Podjetništvo

S pridobljenimi znanji te usmeritve boste obvladali področje podjetništva, razvojno ter operativno vodenje srednjih in manjših podjetij, uresničevanje notranjega podjetništva, vodenje samostojnih podjetniških načrtov ter programov v večjih podjetjih, ustanavljanje lastnih ali za prevzem že utečenih družinskih podjetij.

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Raziskovanje marketinga 6 /
Izbirni predmet 1 5 /
Podjetništvo 6 /
Izbirni predmet 2 5 /
Statistika 5 Presojevalni obrazec
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Inovacijski management 7 /
Dinamično podjetništvo 7 /
Izbirni predmet 3 6 /
Izbirni predmet 4 7 /
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

3. Letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Upravljalna ekonomika 6 /
Finančno upravljanje in vodenje podjetij I 6 /
Politika podjetja in strateški management 5 Presojevalni obrazec
Korporacijsko podjetništvo 5 /
Izbirni predmet 5 5 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /

6. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Management mednarodnega trženja 7 /
Izbirni predmet 6 7 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /
Smerni projekt - Podjetništvo 7 /
Diplomski projekt 6 /