Upravljanje in vodenje podjetij

Mnogo strokovnjakov najrazličnejših profilov po zaključenem študiju in kasneje poklicni karieri napreduje in prevzema vodstvene funkcije. Pri tem opažajo, da jim kljub dobremu poznavanju njihove osnovne stroke manjkajo znanja s področja vodenja organizacij in ljudi.

Zato je EPF oblikovala novo študijsko usmeritev Upravljanje in vodenje podjetij, katere namen je ponuditi poglobljena znanja s ključnih področij upravljanja in vodenja podjetij. Usmeritev je namenjena predvsem tistim, ki na dodiplomskem študiju niso pridobili poslovnih in ekonomskih znanj. Usmeritev ponuja ključna znanja za upravljanje podjetij in vodenje ljudi. Študentke in študenti skozi proces izobraževanja pridobijo ključne kompetence za prevzem vodstvenih funkcij v podjetjih in drugih organizacijah.

Skozi strukturo obveznih predmetov študent pridobi in poglobi znanja z najpomembnejših področji vodenja in upravljanja, hkrati skozi nabor izbirnih predmetov prilagodi študij svojim individualnim interesom.

Usmeritev Upravljanje in vodenje podjetij se izvaja samo kot izredni študij. V kolikor bo za izvedbo v angleškem jeziku vpisanih najmanj 14 kandidatov, se bo usmeritev izvajala tudi v angleškem jeziku.

Kontakt

Predstojnica usmeritveTajnicaUradne ure tajništva
prof. dr. Zdenka ŽenkoSimona Krajnc

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

1. Letnik

2. Letnik

3. semester(zimski)

Predmet ECTS
Upravljanje in strateški management 5
Upravljanje podjetij 5
Izbirni predmet 1 5
Izbirni predmet 2 5
Izbirni predmet 3 5
Izbirni predmet 4 5

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

Izbirni predmeti (1,2,3,4)