Evropske in poslovne študije

S pridobljenimi znanji boste usposobljeni za analiziranje delovanja organizacij, oblikovanje predlogov za organizacijske spremembe njihove strukture in delovanja ter uporabo sodobne informacijsko tehnologijo pri tem. Sposobni boste zasedati strokovna in vodstvena delovna mesta na tipičnih področjih delovanja podjetij in drugih organizacij na domačih, regionalnih in mednarodnih trgih.

Usmeritev Evropske poslovne študije se izvajajo samo kot izredni študij.

1. Letnik

2. Letnik

3. Letnik

5. semester (zimski)

PredmetECTS
Raziskovanje marketinga6
Pravo EU6
Izbirni predmet 16
Izbirni predmet 26
Izbirni predmet 36

6. semester (letni)

PredmetECTS
Politika podjetja in strateški management5
Izbirni predmet 46
Izbirni predmet 56
Smerni projekt - Evropske poslovne študije7
Diplomski projekt6

Izbirni predmeti

Izbirni predmet 1 (3. letnik, 5. semester)ECTS
Analiza odločanja7
Tehnološki management in varstvo okolja6
Izbirni predmet 2 (3. letnik, 5. semester)ECTS
Ekonomska diplomacija6
Makroekonomija odprtega gospodarstva6
Izbirni predmet 3 (3. letnik, 5. semester), 4 in 5 (3. letnik, 6. semester)ECTS
Poslovni procesi6
Celovite informacijske rešitve6
Dinamično podjetništvo7
Marketinško komuniciranje6