MARKETING

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Management nabave in oskrbnih verig 6 /
Izbirni predmet 1 5 /
Marketinški management izdelkov 6 /
Izbirni predmet 2 5 /
Statistika 5 Presojevalni obrazec
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

 4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Vedenje odjemalcev 7 /
Marketinške poti 7 /
Izbirni predmet 3 6 /
Izbirni predmet 4 7 /
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

3. Letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Marketinško komuniciranje 6 /
Raziskovanje marketinga 6 /
Politika podjetja in strateški management 5 Presojevalni obrazec
Management blagovnih znamk 5 /
Izbirni predmet 5 5 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /

6. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Management prodaje 7 /
Izbirni predmet 6 7 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /
Smerni projekt - Marketing 7 /
Diplomski projekt 6 /