Certificiranje na EPF

Že ob pričetku izvajanja novih usmeritev Elektronskega poslovanje (UN) ter Managementa informatike in elektronskega poslovanja (MAG) v letu 2006 smo sodelavci smeri želeli študentom ponuditi več koristnih vsebin in praktičnih izkušenj kot so jih bili deležni do tedaj. Poznavanje pisarniških pripomočkov iz družine Microsoft Office velja že vrsto let za osnovno spretnost, ki jo mora obvladati vsak ekonomist, zato smo se odločili, da študentom ponudimo poglobljeno poznavanje tovrstnih pripomočkov. Ob tem smo pričeli tudi aktivnosti za vzpostavitev pooblaščenega izpitnega centra, kjer bi ponujali našim študentom možnost pridobitve mednarodno priznanih certifikatov za pripomočke Microsoft Office ter Microsoft Windows.

Izpitni center Certiport

V letu 2007 smo s podjetjem Certiport, ki za Microsoft izvaja certificiranje pripomočkov Microsoft Office, podpisali pogodbo in s tem pridobili status pooblaščenega Microsoft izpitnega centra (Micorsoft Certified Exam Provider). Ker gre za eksterne, mednarodno veljavne certifikate, so študentje usmeritve hitro prepoznali dodano vrednost pridobitve teh certifikatov ter tako v velikem številu pričeli s certificiranjem. 

V izpitnem centru smo tako do sedaj podelili preko 400 certifikatov za pripomočke iz družine Microsoft Office 2007, s študijskim letom 2010/11 smo pričeli ponujati tudi certificiranje iz pripomočkov Microsoft Office 2010, s študijskim letom 2013/14 smo v ponudbo vključili certificiranje Microsot Office 2013.

Druge možnosti certificiranja

Poleg pisarniških pripomočkov se v zadnjih letih kaže trend, da je potrebno za učinkovito delo v poslovnem okolju tudi poznavanje naprednih pripomočkov in informacijskih sistemov. V sodelovanju s številnimi partnerji usmeritve smo sodelavci usmeritve v predmete vključili tudi številne druge vsebine in vaje, kot so Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Visio, Microsoft Project … Ker smo hoteli tudi za te dodatne vsebine zagotoviti neodvisno preverjanje in možnost pridobitve certifikatov, smo se v prvem koraku povezali z Microsoftom Slovenija.

V sodelovanju z njimi smo za študente usmeritve Elektronsko poslovanje pripravili certifikat Poznavanje Microsoft Dynamics NAV. Certifikat lahko ekskluzivno pridobijo študentje usmeritve Elektronsko poslovanje, ki prestanejo preverjanje znanja. Nosilci tega certifikata izkazujejo visoko raven poznavanja informacijskih sistemov, kar so nam potrdili tudi partnerji usmeritve, ki so študentom nudili prakso, najboljšim pa tudi ponudili tudi možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Da bi zagotovili mednarodno primerljivost znanja naših študentov, smo v letu 2010 pričeli aktivnosti za vzpostavitev izpitnega centra Prometric, ki je s strani Microsoft-a pooblaščen za pridobivanje vseh preostalih Microsoft certifikatov (razen družine MS Office 2010 oz. MS Office 2013). Tako smo v mesecu juliju 2010 podpisali pogodbo in postali pooblaščen izpitni center Prometric, v katerem smo v študijskem letu 2010/11 pričeli ponujati številna certificiranja, med drugim MS Dynamics, MS Visio, MS Project in druge. Od leta 2015 naprej nudimo ta certificiranja v sodelovanju s partnerji.

Poslanstvo Ekonomsko-poslovne fakultete je v zagotavljanju vrhunskega znanja na področju ekonomije in poslovnih ved. Z vzpostavitvijo izpitnih centrov sledimo temu poslanstvu in našim študentom omogočamo boljše izhodišče ob prehodu na trg delovne sile.  

Izkoristite priložnost, pridružite se svojim kolegom, ki so že certificirani in si zagotovite boljši štartni položaj v svojo uspešno poslovno kariero.