Mednarodna poslovna ekonomija

Diplomanti boste s temi znanji usposobljeni za samostojno izvajanje najzahtevnejših strokovnih, vodstvenih in analitsko raziskovalnih opravil na področju mednarodne ekonomije. Zasedli boste lahko vodstvena delovna mesta na področjih mednarodnih ekonomskih odnosov ali pri raziskovalnih aktivnostih s področja mednarodne poslovne ekonomije ali mednarodnega delovanja organizacij.

Kontakt

1. Letnik

1. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Metode raziskovanja 10 Presojevalni obrazec
Študent izbere enega od štirih predmetov
    Teorije firme
    Moderna mikroekonomska analiza
    Makroekonomija II
    Management

10
10
10
10

/
/
/
/
Analiza mednarodnih gospodarskih gibanj 10 /

2. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Mednarodni finančni management 8 /
Mednarodna gospodarska ureditev 8 /
Strateško upravljanje mednarodnega trženja  8 Presojevalni obrazec
Izbirni predmet 1 6 /

2. Letnik

3. semester (zimski)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Mednarodne strateške in kapitalske povezave 10 /
Strateški management dobavnih verig 10 /
Izbirni predmet 2 10 /

4. semester (letni)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Izdelava magistrskega dela 30 /

2. Letnik - Vpis s končanim univerzitetnim študijskim programom, sprejetim pred 11. 6. 2004 (ustrezno strokovno področje)

Predmet ECTS AoL - presojevalni obrazci
Analiza mednarodnih gospodarskih gibanj 10 /
Mednarodne strateške in kapitalske povezave 10 /
Strateški management dobavnih verig 10 /
Izdelava magistrskega dela 30 /