Management in organizacija poslovanja

S pridobljenim znanjem boste nepogrešljivi pri oblikovanju organizacijskih rešitev in konceptov ter v managementu poslovnih procesov. Usposobljeni boste za analiziranje delovanja organizacij, oblikovanje organizacijskih sprememb, njihove strukture in delovanja ter za uporabo sodobne informacijske tehnologije v poslovnih procesih.

Kontakt

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Managementski koncepti 6 /
Izbirni predmet 1 5 /
Projektni management 6 /
Izbirni predmet 2 5 /
Statistika 5 Presojevalni obrazec
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Management človeških virov 7 /
Poslovna etika 7 /
Izbirni predmet 3 6 /
Izbirni predmet 4 7 /
Tuji poslovni jezik II (ANG), (NEM) 3 /

3. Letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Poslovni procesi 6 /
Management kakovosti 6 /
Politika podjetja in strateški management 5 Presojevalni obrazec
Organizacijsko vedenje 5 /
Izbirni predmet 5 5 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /

6. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Managerski informacijski sistemi 7 /
Izbirni predmet 6 7 /
Tuji poslovni jezik III (ANG), (NEM) 3 /
Smerni projekt - Management in organizacija poslovanja 7 /
Diplomski projekt 6 /