Alumni

Naši diplomanti, ki z diplomo EPF že uspešno gradijo svojo strokovno kariero, se združujejo v klubu Alumni EPF. Klub predstavlja strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in generacij, ki so svoje znanje plemenitili s študijem na EPF. Na ta način utrjujemo stike med diplomanti in fakulteto ter poglabljamo sodelovanje z gospodarstvom ali drugimi družbenimi ustanovami. Namen teh povezav je doseganje obojestranskih profesionalnih in osebnih koristi pri izmenjavi znanja inizkušenj.

Fakulteta zato bolje razume stvarna vprašanja gospodarske in družbene prakse, kar nam je med drugim omogočilo tudi kakovostnejšo oblikovanje novih študijskih programov za nove generacije študentov. Mnogi člani alumnija so zaposleni na pomembnih menedžerskih položajih v javnih in zasebnih organizacijah v Sloveniji in tujini.

Povezava Spletni naslov
Prijava v spletni Alumni in včlanitev v Alumni UM https://aips.um.si/Alumni/Default.aspx
Alumni UM http://kc.um.si/alumni/alumni-klub
IT storitve za diplomante https://it.um.si/diplomanti/Strani/default.aspx