Strateški in projektni management

Študijska usmeritev Strateški in projektni management je namenjena študentkam in študentom, ki se želijo usposobiti za upravljanje in vodenje podjetij ter drugih organizacij, za vodenje zahtevnejših razvojnih projektov v gospodarski praksi in tudi drugod ali pa se usmeriti v raziskovanje tega področja in nadaljevati študij na doktorski ravni.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Upravljanje in strateški management 10 /

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Management programov in projektov 8 Presojevalni obrazec
Verodostojnost in kultura podjetja 8 /
Razvoj dinamičnega podjetja 8 Presojevalni obrazec
Izbirni predmet 1 6 /

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Projektno usmerjen strateški management 10 /
Ustanovitveni in razvojni management 10 /
Izbirni predmet 2 10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. LETNIK - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Upravljanje in strateški management 10 /
Projektno usmerjen strateški management 10 /
Ustanovitveni in razvojni management 10 /
Izdelava magistrskega dela 30 /