Prihodnost optimizacije portfelja

Kategorija: Alumni

Od: 25 maj 2017 ob 14:00

Do: 25 maj 2017 ob 15:30

S5, Razlagova 20

Katedra za kvantitativne ekonomske analize

alenka.kavkler@um.si

Petra Lesjak je pomočnica direktorja naložbenega sektorja v KD Skladih ter nosilka certifikata CFA. Predavala bo o oblikovanju portfelja ter razložila, kaj je pri tem potrebno upoštevati in kakšni so pričakovani trendi v prihodnosti. Predstavila bo tudi uporabo izvedenih finančnih instrumentov za doseganje želene izpostavljenosti ter varovanje portfelja. Med prisotne študente, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanja iz snovi predavanja, bo predavateljica razdelila nekaj vrednostnih bonov za vlaganje v KD sklade v višini 30 EUR.

Vljudno vabljeni!

Nazaj na dogodke