Milena Kosi, univ. dipl. ekon., pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij: Praksa ocenjevanja vrednosti podjetij

Kategorija: Alumni

Od: 12 januar 2016 ob 09:00

Do: 12 januar 2016 ob 10:30

P1.5 (Razlagova 14)

Katedra za računovodstvo in revizijo

bojana.korosec@um.si

Milena Kosi, univ. dipl. ekon., je diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima veliko let bogatih delovnih izkušenj, ki se zadnjih 16 let v veliki meri nanašajo na vrednotenje podjetij. Na tem področju je delovala 4 leta v okviru revizijske družbe KPMG, zadnjih 12 let pa je zaposlena kot direktorica v lastnem podjetju M.Kabinet, d.o.o, ki se ukvarja z ocenjevanjem vrednosti podjetij, skrbnimi pregledi poslovanja, finančnim svetovanjem, sodnim izvedenstvom na področju financ in vrednotenja podjetij, izdelavo poslovnih in investicijskih načrtov in oceno investicijskih programov za banke. Je imetnica licence pooblaščene ocenjevalke vrednosti podjetij, pridobljene v okviru Slovenskega inštituta za revizijo (od 2002) in naziva akreditirane višje ocenjevalke pri Ameriškem združenju ocenjevalcev (od 2009) ter tudi sodna izvedenka za ekonomijo – smer finance in vrednotenje podjetij (od 2007) in članica združenja certificiranih preiskovalcev prevar (Association of Certified Fraud Examiners). Od leta 2013 je gostujoča predavateljica na EPF pri predmetu Vrednotenje podjetij v okviru bolonjskega magistrskega študija, kot predavateljica pa je vključena tudi v strokovne izobraževalne programe Slovenskega inštituta za revizijo.

V svojem predavanju bo ga. Milena Kosi skozi proces ocenjevalčevega dela predstavila prakso in problematiko ocenjevanje vrednosti podjetij. 

Nazaj na dogodke