Podjetništvo in inoviranje

Na tej usmeritvi boste diplomanti usposobljeni za razumevanje in vodenje lastnega podjema in invencijsko-inovacijskih procesov ter za ekonomsko podprto odločanje pri razvojno usmerjenih organizacijah. Lahko boste opravljali svetovalne, raziskovalne in druge znanstvene dejavnosti, povezane s podjetništvom in inoviranjem v najširšem smislu teh procesov.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Invencijsko-inovacijski management 10 /

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Tehnološke in okoljske inovacije 8 /
Razvoj dinamičnega podjetja 8 Presojevalni obrazec
Teorije podjetništva 8 Presojevalni obrazec
Izbirni predmet 1 6 /

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Mednarodno podjetništvo 10 /
Pravo intelektualne lastnine 10 /
Izbirni predmet 2 10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. LETNIK - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Invencijsko-inovacijski management 10 /
Mednarodno podjetništvo 10 /
Pravo intelektualne lastnine  10 /
Izdelava magistrskega dela 30 /