Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu

Diplomant magistrskega študija Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu bo po zaključku študija usposobljen za delovanje na vodstvenih ravneh organizacij v zdravstvu. Sposoben bo prevzemati naloge pri zasnovi, oblikovanju in vodenju procesov zdravstvenih organizacij.  Pridobil bo znanje za upravljanje in strateško vodenje organizacij v zdravstvu in bo usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij v projekte ter za v razvoj in v inoviranje usmerjeno ekonomsko podprto odločanje. Poudarek bo na strateških vidikih preobrazbe organizacij, ki vključujejo informatizacijo poslovnih procesov in elektronsko poslovanje. Diplomant bo sposoben zasedati vodilna in vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih v organizacijah v zdravstvu.

Usmeritev Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu se izvaja samo kot izredni študij. 

Kontakt

Predstojnik usmeritveTajnicaUradne ure tajništvaBrošura usmeritve
prof. dr. Damijan MumelStanka Vrtin

Ponedeljek - Petek
11.30 - 13.30

Brošura

1. Letnik

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Upravljanje in strateški management 5 /
Zavarovalništvo v zdravstvu 5 /
Računovodstvo posebnih vrst organizacij 5 /
Izbirni predmet 1 5 /
Izbirni predmet 2 5 /
Izbirni predmet 3 5 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

Izbirni predmeti (1,2,3)