Računovodstvo, revizija in davščine

Vaša znanja bodo nujna za opravljanje strokovno zahtevnih del v različnih organizacijah na področjih računovodenja in revidiranja, opravljanja davčne dejavnosti, za opravljanje davčnosvetovalne dejavnosti v obliki samostojnega poklica oziroma poslovodnika ali lastnika poslovne osebe za opravljanje tovrstnih storitev drugim.

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Osnove poslovodnega računovodstva 6 /
Izbirni predmet 1 5 /
Stroškovno računovodstvo 6 /
Izbirni predmet 2 5 /
Statistika 5 Presojevalni obrazec
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Finančno računovodstvo 7 /
Davčno računovodstvo 7 /
Izbirni predmet 3 6 /
Izbirni predmet 4 7 /
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

3. Letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Poslovodno računovodstvo 2 6 /
Analiziranje računovodskih izkazov 6 /
Politika podjetja in strateški management 5 Presojevalni obrazec
Finančno upravljanje in vodenje podjetij 5 /
Izbirni predmet 5 5 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /

6. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Revidiranje 7 /
Izbirni predmet 6 7 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /
Smerni projekt - Računovodstvo, revizija in davščine 7 /
Diplomski projekt 6 /