Finance in bančništvo

Vaši delodajalci vas bodo potrebovali za samostojno, interdisciplinarno in profesionalno reševanje poslovno finančnih izzivov v podjetjih, bankah, državni upravi, zavarovalnicah, investicijskih skladih, javnih zavodih.

Kontakt

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Denarništvo 6 /
Izbirni predmet 1 5 /
Osnove poslovodnega računovodstva 6 /
Izbirni predmet 2 5 /
Statistika 5 Presojevalni obrazec
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Finančni trgi 7 /
Javne finance I 7 /
Izbirni predmet 3 6 /
Izbirni predmet 4 7 /
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3 /

3. letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Zavarovalništvo 6 /
Finančno upravljanje in vodenje podjetij I 6 /
Politika podjetja in strateški management 5 Presojevalni obrazec
Obvladovanje tveganj 5 /
Izbirni predmet 5 5 /
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3 /

6. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Bančni management I 7 /
Izbirni predmet 6 7 /
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3 /
Smerni projekt - Finance in bančništvo 7 /
Diplomski projekt 6 /