Seznam četrtletja (januar - marec 2017)

 

001 ZNANOST


1.
AKADEMSKO gospodarski kongres z mednarodno konferenco Učinki povezovanja znanj (3 ; 2016 ; Predoslje)
        Zbornik povzetkov prispevkov konference ter predstavitev prejemnikov priznanj in novih Ambasadorjev znanja = Conference proceedings abstracts and presentation of awards recipients and new Ambassadors of knowledge / 3. akademsko gospodarski kongres - AEC 2016 z mednarodno konferenco Učinki povezovanja znanj = 3rd Academic Economic Congress - AEC 2016 with International Conference The Effects of Knowledge Transfer and Connection, Slovenija, Brdo pri Kranju, 8.-9. junij 2016 ; [urednica Marjetka Kastner]. - Domžale : Life Learning Academia, 2016. - 81 str.

001 AKADEMSKO Zbornik
COBISS.SI-ID 284929536

2.
EUROPEAN Academy of Sciences and Arts (Salzburg)
        Activities 2015 : 25 years / Academia scientiarum et artium Europaea = European Academy of Sciences and Arts. - Salzburg : Academia scientiarum et artium Europaea =European Academy of Sciences and Arts, cop. 2016. - 75 str.

Č 001 EUROPEAN Activities 15
COBISS.SI-ID 12687388

3.
EUROPEAN Academy of Sciences and Arts (Salzburg)
        Membership directory : 2016-2017 / Academia Scientiarum et Artium Europaea = European Academy of Sciences and Arts. - Salzburg : European Academy of Sciences and Arts, cop. 2016. - 204 str.

Č 001 EUROPEAN Membership 16
COBISS.SI-ID 12687132

4.
USTANOVA dr. Šiftarjeva fundacija (Petanjci)
        Začrtana in prehojena pot : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija : 1996-2016 : jubilejni zbornik : [20 let] / [uredil Franc Kuzmič s sodelovanjem Marjana Šiftarja in Ernesta Ružiča]. - Petanjci : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2016. - 138 str.

001.891 USTANOVA Začrtana
COBISS.SI-ID 87484929

5.
        ZNANOST (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola / [avtorice-ji Ana Hofman ... et al.] ; Ana Hofman (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. - 192 str.

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1277

001 ZNANOST Brez
COBISS.SI-ID 288273152

 


001.895 INOVACIJE


6.
SELJAK, Iztok, 1964-
        Embedded business model innovation in the European automotive industry : business model innovation as dynamic capabilities within a moderately dynamic industry : doctoral dissertation / Iztok Seljak. - Bled : IEDC - Bled School of Management, Fakulteta za podiplomski študij managementa, 2016. - 268 str. - (IEDC - Bled School of Management postgraduate studies ; vol. 1)

001.895 SELJAK I. Embedded
COBISS.SI-ID 282029568

7.
ZORE, Mira
        Krepitev inovativnosti podjetij v Sloveniji z razvojem družbene odgovornosti : doktorska disertacija / Mira Zore. - [Maribor : M. Zore], 2015 [i. e. 2016]. - IV, 232 str., 40 str. pril.

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/Dokument.php?id=82974

Č DD 731
COBISS.SI-ID 12694556

 


004 RAČUNALNIŠTVO


8.
BALOH, Peter, 1976-
        Ob praktičnih primerih skozi MS Excel 2010. Podpora pisarniškemu poslovanju / Peter Baloh, Peter Vrečar. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012. - 163 str.

681.3 BALOH P. Ob
COBISS.SI-ID 259832576

9.
CETIN, Simon
        Slovar digitalnih izrazov : programmatic update 2017 / [avtor Simon Cetin s sodelavci družbe Iprom ; urednica Nina Bilban ; spremna beseda Marko Stabej]. - 3. izd. - Ljubljana : Iprom, 2016. - 111 str.

Č 801.3:004 CETIN S. Slovar
COBISS.SI-ID 287374848

10.
KABACOFF, Robert I.
        R in action : data analysis and graphics with R / Robert I. Kabacoff. - 2nd ed. - Shelter Island : Manning, cop. 2015. - XXVIII, 579 str.

681.3 KABACOFF R. R in action
COBISS.SI-ID 38033925

11.
LANTZ, Brett
        Machine learning with R : discover how to build machine learning algorithms, prepare data, and dig deep into data prediction techniques with R / Brett Lantz. - 2nd ed. - Birmingham : Packt Publishing, 2015. - XIII, 426 str.

681.3 LANTZ B. Machine
COBISS.SI-ID 12668700

12.
MUIR, Nancy, 1954-
        Windows 8, hitro in jasno / Nancy Muir ; [prevod Robert Mihalič]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013. - 316 str.

681.3 MUIR N. Windows 8
COBISS.SI-ID 265654784

13.
SPREMIĆ, Mario
        Sigurnost i revizija informacijskih sustava u okruženju digitalne ekonomije / Mario Spremić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2017. - XII, 262 str.

659.23 SPREMIĆ M. Sigurnost
COBISS.SI-ID 12691996

14.
WAITE, Robin
        Online business startup : the entrepreneur's guide to launching a fast, lean and profitable online venture / Robin Waite. - [S. l.] : Rethink Press, 2015. - 250 str.

Vsebina: part one. Strategy: Choosing your company name and registering your business ; Logo design, branding and colour schemes ; Accounting and bookkeeping ; Business planning ; A website without a business model or strategy ; Aims, objectives and goal setting ; Proposals and deadlines ; Creating a scalable online business ; Marketing strategy ; Strategy for change ; part two. Website: How to find great web design agency ; Be realistic about your feature set ; How much does a website cost? ; Bespoke design vs great themes/templates ; Don't mention WordPress during the pitch ; Finding inspiration in other websites ; I thought you would write my content for me ; Setting customer expectations post launch ; What happens if my web designer gets hit by a bus? ; Launching your website ; part three. Site launch checklist ; part four. Review: Why review your own website? ; What are we testing for? ; The seven best tools for auditing your website for free ; Google Analytics ; part five. Social media: Introduction to social media ; Facebook ; Twitter ; Google+ ; LinkedIn ; Content strategy ; Scheduling and automation strategy ; Sprout Social ; Hootsuite ; Buffer ; Klout

681.3 WAITE R. Online
COBISS.SI-ID 12682524

15.
ZUMEL, Nina
        Practical data science with R / Nina Zumel, John Mount. - Shelter Island : Manning, cop. 2014. - XXV, 389 str.

681.3 ZUMEL N. Practical
COBISS.SI-ID 27621159

 


005 MANAGEMENT. UPRAVLJANJE. VODENJE


16.
DUHIGG, Charles
        Pametnejši, hitrejši, boljši : skrivnost učinkovitosti pri delu in v vsakdanjem življenju / Charles Duhigg ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 408 str. - (Zbirka Angažirano)

65.011.4 DUHIGG C. Pametnejši
COBISS.SI-ID 286663424

17.
        ENTREPRENEURIAL economics : selected topics for contemporary entrepreneurs / editor Marko Kolaković. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, cop. 2016. - 272 str.

65.011.1 ENTREPRENEURIAL Economics
COBISS.SI-ID 12690972

18.
JOVETIĆ, Slavica
        Merenje performansi preduzeća / Slavica Jovetić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2015. - 213 str.

65.012.4 JOVETIĆ S. Merenje a
COBISS.SI-ID 12724764

19.
KOUZES, James M.
        The leadership challenge / James M. Kouzes, Barry Z. Posner. - 3rd ed., 1st pbk. ed. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2003, cop. 2002. - XXVIII, 458 str.

65.012.4 KOUZES J. Leadership 02
COBISS.SI-ID 1125335

20.
LEINBERGER, Paul
        The new individualists : the generation after the organization man / Paul Leinberger, Bruce Tucker. - New York : HarperCollins Publishers, 1991. - X, 454 str.

65.011.1 LEINBERGER P. New
COBISS.SI-ID 12719644

21.
        MEASURING organisational efficiency / [edited by] Francisco Parra-Luna and Eva Kasparova, in collaboration with Micael Frenck. - London : College Publications, 2014. - 174 str.

65.011.4 MEASURING
COBISS.SI-ID 12694044

22.
MOČNIK, Dijana
        Slovenska podjetja in družbena odgovornost : slovenski podjetniški observatorij 2016 / avtorice Dijana Močnik, Katja Crnogaj, Barbara Bradač Hojnik ; [urednika Miroslav Rebernik, Karin Širec]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017. - 143 str. - (Slovenski podjetniški observatorij)

doi: 10.18690/978-961-286-012-7

65.011.1 MOČNIK D. Slovenska 17
COBISS.SI-ID 90847489

23.
PATLER, Louis
        Tilt! : irreverent lessons for leading innovation in the new economy / Louis Patler. - Oxford : Capstone, 2000. - XVI, 271 str.

65.012.4 PATLER L. Tilt
COBISS.SI-ID 12718108

24.
ROSS, Gerald
        Toppling the pyramids : redefining the way companies are run / Gerald Ross, Michael Kay. - New York : Times Books, 1994. - 228 str.

65.012.4 ROSS G. Toppling
COBISS.SI-ID 12725276

25.
SANDBERG, Sheryl
        Lean in : women, work, and the will to lead / Sheryl Sandberg with Nell Scovell. - 1st. ed. - New York : Alfred A. Knopf, 2016. - 228 str.

65.011.1 SANDBERG S. Lean
COBISS.SI-ID 12682268

26.
STEINER, Gerald, 1967-
        Das Planetenmodell der kollaborativen Kreativität : Systemisch-kreatives Problemlösen für komplexe Herausforderungen / von Gerald Steiner. - Wiesbaden : Gabler Verlag, 2011. - XVII, 226 str.

65.012.4 STEINER G. Planetenmodell
COBISS.SI-ID 12692508

27.
        SUSTAINABLE logistics and strategic transportation planning / [edited by] Tomaž Kramberger, Vojko Potočan, Vesna Mia Ipavec. - Hershey : IGI Global, cop. 2016. - XVII, 511 str. - (Advances in logistics, operations, and management science book series (Print))

Dostopno tudi na: http://www.igi-global.com/book/sustainable-logistics-strategic-transportation-planning/141939 (Dostopno z geslom)

658.788 SUSTAINABLE
COBISS.SI-ID 512759869

28.
TOMAŽEVIČ, Nina, 1973-
        Družbena odgovornost in odličnost javne uprave / Nina Tomaževič. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za upravo, 2011. - XVIII, 319 str. - (Upravna misel)

35 TOMAŽEVIČ N. Družbena
COBISS.SI-ID 257379584

29.
VIZJAK, Andrej, 1965-
        (P)ostanite prvi na svetu : poslovni priročnik za slovenske podjetnike / Andrej Vizjak. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2017. - 208 str. - (Zbirka Manager)

65.012.4 VIZJAK A. Postanite
COBISS.SI-ID 288465152

30.
WALL, Stephen J.
        The new startegists : creating leaders at all levels / Stephen J. Wall, Shannon Rye Wall. - New York ... [et al.] : The Free Press, 1995

65.012.4 WALL S. New
COBISS.SI-ID 12717084

 


005.1 TEORIJE PODJETNIŠTVA


31.
DEPAMPHILIS, Donald M.
        Mergers, acquisitions, and other restructuring activities : an integrated approach to process, tools, cases, and solutions / Donald M. DePamphilis, Ph. D. - Eighth ed. - Amsterdam : Academic Press, 2015. - XXIV, 758 str.  
 
65.016 DEPAMPHILIS D. Mergers 15
COBISS.SI-ID 85294337

 


005.32 POSLOVNA PSIHOLOGIJA


32.
COVEY, Stephen R., 1932-2012
        [The eighth habit]
        The 8th habit : from effectiveness to greatness / Stephen R. Covey. - New York [etc.] : Free Press, cop. 2004. - XVI, 409 str.  

  65.013 COVEY S. Eighth 04
COBISS.SI-ID 12693276

 


005.57 POSLOVNO KOMUNICIRANJE


33.
MCNURLIN, Barbara Canning, 1944-
        Information systems management / McNurlin, Sprague, Bui. - 8th ed. - Harlow : Pearson, cop. 2014. - II, 505 str.

65.012.45 MCNURLIN B. Information 14
COBISS.SI-ID 12700444

 


02 KNJIŽNIČARSTVO


34.
WAKEFIELD, Michael
        Speed reading : dramatically increase your reading speed and comprehension over 300% overnight with these quick and easy hacks / Michael Wakefield. - [S. l.] : Golden Road Publishing, cop. 2016. - 106 str.

02 WAKEFIELD M. Speed
COBISS.SI-ID 12681244

 


03 LEKSIKONI. ENCIKLOPEDIJE. PRIROČNIKI


35.
        REAL-world decision making : an encyclopedia of behavioral economics / Morris Altman, editor. - Santa Barbara, California : Greenwood, 2015. - XXXI, 499 str.

Č 03:33 REAL-WORLD
COBISS.SI-ID 12685852

 


1 FILOZOFIJA


36.
LAVIN, Robi
        Platforma za trajnostni turizem in celostni razvoj območja Kalobje - Rifnik - Resevna / [avtor Robi Lavin ; ilustracije Karin Lavin ; fotografije Bogdan Rahten, Karin Lavin]. - Šentjur : Krajevna skupnost Šentjur - Rifnik, 2014. - 53 str.

71 LAVIN R. Platforma
COBISS.SI-ID 275054080

 


159.9 PSIHOLOGIJA


37.
CAREY, Benedict
        Kako se učimo : presenetljiva resnica o tem, kdaj, kje in zakaj se to zgodi / Benedict Carey ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 323 str. - (Zbirka Preobrazba)

159.9 CAREY B. Kako
COBISS.SI-ID 282934528

38.
KAHNEMAN, Daniel, 1934-
        Razmišljanje, hitro in počasno / Daniel Kahneman ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 710 str. - (Zbirka Angažirano)

159.9 KAHNEMAN D. Razmišljanje
COBISS.SI-ID 286504192

39.
LESTER, David
        Theories of personality : a systems approach / David Lester. - Washington ; Bristol ; London : Taylor & Francis, 1995. - XII, 179 str.

159.9 LESTER D. Theories
COBISS.SI-ID 58404096

40.
LEVITIN, Daniel J.
        A field guide to lies : critical thinking in the information age / Daniel J. Levitin. - New York : Dutton, cop. 2016. - XI, 292 str.

159.9 LEVITIN D. Field
COBISS.SI-ID 12682012

41.
LEVITIN, Daniel J.
        The organized mind : thinking straight in the age of information overload / Daniel J. Levitin. - New York : Dutton, 2016. - XXVI, 525 str.

159.9 LEVITIN D. Organized
COBISS.SI-ID 12683548

42.
TRUDEAU, Kevin
        Your wish Is your command : how to manifest your desires / Kevin Trudeau. - [New York] : Global Information Network, 2009?. - 14 optičnih diskov (CD-ROM-ov)

cdr 159.9 TRUDEAU K. Your
COBISS.SI-ID 12714780

 


2 VERSTVO


43.
        PROTESTANTIZEM včeraj, danes in jutri : zbornik [referatov mednarodnega simpozija, Radenci, 16.-17. 10. 2014] / uredila Franc Kuzmič in Polonca Šek Mertük ; [prevodi v angleščino Katja Časar, Sonja Cekova Stojanoska]. - Petanjci : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ; Murska Sobota : Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar ; Ljubljana : Znanstveno raziskovalni center SAZU : Prekmurska [i. e. Pomurska] akademsko znanstvena unija, 2015. - 391 str.

2 PROTESTANTIZEM
COBISS.SI-ID 85551617

 


316 SOCIOLOGIJA


44.
FRIEDMAN, Thomas L., 1953-
        Thank you for being late : an optimist's guide to thriving in the age of accelerations / Thomas L. Friedman. - 1st ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2016. - 486 str.

Vsebina: Part I: Reflecting. Thank you for being late ; Part II: Accelerating. What the hell happened in 2007? ; Moore's law ; The supernova ; The market ; Mother Nature ; Part III: Innovating. Just too damned fast ; Turning AI into IA ; Control vs. Kaos ; Mother Nature as political mentor ; Is God in cyberspace? ; Always looking for Minnesota ; You can go home again (and you should!) ; Part IV: Anchoring. From Minnesota to the world and back

316 FRIEDMAN T. Thank
COBISS.SI-ID 12683292

45.
KARA-Murza, Sergej G.
        Oblast manipulacije : kako elita jaha narod / Sergej G. Kara-Murza ; spremna beseda Andrej Lenarčič ; [prevod Vesna Kovjanić]. - 2. izd. - Ljubljana : UMco, 2016. - 461 str. - (Zbirka Preobrazba)

316.6 KARA S. Oblast
COBISS.SI-ID 280163072

46.
SLAUGHTER, Anne-Marie
        Unfinished business : women, men, work, family / Anne-Marie Slaughter. - New York : Random House, 2016. - 338 str.

316 SLAUGHTER A. Unfinished
COBISS.SI-ID 12683804

 


327 MEDNARODNA POLITIKA


47.
SELDON, Anthony, 1953-
        The foreign office : an illustrated history of the place and its people / Anthony Seldon ; with photographs by Kim Sayer. - London : HarperCollinsIllustrated, 2000. - 240 str.

32 SELDON A. Foreign
COBISS.SI-ID 12701212

48.
VIDMAJER, Saša
        Čas odraščanja : dvajset let slovenske zunanje politike / Saša Vidmajer ; [fotografije fotodokumentacija Dela ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 207 str. - (Zbirka Premiki)

32 VIDMAJER S. Čas
COBISS.SI-ID 260175360

 


33 GOSPODARSTVO


49.
        MICROECONOMICS 1 : problem sets with solutions / Polona Domadenik ... [et al.]. - Ljubljana : Faculty of Economics, 2016. - IV, 145 str.

330.101.542 MICROECONOMICS 1 a
COBISS.SI-ID 286602496

 


330.1 EKONOMIJA. POLITIČNA EKONOMIJA. KAPITAL


50.
ACEMOGLU, Daron
        Zakaj narodi propadajo : izvori moči, blaginje in revščine na različnih koncih sveta / Daron Acemoglu in James A. Robinson ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015. - 577 str. - (Zbirka Angažirano)

330.5 ACEMOGLU D. Zakaj
COBISS.SI-ID 281395456

51.
BLANCHARD, Olivier Jean
        Macroeconomics / Olivier Blanchard. - 7th ed., global ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2017. - 1 zv. (loč. pag.)

330.101.541 BLANCHARD O. Macroeconomics 17
COBISS.SI-ID 12713244

52.
BUTLER, Eamonn
        Zgoščeno Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija moralnih občutij / Eamonn Butler ; prevedel Niki Neubauer ; [izdajatelj] Inštitut Karantanija. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 [i. e.] 2016. - 79 str. - (Zbirka Izzivi svobode)

330.1 BUTLER E. Zgoščeno
COBISS.SI-ID 284648960

53.
        EKONOMSKA svoboda sveta : letno poročilo ... - [Slov. izd.]. - 2015-        . - Ljubljana : Visio institut ; Vancouver : Fraser institute, 2015-

Ima angl. izd.: Economic freedom of the world = ISSN 1482-471X. - Prevod dela: Economic freedom of the world ... annual report = ISSN 1482-471X
ISSN 2386-1010 = Ekonomska svoboda sveta

COBISS.SI-ID 281191680

54.
GLAS, Miroslav
        Ekonomija i politika tržišnog društva / Miroslav Glas, Bogomir Kovač, Zlatan Reić ; [prevodilac Edo Fičor ; uredio Bogomir Kovač]. - Ljubljana : Opcija ; Split : Ekonomski fakultet, 1991. - 447 str.

330.1 GLAS M. Ekonomija 91
COBISS.SI-ID 3179065

55.
HUBBARD, R. Glenn
        Macroeconomics / R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O'Brien. - 6th ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2017. - 1 zv. (loč. pag.)

330.101.541 HUBBARD G Macroeconomics
COBISS.SI-ID 12698396

56.
HUBBARD, R. Glenn
        Microeconomics / R. Glenn Hubbard, Anthony Patrick O'Brien. - 6th ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2017. - 1 zv. (loč. pag.)

330.101.542 HUBBARD G. Microeconomics
COBISS.SI-ID 12698140

57.
KEŠELJEVIĆ, Aleksandar
        Makroekonomija 1 : delovni zvezek / Aleksandar Kešeljević. - 2. dopolnjena in spremenjena izd. - V Ljubljani : Ekonomska fakulteta, 2016. - IV, 218 str. - (Vaje Ekonomske fakultete)

330.101.541 KEŠELJEVIĆ A. Makroekonomija 1 a
COBISS.SI-ID 286494976

58.
SEDLÁČEK, Tomáš, 1977-
        Ekonomija dobrega in zla : po sledeh človekovega spraševanja od Gilgameša do finančne krize / Tomáš Sedláček ; [spremna beseda Václav Havel ; ilustracije Milan Starý ; prevod Peter Kuhar, Niki Neubauer]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2015. - 353 str.

330.1 SEDLÁČEK T. Ekonomija
COBISS.SI-ID 281042432

 


330.34 EKONOMSKA RAST IN RAZVOJ


59.
        COMMON sense economics : what everyone should know about wealth and prosperity / James D. Gwartney ... [et al.]. - 3rd ed. - New York : St. Martin's Press, 2016. - IX, 261 str.

330.34 COMMON Sense
COBISS.SI-ID 12684060

60.
GOSTIŠA, Mato
        Ekonomska demokracija v 21. stoletju / Mato Gostiša. - 1. izd. - Kranj : ŠCID - Študijski center za industrijsko demokracijo, 2017. - 181 str.

330.34 GOSTIŠA M. Ekonomska
COBISS.SI-ID 287800832

61.
STRAŽIŠAR, Nina
        National accounts on the economic crisis in Slovenia / [authors Nina Stražišar, Borut Strnad, Peter Štemberger ; infographycs and pictures by Matjaž Erker ; caricatures by Marko Kočevar ; translated by Boris Panič]. - Ljubljana : Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2016. - 70 str. - (Collection Brochures)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/dokument/8886/national-accounts.pdf

330.5 STRAŽIŠAR N. National
COBISS.SI-ID 284196864

62.
        WHICH way to the economic freedom revolution? / edited by Tanja Porčnik. - Ljubljana : Visio Institut, 2016. - IV, 153 str. - (The visio journal ; št. 1)

330.34 WHICH Way a
COBISS.SI-ID 12686620

 


331.5 TRG DELOVNE SILE. ZAPOSLOVANJE


63.
GOLUBIČ, Alenka
        Primerjalna analiza regionalnih javnih zavodov za zaposlovanje v Evropski uniji = Comparative analysis of regional public employment services in the European Union : magistrsko delo / Alenka Golubič. - Maribor : [A. Golubič], 2016. - V, 63 str., VII str. pril.

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/Dokument.php?id=90306

Č M 1250
COBISS.SI-ID 12688668

 


336 FINANCE. JAVNE FINANCE. FISKALNA POLITIKA


64.
DAVČNO izobraževalni inštitut (Ljubljana). Sekcija davčnih svetovalcev
        Sekcija davčnih svetovalcev 2012 / [pripravil] Ivan Simič. - 1. izd. - Ljubljana : Davčno izobraževalni inštitut, 2012. - 115 str.

Č 336.2 DAVČNO Sekcija
COBISS.SI-ID 261429248

65.
DETTER, Dag, 1959-
        The public wealth of nations : how management of public assets can boost or bust economic growth / Dag Detter and Stefan Fölster. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - XIV, 230 str.

Vsebina: 1. What can public wealth do for you? ; 2. Don't bite the hand that feeds you: the cost of poor management ; 3. How poorly governed state-run businesses can ruin the economy and politics ; 4. The size and potential of public wealth ; 5. Politicians as consumer advocates instead of quasi-capitalists ; 6. Early attempts to reform governance of public wealth ; 7. Swedish pioneers: from active to "hands-off" governance ; 8. "Hands-on" but independent governance: the innovator from Singapore ; 9. Monetizing value improves democracy and yields ; 10. The transition to national wealth funds ; 11. Strategies for creating value ; 12. Lessons for future national wealth funds ; 13. We all want to build roads now, but can we afford it? ; 14. From decay to governance in the public interest

336.1 DETTER D. Public
COBISS.SI-ID 33775453

66.
KORDIĆ, Gordana
        Politike i režimi deviznih tečajeva / Gordana Kordić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2016. - 251 str.

336.74 KORDIĆ G. Politike
COBISS.SI-ID 12724508

 


336.7 BANČNIŠTVO. DENARNIŠTVO. TRG KAPITALA


67.
        CONTEMPORARY issues in bank financial management / edited by Simon Grima, Frank Bezzina. - 1st ed. - Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited, 2016. - XV, 231 str. - (Contemporary studies in economic and financial analysis ; vol. 97)

336.71 CONTEMPORARY Issues
COBISS.SI-ID 12700956

 


338.2 EKONOMSKA POLITIKA


68.
        FIVE years after June : the polish transformation : 1989-1994 / edited by Jan Winiecki ; [foreword by Norman Macrae ; translated by Roger Clarke]. - London : The Centre for research into communist economies, 1996. - VI, 138 str. - (New series ; 14)

338.2 FIVE
COBISS.SI-ID 62723840

 


338.48 TURIZEM


69.
        The ROUTLEDGE handbook of tourism and sustainability / edited by C. Michael Hall, Stefan Gössling and Daniel Scott. - London ; New York : Routledge, 2015. - XVII, 529 str. - (Routledge international handbooks)

338.48 ROUTLEDGE Tourism
COBISS.SI-ID 12684828

 


339.1 TRGOVINA. SPLOŠNA VPRAŠANJA


70.
LAZIBAT, Tonći, 1965-
        Terminska trgovina na robnim burzama / Tonći Lazibat, Tomislav Baković, Ivana Štulec. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2017. - 296 str.

339.13 LAZIBAT T. Terminska
COBISS.SI-ID 12692252

 


339.13 MARKETING. KONKURENCA. TRŽNE RAZISKAVE


71.
DUNKOVIĆ, Dario
        Zaštita potrošača i poslovno upravljanje / Dario Dunković. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2016. - XII, 197 str.

658.89 DUNKOVIĆ D. Zaštita
COBISS.SI-ID 12687900

 


339.5 MEDNARODNA TRGOVINA


72.
MATIĆ, Božo
        Poslovanje u vanjskoj trgovini / Božo Matić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2016. - X, 293 str.

339.54 MATIĆ B. Poslovanje
COBISS.SI-ID 12687644

73.
WILD, John J.
        International business : the challenges of globalization / John J. Wild, Kenneth L. Wild. - 8th ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2016. - 460 str.

339.9 WILD J. International 16
COBISS.SI-ID 12674844

 


339.7 MEDNARODNE FINANCE


74.
VIHAR, Nataša, 1979-
        Administrativne ovire v izbranih državah pri črpanju sredstev EU : magistrsko delo / Nataša Vihar. - Maribor : [N. Vihar], 2016. - 110 str.

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/Dokument.php?id=90481

Č M 1249
COBISS.SI-ID 12688412

 


339.9 SVETOVNO GOSPODARSTVO. MEDNARODNO GOSPODARSTVO


75.
ARROYO Pichardo, Graciela
        Metodología de las relaciones internacionales : nuevos contextos y nuevos actores : un estudio del cambio / Graciela Arroyo Pichardo. - México : Cenzontle, 2011. - 182 str.

339.9 ARROYO G. Metodología
COBISS.SI-ID 12693020

76.
BOVÉ, José, 1953-
        Bruselj v krempljih kapitala / José Bové v sodelovanju z Gillesom Luneaujem ; [prevod Špela Žakelj]. - Mengeš : Ciceron, 2016. - 289 str.

339.92 BOVÉ J. Bruselj
COBISS.SI-ID 286831872

77.
JUDT, Tony
        Velika iluzija? : razmislek o Evropi / Tony Judt ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015. - 143 str. - (Zbirka Angažirano)

339.92 JUDT T. Velika
COBISS.SI-ID 278683904

 


347.7 GOSPODARSKO PRAVO


78.
EISENHARDT, Ulrich
        Gesellschaftsrecht. 1, Recht der Personengesellschaften : mit Grundzügen des GmbH- und des Aktienrechts / von Ulrich Eisenhardt und Ulrich Wackerbarth. - 16., völlig neu bearb. Aufl. - Heidelberg : C. F. Müller, 2015. - XXVIII, 331 str. - (Jura auf den gebracht) (Schwerpunkte Pflichtfach)

347.74 EISENHARDT U. Gesellschaft
COBISS.SI-ID 12673564

79.
SCHWINTOWSKI, Hans-Peter
        Bank- und Kapitalmarktrecht / von Hans-Peter Schwintowski. - 4., neu bearbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 2016 . - XV, 230 str. - (Prüfe dein Wissen. Rechtsfälle in Frage und Antwort)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029168295&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1112673563/04 - Inhaltsverzeichnis

347.73 SCHWINTOWSKI H. Bank
COBISS.SI-ID 12686108

80.
TONNER, Martin
        Bankrecht / Martin Tonner, Thomas Krüger. - 2. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2016 . - 391 str. - (NomosLehrbuch)

347.73 TONNER M. Bankrecht
COBISS.SI-ID 12686364

81.
WACKERBARTH, Urlich
        Gesellschaftsrecht. 2, Recht der Kapitalgesellschaften : mit Bezügen zum Bilanz-, Insolvenz- und Kapitalmarktrecht / von Ulrich Wackerbarth und Ulrich Eisenhardt. - Heidelberg : C. F. Müller, 2013. - XXVII, 320 str.

347.74 WACKERBARTH U. Gesellschaft
COBISS.SI-ID 12674076

82.
ŽIVKO, Zoran, 1974-
        Korporativno pravna in upravljavska sprejemljivost zavarovanja odgovornosti članov organov vodenja in nadzora = Corporate law and governance admissibility of liability insurance for management and supervisory board's member's : magistrsko delo / Zoran Živko. - Maribor : [Z. Živko], 2016. - V, 63 str., VII str. pril.

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/Dokument.php?id=99292

Č MM 235
COBISS.SI-ID 12688924

 


35 JAVNA UPRAVA. NARODNA OBRAMBA


83.
DEBELJAK, Peter
        Demokratičnost odprte metode koordinacije / Peter Debeljak. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2016. - 293 str.

35 DEBELJAK P. Demokratičnost a
COBISS.SI-ID 286589696

 


378 VISOKO ŠOLSTVO


84.
KLEMENČIČ, Manja
        Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji / avtorici Manja Klemenčič in Alenka Flander ; [raziskovalna asistenca Mateja Žagar]. - Ponatis. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2014. - 184 str.

378 KLEMENČIČ M. Evalvacija
COBISS.SI-ID 272584192

85.
        PROJECT book : European and international master programme development in Eastern Europe 2013-2016 / editor in chef Hana Horak. - Zagreb : Faculty of Economics and Business, 2016. - III, 298 str.

378 PROJECT
COBISS.SI-ID 12691484

86.
        ROUTLEDGE handbook of higher education for sustainable development / edited by Matthias Barth ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2016. - XXIII, 479 str. - (Routledge international handbooks)

378 ROUTLEDGE Higher
COBISS.SI-ID 12684316

87.
TRIDESET
        30 godina Fakulteta organizacije i informatike : 1974.-2004. / [glavni i odgovorni urednik Milivoj Ređep]. - Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2004. - 231 str.

378 TRIDESET Godina
COBISS.SI-ID 12699164

 


50 NARAVA. OKOLJE


88.
        ROUTLEDGE international handbook of sustainable development / edited by Michael Redclift and Delsey Springett. - London ; New York : Routledge, 2015. - XXII, 447 str. - (Routledge international handbooks)

502 ROUTLEDGE Sustainable
COBISS.SI-ID 12684572

 


51 MATEMATIKA


89.
DOFF, Réne
        Risk management for insurers : risk control, economic capital and solvency II / by René Doff. - 3rd ed. - London : Risk Books, cop. 2015. - XI, 362. str.

368 DOFF R. Risk
COBISS.SI-ID 12674588

 


61 MEDICINA. GASILSTVO


90.
PROCTOR, Robert, 1954-
        Zlati holokavst : izvor cigaretne katastrofe in poziv k njeni odpravi : kako so proizvajalci cigaret ustvarili popoln stroj za zasvojenost in posledice kajenja napravili za "lanski sneg" / Robert N. Proctor ; prevedel Sandi Kodrič ; [spremna beseda in strokovni pregled, številčenje kazala Luka Šolmajer]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016. - 695 str. - (Zbirka Angažirano)

61 PROCTOR R. Zlati
COBISS.SI-ID 284676096

 


62 TEHNIKA. TELEKOMUNIKACIJE. KOMUNALA


91.
HERCOG, Drago
        Telekomunikacijska omrežja / Drago Hercog. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2013. - 423 str.

621.3 HERCOG D. Telekom.
COBISS.SI-ID 271049472

 


63 PREHRANA. GOZDARSTVO. ŽIVINOREJA


92.
SELF, Jonathan
        Honey's natural feeding handbook for dogs / Jonathan Self. - London : The Mammoth Publishing Company, 2012. - 160 str.

63 SELF J. Honey's
COBISS.SI-ID 12675868

 


657 KNJIGOVODSTVO. RAČUNOVODSTVO


93.
        ADVANCES in management accounting / edited by Marc J. Epstein, Mary A. Malina. - Bingley : Emerald, 2017. - XVII, 242 str. - (Advances in management accounting ; vol. 27)

657.1 ADVANCES
COBISS.SI-ID 12689180

94.
BAJRA, Ujkan
        The effect of corporate governance quality and alternative regulatory policies on earnings management : evidence from European companies crosslisted in the U.S.A. : doctoral dissertation / Ujkan Bajra. - Ljubljana : [U. Bajra], 2016. - III, 100, 23 str.

Č DDB 65
COBISS.SI-ID 23587302

95.
DUTTA, Saurav K., 1963-
        Statistical techniques for forensic accounting : understanding the theory and application of data analysis / Saurav K. Dutta. - Upper Saddle River, N. J. : FT Press, 2013. - XVX, 262 pages

Vsebina: Introduction : the challenges in forensic accounting ; Legislation, regulation and guidance impacting forensic accounting ; Preventive measures : corporate governance and internal controls ; Detection of fraud : shared responsibility ; Data mining ; Transitioning to evidence ; Discrete probability distributions ; Continuous probability distributions ; Sampling theory and techniques ; Statistical inference from sample information ; Determining sample size ; Regression and correlation

657.3 DUTTA S. Statistical
COBISS.SI-ID 1024225613

96.
        INTERNAL auditing : assurance & advisory services / Kurt F. Reding ... [et al.]. - Altomonte Springs : The Institute of Internal Auditors, The IIA Research Foundation, cop. 2013. - 1 zv. (loč. pag.)

657.6 INTERNAL Auditing
COBISS.SI-ID 12677404

97.
MILLER-Nobles, Tracie
        Horngren's financial & managerial accounting : the financial chapters / Tracie Miller-Nobles; Brenda Mattison; Ella Mae Matsumura. - 5. ed., global ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2016. - 988 str.

657.1 MILLER T. Horngren's fin.
COBISS.SI-ID 12671772

98.
MILLER-Nobles, Tracie
        Horngren's financial & managerial accounting : the managerial chapters / Tracie Miller-Nobles; Brenda Mattison; Ella Mae Matsumura. - 5. ed., global ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2016. - 891 str.

657.1 MILLER T. Horngren's man.
COBISS.SI-ID 12670236

99.
SCOTT, William Robert, 1931-
        Financial accounting theory / William R. Scott. - 7th ed. - Toronto : Pearson, 2014. - XVI, 608 str.

657.1 SCOTT W. Financial 14
COBISS.SI-ID 12714012

100.
ŠUSTER, Barbara
        Razvoj stroškovnega modela obratovanja čistilne naprave za komunalne odpadne vode = Cost model development for municipal waste water treatment plant operations : magistrsko delo / Barbara Šuster. - Maribor : [B. Šuster], 2016. - V, 77 str., 32 str. pril.

Dostopno tudi na: http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=91118

Č M 1251
COBISS.SI-ID 12725532

101.
WRIGHT, Rick A.
        The internal auditor's guide to risk assessment / Rick A. Wright. - Alamonte Springs : The Institute of Internal Auditors Research Foundation, cop. 2013. - XVI, 167 str.

657.6 WRIGHT R. Internal
COBISS.SI-ID 12678172

 


658.3 KADROVSKI MANAGEMENT


102.
        ADVANCED management and leadership practice / Vlado Dimovski ... [et al.] ; editor Sandra Penger ; translation Erica Johnson Debeljak. - Essex : Pearson education limited, cop. 2017. - XIII, 166 str.

65.012.4 ADVANCED Management
COBISS.SI-ID 23310566

 


658.8 PRODAJA


103.
        PERSPEKTIVE trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : [zbornik međunarodne znanstvene konferencije, Zagreb, 23. i 24. studeni 2016. godine] = Trade perspectives 2016 : saftey, security, privacy and loyalty : [proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, 23th and 24th November 2016] / urednici, editors Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2016. - X, 44 str.

Dostopno tudi na: http://www.efzg.unizg.hr/tp-proc (polna besedila prispevkov)

658.8 PERSPEKTIVE 16
COBISS.SI-ID 12688156

 


659.2 POSLOVNE INFORMACIJE


104.
SPREMIĆ, Mario
        Digitalna transformacija poslovanja / Mario Spremić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 2017. - 243 str.

65.012.45 SPREMIĆ M. Digitalna
COBISS.SI-ID 12703260

 


711 REGIONALNO PLANIRANJE. URBANIZEM


105.
FERLEŽ, Jerneja
        Stanovati v Mariboru : etnološki oris / Jerneja Ferlež ; [translation into English Katja Plemenitaš ; Übersetzung ins Deutsche Ksenija Vidic]. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl, 2009. - 335 str.

39 FERLEŽ J. Stanovati
COBISS.SI-ID 62137601

 


81 JEZIKOSLOVJE


106.
        BOOMS and busts : an encyclopedia of economic history from Tulipmania of the 1630s to the global financial crisis of the 21st century / James Ciment, editor. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - 3 zv.

Vsebina: Vol. 1: [A-F]. ; Vol. 2. [G-Q] ; Vol. 3: [R-Z]

Č 03:33 BOOMS
COBISS.SI-ID 12682780

107.
        DAF im Unternehmen A1/A2. Medienpaket ; 4 Audio-CDs + DVD. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2016. - 5 optičnih diskov (1 DVD, 4 CD-ROM-i)

cd 803 DAF Unterneh.A1/A2 dvd 803 DAF Unterneh.A1/A2
COBISS.SI-ID 12681756

108.
PAVLIN-Povodnik, Marta
        Oblikoslovje. Priročnik z vajami / Marta Pavlin. - Prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Jutro, 2004. - 271 str. - (Zbirka Moj jezik)

801.1 PAVLIN M. Oblikoslovje
COBISS.SI-ID 126003968

109.
PAVLIN-Povodnik, Marta
        Skladnja. Priročnik z vajami / Marta Pavlin. - Prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Jutro, 2011. - 208 str. - (Zbirka Moj jezik)

801.1 PAVLIN M. Skladnja
COBISS.SI-ID 366332

110.
SKAZA, Jože
        Pravopis. Priročnik z vajami / Jože Skaza. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Jutro, 2011. - 180 str. - (Moj jezik)

801.1 SKAZA J. Pravopis 11
COBISS.SI-ID 366588

 


82 KNJIŽEVNOST


111.
        OB Muri in daleč čez : korespondenca dr. Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki / [pripravil] Mirko Munda ; [fotografije dreves iz Vrta spominov in tovarištva so iz arhiva Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija]. - Murska Sobota : Franc-Franc : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2011. - 415 str. - (Knjižna zbirka Sopotja)

82 OB MURI
COBISS.SI-ID 67614977

112.
SQUIRES, Claire
        Trženje literature : ustvarjanje sodobne književnosti v Veliki Britaniji / Claire Squires ; prevedla Tanja Ahlin. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010. - 286 str. - (Zbirka Bralna znamenja)

655 SQUIRES C. Trženje
COBISS.SI-ID 252671744

 


91 GEOGRAFIJA


113.
BAXTER, Colin, 1954-
        Portrait of Scotland / photographs by Colin Baxter. - Reprinted. - Edinburgh : Lomond Books, 2003. - 96 str.

913 BAXTER C. Portrait
COBISS.SI-ID 12700700

114.
KRSTIĆ, Boško
        Subotica / Boško Krstić ; [fotografije Ištvan Baš ... [et al.] ; prevod na engleski Matija Štefko, na mađarski Jožef Sabo ; karte Irena Horvat]. - 4. izd. - Subotica : JP Palić-Ludaš : B. Krstić, 2004. - 156 str.

908 KRSTIĆ B. Subotica
COBISS.SI-ID 192546567

115.
MOHOLDT, Bjørn
        Norway : atmosphere and impressions / written by Bjørn Moholdt. - English ed. - Oslo : Terrascope, [200-?]. - 111 str.

908 MOHOLDT B. Norway
COBISS.SI-ID 12696348

116.
PURKARTHOFER, Bettina
        The golden book of Graz / Bettina Purkarthofer ; [translated by Andrea Kraus and Mark Miscovich]. - English ed. - Vienna ; Graz : Styria Pichler, cop. 2003. - 127 str.

908 PURKARTHOFER B. Golden
COBISS.SI-ID 126339840

117.
        UK 2004 : the official yearbook of Great Britain and Nothern Ireland / prepared by the Office for National Statistics. - London : The Stationery Office, cop. 2003. - VI, 522 str. - (National Statistics)

Č 91 UK 2004
COBISS.SI-ID 12696604

 


92 BIOGRAFIJE


118.
KETIŠ, Ivan
        V mojem slogu / Ivan Ketiš. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2014. - 239 str. - (Frontier ; 077)

929 KETIŠ I. V mojem
COBISS.SI-ID 78389505

119.
KETIŠ, Ivan
        Živeti v Mariboru in sanjati o vesolju / Ivan Ketiš. - Maribor : Kulturni center, 2015. - 377 str.

929 KETIŠ I. Živeti
COBISS.SI-ID 82781185

120.
        REMEMBERING Jim Grant : champion for children / [editors Robert Cohen, Paul Hoeffel, Phil Harris]. - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD) University for Peace established]by the United Nations, 2016. - 149 str.

929 REMEMBERING
COBISS.SI-ID 226541580

121.
ŽUNEC, Branko, 1953-
        Ne-vidna univerza : doktorji znanosti iz sveta ob Muri / Branko Žunec. - Petanjci : Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ; Murska Sobota : Pomurska akademsko znanstvena unija, 2016. - 192 str.

378 ŽUNEC B. Ne-vidna 16
COBISS.SI-ID 87414785

 


93/94 ZGODOVINA


122.
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Zakaj je Slovenija postala samostojna država : pogumen skok v prihodnost / Milan Balažic. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2016. - 567 str.

94 BALAŽIC M. Zakaj
COBISS.SI-ID 284797696

123.
        FRAMSKO : zgodovina Frama z okolico. - Rače : Občina Rače-Fram, 2013-. - Zv. <1->

Dosedanja vsebina:
1 / [urednica Vlasta Stavbar ; slikovno gradivo Maksimiljan Berglez ... et al.]. - 2013 ([Maribor] : Evrografis). - 302 str. : ilustr. ; 29 cm. - 1.000 izv. - Bibliografija pri dveh prispevkih in na dnu str.

908 FRAMSKO
COBISS.SI-ID 74997249