WTO v času trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko

Kategorija: Alumni

Od: 25 marec 2019 ob 11:00

Do: 25 marec 2019 ob 12:30

S2 (Razlagova 20)

Katedra za mednarodno ekonomijo in poslovanje

klavdij.logozar@um.si

Mag. Janez Rogelj je strokovnjak za mednarodne sporazume, ki jih je ratificirala Slovenija in na Ekonomsko-poslovni fakulteti pripravlja doktorsko disertacijo s področja mednarodne ekonomije. Zaposlen je na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in tehnologijo, kjer je med drugim odgovoren za mednarodno sodelovanje in aktivnosti Slovenije v UNIDO (Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj). 

Tema predavanja je trenutno zelo aktualna, vsebina predavanja bo zajemala razloge za ustanovitev Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in predstavitev temeljnih sporazumov GATT in GATS. Posebna pozornost bo posvečena carinski vojni med ZDA in Kitajsko z vidika obstoja WTO in njenega vpliva na globalne gospodarske razmere.

Nazaj na dogodke