Doc. dr. Igor Todorović: Characteristics of corporate Governance in BiH

Kategorija: Družbena odgovornost

Od: 26 november 2015 ob 11:00

Do: 26 november 2015 ob 12:30

P1.4 (Razlagova 14)

Katedra za strat. manag. in politiko podjetja

mojca.duh@um.si

Predavanje doc. dr. Igorja Todorovića na temo »Značilnosti upravljanja podjetij v Bosni in Hercegovini« / »Characteristics of Corporate Governance in BiH«, ki je bilo v četrtek, 26. 11. 2015 ob 11:00 uri v predavalnici P1.4

Katedra za strateški management in politiko podjetja je v okviru programa CEEPUS obiskal doc. dr. Igor Todorović iz Ekonomske fakultete Univerze v Banja Luki. V času svojega obiska je predaval študentom naše fakultete. Eno od predavanj je bilo namenjeno študentom 3. letnika univerzitetnega bolonjskega programa in članom Alumni EPF. Predavanje z naslovom »Značilnosti upravljanja podjetij v Bosni in Hercegovini« je doc. dr. Igor Todorović izvedel v četrtek, 26. 11. 2015 v predavalnici P1.4. Predavanje in razprava je potekala v angleščini. Polna predavalnica poslušalcev dokazuje, da je tema upravljanja podjetij danes izredno aktualna. Predavatelj je v prvem delu predavanj pojasnil teoretična izhodišča upravljanja podjetij in pri tem izpostavil agentski problem. Nadaljeval je z obravnavo OECD načel na področju upravljanja podjetij, izpostavil nekatere prednosti dobrega upravljanja in se še posebej posvetil dejavnikom, ki vplivajo na izboljšanje prakse na področju upravljanja podjetij. Drugi del predavanj je bil posvečen posebnostim na področju upravljanja podjetij v Bosni in Hercegovini. Kot izhodišče za razumevanje tovrstnih posebnosti je predstavil vojno (po razpadu Jugoslavije) in povojno obdobje s privatizacijo, tranzicijo in liberalizacijo trga. S pojasnitvijo zakonskih in institucionalnih okvirjev upravljanja podjetij ter primerjavo s Slovenijo je poslušalcem podal poglobljeni vpogled v problematiko upravljanja podjetij v Bosni in Hercegovini, z navajanjem številnih primerov pa tudi pojasnil ovire s katerimi se soočajo domači in tuji vlagatelji. Predavanje je zaključil s predstavitvijo rezultatov raziskav o upravljanju podjetij, ki jih izvaja borza v Banja Luki.

Pripravila:
red. prof. dr. Mojca Duh,
predstojnica Katedre za strateški management in politiko podjetij

Nazaj na dogodke