Vloga kulture, etike in verodostojnosti pri upravljanju in vodenju podjetja

Kategorija: Alumni

Od: 22 oktober 2018 ob 08:00

Do: 22 oktober 2018 ob 09:30

P1.4, Razlagova 14

Katedra za strateški management in politiko podjetja

tjasa.strukelj@um.si

Na Ekonomsko-poslovni fakulteti je v ponedeljek, 22. oktobra 2018 ob 08:00 uri doc. dr. Tjaša Štrukelj v predavalnici P1.4 izvedla tri ure predavanj z naslovom Vloga kulture, etike in verodostojnosti pri upravljanju in vodenju podjetja. 

Dr. Tjaša Štrukelj je docentka za področje Upravljanje in strateški management na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF), Katedra za strateški management in politiko podjetja. Je (so)avtorica člankov v različnih (inter)nacionalnih monografijah, konferencah in revijah (http://www.cobiss.si/, 16338). Na predavanjih z naslovom Vloga kulture, etike in verodostojnosti pri upravljanju in vodenju podjetja je pojasnila kako razumeti vlogo kulture, etike in verodostojnosti pri upravljanju in vodenju podjetja. V MER-ovem modelu integralnega managementa, iz katerega je izhajala, so kultura, etika in verodostojnost podjetja obravnavani kot eden od ključnih dejavnikov za uspešnost podjetja. Pojasnjevala jih je na mnogih primerih iz prakse, še posebej natančno na primeru podjetja Faber-Castell in Steklarna Hrastnik. Študentje so pri izvedbi predavanj tvorno sodelovali in tako pridobili mnoge vpoglede v preučevano tematiko (slika). 

Nazaj na dogodke