Računovodstvo, revizija in davščine

Kot diplomant te usmeritve boste usposobljeni za opravljanje strokovnih del na področju računovodenja, revidiranja in davščin. Potegovali se boste lahko za vrhunska strokovna dela v organizacijah ter v državnih ustanovah na področjih računovodenja in revidiranja, opravljanja davčne dejavnosti, davčnosvetovalne dejavnosti ali sorodnih strokovnih del.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS
Metode raziskovanja 10
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10
Notranje revidiranje 10

 

2. semester (letni)

Predmet ECTS
Strateški kontroling 8
Podjetniško in davčno svetovanje 8
Računovodstvo koncernov 8
Izbirni predmet 1 6

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Računovodstvo posebnih vrst organizacij 10
Forenzično računovodstvo 10
Izbirni predmet 2 10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)