUNY series in the Philosophy of the Social Sciences)

Kazalo. - Bibliografija: str. 215-221

ISBN 978-0-7914-5983-6

321.01

COBISS.SI-ID 13228828

120.

REDHEAD, Steve
    Theoretical times / by Steve Redhead. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XI, 289 str. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 253-277

ISBN 978-1-78714-669-3

327

COBISS.SI-ID 13199900

121.

    STRUCTURING politics : historical institutionalism in comparative analysis / edited by Sven Steinmo, Kathleen Thelen, and Frank Longstreth. - Reprinted. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1998. - XIII, 257 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Cambridge studies in comparative politics)

Bibliografske opombe na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-521-41780-5
ISBN 0-521-42830-0 (pbk)

32.01
32:303.7

COBISS.SI-ID 13137180

122.

TAYLOR, Graham John
    Understanding Brexit : why Britain voted to leave the European Union / Graham Taylor. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - X, 146 str. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 115-138

ISBN 978-1-78714-679-2

327.5

COBISS.SI-ID 13188636

123.

TURK, Boštjan Marko
    Kota 101 : kronika črne utopije titoizma / Boštjan M. Turk. - Ljubljana : Philopatridus : Illyricus ; Radenci : Društvo za raziskovanje zgodovine, 2017 (EU). - 774 str. ; 24 cm

O avtorju: str. 721. - Bibliografija: str. 731-746. - Résumé. - Kazali

ISBN 978-961-285-986-2 : 29,00 EUR

323(497.4)
329.15(497.4)
321.64

COBISS.SI-ID 292779264

124.

UDOVIČ, Boštjan, 1980-
    Zgodovina (gospodarske) diplomacije / Boštjan Udovič. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 244 str. : tabele, graf. prikazi, zvd. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Acta diplomatica)

150 izv. - Predgovor k drugi izdaji / Boštjan Udovič: str. 7-8. - Bibliografija: str. 236-244 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-841-9 : 35 EUR

327:339(091)

COBISS.SI-ID 294369792

125.

WOOD, Ellen Meiksins, 1942-2016
    Od državljanov do gospode : socialna zgodovina zahodne politične misli od antike do srednjega veka / Ellen Meiksins Wood ; prevedla Nada Grošelj ; [spremna beseda Lev Centrih]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 361 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Citizens to lords. - 400 izv. - Ellen Meiksins Wood in zgodovina tranzicije na Slovenskem / Lev Centrih: str. 327-355. - O avtorici na prelim. str. - "Temeljno delo svetovno priznane zgodovinarke in politologinje Ellen Meiksins Wood (1942-2016). Knjigo, napisano v dveh delih, je mednarodna strokovna javnost označila za prebojno, saj avtorica snuje svoj inovativni pristop k zgodovini politične teorije. Njena socialna zgodovina se bistveno razlikuje od drugih interpretacij, saj kanonične mislece obravnava kot angažirane osebe - njihove ideje prikazuje kot ustvarjalne odzive na družbena razmerja in antagonizme v konkretnem času-prostoru, ne le kot abstrakcijo v političnem diskurzu." --> s spletne str. založnika. - Bibliografija: str. 321-326. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-01-7 : 20,00 EUR

321.01(091)

COBISS.SI-ID 286361344

126.

WOOD, Ellen Meiksins, 1942-2016
    Svoboda in lastnina : socialna zgodovina zahodne politične misli od renesanse do razsvetljenstva / Ellen Meiksins Wood ; prevedla Nada Grošelj ; [spremna beseda Tibor Rutar]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 494 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Liberty and property. - O avtorici: str. II. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - Spremna beseda / Tibor Rutar: str. 467-485. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-23-9 : 25 EUR

321.01(091)

COBISS.SI-ID 293514752

 


330 Ekonomija. Kapital. Ekonomska gibanja, rast in razvoj

127.

BEREND, Tibor Iván
    An economic history of twentieth-century Europe : economic regimes from laissez-faire to globalization / Ivan T. Berend. - 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2016. - XVII, 352 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 323-345. - Kazalo

ISBN 978-1-107-13642-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-316-50185-6 (broš. vezava)

338.1(4)"19"(091)

COBISS.SI-ID 15207987

128.

    CAPITALISM and its legitimacy in times of crisis / editors Steffen Schneider ... [et al.]. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2017. - XV, 260 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Transformations of the state series)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-53764-1

330.34

COBISS.SI-ID 13094684

129.

CARTWRIGHT, Edward
    Behavioral economics / Edward Cartwright. - 3rd ed. - Abingdon ; New York : Routledge, cop. 2018. - XXIX, 555 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Routledge advanced texts in economics and finance ; 30)

Bibliografija: str. 530-549. - Kazalo

ISBN 978-1-138-09711-7 (hbk)
ISBN 978-1-138-09712-4 (pbk)
ISBN 978-1-315-10507-9 (ebk)

330.1

COBISS.SI-ID 1884302

130.

COLLINS, Jane Lou, 1954-
    The politics of value : three movements to change how we think about the economy / Jane L. Collins. - Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2017. - VIII, 186 str. ; 23 cm

Bibliografske opombe: str. 161-182. - Kazalo

ISBN 978-0-226-44614-1 (pbk)
ISBN 0-226-44614-X
ISBN 978-0-226-44600-4 (hbk)
ISBN 978-0-226-44628-8 (ebk)
doi: 10.7208/chicago/9780226446288.001.0001

330.1

COBISS.SI-ID 24013798

131.

COWEN, Tyler
    Modern principles of economics / Tyler Cowen, Alex Tabarrok. - 4th ed. - New York, NY : Worth Publishers, cop. 2018. - 1 zv (loč. pag.) : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-1-319-18204-5 (trda vezava)
ISBN 1-319-18204-6

330.1

COBISS.SI-ID 13192988

132.

DE Grazia, Victoria
    Irresistible empire : America's advance through twentieth-century Europe / Victoria de Grazia. - Cambridge, Mass. ; London : Belknap Press of Harvard University Press, 2005. - 586 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 547-557. - Kazalo

ISBN 0-674-01672-6 (alk. paper)
ISBN 978-0-674-01672-9
ISBN 978-0-674-02234-8
ISBN 0-674-02234-3

330.567.2

COBISS.SI-ID 2216820

133.

DUPONT, Brandon
    The history of economic ideas : economic thought in contemporary context / Brandon Dupont. - Abingdon ; New York : Routledge, cop. 2017. - X, 251 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija z opombami na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-10133-3 (pbk)
ISBN 978-1-138-10132-6 (hbk)
ISBN 978-1-315-65702-8 (ebk)

330.1

COBISS.SI-ID 24294374

134.

ENDRES, Alfred
    Economics for environmental studies : a strategic guide to micro- and macroeconomics / Alfred Endres, Volker Radke. - 2nd ed. - Berlin : Springer, cop. 2018. - XIV, 291 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer texts in business and economics, ISSN 2192-4333)

Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-3-662-54826-4

330.1

COBISS.SI-ID 13228316

135.

FERFILA, Bogomil
    Slovenia and Canada : economics, politics and labour / Bogomil Ferfila, Calvin Mouw and Paul Phillips. - Ljubljana : Faculty of Social Sciences, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - IX, 587 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Political processes and institutions collection)

150 izv. - Bibliografija: str. 575-584

ISBN 978-961-235-549-4 : 34 EUR

330.34(497.4:4)
330.1(497.4:71)

COBISS.SI-ID 258761984

136.

FERGUSON, Niall
    The house of Rothschild : money's prophetts : 1798-1848 / Niall Ferguson. - New York : Penguin, 1999. - XVII, 518 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-14-024084-9 (pbk)

330

COBISS.SI-ID 1277822

137.

    GEOGRAPHIES of development : an introduction to development studies / Robert Potter ... [et al.]. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2018. - XXII, 636 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 557-607. - Kazalo

ISBN 978-1-138-79429-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-79430-6 (broš.)

911.3:33(100)

COBISS.SI-ID 66360674

138.

GLAESER, Edward L.
    After the flood : how the great recession changed economic thought / Edward L. Glaeser, Tano Santos, and E. Glen Weyl. - Chicago ; London : University of Chicago Press, cop. 2017. - VIII, 311 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-226-44354-6
ISBN 0-226-44354-X

330.3

COBISS.SI-ID 24554726

139.

GOLDTHWAITE, Richard A.
    The economy of Renaissance Florence / Richard A. Goldthwaite. - Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2009. - XVIII, 649 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-8018-8982-0
ISBN 0-8018-8982-0

330.8
FRASCATI: 5-000

COBISS.SI-ID 41350498

140.

HANDELMAN, Howard
    Challenges of the developing world / Howard Handelman. - 8th ed. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, cop. 2017. - XXI, 351 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Understanding underdevelopment ; The surge and partial retreat of democracy ; Religion and politics ; The politics of cultural pluralism and ethnic conflict ; Women and development ; The politics of the rural and urban poor ; Revolutionary change ; Soldiers and politics ; The political economy of the developing world

ISBN 978-1-4422-5688-0 (broš.)

911.3:33

COBISS.SI-ID 63516514

141.

HIRSCHMAN, Albert O., 1915-
    Izhod, glas in lojalnost : odzivi na upadanje v podjetjih, organizacijah in državah / Albert O. Hirschman ; [prevedel, spremna beseda Aljoša Kravanja]. - Ljubljana : Krtina, 2018 ([Medvode] : Nonparel). - 203 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Exit, voice and loyalty. - Ovirani izhod, podcenjeni glas, težavna lojalnost / Aljoša Kravanja: str. 163-203. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-260-115-7 : 20 EUR

330.1

COBISS.SI-ID 295652864

142.

    INNOVATION Africa : emerging hubs of exellence / edited by Olugbenga Adesida, Geci Karuri-Sebina, João Resende-Santos. - Bingley : Emerald, 2016. - XIII, 464 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78560-311-2

330.34

COBISS.SI-ID 13179676

143.

KISHTAINY, Niall
    A little history of economics / Niall Kishtainy. - 1st ed. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2017. - VI, 249 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Vsebina: 1 Cool heads and warm hearts; 2 The soaring swans; 3 God's economy; 4 Going for gold; 5 Nature's bounty; 6 The invisible hand; 7 Corn meets iron; 8 An ideal world; 9 Too many mouths; 10 Workers of the world; 11 A perfect balance;12 Shut out the sun; 13 The profits of war; 14 The noisy trumpeter; 15 Coke or pepsi?; 16 The man with a plan; 17 Flashing your cash; 18 Down the plughole; 19 Creative destruction; 20 The prisoners' dilemma; 21 The tyranny of government; 22 The big push; 23 The economics of everything; 24 Growing up; 25 Sweet harmony; 26 A world in two; 27 Fill up the bath; 28 Ruled by clowns; 29 Money illusion; 30 Future gazing; 31 Speculators on the attack; 32 Saving the underdog; 33 Knowing me, knowing you; 34 Broken promises; 35 Missing women; 36 Minds in fog; 37 Economics in the real world; 38 Bankers go wild; 39 Giants in the sky; 40 Why be an economist?

ISBN 978-0-300-20636-4

330

COBISS.SI-ID 24015078

144.

LAURENT, Éloi
    Measuring tomorrow : accounting for well-being, resilience, and sustainability in the twenty-first century / Éloi Laurent. - Princeton (N. J.) ; Woodstock : Princeton University Press, cop. 2018. - XIII, 219 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografske opombe: str. [199]-216. - Kazalo

ISBN 978-0-691-17069-5

330.3

COBISS.SI-ID 24549350

145.

MATEER, G. Dirk
    Principles of economics / Dirk Mateer, Lee Coppock. - 2nd ed. - New York ; London : W. W. Norton, cop. 2018. - XLIX, 1093 str., str. A 1-40. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-0-393-26457-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-393-62381-9 (broš.)

330.1(075)

COBISS.SI-ID 5170094

146.

MAZZUCATO, Mariana
    Podjetniška država : razkrinkavanje zmot o javnem in zasebnem sektorju / Mariana Mazzucato ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2018 ([Ljubljana] : Primitus). - 397 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The entrepreneurial state: debunking public vs private sector myths. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 335-372. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-26-4 (broš.) : 26,90 EUR

330.3
334.7

COBISS.SI-ID 296786432

147.

MILANOVIĆ, Branko, 1953-
    Global inequality : a new approach for the age of globalization / Branko Milanovic. - Cambridge (Mass.) ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2016. - IX, 299 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 265-282. - Kazalo

ISBN 978-0-674-73713-6

339.97:316.344.23

COBISS.SI-ID 23178726

148.

MORSON, Gary Saul
    Cents and sensibility : what economics can learn from the humanities : with a new preface by the authors / Gary Saul Morson and Morton Schapiro. - 2nd printing. - Princeton (New Jersey) ; Woodstock : Princeton University Press, 2018. - XX, 307 str. ; 22 cm

Bibliografske opombe na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-691-18322-0

330.1

COBISS.SI-ID 13211676

149.

PARTHASARATHI, Prasannan
    Why Europe grew rich and Asia did not : global economic divergance, 1600-1850 / Prasannan Parthasarathi. - 3rd printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XIV, 365 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 324-352

ISBN 978-0-521-16824-3

330.34

COBISS.SI-ID 13138716

150.

PERLOFF, Jeffrey M.
    Microeconomics : theory and applications with calculus / Jeffrey M. Perloff. - 4th ed., global ed. - Harlow : Pearson, cop. 2018. - 781 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 744-752. - Kazalo

ISBN 978-1-292-15445-9
ISBN 1-292-15445-4

330.101.542

COBISS.SI-ID 13139740

151.

PERSSON, Karl Gunnar, 1943-
    An economic history of Europe : knowledge, institutions and growth, 600 to the present / Karl Gunnar Persson, Paul Sharp. - 2nd ed., 3rd printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2018. - XI, 297 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (New approaches to economic and social history)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-107-09556-4 (trda vez.)
ISBN 978-1-107-47938-8 (broš.)

94:330.34(4)

COBISS.SI-ID 13137692

152.

PESARAN, M. Hashem, 1946-
    Time series and panel data econometrics / M. Hashem Pesaran. - 1st ed. - New York : Oxford University Press, cop. 2015. - XXX, 1064 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 995-1033. - Kazali

ISBN 978-0-19-875998-0

330.4

COBISS.SI-ID 23621350

153.

PFAJFAR, Lovrenc
    Osnovna ekonometrija / Lovrenc Pfajfar. - 2. izd. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Copis). - XII, 753 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Učbeniki Ekonomske fakultete)

200 izv. - Bibliografija: str. 739-747. - Kazalo

ISBN 978-961-240-329-4 : 35 EUR

330.34(075.8)

COBISS.SI-ID 293064960

154.

PIKETTY, Thomas, 1971-
    Ekonomija neenakosti / Thomas Piketty ; [prevedel Miha Lenardič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Matformat). - XIV, 158 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: L'économie des inégalités. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - O avtorju na str. II. - Bibliografske opombe na dnu nekaterih str. - Bibliografija: str. 149-158

ISBN 978-961-6768-86-3 : 13 EUR

330.526

COBISS.SI-ID 281296128

155.

PINDYCK, Robert S., 1945-
    Microeconomics / Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld. - 9th ed., global ed. - Harlow (Essex) [etc.] : Pearson, cop. 2018. - 781 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Pearson series in economics)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 1-292-21331-0
ISBN 978-1-292-21331-6

330.1

COBISS.SI-ID 24524774

156.

RUTHERFORD, Malcolm, 1948-
    Institutions in economics : the old and the new institutionalism / Malcolm Rutherford. - Reprinted. - New York : Cambridge University Press, 1999. - XI, 225 str. ; 23 cm. - (Historical perspectives on modern economics)

Bibliografija: str. 194-213. - Kazalo

ISBN 0-521-57447-1 (paperback)
ISBN 0-521-45189-2 (hardback)

330.8:165.63
330.837.1/.2
330.101
316.256/.258

COBISS.SI-ID 13121308

157.

SEDLÁČEK, Tomáš, 1977-
    Lilit in demoni kapitala : ekonomija na Freudovem kavču / Tomáš Sedláček, Oliver Tanzer ; [prevod Alfred Leskovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Lilith und die Dämonen des Kapitals. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 255-264. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0451-4 : 29,90 EUR

330.1

COBISS.SI-ID 292485376

158.

SMITH, Aaron, ekonomist
    Essentials of applied econometrics / Aaron Smith, J. Edward Taylor. - Oakland : University of California Press, cop. 2017. - XI, 225 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografske opombe: str. 221-222. - Kazalo

ISBN 978-0-520-28833-1
ISBN 978-0-520-96329-0 (ebk)

330.4

COBISS.SI-ID 24444390

159.

TODARO, Michael P., 1942-
    Economic development / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. - 12th ed. - Harlow : Pearson, 2015. - XXVII, 860 str., [2] f. zvd. : graf. prikazi, zvd. ; 26 cm. - (The Pearson series in economics)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-292-00297-2

330.34

COBISS.SI-ID 34493789

160.

    WAR in the history of economic thought : economists and the question of war / edited by Yukihiro Ikeda and Annalisa Rosselli. - 1st ed. - Abingdon ; New York : Routledge, cop. 2018. - IX, 265 str. ; 24 cm. - (Routledge studies in the history of economics)

Bibliografija z opombami na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-24473-3 (hbk)
ISBN 978-1-315-27665-6 (ebk)

330.8

COBISS.SI-ID 24442086

161.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M., 1960-
    Introductory econometrics : a modern approach / Jeffrey M. Wooldridge. - 6th ed. - Boston : Cengage Learning, cop. 2016. - XXI, 789 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 750-755. - Kazalo

ISBN 978-1-305-27010-7

330.4

COBISS.SI-ID 13223452

162.

    YUGOSLAV Economists on problems of a socialist economy / edited by Radmila Stojanović. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2017. - 176 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-1-13803-769-4
doi: 10.4324/9781315177724

330.1

COBISS.SI-ID 24371686

 


331 Delo. Zaposlovanje. Plače

163.

    (NE)DOSTOJNO delo : prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji / Miroslav Stanojević in Sašo Furlan (ur.). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018 ([Ljubljana] : Demat). - 331 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka OST / Fakulteta za družbene vede ; 17)

200 izv. - Recenzenta Vesna Leskošek in Marko Lah. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-235-840-2 (broš.) : 23 EUR

331.5(497.4)(082)
331.102.12(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 294261248

164.

    ABC Model M Slovenija - kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije? : priročnik za mladinske iskalce zaposlitve / [avtorji besedil Andrej Naterer ... [et al.] ; urednika Anita Hrast in Matjaž Mulej ; ilustracije Nina Reiter]. - Maribor : Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO, 2018 ([Maribor] : Fulpromo). - 192 str. : ilustr. ; 21 cm

Soavtorji Anita Hrast, Dario Berginc, Gorazd Postružnik, Matjaž Mulej, Matjaž Štamulak, Martina Rauter, Mirjana Zgaga, Natalie C. Postružnik, Rok Primožič, Smiljana Černezel Hrastar, Tatjana Fink, Zdenka Ženko. - 300 izv. - Bibliografija na koncu večine poglavij

ISBN 978-961-93815-7-1

331.5-053.6(497.4)

COBISS.SI-ID 296376832

165.

    EUROPEAN born globals : job creation in young international business / edited by Irene Mandl and Valentina Patrini. - Abingdon ; New York : Routledge, 2018. - XVII, 165 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in international business and the world economy)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-138-71395-6 (trda vezava)

331.5

COBISS.SI-ID 13171484

166.

FUENTES, Federico
    Je soupravljanje revolucija? : delavska participacija v obdobju prve Chávezove vlade (1999-2006) / Federico Fuentes ; prevedel Sašo Furlan ; [spremna beseda Miha Kordiš]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2018 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 127 cm ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Cogestión es revolución?. - 400 izv. - O avtorju na vzpor. nasl. str. - Spremna beseda / Miha Kordiš: str. 103-127. - Bibliografija: str. 91-101 in na dnu str.

ISBN 978-961-7003-25-3 : 13 EUR

331.107(87)"1999/2006"

COBISS.SI-ID 294435328

167.

    MANAGING the ageing workforce in the East and the West / edited by Matt Flynn, Yuxin Li, Anthony Chiva. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - VII, 285 str. : tabele ; 24 cm. - (The changing context of managing people)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-78714-639-6

331.5

COBISS.SI-ID 13207324

168.

NOVAK, Maja, 1987-
    S trebuhom za kruhom : informacije in motivacija za iskanje dela v tujini / Mayita ; [fotografi Maja Novak, Tjaša Košir]. - 1. izd. - Bled : samozal., 2016 ([Kranj] : Oman). - 169 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93975-4-1 : 16,90 EUR

331.556.46

COBISS.SI-ID 286775808

169.

POGLAJEN, Črt
    Skozi oči prekariata : brez konsenza : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija / [intervjuji] Črt Poglajen ; [sodelavci pri intervjujih Manja Kovačič, Ana Marija Lednik, Anja Pucer ; fotografija Črt Poglajen ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 416 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-283-939-0 : 4,75 EUR

331.102.12(047.53)

COBISS.SI-ID 290408960

170.

ROŽMAN, Maja, 1988-
    Model upravljanja starejših zaposlenih in njegov vpliv na delovno zavzetost starejših zaposlenih : doktorska disertacija / Maja Rožman. - [Maribor : M. Rožman], 2018. - IX, 351 str., 19 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70453. - Dokt. disert. bolonjskega programa Ekonomske in poslovne vede. - Mentorica Sonja Treven, somentorica Vesna Čančer. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 322-351. - Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak. - Številka dokt. disert.: 26

005.95/.96:331.1(043.3)

COBISS.SI-ID 13208092

171.

    SKOZI oči prekariata : čas za konkretne ukrepe : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija / [sodelavci pri intervjujih] Črt Poglajen ... [et al.] ; [fotografija Črt Poglajen, Miha Fras]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za študije prekariata, 2018 ([Ljubljana] : Belin). - 251 str. : portreti ; 23 cm

O avtorjih intervjujev: str. 247-249. - Prekarnost - med svobodo izbire in novodobnim suženjstvom / Nataša Dernovšček Hafner: str. 251. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-94424-0-1 : 21,00 EUR

331.102.12(047.53)

COBISS.SI-ID 294616832

172.

TIČAR, Bojan, 1965-
    Pojasnila k ureditvi plač in drugih stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju v letu 2017 z zbirko besedil izbranih veljavnih predpisov / Bojan Tičar, Štefka Korade Purg, Branko Vidič. - 1. izd. - Ljubljana : Nebra, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 538 str. : tabele ; 25 cm

150 izv. - Iz vsebine: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju ; Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ; Zakon o minimalni plači (ZMinP) ; Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ; Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

ISBN 978-961-6750-10-3 : 48,50 EUR

331.2:35(094)

COBISS.SI-ID 289373952

 


332 Regionalno gospodarstvo. Nepremičnine

173.

    EU cohesion policy : reassessing performance and direction / edited by John Bachtler ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - XXIV, 320 str. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Notes on contributors ; Introduction: reassessing the performance and direction of cohesion policy in 2014-20 / John Bachtler, Peter Berkowitz, Sally Hardy and Tatjana Muravska ; The impact of cohesion policy ; The long-term effectiveness of eu cohesion policy : assessing the achievements of the ERDF, 1989-2012 / John Bachtler, Iain Begg, David Charles and Laura Polverari ; Different approaches to the analysis of eu cohesion policy : leveraging complementarities for evidence-based policy learning / Riccardo Crescenzi and Mara Giua ; Cohesion policy and regional development / Grzegorz Gorzelak ; Econometric assessments of cohesion policy growth effects : how to make them more relevant for policymakers? / Jerzy Pienkowski and Peter Berkowitz ; Does cohesion policy affect regional growth? : new evidence from a semi-parametric approach / Nicola Pontarollo ; The contribution of cohesion policy to smart, sustainable and inclusive growth ; An evaluation of the impact of the construction of motorways and expressways in Poland during the period 2004-13 on accessibility and cohesion / Piotr Rosik, Marcin Stepniak and Tomasz Komornicki ; Demographic implications of 2007-13 regional and cohesion policy actions in Latvia / Aleksandrs Dahs ; The policy challenge in smart specialisation : a common approach meets European diversity / Henning Kroll ; Resilience and involvement : the role of the EU's structural and investment funds in addressing youth unemployment / Elizabeth Sanderson, Peter Wells and Ian Wilson ; Whatever happened to gender mainstreaming? : lessons for the EU's 2014-20 structural and investment funds / Leaza McSorley and Jim Campbell ; The absorption of structural and investment funds and youth unemployment : an empirical test / Jale Tosun, Stefan Speckesser, Carsten Jensen and Jacqueline O'Reilly ; The administration and delivery of cohesion policy ; Administrative and political embeddedness / Neculai-Cristian Surubaru ; Corruption in eu funds? / Mihály Fazekas and István János Tóth ; Efficient implementers and partners : what do we miss in our understanding of how cohesion policy administrators work? / Andrey Demidov ; Funds for the wealthy and the politically loyal? / Gergo Medve-Bálint ; The administrative capacity of the sub-national level in implementing cohesion policy in Romania : lessons learnt and future recommendations / Septimiu-Rares Szabo ; Institutions, territory and place-based policies ; Territorial capital and EU cohesion policy / Ugo Fratesi and Giovanni Perucca ; What institutional arrangements exist to ensure coherent EU cohesion policy planning and implementation? / Liga Baltina and Tatjana Muravska ; Integrated territorial investment : a missed opportunity? / Iván Tosics ; The place-based approach in development policy : a comparative analysis of Polish and EU space / Jacek Zaucha and Tomasz Komornicki ; Index

ISBN 978-1-138-22464-3 (trda vezava)
ISBN 9781315401867! (e-knjiga)

339.923:323.176(4)(082)

COBISS.SI-ID 93486593

174.

PIKE, Andy
    Local and regional development / Andy Pike, Andrés Rodríguez-Pose and John Tomaney. - 2nd ed. - Abingdon ; New York : Routledge, 2017. - XVII, 385 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [337]-376. - Kazalo

ISBN 978-1-138-78571-7 (hbk)
ISBN 978-1-138-78572-4 (pbk)
ISBN 978-1-315-76767-3 (ebk)

332.1

COBISS.SI-ID 1896078

175.

    PROSTOR, regija, razvoj / uredili Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2017 ([Ljubljana] : ABO grafika). - 194 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Regionalni razvoj, ISSN 1855-5780 ; 6)

400 izv. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0034-6 : 29 EUR

332.1:911.3(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 292246784

 


334 Delovne organizacije. Družbe

176.

    CIRCULAR economy and sustainable development enterprises / Jiansu Mao ... [et al.]. - Singapore : Springer, cop. 2018. - XV, 304 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh pri vseh poglavjih

ISBN 978-981-10-8523-9

334

COBISS.SI-ID 13224220

177.

WIDLOK, Thomas
    Anthropology and the economy of sharing / Thomas Widlok. - London ; New York : Routledge, 2017. - XXI, 217 str. ; 24 cm. - (Critical topics in contemporary anthropology)

Bibliografija: str. 197-211. - Kazalo

ISBN 978-1-138-94555-5
ISBN 1-138-94555-2
ISBN 978-1-138-94554-8
ISBN 1-138-94554-4

334

COBISS.SI-ID 2247814

 


336 Finance. Javne finance. Davki

178.

    DEFICITS and debt in industrialized democracies / edited by Eisaku Ide and Gene Park. - Abingdon ; New York : Routledge, 2015. - XX, 265 str. : ilustr ; 23 cm. - (Routledge research in comparative politics ; 63)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-138-06659-5 (broš.)
ISBN 978-1-138-82132-3 (trda vezava)

336.1

COBISS.SI-ID 13114140

179.

FERGUSON, Niall
    The house of Rothschild : the world`s banker : 1849-1998 / Niall Ferguson. - New York : Penguin, 1999. - XXX, 546 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-14-028662-4

336.71

COBISS.SI-ID 4297235

180.

    JAVNE finance v Sloveniji / Mitja Čok ... [et al.]. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Copis). - V, 142 str. : tabele ; 24 cm. - (Učbeniki Ekonomske fakultete)

400 izv. - Bibliografija: str. 138-142

ISBN 978-961-240-335-5 : 13,90 EUR

336.1/.5(497.4)(075.8)

COBISS.SI-ID 294324992

181.

    JAVNI dolg : kdo komu dolguje : Portugalska, Španija, Francija, Grčija, Argentina, Slovenija / Maja Breznik in Rastko Močnik (ur.) ; [prevod Maja Breznik, Rastko Močnik ; uvod Rastko Močnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015 ([Maribor] : Darima). - 217 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Vsebuje prispevke slov. avtorjev in prevode tujih avtorjev. - 400 izv. - Razredna narava javnega dolga / Rastko Močnik: str. 5-14. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-069-9 : 16 EUR

336.27(082)

COBISS.SI-ID 280775936

182.

MILLET, Damien
    AAA : revizija, odpis, drugačna politika / Damien Millet in Éric Toussaint ; [prevedla Katja Kraigher ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Sophia, 2014 (Collegium Graphicum ; Ljubljana). - 197 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: AAA: audit, anulation, autre politique. - O dolžniškem suženjstvu / Maja Breznik: str. 173-197. - 400 izv. - Bibliografija: str. 165-167

ISBN 978-961-6768-79-5 : 13 EUR

336.27

COBISS.SI-ID 276615424

183.

SILVER, Nick
    Finance, society and sustainability : how to make the financial system work for the economy, people and planet / Nick Silver. - London : Palgrave MacMillan, cop. 2017. - XVII, 304 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-137-56060-5

336.1

COBISS.SI-ID 13225244

184.

SVETLOVA, Ekaterina
    Financial models and society : villains or scapegoats? / Ekaterina Svetlova. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar Publishing, cop. 2018. - VIII,184 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 157-177

ISBN 978-1-78471-001-9

336.64:657.92

COBISS.SI-ID 13229340

 


336.7 Bančništvo. Denarništvo. Trg kapitala

185.

BERK Skok, Aleš
    Finančne institucije in trgi : zbirka praktičnih primerov z rešitvami / Aleš Berk Skok, Marko Košak. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2017 (Ljubljana : Copis). - V, 44 str. : tabele ; 30 cm. - (Vaje Ekonomske fakultete)

200 izv.

ISBN 978-961-240-328-7 : 4,90 EUR

336.7
336.76

COBISS.SI-ID 292194560

186.

BERK Skok, Aleš
    Upravljanje s finančnimi naložbami / Aleš Berk Skok. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Copis). - IV, 49 str. : tabele ; 29 cm. - (Vaje Ekonomske fakultete)

150 izv.

ISBN 978-961-240-334-8 : 5,90 EUR

336.767:005

COBISS.SI-ID 294277120

187.

DIENST, Richard, 1962-
    The bonds of debt / Richard Dienst. - London : Verso, 2017, cop. 2011. - 192 str. : fotogr. ; 20 cm

Opombe in bibliografski podatki na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78478-653-3
ISBN 1-78478-653-5

336.273.3
308

COBISS.SI-ID 514630007

188.

GELTAR, Albert
    Blockchain : tehnologija prihodnosti / Albert Geltar. - 1. natis. - Ljubljana : samozal. M. Končan, 2018 ([Dob] : Grafika 3000). - 186 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-288-726-1 : 19,90 EUR

336.74:004.8

COBISS.SI-ID 296498944

189.

MOORE, Derek
    Broken pie chart : 5 ways to build your investment portfolio to withstand and prosper in risky markets / Derek Moore. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XIV, 206 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 197-200

ISBN 978-1-78743-554-4

336.76

COBISS.SI-ID 13198108

190.

NYBORG, Kjell G.
    Collateral frameworks : the open secret of central banks / Kjell G. Nyborg. - Cambridge : University press, cop. 2017. - XVI, 327 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 293-312. - Kazalo

ISBN 978-1-316-60954-5

336.71

COBISS.SI-ID 1288062

191.

SPANG, Rebecca L., 1961-
    Stuff and money in the time of the French revolution / Rebecca L. Spang. - Cambridge ; London : Harvard University Press, 2017. - VIII, 350 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 281-340

ISBN 978-0-674-04703-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-674-97542-2 (broš.)

336.74(44)

COBISS.SI-ID 13095196

192.

    SUSTAINABLE banking : the greening of finance / edited by Jan Jaap Bouma, Marcel Jeucken and Leon Klinkers. - Abingdon ; New York : Routledge, 2017. - 480 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-874719-38-0

336.71:502

COBISS.SI-ID 13210652

193.

ŠTIBLAR, Franjo
    Kako do dobre banke --- ki bo prijazna do ljudi, podjetij in okolja / Franjo Štiblar. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2018 (Ljubljana : Itagraf). - 309 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Mnenja o knjigi / France Arhar ... [et al.]: str. 303-307. - 500 izv. - Bibliografija: str. 295-302 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-247-384-6 : 39,00 EUR

336.71

COBISS.SI-ID 294726400

194.

TUCKER, Paul, 1958-
    Unelected power : the quest for legitimacy in central banking and the regulatory state / Paul Tucker. - Woodstock : Princeton University press, cop. 2018. - XII, 642 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 597-611. - Kazalo

ISBN 978-0-691-17673-4

336.71

COBISS.SI-ID 1296510

195.

TURKOVIC, Zlatko
    Dobre delnice : kako jih odkriti iz bilanc podjetij? / Zlatko Turkovic. - Ljubljana : Soleco, 2018 (Žirovnica : Medium). - 119 str. : tabele ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-93466-2-4 : 24 EUR

336.763.2

COBISS.SI-ID 294292224

 


338.2 Ekonomska politika

196.

CHRISTENSEN, Johan
    The power of economists within the state / Johan Christensen. - Stanford : Stanford University Press, 2017. - X, 213 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 193-207

ISBN 978-1-5036-0049-2

338.2

COBISS.SI-ID 13107228

197.

    ECONOMIC policies since the global financial crisis / Philip Arestis, Malcolm Sawyer, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2017. - XX, 364 str. : ilustr. ; 22 cm. - (International papers in political economy)

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-60458-9

338.2

COBISS.SI-ID 13192732

198.

HOGAN, Michael J., 1943-
    The Marshall Plan : America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952 / Michael J. Hogan. - Repr. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - XIV, 482 str. ; 23 cm. - (Studies in economic history and policy. The United States in the twentieth century)

Bibliografija : str. 446-463

ISBN 978-0-521-37840-6
ISBN 0-521-37840-0

338.2

COBISS.SI-ID 13166364

199.

JENSEN, R. C.
    Regional economic planning : generation of regional input-output analysis / R. C. Jensen, T. D. Mandeville and N. D. Karunaratne. - Abingdon : Routledge, 2018. - 251 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 242-247

ISBN 978-1-138-10199-9 (Vol. 9; trda vezava)
ISBN 978-1-138-09590-8 ((Set))

338.26

COBISS.SI-ID 13186844

200.

SILVIA, John E.
    Economic modeling in the post great recession era : incomplete data, imperfect markets / John Silvia, Azhar Iqbal, Sarah Watt House. - Hoboken : Wiley, cop. 2017. - XXI, 378 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-119-34983-9

338.1

COBISS.SI-ID 1290878

201.

SVETLIČIČ, Marjan
    Zamujene razvojne priložnosti Slovenije / Marjan Svetličič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015. - 258 str. : ilustr. ; 24 cm

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop za FDV z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Tiskano po naročilu. - O avtorju in delu na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 233-258 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-235-762-7 : 20 EUR

338.2(497.4)
339.137.2(497.4)

COBISS.SI-ID 282446080

 


338.4 Kmetijstvo. Industrija. Storitve. Promet. Turizem

202.

    AGRICULTURE and rural development in a globalizing world : challenges and opportunities / edited by Prabhu Pingali and Gershon Feder. - London ; New York : Routledge, cop. 2017. - XXIII, 380 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Earthscan food and agriculture)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-23182-5 (pbk)

338.43:63

COBISS.SI-ID 8916601

203.

    ANOTHER economy is possible : culture and economy in a time of crisis / Manuel Castells ... [et al.]. - Reprinted. - Cambridge : Polity Press, 2017. - XII, 226 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-5095-1721-3 (broš.)
ISBN 978-1-5095-1720-6

338.4:008

COBISS.SI-ID 15051159

204.

BRUNT, Paul
    Research methods in tourism, hospitality & events management / Paul Brunt, Susan Horner & Natalie Semley. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2017. - XV, 344 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih: str. XII-XIII. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-47391-914-3
ISBN 978-1-4739-1915-0 (pbk)

338.48:001.891.5(075.8)
303

COBISS.SI-ID 1114064478

205.

CAMILLERI, Mark Anthony
    Travel marketing, tourism economics and the airline product : an introduction to theory and practice / Mark Anthony Camilleri. - Cham : Springer, 2018. - XXIV, 213 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tourism, hospitality & event management ; 2510-4993)

Kazalo. - Bibliografija: str. 205-207

ISBN 978-3-319-49848-5

338.48

COBISS.SI-ID 13225500

206.

GIRLING, Robert H.
    The good company : sustainability in hospitality, tourism and wine / Robert Girling , Pamela Lanier, Heather Dawn Gordy. - New York : Business Expert Press, 2016. - XVIII, 283 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Toursim and hospitality management collection)

Kazalo

ISBN 978-1-631-57170-1

338.48

COBISS.SI-ID 13216796

207.

KAVREČIČ, Petra, 1978-
    Turizem v Avstrijskem Primorju : zdravilišča, kopališča in kraške jame (1819-1914) / Petra Kavrečič ; [prevod Janja Zorko]. - 2. dopolnjena izd. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 380 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presojanja - zgodovinopisne razprave ; 5)

200 izv. - Predgovor / Aleksander Panjek: str. 13-14. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 355-375. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7023-00-8 : 28,00 EUR

338.48(497.472)

COBISS.SI-ID 289228544

208.

LANKFORD, Samuel V.
    Introduction to tourism : a North American perspective / Samuel V. Lankford, Oksana Grybovych, Jill Lankford. - Urbana : Sagamore Venture, cop. 2017. - XI, 239 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-57167-722-8

338.48

COBISS.SI-ID 13231644

209.

MIKOLIČ, Vesna, 1965-
    Govor turizma / Vesna Mikolič ; [prevod povzetka Jerneja Umer Kljun]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Končno, a nikoli prepozno za turizem Slovenije in njen govor! / Janez Bogataj: str. 9-10. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 167-178. - Povzetek ; Summary: Tourism discourse. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-39-5 : 16,00 EUR

338.48:81

COBISS.SI-ID 284157440

210.

    PREŽIVETJE in podjetnost : integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes : [znanstvena monografija] / uredila Aleksander Panjek in Žarko Lazarević. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2018. - 365 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. v kolofonu. - Napis na hrbtu: IKE 2. - 180 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-7023-80-0 : 36,00 EUR
doi: 10.26493/978-961-7023-81-7

338.43(497.4)(091)(082)

COBISS.SI-ID 293700864

211.

SMIT, Bert
    Sustainable customer experience design : co-creating experiences in events, tourism and hospitality / Bert Smit and Frans Melissen. - Abingdon ; New York : Routledge, 2018. - XII, 286 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-138-65854-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-65855-4 (broš.)

338.48

COBISS.SI-ID 13091100

 


338.5 Cene

212.

VOHRA, Rakesh V.
    Principles of pricing : an analytical approach / Rakesh V. Vohra, Lakshman Krishnamurthi. - Reprinted with corrections. - New York : Cambridge University Press, 2013. - X, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 245-246

ISBN 978-1-107-01065-9

338.5

COBISS.SI-ID 13221148

 


339.13 Marketing. Konkurenca. Trgovina. Tržne raziskave

213.

BLYTHE, Jim
    Marketing communications / Jim Blythe. - Harlow [etc.] : Financial Times, Prentice Hall, 2000. - XI, 252 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 0-273-63960-9

339.13:659.3

COBISS.SI-ID 110262016

214.

EGAN, John, 1952-
    Marketing communications / John Egan. - London : Thomson, cop. 2007. - XXII, 467 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-84480-121-3

339.13:659.1(075.8)

COBISS.SI-ID 12960818

215.

FILL, Chris
    Marketing communications : engagements, strategies and practice / Chris Fill. - 4th ed. - Harlow [etc.] : Financial Times Prentice Hall, cop. 2006. - XXXVII, 911 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali

ISBN 0-273-68772-7

339.13

COBISS.SI-ID 19333862

216.

HALL, John, marketing
    Top of mind : use content to unleash your influence and engage those who matter to you / John Hall. - 1st ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2017. - XVII, 184 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 163-172

ISBN 978-1-260-01192-0

339.138

COBISS.SI-ID 13210140

217.

    MARKETING research / David A. Aaker ... [et al.]. - 12th ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. - XXIII, 732 str. : graf. prikazi, tabele, preglednice ; 26 cm

Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-119-35527-4
ISBN 978-1-119-23872-0 (broš.)

339.13.021(075.8)
658.8.012.12(075.8):339.13.025

COBISS.SI-ID 13217052

218.

MOOI, Erik
    Market research : the process, data, and methods using stata / Erik Mooi, Marko Sarstedt, Irma Mooi-Reci. - Singapore : Springer, cop. 2018. - XX, 416 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Springer Texts in Business and Economics, ISSN 2192-4333)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-981-10-5217-0

339.13

COBISS.SI-ID 13234460

219.

PELSMACKER, Patrick de, 1957-
    Marketing communications : a European perspective / Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van den Bergh. - 4th ed. - Harlow, England ; New York : Prentice Hall/Financial Times, 2010. - XXIII, 660 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-273-72138-3 (broš.)

339.13:659.1/.4

COBISS.SI-ID 13159964

220.

SCOTT, David Meerman
    The new rules of marketing & PR : how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, & viral marketing to reach buyers directly / David Meerman Scott. - 3rd ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2011. - XXXII, 366 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografske opombe na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-118-02698-4 (pbk)
ISBN 978-1-118-11965-5 (ebk)
ISBN 978-1-118-11964-8 (ebk)
ISBN 978-1-118-11966-2 (ebk)

339.13:004.738.5

COBISS.SI-ID 3985582

221.

SORGER, Stephan
    Marketing analytics : strategic models and metrics / Stephan Sorger. - [S. l.] : CreateSpace Independent Publishing Platform, cop. 2013. - X, 488 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 469-484

ISBN 978-1-4819-0030-0
ISBN 1-4819-0030-7

339.138

COBISS.SI-ID 13229596

222.

VUKASOVIČ, Tina
    Osnove trženja in strateškega tržnega načrtovanja / Tina Vukasović, Gregor Jagodič. - Harlow [etc.] : Pearson, cop. 2017 (Gosport, Hampshire : Ashford Colour Press). - 218 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih: str. 3. - Bibliografija: str. 210-218

ISBN 978-1-78726-026-9

339.138

COBISS.SI-ID 39044101

223.

VUKASOVIČ, Tina
    Osnove trženja za 21. stoletje / Tina Vukasović. - 2. natis. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2016. - 152 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

100 izv. - O avtorici na hrbtni str. ov. - Bibliografija: str. 147-152

ISBN 978-961-6813-37-2 : 20 EUR

339.138(075.8)

COBISS.SI-ID 286675712

224.

VUKASOVIČ, Tina
    Osnove trženja za 21. stoletje / Tina Vukasović. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2015. - 152 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

100 izv. - Bibliografija: str. 147-152

ISBN 978-961-6813-37-2 : 20 EUR

339.138(075.8)

COBISS.SI-ID 281420800

225.

WINSTON, Wayne L., 1950-
    Marketing analytics : data-driven techniques with Microsoft Excel / Wayne L. Winston. - Indianapolis : Wiley, cop. 2014. - XXX, 690 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-118-37343-9

339.138

COBISS.SI-ID 13220636

 


339.5 Mednarodna trgovina in finance. Svetovno gospodarstvo

226.

    ANOTHER world is possible : world social forum proposals for an alternative globalization / edited by William F. Fisher and Thomas Ponniah ; with a foreword by Boaventura de Sousa Santos. - London : Zen Books, 2015. - XXXII, 366 str. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-1-78360-517-0 (broš.)

339.9

COBISS.SI-ID 13155612

227.

BACKALER, Joel
    Digital influence : unleash the power of influencer marketing to accelerate your global business / Joel Backaler ; foreword by Peter Shankman. - Cham : Palgrave MacMillan, cop. 2018. - XVI, 214 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-319-78395-6

339.5:004.738.5

COBISS.SI-ID 13234204

228.

BALAAM, David N., 1950-
    Introduction to international political economy / David N. Balaam, Bradford Dillman. - 7th ed., [international ed.]. - New York ; Abingdon : Routledge, cop. 2019. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-20698-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-20699-1 (broš.)

339.9(075.8):330.1

COBISS.SI-ID 13222940

229.

    DOING business in the MENA region : insights from the EFMD case writing competition / edited by Laoucine Kerbache, Wolfgang Amann, Nadine Burquel. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - VIII, 191 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

ISBN 978-1-78635-821-9

339.9

COBISS.SI-ID 13180700

230.

KOTABE, Masaaki, 1954-
    Global marketing management / Masaaki Kotabe, Kristiaan Helsen. - 7th ed. - Hoboken : Wiley, 2017. - XXIII, 673 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazala

ISBN 978-1-119-29884-7 ((PBK))
ISBN 978-1-119-29870-0 ((EVAL))

339.54

COBISS.SI-ID 13235484

231.

MRAK, Mojmir
    Ekonomsko upravljanje EU : dosedanji razvoj, tekoči trendi in perspektive / Mojmir Mrak v sodelovanju z Vasjo Rantom. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2018 (Ljubljana : Copis). - 62 str. : graf. prikazi ; 30 cm

100 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-961-240-341-6

339.923

COBISS.SI-ID 296193280

232.

    The NEW economic diplomacy : decision-making and negotiation in international economic relations / edited by Nicholas Bayne and Stephen Woolcock. - 4th ed., revised ed. - Abingdon ; New York : Routledge, 2017. - XIX, 339 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Global governance series)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-8316-4 (hbk)
ISBN 978-1-4724-8319-5 (pbk)

339.92(082):005.574

COBISS.SI-ID 13212956

233.

SALVATORE, Dominick
    International economics : trade and finance / Dominick Salvatore. - 11th ed., Wiley binder version. - Hoboken : Wiley, cop. 2014. - XXXIX, 757 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-118-17794-5

339.5/.9

COBISS.SI-ID 13230364

 


34 Pravo

234.

BUSH, Robert A. Baruch
    Obljuba mediacije : odzivanje na konflikt z opolnomočenjem in priznavanjem / [Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger ; prevedla Špela Turna, Matej Žlajpah]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod RAKMO, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 298 str. ; 23 cm

Prevod dela: The promise of mediation. - Avtorja navedena na str. 2, na ov. in v kolofonu. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Predgovor k slovenski izdaji / Marko Iršič: str. 9. - Spremna beseda / Jeffrey Z. Rubin: str. 11-12. - O avtorjih: str. 21-22. - Bibliografija: str. 287-295

ISBN 978-961-92827-2-4

347.919.1(035)
159.913:316.472.42(035)

COBISS.SI-ID 252730112

235.

BUSH, Robert A. Baruch
    Obljuba mediacije : Transformativni pristop k obvladovanju konfliktov / [Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger ; prevedli Matej Žlajpah, Katarina Kačar in Mateja Pirman]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod RAKMO, 2011. - 288 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The promise of mediation. The transformative approach to conflict. - Avtorja navedena na ov. in v kolofonu. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Predgovor k slovenski izdaji / Marko Iršič: str. 9-10. - O avtorjih: str. 283-285. - Bibliografija: str. 271-283

ISBN 978-961-92827-3-1

347.919.1(035)
159.913:316.472.42(035)

COBISS.SI-ID 254194176

236.

CLOKE, Kenneth
    Razreševanje osebnih in organizacijskih konfliktov : zgodbe o transformaciji in odpuščanju / Kenneth Cloke, Joan Goldsmith ; [prevedla Mateja Pirman]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod RAKMO, 2012. - 254 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Resolving personal and organizational conflict : stories of transformation and forgiveness. - Predgovor k slovenski izdaji / Marko Iršič: str. 7. - O avtorjih: str. 251. - Kazalo

ISBN 978-961-92827-6-2

347.919.1:334(035)
347.919.1-057.177(035)

COBISS.SI-ID 262373376

237.

IRŠIČ, Marko
    Mediacija / Marko Iršič. - 1. natis. - Ljubljana : Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo, 2010. - 356 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - O avtorju: str. 2. - Bibliografija: str. 305-315

ISBN 978-961-92827-1-7 : 39,90 EUR. - ISBN 978-961-91419-5-3!

347.919.1(035)
159.913:316.472.42(035)

COBISS.SI-ID 250688000

238.

KHMELNITSKAYA, Marina
    The policy-making process and social learning in Russia : the case of housing policy / Marina Khmelnitskaya. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XV, 279 str. : ilustr. ; 23 cm. - (St. Antony's series)

Kazalo. - Bibliografija: str. 241-273

ISBN 978-1-137-40973-7

349.444

COBISS.SI-ID 13094940

239.

KOŠIR, Suzana, 1975-
    Izobraževanje o človekovih pravicah v šolski realnosti / Suzana Košir. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 292 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

200 izv. - Bibliografija: str. 285-292

ISBN 978-961-92486-8-3 : 33 EUR

342.7:37(497.4)

COBISS.SI-ID 259233792

240.

KRAŠOVEC, Darko
    Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018 / [avtor komentarja iz leta 2013 Darko Krašovec, avtorja dopolnitev komentarja od leta 2013 do 2018 Damjan Mašera, Andraž Rangus]. - Ljubljana : Reforma, 2018 ([Celje] : Grafika Gracer). - 1172 str. ; 22 cm

Avtorji navedeni na ov. in v kolofonu. - Nasl. na ov.: Novi veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2018. - 500 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 1157-1158

ISBN 978-961-93513-8-3

349.22(497.4)(094.5)
331.5(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 296167936

241.

MARCOUX, Jean-Michel
    International investment law and globalization : foreign investment, responsibilities and intergovernmental organizations / Jean-Michel Marcoux. - Abingdon ; New York : Routledge, 2019. - XII, 260 str. ; 24 cm. - (Routledge research in international law)

Kazalo. - Bibliografija: str. 221-252

ISBN 978-1-138-59622-1

341

COBISS.SI-ID 13210396

242.

    PRAVNI terminološki slovar / [avtorji Matej Accetto ... [et al.] ; glavni uredniki Gregor Dugar ... [et al.] ; urejanje literature in virov Alenka Porenta]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 418 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 413-418

ISBN 978-961-05-0022-3 : 69,00 EUR (trda vezava)

34(038)
811.163.6'374:34

COBISS.SI-ID 293556224

243.

RAKAR, Iztok
    Pravo javne uprave / Iztok Rakar, Bojan Tičar ; [avtorica stvarnega kazala Tina Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 383 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

O avtorjih na prednjem zavihku ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 327-342 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-262-103-2 : 19,00 EUR

342.9(075.8)

COBISS.SI-ID 290251264

244.

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Delovno in socialno pravo / uredniki Nana Weber ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2013 (Medvode : Littera picta). - 1 zv. ; 23 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / GV založba) (Zbirka predpisov / GV založba)

300 izv.

Dosedanja vsebina:
1: Do 28. 6. 2013. - 2013. - 1220 str.

ISBN 978-961-247-255-9 (zv. 1) : 78,00 EUR

349.2/.3(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 268142336

245.

    SPLOŠNA deklaracija človekovih pravic / [priprava knjižice in strokovna redakcija Alenka Markov, Ana Polak Petrič, Kristina Nastovska ; predgovor Karl Erjavec ; spremna beseda Vlasta Nussdorfer ; prevod Lili Potpara, Nataša Zupančič Tomc, Philip James Burt]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2018 (Begunje : Cicero). - XXVII, 23 str. ; 16 cm. - (Zbirka Mednarodno pravo. Mednarodni dokumenti / Fakulteta za družbene vede)

Prevod dela: Universal Declaration of Human Rights. - Vzpor. slov. prevod in angl. besedilo. - Predgovor = Foreword / Karl Erjavec: str. IV-XIII. - Spremna beseda = Preface / Vlasta Nussdorfer: str. XVIII-XXVII

ISBN 978-961-235-845-7 (Založba FDV) : 5 EUR

342.7(094.2)

COBISS.SI-ID 294645248

 


35 Javna uprava. Narodna obramba

246.

DVAJSET
    20 let javnih naročil v Republiki Sloveniji / [avtorji Aleš Avbreht ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Nebra, 2017 ([Ljubljana] : Litteralis). - 132 str. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetki ; Synopses

ISBN 978-961-6750-07-3 : 48 EUR

351.712(497.4)

COBISS.SI-ID 289167104

247.

KEEGAN, John
    The face of battle / John Keegan. - Harmondsworth : Penguin, 1978. - XXI, 364 str., [8] str. pril. č-b fotogr. : zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 345-350. - Kazalo

ISBN 0-14-004897-9

355.48

COBISS.SI-ID 24028765

248.

LEPAGE, Jean-Denis G. G.
    Hitler's armed forces auxiliaries : an illustrated history of the Wehrmachtsgefolge / Jean-Denis G. G. Lepage. - Jefferson : McFarland & Company, 2015. - VIII, 206 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 201-202

ISBN 978-0-786-49745-4

355.48/.49

COBISS.SI-ID 13107484

249.

STARE, Janez, 1967-
    Vodenje ljudi v upravi : povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja / Janez Stare, Janko Seljak. - 2. ponatis. - V Ljubljani : Univerza, Fakulteta za upravo, 2013 (Ljubljana : Sinet). - XXIV, 292 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Upravna misel : zbirka znanstvenih monografij Fakultete za upravo)

100 izv. - O avtorjih: str. XIV-XVI. - Bibliografija: str. 265-281. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-6139-78-6. - ISBN 978-961-92543-5-6!

35.08:005

COBISS.SI-ID 269443840

250.

    UREDBA o upravnem poslovanju : z uvodnimi pojasnili in predstavitvijo novosti / avtorji Tamara Gliha ... [et al.] ; urednik Matjaž Remic. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 155-160

ISBN 978-961-204-647-7 : 56 EUR

35.077.3(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 295284736

251.

    VIDIKI in dejavniki uspešnega izvajanja javnih politik v Sloveniji = Aspects and factors for the successful implementation of public policies in Slovenia / uredniki, editors Mirko Vintar, Aleksander Aristovnik, Maja Klun. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2018 (Ljubljana : Litteralis). - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Upravna misel)

150 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Razvoj sistema učinkovite in uspešne javne uprave (P5-0093), Razvoj modela za spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in projektov javnega sektorja (J5-7557)

ISBN 978-961-262-108-7 : 12 EUR

351(497.4)

COBISS.SI-ID 294382848

252.

    ZAKON o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem / avtorji Borut Smrdel ... [et al.] ; urednik Sašo Matas ; stvarno kazalo Maja Koršič Potočnik. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2018 ([Begunje] : Cicero). - 327 str. ; 25 cm. - (Zbirka predpisov : s komentarjem / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - Bibliografija: str. 309-317 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-642-2 : 139 EUR

351.712:340.132(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 294469888

 


364 Skrbstvo. Socialna pomoč

253.

GRAYSON, David, 1955-
    Take care : how to be a great employer for working carers / by David Grayson. - 1st ed. - United Kingdom [etc.] : Emerald, 2017. - LVI, 280 str. : ilustr., portreti ; 22 cm

Bibliografija: str. 257-262. - Kazalo

ISBN 978-1-78714-293-0

364-783
331.1:649

COBISS.SI-ID 1254253

254.

    The INDIVIDUAL and the welfare state : life histories in Europe / Axel Börsch-Supan ... [et al.], editors. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2011. - XX, 285 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-642-17471-1 (trda vezava)
ISBN 978-3-642-17472-8 (e-knjiga)

364(082)

COBISS.SI-ID 4530789

 


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje

255.

    ADDRESSING diversity in literacy instruction / edited by Evan Ortlieb, Earl H. Cheek. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XII, 283 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Literacy research, practice and evaluation ; vol. 8)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78714-049-3

378

COBISS.SI-ID 13204508

256.

BOURDIEU, Pierre
    Reproduction in education, society, and culture / Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron ; translated from the French by Richard Nice ; with a foreword by Tom Bottomore. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2014. - XXVI, 254 str., [4] str. pril. : tabele ; 22 cm. - (Theory, culture & society)

Prevod dela: La reproduction. - Bibliografija: str. 237-241. - Kazalo

ISBN 978-0-8039-8320-5 (broš.)

37.01:316
316:37.01

COBISS.SI-ID 2651991

257.

BROWN, Chris, 1975
    Achieving evidence-informed policy and practice in education : evidenced / by Chris Brown. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-78743-641-1

37.01

COBISS.SI-ID 13217564

258.

CHATFIELD, Tom
    Critical thinking : your guide to effective argument, successful analysis & independent study / Tom Chatfield. - London [etc.] : Sage, 2018. - VII, 314 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 303-308

ISBN 978-1-4739-4714-6 (broš.)
ISBN 978-1-4739-4713-9

37.015.31

COBISS.SI-ID 13224732

259.

FINN, Mike, družboslovec
    British universities in the Brexit moment : political, economic and cultural implications / Mike Finn. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XXI, 188 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 147-177

ISBN 978-1-78743-743-2

378

COBISS.SI-ID 13188380

260.

MORGAN, Peter, psiholog
    The business student's guide to study and employability / Peter Morgan. - 1st ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2017. - XII, 458 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju: str. VII. - Bibliografija: str. 444-446. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-7413-2 (pbk)
ISBN 978-1-4462-7412-5

331.5

COBISS.SI-ID 24568806

261.

    RAZSEŽNOSTI sodobnih učnih okolij = Dimensions of contemporary learning environments / uredila Silva Bratož ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 404 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 3)

Prispevki v slov., angl. ali srb. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. ali srb. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6984-98-0 : 28 EUR

37.01(082)
37.091.3(082)

COBISS.SI-ID 289080832

262.

ROSI, Maja, 1985-
    Model tržno naravnanega in družbeno odzivnega prilagajanja univerzitetnih poslovnih šol tranzicijskih držav v procesu globalizacije poslovnega izobraževanja : doktorska disertacija / Maja Rosi. - [Maribor : M. Rosi], 2018. - VI, 214 str., 16 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66796. - Dokt. disert. bolonjskega programa Ekonomske in poslovne vede. - Mentor Milan Jurše, somentor Vojko Potočan. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 200-214. - Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak. - Številka dokt. disert.: 25

378:005.9:005.44(043.3)

COBISS.SI-ID 13096988

263.

SCHRUMPF, Fred
    Vrstniška mediacija : reševanje konfliktov v šolah : vrstniški priročnik / Fred Schrumpf, Donna K. Crawford, Richard J. Bodine ; [prevedla Katarina Kačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2010. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Peer mediation. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - Predgovor k slovenski izdaji / Marko Iršič: str. 3-4

ISBN 978-961-92827-0-0

37.015.3
159.913:316.472.42

COBISS.SI-ID 250349568

264.

    UČINKI gospodarske krize na financiranje visokega šolstva / uredil Dušan Lesjak. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2015, cop. 2016. - 138 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

100 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6813-38-9 : 20 EUR

378.014.543(082)
336.531.2:378(082)
338.124.4

COBISS.SI-ID 282627584

265.

    VIDIKI internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education / uredile Sonja Rutar ... [et al.] ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - 394 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 6)

Prispevki v slov. ali angl., en v srb. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. ali slov. in srb. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-7023-31-2 : 28 EUR

378(082)

COBISS.SI-ID 291631872

 


502 Narava. Okolje. Varstvo okolja

266.

GILLI, Marianna
    Household Waste management : some insights from behavioural economics / Marianna Gilli, Susanna Mancinelli, Francesco Nicolli. - Cham : cop. 2018, Palgrave MacMillan. - IX, 83 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-319-97809-3

502.1

COBISS.SI-ID 13227548

267.

HONE, David
    Putting the Genie back : solving the climate and energy dilemma / David Hone. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - XXVI, 253 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 239-247

ISBN 978-1-78714-448-4

502.1

COBISS.SI-ID 13188124

268.

    PREHOD v zeleno gospodarstvo : priročnik / [avtorji prispevkov Rafko Atelšek ... [et al.] ; urednica Vanesa Čanji ; fotografije arhivi podjetij in institucij, www.shutterstock.com]. - Celje : Fit media, 2018 ([Žirovnica] : Medium). - 208 str. : ilustr. ; 27 cm

Na vrhu nasl. str.: Zelena Slovenija. - "Znamka Zelena Slovenija povezuje širok diapazon trajnostnih, komunikacijskih in drugih projektov" --> str. 208. - 1.050 izv. - K zelenemu / Vanesa Čanji: str. 5. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6283-58-8 : 19 EUR

502.131.1:338(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 296412160

269.

    SUSTAINABLE economic development : green economy and green growth / Walter Leal Filho, Diana-Mihaela Pociovalisteanu, Abul Quasem Al-Amin, editors. - Soft reprint of the hardcover 1st ed. - Cham : Springer, cop. 2017. - VIII, 331 str. : ilustr. ; 24 cm. - (World sustainability series, ISSN 2199-7373)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-319-83204-3

502.131.1:330.34

COBISS.SI-ID 13228060

 


51 Matematika. Statistika. Operacijske raziskave

270.

BOX, George E. P.
    Statistics for experimenters : design, innovation, and discovery / George E.P. Box, J. Stuart Hunter, William G. Hunter. - 2nd ed. - Hoboken : Wiley-Interscience, cop. 2005. - XVII, 639 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley series in probability and statistics)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 0-471-71813-0
ISBN 978-0-471-71813-0

519.2

COBISS.SI-ID 29420549

271.

KORENJAK-Černe, Simona
    Osnove regresijske analize in analize časovnih vrst / Simona Korenjak-Černe, Aleša Lotrič Dolinar. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2018 (Ljubljana : Copis). - III, 161 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Učbeniki Ekonomske fakultete)

400 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-240-330-0

519.233.5(075.8)
519.246.8(075.8)

COBISS.SI-ID 293352960

 


620.9 Energetika

272.

BERNOT, Natan
    Delo in energija za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije : organizacija dela / Natan Bernot. - Ljubljana : Chiara, 2018 ([Brežice] : Primus). - 456 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorju: str. 440 in na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Recenzija in dopolnila / Andrej Ribič: str. 9. - Recenzija in dopolnila : h konvencionalnim virom energije, od drv in premoga do nafte in zemeljskega plina / Aleš Peternel: str. 11-12. - Recenzija in ocena / Matija Tuma: str. 13-14. - Bibliografija: str. 443-444 in opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-94342-4-6 : 30,00 EUR

620.9

COBISS.SI-ID 294861824

273.

HUGHES, Thomas P.
    Networks of power : electrification in Western society, 1880-1930 / Thomas P. Hughes. - Softshell books ed. - Baltimore : John Hopkins University Press, 1993. - XI, 474 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 0-8018-4614-5 (broš.)

620.9

COBISS.SI-ID 13149724

 


63 Prehrana. Gozdarstvo. Živinoreja

274.

ZUCKERMAN, Larry
    The potato : how the humble spud rescued the western world / Larry Zuckerman. - New York : North Point Press, 1998. - XVI, 319 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 303-313

ISBN 978-0-86547-578-6

633

COBISS.SI-ID 13153052

 


655 Založništvo. Tiskarstvo

275.

BEACH, Sylvia
    Shakespeare and company / by Sylvia Beach. - Reprint. - Nebraska : University of Nebraska Press, 1991. - XXII, 230 str., [16] str. ilustr. pril. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 978-0-8032-6097-9
ISBN 0-8032-6097-0

655.4/.5(44)

COBISS.SI-ID 13108508

276.

BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
    Izdati in obstati / Andrej Blatnik. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018 (Begunje : Cicero). - 193 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 70)

400 izv. - Bibliografija: str. 183-188 in v opombah na dnu str. - Brief summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-19-9 : 25,00 EUR

655.4/.5
82.091

COBISS.SI-ID 293999616

 


657 Knjigovodstvo. Računovodstvo

277.

BELLANDI, Francesco, ekonomist
    Materiality in financial reporting : an integrative perspective / by Francesco Bellandi. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XXIX, 411 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 373-396

ISBN 978-1-78743-737-1

657.3

COBISS.SI-ID 13185308

278.

BERGANT, Živko
    Priročnik za analiziranje poslovanja : (zgledi in vaje) / Živko Bergant, Igor Manohin. - Ljubljana : Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2018 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 278 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik. - 400 izv. - Bibliografija: str. 264-266 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-94146-5-1 : 25 EUR

657.3:005.52(035)

COBISS.SI-ID 294421248

279.

    IFRS standards. - London : International Accounting Standards Board, 2018. - 3 zv. : tabele ; 25 cm

Ov. nasl. - Kazalo. - Vsebina: Part A: Issued standards and the conceptual framework for financial reporting, A1608, [112] str. ; Part B: Accompanying guidance and IFRS practice statements, B883 str. ; Part C: Bases for conclusions, C2166 str.

ISBN 978-1-911040-75-0 (Set ISBN)
ISBN 978-1-911040-76-7 (Part A ISBN)
ISBN 978-1-911040-77-4 (Part B ISBN)
(978-1-911040-78-1) : Part C ISBN

657:006.3/.8

COBISS.SI-ID 13181724

280.

RAVNIK, Marija
    Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS po sistemu dvostavnega knjigovodstva : za družbe, zasebnike, društva, invalidske organizacije, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (zasebne zavode, ustanove, fundacije ipd.) / Marija Ravnik, Kristinka Vukovič. - 3. izd., 2. natis. - Brezovica pri Ljubljani : Inštitut za računovodstvo, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 146 str. : tabele ; 21 cm

"Temelji na novih SRS 2016 in predpisanem Enotnem kontnem okviru" --> nasl. str. - 500 izv. - O avtoricah na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-92038-9-7

657.32(035)

COBISS.SI-ID 290301440

 


658.14/.17 Poslovne finance. Finančno vodenje

281.

ARNOLD, Glen
    Corporate financial management / Glen Arnold. - 5th ed. - Harlow : Pearson, 2013. - XLII, 992, [70] str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na neoštevilčenih straneh. - Kazalo

ISBN 978-0-273-75883-9

658.15

COBISS.SI-ID 13223196

282.

BAKER, Harold Kent, 1944-
    Investment traps exposed : navigating investor mistakes and behavioral biases / H. Kent Baker, Vesa Puttonen. - Bingley : Emerald Publishing, 2017. - VII, 438 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-78714-253-4

658.152

COBISS.SI-ID 13179420

283.

STUBELJ, Igor, 1969-
    Poslovne finance s primeri in z rešitvami / Igor Stubelj, Primož Dolenc, Suzana Laporšek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : FinKin, 2016. - VII, 270 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 269-270

ISBN 978-961-285-144-6 : 29 EUR

658.14(075.8)

COBISS.SI-ID 283118848

 


658.3 Kadrovski management

284.

DUNDON, Tony
    A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about employment relations / Tony Dundon, Niall Cullinane and Adrian Wilkinson. - London [etc.] : Sage, 2017. - 154 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 138-148

ISBN 978-1-4462-9411-6 (broš.)
ISBN 978-1-44629-410-9

658.3

COBISS.SI-ID 13219612

285.

GRUGULIS, Irena
    A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about Human resource management / Irena Grugulis. - London [etc.] : Sage, 2017. - 134 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 115-127

ISBN 978-1-4462-0081-0 (broš.)
ISBN 978-1-4462-0080-3

658.3

COBISS.SI-ID 13219356

286.

    HUMAN resource management : gaining a competitive advantage / Raymond A. Noe ... [et al.]. - 11th ed., inter. student ed. - New York : McGraw-Hill Education, cop. 2019. - XXIV, 744 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazali. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-1-260-09855-6

658.3(075.8)

COBISS.SI-ID 13192220

287.

ROBBINS, Stephen P., 1943-
    Organizational behaviour / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, Timothy T. Campbell. - 2nd ed. - Harlow : Pearson : Prentice Hall, an imprint of Pearson, cop. 2017. - XXIX, 591 str. : ilustr. ; 27 cm

Opombe z bibliografijo na koncu posameznega poglavja. - Kazali

ISBN 978-1-292-01655-9

658.3

COBISS.SI-ID 13229852

288.

    SODOBNI izzivi managementa človeških virov / uredil Valerij Dermol. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2013. - 200 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

200 izv. - O avtorjih: str. 197-200. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6813-23-5 : 30 EUR

005.96(082)

COBISS.SI-ID 270788352

 


658.5 Organizacija proizvodnje. Kontrola kvalitete

289.

HAKSEVER, Cengiz
    Service and operations management / Cengiz Haksever, Barry Render. - Hackensack ...[etc.] : World Scientific Publishing, cop. 2018. - XII, 678 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih

ISBN 978-981-3209-44-2

658.5

COBISS.SI-ID 13226012

290.

    NEW trends in process control and production management / editors Lenka Štofová & Petra Szaryszová. - Leiden : CRC Press, Balkema, cop. 2018. - XIV, 582 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-138-05885-9

658.514

COBISS.SI-ID 13225756

 


658.6 Blago. Proizvodi

291.

CANALICHIO, Pete
    Expand, grow, thrive : 5 proven steps to turn good brands into global brands through the LASSO method / by Pete Canalichio. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - XXXV, 311 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-1-78743-782-1

658.626

COBISS.SI-ID 13208604

 


658.8 Prodaja

292.

DONNELLAN, John
    Merchandise buying and management / John Donnellan. - 4th ed. - New York ; London : Fairchild Books, 2014. - XII, 448 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazali

ISBN 978-1-60901-490-2

658.8

COBISS.SI-ID 13220380

293.

GINGISS, Dan
    Winning at social customer care : how top brands create engaging experiences on social media / Dan Gingiss ; foreword by Jay Baer. - [S. l.] : CreateSpace Independent Publishing Platform, cop. 2017. - VII, 169 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 149-160

ISBN 978-1-5427-3238-3

658.89

COBISS.SI-ID 13231388

294.

KOSTOJOHN, Scott
    CRM fundamentals / Scott Kostojohn, Mathew Johnson, Brian Paulen. - [S. l.] : Apress, cop. 2011. - XIII, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4302-3591-0. - Kazalo

ISBN 978-1-4302-3590-3 (broš.)
ISBN 978-1-4302-3591-0 (e-knjiga)

658.8

COBISS.SI-ID 18299670

295.

    ORGANIZING marketing and sales : mastering contemporary B2B challenges / edited by Per Andersson, Björn Axelsson, Christopher Rosenqvist. - 1st ed. - Bingley : 2018, Emerald Publishing. - XIV, 348 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 317-332

ISBN 978-1-78754-969-2

658.8

COBISS.SI-ID 13217308

296.

TOISTER, Jeff
    The service culture handbook : a step-by-step guide to getting your employees obsessed with customer service / Jeff Toister. - [S. l. : s. n.], cop. 2017. - XIII, 174 str. ; 23 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih

ISBN 978-0-692-84200-3

685.89

COBISS.SI-ID 13231132

297.

VAN Belleghem, Steven
    Stranke pojutrišnjega dne : kako privabiti stranke v svetu umetne inteligence, botov in avtomatizacije / Steven Van Belleghem ; [prevod Zoran Leban Trojar]. - Ljubljana : Medijski partner, 2018 ([Maribor] : Evrografis). - 264 str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

Prevod dela: Customers the day after tomorrow. - Na nasl. str. tudi: Lannoo campus, Van Duuren management. - Bibliografija: str. 261-264

ISBN 978-961-94415-0-3. - ISBN 9789082542240!

658.8:004.89
659.1

COBISS.SI-ID 294450176

298.

VUKASOVIČ, Tina
    Vedenje porabnikov : celovit pristop k raziskovanju vedenja porabnikov / Tina Vukasović. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2013. - 98 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116)

Dostopno tudi na: http://www.issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-24-2.pdf (Dostopne uvodne strani in kazalo vsebine). - 200 izv. - Bibliografija: 95-98

ISBN 978-961-6813-24-2 : 19 EUR

658.89

COBISS.SI-ID 270874880

299.

WELCH, Evelyn S.
    Shopping in renaissance : consumer cultures in Italy 1400-1600 / Evelyn Welch. - 2nd printing. - New Haven ; London : Yale University Press, 2009. - IX, 403 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 364-393

ISBN 978-0-300-10752-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-300-15985-1 (broš.)

658.8

COBISS.SI-ID 13170716

300.

ZORAN, Borut
    (Ne)prijetna izkušnja ali kako uspešno reševati pritožbe in reklamacije / Borut Zoran. - Škocjan : Topika, 2018 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 178 str. : ilustr. ; 22 cm

Nasl. na ov. in v kolofonu: (Ne)prijetna izkušnja ali kako uspešno reševati pritožbe in reklamacije?. - Nasl. na hrbtu: (Ne)prijetna izkušnja. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 177-178 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 175-176

ISBN 978-961-288-779-7 : 18,90 EUR

658.89:005.57(035)
366.484.5(035)

COBISS.SI-ID 296783104

 


659.1 Oglaševanje. Komuniciranje. Odnosi z javnostjo. Svetovanje

301.

BOVÉE, Courtland L., Prof.
    Business communication today / Courtland L. Bovée, John V. Thill. - 10th., global ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2010. - 617, [97] str. : ilustr. ; 28 cm

Kazala. - Bibliografija na koncu vseh poglavij

ISBN 0-13-246458-6
ISBN 978-0-13-246458-1

005.57:316.772.4

COBISS.SI-ID 13160476

302.

BRIERLEY, Sean, 1966-
    The advertising handbook / Sean Brierley. - London ; New York : Routledge, 1995. - X, 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Media practice)

Slovar. - Bibliografija: str. 277-283. - Kazalo

ISBN 0-415-10713-X (hbk)
ISBN 0-415-10714-8 (pbk)

659.1

COBISS.SI-ID 14433122

303.

CLOW, Kenneth E.
    Integrated advertising, promotion, and marketing communications / Kenneth E. Clow, Donald Baack. - 4th ed., global ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2010. - 478 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 978-0-13-815737-1

659.1/.4:339.138(075.8)

COBISS.SI-ID 13159708

304.

DAHLÉN, Micael
    Marketing communications : a brand narrative approach / Micael Dahlén, Fredrik Lange, Terry Smith. - Reprinted. - Hoboken (N. J.) : J. Wiley, 2010. - XXII, 584 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 548-584. - Kazalo

ISBN 978-0-470-31992-5 (pbk.)

659.3

COBISS.SI-ID 513067895

305.

DYER, Gillian
    Advertising as communication / Gillian Dyer. - London ; New York : Routledge, 1996. - 230 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studies in culture and communication)

Bibliografija: str. 215-226. - Kazalo

ISBN 0-415-02781-0

659.1

COBISS.SI-ID 1364078

306.

GOTTLIEB, Baruch
    Digital materialism : origins, philosophies, prospects / by Baruch Gottlieb. - 1st ed. - Bingley : Emerald Publishing, 2018. - IX, 199 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Digital activism and society)

Kazalo. - Bibliografija: str.181-191

ISBN 978-1-78743-669-5

659.2:004

COBISS.SI-ID 13217820

307.

HANNA, Nagy
    Mastering digital transformation : towards a smarter society, economy, city and nation / Nagy K. Hanna. - 1st ed. - Bingley : Emerald, 2016. - XXVI, 399 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Innovation, technology, and education for growth (Print), ISSN 2059-2841)

Kazalo. - Bibliografija: str. 373-386

ISBN 978-1-78560-465-2

659.2

COBISS.SI-ID 13185052

308.

HARRISON, Shirley
    Public relations : an introduction / Shirley Harrison. - 1st ed., repr. - London [etc.] : International Thomson Business Press, 1998. - XI, 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: 183-184. - Kazalo

ISBN 1-86152-397-1

659.3/.4

COBISS.SI-ID 4607

309.

HUNT, Todd, 1938-
    Public relations techniques / Todd Hunt, James E. Grunig. - Fort Worth [etc.] : Harcourt Brace College Publishers, cop. 1994. - XXII, 418 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vseh poglavij. - Kazalo

ISBN 0-03-046433-1

659.4

COBISS.SI-ID 40074752

310.

JERNEJČIČ, Andreja, 1975-
    Biblija uspešnega piara : kako s piarom do poslovnih uspehov? / Andreja Jernejčič. - 1. natis. - Ljubljana : Lin & Nil, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 388 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - O knjigi / Peter Frankl: str. 13-14. - O avtorici in njenem delu: str. 375-376 in na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 371-373

ISBN 978-961-285-884-1 : 45,00 EUR

659.3/.4:005.57(035)
808.5(035)

COBISS.SI-ID 291884800

311.

    OSNOVE odnosov z javnostmi : priročnik PR šole / Nada Serajnik Sraka. - Ljubljana : Slovensko društvo za odnose z javnostmi : Pristop, 2005. - 106 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu večine prispevkov

ISBN 961-90870-3-8 (Slovensko društvo za odnose z javnostmi)

659.4(082)

COBISS.SI-ID 219411456

312.

QUINTON, Sarah, Prof.
    Understanding research in the digital age / Sarah Quinton, Nina Reynolds. - London [etc.] : Sage, 2018. - XVIII, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-4739-7882-9 (broš.)
ISBN 978-1-4739-7881-2

659.2:004:001.891

COBISS.SI-ID 13220124

313.

SHIMP, Terence A., 1944-
    Integrated marketing communications in avdertising and promotion / Terence A. Shimp. - 7th ed., international student edition. - Mason, Ohio : South-Western ; London : Thomson, 2007. - XX, 629 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-324-40808-0 (broš.)

659.1

COBISS.SI-ID 1741783

314.

TENCH, Ralph
    Exploring public relations / Ralph Tench, Liz Yeomans. - Harlow [etc.] : FT Prentice Hall, cop. 2006. - XXX, 641 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-273-71594-8

659.4

COBISS.SI-ID 13160220

315.

    TEORIJA in praksa slovenskih odnosov z javnostmi = Slovenian public relations theory and practice : 1990-2000 / Pedja Ašanin Gole in Dejan Verčič (ur., ed.). - Ljubljana : Slovensko društvo za odnose z javnostmi = Public Relations Society of Slovenia, 2000 (Ljubljana : Laserprint). - 324 str. ; 21 cm

Prispevki v slov. in angl. - Bibliografija pri uvodnem prispevku

ISBN 961-90870-1-1!

659.4(497.4)

COBISS.SI-ID 255465984

 


7 Umetnost. Razvedrilo. Šport. Igre

316.

RETAR, Iztok
    Kompetence športnega menedžerja / Iztok Retar. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 203 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Kinesiologiae)

300 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-194. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-35-7 : 17,00 EUR

796.071.42:005.336.2
005.336.2:796.071.42

COBISS.SI-ID 283158272

317.

ROOKMAAKER, H. R.
    Modern art and the death of a culture / H. R. Rookmaaker. - Wheaton ; Leicester : Crossway Books : Apollos, 1994. - 256 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija : str. 253-254

ISBN 978-0-89107-799-2 (USA ISBN)
ISBN 978-0-85111-142-1 (UK ISBN)

7.036/.038

COBISS.SI-ID 13106716

318.

ZAROBELL, John
    Art and the global economy / John Zarobell. - Oakland : University of California Press, 2017. - XIII, 324 str. : ilustr. ; 23 cm

"Art and the Global Economy analyzes major changes in the global art world that have emerged in the last twenty years including structural shifts in the global art market; the proliferation of international art fairs, biennials and blockbuster exhibitions; and the internationalization of the scope of contemporary art. John Zarobell explores the economic and social transformations in the cultural sphere, the results of greater access to information about art, exhibitions, and markets around the world, as well as the increasing interpenetration of formerly distinct geographical domains. By considering a variety of locations--both long-standing art capitals and up-and-coming centers of the future--Art and the Global Economy facilitates a deeper understanding of how globalization affects the domain of the visual arts in the twenty-first century." --> z ov. - "With essays by Lucia Cantero, Mariana David, Valentin Diaconov, Kai Lossgott, Grace Murray, Chhoti Rao, Emma Rogers and Michelle Wong." --> z ov. - Bibliografija: str. 279-303. - Kazalo

ISBN 978-0-520-29153-9 (broš.)
ISBN 978-0-520-29152-2 (trda vezava)

069

COBISS.SI-ID 904175

 


81 Jezikoslovje. Književnost. Slovarji

319.

GABROVŠEK, Larisa
    Kratki rusko-slovenski terminološki slovar za družboslovce / Larisa Gabrovšek. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - 53 str. ; 18 cm

Lat. in cir. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-235-751-1 : 8 EUR

811.161.1'374=163.6

COBISS.SI-ID 281704192

 


91 Geografija. Turistični vodniki. Domoznanstvo

320.

KOZINA, Jani
    Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji / [[besedilo], kartograf] Jani Kozina ; [prevod izvlečka Živa Malovrh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 137 str. : graf. prikazi, tabele, zvd. ; 25 cm. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 35)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1273. - Potiskani spojni listi. - 250 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 124-133. - Izvleček ; Abstract: Living environment of creative people in Slovenia

ISBN 978-961-254-959-6 : 20 EUR

911.3:316.42:001(497.4)
711:001(497.4)

COBISS.SI-ID 287033344

 


92 Biografije

321.

JOHNSTON, David Cay, 1948-
    Donald Trump : resnica o poti na vrh / David Cay Johnston ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 303 str. ; 21 cm

Prevod dela: The making of Donald Trump. - 2.300 izv. - O avtorju: str. 303. - Potiskane spojne str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4603-2 : 24,94 EUR

929Trump D.

COBISS.SI-ID 289744640

322.

    MARIBORSKE osebnosti / [urednica Mateja Ratej]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 194 str. : ilustr., portreti ; 25 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 16. Biografske študije, ISSN 2385-9792 ; 12)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Vsebuje tudi: Vrata nepovrata (Epos). Pesmi o teti Mari / Boris A. Novak

ISBN 978-961-05-0068-1 (19,00 EUR)

929(497.4Maribor)(082)
930.85(497.412)(082)

COBISS.SI-ID 294664192

323.

    NOVI Slovenski biografski leksikon / [glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013-<2018> (Begunje : Cicero). - Zv. <1-3> : portreti ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenska-biografija.si/. - Na nasl. str. tudi: NSBL. - Bibliografija pri geslih

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: A / [avtorji prispevkov Matjaž Ambrožič ... [et al.] ; področni uredniki pri prvem zvezku Pavlina Bobič ... et al.]. - 2013. - 369 str. - 600 izv. - Kazalo
Zv. 2: B-Bla / [področni uredniki pri drugem zvezku Matej Ažman ... et al.]. - 2017. - 494 str. - 400 izv. - Kazalo
Zv. 3: Ble-But / [področni uredniki pri tretjem zvezku Matej Ažman in Vojo Likar ... et al.]. - 2018. - 522 str. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-254-645-8 (zv. 1) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-254-985-5 (zv. 2) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-05-0116-9 (zv. 3) : 33,00 EUR

929(497.4)(031)

COBISS.SI-ID 269493248

324.

OVERY, Richard James
    Goering : Hitler's iron knight / Richard Overy. - London ; New York : I. B. Tauris, 2012. - XIII, 311 str., [16] str. ilustr. pril. : tabele ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 293-305

ISBN 978-1-84885-932-6

943.0"1933/1945":929 Goering H.

COBISS.SI-ID 13150748

 


93/94 Zgodovina

325.

ALLEN, Robert C., 1947-
    The British industrial revolution in global perspective / Robert C. Allen. - 13th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2018. - XI, 331 str. : ilustr. ; 23 cm. - (New approaches to economic and social history)

Kazalo. - Bibliografija: str. 276-312

ISBN 978-0-521-68785-0 (broš.)
ISBN 978-0-521-86827-3 (trda vezava)

94(41/49)

COBISS.SI-ID 13130780

326.

BARAKAT, Halim
    The Arab world : society, culture, and state / Halim Barakat. - London : University of California Press, 1993. - XIII, 348 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 317-325

ISBN 978-0-520-08427-8
ISBN 0-520-08427-6

94(5/9)

COBISS.SI-ID 13214236

327.

BLANNING, T. C. W.
    The pursuit of glory : Europe 1648-1815 / Tim Blanning. - London : Penguin Books, 2008. - XXVII, 707 str., [16] str. ilustr. pril. ; 20 cm. - (Penguin history)

ISBN 978-0-140-16667-5 (broš.)

94(4)"1492/1914"

COBISS.SI-ID 13117724

328.

BROSE, Eric Dorn, 1948-
    A history of Europe in the twentieth century / Eric Dorn Brose. - New York : Oxford University Press, cop. 2005. - XII, 528 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Opombe z bibliografijo: str. 472-512

ISBN 978-0-19-513571-8

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13091612

329.

CANNADINE, David, 1950-
    The decline and fall of the British aristocracy / David Cannadine. - New York : Vintage Books, 1999. - XXIV, 813 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 978-0-375-70368-3
ISBN 0-375-70368-3

94(4)"19/20"(41)

COBISS.SI-ID 13150236

330.

CORNI, Gustavo
    Hitler and the peasants : agrarian policy of the third reich, 1930-1939 / Gustavo Corni ; translated by David Kerr. - New York ; Oxford ; Munich : Berg, 1990. - XVIII, 303 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: La politica agraria del nazionalsocialismo 1930-1930. - Kazalo. - Bibliografija: str. 278-299

ISBN 0-85496-620-X

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13155356

331.

CROWHURST, Patrick
    Hitler and Czechoslovakia in WWII : domination and retaliation / Patrick Crowhurst. - London ; New York : I. B. Tauris, 2013. - IX, 329 str. ; 23 cm

Ov. nasl: Hitler and Czechoslovakia in world war II. - Kazalo. - Bibliografija: str. 310-324

ISBN 978-1-78076-110-7

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13092124

332.

DAVIS, Natalie Zemon, 1928-
    Society and culture in early modern France / eight essays by Natalie Zemon Davis. - Stanford : Stanford University Press, 1979. - XVIII, 362 str., [8] str. ilustr. pril. ; 22 cm

Bibliografija v opombah. - Kazalo

ISBN 0-8047-0972-6

94(44)"15"
930.85(44)"15"

COBISS.SI-ID 572404

333.

EVANS, Richard J.
    The third reich in history and memory / Richard J. Evans. - London : Abacus, 2016. - XI, 483 str. ; 20 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 441-444

ISBN 978-0-349-14075-9

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13149212

334.

EVANS, Richard J.
    The Third Reich in power : 1933-1939 / Richard J. Evans. - London : Penguin, 2006. - XVII, 941 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Originally published: London: Allen Lane, 2005. - Bibliografija: str. 827-900. - Kazalo

ISBN 0-141-00976-4 (broš.)
ISBN 978-0-141-00976-6

94(430)"1933/1945"

COBISS.SI-ID 2128500

335.

GLENNY, Misha
    The fall of Yugoslavia : the third Balkan war / Misha Glenny. - 3rd ed. - London : Penguin Books, 1996. - XIII, 313 str. : zvd. ; 20 cm

Slovarček. - Kazalo

ISBN 0-14-026101-X

94(497.1)"1990/1996"
323(497.1)"1990/1996"
355(497.1)"1991/1995"

COBISS.SI-ID 19796317

336.

HANSEN, Randall
    Disobeying Hitler : German resistance in the last year of WWII / Randall Hansen. - London : Faber & Faber, 2014. - 470 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 438-454

ISBN 978-0-571-28451-1

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13165852

337.

HARRIS, Robert, zgodovina
    Selling Hitler / Robert Harris. - London : Arrow Books, 1996. - 402 str. : [8] str. ilustr. pril. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-0-0997-9151-5

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13130524

338.

HUNT, Lynn Avery
    Politics, culture, and class in the french revolution / Lynn Hunt. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California press, 2004. - XXI, 251 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 978-0-520-24156-5

94(44)316.423.3
FRASCATI: 6-100

COBISS.SI-ID 43958626

339.

MAK, Geert
    In Europe : travels through the twentieth century / Geert Mak ; translated from the Dutch by Sam Garrett. - London : Vintage Books, 2008. - xvi, 878 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-0-307-28057-2 (ISBN 13)
ISBN 0-307-28057-8
ISBN 978-0-099516-73-6 (broš.)
ISBN 0-099516-73-X (ISBN 10)

94(4)"19"

COBISS.SI-ID 2485364

340.

MILLER, Michael B., finančnik
    The Bon Marché : bourgeois culture and department store, 1869-1920 / Michael B. Miller. - Prenceton ; Chichester : Princeton University Press, cop. 1981. - XII, 266 str, [16] str. ilustr. pril. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 245-257

ISBN 0-691-03494-X

94(4)"19/20"(44)

COBISS.SI-ID 13115676

341.

PAXTON, Robert O.
    Europe in the twentieth century / Robert O. Paxton, Julie Hessler. - 5th ed. - Boston : Wadsworth, cop. 2012. - XXIV, 721 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-0-495-91319-1
ISBN 0-495-91319-7

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13115164

342.

PREPARATA, Guido Giacomo
    Conjuring Hitler : how Britain and America made the Third Reich / Guido Giacomo Preparata. - London ; Ann Arbor : Pluto Press, 2005. - XIX, 311 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 0-7453-2182-8 (trda vezava)
ISBN 0-7453-2181-X (broš.)

94(100)"19/20"

COBISS.SI-ID 13137436

343.

SAYER, Ian
    Nazi Gold : the sensational story of the world's greatest robbery - and the greatest criminal cover-up / Ian Sayer and Douglas Botting. - Reprinted. - Edinburgh ; London : Mainstream Publishing, 2017. - 383 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 354-383

ISBN 978-1-84018-785-4

94(100)"1939/1945"

COBISS.SI-ID 13130268

344.

SHEEHAN, James J.
    Where have all the soldiers gone? : the transformation of modern Europe / James J. Sheehan. - Boston ; New York : Mariner Books : Houghton Mifflin Harcourt, 2009. - XX, 284 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 245-260

ISBN 978-0-547-08633-0
ISBN 0-618-35396-8

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13149980

345.

TOOZE, J. Adam, 1967-
    The wages of destruction : the making and breaking of the Nazi economy / Adam Tooze. - London : Penguin Books, 2007, cop. 2006. - XXVII, 799 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 689-773. - Kazalo

ISBN 978-0-141-00348-1

94(430):321.64"1933/1945"

COBISS.SI-ID 67077218

346.

TROCKIJ, Lev Davidovič, 1879-1940
    History of the Russian revolution / Leon Trotsky. - [London] : Penguin Books, 2017. - XIX, 969 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-241-30131-9

94(100)"19/20"

COBISS.SI-ID 13171228

347.

UEKOETTER, Frank
    The green and the brown : a history of conservation in Nazi Germany / Frank Uekoetter. - Reprinted. - New York : Cambridge University Press, 2013. - XV, 230 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: st. 217-221

ISBN 978-0-521-61277-7 (broš.)
ISBN 0-521-61277-2
ISBN 978-0-521-84819-0 (trda vezava)
ISBN 0-521-84819-9

93/94:502

COBISS.SI-ID 13121564

348.

WOODHAM-Smith, Cecil
    The great hunger : Ireland 1845-1849 / Cecil Woodham-Smith. - London [etc.] : Penguin books, 1991. - 510 str. ; 20 cm

ISBN 0-14-014515-X
ISBN 978-0-14-014515-1

942"1845/1849"

COBISS.SI-ID 2235769

349.

WOOLLACOTT, Angela, 1955-
    On her their lives depend : munitions workers in the great war / Angela Woollacott. - Berkley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1994. - XIV, 241 str., [12] str. ilustr. pril. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 217-233

ISBN 978-0-520-08502-2

94(4)"19/20"

COBISS.SI-ID 13209884