Izzivi obvladovanja kompleksnega multiprojektnega okolja v velikem podjetju – primer Telekom Slovenije

Kategorija: Alumni

Od: 24 april 2017 ob 11:00

Do: 24 april 2017 ob 12:30

PB (Razlagova 20)

Katedra za splošni management in organizacijo

igor.vrecko@um.si

Management skorajda vseh srednje velikih in velikih podjetij v Sloveniji, in tudi sicer v svetu, se v aktualnem dinamičnem poslovnem okolju sooča s skupnimi izzivi:

  1. kako kar najbolj smiselno povezati vse bolj kompleksno okolje izvajanja (internih) projektov podjetja z ostalimi procesi, ki se izvajajo v okviru temeljne oziroma osnovne dejavnosti podjetja;
  2. kako kar najbolj racionalno, korektno in enakomerno vključiti razpoložljive vire podjetja (predvsem zaposlene) v projekte,
  3. kako upoštevati hitro spreminjanje poslovnega okolja ob snovanju, predvsem pa v izvajanju projektov v podjetjih.

O tem, kako se s temi izzivi spopadajo v Telekomu Slovenije, velikem slovenskem podjetju, delujoče na še posebej dinamičnem področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, bo govoril mag. Matjaž Madžarac iz projektne pisarne Telekoma Slovenije, sicer pa tudi podpredsednik Slovenskega združenja za projektni management in prepoznaven slovenski strokovnjak na področju projektnega managementa.

Nazaj na dogodke