Elektronsko poslovanje

S tem profilom znanj boste usposobljeni za razvoj sodobnih informacijskih rešitev s področij poslovanja, poslovne informatike in elektronskega poslovanja ter iskanja primernih rešitev na področju informacijsko podprtega organiziranja poslovanja.

Kontakt

Spletna stran usmeritve

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Celovite informacijske rešitve 6 /
Izbirni predmet 1 5 /
Informacijski sistemi e-poslovanja 6 /
Izbirni predmet 2 5 /
Statistika 5 /
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
E-finance in e-bančništvo 7 /
Uvajanje celovitih informacijskih rešitev 7 /
Izbirni predmet 3 6 /
Izbirni predmet 4 7 /
Tuji poslovni jeziki II (ANG), (NEM) 3 /

3. Letnik

5. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
E-rešitve za management odnosov s strankami 6 /
Multimedija v poslovanju 6 /
Politika podjetja in strateški management 5 Presojevalni obrazec
Management informatike 5 /
Izbirni predmet 5 5 /
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3 /

6.semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Managerski informacijski sistemi 7 /
Izbirni predmet 6 7 /
Tuji poslovni jeziki III (ANG), (NEM) 3 /
Smerni projekt - Elektronsko poslovanje 7 /
Diplomski projekt 6 /