Razvoj elektrodistribucijskega sistema Slovenije na poti v nizkoogljično družbo in pomen aktivnega sodelovanja deležnikov v elektrodistribuciji

Kategorija: Alumni

Od: 15 april 2019 ob 14:00

Do: 15 april 2019 ob 14:45

S2.1, Razlagova 14

Katedra za tehnologijo in podjetniško varstvo okolja

matjaz.denac@um.si

V okviru predmeta Okoljski management (BU) bomo gostili dva vabljena predavatelja iz družbe SODO d.o.o., sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo. Predavanje bosta izvedla direktor tehniškega sektorja SODO d.o.o. Vladimir Mauko  in vodja projektov mag. Milena Delčnjak. 

Predavatelja bosta predstavila ključne dejavnike za razvoj slovenskega distribucijskega sistema električne energije in aktivnosti povezanih distribucijskih družb pri prehodu v nizkoogljično družbo. Vladimir Mauko bo podrobneje predstavil vsebino nedavno sprejetega  deset-letnega razvojnega načrta za obdobje 2019 – 2028, mag. Milena Delčnjak pa bo predstavila prizadevanja distribucijskega operaterja SODO pri spodbujanju vseh odjemalcev električne energije v Sloveniji k njihovi aktivni vlogi pri varčevanju z električno energijo. Predstavila bo tudi mednarodni, slovensko-japonski projekt NEDO, ki v Sloveniji poteka od leta 2017 in ga izvajajo nekatera elektrodistribucijska podjetja in sistemski operater ELES. Vladimir Mauko pa bo še predstavil najbolje ocenjen čezmejni projekt v okviru evropskega programa CEF. Uspešno ga izvajajo štirje elektrooperaterji, slovenska ELES in SODO ter hrvaška HOPS in HEP ODS, namenjen pa je skupnemu angažmaju pri vključevanju razpršenih proizvodnih virov v obratovanje in izravnavanje elektroenergetskih sistemov Slovenije in Hrvaške.

Vljudno vabljeni!

Nazaj na dogodke