Podjetništvo in inoviranje

Na tej usmeritvi boste diplomanti usposobljeni za razumevanje in vodenje lastnega podjema in invencijsko-inovacijskih procesov ter za ekonomsko podprto odločanje pri razvojno usmerjenih organizacijah. Lahko boste opravljali svetovalne, raziskovalne in druge znanstvene dejavnosti, povezane s podjetništvom in inoviranjem v najširšem smislu teh procesov.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS
Metode raziskovanja 10
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10
Invencijsko-inovacijski management 10

2. semester (letni)

Predmet ECTS
Tehnološke in okoljske inovacije 8
Razvoj dinamičnega podjetja 8
Podjetniški proces 8
Izbirni predmet 1 6

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS
Mednarodno podjetništvo 10
Pravo intelektualne lastnine 10
Izbirni predmet 2 10

4. semester (letni)

Predmet ECTS
Izdelava magistrskega dela 30

2. LETNIK - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS
Invencijsko-inovacijski management 10
Mednarodno podjetništvo 10
Pravo intelektualne lastnine  10
Izdelava magistrskega dela 30