Izbirni predmeti

Izbirni predmet 1

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Managementski koncepti 6 x x x x x x x
Projektni management 6 x x x x x x x
Marketinški management izdelkov 6 x x x x x x x
Management nabave in oskrbnih verig 6 x x x x x x
Ekonomska analiza in politika 6 x x x x x x
Management dobavnih verig 6 x x x x x x x
Podjetništvo 6 x x x x x x x
Zavarovalništvo 6 x x x x x x
Celovite informacijske rešitve 6 x x x x x x x
Informacijski sistemi e-poslovanja 6 x x x x x x x
Denarništvo 6 x x x x x x x
Osnove poslovodnega računovodstva 6 x x x x x x

Izbirni predmet 2

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Makroekonomsko okolje EU 6 x x x x x x x x
Pravo EU 6 x x x x x x x x
Metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja 5 x x x x x x x x
Veščine komuniciranja 5 x x x x x x x x
Poslovna nemščina I - 2TJ 5 x x x x x x x x
Vodenje družinskega podjetja 5 x x x x x x x x
Teorija sistemov 5 x x x x x x x x
Poslovno pravo 5 x x x x x x x x
Podjetniško in davčno pravo 5 x x x x x x x x
​Osnove mednarodnega poslovanja in turizma ​5 ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x

Izbirni predmet 3

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Ekologija proizvodov 6 x x x x x x x x
Okoljski management 6 x x x x x x x x
Tehnološki management in varstvo okolja 6 x x x x x x x x
Vloga tehnologij v svetovnem razvoju 6 x x x x x x x x
Okoljska ekonomika 6 x x x x x x x x

Izbirni predmet 4

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Analiza odločanja 7 x x x x x x x x
Odločitveni modeli 7 x x x x x x x x
Poslovno finančna matematika 7 x x x x x x x x
Statistične poslovne raziskave 7 x x x x x x x x

Izbirni predmet 5

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Poslovni procesi 6 x x x x x x x
Management kakovosti 6 x x x x x x x
Raziskovanje marketinga 6 x x x x x x x
Management blagovnih znamk 5 x x x x x x x
Mednarodne poslovne finance 6 x x x x x x x
Mednarodno trženje 6 x x x x x x
Organizacijsko vedenje 5 x x x x x x x
Mednarodni turizem 5 x x x x x x x
Finančno upravljanje in vodenje podjetij I 6 x x x x x
Korporacijsko podjetništvo 5 x x x x x x x
Makroekonomija odprtega gospodarstva 6 x x x x x x x
Ekonometrija I 6 x x x x x x x
Management informatike 5 x x x x x x x
Marketinško komuniciranje 6 x x x x x x x
Obvladovanje tveganj 5 x x x x x x
Upravljalna ekonomika 6 x x x x x x
E-rešitve za management odnosov s strankami 6 x x x x x x x
Multimedija v poslovanju 6 x x x x x x x

Izbirni predmet 6

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Poslovna etika 7 x x x x x x x
Management človeških virov 7 x x x x x x
Management prodaje 7 x x x x x x x
Marketinške poti 7 x x x x x x x
Mednarodni ekonomski odnosi 7 x x x x x x x
Mednarodna ekonomika I 7 x x x x x x x
Mednarodna poslovna logistika 7 x x x x x x x
Management mednarodnega trženja 7 x x x x x x
Dinamično podjetništvo 7 x x x x x x x
Razvoj ekonomske misli 7 x x x x x x x
Proizvodnja in razdelitev dohodka 7 x x x x x x x
Analiza trga in cen 7 x x x x x x x
Managerski informacijski sistemi 7 x x x x x x
Finančni trgi 7 x x x x x x x
E-finance in e-bančništvo 7 x x x x x x x
Uvajanje celovitih informacijskih rešitev 7 x x x x x x x
Vedenje odjemalcev 7 x x x x x x x
Inovacijski management 7 x x x x x x x
Javne finance I 7 x x x x x x x
​Bančni management I ​7 ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x

Študent ne more izbrati obeh predmetov:

  • Mednarodno trženje (izbirni predmet 5) in Management mednarodnega trženja (izbirni predmet 6)

Študent lahko izbere do 10 % (18 ECTS) vsebin iz drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ali drugih visokošolskih institucijah. Izbirne vsebine se priznavajo kot Izbirni predmet 1 oz. Izbirna predmeta 5 in 6.
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=168 

 

Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent, vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje, zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna v semestru. V naborih izbirnih predmetov lahko študent menja izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet. Evidenco o zapolnitvi mest pri posameznem izbirnem predmetu vodi Služba za študentske in študijske zadeve, na osnovi kvot, ki jih obravnava komisija za študijske zadeve. Sprejeto na Senatu EPF dne, 20. 4. 2018.

Seznam predmetov v semestru, ko se predmet izvaja in prostih mest na dan objave, bo objavljen na spletni strani prvi dan pedagoškega procesa.

 

 

Obrazci