Izbirni predmeti

Izbirni predmet 1

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Managementski koncepti 6 x x x x x x x
Projektni management 6 x x x x x x x
Marketinški management izdelkov 6 x x x x x x x
Management nabave in oskrbnih verig 6 x x x x x x
Ekonomska analiza in politika 6 x x x x x x
Management dobavnih verig 6 x x x x x x x
Podjetništvo 6 x x x x x x x
Zavarovalništvo 6 x x x x x x
Celovite informacijske rešitve 6 x x x x x x x
Informacijski sistemi e-poslovanja 6 x x x x x x x
Denarništvo 6 x x x x x x x
Osnove poslovodnega računovodstva 6 x x x x x x

Izbirni predmet 2

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Makroekonomsko okolje EU 6 x x x x x x x x
Pravo EU 6 x x x x x x x x
Metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja 5 x x x x x x x x
Veščine komuniciranja 5 x x x x x x x x
Poslovna nemščina I - 2TJ 5 x x x x x x x x
Vodenje družinskega podjetja 5 x x x x x x x x
Teorija sistemov 5 x x x x x x x x
Poslovno pravo 5 x x x x x x x x
Podjetniško in davčno pravo 5 x x x x x x x x
​Osnove mednarodnega poslovanja in turizma ​5 ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x

Izbirni predmet 3

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Ekologija proizvodov 6 x x x x x x x x
Okoljski management 6 x x x x x x x x
Tehnološki management in varstvo okolja 6 x x x x x x x x
Vloga tehnologij v svetovnem razvoju 6 x x x x x x x x
Okoljska ekonomika 6 x x x x x x x x

Izbirni predmet 4

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Analiza odločanja 7 x x x x x x x x
Odločitveni modeli 7 x x x x x x x x
Poslovno finančna matematika 7 x x x x x x x x
Statistične poslovne raziskave 7 x x x x x x x x

Izbirni predmet 5

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Poslovni procesi 6 x x x x x x x
Management kakovosti 6 x x x x x x x
Raziskovanje marketinga 6 x x x x x x x
Management blagovnih znamk 5 x x x x x x x
Mednarodne poslovne finance 6 x x x x x x x
Mednarodno trženje 6 x x x x x x
Organizacijsko vedenje 5 x x x x x x x
Mednarodni turizem 5 x x x x x x x
Finančno upravljanje in vodenje podjetij I 6 x x x x x
Korporacijsko podjetništvo 5 x x x x x x x
Makroekonomija odprtega gospodarstva 6 x x x x x x x
Ekonometrija I 6 x x x x x x x
Management informatike 5 x x x x x x x
Marketinško komuniciranje 6 x x x x x x x
Obvladovanje tveganj 5 x x x x x x
Upravljalna ekonomika 6 x x x x x x
E-rešitve za management odnosov s strankami 6 x x x x x x x
Multimedija v poslovanju 6 x x x x x x x

Izbirni predmet 6

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR
Poslovna etika 7 x x x x x x x
Management človeških virov 7 x x x x x x
Management prodaje 7 x x x x x x x
Marketinške poti 7 x x x x x x x
Mednarodni ekonomski odnosi 7 x x x x x x x
Mednarodna ekonomika I 7 x x x x x x x
Mednarodna poslovna logistika 7 x x x x x x x
Management mednarodnega trženja 7 x x x x x x
Dinamično podjetništvo 7 x x x x x x x
Razvoj ekonomske misli 7 x x x x x x x
Proizvodnja in razdelitev dohodka 7 x x x x x x x
Analiza trga in cen 7 x x x x x x x
Managerski informacijski sistemi 7 x x x x x x
Finančni trgi 7 x x x x x x x
E-finance in e-bančništvo 7 x x x x x x x
Uvajanje celovitih informacijskih rešitev 7 x x x x x x x
Vedenje odjemalcev 7 x x x x x x x
Inovacijski management 7 x x x x x x x
Javne finance I 7 x x x x x x x
​Bančni management I ​7 ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x

Študent ne more izbrati obeh predmetov:

  • Mednarodno trženje (izbirni predmet 5) in Management mednarodnega trženja (izbirni predmet 6)

Študent lahko izbere do 10 % (18 ECTS) vsebin iz drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ali drugih visokošolskih institucijah. Izbirne vsebine se priznavajo kot Izbirni predmet 1 oz. Izbirna predmeta 5 in 6.
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=168 

 

Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje lahko zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra s pisnim soglasjem nosilca novo izbranega izbirnega predmeta ter podpisom nosilca prvotno izbranega predmeta (brez soglasja KŠZ). Sprejeto na Senatu EPF dne, 23. 9. 2011.

V spodaj zapisanih naborih izbirnih predmetov lahko nosilec predmeta sprejme študente, ki želijo menjati izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet in sicer: 
 

Univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«:
     Izbirni predmet 3
     Izbirni predmet 4
     Izbirni predmet 6

Obrazci