Izbirni predmeti

Izbirni predmet 1

Predmet ECTS EJS MT MA MP PO PFB RD TU AoL - presojevalni obrazci
Analiza poslovnega odločanja 5 x x x x x x x x /
Finančna matematika 5 x x x x x x x x /
Management kakovosti 5 x x x x x x x x /
Okoljska ekonomika in okoljski management 5 x x x x x x x x /
Operacijske raziskave 5 x x x x x x x x /
Poslovna statistika II 5 x x x x x x x x /
Tehnologija in podjetniško varstvo okolja 5 x x x x x x x x /

Izbirni predmet 2

Predmet ECTS EJS MT MA MP PO PFB RD TU AoL - presojevalni obrazci
Financiranje in finančno upravljanje javnega sektorja 6 x x x x x /
Multiprojektno poslovanje 6 x x x x x x x /
Oblikovanje organizacije 6 x x x x x x x /
Izvedbeni marketing 6 x x x x x x x /
Prodaja 6 x x x x x x /
Izvozno trženje 6 x x x x x x x /
Mednarodno podjetniško poslovanje 6 x x x x x x x /
Korporacijsko podjetništvo 6 x x x x x x x /
Načrtovanje in ustanavljanje podjetja 6 x x x x x x /
Bančništvo 6 x x x x x x /
Denarno-finančni sistem 6 x x x x x /
Potovanja in počitniške destinacije 6 x x x x x x x /
Marketing za turizem in gostinstvo 6 x x x x x x x /
Vodenje malega in srednje velikega podjetja 6 x x x x x x x x /

Izbirni predmet strokovnega razvoja

Predmet ECTS EJS MT MA MP PO PFB RD TU AoL - presojevalni obrazci
Kultura in etika podjetja 6 x x x x x x x x /
Metode ustvarjalnega reševanja problemov 6 x x x x x x x x /
Organizacija strokovnega dela in upravljanja s časom 6 x x x x x x x x /
Računalniški pripomočki v poslovnem okolju 6 x x x x x x x x /
Tuji poslovni jezik I/II:
ANG II, NEM II
6 x x x x x x x x /
Tuji poslovni jezik II/I:
ANG I, NEM I
6 x x x x x x x x /
Poslovno komuniciranje 6 x x x x x x x x /
​Sodobni družbeni pojmi in procesi ​6 x​ ​x x​ x​ x​ ​x x​ ​x /

 

Študent lahko sam izbere do 10 % vsebin (18 ECTS) iz drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ali na drugih visokošolskih institucijah. Izbirne vsebine se priznavajo kot Izbirni predmet 2 in Izbirni predmet strokovnega razvoja (št. 17 v drugem in št. 26 v tretjem letniku).

Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje lahko zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra s pisnim soglasjem nosilca novo izbranega izbirnega predmeta ter podpisom nosilca prvotno izbranega predmeta (brez soglasja KŠZ). Sprejeto na Senatu EPF dne, 23. 9. 2011.

V spodaj zapisanih naborih izbirnih predmetov lahko nosilec predmeta sprejme študente, ki želijo menjati izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet in sicer: 
 

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje »Poslovna ekonomija«:

     Izbirni predmet 1

     Izbirni predmet 2

Obrazci