Obvestila Kariernega centra

,  Obvestila Kariernega centra ustvaril/-a Nataša Dreu

,  Obvestila Kariernega centra ustvaril/-a Nataša Dreu

​Več o poročilu najdete na: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/948&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

,  Obvestila Kariernega centra ustvaril/-a Nataša Dreu

​Iz pregleda prijavljenih prostih delovnih mest in pregleda registrirano brezposelnih oseb ugotavljamo, da so v času pred zaostrenimi pogoji...

,  Obvestila Kariernega centra ustvaril/-a Nataša Dreu