Uspešen primer: Slovenian University Prepares Graduates for International Job Market with Microsoft Office Skills

Mednarodno podjetje Certiport, ki za Microsoft organizira preverjanja v okviru Microsoftovega progama mednarodnih certifikatov Microsoft Office Specialist (MOS) je v svoji zbirki uspešnih primerov objavilo tudi uspešen primer Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF) z naslovom »Slovenian University Prepares Graduates for International Job Market with Microsoft Office Skills«. Primer Ekonomsko poslovne fakultete je prvi uspešen primer iz Evrope.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor (EPF) si prizadeva svojim študentom zagotoviti čim bolj uporabna znanja za začetek uspešne strokovne kariere. V informacijski družbi, v kateri se nahajamo, je uporaba računalnika in pripomočkov postala nuja. V usmeritev E-poslovanje (BU, BM) je vključenih več usmeritvenih predmetov, pri katerih študente učimo najnovejših tehnoloških veščin, ki so v večji meri prisotne na slovenskem in globalnem trgu, med njimi tudi Microsoftovih pripomočkov. Eden od pomembnejših ciljev usmeritve je, da v okviru posameznih predmetov študenti pridobijo potrebna znanja, da uspešno opravijo preverjanja za pridobitev mednarodnih certifikatov MOS. Za dosego tega cilja smo leta 2007 postali člani združenja Microsoft IT Academy in še istega leta tudi uradni Microsoftov izpitni center (Microsoft Certified Exam Provider). Do danes smo še vedno edina slovenska fakulteta, ki svojim študentom ponuja možnost mednarodnega certificiranja znanja o Microsoftovih pripomočkih po posebnih cenah za študente. Po mnenju naših študentov in diplomantov jim mednarodni certifikati MOS omogočajo boljše možnosti za zaposlitev tako v Sloveniji kot v tujini.

Spletno mesto usmeritve e-poslovanje (BU, BM) – e-poslovanje.epf.uni-mb.si

EPF se je dogovorila, da lahko preverjanja za pridobitev mednarodnih certifikatov MOS, po cenah za študente, opravljajo v Izpitnem centru EPF tudi ostali študentje in zaposleni Univerze v Mariboru.

Microsoftov certificiran izpitni center EPF: ic.epf.uni-mb.si