Strokovna praksa

Kontakt

Tajnica Uradne ure Službe za študentske in študijske zadeve

Anja Varnica

 Ponedeljek, sreda, četrtek, petek
 11.30 - 13.30

 Torek

9.00 - 10.00

13.30 - 14.30

 

Ustrezno mentorsko organizacijo in mesto za opravljanje praktičnega usposabljanja si izbere študent sam. Pri tem mora upoštevati izbrano usmeritev študija in predpisane vsebine glede primernega praktičnega usposabljanja na študijski usmeritvi, s tem pa mora tudi seznaniti potencialnega mentorja v mentorski organizaciji. Predpisane vsebine glede primernega praktičnega usposabljanja na študijski usmeritvi, v katero je vpisan študent, so zapisane v navodilih.
 
Prijavo za opravljanje praktičnega usposabljanja sestavljata Izjava mentorske organizacije, kjer bo študent opravljal praktično usposabljanje in Sporazum o praktičnem usposabljanju. Izjavo morata podpisati tudi mentor v izbrani mentorski organizaciji in mentor na fakulteti, ki je predstojnik usmeritve, na katero je študent vpisan.
 
Pri prijavi praktičnega usposabljanja v obliki strokovnih aktivnosti pri delu v organizacijah, društvih ali centrih (Karierni center EPF, Klub za marketing, Študentski svet, AIESEC, Klub študentov), pripravi in potrdi Izjavo in Program praktičnega usposabljanja mentor, ki je predstojnik usmeritve, na katero je študent vpisan.
 
Študent mora oddati Izjavo in izvod sporazuma v Oddelek za študentske in študijske zadeve (tajnici katedre) en mesec in hkrati najkasneje do 5. v mesecu pred opravljanjem praktičnega usposabljanja. Na podlagi prejete Izjave in izvoda sporazuma se izvede zavarovanje v času opravljanja obveznega praktičnega usposabljanja.


Obrazci