Računovodstvo, revizija in davščine

Kot diplomant te usmeritve boste usposobljeni za opravljanje strokovnih del na področju računovodenja, revidiranja in davščin. Potegovali se boste lahko za vrhunska strokovna dela v organizacijah ter v državnih ustanovah na področjih računovodenja in revidiranja, opravljanja davčne dejavnosti, davčnosvetovalne dejavnosti ali sorodnih strokovnih del.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Notranje revidiranje 10 /

 

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Strateški kontroling 8 Presojevalni obrazec
Podjetniško in davčno svetovanje 8 Presojevalni obrazec
Računovodstvo koncernov 8 /
Izbirni predmet 1 6 /

2. letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Računovodstvo posebnih vrst organizacij 10 /
Vrednotenje podjetij 10 /
Izbirni predmet 2 10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Notranje revidiranje 10 /
Računovodstvo posebnih vrst organizacij 10 /
Vrednotenje podjetij 10 /
Izdelava magistrskega dela 30 /