Strateški in projektni management

Študijska usmeritev Strateški in projektni management je namenjena študentkam in študentom, ki se želijo usposobiti za upravljanje in vodenje podjetij ter drugih organizacij, za vodenje zahtevnejših razvojnih projektov v gospodarski praksi in tudi drugod ali pa se usmeriti v raziskovanje tega področja in nadaljevati študij na doktorski ravni.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS
Metode raziskovanja 10
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10
Upravljanje in strateški management 10

2. semester (letni)

Predmet ECTS
Management programov in projektov 8
Verodostojnost in kultura podjetja 8
Razvoj dinamičnega podjetja 8
Izbirni predmet 1 6

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Projektno usmerjen strateški management 10
Ustanovitveni in razvojni management 10
Izbirni predmet 2 10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. LETNIK - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)