Sodelavci

Sodelavci, ki skrbijo za nemoteno, kvalitetno in uspešno delovanje izpitnega centra: 

doc. dr. Simona Sternad Zabukovšek, vodja izpitnega centra
02 22 90 248 

mag. Zdenko Deželak, vodja izpitnega centra
02 22 90 354 

Irena Šišovska, mag. ekon. in posl. ved
02 22 90 242