Izbirni predmeti

Izbirni predmet 1

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR AoL - presojevalni obrazci
Managementski koncepti 6 x x x x x x x /
Projektni management 6 x x x x x x x /
Marketinški management izdelkov 6 x x x x x x x /
Management nabave in oskrbnih verig 6 x x x x x x /
Ekonomska analiza in politika 6 x x x x x x /
Management dobavnih verig 6 x x x x x x x /
Podjetništvo 6 x x x x x x x /
Zavarovalništvo 6 x x x x x x /
Celovite informacijske rešitve 6 x x x x x x x /
Informacijski sistemi e-poslovanja 6 x x x x x x x /
Denarništvo 6 x x x x x x x /
Osnove poslovodnega računovodstva 6 x x x x x x /

Izbirni predmet 2

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR AoL - presojevalni obrazci
Makroekonomsko okolje EU 6 x x x x x x x x /
Pravo EU 6 x x x x x x x x /
Metode ustvarjalnega razmišljanja in odločanja 5 x x x x x x x x /
Veščine komuniciranja 5 x x x x x x x x /
Poslovna nemščina I - 2TJ 5 x x x x x x x x /
Vodenje družinskega podjetja 5 x x x x x x x x /
Teorija sistemov 5 x x x x x x x x /
Poslovno pravo 5 x x x x x x x x /
Podjetniško in davčno pravo 5 x x x x x x x x /
​Osnove mednarodnega poslovanja in turizma ​5 ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x /

Izbirni predmet 3

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR AoL - presojevalni obrazci
Ekologija proizvodov 6 x x x x x x x x Presojevalni obrazec
Okoljski management 6 x x x x x x x x Presojevalni obrazec
Tehnološki management in varstvo okolja 6 x x x x x x x x Presojevalni obrazec
Vloga tehnologij v svetovnem razvoju 6 x x x x x x x x Presojevalni obrazec
Okoljska ekonomika 6 x x x x x x x x Presojevalni obrazec

Izbirni predmet 4

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR AoL - presojevalni obrazci
Analiza odločanja 7 x x x x x x x x /
Odločitveni modeli 7 x x x x x x x x /
Poslovno finančna matematika 7 x x x x x x x x /
Statistične poslovne raziskave 7 x x x x x x x x /

Izbirni predmet 5

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR AoL - presojevalni obrazci
Poslovni procesi 6 x x x x x x x /
Management kakovosti 6 x x x x x x x /
Raziskovanje marketinga 6 x x x x x x x /
Management blagovnih znamk 5 x x x x x x x /
Mednarodne poslovne finance 6 x x x x x x x /
Mednarodno trženje 6 x x x x x x /
Organizacijsko vedenje 5 x x x x x x x /
Mednarodni turizem 5 x x x x x x x /
Finančno upravljanje in vodenje podjetij I 6 x x x x x /
Korporacijsko podjetništvo 5 x x x x x x x /
Makroekonomija odprtega gospodarstva 6 x x x x x x x /
Ekonometrija I 6 x x x x x x x /
Management informatike 5 x x x x x x x /
Marketinško komuniciranje 6 x x x x x x x /
Obvladovanje tveganj 5 x x x x x x /
Upravljalna ekonomika 6 x x x x x x /
E-rešitve za management odnosov s strankami 6 x x x x x x x /
Multimedija v poslovanju 6 x x x x x x x /

Izbirni predmet 6

Predmet ECTS EK EP FB MA ME MT PO RR AoL - presojevalni obrazci
Poslovna etika 7 x x x x x x x /
Management človeških virov 7 x x x x x x /
Management prodaje 7 x x x x x x x /
Marketinške poti 7 x x x x x x x /
Mednarodni ekonomski odnosi 7 x x x x x x x /
Mednarodna ekonomika I 7 x x x x x x x /
Mednarodna poslovna logistika 7 x x x x x x x /
Management mednarodnega trženja 7 x x x x x x /
Dinamično podjetništvo 7 x x x x x x x /
Razvoj ekonomske misli 7 x x x x x x x /
Proizvodnja in razdelitev dohodka 7 x x x x x x x /
Analiza trga in cen 7 x x x x x x x /
Managerski informacijski sistemi 7 x x x x x x /
Finančni trgi 7 x x x x x x x /
E-finance in e-bančništvo 7 x x x x x x x /
Uvajanje celovitih informacijskih rešitev 7 x x x x x x x /
Vedenje odjemalcev 7 x x x x x x x /
Inovacijski management 7 x x x x x x x /
Javne finance I 7 x x x x x x x /
​Bančni management I ​7 ​x ​x ​x ​x ​x ​x ​x /

Študent ne more izbrati obeh predmetov:

  • Mednarodno trženje (izbirni predmet 5) in Management mednarodnega trženja (izbirni predmet 6)

Študent lahko izbere do 10 % (18 ECTS) vsebin iz drugih študijskih programov na Univerzi v Mariboru ali drugih visokošolskih institucijah. Izbirne vsebine se priznavajo kot Izbirni predmet 1 oz. Izbirna predmeta 5 in 6.
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/podrobnosti.aspx?iddok=168 

 

Sprememba izbirnega predmeta

Redni študent vpisan v študijske programe 1. in 2. stopnje lahko zamenja izbrani izbirni predmet najkasneje do konca tretjega tedna semestra s pisnim soglasjem nosilca novo izbranega izbirnega predmeta ter podpisom nosilca prvotno izbranega predmeta (brez soglasja KŠZ). Sprejeto na Senatu EPF dne, 23. 9. 2011.

V spodaj zapisanih naborih izbirnih predmetov lahko nosilec predmeta sprejme študente, ki želijo menjati izbirni predmet, le v okviru predvidene kvote za posamezen izbirni predmet in sicer: 
 

Univerzitetni študijski program 1. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«:
     Izbirni predmet 3
     Izbirni predmet 4
     Izbirni predmet 6

Obrazci