Usmeritve univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje "Ekonomske in poslovne vede"

Na univerzitetnem študijskem programu "Ekonomske in poslovne vede" ponujamo naslednje študijske usmeritve: 

  • 1. letnik (skupen)
  • Ekonomija
  • Elektronsko poslovanje
  • Finance in bančništvo
  • Management in organizacija poslovanja
  • Marketing
  • Mednarodna poslovna ekonomija
  • Podjetništvo
  • Računovodstvo, revizija in davščine

Na univerzitetnem študiju ponujamo 30 predmetov. Od tega jih je 16 skupnih, ne glede na izbrano usmeritev. Preostalih 14 predmetov pa je odvisnih od odločitve študenta (tj. 8 usmeritvenih in 6 izbirnih predmetov).